Page 1

K A T A R Í N A S M O L E J O V Á

ó

NIE JE PROFIL AKO P R O F I L


Ing. Katarína SMOLEJOVÁ

oblasti záujmov

STAVEBNÍCTVO

telefónne číslo

+421 949 767 686 e-mail

katarina.smolejova@gmail.com

ARCHITEKTÚRA

dátum narodenia

12. 09. 1991

GRAFICKÝ DESIGN

štátna príslušnosť

Slovenská republika

VÝTVARNÉ UMENIE HUDBA

SILNÉ STRÁNKY

estetické cítenie zmysel pre detail a poriadok ústretovosť


VZDELANIE

2015-2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta odbor - Pozemné stavby a architektúra (II. stupeň) 2011-2015 Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta odbor - Pozemné stavby, budovy a prostredie (I. stupeň) 2007-2011 Gymnázium sv. Moniky, Prešov maturitná skúška z matematiky, informatiky, slovenského, nemeckého a anglického jazyka

JAZYKOVÉ ZNALOSTI anglický jazyk nemecký jazyk slovenský jazyk

B1 (maturitná skúška 2011) B1 (maturitná skúška 2011, onDaF Test 2014) rodný jazyk

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI Windows MS Office Mozilla Thunderbird AutoCAD Revit Therm Google SketchUp Lumion Corel Photo Paint Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Lightroom Zoner Callisto WordPress

VODIČSKÝ PREUKAZ 2010

AM, B, B1

09/2017-02/2018

Projektant junior, grafický dizajnér; (trvalý pracovný pomer)

07/2016-12/2016

Kreslič, projektant; (odborná prax)

05/2016-07/2016

Asistent logistiky; (brigádnická činnosť)

2009-2012

Práce v oblasti hotelierstva v Česku a Nemecku (letné brigády)

ÚSPECHY

09/2017

2. miesto v súťaži 62 prihlásených návrhov loga pre advokátsku kanceláriu Fröhlich&Partners; topdesigner.cz

10/2016

1. miesto v súťaži 64 prihlásených návrhov loga pre podnikateľku Karolinu Tůmovú; topdesigner.cz

ZÁUJMY

- kreslenie a maľovanie (portréty, krajinky - ceruza, rudka, tempera, olej) - grafický dizajn (logá, vizitky, etikety, letáky, plagáty) - hra na klavír a skladanie hudby

ŽIVOTOPIS

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY

8 prvé projektovanie RODINNÝ DOM

10

bakalárska práca PENZIÓN

16

ateliérová tvorba MATERSKÁ ŠKOLA V IVANKE PRI DUNAJI

20

ateliérová tvorba KONGRESOVÝ HOTEL PRI JAZERE AUTOBAHNSEE V SALZBURGU

24 diplomová práca MÚZEUM PREZNTÁCIA ARCHEOLOGICKEJ LOKALITY


GRAFICKÝ DIZAJN

32 logo k téme diplomovej práce ARCHEOPARK BUDMERICE

34 víťazný návrh v súťaži dizajnov osobného loga KAROLINA TŮMOVÁ

36 logo pre advokátsku kanceláriu FRÖHLICH & PARTNERS

38 dizajn pre ModerneDomy.sk

40

OBSAH

ostatný dizajn


6

รณ


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY Bakalársky stupeň Odbor:

Pozemné staviteľstvo Dĺžka šúdia:

8 semestrov / 2011 - 2015


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - BAKALÁRSKY STUPEŇ

PRVÉ PROJEKTOVANIE

RODINNÝ DOM Stupeň PD:

Projekt pre stavebné povolenie

Zastavaná plocha:

108 m²

PÔDORYS 1.NP

Úžitková plocha: 166,9 m² 1.NP: 84,8 m² 2.NP: 82,1 m² Navrhovaný rodinný dom je strednej veľkostnej kategórie a svojou dispozíciou uspokojí nároky 5-6 člennej rodiny. Je vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby. Dispozíciu prízemia je možné rozdeliť na prednú a zadnú časť. V zadnej časti domu sa nachádza kuchyňa, jedáleň a obývacia izba, ktoré vytvárajú jeden veľkopriestor. Pod schodiskom je umiestnená malá komora. V prednej časti domu sa nachádza izba s kúpeľňou, čo umožňuje tento dom využiť ako dvojgeneračný. Podkrovie tvoria dve detské izby, spálňa rodičov, kúpeľňa a WC. Balkón je prístupný z izby a zo spálne rodičov. LEGENDA MIESTNOSTÍ Č.m.

Popis

Plocha [m2]

PÔDORYS 2.NP

1.1 Chodba 4,4 1.2 Zádverie 4,6 1.3 Hosťovská izba 14,9 1.4 Obývacia izba 32,2 1.5 Terasa 16,9 1.6 Kuchyňa 11,4 1.7 Komora 4,1 1.8 Schodisko 7,8 1.9 Kúpeľňa 9,2 1.10 Chodba 7,2 2.1 Chodba 8,9 2.2 Detská izba 19,3 2.3 Izba rodičov 20 2.4 Balkón 3,1 2.5 Detská izba 17,2 2.6 Kúpeľňa 9,8 2.7 WC 3

8

ó


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

RODINNÝ DOM

Rodinný dom je navrhnutý ako murovaný dvojpodlažný nepodpivničený objekt s obytným podkrovím v pôdorysnom tvare obdĺžnika. Charakteristickou preň je strecha so sklonom 35° navrhnutá ako sedlová so strešnými sedlovými vikiermi o sklone 30° na severovýchodnej a juhozápadnej strane.

Obsahom tohto projektu je výkresová dokumentácia, ktorá zahŕňa výkres situácie, výkres výkopov, výkres základov, pôdorys 1. NP, pôdorys 2. NP, výkres krovu, pozdĺžny rez a pohľady. V rámci technických zariadení je k projektu taktiež vypracovaný kompletný návrh zdravotechnických inštalácií a návrh vykurovania, statické riešenie popisuje výkres tvaru stropu.

