Page 1

DYREKTYWA TRANSGRANICZNA – DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO I TRUDNOŚCI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM RADCA PRAWNY KATARZYNA PRZYBOROWSKA


Dyrektywa

ď‚— Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentĂłw w transgranicznej opiece zdrowotnej


Założenia Pacjenci:  dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej i prawa do zwrotu kosztów leczenia niezależnie od miejsca leczenia na terenie UE,  zagwarantowanie jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami na tym samym poziomie we wszystkich państwach UE  Promocja współpracy zdrowotnej między państwami członkami UE


Wykluczenia

Dyrektywa transgraniczna nie obejmuje:  długoterminowej opieki zdrowotnej,  programów powszechnych szczepień.


Schemat działania  W każdym państwie powstają krajowe punkty

kontaktowe, w których będzie świadczona transgraniczna opieka zdrowotna,  Państwo członkowskie leczenia organizuje i świadczy opiekę zdrowotną na terenie kraju,  Państwo członkowskie ubezpieczenia przejmuje obowiązek zwrócenia osobie ubezpieczonej poniesionych kosztów  Warunek – pacjent otrzymał opiekę z listy świadczeń refundowanych w jej kraju.


Daty

 Wejście w życie

24.4.2011 r.  Termin transpozycji przez państwa członkowskie 25.10.2013 r.


Dyrektywa w Polsce

 Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę  Zdaniem MZ póki nie ma ustawy, dyrektywy nie

można stosować – błąd.  Zdaniem prawników - obowiązek zwrócenia pacjentowi kosztów leczenia za granicą nawet bez obowiązującej ustawy


Krajowy Punkt Kontaktowy  W Polsce ma być to centrala NFZ oraz wojewódzkie

oddziały NFZ  Informacje o pozostałych krajowych punktach konsultacyjnych: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/plann ed-healthcare/get-more-info/index_pl.htm


Pacjent  Wpierw ponosi koszty zabiegu w innym państwie

członkowskim UE  Jeżeli jest to zabieg refundowany w Polsce to występuje o refundację do NFZ  W przypadku odmowy refundacji należy wystąpić z roszczeniem do sądu


Ustawa  projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  reguła ostrożnościowa ustanowienie maksymalnej kwoty wydatków przeznaczonych na zwroty leczenia pacjentów za granicą. Po osiągnięciu tej kwoty w danym roku kalendarzowym Fundusz będzie mógł zawiesić wypłaty z tytułu zwrotu kosztów świadczeń transgranicznej opieki zdrowotnej.


Radca prawny Katarzyna Przyborowska Kancelaria LEGE ARTIS www.przyborowska.eu www.medyczneprawo.pl

Dyrektywa  
Advertisement