__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


KATARZYNA RUMINSKA Wykładowca, designer i czynna artystka. Brała udział w ponad 50 wystawach i festiwalach.


FDM interlinked: sztuka 2.0 Tytuł wystawy Katarzyny Rumińskiej zawiera nazwę jednej z najnowszych technologii wykorzystywanych w designie, architekturze i innych dziedzinach, w których prototypowanie jest istotną częścią procesu twórczego i produkcyjnego. Ekspozycja składająca się z obiektów wykonanych za pomocą technologii FDM, czyli jednego z rodzajów druku 3D, skłania do postawienia kilku pytań o charakterze estetycznym, a także rozważań na temat roli nowych mediów w sztuce. Estetyka prac artystki jest bliska współczesnemu designowi, zwłaszcza tendencjom hi-tech, a jednocześnie ich forma i sposób prezentacji są typowe dla obiektów artystycznych. Wystawa FDM intelinked obejmuje szerokie spektrum obiektów: przestrzenne, mobilne, dekoracyjne, funkcjonalne, oraz instalacje świetlne i interaktywne. Ich niewielkie rozmiary wraz z wyszukaną, drobiazgowo opracowaną formą przestrzenną i grą świateł dają efekt atrakcyjnych wizualnie reliefowych struktur i rzeźbiarskich obiektów. Problematyka digitalnych form sztuki jest tym bardziej rozległa, im częściej artyści sięgają po komputery i oprogramowanie, jednocześnie traktując je jako narzędzie i tworzywo. Wiele pytań dotyczących mediów cyfrowych stawiają nie tylko kuratorzy, estetycy i krytycy, ale także sami odbiorcy. Żyjemy w epoce postindustrialnej, tworzymy globalne społeczeństwo informacyjne, świat komputerów i internetu stał się środowiskiem życia, zarówno indywidualnego, jak i społecznego, zatem sztuka tworzona w tym świecie, korzystająca z jego struktur i języka nie powinna już zaskakiwać. Dziwna byłaby raczej sytuacja artystycznych komentarzy współczesnej rzeczywistości tworzonych wyłącznie za pomocą tradycyjnych środków wyrazu. Gatunki sztuki, takie jak malarstwo czy rzeźba

WYSTAWIE FDM

1

Natalia Mrozkowiak, filozofka, krytyczka sztuki


nadal istnieją, ale cyfrowe środki wyrazu są już właściwie wpisane w repertuar strategii artystycznych. Włoski krytyk, Domenico Quaranta skomentował tę sytuację określając sztukę cyfrową jako „sztukę niegdyś zwaną nowomedialną”, co można rozumieć jako potwierdzenie statusu mediów cyfrowych w obszarze sztuki. Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości dotyczące znaczenia tej sytuacji. Jak powinniśmy traktować twórczość korzystającą z najnowszych, zaawansowanych technologii? Czy jest ona częścią ewolucyjnego procesu, kolejną metamorfozą sztuki wynikającą z jej równoległości wobec globalnych przemian cywilizacyjnych? Czy jest raczej rozgrywającą się na naszych oczach rewolucją w kulturze? Czy związek człowieka i maszyny różni się w jakiś sposób od związku człowieka i narzędzia, bądź co bądź fundującego kulturę i cywilizację? Biorąc pod uwagę niemal nieograniczone możliwości, jakie dają technologie cyfrowe materialny aspekt pracy artystycznej ulega istotnej zmianie. Posługiwanie się nowymi mediami minimalizuje opór materii, jednak konceptualna strona twórczości pozostaje niezmienna. Wirtualna rzeczywistość, coraz bardziej upowszechniające się środowisko sztuki, w pewnym sensie zawsze było typowe dla działań twórczych. Rzeczywistość wirtualna to przecież rzeczywistość wyobrażona, niezależnie od tego, czy w postaci digitalnej czy konceptualnej, jej konstrukcja jest dziełem człowieka posługującego się medium. W żadnej dziedzinie sztuk wizualnych medium nie jest przezroczyste, neutralne. Media cyfrowe zatem to nie tylko, jak się powszechnie sądzi, łatwość wykonania obiektu (pomijając, rzecz jasna, konieczność opanowania technologii), to przede wszystkim całkiem nowa jakość transferu wyobrażeń – z umysłu artysty do zmysłów odbiorcy. Szybki rozwój technologiczny jest odpowiedzialny nie tylko za poszerzenie pola artystycznych strategii i kulturowej komunikacji, jest realizacją neoawangardowych postulatów i marzeń o sztuce przenikającej rzeczywistość. Utopia zaczyna się realizować. Sztuka 2.0 to nie przyszłość, to teraźniejszość. dr Natalia Mrozkowiak

2


Obiekt/ dyptyk 13.5x10.5x7 cm technika własna.

