Page 1

¥¶¹ÆÎÆÁ´


Гарантирана най-добрата цена на играчки и коледна декорация през декември 2011 г. Най-ниски цени на играчки и коледна декорация! Гарантирано! Ако след покупка на играчка или коледна декорация от магазин на МЕТРО през декември 2010 г. откриете същия продукт на по-ниска цена в друг магазин, ние ще ви върнем парите от разликата + 20% допълнителен бонус.

Правила и условия на гаранцията 1. Всеки клиент на МЕТРО, който в периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г. е закупил играчка или коледна декорация, от който и да било МЕТРО магазин в страната и в случай, че е открил по-ниска цена в друг магазин за същия продукт, ще получи връщане на разликата в цените + 20% бонус. Връщането на парите по признатата ценова разлика ще стане под формата на МЕТРО купон. Рекламация на цена по настоящата промоция се приема най-късно до 15 януари 2012 г. 2. МЕТРО купоните на стойност разликата в цените + 20% бонус върху разликата се издават на „Вход клиенти” на всеки един МЕТРО магазин, независимо от кой магазин е закупен продуктът, срещу представяне на МЕТРО фактура за покупката и доказателство, от което несъмнено да личи, че цената в друг магазин за същия продукт, за същия период е по-ниска от тази на която е закупен продуктът. 3. За да се възползвате от гаранцията, трябва да удостоверите наличието на по-ниска цена другаде с: – брошура или каталог с валидност към датата на осъществяване на покупката или друга достоверна форма за наличие на по-ниска цена – официално подпечатана бележка от съответния магазин с описание и баркода на артикула, марка и цена, дата на издаване на бележката – ако клиентът е закупил артикулът от друг магазин, той трябва да носи със себе си артикулът заедно с баркода на него и касовата бележка, с която е закупил стоката. 4. Сравнението се извършва само по отношение на цената на едни и същи продукти (модел, марка, баркод) без да се отчитат допълнително предлагани услуги, които могат да влияят върху формирането на цената, както и артикулът да не участва в промоции с търговски отстъпки (подаръци, др.). Промоцията важи за продукти, предлагани за продажба на дребно от магазин или верига магазини на територията на цялата страна. 5. При издаване на купони на стойност разликата в цената + 20% върху разликата, служителят на Вход клиенти отбелязва на гърба на представената фактура кода (баркода) на артикула, сумата на купоните, отбелязва датата на издаване на купоните и се подписва. Клиентът също изписва, че е получил купони на стойност X лв. и се подписва. Документите използвани за доказателство на цената се задържат от служителя, освен в случаите когато се представя касова бележка. В този случай, се прави копие на бележката, което остава за МЕТРО, а на гърба на оригиналната бележка служителят изписва баркода на артикула, сумата на предадените купони и се подписва.

Стр.  от 2


6. В случаи на рекламация на продукт, по отношение на който е извършено възстановяване на разликата в цената, подмяната на продукта с нов или връщането на цената се извършва след представяне на фактура, на стойността на по-ниската цена. 7. Промоцията не важи за: – продукти и стоки, предлагани онлайн; – продукти и стоки, закупени онлайн; – продукти и стоки, предлагани за продажба и закупени на едро – разпродажби, ликвидации, отваряне на нови магазини

ДРУГИ УСЛОВИЯ Служители на МЕТРО, както и членове на техните семейства, нямат право на участие в промоцията.

Стр.  от 2

Metro koleda 01-31.12  
Metro koleda 01-31.12  

Гарантирана най-добрата цена на играчки и коледна декорация през декември 2011 г. ДруГи условия Служители на МЕТРО, както и членове на техн...

Advertisement