Page 1


01 Kas›m – 31 Aral›k 2012 tarihleri aras›nda geçerli olup,belirtilen fiyatlar tavsiye niteli¤indedir.‹ndirim oranlar› ürünlerde belirtildi¤i gibi olup,üretim e stok imkanlar›yla s›n›rl›d›r.Do¤tafl bu katalogda olabilecek bask› ve tipografik hatalardan sorumlu de¤ildir.Do¤tafl önceden belirtmeksizin ürünlerde ve fiyatlar de¤ifliklik yapma hakk›na sahiptir.Fiyat› belirtilmeyip resim görselinde bulunan modül ve aksesuarlar tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.Bu kampanya T.C. Sanayi Bakanl›¤›’n›n 25.05.2004 21.940 say›l› teblig hükümlerine uygundur. Fiyatlara KDV 01 Eylül -30 Eylül tarihleri aras›nda kampanyaya kat›lan Do¤tafl bayilerinde Finansbank kredidahildir. kartları ile Finansbank POS’larından tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri 2-4 taksit Maximum kart kampanyası kapsam›nda 6 aralı¤ındaki taksitli ifllemlerde ilaveise 64 taksit ve 2 ay taksit erteleme avantaj› sa¤lanmaktad›r. taksit erteleme avantaj› kapsam›nda, Kas›m ay› için aralı¤ındaki ifllemlere +8 taksit, 5-12 taksit ifllemlere ay erteleme verilecektir. • +8 taksit kampanyası ile 4 2ayayerteleme kampanyasından aynı anda faydalanılamaz. +8 taksit uygulandıktan sonra taksitli toplamda 10, 11Ocak ve 12 taksite varan ifllemlere 4 ay erteleme yapılmaz. • +8 taksitfiubat üye iflyerinin uyguladı¤ı taksit adedi üzerine eklenir. önce hesap kesim tarihinden önce yap›lan ifllemler 2013, hesap kesim tarihinden sonra yap›lan taksitli ifllemler 2013; Aral›k ay› için ise hesap kesim tarihinden • Finansbank bankahesap kartları ve ParaPuan yapılan alıflverifller dahilekstrelerine de¤ildir. yans›yacakt›r. yap›lan taksitli ifllemler fiubat 2013, kesim tarihindenkullanılarak sonra yap›lan taksitli ifllemler kampanyaya Mart 2013 hesap

© Do¤tafl Mobilya A.fi. ‹stanbul 2012 • Katalog tasar›m: A Graphic Design www.agrafik.net


tam k覺rk y覺ld覺r


Kasım Fiyat Listesi

Flat Yatak Odas›

%40

ExclusiveDesign Seri

PASSIONE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürme Kapakl› Dolap Bafll›kl› Karyola Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Standart Tak›m

7.562 1.750 493 1.596 580 12.474

4.537 1.050 296 958 348 7.485

yatakodaları %40

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 378 87 25 80 29 624

Toplam 12 Taksit 4.537 1.050 296 958 348 7.485

* Sürme 6 Kapakl› Dolap, Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

CARMEN

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

5 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap fiifoniyer fiifonyer Ayna Komodin Deri Bafll›kl› Karyola 5 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

4.899 6.083 1.459 251 292 1.105 8.298 9.482

2.940 3.650 876 151 175 663 4.979 5.689

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 245 304 73 13 15 55 415 474

Toplam 12 Taksit 2.940 3.650 876 151 175 663 4.979 5.689

* 5 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifonyer Aynas› ve 2 adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifonyer Aynas› ve 2 adet Komodin ‹çermektedir.


%40

TrendCollection Seri

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3 Kap›l› Sürgülü Dolap

4.817

2.890

%40

ModestLine Seri

NOLINA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap

2.858

1.715

%30

ModestLine Seri

ARTE BEYAZ

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Standart Tak›m*

3.241 872 1.738 342 301 638 267 5.620

2.269 610 1.217 239 211 446 187 3.934

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 241

Toplam 12 Taksit 2.890

%30

BRIZA ANTiK MEfiE - KAHVE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

6 Kap›l› Dolap Aynal› fiifoniyer Yüksek fiifoniyer Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin Sa¤ Komodin Sol Standart Tak›m*

4.337 1.115 984 1.146 612 447 447 7.494

3.036 781 689 802 428 313 313 5.246

HERA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap

3.745

2.247

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 143

Toplam 12 Taksit 1.715

BIANCO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap

5.279

3.695

%30

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 189 51 101 20 18 37 16 328

Toplam 12 Taksit 2.269 610 1.217 239 211 446 187 3.934

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

TrendCollection Seri

%40

ModestLine Seri

ARTE ANTRAS‹T MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Standart Tak›m*

3.241 872 1.738 342 301 638 267 5.620

2.269 610 1.217 239 211 446 187 3.934

* 6 Kap›l› Dolap, Aynal› fiifoniyer, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çerir.

