Page 1

Osobní charakteristika vašeho roku 2013 Zjistěte, jakou osobní vibraci bude mít váš rok 2013 a jaké výzvy a příležitosti vám přinese

1. Osobní rok: ZAČÁTKY Ideální rok na nové projekty. Je to skoro, jako byste se znovu narodili. Pryč se starým a přežít nové. Očekávejte, že do vašeho života vstoupí mnoho nových věcí. V některých případech se můžete přestěhovat nebo změnit práci. Lidé, kterých v tomto roce potkáte, by měli s vámi setrvat následujících 9 let. Důležitá poznámka: Používejte přímé metody, když budete jednat s lidmi. Budete cestovat na nová místa. Užívejte si tento rok! Během této vibrace si lidé mohou připadat velmi osamělí. Je to rok, kdy se těžko hledá nějaký přítel a oni sami mají již v existujících vztazích problémy. Toto číslo představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, lidé chtějí dělat věci po svém. Pro partnera, který je zvyklý dělat všechno společně, to může být těžké, když zjistí, že jeho druhá polovička se začíná osamostatňovat. Je to období, kdy mohou tito lidé projevit více síly a nezávislosti. Tento rok může být plný nových začátků a nových plánů, poskytuje i určitý odpočinek od odpovědnosti předchozího roku. Lidé, kteří se po dlouhá léta s námahou usilovali, aby dosáhli určitého cíle, se v této vibraci dočkají odměny za své snažení, a to formou postupu v zaměstnání nebo dostanou zprávu, která bude znamenat v jejich životě pozitivní změnu. Někdy může dojít během této vibrace k setkání s někým, kdo pro vás bude hodně znamenat, zejména pokud vám tato osoba nabídne možnost prosadit se.

2. Osobní rok: SPOLUPRÁCE Rok, ve kterém byste mohli zjemnit a vyjádřit vaši osobnost. V tomto roce budete pracovat s jinými lidmi. Stejně silné jsou vibrace pro svatbu nebo rozvod, ale přímo úměrně silné jsou i pro harmonii a neshody. Uvědomíte si prospěch a výhody z některých projektů, které jste začali v roce 1. Letos je štěstěna při vás, očekávejte, že se vám bude dařit i bez vynaložení velké námahy. Budujte si větší sebedůvěru. Rok s osobní vibrací dvojky se výborně hodí na navazování vztahů. Je to rok, když se lidé dokážou nejsnáze spřátelit a se všemi lépe vycházet. Potřebují se podělit o své pocity a každodenní zážitky, které považují za důležité. Stres by zasáhl lidi v průběhu této vibrace velmi hluboce, proto je důležité žít v klidném prostředí, kde si mohou udržet životní rovnováhu, jinak jim hrozí onemocnění. V průběhu tohoto roku budou lidé ochotněji spolupracovat, budou chápavější a soucitnější. Letos třeba nechat rozvinout a dozrát nové nápady, které se vynořily během vibrace číslo jeden. Třeba se chopit nových příležitostí, které se objevily, a co nejlépe je využít. V průběhu vibrace jeden byly zasety semínka, která mohou vzklíčit a vykvést. Lidé se budou cítit lépe, pokud jim budou druzí pomáhat a když se s nimi budou moci podělit o své nápady. Už nemají potřebu se izolovat tak, jak to bylo v roce 1, naopak budou se cítit mnohem více smířeni sami se sebou.

