Page 1

Събота

убийствено ниски цени! а т о б ъ С о м а С 

2 1 0 2 . 2 18.0

²›¨© ­  ŸÀÆÃÅ»ÍÀÌÀÈ ¼ÎÍ»ÅÃÆɾ˻Ç

15, * 71 ,

89*

19,07

¤¸É¸ tÐ[KÌÇ tÊÆÉÍÒÀËÀÈÇË»ÇÉË »ÈÍû¼ÌÉ˼ÃË»ÔÉ ÊÉÅËÃÍÃÀ »ɼÆÀÈÃËռɽÀ tÉÌÈɽ»ÒξÎÈ

»ÅÃÆɾ˻Ç

12

15,25

 &$6&,1$ 9(5'(62/( ­»ÆÚÍÀÆÀ ¾Ë

2, * 66 ,

59*

1

3,11

1,99 ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬ ÌÃÒÅÃÑÀÈýÿ»ÈÃÀÍÉÉͼÀÆÚ»ÈÃÌÕÌÂÈ»Å*Ì»¼ÀŸŸ¬

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

89, * 99 ,

99*

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ª

39 24 h non stop

107,99

47,99

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

Metro sybota 18.02.2012  

убийствено ниски цени! Само Събота 39 , 99 * 12 , 71 * 1 , 66 * * 24 h 89 , 99 * 15 , 89 * 2 , 59 * 47,99 15,25 1,99 non sto...