253 65 57 67 36 26 26 437

Toplam 12 Taksit 3.036 781 689 802 428 313 313 5.246

187

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 308

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 189 51 101 20 18 37 16 328

Toplam 12 Taksit 2.247

Toplam 12 Taksit 3.695

Toplam 12 Taksit 2.269 610 1.217 239 211 446 187 3.934

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

BRIZA ANT‹K MEfiE - EKRU

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

6 Kap›l› Dolap Aynal› fiifoniyer Yüksek fiifoniyer Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin Sa¤ Komodin Sol Standart Tak›m*

4.337 1.115 984 1.146 612 447 447 7.494

3.036 781 689 802 428 313 313 5.246

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

* 6 Kap›l› Dolap, Aynal› fiifoniyer, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çerir.

253 65 57 67 36 26 26 437

Toplam 12 Taksit 3.036 781 689 802 428 313 313 5.246


Kasım Fiyat Listesi

%30

ExclusiveDesign Seri

EXCLUSIVE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürme 6 Kapakl› Dolap

5.593

3.915

%30

ExclusiveDesign Seri

FLAT

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2 Kapakl› Sürgülü Dolap

4.994

3.496

%20

ConformanceSeri

BURUNETTA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola fiifonyer fiifonyer Aynas› Komodin Sa¤ Komodin Sol Sürgülü Standart Tak›m**

1.452 964 1.682 410 132 181 181 3.321

1.162 771 1.345 328 106 145 145 2.657

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 326

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 291

Toplam 12 Taksit

MYSTIC

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3.915

Bafll›kl› Karyola fiifonyer fiifonyer Aynas› Komodin 6 Kap›l› Dolap Bank Standart Tak›m

2.226 1.916 978 919 4.762 770 11.720

1.558 1.341 685 643 3.334 539 8.198

Toplam 12 Taksit

97 64 112 27 9 12 12 221

%20

FRESNO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap Makyaj Masas› Makyaj Aynas› Komodin Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Standart Tak›m

1.884 626 144 195 736 360 3.781

1.507 501 115 156 589 288 2.998

%20

Toplam 12 Taksit 1.162 771 1.345 328 106 145 145 2.657

FELICIA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

6 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap fiifoniyer Komodin fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› 6 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

1.908 1.266 415 152 123 464 246 3.214 2.571

1.526 1.012 332 122 99 371 197 2.571 2.057

126 42 10 13 49 24 252

1.558 1.341 685 643 3.334 539 8.198

Toplam 12 Taksit 1.507 501 115 156 589 288 2.998

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 127 84 28 10 8 31 16 214 171

Toplam 12 Taksit 1.526 1.012 332 122 99 371 197 2.571 2.057

* 6 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

130 112 57 54 278 45 683

Toplam 12 Taksit

* 6 Kapakl› Dolap, Karyola,fiifoniyer, fiifonyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çerir.

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

3.496

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

ConformanceSeri

%30

ExclusiveDesign Seri

LINCOLN

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap Makyaj Masas› Makyaj Aynas› Komodin Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Standart Tak›m

1.884 626 144 195 736 360 3.781

1.507 501 115 156 589 288 2.998

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 126 42 10 13 49 24 250

Toplam 12 Taksit 1.507 501 115 156 589 288 2.998

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.


ModestLine Seri

%20

HERA ANT‹K MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

6 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap %40 ‹ndirimli Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Çift Kiflilik Karyola Bafll›¤› Komodin Yüksek fiifoniyer Makyaj Masas› Makyaj Aynas› 6 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m*

3.058 3.745 1.070 1.786 436 311 674 783 222 5.755 6.442

2.447 2.247 856 1.429 349 249 540 626 178 4.604 4.405

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 204 187 71 119 29 21 45 52 15 384 367

Toplam 12 Taksit 2.447 2.247 856 1.429 349 249 540 626 178 4.604 4.405

* 6 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola, Makyaj Masas›, Makyaj Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, Makyaj Masas›, Makyaj Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin çermektedir.

