Page 1

Náborová kampaň AIESEC Nitra jeseň 2011

Záverečná správa


Záverečná správa

Vážení partneri a podporovatelia AIESEC Nitra, v nasledujúcej záverečnej správe z tohtoročnej jesennej náborovej kampane Vám predstavujeme naše aktivity a činnosť, ktorá bola aj vďaka Vám úspešná a umožnila mnohým študentom, aby sa dozvedeli o možnostiach, ktoré im prináša členstvo v AIESEC alebo zahraničná stáž. Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť študentov k tomu, aby sa zaujímali o svoju budúcnosť, sebarealizáciu a osobný rozvoj. Naša pobočka sa rozrástla o 18 nových členov a stále prichádzajú nové prihlášky záujemcov o stáž v zahraničí. Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí nás podporujú a spolupracujú s nami a majú tak záujem podieľať sa na rozvoji mladých ľudí.

Ďa k

Katarína Gabalcová Vice-president for Communication 2011/2012

eme... j u

Lokálni partneri jesennej náborovej kampane AIESEC Nitra:


Záverečná správa Národná kampaň, ktorá bola rovnaká vo všetkých pobočkách AIESEC Slovensko mnohých zaujala najmä pestrými farbami a trochu provokatívnymi sloganmi. Chceli sme študentov zaujať pútavými plagátmi a vyzvať ich, aby sa zamysleli nad tým, ako môžu zmeniť svoju budúcnosť.

Takto vyzerali letáky, ktoré obsahujú najzákladnejšie informácie o organizácii AIESEC.


Záverečná správa Naša lokálna kampaň sa niesla v duchu sloganu: „Začni semester akčne - nakopni sa s AIESEC“. Išlo o viaceré podujatia, ktoré sme si pripravili pre študentov oboch Nitrianskych univerzít. Ešte pred začiatkom Akademického roka sme boli prezentovať AIESEC na niekoľkých zápisoch študentov.

Počas slávnostného otvorenia Akademického roka 2011/2012 sme na oboch univerzitách - UKF aj SPU, mali umiestnený svoj informačný stánok, v ktorom sme mali naše propagačné materiály, aj materiály partnerov lokálnej náborovej kampane. Študentov sme informovali o AIESEC a pozývali sme ich na pripravované podujatia.

Zorganizovali sme aj dve informačné stretnutia, jedno pre UKF a jedno pre SPU. Účasť študentov bola nižšia ako minulý rok, ale zúčastnení študenti, ktorých bolo spolu 8 si takmer všetci podali prihlášku na členstvo a majú záujem aj o stáž v zahraničí.


Záverečná správa

Teambuilding pre prvákov - zábavné športové a súťažné aktivity boli určené najmä pre študentov, ktorí sú noví na škole, pretože našim cieľom bolo, aby sa v novom meste spoznali s novými ľuďmi a zaujímavou formou sa zoznámili aj s AIESEC.

Dňa 27. 9. 2011 sme sa zúčastnili podujatia Svetový deň turizmu, ktoré každoročne organizuje mesto Nitra v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa. Tohtoročné podujatie malo tému: „Turizmus spája kultúry“ Súčasťou programu boli prezentácie o rôznych krajinách, aj prezentácie organizácií, ktoré pomáhajú sprostredkovať študentom pobyt v zahraničí. Takúto príležitosť dostal aj AIESEC.


Záverečná správa Panelová diskusia „Keď raz prídem na Ferrari... ako sa stať úspešným“ Dňa 27. 9. 2011 sme pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zorganizovali panelovú diskusiu o úspechu. O svoje rady a skúsenosti sa so študentmi podelili hostia: - Prof.Dr.Ing. Elena Horská, prorektorka pre medzinárodné vzťahy a prácu s verejnosťou SPU v Nitre - Mgr. Ing. Danka Moravčíková, vedúca Centra celoživotného vzdelávania FEM SPU v Nitre - Dipl. Germ. Anatolij Vdovičenko, riaditeľ súkromnej jazykovej školy E-KU Inštitútu JaIK - Ing. Ľubomír Rybánsky, generálny manažér firmy ZOVOS-EKO, s.r.o. - Ing. Jozef Fába, bývalý študent SPU, podnikateľ Podujatia sa zúčastnilo približne 40 študentov. Do diskusie sa zapojili svojimi otázkami, ktoré sa týkali hlavne možností získania praxe a zahraničných stáží, ale aj otázkami o podnikaní a zaujímali ich osobné príbehy zúčastnených hostí. Očakávali sme vyššiu účasť študentov aj vzhľadom na veľký priestor v Aule SPU, ale ako p o v e d a l p á n R y b á n s k y, zúčastnení študenti môžu byť radi, že sú to práve oni, ktorí môžu počuť informácie a ich rady, pretože to znamená, že budú mať menšiu konkurenciu a výhodu oproti ostatným.


