Page 1

Rachunek nr 1/2012 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 20.09.2012 Data sprzedaży: 20.09.2012 Miejsce wystawienia: Kielce

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Katarzyna Leśniewska

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Lingua Sp. Z o.o.

Adres:

Stary Rynek 100

Ul. Targowa 19/78 Kielce

Miejscowość

25-520 Kielce

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773 Poznań

NIP

778-14-35-103

776-12-34-502

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L. p.

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne ENG->POL (liczba znaków przekładu 882 353)

J.m. 1125 znaków

Ilość

Cena 784

Rabat

Wartość

45,03 zł

35 303,52 zł

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

35 303,52 zł

Trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze Gotówka 30.09.2012

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

35 303,52 zł

Rachunek  

Nauka wystawiania dokumentów księgowości