Page 1

Katalog zdicích materiálů

O

zdici materialy new 0809.indd 1

C

25.8.2009 9:05:42


®

TONDACH KERATHERM 44 B

KERATHERM 44 B 1/2

KERATHERM 38 B

KERATHERM 38 B 1/2

KERATHERM 30 B

KERATHERM 30 B 1/2

KERATHERM 25 B

KERATHERM PŘÍČKOVKA 50 B

Broušené cihly KERATHERM 44 B R

KERATHERM 30 B R

2 zdici materialy new 0809.indd 2

25.8.2009 9:06:09


®

TONDACH

Broušené cihly Vazby rohů KERATHERM 44 B

● ●

● ● ● ●

1

2

3

$$ "% "%

Jelikož broušené zdicí prvky jsou rozměrově přesné, je velmi důležité založení první řady cihel a výškové zaměření podkladové plochy. Provádí se po položení hydroizolačních pásů, které jsou o cca 15–20 cm širší než šířka zdiva. Následně se pomocí speciálních vyrovnávacích souprav aplikuje speciální základová vápenocementová malta v minimální tloušťce vrstvy 10 mm a v celé souvislé vrstvě (viz obr. 1). Je nutné dbát na správnou konzistenci malty tak, aby nedocházelo při pokládce ke vtékání malty do štěrbin tvarovek první řady. Přebytečná malta se odstraní. Tímto způsobem je nutné připravit celý souvislý úsek (délka jedné stěny). !"% $$ Na takto připravený podklad osadíme cihelné bloky v rozích stěn. Tyto rohové cihly spojíme ve vnější straně zdiva šňůrou. Vazby rohů KERATHERM 38 B Mezi tyto rohové cihly následně ukládáme cihelné tvarovky a pomocí gumové !" "% "% "% paličky a vodováhy vyrovnáváme do svislého i vodorovného směru. Aby bylo možné aplikovat maltu pro tenké zdění, je nutné dodržet výškové rozdíly mezi jednotlivými tvarovkami do 1 mm (viz obr. 2). Po položení celé souvislé řady tvarovek se rozmíchá zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihelné tvarovky a pomocí nanášecího válce se aplikuje rovnoměrně na ložnou spáru již položených tvarovek (viz obr. 3 – zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru pro broušené cihly a viz obr. 4 – zdicí malta pro tenkou spáru pro broušené cihly). Při vyšší venkovní teplotě než 20 °C a v suchém prostředí je nutné před aplikací zdicí malty cihly navlhčit. Při pokládce další řady cihel je nutné dbát toho, aby se tvarovky neposouvaly !"% #( do boků – v opačném případě by došlo k setření vrstvy zdicí malty – a aby byly Vazby rohů KERATHERM 30 B položeny do 8 minut po aplikaci zdicí malty (viz obr. 5). Jelikož se jedná o systém pero + drážka, není nutné nanášení zdicí malty na !"% "% "% !'% svislou spáru. Zakončení u rohů, resp. prostupů se provádí pomocí doplňkových tvarovek podle formátu cihly (viz obr. vazby rohů). Pokud délka zdi není v modulu tvarovky, je nutné cihly řezat (stolní okružní pilou nebo ruční elektrickou pilou) na požadovaný rozměr. Zdění je možné provádět do teploty 5 °C, popř. použít zimní verzi malty. Při teplotě pod –5 °C je zdění zakázáno.

#(

!)

"%

!"%

"%

"%

#

"%

"%

!"%

"%

Postup zdění

!"%

#

Vazby rohů KERATHERM 25 B

5

#(

4

#(

"%

"%

!"%

"%

3 zdici materialy new 0809.indd 3

25.8.2009 9:07:53


®

TONDACH

Broušené cihly

Technická specifikace Název výrobku

KERATHERM 44 B

Rozměry d/š/v [mm]

Tloušťka stěny [mm]

245/440/249

440

Součinitel Spotřeba na Počet Hmotnost Tepelný prostupu Hmotnost Pevnost kusů palety odpor zdiva tepla [kg] [MPa] [kg] R [m2.K . W–1] 2] [m3] na paletě –2 –1 [m U [W. m .K ] 0,284