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD - BOČNÝ

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD - ČELNÝ

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD - BOČNÝ

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD - ZADNÝ

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

POZDĹŽNY REZ

9

ó


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - BAKALÁRSKY STUPEŇ

BAKALÁRSKA PRÁCA

PENZIÓN Stupeň PD:

Projekt pre stavebné povolenie

Zastavaná plocha:

664,3 m²

Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 909,5 m² 1.NP: 493,5 m² 2.NP: 416,0 m²

Bratislava

Kapacitné údaje:

Počet izieb: Dvojposteľové izby: Jednoposteľové izby: Izby so zariadením pre imobilných:

15 izieb 10 4 1

Reštaurácia:

52 osôb

Parkovisko: 14 parkovacích miest pre hostí 3 parkovacie miesta pre personál

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

10

ó VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Bakalárska práca sa zaoberá v danom rozsahu architektonickým a stavebným riešením budovy penziónu lokalizovanej v nezastavanom území Liptovského Mikuláša. Projekt je situovaný do rovinného priestoru s vysokým potenciálom, nakoľko sa jedná o rekreačnú oblasť vo významnom stredisku cestovného ruchu, v centre stredného Liptova s priamym východiskom do Chočských vrchov, Nízkych a Západných Tatier. Výhodnosť lokality podmieňuje taktiež blízkosť známeho Aquaparku Tatralandia a najväčšej slovenskej vodnej nádrže Liptovská Mara. Penzión je navrhnutý ako dvojpodlažná bezbariérová budova s manzardovou strechou, ktorá pokrýva 15 hosťovských izieb. Disponuje taktiež vlastnou reštauráciou, barom a kuchyňou umiestnenými na prvom podlaží objektu.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

SITUÁCIA


PENZIÓN PÔDORYS 1.NP

zásobovanie

TECH.M. K

EN

ZV

ŠATNE - ZAM.

KUCHYŇA UPRATOVAČKA

WC WC

VÝŤAH

RECEPCIA

BAR REŠTAURÁCIA

K

EN

ZV

PÔDORYS 2.NP

PRE IMOBILNÝCH DVOJPOSTEĽOVÉ IZBY

CHYŽNÉ VÝŤAH

DVOJPOSTEĽOVÉ IZBY

JEDNOPOSTEĽOVÉ IZBY

11

ó


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - BAKALÁRSKY STUPEŇ JUHOZÁPADNÝ POHĽAD - ČELNÝ

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD - BOČNÝ

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD - ZADNÝ

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD - BOČNÝ

NÁVRH MANZARDOVEJ STRECHY Penzión je navrhnutý ako dvojpodlažný nepodpivničený murovaný objekt v pôdorysnom tvare písmena L. Strecha so sklonom 15° je navrhnutá ako manzardová, ktorej zalomená časť úplne pokrýva fasádu 2. nadzemného podlažia pod uhlom 85°. Konštrukcia krovu predstavuje v tomto projekte jednu z najvýznamnejších a najnáročnejších častí návrhovania, na ktorú bol kladený osobitý dôraz. Okrem skutočnosti, že krov chráni vnútorné konštrukcie a prostredie v objekte pred vonkajšími vplyvmi, v tomto prípade predstavuje aj najvýraznejší architektonický prvok budovy. Krov tvorí väznicová sústava tradičnej stojatej stolice, v jednom smere jednoduchej (na rozpon 12,9 m), v smere kolmom dvojitej (na rozpon 17,0 m), zloženej z drevených prvkov štandardných rozmerov. Princíp konštrukčného riešenia spočíva v podopretí zalomenej časti strechy konzolou zo železobetónovej stropnej dosky nad 1. nadzemným podlažím po celom obvode budovy. Obsahom bakalárskej práce je výkresová dokumentácia (situácia, základy, pôdorys 1.NP, pôdorys 2.NP, krov, pozdĺžny rez, priečny rez, čelný, zadný a bočné pohľady), tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií, sprievodná správa, súhrnná technická správa, technická správa a prezentačný plagát. V rámci technických zariadení je k projektu taktiež vypracovaný kompletný návrh zdravotechnických inštalácií a návrh vykurovania, statické riešenie popisuje výkres tvaru stropu.

12

ó


PENZIÓN UKÁŽKA VÝKRESU KROVU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU

SPOLEČNOSTI AUTODESK

SPOLEČNOSTI AUTODESK

80 cm

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU

110 cm

SPOLEČNOSTI AUTODESK

13

ó


14

รณ


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY Inžiniersky stupeň Odbor:

Architektúra Dĺžka štúdia:

4 semestre / 2015 - 2017


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - INŽINIERSKY STUPEŇ

MATERSKÁ ŠKOLA Ivanka pri Dunaji Stupeň PD:

architektonická štúdia

Zastavaná plocha:

1 317 m²

Úžitková plocha: 2 357 m² Blok A 1.PP: 101 m² 1.NP: 339 m² Blok B 1.NP: 218 m² Blok C 1.NP: 322 m² 2.NP: 322 m² Kapacitné údaje: Blok A Blok B Blok C

2 triedy jedáleň 4 triedy

A

Ivanka pri Dunaji Bratislava

2 x 18 detí 74 detí 4 x 25 detí

Blok A - existujúci obnovovaný objekt (1.PP, 1.NP) Blok B - navrhovaná novostavba (1.NP) Blok C - navrhovaná novostavba (1.NP, 2.NP)

B C

16

ó


MATERSKÁ ŠKOLA VÝVOJ HMOTY jestvujúca MŠ

spojovacia chodba

návrh nových budov

1

3

Architektonický návrh rieši murovanú nepodpivničenú dvojpodlažnú budovu so sedlovou strechou na parc. č. 689/2 medzi ulicami Hviezdoslavova (z juhozápadnej strany) a Záleská (zo severovýchodnej strany) v katastrálnom území obce Ivanka pri Dunaji, s funkciou zariadenia pre deti v predškolskom veku.

