Page 1

Warszawa, dn. 30.12.2012 r. Adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Zleceniobiorcy: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów ul. Postępu 16A 02-676 Warszawa Zleceniobiorca: Imię i nazwisko: Katarzyna Iksińska Miejsce urodzenia: Warszawa Data urodzenia: 01.01.1970 Miejsce zamieszkania: 00-999 Warszawa, ul. Marszałkowska 1/100 Nr i seria dowodu osobistego: AAA 001001 PESEL: 70010110001 NIP: 845-100-10-01

RACHUNEK nr R/00030 do umowy o dzieło z dnia 1 grudnia 2012 roku dla Zleceniodawcy: mLingua Sp. z o.o., 61-773 Poznań, Stary Rynek 100, NIP 778-14-35-103 za wykonanie 200134 słów tłumaczenia autorskiego z języka angielskiego na język polski na kwotę 5003,35 EUR brutto. W skład zlecenia wchodzą następujące pliki przeznaczone do przetłumaczenia: Dziennik_Urzedowy_UE_C83__ENG.pdf => 137074 słów Rozwoj_obszarow_zurbanizowanych_ENG.ppt => 1188 słów Traktat_o_UE__ENG.doc => 61872 słów Stawka brutto: 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

Obliczenie podatku dochodowego: Inne zmniejszenia : minus Inne zwiększenia : plus 1. Kwota wynagrodzenia brutto

5003,35 EUR

2. Koszt uzyskania przychodu 50 %

2501,68 EUR

3. Kwota do opodatkowania

2501,68 EUR

4. Podatek 18 %

450,30 EUR

5. Kwota netto do wypłaty Kwota słownie do wypłaty:

4553,05 EUR Cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy euro i pięć euro centów

Zaakceptowano do wypłaty

Kwotę otrzymałem

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..

..;;;;;;;;;;;;;;;;........

(data i podpis Zleceniodawcy/Zamawiającego)

(data i podpis Zleceniobiorcy/Wykonawcy)

Nauka wystawiania dokumentów księgowych


Faktura VAT nr FV 30/12/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

30-12-2012

Data sprzedaży:

30-12-2012

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Sprzedawca:

Nabywca:

Katarzyna Iksińska

mLingua Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 1/100

Stary Rynek 100

00-999 Warszawa

61-773 Poznań

NIP: 2111647556

NIP: 7781435103

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena netto

Stawk a VAT

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

1

Tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski pliku Dziennik_Urzedowy_UE_C83__ENG.pdf

74.30.11. 0

szt.

1

10557.71

23%

10557.71

2428.27

12985.98

2

Tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski pliku Rozwoj_obszarow_zurbanizowanych_ENG.ppt

74.30.11. 0

szt.

1

127.07

23%

127.07

29.23

156.30

3

Tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski pliku Traktat_o_UE__ENG.doc

74.30.11. 0

szt.

1

4837.56

23%

4837.56

1112.64

5950.20

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

23%

15522.34

3570.14

19092.48

Razem

15522.34

3570.14

19092.48

Forma zapłaty:

przelew 7 dni

Razem:

19092.48 PLN

Termin zapłaty:

06-01-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

19092.48 PLN

Nr konta:

Słownie:

dziewietnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa PLN 48/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Nauka wystawiania dokumentów księgowych


WYLICZENIE KWOTY NETTO DO FAKTURY VAT: Stawka netto przekładu: 24,53 zł/1800 znaków przekładu

Dziennik_Urzedowy_UE_C83__PL.pdf => 430,40 stron rozliczeniowych (1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami) => 10557,71 zł netto Rozwoj_obszarow_zurbanizowanych_PL.ppt => 5,18 stron rozliczeniowych (1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami) => 127,07 zł netto Traktat_o_UE__PL.doc => 197,21 stron rozliczeniowych (1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami) => 4837,56 zł netto

Nauka wystawiania dokumentów księgowych


Nauka wystawiania dokumentów księgowych


WYLICZENIE KWOTY NETTO DO RACHUNKU WYSTAWIONEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ: Stawka netto przekładu: 45,03 zł/1125 znaków przekładu

Dziennik_Urzedowy_UE_C83__PL.pdf => 688,65 stron rozliczeniowych (1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami) => 31009,91 zł netto Rozwoj_obszarow_zurbanizowanych_PL.ppt => 8,28 stron rozliczeniowych (1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami) => 372,85 zł netto Traktat_o_UE__PL.doc => 315,52 stron rozliczeniowych (1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami) => 14207,87 zł netto

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunki i faktura do zadania nr 12  

Zliczanie znakow wykonalam za pomoca programu Anycount. Skorzystalam ze strony www.kalkulatory.gofin.pl przy wystawianiu rachunku o dzielo....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you