Issuu on Google+

 š ¦ ª   ­ ª¦§ Ʀƹǂƽ

ƥƾNjljLJƺ Nj LJ ǘ ǁ dž ƾ ƿ LJ DŽ ƽ ƾ lj LJƺljǁNjƾLj

ÄÀ

À

ljLJǑ njljǁNjƾ

ÇÈƼËÂÊŸ»ÈËǸʸ

57

Ê ÒǸ

¼À¿¿Ì

49,

Ì¿¿Ì

99

ÆÊÉ

ÉÍÑÀÈÃÍÀ»ÇÉÈÍ»Á¿ÀÇÉÈÍ»Áü»Æ»ÈÌÈ» ¾ÎÇÃÌËÀÔÎÊËÀ¿ÌÍ»½ÚÈÀÈ»§ ­«©Ï»ÅÍÎË» »»ÅÎÊν»ÈÀÍÉÃÇ©ÍÌÍÕÊŻͻÌÀÊÉƽ»½ ÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÃÌÀ˽ÃÂÃÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚ»ÅÉÃÍÉÔÀ È»ÇÀËÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃÈÃÍÀ¼ÙËÉÎÊË»½ÃÍÀÆÃ

59,99

Ë»ÂÇÀËÃ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

57

59,99 67,99 67,99 76,99 77,99 129,00

71 1,99 81 1,59 81 1,59 92 2,39 93 3,59 154 4,80

57 57 57 57 57

Ë»ÂÇÀËÃ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

57

84, 89,99

101 1,99 107 7,99

57

99

©Ç½Ï½Ã½Ê½¹½¿ÇøÊÅÆ Ǹ¿¸È˺¸Å½º¤ª¨¦ ÄƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

ZZZPHWUREJ


 š ¦ ª   ­ § ¦ ª


¥¦š¦š

¼À¿¿Ì

29,

Ì¿¿Ì

99

35,99

 š ¦ ª   ­ ª¦§ Þ

HD ready

Ä

&' 7/ ) 7

ɤɨɧɬɪɚɫɬ

T

TERRESTRIAL

USB JPEG/MP3/VIDEO

100'000:1 ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ

¼À¿¿Ì

375,

Ì¿¿Ì ©¢¨œ ª¦ª

00

450,00 Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

12x42,

76


¨

£

«­£ ­£

«­£ ­£

«­£ ­£

­£ ­£

­ÕËÌÀÍÀÌÊÀÑûÆÈÃÍÀÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÚÈ» ɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÍÀÇ»ÌÃÿÃÌÊÆÀà ÃÉÔÀÈ»¿ÉÏÀËÍÃ

©ÈÆɺ ÁºÌ¿Ñ¿Ç ˺ÉÍÇ

±È

žºÆËÄÂÑÈʺÉ ÑÎÈÉ t

­Ç¼¿Ê˺ÅÇÈ ¾ÂË̺ÇÐÂÈÇÇÈ Ë¼ÈÑ¿ÊÇÈ

½ ÚÅ ÅÉ ÅÉ

ŸÅÌ¿ÊÆÈÆ¿ÌÔÊ

¬ÊÈ¿ÇʺÁÄÅÈÇÂÌ¿Å

3, ƽ 99

¬ÊÈ¿ÇÄÈÆÉÅ¿ÄÌÁº ÁºÉºÅĺ

¼À¿¿Ì Ì¿¿Ì

4,

79

ƽ

›ºÆ»ÍÄȼÂÉȾÅÈÀÄ » 

4

¯ÂÆÂĺÅ 0(*$32/,6 t»Ê
¬

­£

 «­£ ­£

 «­£ ­£

«­£ ­£

«­£ ­£

­ÕËÌÀÍÀÌÊÀÑûÆÈÃÍÀÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÚÈ» ɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÍÀÇ»ÌÃÿÃÌÊÆÀà ÃÉÔÀÈ»¿ÉÏÀËÍà Ã