%20

ModestLine Seri

PASIFICA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap 3 Kap›l› Dolap 2 Kap›l› Dolap Köfle Dolap fiifonyer Makyaj Aynas› Komodin Bazal› Karyola Bafll›kl› Karyola (160x200) Bafll›kl› Karyola (140x200) Karyola Bafll›¤› 4 (2+2) Kap›l› Standart Tak›m* 5 (3+2) Kap›l› Standart Tak›m** Sürgülü Standart Tak›m*** Bazal› Sürgülü Standart Tk.****

2.599 2.060 1.208 1.469 622 126 242 1.369 716 697 377 4.345 5.197 4.547 5.200

2.079 1.648 967 1.175 497 100 194 1.095 573 557 301 3.476 4.157 3.637 4.160

* ** *** ****

%20

ModestLine Seri

ELEGANCE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

5 Kap›l› Dolap %30 ‹ndirimli Sürgülü Dolap %30 ‹ndirimli fiifoniyer Çekmeceli fiifonyer Komodin fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› 5 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

2.899 3.328 726 902 281 216 802 433 5.205 5.634

2.029 2.329 581 722 225 172 642 346 3.874 4.174

173 137 81 98 41 8 16 91 48 46 25 290 346 303 347

Toplam 12 Taksit 2.079 1.648 967 1.175 497 100 194 1.095 573 557 301 3.476 4.157 3.637 4.160

169 194 48 60 19 14 53 29 323 348

Toplam 12 Taksit 2.029 2.329 581 722 225 172 642 346 3.874 4.174

* 5 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

NOLINA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

5 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap %40 ‹ndirimli fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin 5 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m*

2.498 2.858 608 180 678 1.116 362 235 4.435 4.794

1.999 1.715 486 144 543 893 290 188 3.548 3.264

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 167 143 41 12 45 74 24 16 296 272

Toplam 12 Taksit 1.999 1.715 486 144 543 893 290 188 3.548 3.264

* 5 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

2 Kap›l› Dolap, 2 Kap›l› Dolap, 140'l›k Bafll›kl› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad. Komodin ‹çermektedir. 3 Kap›l› Dolap, 2 Kap›l› Dolap, 140'l›k Bafll›kl› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad.Komodin ‹çermektedir. Sürgülü Dolap, 160'l›k Bafll›kl› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad. Komodin ‹çermektedir. Sürgülü Dolap, 160'l›k Bafll›kl› Bazal› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad.Komodin ‹çermektedir.


Kasım Fiyat Listesi

%20

TrendCollection Seri

BIANCO 6 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap %30 ‹ndirimli fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Komodin Sa¤ Komodin Sol 6 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

5.166 5.279 1.358 242 1.105 394 394 8.659 8.772

4.133 3.695 1.086 194 884 315 315 6.927 6.490

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 344 308 91 16 74 26 26 577 541

Toplam 12 Taksit 4.133 3.695 1.086 194 884 315 315 6.927 6.490

* 6 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 adet Komodin ‹çermektedir.

%20

ExclusiveDesign Seri

FLAT

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Bafll›kl› Karyola + 2 Ad. Komodin 2 Kapakl› Sürgülü Dolap %30 ‹ndirimli Boy Aynal› fiifoniyer fiifoniyer + Ayna Standart Tak›m*

2.569 4.994 1.281 1.644 8.843

2.055 3.496 1.025 1.315 6.575

%20

DOLCE BELLEZA 3 Kapakl› Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Komodin fiifonyer fiifonyer Aynas› Standart Tak›m

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

6.383 3.132 927 2.439 185 13.992

5.106 2.505 742 1.951 148 11.193

SCARLET 6 Kap›l› Dolap 3 kap›l› Sürgülü Dolap %40 ‹ndirimli fiifoniyer fiifonyer Ayna Komodin Komodin (2 Çekmeceli) Bafll›kl› Karyola 6 Kap›l› Standart Tak›m* 3 Kap›l› Sürgülü Standart Tk.**

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3.022 4.817 785 358 451 660 1.369 6.435 8.230

