Page 1

NIVEA Visage Серум против бръчки 30 мл

Дневен крем против бръчки 50 мл

11 1,49

Дневен крем против бръчки за комбинирана кожа 50 мл

*

13,79

8,

49*

10,19

О Околоочен крем против бръчки 15 мл

8,

7,

79*

9,35

49* 13,79

5,

49*

10,19

Ок О колоочен рол-он 10 мл

NIVEA Body Стягащ антицелулитен гел-крем 200 мл

11 1,

Нощен крем против бръчки 50 мл

79*

6,95

Почистващо мляко 200 мл

NIVEA Hand and Стягащ лосион за тяло 250 мл

4,

79*

5,75

Крем а ръце 100 мл

3,

99*

4,79


ÐÆ

ÐÆ

20 0,

31 1,39

»¼Ë

»¼Ë

49* 24,59

ÐÆ

ÐÆ

21 1, »¼Ë

*

37,67

24

32 2,49 »¼Ë

*

*

38,99

25,49

Æ

22 2,

34 4,49

49* 26,99

*

41,39

ÐÆ

17 7, »¼Ë

74* 21,29

ÐÆ

ÐÆ

18 8,

23 3,99

»¼Ë

»¼Ë

32* 21,98

28,79

Æ

Æ

19 9,14

25 5,

*

22,97

ÐÆ

ÐÆ

10 0,

19 9,077

»¼Ë

59

»¼Ë

*

12,71

Æ

10 0,

*

82* 12,98

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

30,59

ÐÆ *

22,88

37 7,49 »¼Ë

*

44,99

Æ

20 0,

49*

15* 24,18

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

39 9,

69* 47,63

Metro Nivea 19.04-02.05  

8 , 88 49 * Стягащ лосион за тяло 250 мл Крем а ръце 100 мл Серум против бръчки 30 мл ССтягащ антицелулитен гел-крем 200 мл Почистващо мляко...

Advertisement