Page 1

TP20 Varaædin, P. Miπkine 53, tel.042/402-401 TP38 Ludbreg, Frankopanska bb, tel.042/306-460 TP39 Novi Marof, RadniËka 1, tel.042/612-617 TP40 Nedeljanec, Varaædinska bb, tel.042/744-712

MEGAMARKETI

TP44 Lepoglava, Hrvatskih Pavlina bb, tel.042/770-157 TP80 Var. Toplice, Trg A. MihanoviÊa BB, tel.042/205-925

Sve za blagdan ski stol

ROLANA PLE∆KA S KOÆOM

SIR GAUDELA

HREN 200g

99

29kn/kg BRA©NO T-550 5/1

ODLI»NA CIJENA

ODLI»NA CIJENA

99

36kn/kg

LON»I∆ 0,35L

8 kn/kom

MARGARIN STOLNI 250g

99

98

11kn/kom 4 kn/kom 88

16kn/kom

88

ODLI»NA CIJENA

»OKOLADA SRETAN USKRS 100g »OKOLADNA JAJA 150g

88

ODLI»NA CIJENA

VINO DINGA» 0,75L

ODLI»NA CIJENA

3 kn/kom

BOJA ZA JAJA JAJA 9/1

99

49

0 kn/kom

9 kn/kom

98

8 kn/kom

Akcijske cijene vrijede od 18.03. do 31.03.2013. god.

99

63 kn/kom


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

SIR VARAÆDINAC

PILE GRILL SVJEÆE

DIMCEK MAXI

PARI©KA KOBASICA 350g

ODLI»NA CIJENA

97

47 kn/kg

99

21 kn/kg

JOGURT 2,8%mm 900 g

39 kn/kg HRENOVKE GURMANIKA 1000 g

7 kn/kom

ODLI»NA CIJENA

6 kn/kom

99

POSEBNA KOBASICA

57

49

MLIJEKO TRAJNO 2,8% mm 2 L

KIS. VRHNJE 12% mm 900 g

ODLI»NA CIJENA

99

18 kn/kg

99

19 kn/kom

»AJNA KOBASICA 300g

99

ODLI»NA CIJENA

18 kn/kom

49

13 kn/kom

»AJNA KOBASICA GALA VAC.

88

9 kn/kom ROLANA ŠUNKA U MREŽICI

HAMBURGER PE»ENI

99

39 kn/kg 99

38 kn/kg

99

52 kn/kg

KRAŠI»KA KOBASICA

99

31 kn/kg


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

PANIRANI ©TAPI∆I OD LIGNJA 300 g

MARGO JOGURT + KALCIJ 250 g

POVR∆E MIJE©ANO ZA SALATU 450 g

STARA CIJENA

15 kn/kom 88 11 kn/kom

STARA CIJENA

8kn/kom 99

99

SIR SVJ. PRESIDENT 375 g

99

6 kn/kom

ODLI»NA CIJENA

99

8 kn/kom

VRHNJE KISELO 12% mm 200 g

MAJONEZA 750 g KETCHUP SPAK 1kg

97

11 kn/kom

99

SADRINE 125 g (u ulju, umak od rajËice, sa chilliem)

2 kn/kom

ODLI»NA CIJENA

LINO LADA 200g

99

4 kn/kom

99

12 kn/kom

KRASTAVCI 2400g

AJVAR 350g (blagi, ljuti)