2

ŠATŇA

KUCHYŇA

SKLAD

SPÁLŇA

TRIEDA 3

ŠATNE

Existujúca materská škola na Hviezdoslavovej ulici je štátna trojtriedna škola s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Objekt je stále v prevádzke, avšak z dispozičného hľadiska nevyhovuje súčasným legislatívnym požiadavkám. Obnova jeho interiéru je preto nevyhnutnou súčasťou ďalšieho architektonického navrhovania.

JEDÁLEŇ

VÝDAJ JEDÁL

KABINET

Na pozemku sa v súčasnosti nachádza objekt starej materskej školy, na ktorú sa navrhovaná nová budova materskej školy napája presklenými chodbami tvoriacimi v návrhu hlavnú kompozičnú os. Návrh novej budovy charakterizujú tri sedlové strechy, ktoré sa vizuálne prispôsobujú jestvujúcemu objektu a vytvárajú súbor tzv. “domčekov”. Prepojenie blokov spojovacími chodbami ponúka niekoľko funkčných i symbolických výhod. Umiestnenie na pozemku má z navrhovaných objektov vytvoriť zvukovú bariéru od hlučnej Záleskej ulice a prepojenie tried v hlavnom spoločenskom priestore v blolku B zas posilniť komunitu, ktorá v koncepcii návrhu predstavuje ústredný bod.

PÔVODNÝ STAV BÚRACIE PRÁCE 1.NP

TRIEDA 2

LEGENDA

Číslo 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21

17

ó

Názov ZÁDVERIE CHODBA KABINET JEDÁLEŇ VÝDAJŇA JEDÁL KOMORA KUCHYŇA ZÁDVERIE WC - ZAMESTNANCI ŠATŇA - ZAMESTNANCI UPRATOVAČKA SKLAD CHODBA CHODBA SCHODISKO SPÁLŇA HERŇA HERŇA + SPÁLŇA HERŇA + SPÁLŇA WC - DETI WC - PEDAGÓGOVIA

Plocha 6 m² 38 m² 14 m² 32 m² 9 m² 2 m² 15 m² 2 m² 1 m² 7 m² 3 m² 12 m² 8 m² 4 m² 3 m² 30 m² 41 m² 61 m² 40 m² 16 m² 1 m²

WC

0

TRIEDA 1

5

10 m


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - INŽINIERSKY STUPEŇ PÔDORYS 1.PP

SKLAD SKLAD TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

0

5

10 m

plán komunikácií

PÔDORYS 1.NP SKLADY

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ VYKRES - PLAGAT - 1PP

KABINET

GALÉRIA

ZÁZEMIE

JEDÁLEŇ

KABINET

SKLAD

WC

1 : 200

KARCH KATEDRA ARCHITEKTÚRY

PREDMET:

ŠATŇA

WC

I1 - AT5 MATERSKÁ ŠKOLA

ŠTUDENT: Projektant PEDAGÓG: Schvalovatel AKAD. ROK: 2015 / 2016

I-PSA / I.

ŠATŇA SKLAD

TRIEDA 4

SKLAD HRAČIEK

TRIEDA 3

TRIEDA 2

ŠATŇA

SKLAD

KUCHYŇA

PRÁČOVŇA

UPRAT.

RIADITEĽ

IZOLAČNÁ M.

13

WC

TRIEDA 1 0

5

10 m

WC

PÔDORYS 2.NP

VYKRESNepojmenovaný - PLAGAT - 1NP

1 : 200

KARCH

SKLAD

KABINET

KANC.

RIADITEĽŇA

KATEDRA ARCHITEKTÚRY

PREDMET:

I1 - AT5 MATERSKÁ ŠKOLA

ŠTUDENT: Projektant PEDAGÓG: Schvalovatel AKAD. ROK: 2015 / 2016

ŠATŇA

WC

I-PSA / I.

SKLAD WC

ŠATŇA SKLAD

TRIEDA 6 TRIEDA 5

0

18

5

10 m

ó VYKRESNepojmenovaný - PLAGAT - 2NP

1 : 200


MATERSKÁ ŠKOLA SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD

-0.300

0

15

5

0

10 m

POHĽADY

1:200

KATEDRA ARCHITEKTÚRY

PREDMET:

I1 - AT5 MATERSKÁ ŠKOLA

ŠTUDENT:

Bc. Katarína Smolejová

PEDAGÓG: Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň AKAD. ROK: 2015 / 2016

Dispozícia objektu vychádza predovšetkým z plánu budúceho využitia existujúcej MŠ a jej prepojenia na novostavbu, ako aj z atypického tvaru pozemku, na ktorej má byť obnova a novostavba realizovaná, a rovnako aj z požiadaviek obce. Cieľom bolo navrhnúť takú dispozíciu, v ktorej triedy budú orientované smerom do školského dvora (na západnú svetovú stranu) a priestormi zázemia škôlky akusticky oddelené od hlučnej Záleskej ulice.

I-PSA / I.

hradené priestormi pre riaditeľňu, práčovňu a sklad. Súčasná jedáleň bude slúžiť ako galéria a prechod do bloku B. Dispozícia suterénu bloku A zostane nezmenená.

0

1:200

16

5

10 m

POHĽADY

KATEDRA ARCHITEKTÚRY

PREDMET:

I1 - AT5 MATERSKÁ ŠKOLA

ŠTUDENT:

Bc. Katarína Smolejová

I-PSA / I.

PREDMET:

I1 - AT5 MATERSKÁ ŠKOLA

ŠTUDENT:

Bc. Katarína Smolejová

PEDAGÓG: Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef AKAD. ROK: 2015 / 2016

Blok C je navrhnutý ako dvojpodlažný pre deti a pedagógov, pričom každé z podlaží disponuje dvomi triedami s kapacitou po 25 detí, šatňou a hyg. zariadeniami pre pedagógov, kabinetmi a príslušnými skladmi.