3

instalacja

2018

OZON

Bliźniacze bryły, Yin i Yang, uzupełniające się siły, dialog form. Obiekty ze styku designu i sztuki.


obrazy

2018

Obrazy przestrzenne 20x20x5 cm technika własna.

modern fdm

Cykl otwarty. Obrazy przestrzenne funkcjonujące niezależnie lub w grupie jako tkanka.

4


Obiekty/ tryptyk 18x21x1 cm technika własna.

5

tryptyk

2018

fulleren

Cząsteczkowa masywna struktura połączona z delikatną siatką, futurystyczna forma z XXI wieku.


obraz przestrzenny

2018

Obraz przestrzenny 23x18x1 cm technika własna.

cut

Praca otwierająca cykl cut_xxxxx. Wycinki rzeczywistości, obiekty abstrakcyjne nawiązujące do procesu, myśli, do syntezy formy i treści.

6


Obraz przestrzenny 13.5x10.5x7 cm technika własna.

7

obraz przestrzenny

2018

cut_01

Praca z cyklu cut_xxxxx. Wycinki rzeczywistości i formy abstrakcyjne nawiązujące do procesu, myśli, do syntezy formy i treści.


obraz przestrzenny

2018

Obraz przestrzenny x x x cm technika własna.

cut_02

Praca z cyklu cut_xxxxx. Wycinki rzeczywistości i formy abstrakcyjne nawiązujące do procesu, myśli, do syntezy formy i treści.

8


Obraz przestrzenny x cm technika własna.

9

obraz przestrzenny

2018

cut_03

Praca z cyklu cut_xxxxx. Wycinki rzeczywistości i formy abstrakcyjne nawiązujące do procesu, myśli, do syntezy formy i treści.


instalacja

2018

Obiekt/ instalacja 15x15x115 cm technika własna.

mes(h)s

Obiekt ze styku sztuki i designu. Lewitująca bryła unosząca się na delikatnym, rozproszonym świetle ma działać na widza jak magnes. Zachęcać do zbliżenia, do wejścia w głąb małego rozbudowanego sześcianu. Obiekt ma charakter refleksyjny, stabilna podstawa to kręgosłup moralny, zaś lewitujący sześcian poprzecinany licznymi labiryntami i elementami nawiązuje do ciągle marzącej, nieokiełznanej głowy. Do człowieka pełnego myśli, poszukującego, homo creatora. Unoszenie w powietrzu to metafora dążenia do celu, sięgania po więcej...

10


Obraz przestrzenny/ Instalacja/ obiekt Ø 20 cm, h=6 cm technika własna.

11

instalacja

2018

time goes on

„Killing machine designed for one thing: search and destroy” ...Replikacja DNA, matryca...


obrazy kinetyczne

2018

Obrazy kinetyczne 15x15x115 cm technika własna.

abyss

Mobilne obrazy kinetyczne. Połączenie złudzenia głębi, delikatnej siatki i ruchomych części...

12


Instalacja interaktywna x cm technika własna.

instalacja interaktywna

2018

tissue

Instalacja interaktywna, tkanka...

13


dyptyk

2018

Obiekty/ dyptyk x cm technika własna.

postapo

Postapokaliptyczny dialog dwóch form... Praca składa się z dwóch bliźniaczych obiektów - czarnego i białego...

14


Instalacja/ dyptyk Ø 20 cm, h=6 cm Ø 20 cm, h=6 cm technika własna.

15

instalacja

2018

brainstorm

Rozmowa, myśl, burza mózgu, ciągłe, niespokojne poszukiwanie. Natłok myśli, pustka, czas kreacji i czas zadumy...


obraz

2018

Obiekt 10x8x1 cm technika własna.

doodle

Obiekt ze styku sztuki i designu, dekoracyjna forma, portret.

16


Obiekt/ draft 45% 21x19x4 cm technika własna.