49

10 kn/kom

RIBANA KA©ICA S JAJ. 400 g

99

26 kn/kom

REZANCI ©IROKI S JAJIMA 400 g REZANCI ©IROKI S JAJIMA I ©PINATOM 400 g

STARA CIJENA

19 kn/kom 99

99

12 kn/kom

49

6 kn/kom

48

8 kn/kom

47

7 kn/kom

58

8 kn/kom

I DALJE NAJJEFTINIJA KUPNJA U VA©EM GRADU


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

Sve za kolace

NADJEV ORAHA I ROGA»A 200 g

KOKOS BRA©NO 200 g

KAKAO U PRAHU 100 g

VRHNJE ZA ©LAG 500 ml

STARA CIJENA

98

14 kn/kom

98

99

7 kn/kom

TIJESTO ZA SAVIJA»E 500 g

7kn/kom 99

8 kn/kom

29

5 kn/kom

PETIT BISCUIT 400 g

VANILIN ŠE∆ER 10g

49

10 kn/kom ÆELE NARESCI 100 g

BRA©NO GLATKO 2kg

ODLI»NA CIJENA

99

4 kn/kom

MAK MLJEVENI 200g

88

4 kn/kom PIKNIK 920g

15 kn/kom

0 kn/kom

BRA©NO O©TRO ZA KOLA»E 5/1

49

9 kn/kom »OKOLADA ZA KUHANJE 100g

55

69

99

ODLI»NA CIJENA

4 kn/kom

97

12 kn/kom PRINCES KRAFNE 100g

87

9 kn/kom

99

25 kn/kom

I DALJE NAJJEFTINIJA KUPNJA U VA©EM GRADU


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

O B R N I E D M O A V Z R I K O E R P

TJESTENINA 400 g

LISNATO TIJESTO 500 g

©LAG PJENA 45 g

99

99 kn/kom 6 2 kn/kom 2 kn/kom SENZACIONALNE CIJENE!!! 68

GROÆ–ICE 200 g

99

©E∆ER U PRAHU 200 g

69

4 kn/kom 2 kn/kom

MAK MLJEVENI 200 g

KOKOS BRA©NO 200 g

SOK NARAN»A 1 L

49

2 kn/kom

MARMELADA MIJE©ANA 840 g

98

9 kn/kom

»OKOLADA ZA KUHANJE 200g GUMENI BOMBONI 90g

99

9 kn/kom

28

4 kn/kom

36

6 kn/kom

Viπe od 500 proizvoda naπe robne marke 49 vrhunske kvalitete i odliËne cijene 3 kn/kom

KITRO...vaπ najbolji susjed


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

»OKOLADA PRIMOLA 100 g (jagoda, πlag, capuccino)

BOMBON FRUTIC 850 g

BOMBON FRU FRU VO∆NI 100g

NESQUICK 250 g

ODLI»NA CIJENA

99

4 kn/kom I©LER S EUROCREMOM 150g

99

4 kn/kom

99

15 kn/kom KROKI KROKET KETCHUP 150 g

19

6 kn/kom

»IPI »IPS SLANI 200 g, PAPRIKA 190 g

99

14 kn/kom NAPOLITANKE »OKOLADA 800g

99

17 kn/kom

TIP TOP VESELI PRIJATELJ 45 g, CUBICS 50 g

48

6 kn/kom

59

3 kn/kom SNICKERS 75 g

99

9 kn/kom

DUOKEKS 500 g (kakao, vanilija)

»AJNO PECIVO TEMPO 72 g

59

4 kn/kom

68

»OKOL. BANANE 150g

2 kn/kom KREKER 125 g

99

6 kn/kom

48

4 kn/kom KITRO MARKETI

49

12 kn/kom


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

KAVA BARCAFFE 100g

KAVA BRASIL 400 g

CAPUCCINO CAFFETERIA 200 g

KAVA INSTANT 100 g

KAVA JUBILARNA 175g

STARA CIJENA

9kn/kom 49

88

9 kn/kom

29

6 kn/kom KAVA SANTAMARIJA 175 g

88

21 kn/kom 17 kn/kom 99 13 kn/kom 77

CAPPUCCINO FRANCK

»AJ KAMILICA 20 g

99

6 kn/kom

58

14 kn/kom

59

9 kn/kom PEPSI 2 L COCKTA 2L

SOK CRV. NAR.JABUKA 1L

SIRUP MARELICA 1,5L

SOK SUNSET MULTIVITAMIN 1,5L

LEDENI »AJ BRESKVA 1,5L

STARA CIJENA

99 9kn/kom

88

8 kn/kom

99

9 kn/kom

59

6 kn/kom

97

6 kn/kom

97

17 kn/kom

99

6 kn/kom

I DALJE NAJJEFTINIJA KUPNJA U VA©EM GRADU


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

SOK AMARENA 1L

PAN BEZ ALK. 0,5L

29

5 kn/kom

SOK MULTIVITAMIN 1 L

SOK BRESKVAJABUKA 2L

STARA CIJENA

11 kn/kom 98

57

7 kn/kom MEGA PAN 2L

39

5 kn/kom VINO VERITAS MERLOT 1 L

49

9 kn/kom VINO BIJELO 5L

99

17 kn/kom VINO VIOLA 1 L

Ponosno predstavljamo novo kvalitetno pivo u TP Varaždin trgovinama.