ARCHITEKTONICKÝ MODEL Z KAPA DOSIEK

ó

10 m

POHĽADY

PEDAGÓG: Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň AKAD. ROK: 2015 / 2016

V jestvujúcej materskej škole (blok A) je z dôvodov nespĺňania dispozičných požiadaviek navrhnutá obnova interiéru. Pôvodná trojtriedna škola je v návrhu rozčlenená na dve triedy s kapacitou po 18 detí s vlastnými hyg. zariadeniami. Hyg. zariadenia sú doplnené o sprchu a sú oddelené od hyg. zariadení pre zamestnancov. Pôvodná chodba plní funkciu spoločnej šatne pre obe triedy. Kuchyňa a výdajňa jedál budú odstránené a na-

19

5

Blok B je jednopodlažná stavba a tvorí jadro celého areálu. Nachádza sa v nej jedáleň pre 74 detí s funkciou spoločenskej miestnosti, ďalej jej zázemie, sklad hračiek prístupný z exteriéru, kuchyňa s príslušnými skladmi, šatne a hygienické zariadenia zamestnancov a technická miestnosť so samostatným vstupom z exteriéru. 16


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - INŽINIERSKY STUPEŇ

KONGRESOVÝ HOTEL

PRI JAZERE AUTOBAHNSEE V SALZBURGU Stupeň PD:

architektonická štúdia

Zastavaná plocha:

Viedeň

3 638 m²

Salzburg

Úžitková plocha: 13 024 m² 1.PP: 2 256 m² 1.NP 2 040 m² 2.NP: 2 462 m² 3.NP: 2 135 m² 4.NP: 1 826m² 5.NP: 2 305 m² Kapacitné údaje: počet izieb 108 štandardných dvojposteľových 96 pre imobilných 4 apartmánov 8 počet obchodov 7 kongresové priestory poslucháreň (3.NP) 401 miest konferenčná sála (5.NP) 57 miest Vináreň (1.PP) 60 osôb Reštaurácia (1.NP) 100 osôb Parkovisko 132 miest

20

ó

CHRISTIAN JOHANN DOPPLER (1803-1853) narodený v Salzburgu


KONGRESOVÝ HOTEL SÚČASNÝ STAV

zelené šípky vyznačujú smer dôležitých výhľadov

SA

LZ

BU

RG

PARKOVACÍ DOM AQUAPARK

AL

PY

PREMOSTENIE

KONGRESOVÝ HOTEL PARKOVISKO

UNTERSBERG

RIEŠENÉ ÚZEMIE

v blízkosti významného diaľničného uzla

Salzburg

VIEDEŇ

0

ZVUKOVÉ VLNY

Architektonický návrh zahŕňa okrem návrhu samotnej budovy hotela aj úpravu tvaru umelo vytvoreného jazera Autobahnsee a návrh lávkového premostenia. Filozofia riešenia situácie a budovy vyplýva ako z historického kontextu mesta tak aj z významu lokality, nakoľko miestny európsky diaľničný uzol podnecuje vytvoriť návrh hodný prezentovania aj na medzinárodnej úrovni.

VILLACH

Návrh tvaru jazera vychádza z kompozície kružníc, ktoré predstavujú šírenie zvukových vĺn zo zdroja v pokoji alebo v pohybe, ktoré r. 1842 popísal rodák zo Salzburgu Christian Johann Doppler. V symbolike rýchlosti sa nesie aj architektonické stvárnenie budovy, ktorá je umiestnená na východnom brehu upraveného jazera Autobahnsee, vstupom orientovaná k Uferstraße.

SVETELNÉ VLNY

v architektúre

DOPPLEROV EFEKT

MNÍCHOV

R

Novostavba pozostáva z troch blokov – R, G, B, ktorých tvaroslovie aj označenie vyplýva zo všeobecne známeho znázorňovania teórie základných farieb, ktoré sú farbami svetelných vĺn charakterizujúcimi rýchlosť pohybu zdroja.

21

ó

G

B

600

1200 m


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - INŽINIERSKY STUPEŇ VÝCHODNÝ POHĽAD

SEVERNÝ POHĽAD

ZÁPADNÝ POHĽAD

JUŽNÝ POHĽAD

Budovu hotela tvorí jedno podzemné a päť nadzemných podlaží, z ktorých prvé je ustúpené. Od podlahy druhého nadzemného podlažia je v budove vytvorené otvorené átrium s funkciou oddychovej zóny. Fontána, lavičky a mobilná zeleň má tu za úlohu vytvoriť pokojné prostredie izolované od vonkajšieho ruchu a poskytnúť priestor pre oddych. Atraktívnym sa tu taktiež môže stať návrh nočného osvetlenia átria v troch farbách – červená,

zelená a modrá – R, G, B - ktoré sú farbami charakterizujúcimi spomínanú rýchlosť pohybu zdroja, pričom riešenie nezostáva len symbolické ale zároveň priradenie týchto farieb osvetlení k jednotlivým blokom budovy môže tak prispieť k zapamätateľnosti a jednoduchšej orientácii hosťa v budove. Návrh fasád hotela vyplýva z historického významu mesta. Historický slovenský názov Salz-

burgu je Soľnohrad. Rakúsko má veľké zásoby rôznych nerastných surovín, no veľkú tradíciu má najmä v ťažbe kamennej soli a v jej ťažbe patrí medzi prvú desiatku na svete. Materialita fasád by mala preto pripomínať kamennú soľ - z vonkajšej strany ako hladký kryštál kamennej soli, z átriovej ako jeho členité vnútro, ktoré navyše spolu s vodou vo fontáne len prispeje k lepšiemu rozptylu navrhovaného nočného osvetlenia vo vnútri átria.