17

obiekt

2018

interlinked

Let’s move on to the system. System. Let’s move on to the system. System. Let’s move on to the system. System. Let’s move on to the system. System. Let’s move on to the system. System...


obiekt

2018

Obiekt, draf 50% 21x19x4 cm technika własna.

cell

Within cells interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Interlinked.

18


Instalacja/ dyptyk 20,5x12x2 cm 20,5x12x2 cm technika własna.

instalacja

2018

step

„That’s one small step for man, one giant leap for mankind”

19


instalacja

2018

Instalacja/ obiekty Ø 10 cm, h= 9cm technika własna.

loop within the loop

„We’re all just looking out for something...”

20


Obiekt 15x15x5 cm technika własna.

instalacja

2018

YoDa

Obiekt świecący z pogranicza designu i sztuki.

21


wystawa indywidualna

Galeria NURT Ducha Św. 8 Toruń/ Polska 2018

FDM Interlinked

Instalacja interaktywna, obiekty, instalacje, obrazy przestrzenne

22


FDM Interlinked Ekspozycja obejmuje cykl prac Katarzyny Rumińskiej, połączonych – jak wskazuje tytuł wystawy – za sprawą wyboru medium i narzędzia. Są to obiekty stworzone w technologii druku 3D, konkretnie FDM, rodzaju druku polegającym na addytywnym działaniu z wyjściową siatką. Artystka wykorzystuje właściwości technologii dodając także materiały nietypowe dla tego rodzaju druku. Wystawa FDM Interlinked jest zatem efektem eksperymentów, poszukiwań formalnych i medialnych, które sytuują twórczość Katarzyny Rumińskiej w obszarze transdyscyplinarnym. Zaprezentowane obiekty można postrzegać zarówno jako projekty designerskie, prototypy większych realizacji artystycznych eksponujące wartości przestrzenne, fakturowe i światłocieniowe, można także ujmować je w perspektywie nurtu art&science, czyli praktyk artystyczno-naukowych, łączących kompetencje z zakresu sztuk wizualnych, mediów cyfrowych i różnych dziedzi nauki. Współcześni twórcy w niewielkim stopniu korzystają z możliwości zaawansowanych technologii cyfrowych, nadal traktując je z podejrzliwością. Cyfrowe media sztuki jednakzyskują uznanie wśród artystów wielu pokoleń, co nie jest nowym zjawiskiem – sztuka zawsze rozwijała się równolegle z postępem technologicznym i cywilizacyjnym. Przykładem zainteresowania możliwościami, które otwierają przed sztuką narzędzia cyfrowe jest, między innymi, Frank Stella, uznany artysta amerykański debiutujący w połowie XX w., który nie tylko wykorzystuje druk 3D, ale uważa, że jest to technologia przyszłości, zarówno w sensie artystycznym, jak i pozaartystycznym, czysto użytkowym. Obiekty Katarzyny Rumińskiej, charakteryzujące się wysoką jakością estetyczną, można traktować jako potwierdzenie tego poglądu. Natalia Mrozkowiak, 2018

23


FDM Interlinked to cykl prac, na który składają się obrazy przestrzenne, obiekty, instalacje, tryptyki, dyptyki oraz instalacja interaktywna. Technika własna, połączenie druku 3D z różnymi materiałami pozwala tworzyć obiekty ze styku sztuki i designu. Poszukiwania w obszarze sztuki nowych mediów, zainteresowanie przestrzenią, matematyką, sieciami neuronowymi, kinem, algorytmami i grafami przyczyniły się do powstania prac. Obiekty z mikro-przestrzennej siatki, mają charakter refleksyjny, są próbą uchwycenia głębi i geometryzowania zastanej rzeczywistości. Prezentowane dzieła z założenia są małoformatowe, przewidziane do ekspozycji na wystawach oraz do funkcjonowania w przestrzeni codziennej jako designerskie dodatki wnętrz. Katarzyna Rumińska, 2018

Wystawa towarzyszy XII Festiwalowi Performance KOŁO CZASU/ AD ASTRA

FDM. INTERLINKED Prace z cyklu FDM - 2018 rok


Katarzyna Rumińska FDM Interlinked 06-31.12.2018

Wernisaż 06.12.2018, godz. 19.00 Galeria Nurt, ul. Ducha Św. 8/ Toruń


Profile for katarzynaruminska

FDM Interlinked by Katarzyna Rumińska  

Advertisement