97

17 kn/kom

STARA CIJENA

59kn/kom 98

98

38 kn/kom 15 kn/kom KITRO...vaπ najbolji susjed 88


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

J E L T N O O R P » A I Z ©∆ENJ E V S RU»NICI PAP 2-sl. 2/1

KRPA VI©ENAMJENSKA 30x40 1/1

E

KRPA ZA POD 50x60 1/1

97

3 kn/kom 58

4 kn/kom

SREDSTVO ZA PODOVE 1L

38

3 kn/kom

SREDSTVO ZA NAMJE©TAJ 500 ml

SREDSTVO ZA KUPAONICE 500 ml

SENZACIONALNE CIJENE!!! 97

7 kn/kom 99

6 kn/kom

SREDSTVO ZA KUHINJU 750 ml

97

7 kn/kom

WC SANITAR 750 ml

SREDSTVO ZA STAKLO 750 ml

–OGER

99

29 kn/kom

49

99

6 kn/kom

99

6 kn/kom

6 kn/kom

PROIZVODI ROBNE MARKE - NAJBOLJE CIJENE


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

MR MUSCLE KUHINJA, KUPAONICA 750 ml

59

16 kn/kom

GLADE GEL

9

BREF DUO AKTIV 60ml

DUCK FRESH DISCS

97

87

kn/kom

14 kn/kom

99

AJAX ZA PROZORE 750 ml

PRONTO 5u1 CLASSIC 400 ml PRONTO 5u1 VI©ENAMJENSKI SPREJ 400 ml

AJAX 1L

STARA CIJENA

20kn/kom 98

97

12 kn/kom

59

15 kn/kom

88

22 kn/kom

99

28 kn/kom DETER. GEL REX COLOR 1,5L

»ARLI 500ml

PERSIL EXPERT BOX

12 kn/kom

©AMPON H&S 400 ml

99

24 kn/kom

ODLI»NA CIJENA

PAP. RU»NICI MEGA 2/1

STARA CIJENA

29

6 kn/kom

35 kn/kom 99

PUR 1,35L SOMAT MULTI PERFECT TOTAL LEMON 26+13 TABLETA

59

10 kn/kom

98

18 kn/kom

TOAL. PAPIR 8+2

STARA CIJENA

99

88 kn/kom

98

38 kn/kom 14 kn/kom 14 kn/kom 88

KITRO MARKETI

88

21 kn/kom 98


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

ÆARDINJERA SA PODM. L 28 cm - mini

KO©ARA ZA ÆARDINJERU

ÆARDINJERA SA PODM. L 50 cm - mediteran

99

11 kn/kom

78

4 kn/kom

LON»ANICA SA PODM.

FI 20 -

FI 30 -

9 kn/kom

98

BICIKL SCALE 26” + GRATIS SET (pumpa, lokot, prednje i straænje svjetlo

98

97

8 kn/kom 58 13 kn/kom

FI 25 -

28

4 kn/kom 59 5 kn/kom

FI 17 -

ODLI»NA CIJENA

998 kn/kom

ZEMLJA 30L

ODLI»NA CIJENA

88

NOVO U ASORTIMANU: OPREMA ZA BICIKLE

VRLO POVOLJNO!!!

BICIKL SCALE 24” + GRATIS SET (pumpa, lokot, prednje i straænje svjetlo

99

995 kn/kom DOSTUPNI SAMO U PRODAVAONI BROJ: 3,15,29,36,37,43,45,48,73,74,86,87,88

KITRO MARKETI

14 kn/kom


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

DONJI DIO TRENIRKE

KO©ULJE MUŠKE KRATKI RUKAV

99

19 kn/kom MAJICE PAMU»NE

97

ODLI»NA CIJENA

veÊ od

35 kn/kom 35 kn/kom 99

TAJCE ÆENSKE

ODLI»NA CIJENA

97

19 kn/kom

IspriËavamo se zbog moguÊih tiskarskih pogreπaka, fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Cijene vrijede od 18.-31.03.2013. ili do isteka zaliha.

KITRO...vaπ najbolji susjed

Kitro letak Sretan Uskrs 2013  

http://katalozi.net/kitro-katalog

Advertisement