REZ BB´

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE Ústredným bodom prvého nadzemného podlažia je vstupná hala s recepciou presvetlená z átria kruhovými svetlíkmi. V bloku G sprístupňuje salóniky a schodiskom ubytovacie priestory, schodiskom v bloku B konferenčné priestory, v bloku R reštauráciu. Po obvode prvého nadzemného podlažia sú umiestnené obchody so vstupmi z vonkajšej strany, ktoré sú kontinuálne napojené chodníkmi na premostenie jazera. V blokoch R a G sa nachádzajú taktiež hospodárske vstupy, pričom jadro bloku R je po celej jeho výške určené

prioritne pre zamestnancov reštaurácie a jadro bloku G pre chyžné. Suterénne priestory hosťom ponúkajú vináreň s bowlingivou dráhou a biliardovými stolmi a priestory do wellness s masážami, tepidáriom, eukalyptovou, fínskou saunou a infrasaunou. Ostatné miestnosti prvého podzemného podlažia tvoria zázemie hotela ako práčovňa, sušiareň, sklad bielizne, údržba, technické miestnosti, kuchyňa s príslušnými skladmi a chladiarňami, jedáleň pre

22

ó

zamestnancov a rampa pre zásobovanie jednotlivých prevádzok.

G B R Od druhého nadzemného podlažia sú v blokoch R a G umiestnené izby, v bloku B priestory pre konferencie s posluchárňou pre 401 osôb prechádzajúcou tretím a štvrtým podlažím parabolicky vystupujúcou nad vstupným priestorom hotela.


KONGRESOVÝ HOTEL 1.PP

3.NP BANQUET AREA

HOUSEKEEPING

VINÁREŇ

POSLUCHÁREŇ 401 miest

IZBY

WELLNESS BANQUET AREA

KUCHYŇA IZBY

ZÁSOBOVANIE

1.NP

4.NP KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ

OBCHODY IZBY KANCELÁRIE

RECEPCIA SALÓN

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ

TOALETY

REŠTAURÁCIA IZBY OBCHODY

2.NP

5.NP KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ

IZBY

KONFERENČNÁ SÁLA 57 miest

IZBY ÁTRIUM

FONTÁNA

CATERING

IZBY

IZBY

0

23

ó

5

5 10

15

10 20 m


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - INŽINIERSKY STUPEŇ

DIPLOMOVÁ PRÁCA

MÚZEUM Návrh prezentácie archeologickej lokality Stupeň PD:

architektonická štúdia

Zastavaná plocha:

2 587 m²

Úžitková plocha: 3 189 m² 1.PP: 176 m² 1.NP: 1 839 m² 2.NP: 1 174 m² Kapacitné údaje: kafetéria 48 osôb prednášková miestnosť:36 miest videoprezentácie 30 miest výstavné plochy 874 m2 parkovisko 32 miest

Budmerice Bratislava

Diplomová práca sa zaoberá návrhom urbanisticko-architektonického stvárnenia archeologickej lokality v Budmericiach. Jedná sa o významné opevnené sídlisko maďarovskej kultúry z prelomu období staršej a strednej doby bronzovej, ktoré postupne odhaľuje prebiehajúci archeologický výskum. Ústredným bodom problematiky je sprístupnenie archeologickej lokality verejnosti a jej vhodné prezentovanie. Architektonický návrh predstavuje budovu múzea a ponúka riešenie na vytvorenie nového prostredia určeného na obhliadku zachovaného valového opevnenia, exponá-

24

ó

tov vo vnútri objektu i v areáli archeoparku na piatich stanovištiach. Navrhnuté sú tu preto parkové chodníky, ktoré sa priamo napoja na vyhliadkovú plošinu navrhnutú v severozápadnej časti areálu a na Jablonecký náučno – poznávací chodník vedúci popri potoku Gidra. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná bezbariérová budova s dvomi átriami uprostred. Okrem výstavných priestorov disponuje knižnicou, kníhkupectvom, prednáškovou miestnosťou a kafetériou v oddychovej zóne, pričom časť objektu je vyhradená ako pracovisko pre archeologický výskum prezentovaný návštevníkom v átriu objektu.


MÚZEUM ARCHITEKTONICKÁ SITUÁCIA

Archeopark budú prezentovať viaceré druhy vyšších okrasných tráv, ktoré sa vysadia v línii pôvodného valového opevnenia. Prístupové komunikácie budú vyhotovené z liateho hladeného betónu, parkovisko zo zatrávňovacích tvárnic. Ostatné chodníky v areáli archeoparku budú vyhotovené ako záhradné vysypané štrkom.

VYHLIADKOVÁ PLOŠINA

ARCHEOPARK

MÚZEUM PARKOVISKO

JA PO

TO

BL

K

ON

EC

KÝ N C H ÁU OD ČN DR NÍ O-P A K O

GI

ZN

ÁV

AC

SÚČASNÝ STAV

Na pozemku sa nachádzajú chátrajúce objekty bývalého hospodárskeho družstva. Archeologický výskum predpokladá na ich mieste výskyt dvoch priekop a niekoľkých zásobných jám. Z tohto ako aj z funkčného a estetického hľadiska architektonický návrh zahŕňa likvidáciu týchto budov.

Í

Návrh hmoty vychádza z idey predmetného trojitého valového opevnenia, ktoré pôvodne tvorili dve vyhĺbené priekopy, za ktorými bol pomocou drevenej konštrukcie vyhotovený val. Už pri prvom pohľade možno na budove bádať tri hmoty, ktoré toto opevnenie symbolizujú. Spájajú ich vysoké presklené chodby, ktorých orientácia v historickom kontexte s významom lokality úzko súvisí. Prvá poukazuje smer na neďaleké miesto, kde sa v roku 1705 do dejín zapísala Bitka pri Budmericiach medzi kuruckou armádou a cisár-

skym vojskom, druhá chodba zas ponúka výhľad na hrad Červený Kameň. Vo vnútri hmoty štvorcového pôdorysu je navrhnuté átrium, ktoré rozdeľuje na dve časti tretia chodba. Tá je v línii so smerom obchodnej komunikácie známej ako Jantárová cesta, ktorej bola opevnená osada maďarovskej kultúry súčasťou. Jantárová cesta

trojité valové opevnenie z doby bronzovej val

val val

Bitka pri Budmericiach (1705) priekopa priekopa hrad Červený Kameň

ia

n e š e i r a i f o z filo 25

ó


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - INŽINIERSKY STUPEŇ

Schéma prevádzok

Schéma výškových úrovní -3,500 -1,500 ±0,000 +1,000 +2,500 +3,500

návštevníci

personál

archeologické pracovisko

REZ AA' REZY +6,900

+7,200

+7,200

+3,500

+3,500 +2,500

±0,000

+6,900

+1,750

±0,000

-0,450

±0,000

±0,000

-3,500

REZ BB' +7,200

+6,900

+6,900

+2,500

+2,500

200

+1,000 ±0,000

±0,000

-1,500

REZ CC'

