Page 1

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM DLA TRENERÓW

KRAKÓW, 30.11.2012


RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

CZAS TRWANIA

TEMATYKA

9:00-10:10

Otwarcie seminarium. Przedstawienie profilu działalności firmy. Zaprezentowanie symulacyjnych gier szkoleniowych.

10:10-10:25

Przerwa

10:30-12:00

Czy przeniesienie do roku 2020 jest możliwe? Tak! Wszystko dzięki symulacyjnej grze szkoleniowej z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorczości.

12:00-12:10

Przerwa

12:10-14:00

Jakie zależności występują pomiędzy poszczególnymi działami firmy? W jaki sposób się komunikować, by wspólnie dążyć do osiągniecia wyznaczonych celów? Odpowiedzi na powyższe pytania będą możliwe po rozegraniu MoonDust Production.

14:00-15:00

Przerwa

15:00-17:00

Metodologia Scrum jako sposób podejścia do zarządzania. InterCom Game, czyli jak współpraca wewnątrz zespołowa i międzyzespołowa może doprowadzić do stworzenia mechanizmu, skutecznie przekazującego sygnał z punktu początkowego do punktu końcowego.

17:00-17:20

Podsumowanie seminarium


12 września 2020. Dzięki grupie polskich naukowców jest już możliwy transport ludzi za pomocą teleportacji .

DZIĘKI GRZE MOŻLIWE STAJE SIĘ:

Gracze, rozpoczynając przygodę na rynku usług teleportacji, napotykają wyzwania biznesowe i podejmują ważne decyzje strategiczne typowe dla rozpoczynających działalność:    

„Teleport2020” to wielokrotnie, z sukcesem przeprowadzona gra symulacyjna z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorczości.

promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w innowacyjny i angażujący uczestników sposób; znaczne zwiększenie merytoryczno – praktycznej wartości szkoleń dla przyszłych i początkujących przedsiębiorców; skuteczna i przyjemna dla uczestników nauka podstawowych zagadnień księgowo –finansowych; poznanie znaczenia planowania strategicznego w działalności gospodarczej; bezproblemowe przyswojenie przez uczestników szkoleń teoretycznych treści dotyczących skutecznego prowadzenia własnego biznesu.

inwestują w reklamę, zatrudniają i szkolą pracowników, kupują sprzęt, uruchamiają sprzedaż.

Każda decyzja ma swój koszt i może przynieść wymierne korzyści lub straty. Uczestnicy, chcąc zapewnić jak najlepsze wyniki swojej firmy, muszą dokładnie planować decyzje.

RYTM GRY Gra przebiega rundowo. W każdej rundzie zespoły wykonują następujące działania:

Poznawanie dwóch zdarzeń losowych

Podjęcie dwóch decyzji z ośmiu do wyboru

Sprawdzenie poprawności prowadzenia rachunków

MOŻLIWE DO PODJĘCIA DECYZJE Zakup maszyn Sprzedaż biletów Zatrudnienie nowego pracownika Reklamowanie usług Pożyczanie pieniędzy Zwalnianie pracowników Szkolenie pracowników

UWAGA! Błędy w rozliczeniach powodują nałożenie odpowiedniej kary na drużynę. Ujemny wynik gotówki przez więcej niż jedna rundkę oraz stan gotówki niższy niż – 10 000 PLN powoduje bankructwo firmy.


Rok 2250. Naukowcy wynaleźli sposób wytwarzania ogniw energetycznych do napędów rakietowych. Wytwarzane są one z pyłu księżycowego, a firmy je produkujące mają szansę stania się potęgami biznesowo-politycznymi. Podczas gry , uczestnicy mają okazję zaobserwować zależności występujące pomiędzy poszczególnymi działami firmy. MoonDust Production pomaga zrozumieć na czym polega istota zarządzania, a także z jakimi wyzwaniami spotykają się na co dzień poszczególne działy firmy. Uczestnicy, podzieleni na działy współzależne od siebie, muszą wypracować wspólną strategię wykorzystania dostępnych im zasobów, w celu realizacji wspólnego celu.

