Page 2

nr. 1 2018

SPEILVENDT

nr. 1 2018

Speilvendt er et tidsskrift drevet av studenter ved Psykologisk Institutt, UiO. Har du spørsmål, ris eller ros, kontakt oss på redaksjonen@speilvendt.no.

UTGIT T 15. mars 2018 R E DA KT Ø R Hanne Gotaas Fredum L AYO U T OMSLAG: PER FLATEBØ

Stefan Hjort, Per Flatebø R E DA KSJ O N E N Helene Farestevdt Raaheim, Hans Altmann, Lise Andrea Arge, Malene Brattvåg Bøe, Ruta Gecaite, Viktoria Birkenæs, Stefan Hjort, Per Flatebø, Lars-Martin Hammer, Katarina Giskegjerde Rød, Benjamin Wold Birmanis, Marie Skyberg Borgen, Hanne Gotaas Fredum

B I D R AG SY T E R E

Rune Braaten Maren Duaas

T RY K K O G I N N B I N D I N G Grøset trykk AS O P P L AG 1200

Kjersti Halvorsen Victoria Haallman Hamre Linda Heggen Adrian Holm Tina Mee Johnsen Vincent Dahlgren Lima

TA K K E R F O R S T Ø T T E F R A Fagutvalget ved PSI, UIO Kulturstyret ved UIO Frifond Norsk Psykologforening

Julius Okkenhaug

Har du lyst til å bli medlem og fast bidragsyter i Speilvendt, eller vil vite mer om hva

Jarle Pedersen

dette innebærer?

Synne Amanda Salvesen Dina Storvik Beate Duus Wetteland Kristine Lie Øverland

KO N TA KT medlem@speilvendt.no www.speilvendt.no Redaksjonen støtter ikke nødvendigvis meninger som kommer til uttrykk i dette bladet. V I F Ø LG E R VÆ R VA R S OM - P L A K AT E N !

B A K , F. V. Benjamin, Viktoria, Stefan, Per M I D T R E R A D , F. V. Marie, Malene, Katarina A N D R E R A D , F. V. Hanne, Ruta, Helene F O R A N Lars-Martin F OTO Katarina I K K E T I L S T E D E Hans, Lise NESTE NUMMER

TAPERNE – august 2018

Mi

lj ø m e r k e t

yk k s a k

14

8

2 0 41

tr

0

2

Speilvendt 1 2018: Kunstig  

http://speilvendt.no/

Speilvendt 1 2018: Kunstig  

http://speilvendt.no/

Advertisement