+6,900

+7,200

+7,200

+3,500

+6,900

+2,500

+2,500

-1,500

-1,500

+1,000 ±0,000

±0,000

13

REZY

KATEDRA

PREDMET: ŠTUDENT: PEDAGÓG: AKAD. ROK:

ARCHITEKTONICKÝ MODEL Z KAPA DOSIEK

26

ó

I1 - DP_PSA DIPLOMOVÁ PRÁCA Bc. Katarína Smolejová Ing. arch. Eva Borecká, PhD. 2016 / 2017


MÚZEUM PÔDORYS 1.PP Dispozícia stavby sleduje jeden z hlavných cieľov navrhovania, a to vytvorenie navonok jednoducho pôsobiacej budovy ponúkajúcej vo svojom vnútri bohaté dispozičné usporiadanie, ktorá sa stane pre návštevníka zážitkom. Základom návrhu dispozície objektu je využitie mierneho klesania miestneho terénu, ktoré návštevník pocíti aj v interiéri budovy. Objekt vo vnútri tvorí niekoľko bezbariérovo dostupných výškových úrovní, ktoré rôznymi spôsobmi jednotlivé priestory prepájajú a obohacujú ich o netypické výhľady. Rovnako ako pri vonkajšom riešení stavby aj tu zostávajú dominantnými dve presklené chodby prechádzajúce cez obe nadzemné podlažia a nasmerované na historicky významné miesta. Atmosféru v ich výskyte by mali umocniť tzv. mostíky, ktoré na druhom podlaží prepájajú jednotlivé bloky objektu.

10100

PÔDORYS 1.NP

-1.07

vymeniteľné výstavy

kuchyňa kafetéria sklady

WC

Legenda miestností 1PP archeologické pracovisko

C'

Číslo -1.01 -1.02 -1.03 -1.04 -1.05 -1.06 -1.07 -1.08 -1.09 -1.10

šatne RECEPCIA

Názov

videoprezentácie Chodba Depozitár kníhkupectvo Chodba Depozitár Depozitár Depozitár Depozitár Strojovňa vzduchotechniky Kotolňa Elektrické inštalácie

Plocha 13 m² 20 m² 6 m² 20 m² 13 m² 13 m² 11 m² 28 m² 32 m² 20 m²

stála expozícia

personál

PÔDORYS 2.NP

knižnica

foyer prednášková miestnosť

stála expozícia

WC

19000

-1.01

technické miestnosti

Na prvom podlaží vo vstupnej hale má návštevník k dispozícii recepciu, kde si môže zakúpiť čipový lístok na výstavy, ktoré budú turniketmi uzavreté. Zo vstupnej haly v bloku A je možný priamy nástup dvomi rampami k stálej expozícii, ktorá na druhom podlaží v bloku C končí. Návštevník sa tu ocitá v neplatenej zóne a k dispozícii má verejnú knižnicu, a schodisko B s výťahom na presun do podlažia nižšie. Na prvom podlaží v bloku C má na výber navštíviť vymeniteľné výstavy, videoprezentácie, alebo si oddýchnuť v priestoroch kafetérie, v areáli archeoparku, či átria, kde si môže navyše obhliadnuť archeologický výskum prebiehajúci v priestoroch bloku D. Svoje tu nájdu aj milovníci kníh a to v kníhkupectve v bloku B, kde si môžu čítať v jeho čitárni na druhom podlaží alebo v priestoroch druhého átria.

Hospodárske zázemie múzea tvorí celá juhovýchodná časť objektu. V bloku A sú to na prvom podlaží priestory pre správu múzea -1.04 -1.05 (oddelenie prezentácie, lektor, SBS), v suteréne bloku D technické miestnosti a na prvom podlaží .02 -1.03 -1.06 C miestnosť pre záhradníka a priestobloku 1.22 ry reštauračnej kuchyne s príslušenstvom.

1

depozitáre

-3,500

Blok D a druhé nadzemné podlažie bloku A je vyhradené ako archeologické -1.08 pracovisko so samostatným vstupom, schodis-1.09 kom a výťahom. Na jeho prízemí sa nachádzajú priestory pre prácu s nálezovými materiálmi a šatne, druhé podlažie bloku D a bloku A bude 12100slúžiť ako administratívny úsek, ktorý zahŕňa kancelárie pre archeológa, pre asistenta a dokumentaristu. Nechýba tu taktiež zasadacia miestnosť, knižnica, archív, sklady. Suterén bloku D bude slúžiť na uchovávanie depozitov.

knižnica

-1.10

B'

A'

archív

čitáreň

kanc.

kanc.

27

C

ó

zasadacia miestnosť

08

PÔDORYS 1PP

M1 : 250

KARCH


ŠTUDIJNÉ PROJEKTY - INŽINIERSKY STUPEŇ

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD - ČELNÝ

JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD - BOČNÝ

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD - ČELNÝ

+7,200

+7,200

+7,200

+7,200

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

-1,500

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD - BOČNÝ

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD - ZADNÝ

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD - ZADNÝ

+7,200 +7,200

+7,200

+7,200

±0,000

±0,000

±0,000 -1,500

-1,500

-1,500

±0,000

Návrh fasád múzea je výtvarne a kompozične podriadený minimalistickej jednoduchosti, symetrii a princípom metódy zlatého rezu. Charakterizujú ich tri materiály – svetlý vápencový kameň, sklo a šedý hliník rámu okien, v prípade átriových stien je kameň nahradený bielou omietkou. Za najvýraznejšie prvky možno z hľadiska kompozície považovať výplňové konštrukcie. Okrem spomínaných výškových presklených chodieb opticky rozdeľujúcich objekt na tri časti sú pre múzeum typické ešte dve presklené steny. Na čelnej fasáde je to presklená stena umiestnená v jednej tretine fasádnej dĺžky, ktorá jasne prichádzajúcim návštevníkom naznačuje miesto vstupu, druhou presklenou stenou je stena zadnej časti objektu pokrývajúca celú plochu fasády, ktorá tak otvára vnútorný priestor a poskytuje ďalšie výhľady na archeologickú lokalitu práve z tých miestností, kde sa má zdržiavať najviac ľudí.