DZIĘKI GRZE MOŻLIWE JEST:   

  

Dostrzeżenie zależności pomiędzy działami firmy Uświadomienie sobie własnego miejsca w złożonym systemie firmy Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i zrozumienie znaczenia komunikacji w realizacji wspólnego celu Zrozumienie znaczenia własnej pracy dla skuteczności całej organizacji Docenienie wagi zaufania i współpracy Zrozumienie relacji pomiędzy celami indywidualnymi a celami firmy oraz roli racjonalnego gospodarowania zasobami firmy

Gra jest świetną okazją do zaprezentowania, iż podejmowanie określonych działań ma zarówno swoje przyczyny, jak i skutki, oddziaływujące na całość firmy.

SCHEMAT GRY Gra przebiega rundowo. W każdej rundzie zespoły wykonują następujące działania:

Podział uczestników na zespoły, zapoznanie się z dostępnymi zasobami

Opracowanie strategii podejmowanie decyzji dotyczących alokacji zasobów, przez poszczególne działy

Uczestnicy mają do dyspozycji trzy główne zasoby: czas, pieniądze i dostępne informacje. Dodatkowo, każdy z działów posiada specyficzne kwalifikacje, komplementarne do pozostałych. I tak, Dział HR odpowiada za rekrutację pracowników, Dział Finansowy odpowiada za rozdzielenie budżetu, Konieczna jest zatem efektywna komunikacja i współpraca.

Wszystkie działy rozpoczynają grę posiadając określoną ilość zasobów do dyspozycji.

Wypełnienie arkusza z zapotrzebowaniem i realizacjami do innych działów

Podjęcie działań, będących odpowiedzią na otrzymane od innych działów

W grze występują: 

Procesy główne: zdobywanie surowców (Dział Logistyki), produkcji (Dział Produkcji) i sprzedaż ogniw (Dział Sprzedaży)

Procesy pomocnicze: rekrutacja pracowników i rozwój ich kompetencji (Dział Organizacji), zapewnienie środków finansowych (Dział Finansów)


InterCom Game™ jest grą konstrukcyjną. Głównym zadaniem uczestników jest wykonanie zlecenia otrzymanego od klientów, polegające na skonstruowaniu maszyny przesyłającej energię z punktu początkowego do punktu końcowego. Wykonanie zadania możliwe jest jedynie dzięki skutecznej komunikacji, organizacji pracy oraz wzajemnej współpracy między zespołami. Wykonanie zadania możliwe jest jedynie dzięki skutecznej komunikacji, organizacji pracy oraz wzajemnej współpracy między zespołami.

GRA UMOŻLIWIA: 

Docenienie wagi współpracy wewnątrz oraz pomiędzy tworzonymi przez siebie zespołami Uświadomienie sobie wagę własnej pracy dla ostatecznego wyniku osiąganego przez firmę Zdiagnozowanie aktualnego poziomu kluczowych kompetencji: organizacji pracy, komunikacji, współpracy w zespole, Docenienie roli komunikacji oraz współpracy między zespołami Uświadomienie sobie własnych zachowań, umiejętności i nawyków w pracy zespołowej Aktywną integrację w działaniu

    

SCHEMATYCZNY PLAN GRY Podział uczestników na zespoły.

Każdy zespół dokonuje wyboru Scrum Mastera osoby, odpowiedzialnej za kierowanie zespołem.

Zespoły zapoznają się z wymaganiami klienta oraz dostępnymi zasobami. Każdy zespół estymuje zadania.

Budowanie maszyny, łączenie jej części w całość

Wprawienie maszyny w ruch - przekazanie sygnału z punktu poczatkowego do punktu końcowego

METODOLOGIA SCRUM Metodologia Scrum, polegająca na iteracyjnym i inkrementalnym sposobie prowadzenia projektu została wykorzystana jako sposób podejścia do zarządzania. Stosując jej założenia w grze, uczestnicy podzieleni są na samoorganizujące się zespoły. W ramach każdego z nich funkcjonują osoby spełniające następujące role: Właściciela Produktu, Scrum Mastera oraz członka zespołu.

Materiały marketingowe przygotowane na potrzeby seminarium. Wszystkie prawa zastrzeżone. W razie pytań prosimy o kontakt: 313 Consulting, ul. Smoleńsk 29/5.20, 31-112 Kraków, +48 883 600 803, katarzyna.orlicka@313consulting.org. 313 Consulting. Simulation games for organizational development

Materiały dla uczestników seminarium dla trenerów  

Dokument zawiera harmonogram seminarium wraz z opisem poszczególnych gier.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you