pripravila www.katarinazacharova.com/sk/


3. Osobní rok: SPOLEČENSKÝ Vhodný rok pro vyjádření svých uměleckých vloh v umění, hudbě nebo psaní. Budete mít hodně setkání, akcí, zábavy a navážete nová přátelství. Osobní vibrace jsou velmi dobré - velmi šťastný rok pro vás. Kdykoliv využijete své kreativní schopností, dostaví se u vás pocit sebeuspokojení. Toto je nejlepší rok vedle roce 1, kdy se vyplatí pracovat na nových myšlenkách. Osobní roční vibrace č. 3 přináší se sebou myšlenkovou činorodost a vyvolává potřebu uvolnit energii různými společenskými kontakty, koníčky a studiem. V tomto roce je důležitá komunikace s důrazem na sebevyjádření ve všech oblastech. Pokud není mentální energie správně nasměrována, mohou se lidé stát nedůtklivými a kritickými, případně mohou začít trpět zlými sny nebo nespavostí. Není to rok pro všední rutinní činnosti. V tomto roce se rozbíhá obrazotvornost a všechny činnosti musí být náročné a podnětné, aby umožňovaly plné využití mentální energie, která je k dispozici. V tomto roce budou lidé možná nuceni vyrovnat se s minulostí a s různými nedořešenými vztahy a situacemi. V této době se lidé velmi často setkávají s příbuznými či bývalými milenci, kterých už dlouho neviděli, a snaží se vyřešit "zasunuté" problémy, na které se jim až do této doby nechtělo myslet. Tato doba se také dobře hodí na studium, protože mentální energie je na vrcholu.

4. Osobní rok: PRÁCE Naplno se ponořte a soustřeďte na svou práci. Pozorně sledujte podnikatelské kroky, rozhodnutí a aktivity, protože jinak se vám mohou věci vymknout z rukou. Udržujte všechny záležitosti v perfektním pořádku. Buďte opatrní se svým zdravím a věnujte pozornost detailům. Je to rok provázen rutinou a odpovědností, připravte se. Osobní roční vibrace č. 4 je obdobím fyzicky nesmírně aktivním. Lidé se musí v tomto roce naučit dodržovat určitý rytmus, aby svou energii věděli účelně využít, ale nezašli přitom až za hranici svých možností, protože by mohly onemocnět. V tomto období má totiž člověk tendenci utápět se v práci a nevěnovat pozornost varovným známkám propracovanosti! Objevuje se i sklon k unáhleným rozhodnutím, která pak mohou vést k různým omezením. Pokud se lidé i na něco odhodlají, zjišťují, že na každém kroku narážejí na překážky a ustavičně jim něco stojí v cestě. V průběhu tohoto období má pro lidi velký význam pocit určitého zajištění. Uvažují o své budoucnosti a o budoucnosti svých blízkých, plánují mnohem více dopředu, než v kterékoli jiné době. Proto mají lidé sklon zdržovat se doma, blízko své rodiny a dávají přednost známému prostředí před změnou a objevováním nového. Tento rok se velmi hodí na nákup nemovitosti a na investice. Lidé budou v tomto roce hledat podporu a povzbuzení, protože se mohou cítit nejistí a budou pochybovat o své schopnosti dosáhnout v životě úspěchu. V průběhu tohoto období se dá dosáhnout hodně, ale je třeba naučit se pořádně si to naplánovat a zorganizovat. Pokud se lidé naučí odpočívat a vyrovnat se s energií, která se jim během této vibrace dostala, tak jim to letos může přinést mnoho velkých úspěchů.

