Page 1

ANKETA

8. Ocijenite važnost sljedećih usluga u wellness centrima! Ocijenite ih na način da ocjenom 1 označite najmanje bitnu uslugu wellnessa, a ocjenom 5 najvažniju uslugu wellnessa.

1. Koristite li usluge wellness centara a) da b) ne 2. Koji su razlozi za nekorištenje usluga wellnessa? a) financijski razlozi b) nezainteresiranost c) nepoznavanje wellness ponude d) nešto drugo. _____________________________ 3. Koji su osnovi razlozi odlaska u wellness centar: a) oslobođenje od stresa b) relaksacija i bijeg od svakodnevnih obveza c) svijest o zdravlju i potreba bavljenja sportom d) poboljšanje kvalitete života e) potraga za zajedništvom 4. Koji elementi utječu na potrebu turista da se ponovno koristi wellness usluge? a) uređenje objekata b) kvaliteta aktivnosti/usluga c) razina cijena usluga d) kvaliteta smještaja e) priroda (okoliš, vremenske prilike) f) ne znam 5. Koji su po Vama osnovni preduvjeti koje neka zemlja mora imati kao preduvjet za uspješan razvoj wellness turizma? a) prirodni resursi: prirodne ljepote, more jezera, šume, termalni izvori, kvaliteta okoliša b) prostorno-rekreacijski sadržaji c) stručno osoblje wellness centara 6. Ocijenite trenutnu ponudu wellness centara u Hrvatskoj? a) odlična b) trenutno ne zadovoljava potrebe potencijalnih korisnika, ali je u fazi razvoja c) jako loša

Masaže

1

2

3

4

5

Hidroterapija

1

2

3

4

5

Tretmani tijela

1

2

3

4

5

Fitnes

1

2 3

4

5

2

3

4

5

Predavanja o zdravom životu

1

2

Salonski tretmani 1 Ekološka dimenzija 1

2

3

4

3

4

5

5

9. Koji su po vama budući trendovi koji će karakterizirati wellness turizam? a) marketing na društvenim mrežama b) briga o korisnicima c) Spa meni d) Wellness kao prevencija bolesti e) stvaranje partnerstva f) Spa aplikacije za mobilni telefon g) Pojednostavljena wellness usluga 10. U koju dobnu skupinu pripadate a) - 18 godina b) 19 - 25 godina c) 26 - 35 godina d) 35 - 45 godina e) 46 - godina 11. Vaši prosječni mjesečni prihodi iznose: a) - 4.000,00 kn b) 4.001,00 - 6.000,00 kn c) 6.001,00 - 8.000,00 kn d) 8.001,00 - 10.000,00 kn e) - 10.001,00 Zahvaljujemo!!!

7. Ocijenite sljedeće karakteristike wellnessa Ocijenite ih na način da ocjenom 1 označite najmanje bitnu karakteristiku wellnessa, a ocjenom 5 najvažniju karakteristiku wellnessa. Fizička dimenzija

1

2

3

4

5

Socijalna dimenzija

1

2

3

4

5

Emocionalna dimenzija

1

2

3

4

5

Intelektualna dimenzija

1

2 3

4

5

Profesionalna dimenzija

1

2

3

4

5

Duhovna dimenzija

1

2

3

4

5

Ekološka dimenzija

1

2

3

4

5

Anketa