Zaujímavosť fasády spočíva v netypickom rastri, ktorý sa docieli správnym škárovaním kamenného obkladu. V zmysle metódy zlatého rezu bude nadväzovať na vertikálne rozdelenie presklených stien. 15

POHĽADY

DETAIL KOTVENIA KAMENNÉHO OBKLADU

M1 : 250 KARCH

KATEDRA ARCHITEKTÚRY

PREDMET:

I1 - DP_PSA DIPLOMOVÁ PRÁCA

ŠTUDENT:

Bc. Katarína Smolejová

PEDAGÓG: Ing. arch. Eva Borecká, PhD. AKAD. ROK: 2016 / 2017

DETAIL ZÁKLADU

M 1:20

I-PSA / II.

14

POHĽADY

14

POHĽADY

M1 : 250 M1 : 250 KARCH KATEDRA ARCHITEKTÚRY

KARCH

KATEDRA ARCHITEKTÚRY

PREDMET:

I1 - DP_PSA DIPLOMOVÁ PRÁCA

ŠTUDENT: PREDMET: PEDAGÓG: ŠTUDENT: AKAD. ROK: PEDAGÓG: AKAD. ROK:

Bc. Katarína Smolejová I1 - DP_PSA DIPLOMOVÁ PRÁCA Ing. arch. Eva Borecká, PhD. Bc. Katarína Smolejová 2016 / 2017

I-PSA / II.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD. 2016 / 2017

I-PSA / II.

1

S1

3

2

5

6 10

S2

4

8 9 7

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ S1 - vápencový kamenný obklad - hliníkový rošt - difúzna fólia - tepelná izolácia z minerálnej vlny - obvodové murivo - sadrová omietka S2

1 - lišta na uchytenie kamenného obkladu pero-drážka 2 - kotviaci L profil 3 - kotviace skrutky s hmoždinkami 4 - obvodový dilatačný pásik 5 - keramický sokel 6 - nopová fólia 7 - tepelná izolácia z XPS 8 - štrkové lôžko 9 - okapový betónový chodník 10 - zásyp z pôvodnej zeminy

DETAIL ZÁKLADU

1

- keramické dlaždice - lepiaca malta - anhydritový poter (MFC 020) - dilatačná PE fólia - tepelná izolácia XPS - hydroizolačné asfaltové pásy - penetračný náter - železobetónová základová doska - štrkové lôžko - zemina

SKLADBY KONŠTRUK S1

16

ARCH.-KONŠTRUKČNÝ DETAIL 1

M 1:20

- vápencový kamenný o - hliníkový rošt - difúzna fólia - tepelná izolácia z min - obvodové murivo - sadrová omietka

KATEDRA ARCHITEKTÚRY

S2

PREDMET : ŠTUDENT : PEDAGÓG : AKAD. ROK :

28

ó

I1 - DP_PSA DIPLOMOVÁ PRÁCA Bc. Katarína Smolejová Ing. arch. Eva Borecká, PhD. 2016 / 2017

I-PSA / II.

- keramické dlaždice - lepiaca malta - anhydritový poter (MF - dilatačná PE fólia - tepelná izolácia XPS - hydroizolačné asfalto - penetračný náter - železobetónová zákla - štrkové lôžko - zemina


MÚZEUM

VIZUALIZÁCIE INTERIÉRU Vstupná hala

1

2

3

4

5

5 2

1

6 29

ó

3 6 4


30

รณ


GRAFICKÝ DIZAJN Záujmová činnosť od roku 2016


GRAFICKÝ DIZAJN

Návrh loga v rámci témy diplomovej práce

ARCHEOPARK BUDMERICE Archeologický výskum opevneného sídliska na území dnešných Budmeríc výrazne prispieva k poznaniu historického vývoja kultúry na prelome staršej a strednej doby bronzovej v oblasti Karpatskej kotliny. Jedná sa o jednu z najvýznamnejších opevnených osád na našom území. Osadu vybudovala maďarovská kultúra (18. – 15. storočia p. n. l.), ktorá bola súčasťou siete ďalších podobných osád popri Malých Karpatoch od Devína až do Poľska. Jedná sa o severojužnú obchodnú komunikáciu známu ako Jantárová cesta. Veľmi pravdepodobné je, že maďarovský ľud spracovával rudu, ktorú ťažil v blízkych Karpatoch. Bronz používali na výrobu šperkov, nástrojov alebo s ním ďalej obchodovali. Dôkazom, že lokalita bola v tej dobe významným metalurgickým centrom, je množstvo bronzových predmetov, ktoré boli v tejto oblasti nájdené.

S cieľom vytvoriť čitateľne autentické a jedinečné logo múzea, s ktorého výstavbou v tejto lokalite sa uvažuje, návrh vychádza z bronzových šperkov, ktoré sa v nej našli. Srdcovitý závesok z pôvodného náhrdelníka dodáva logotypu ozdobný charakter a v navrhnutom usporiadaní vytvára dojem perspektívneho pohľadu. Aby ozdobnosť logotypu ako šperku viac vynikla a nepôsobila s textom prekombinovane, symbol decentne podčiarkuje názov archeoparku v tom najjednoduchšom fonte. Vo výsledku možno teda napokon pozorovať kontrast dobovej ozdobnosti a súčasného minimalizmu.