Záverečná správa Názory zúčastnených študentov: „Mala som možnosť počuť názory ľudí, ktorí to už buď niekam dotiahli alebo ešte stále ťahajú a tie názory boli naozaj obohacujúce. A uvedomila som si vďaka tomu, že aj ja som bola jedným z tých študentov, ktorí nevyužívajú možnosti univerzity a došlo mi, že len sama sebe robím zle.“ (Veronika Čubanová, 3. ročník bc., UKF) Počas diskusie som mal pripravených niekoľko otázok, ale nebol vhodný priestor na to, aby som ich položil, a keď sa prešlo na inú tému, nechcel som sa vracať, čo ma po skončení mrzelo, pretože to mám pocit, že to nakoniec nebola diskusia, ale skôr informovanie o rôznych možnostiach, o príležitostiach, o AIESEC, o motivácii atď. Aspoň nápad s čiapkou to "zachránil". Dá sa však povedať, že na základe tejto akcie som sa rozhodol prísť do AIESEC a neskôr stať sa členom. Každopádne bolo to zaujímavé a inšpirujúce, aj keď pravdu povediac miestami som sa nudil, ale neľutujem, že som sa tej akcie zúčastnil. (Miloš Hulin, 3. roč. doktorandské štúdium, SPU) „Panelová diskusia bola pre mňa prínosom, potvrdila mi vedomosti, ktoré som už mal aj predtým, ale takisto, že cesta, ktorou sa uberám je už predo mnou overená ľuďmi, čo boli na diskusii, a teda je správna. Priniesla mi nové vízie ako sa môžem vzdelávať.“ (Daniel Sitáš, 2. roč. bc. UKF)

Mediálne spolupráce: Počas náborovej kampane sa snažíme využiť čo najviac komunikačných kanálov, aby sme sa dostali k čo najväčšiemu počtu študentov. Uverejnili sme naše príspevky v univerzitnom dvojtýždenníku SPU Poľnohospodár, aj v online verzii študentského časopisu UKF - Občas nečas. Využívame aj možnosť informovať študentov cez webové stránky univerzít alebo cez facebook. Niektoré príspevky nám uverejnil na svojom webe a v newslettri aj jazykový inštitút E-KU . V rámci mediálnej spolupráce s Rádiom ONE sme dvakrát využili možnosť osloviť ľudí prostredníctvom živých rozhovorov a spolupráca pokračuje naďalej v podobe reklamných spotov a ďalších rozhovorov.


Záverečná správa Lokálna konferencia AIESEC Nitra Vyvrcholením celého obdobia jesennej kampane bola lokálna konferencia pre nových členov našej pobočky. Konala sa v dňoch 14. - 16. 10. 2011 na internáte SPU Nová Doba. Jej cieľom bolo predstaviť novým členom podrobnejšie našu organizáciu, jej fungovanie, činnosť, históriu, plány a štruktúru pobočky, aj kultúru a zaujímavou formou ich začleniť a pripraviť na budúcu prácu. Účastníkov konferencie bolo spolu s novými členmi 30.

Členov zaujali kreatívne a kvalitne pripravené prednášky, ktoré sme sa snažili podať zaujímavou formou. Dozvedeli sa tak všetky dôležité a základné informácie o histórii a štruktúre AIESEC, o tom, ako prebieha proces vybavovania stáží, aké stáže ponúkame a ako spolupracujeme s firemným prostredím, aké produkty okrem stáží poskytujeme firmám. Zoznámili sa s víziou AIESEC na rok 2015 a s ďalšími plánmi pobočky, ktoré prispievajú k naplneniu celoslovenských a globálnych plánov. Začlenili sme ich do tímov, podľa ich preferencií a predstavili sme im možnosti rozvoja, ktoré v AIESEC majú. Našim hosťom bol aj Lukáš Jakubička, bývalý prezident AIESEC Slovensko, ktorý nám porozprával o svojej zahraničnej stáži v Egypte a o skúsenosti s AIESEC.

Ďakujeme všetkým partnerom a podporovateľom, ktorí materiálne alebo finančne prispeli na túto konferenciu:


Partneri AIESEC Nitra Hlavní partneri

Partner pre medzinárodný výmenný program

Špeciálni partneri

zaverecna sprava z naborovej kampane  

jesen 2011