Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Montecosaro, 19.09.2012 Miejscowość i data

Rachunek 13 dot. umowy o dzieło z dnia 13.09.2012

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: MondoTraduzioni kasianova, NIP:945-154-37-18

via

xxxx

02-100

Montecosaro,

1„Tłumaczenie pisemne Pol -> ITA”, (doc) wyrazy:847 ; stawka 0,025e/wyraz(21,175euro) 2. „Tłumaczenie pisemne Pol -> ITA”, (pdf) wyrazy: 125112 ; stawka 0,025e/wyraz-

(3127,8euro) 3. „Tłumaczenie pisemne Pol -> ITA”, (ppt) wyrazy: 993 ; stawka 0,025e/ wyraz-(24,825euro) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 12695,2 zł (3173,8 euro) (kurs 1euro-4zl) 2. Kwota uzysku: 6347.60 zł 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 6348.00 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 1142.64- zaokraglone do: 1143 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 11552,2 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4


(słownie: ......jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i dwa grosze...)

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

rachunek o dzielo kasianova  

Rachunek o dzielo, ostatni z dokumentow. Znaki liczone przy pomocy PractiCount.

Advertisement