Page 17

ǃƹǍƾNjLJLjDŽǁdžƹLjǁNjǃǁ

NOVA BRASILIA §ÆÚÈÉÅ»ÏÀ ¥Æ»ÌÃÅŸÁÀ½À оË

1,

»¼Ë

ª¦§ ­ ª

79*

2,15

JACOBS MONARCH £ÈÌÍ»ÈÍÈÉÅ»ÏÀ ¾Ë

3,

6,

59

7,91

PICKWICK ¢ÀÆÀÈһĻÌÉËÍà ÊÅ

35

*

2,82

15,59

NESCAFE Sensazione Creme £ÈÌÍ»ÈÍÈÉÅ»ÏÀ ¾Ë KIT KAT ³ÉÅÉÆ»¿É½¿ÀÌÀËÍ ¾

ORBIT ŸÕ½Åÿ˻ÁÀ :LQWHUIURVW:KLWH мË

0,

»¼Ë

53

*

0,64

38,39

1(6&$) Š S « Å 

*

994,79

3,

99*

4,

»ÅÎÍÃÚ

99*

5,99

MENTOS ŸÕ½ÅÃ3D Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÊÅмË

0,

»Ê»ÅÀÍ

89*

1,07

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

2,

31 1,

3,95

*

12 2,

99*

ALLMAYR CREMA D’ORO INTENSA ¥»ÏÀÈ»ÂÕËÈ» ž

29*

TCHIBO Gold Selection «»ÂͽÉËÃÇÉÅ»Ï ¾Ë

ALLMAYR RODOMO ATURMILD ÆÚÈÉÅ»ÏÀ ¾Ë

17

Metro Hrani 17-30.05  
Metro Hrani 17-30.05  

28,30 ZAAGORKA ZAGORKA www.metro.bg 23 , 33 58*28,30 www.facebook.com/METRO.Bulgaria 3 , 33 96*4,75 18 , 99 * 4 , 99 *...

Advertisement