Issuu on Google+

Faktura VAT nr FV 1/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

22-09-2012

Data sprzedaży:

19-09-2012

Miejsce wystawienia:

Pruszków

Sprzedawca:

Nabywca:

Katarzyna XXXXXXXXXX

mLingua Sp. z o.o.

XXXXXXXXXX

Stary Rynek 100

05-800 Pruszków

61-773 Poznań

NIP: 5342424237

NIP: 7781435103

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena netto

Stawk a VAT

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

1

Prezentacja Power Point PL_ANG ilosc znaków 8 628

szt.

5.00

24.53

23%

122.65

28.21

150.86

2

Dokument PDF PL_ANG ilosc znaków 156 093

szt.

87.00

24.53

23%

2134.11

490.85

2624.96

3

Dokument DOC PL_ANG ilosc znaków 35 864

szt.

20.00

24.53

23%

490.60

112.84

603.44

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

23%

2747.36

631.90

3379.26

Razem

2747.36

631.90

3379.26

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

3379.26 PLN

Termin zapłaty:

06-10-2012

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

3379.26 PLN

Nr konta:

Słownie:

trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć PLN 26/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru


Faktura VAT za tłumaczenie