3,52

18,2

10

16

36,4

50

935

KERATHERM 44 B 1/2

125/440/249

11,4

10

90

1 051

KERATHERM 44 B R

190/440/249

15,2

10

60

937

KERATHERM 38 B

245/380/249

380

0,326

3,07

19,1

10

16

42,1

50

980

KERATHERM 38 B 1/2

125/380/249

10,2

10

90

943

KERATHERM 30 B

245/300/249

300

0,422

2,37

13,6

10

16

53,4

75

1 045

KERATHERM 30 B 1/2

125/300/249

8,7

10

135

1 200

KERATHERM 30 B R

175/300/249

11,9

10

90

1 096

KERATHERM 25 B

372/250/249

250

0,685

1,46

18,1

10

10,7

44,4

50

930

KERATHERM PŘÍČKOVKA 50 B

500/115/247

115

11,8

10

8

72

80

969

Zdicí zakládací malta na broušené zdivo ● ● ●

hmotnost pytle ...................................... 25 kg spotřeba na m2 ..................................... 36 kg vrstva .................................................... 20 mm

Použití: Malta se připravuje smícháním suché směsi s potřebným množstvím vody (0,12– 0,16 l/kg) v míchačce. Nanáší se na podklad, který je pevný, bez prachu, mastnot a jiných nečistot a není zmrzlý.

Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly ● ● ●

hmotnost pytle ...................................... 25 kg spotřeba na m3 zdiva............................. 8 kg vrstva .................................................... 2 mm

Použití: Malta se rozmíchává ve vhodné nádobě postupným vsypáváním do vody za stálého míchání elektrickou vrtačkou s míchacím nástavcem, popř. obdobným zařízením. Nanáší se na ložnou spáru pomocí nanášecího válce rovnoměrným pohybem po broušené straně cihelného bloku tak, aby zůstávala pouze na žebrech bloku. Po položení další řady tvarovek už není možné tvarovky posunovat. Výhodou je nízká cena a spotřeba.

Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly ● ● ● .

hmotnost pytle ...................................... 25 kg spotřeba na m3 zdiva ........................... 15 kg vrstva .................................................... 3 mm

Použití: Malta se rozmíchává ve vhodné nádobě postupným vsypáváním do vody za stálého míchání elektrickou vrtačkou s míchacím nástavcem, popř. obdobným zařízením. Nanáší se na ložnou spáru pomocí nanášecího válce rovnoměrným pohybem po broušené straně cihelného bloku tak, aby v celé ploše ložné spáry byla malta s výškou cca 3 mm. Výhodou je vyšší tepelný odpor zdiva a možnost posunutí tvarovek po položení.

4 zdici materialy new 0809.indd 4

25.8.2009 9:08:00


®

TONDACH

Velkoformátové cihly

KERATHERM 44 P+D

KERATHERM 44 P+D 1/2

KERATHERM 44 R

KERATHERM 38 P+D

KERATHERM 38 P+D 1/2

KERATHERM 30 P+D

KERATHERM 30 P+D 1/2

KERATHERM 25 P+D

KERATHERM PŘÍČKOVKA 50 P+D

KERATHERM 30 R

5 zdici materialy new 0809.indd 5

25.8.2009 9:08:01


®

TONDACH

Velkoformátové cihly

Technická specifikace Rozměry d/š/v [mm]

Tloušťka stěny [mm]

Součinitel prostupu tepla U [W.m–2.K–1]

Tepelný odpor zdiva R [m2.K.W–1]

KERATHERM 44 P+D

245/440/238

440

0,286

3,50

19,5

10

16

36,4

50

1 000

KERATHERM 44 P+D 1/2

125/440/238

11,0

10

90

1 015

KERATHERM 44 R

190/440/238

14,6

10

60

901

KERATHERM 38 P+D

245/380/238

380

0,327

3,06

18,3

10

16

42,1

50

940

KERATHERM 38 P+D 1/2

125/380/238

9,8

10

90

907

KERATHERM 30 P+D

245/300/238

300

0,422

2,37

13,0

10

16

53,4

75

1 000

KERATHERM 30 P+D 1/2

125/300/238

8,4

10

135

1 159

KERATHERM 30 R

175/300/238

11,4

10

90

1 051

KERATHERM 25 P+D

372/250/238

250

0,685

1,46

17,3

10

10,7

44,4

50

890

KERATHERM PŘÍČKOVKA 50 P+D

500/115/238

115

11,3

10

8

72

80

929

Vazby rohů KERATHERM 44 P+D "%

"%

!"%

Spotřeba na [m2]

Počet Hmotnost kusů palety na paletě [kg] 3 [m ]

Vazby rohů KERATHERM 30 P+D !)

!"%

"%

"%

!'%

"%

"%

"%

"%

$$

!"%

Hmotnost Pevnost [kg] [MPa]

#

Název výrobku

!"%

!"%

$$

Vazby rohů KERATHERM 38 P+D !"