5ÈÅÑ¿ÌĺÁº¾Ê¿Ï ÏÅÂËÌѿ̺

ÁÈÅÂÊ»ºÇ¾ ÆÏÆÆ »ÙÅÑ¿Ê¿Ç

«

¤ºËÂÑĺ ˾¿ÄÈÊ

À¿ÇпÁº

Ñ ¦ÔÀÄÂÑÈʺÉ ÑÎÈÉ t39-46

1, ƽ 99

¼À¿¿Ì Ì¿¿Ì

2,

39

ƽ

¤ÍÏÇ¿ÇËĺ Ôĺ¼Âк Ÿª›¢ ËÆ

š¼ºÊ¿Ç ÌÊÂÔ½ÔÅÇÂÄ

©ºÇÌÈΠtʺÁÅÂÑÇ м¿Ìȼ¿ t37-46

¬ 5


¢ÆÄÇýÂÊϸÉÊÀ ½Ã½ÂÊÈÀϽÉÂÀÀÅÉÊÈËĽŠ½Å

™ÆÈĸÐÀŸ t:tÇÃÈ

˜ÂËÄËøÊÆÈŸ ¹ÆÈĸÐÀŸ t9tÇÃÈ

šÀ¹ÈÆÐøÁÌ t:tÐÇÇ

¼À¿¿Ì ²»ÃÆÐøÁÌ t:tÇÇ

74,

§ÈƹƼ½ÅÊÈÀÆÅ t:tÇÃÈ

Ì¿¿Ì

99

89,99

 š ¦ ª   ­ ª¦§ ¥¦š¦š

¼À¿¿Ì

19,

Ì¿¿Ì

99

23,99


Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÐÌÇ

249 9,00 339 9,00 199 9,00 359 9,00 419,00

298 8,80 406 6,80 238 8,80 430 0,80 502 2,80

ÐÌÇ ÐÌÇ ÐÌÇ ÐÌÇ

RU\ 0HP  D U DWX džƹ HS1 ǃNjƹNJǁ H O 6 L  ljLJƽnj [IRU ǃƾdžƽ ǁ QLÁH ljǁljƹǂLj HX nj J D ǃ0 Ƽ ǁNJNj ƪƨƙ XE ƹNjljƹ LFRƩƾƼ UHDPFO ƹƼljƹƽǁ Dž ǁ G dž ƣnjLj UWKRSHG ZZZ ƾǐƾDŽǁ DŽƹƽLJ džƹ 2 ǁ Lj NJ NJ ǁNj ƾ  ƹǁ ǘNjƹƾƻ ƹ Džƾ lj DŽ dž LJ ƹ ƽ LJDžƺ ƾNjƾ LJǏǁ ǂƻNj ƨljLJDž DžLJƿ HX ƹ ƹ Nj lj ƹ Ƽ DŽ ƹ ơ FOXE DžƺLJ ƻƹDž ƹNjLJ ZGUHDP ǀƹƽ Njƹdž ƨljƹ

ƻǁDŽ

ZZ

ƹ

 š ¦ ª   ­ ª¦§ ¼ ¼À¿¿Ì

69,99

Ì¿¿Ì

83,99

¼À¿¿Ì

269,00

Ì¿¿Ì ©¢¨œ ª¦ª

322,80 Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

12x31,

14

¼À¿¿Ì

279,00

Ì¿¿Ì ©¢¨œ ª¦ª

334,80 Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

12x32,

24

ÐÌÇ ¼À¿¿Ì

139,00

Ì¿¿Ì

166,80


§¨¦¤¦§˜¢ª

™ÖÈÆ ÉÊÆÃ

¼À¿¿Ì

79,99

Ì¿¿Ì

95 5,99

 š ¦ ª   ­ § Ä É Þ /&' 7 7)

ËÉÊÈÆÁÉʺÆ¿¸¹½¿¾ÀÏŸ ÄȽ¾¸0%SV:,),86%

,17(/$WRP1*+] §˜¤ª*% ªš²¨œœ ©¢*% ¼À¿¿Ì

325,00

Ì¿¿Ì ©¢¨œ ª¦ª

390,00 Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

12x37,

28


 ± ¦ ¨ ª  ¤ ¥˜  ª   ¥   Ÿ ˜ £˜ š¤˜› œ ¦ ¤   ¥˜œ  ª    ¨ ¢ ª ¦ œ   ¨ «   ¥ £  ¦ª¦§£ ª ¦¥ Ÿ  © ·   ± Ÿ˜¥˜©ª¦·