pripravila www.katarinazacharova.com/sk/


5. Osobní rok: ZMĚNA Nové metody vstoupí do starých způsobů fungování. Vyčistěte a opravte staré věci, vztahy či způsoby myšlení. Tento rok reprezentuje OSOBNÍ SVOBODA. Změny se budou dít v každé oblasti, včetně byznysu, cestování nebo nové lásky. Projekty, které začnete v roce 5, nemají vždy dlouhodobé trvání. Mějte neustále sbalené kufry, protože v tomto roce podstoupíte mnoho krátkých, ale i dlouhých výletů či cest. Tato osobní vibrace čísla 5 představuje obrat a osvobození od všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozích 4 vibrací. V průběhu tohoto období může dojít k nezbytným změnám nejen uvnitř dané osoby, ale i navenek. Zde je třeba naučit se vnímat změny ne jako nejistoty do budoucna, ale jako příležitost postoupit dál. Je to období, kdy člověk bude poměrně neposedný, nebude vědět zůstat na jednom místě a bude cítit potřebu vymanit se ze zavedených pravidel a návyků a bude si chtít vyzkoušet vlastní soběstačnost. Svoboda je pro člověka v průběhu vibrace pětky velmi důležitá a to platí jak pro myšlenkovou svobodu, tak i pro fyzickou volnost pohybu. Je tu silný pocit potřeby být sám, zajít si do přírody a trošku se zasnít, ale člověk má i potřebu být ve společnosti, touží po styku s lidmi a po přátelství. Tato vibrace nás učí přistupovat ke změnám odpovědně a s ohledem na potřeby všech, kterých se týkají, a tak posilovat vlastní vůli. V tomto roce se nám může naskytnout velká inspirace a naše energie si udrží vysokou hladinu, pokud si stanovíme určitý cíl a zaměříme ji na něj.

6. Osobní rok: PŘIZPŮSOBENÍ SE Čas vyzvednout si svůj finanční podíl. Je to nejlepší rok na svatbu nebo klidný rozvod. V tomto roce je velmi mnoho vibrací v rodině. Něco nového přibude do vašeho domu, nebo si koupíte nový byt či dům. Letos neuzavírejte žádné ústní dohody, vše mějte vždy podepsané na papíře. Přizpůsobujte se s moudrostí a radostí. V této osobní roční vibraci čísla 6 se člověk ocitá před mnoha a různými možnostmi volby. V předchozím roce se musel naučit odpovědnosti a pořádku, a v této roční vibraci se takovým zkouškám podrobí. Povinnosti, které má vůči rodině, přátelům i širšímu společenství bude chápat jako samozřejmost. V tomto období bude pro člověka běžné poskytnout pomoc jiným, a také o ni požádat. Bude se ocitat v situacích, kdy ho budou rodina nebo známí žádat o pomoc. Tato vibrace dává člověku hodně inspirace a tvůrčí energie na to, aby se naučil najít rovnováhu mezi uvolněním tvořivé energie a nasměrováním energie ve prospěch rodiny nebo té části společenství, která to potřebuje. Pokud takovou rovnováhu nenajde, tak se bude cítit rozpolcený a přetížený mírou odpovědnosti, kterou na sebe vzal, a tehdy může dojít k zatrpklosti, která člověka natolik vyčerpává, že ztrácí odolnost, a tak může snadno podlehnout nemoci. Je důležité vydávat ze sebe v tomto roce co nejvíc, ale i nutné uchránit si pro sebe pár chvil klidu a pohody. Zde si člověk velmi uvědomuje, že dokáže ovládat své okolí, ale i okolí jeho a to je podstata rovnováhy, kterou se tu umí naučit, protože je třeba, aby cítil podporu svých nejbližších, a tak bude umět zvládnout jakoukoliv situaci, zhodnotit ji a rozhodnout se! Toto období je nejlepší na seznámení s lidmi, na vytváření trvalých vztahů a upevňování vazeb ve vztazích, které již existují. V tomto roce se lidé častěji zamilují, ženy se vydávají, nebo mají děti či vnuky. Šestka je číslo nesporně nejvíce orientované na rodinu- a dokonce i tam, kde v rodině panovaly nesváry- protože s sebou nese aspekt harmonie, která s největší pravděpodobností dokáže všech smířit. V této vibraci jakoby docházelo u lidí ke změně vnitřní chemie nebo dokonce aury, která je obklopuje, a to zvyšuje jejich přitažlivost pro druhé.