"%

"%

#

Vazby rohů KERATHERM 25 P+D

"%

#(

"%

#(

"%

"%

#(

"%

!"% !"%

"%

#(

6 zdici materialy new 0809.indd 6

25.8.2009 9:08:05


®

TONDACH

Postup zdění pro velkoformátové zdivo ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

Podklad je nutno před počátkem zdění vyrovnat maltou do vodorovné roviny dle nejvyššího bodu podkladové plochy. Na vyrovnanou podkladovou plochu položíme hydroizolační pásy širší cca o 15–20 cm, než je tloušťka stěny. Na takto připravený podklad osadíme cihelné bloky v rozích stěn. Tyto rohové cihly spojíme šňůrou ve vnější straně zdiva. Naneseme maltu konzistence vazké, nikoliv řídké, na podklad a do ní pokládáme cihlu za cihlou tak, aby se vzájemně dotýkaly. Přebytečnou maltu z ložné spáry stáhneme zednickou lžící. U KERATHERMU P+D pokládáme svislou spáru zcela na sucho. Zdivo z klasických formátů (CP, NF, CDm) se zdí s plně promaltovanými svislými spárami, jejichž tloušťka by měla být shodná s tloušťkou spár ložných. Polohu cihel průběžně kontrolujeme vodováhou, latí a gumovou paličkou. Před zděním následující vrstvy horní části cihel navlhčíme. Následně naneseme maltu. Ložná spára má mít tloušťku cca 12 mm, která je dostačující na vyrovnání rozměrových tolerancí cihel. U staticky namáhaných stěn musí být ložná spára promaltována zplna. U termoizolačních bloků potřebujeme provést zdivo s co největší tepelným odporem, proto je v takovém případě povoleno provést přerušovanou ložnou spáru. Sníží se tím však výpočtová pevnost, toto řešení tudíž musí být doloženo statickým výpočtem. Při pokládání následující vrstvy postupujeme obdobně s tím, že použitím tvarovky 1/2 posuneme délkově vzdálenost svislých spár o cca 125 mm (KERATHERM). Tím dosáhneme klasického vázání zdiva. Spáry cihel ve vrstvách nad sebou musí být posunuty minimálně o 0,4 × v (v = výška cihlové tvarovky). Pokud by toto číslo bylo nižší než 40 mm, musí být délka převázání alespoň 40 mm. Průběžně kontrolujeme i výšku vrstev zdiva pomocí latě (zhoblovaná lať se značkou dle výškového modulu tvarovky), svislost pomocí olovnice, vodorovnost vodováhou. Pokud délka stěny není v modulu cihelné tvarovky, je nutné cihly řezat (a to stolní okružní pilou či ruční elektrickou řetězovou pilou) na patřičný rozměr. Po ukončení zdění (či přerušení prací) je nutné zdivo chránit před promočením. Je nutno přestat zdít, pokud teplota klesne pod 5 °C, popřípadě použít vhodné příměsi do malt. Při teplotách pod –5 °C je zdění zakázáno.

7 zdici materialy new 0809.indd 7

25.8.2009 9:08:07


®

1. vydání: 08/2009. Náklad: 2 300 kusů. Tiskové a větné chyby vyhrazeny. Technické změny vyhrazeny.

TONDACH

Objednávky

Výpočet spotřeby zdicího materiálu

TONDACH Česká republika s.r.o. Bělotínská 722 • 753 18 Hranice Tel.: 581 673 234-7 • Fax: 581 673 260-3 E-mail: objednavky@tondach.cz

TONDACH Česká republika s.r.o. Bělotínská 722 • 753 18 Hranice Tel.: 581 673 345, 351 • Fax: 581 673 343 E-mail: tech.servis@tondach.cz

Prodej – zdicí materiály Šlapanice

Technické poradenství

Ing. Roman Odehnal Mobil: 602 756 511 • odehnal@tondach.cz

Rudolf Prus Mobil: 602 552 916 • prus@tondach.cz

Závod Šlapanice

Vedoucí prodeje

Hřbitovní ulice 1643 • 664 51 Šlapanice Tel.: 532 195 531, 520 • Fax: 532 195 525 E-mail: expedice.slapanice@tondach.cz

Karel Svoboda Mobil: 725 811 045 E-mail: svoboda@tondach.cz

www.tondach.cz

Infolinka: 844 185 185

zdici materialy new 0809.indd 8

Ve společnosti je zaveden a udržován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001. Pálené zdicí prvky splňují požadavky normy ČSN EN 771-1 v platném znění. Výrobce ujišťuje, že u uvedených výrobků byla v souladu se zákonem číslo 22/1997 Sb. v platném znění a v souladu s Nařízením vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění posouzena shoda s technickými požadavky na tyto výrobky a bylo vydáno ES Prohlášení o shodě.

25.8.2009 9:08:16

Tondach cihly Keratherm  

Katalog cihel TONDACH Keratherm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you