¼ ¼À¿¿Ì

11,

¥¦š¦š

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

24,

Ì¿¿Ì

99

29,99

99

14,39


¼À¿¿Ì

59,

¢ÆÄÇýÂÊʽż¾½ÈÀ ŽÈÒ¾¼¸½ÄÀϸÉÊÀ tÅ»ÌÀËÉÆ»[ÌÇÆ tÍÀÈ¿ÁÀË»ÌŻʻÅ[ÌÇÆ tÍÀÈ¿ÁÀË»ÌŻʻÅ[ÌÇÆ tÍÀÈ¿ÁÀË»ÌŻʻÅ[ÌÇÆ

Ì¿¿Ì

 š ¦ ª   ­ ª¦§

99

71,99

ǁNjƾ LJNjƥƾNjljLJƺljLJǑnjlj ǁǘ ƾdž ƿ DŽLJ ƽ ljƾ Lj ƦƹǂƽLJƺljǁNjƾ

ÊËÃÌÍ»½ÅÃ

»¿À¼ÀÆÃËÀÂÀÈÃ

»ÍÕÈÅÃËÀÂÀÈÃ

»¿À¼ÀÆÃýÃÑÃ

»ÍÕÈÅÃýÃÑÃ

¥¦š¦š

¬È½Ð½ÂÉÇȽÉ'- tÿÀ»ÆÀÈ»ÀÁÀ¿ÈÀ½È» ÎÊÉÍËÀ¼»¼Æ»¾É¿»ËÀÈÃÀÈ» ÆÀÌÈÉÍÉ̾Æɼڽ»ÈÀÃ˻¾Æɼڽ»ÈÀtοɼÈÉÌÕÐË»ÈÀÈÃÀ È»ÊËÃÌÍ»½ÅÃÍÀ½Ì»ÇÃÚÎËÀ¿ tÊËÀ¿ÀÈÊ»ÈÀÆÉÍÃÈÉÅ̽ ѽÚÍÒÀ˽ÀÈÇÀÍ»ÆÃÅ t¿ÃËÀÅÍÈÉÌÀ˽ÃË»ÈÀ tÇÚÌÍÉ»ÌÕÐË»ÈÀÈÃÀȻŻ¼ÀÆ»tÇÉÔÈÉÌÍ:

¼À¿¿Ì

114,

Ì¿¿Ì 

»ÏÃÈÉËÀÈ¿É̽»ÈÀ

00

136,80


ÐÌÇ

¼À¿¿Ì

15,

Ì¿¿Ì

99

19,

19

Ë»ÂÇÀË ÐÌÇ

¼ÀŸŸ¬

25 5,

99

ÌŸŸ¬

31 1,19

 š ¦ ª   ­ ª¦§

¼ ¿¿Ì ¼ÀÂ

39,

Ì¿¿Ì

99

47,99


§¨·©¥˜ ¨ ™˜

¼À¿¿Ì

14,

Ì¿¿Ì

99 ž

17,99

ž

 š ¦ ª   ­ § ª¦

§¨©¥ §¨¦œ«¢ª ¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

39 ž

0,47

ž


Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

89 ¼Ë

1,07

¼Ë

 š ¦ ª   ­ § ª¦ §¨·©¥¦ ¤©¦

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99 ž

9,

59

ž

2,

Ì¿¿Ì

59 ž

3,11

ž


§¨·©¥¦ ¤©¦

¼À¿¿Ì

8,

25 ž

Ì¿¿Ì

9,90

ž

 š ¦ ª   ­ ¦§ Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

59 7,

91

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

99 7,19


-8%Ÿ νŸʸ Ÿ

°¿ÇºÌº¿Áº¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

17,

Ì¿¿Ì

49

20,99

 š ¦ ª   ­ ª¦§

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

49 ž

10,19

ž


œ£¬ «©¦£› ¬ÆÕÈÒɾÆÀ¿É½ÉÉÆÃÉ ÐÆ

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

55 ¼Ë

5,46

¼Ë

 š ¦ ª   ­ ª¦§

ǁNjƾ LJNjƥƾNjljLJƺljLJǑnjlj ǁǘ ƾdž ƿ DŽLJ ƽ ljƾ Lj ƦƹǂƽLJƺljǁNjƾ

¼À¿¿Ì

¥›¦£›¥«› §»Ë¾»ËÃÈ ¥Æ»ÌÃÅ» оË

1,

Ì¿¿Ì

78 ¼Ë

2,14

¼Ë

16


¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

65 ¼Ë

0,78

¼Ë

 š ¦ ª   ­ ª¦§

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

65 4,38


¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

38 ¼Ë

1,66

¼Ë

 š ¦ ª   ­ § ª¦

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

91 ¼Ë

1,09

¼Ë


¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

46 ¼Ë

0,55

¼Ë

 š ¦ ª   ­ § ª¦

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

19 ¼Ë

1,43

¼Ë


¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

40 ÅÍ

7,68

ÅÍ

 š ¦ ª   ­ § ª¦

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

99 4,79


¼À¿¿Ì

13,

Ì¿¿Ì

99

16,79 ŸĸýÅÀ½

-50% ¥®ª£ ¢› Ÿ¨© £¬ª ¬­£ ¼À¿¿Ì

17,

Ì¿¿Ì

49

20,99

¼À¿¿Ì

6.99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3,49

Ì¿¿Ì

 š ¦ ª   ­ § ª¦

¼À¿¿Ì

¥®ª£¢› Ÿ¨© £¬ª ¬­£ »ËÍÃÅÎÆ

¼À ŸŸ¬

Ì ŸŸ¬

œ©¦º«¥› ¥ ÐÐÆ

55 5,50

66 6,60

11 1,

13 3,

œ›¦¥›¨¬¥© ÐÆ

39

67

55,

Ì¿¿Ì

8.39

4,19

50

66,60


¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

55 9,

06

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

49 ¼Ë

4,19

¼Ë

 š ¦ ª   ­ § ª¦

¼À¿¿Ì

21,

Ì¿¿Ì

49 ¼Ë

25,79

¼Ë


¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

09 3,71

 š ¦ ª   ­ § ª¦

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

65 6,78


ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ

»ËÍÃÅÎÆ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

-2+11,(:$/.(5 5HGODEHOÐÆ

35,98

43 3,18

&2&$&2/$ $ ÐÆ

9,

53

¥®ª£¢› Ÿ¨© ¨› ¬ª ±£›¦¨› ± ¨›

¼À¿¿Ì

37,

Ì¿¿Ì

11 1,

44

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

99

45,59

05 ¼Ë

2,46

¼Ë

¨¸¹ÆÊÅƺȽĽŸĸ»¸¿ÀÅÀʽ §š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊ ÏŸ ¼ÆÏŸ

070010071

°¿ÇÌÔÊÁºÄÈÇ̺ÄÌËÄÅ¿ÇÌÂѺ˺

24 h non stop 60000

info@metro.bg ÇÆŽ¼½ÃÅÀÂÉÒ¹Æʸ 00 00 Ž¼½Ã× 00 00

7 9 

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

§£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

­˜©¢¦š¦ œ¦™¨ ¯ 

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻Ȼ̽ÅÆÙÒÀÈŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈà ¾ËÀÓÅÃÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀ®ÌÆɽÃÚÍ»»ÿ»½»ÈÀÈ»ÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ÇÉÁÀ ¿»ÊËɽÀËÃÍÀÈ»ZZZPHWUREJ©ÏÀËÍÃÍÀ½»Á»Í»ËÀ¾ÃÌÍËÃË»Èç ­«©ÅÆÃÀÈÍÝÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ ¨É½ÏÉËÇ»ÍÇ»¾»ÂÃÈÃ0(7«©§ ­«©¥©§ª›¥­ÇÉÁÀ¿»ʻ»Ëν»ÍÀ̽»ÆÿȻÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ªÉË»¿Ãɾ˻ÈÃÒÀȻͻÍÕ˾ɽÌÅ»ÊÆÉÔ ÃÌÊÀÑûÆÃÂÃË»ÈÃÚ½ËÀÂÎÆÍ»ÍÈ»Íɽ»»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­½Ç»¾»ÂÃÈ»ÔÀÈ»ÇÀËÃÍÀ¬›§©²›¬­ÉÍÊÉÌÉÒÀÈÃÍÀ½È»ÌÍÉÚԻͻ ¼ËÉÓÎË»ÊËÉÇÉÑÃÉÈ»ÆÈûËÍÃÅÎÆâ»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÌÀɼËÕÔ»ÄÍÀÅÕÇÌÆÎÁÃÍÀÆÃÍÀÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­


top-hits 06.10-19.10