pripravila www.katarinazacharova.com/sk/


7. Osobní rok: ODPOČINEK Rok osobního rozvoje a učení. Rok, ve kterém máte psychologické nutkání být sám, odejít od všeho, ale i rok harmonického rozhodnutí, dosáhnout něco plnohodnotné a přispět k duchovnímu rozvoji lidí a vašeho světa. Začněte si psát deník a zachyťte vaše nálady a sny. Rok 7 znamená čas, když otevřete vaši mysl a prozkoumáte metafyzické materiály a skutečnosti. Tato osobní roční vibrace čísla 7 vyvolává změny, které se mohou velmi bolestně dotknout citů. Dojde ke změně v přátelských i milostných vztazích, ke změnám doma i v práci, a dokonce i uvnitř člověka. Bude to rok velmi namáhavý. Celý systém problémů, které v tomto období nastanou, má za následek naučit člověka, aby se vrátil k vlastním vnitřním zdrojům a začal se spíše spoléhat na sebe než na druhé a aby si uvědomil, v čem spočívá jeho síla. Sedmička já číslem duchovna a lekce tohoto roku tedy povedou člověka tímto směrem. Bude to rok pokroku, spíše duchovního než fyzického, a vše, co se v tomto průběhu přihodí, bude nutit člověka přemýšlet nad otázkami souvisejícími se životem, životním ponaučením, se smrtí a posmrtným životem. Člověka může v tomto roce postihnout nemoc nebo ztráta někoho z rodiny, či z okruhu přátel. Bude muset možná někoho ošetřovat, nebo projevit soucit a pochopení lidem v těžké životní situaci. V tomto roce lidé pociťují potřebu zabývat se ve větší míře druhými, zajímat se o jejich problémy, a pokud je třeba, nabídnout podporu. Pokud se objeví problémy v jejich milostných vztazích, nejsnáze je vyřeší trpělivostí, rozhovorem a porozuměním. Po celé toto období by měli ke každé situaci přistupovat s pochopením a nabízet druhým svou, co nejlaskavější pomoc. Ne proto, že se jim zdá, že by se to hodilo, ale z upřímné touhy alespoň trošku ulehčit život druhému. Pokud se někomu podaří k tomuto dospět, dosáhl nesporně vyšší stupeň vývoje.

8. Osobní rok: PENÍZE Rok vhodný na investice a uložení zbývajících peněz, aby pro vás pracovali. Využijte každou příležitost, která se naskytne, abyste zlepšili svou finanční situaci a majetek. V roce 8 se většinou shromažďují dluhy pozitivní a negativní karmy. Udělejte si plán, jak naložíte s hotovostí a penězi navíc. V tomto roce nejde o to, co VÍTE, ale o to, KOHO znáte, abyste udělali ty nejlepší finanční rozhodnutí. Toto období je vhodné k tomu, aby člověk mohl znovu získat rovnováhu a klid po změnách v loňském roce. Osmička je číslem karmy a rovnováhy, čili úspěch bude záviset na tom, jak si daný jedinec počínal v celém svém dosavadním životě. Je to období, kdy začíná čas zúčtování a za všechno, co dotyčný dosud udělal, jak dobré, tak špatné, bude patřičně odměněn. Příklad na vysvětlení: Pokud byl člověk dosud pilný a pracovitý, tak se dočká náležité odměny. Ale pokud byl sobecký, netolerantní a bez úcty k jiným, tak se dočká spravedlivé odplaty. Platí zde rčení: Co si zasel, to si sklidíš. Karma je řetěz příčiny a následku, dávání a braní, spravedlnosti a nespravedlnosti, akce a reakce, která trvá, dokud se nedosáhne přirozená rovnováha a dokud tato rovnováha nezůstane zachována. Je to klíč k životu a celému jeho smyslu. Toto období může být velmi činorodé a nezávislé, můžete toho hodně dosáhnout, a to v různých směrech! Zdraví by se letos mělo zlepšit a tělesná konstituce i vůle se upevní. Měly by se vám vyjasnit vyhlídky na povolání a v milostných vztazích je možnost dospět k šťastné rovnováze. Člověk by se v takové vibraci měl držet následujícího motta, aby budoucí vibrace nebyla bolestná: Jednej poctivě a v tomto roce budeš mít velký úspěch, jen měj neustále na paměti, že na laskavost je zapotřebí velká síla a pro uchování vyrovnané nálady značná energie. Komunikujte s druhými co nejvíc!