32

ó


LOGO ARCHEOPARK BUDMERICE

33

รณ


GRAFICKÝ DIZAJN

Osobné logo

KAROLINA TŮMOVÁ 10/2016

1. miesto v súťaži na www.topdesigner.cz do súťaže bolo zapojených 64 dizajnov Zadaním projektu bolo vytvoriť osobné logo pre Karolinu Tůmovú, ktoré bude vystihovať jej osobnosť. Karolina je kreatívna, veselá, obľubuje šport a cestovanie. Živí sa ako vlasový a nechtový dizajnér už 19 rokov. Jej predstava o ideálnom návrhu bola dostať logo jednoduché, nápadité, logo, ktoré sa bude odlišovať a zaujme. Navrhnuté logo je výsledkom hry s iniciálmi mena Karoliny Tůmovej. Pri vy-

tváraní jednym z cieľov bolo, aby aj v 2D podobe a jednofarebnom prevedení pôsobilo plastickým dojmom. Symbol tvoria iniciály mena, v popredí písmeno T prekrývajúce písmeno K, ktoré pozostáva z minimálneho počtu ťahov v perspektívnom prevedení. Logo pôsobí výrazne vďaka silnému štvorcovému ohraničeniu, do ktoré sú iniciály vtesnané. Aj vďaka tomu je použiteľné s textom i bez neho.

34

ó


LOGO KAROLINA TŮMOVÁ

35

ó


GRAFICKÝ DIZAJN

Logo pre advokátsku kanceláriu

FRÖHLICH & PARTNERS 09/2017

2. miesto v súťaži na www.topdesigner.cz do súťaže bolo zapojených 62 dizajnov

Advokátsku kanceláriu Fröhlich & Partners tvorí mladý dynamický kolektív, profesionálni advokáti, ktorí sa radi vzdelávajú, športujú, majú radi moderné technológie a minimalistický dizajn. Cieľovou skupinou je zahraničná i tuzemská klientela, najmä obchodné spoločnosti ale aj jednotlivci hľadajúci právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch. Fröhlich & Partners sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo, energetiku, bankové právo a duševné vlastníctvo.

predovšetkým čistý a jednoduchý návrh v neutrálnom farebnom prevedení, ktorý zaujme a bude odrážať profesionalitu jej služieb. Súčasťou zadania bol predbežný návrh hlavičkového papiera a vizitiek. Symbol navrhnutého loga pozostáva z dvoch jednoduchých ťahov - z iniciál F a P. S cieľom priblížiť sa predstavám zadavateľa o jednodu-

Predstava o ideálnom návrhu loga tejto advokátskej kancelárie bol

36

ó

chom a modernom logu bola pri navrhovaní symbolu uprednostnená jednofarebnosť a štvorcový tvar, vďaka čomu logo vynikne na akýchkoľvek tlačovinách a ľahko sa aplikuje na akýkoľvek produkt. Iniciály sa harmonicky prelínajú a nenápadne vzájomne dopĺňajú, čo zároveň v prenesenom význame môže poukazovať na tímovú prácu, jednoduchosť a efektívnosť riešení.


LOGO FRÖHLICH & PARTNERS

Alternatívou loga je iniciálový symbol pozostávajúci z dvoch ťahov, ktorý je na rozdiel od prvého variantu pre potlačenie štvorcového charakteru oblejších tvarov a s výraznejším predĺžením horného a dolného zakončenia, ktoré by malo v pozorovateľovi viac evokovať právnický symbol § a pôsobiť tým zároveň štíhlejšie. Od prvého variantu sa líši aj textová časť loga, ktorá prešla iba zámenou veľkých písmen za malé. Umiestnenie symbolu je prípustné pred aj nad textom v oboch prípadoch. Nadčasové elegantné zakrivenie má zároveň odrážať dôveryhodnosť a profesionalitu poskytovaných služieb advokátskej kancelárie Fröhlich & Partners.

37

ó


GRAFICKÝ DIZAJN

Grafický dizajn pre

ModerneDomy.sk Spoločnosť ModerneDomy.sk je slovenské zastúpenie spoločnosti RD Rýmařov, jednej z najvýznamnejších a najväčších európskych firiem na výrobu a montáž montovaných domov na báze dreva v nízkoenergetickom štandarde, ktorá má za sebou už 48 rokov pôsobenia na trhu a mnoho realizácií.

Grafická identita firmy je postavená na psychológii oranžovej farby, ktorá sa ako teplá farba ľuďom prirodzene spája s bývaním - “teplom domova”. Jej charakteristickou štruktúrou sú textové polia vtesnané do úzkych obdĺžnikov, ktoré možno nachádzať ako v logu, tak aj v nad-

Návrh produktových katalógov

pisoch či odrážkach. Mojim cieľom pri ďalšom grafickom navrhovaní bolo tieto zabehnuté a osvedčené princípy zachovať, no zároveň jej dodať kúsok vzdušnosti a jednoduchého prehľadu.

líšenie d o é n b e r a f prehlˇadné domu a i n e v a b y v podlˇa typu

38

ó


MODERNEDOMY.SK

Obrázky k článkom na webovej stránke

nový jednotn ý dizajn

Reklamné plagáty

ôvodnej zachovanie p túry ´ žnikovej” štruk l d “ob

39

ó


GRAFICKÝ DIZAJN

OSTATNÝ DIZAJN Etiketa na domácu liehovinu GOYAL

variant 1

variant 2

Leták na ručné gravírovanie portrétov

40

ó


OSTATNÝ DIZAJN

Ďalšie logá LOGO PRE ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR DAR

LOGO PRE PROJEKT CAFÉ EURÓPA ORGANIZUJÚCI DISKUSIE EURÓPSKEHO ROZMERU NA POSEDENIACH PRI KÁVE

LOGO PRE OPAVSKÚ ŠPORTOVÚ POŽIČOVŇU FIČÍME

LOGO PRE PREDAJNE OBUVI ZÓNA

41

ó


Katarína Smolejová 2018

Portfólio - Katarína Smolejová  
New
Advertisement