Page 1

Rachunek nr R 1/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

22-09-2012

Data sprzedaży:

19-09-2012

Miejsce wystawienia:

Pruszków

Sprzedawca:

Nabywca:

Katarzyna XXXXXXXXXX

mLingua Sp. z o.o.

XXXXXXXXXX

Stary Rynek 100

05-800 Pruszków

61-773 Poznań

NIP: 5342424237

NIP: 7781435103

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena

Wartość

1

Prezentacja Power Point PL_ANG ilosc znaków 8 628

szt.

8.00

45.03

360.24

2

Dokument PDF PL_ANG ilosc znaków 156 093

szt.

139.00

45.03

6259.17

3

Dokument DOC PL_ANG ilosc znaków 35 864

szt.

32.00

45.03

1440.96

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

8060.37 PLN

Termin zapłaty:

06-10-2012

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

8060.37 PLN

Nr konta:

Słownie:

osiem tysięcy sześćdziesiąt PLN 37/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Nauka wystawienia dokumentów ksiegowych.

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek  

Wystawiony rachunek za tłumaczony tekst.