9. Osobní rok: KONEC pripravila www.katarinazacharova.com/sk/


V tomto roce nezačínejte nic, v čem byste chtěli dále pokračovat. Postarejte se o nedokončené věci a byznys. Udělejte si zdravotní prohlídku. Rok, který je vhodný na psaní a studium. Tak trochu emocionální rok. Pokud jste posledních 9 let nežili v pozitivním duchu, v tomto roce se ocitnete přesně tam, kde jste před 9 lety začali, ale finančně a také emocionálně vyčerpaný. V roce 9 se zbavte starých zvyků, lidí, kteří vás nudí, a vztahů či propojení z minulostí, které vám odebírají energii a nikam nevedou. Buďte také připraveni na nouzové situace. Zachovejte si smysl pro humor, budete ho potřebovat. V tomto roce nezačínejte nic, v čem byste chtěli dále pokračovat. Postarejte se o nedokončené věci a byznys. Udělejte si zdravotní prohlídku. Rok, který je vhodný na psaní a studium. Tak trochu emocionální rok. Pokud jste posledních 9 let nežili v pozitivním duchu, v tomto roce se ocitnete přesně tam, kde jste před 9 lety začali, ale finančně a také emocionálně vyčerpaný. V roce 9 se zbavte starých zvyků, lidí, kteří vás nudí, a vztahů či propojení z minulostí, které vám odebírají energii a nikam nevedou. Buďte také připraveni na nouzové situace. Zachovejte si smysl pro humor, budete ho potřebovat. Osobní roční vibrace čísla 9 představuje naplnění a ukončení cyklů. V této době může mít člověk pocit, že se mu majetek, situace i lidé vymykají z rukou a to může v těch, kteří netouží po změnách ani pokroku, vyvolat úzkost a neklid. Stejně jako osobní roční vibrace čísla 7 mohou i roční vibrace devítky vyvolat mnoho problémů a zmatků, ale rozdíl je v tom, že zatímco vibrace sedmičky je důležitým obdobím pro růst duchovního uvědomění, tak devítka zase pro růst osobního uvědomění a také osobní odpovědnosti. V tomto období mohou zanikat přátelské a milostné vztahy. Lidé se mohou stěhovat, měnit zaměstnání, podnikat daleké cesty, měnit směr svého snažení nebo ztratit něco, co má pro ně velkou cenu. Je to rok, kdy se na lidi klade odpovědnost, případně ji sami na sebe berou. Lidé jsou nuceni uspořádat si svůj žebříček hodnot, a právě to v člověku podnítí mnoho myšlenek, které si pak s sebou přenáší do dalšího cyklu, ve kterém jich rozvine a rozšíří. Ledajaké podnikání a odpovědnost v tomto roce zvýší uvědomění a umožní osobní a duchovní rozvoj. Tato roční vibrace devítky může patřit k nejnáročnějším rokům, dalšími, podobně těžkými jsou pak osobní roční vibrace čtyřky a sedmičky, ale uprostřed všech nepříjemnosti, které jakoby jsme k sobě v této době přitahovali, nám dává příležitost něčemu se přiučit a rozvinout svou osobnost. Nejdůležitější je vědět, na co se podívat, ale když projdete svůj život rok za rokem a porovnáte si své osobní roční vibrace s úspěchy, problémy, radostmi a ponaučeními, které vám každé z těchto let přineslo, budete k pochopení života mnohem blíž než předtím.

pripravila www.katarinazacharova.com/sk/

osobni-charakteristika-vaseho-roce-2013