2.417 2.890 628 286 361 528 1.095 5.148 5.621

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 171 291 85 110 548

Toplam 12 Taksit 2.055 3.496 1.025 1.315 6.575

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürme 6 Kapakl› Dolap %30 ‹ndirimli 5.593 fiifoniyer (4 Çekmeceli) 1.294 fiifoniyer (6 Çekmeceli) 1.200 fiifonyer Aynas› 329 Komodin 474 Led Bafll›kl› Karyola 3.157 Standart Tak›m* 11.320

3.915 1.036 960 263 379 2.526 8.497

EXCLUSIVE

426 209 62 163 12 933

Toplam 12 Taksit

NATURA STILL

5.106 2.505 742 1.951 148 11.193

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Komodin fiifonyer Standart Tak›m

* Sürme 3 Kapakl› Dolap, Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

201 241 52 24 30 423 91 429 468

Toplam 12 Taksit 2.417 2.890 628 286 361 338 1.095 5.148 5.621

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 326 86 80 22 32 210 710

Toplam 12 Taksit 3.915 1.036 960 263 379 2.526 8.497

* Sürme 6 Kapakl› Dolap, Karyola, 4 Çekmeceli fiifoniyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad. Komodin ‹çermektedir.

%20

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

* 6 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifonyer Ayna, Bafll›kl› Karyola Ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** 3 Kap›l› Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifonyer Ayna, Bafll›kl› Karyola Ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

ExclusiveDesign Seri

* 2 Kapakl› Sürgülü Dolap, Boy Aynal› fiifoniyer, Bafll›k Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

ExclusiveDesign Seri

%20

TrendCollection Seri

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

4.873 2.543 798 2.510 11.522

3.899 2.035 638 2.008 9.218

* Sürgülü Dolap, Karyola, fiifoniyer ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 325 170 53 167 768

Toplam 12 Taksit 3.899 2.035 638 2.008 9.218


Flat Yemek Odas›

%40

ModestLine Seri

ARAGON ANT‹K MEfiE Yemek Masas›

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

903

542

yemekodaları %40

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 45

Toplam 12 Taksit 542

NOLINA Yemek Masas›

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

777

466

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 39

Toplam 12 Taksit 466


Kasım Fiyat Listesi

%40

TrendCollection Seri

CARMEN

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› Yer Modülü Tv Stand› Dolap Modülü Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) Genifl Vitrin Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Lükens Masa Tv Sehpas› Carmen Sandalye Carmen Lukens Sandalye Standart Tak›m*

2.239 826 344 1.920 2.338 251 1.112 2.781 1.412 253 405 6.635

1.343 496 206 1.152 1.403 151 667 1.669 847 152 243 3.981

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 112 41 17 96 117 13 56 139 71 13 20 332

Toplam 12 Taksit 1.343 496 206 1.152 1.403 151 667 1.669 847 152 243 3.981

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas›, 4 Adet Carmen Sandalye ‹çermektedir.

%40

TrendCollection Seri

CARMEN TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› Yer Modülü Tv Stand› Dolap Modülü Plazma &LCD Altl›¤› (Cam)

2.239 826 344

1.343 496 206

%40

TrendCollection Seri

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sabit Yemek Masas› Aç›l›r Yemek Masas›

995 1.176

597 705

%40

TrendCollection Seri

REFLECTO TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Ünitesi

4.115

2.469

%40

ExclusiveDesign Seri

PASSIONE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Genifl Vitrin Ahflap Yemek Masas› Cam Yemek Masas› Konsol Üst Modül Tv Modülü Tv Ünitesi Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) Sandalye Standart Tak›m*

2.584 2.376 2.121 3.499 3.190 1.370 7.961 344 321 9.487

1.550 1.426 1.273 2.099 1.914 822 4.776 206 192 5.692

112 41 17

%40

Toplam 12 Taksit 1.343 496 206

PASSIONE TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Modülü Tv Ünitesi Plazma &LCD Altl›¤› (Cam)

1.370 7.961 344

822 4.776 206

%40

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 50 59

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 206

129 119 106 175 160 68 398 17 16 474

Toplam 12 Taksit 1.550 1.426 1.273 2.099 1.914 822 4.776 206 192 5.692

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas›, 4 Adet Carmen Sandalye ‹çermektedir.

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

Toplam 12 Taksit 597 705

Toplam 12 Taksit 2.469

EMOTION TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Ünitesi Antrasit Mefle/Hg.P.Siyah/Mürdüm Tv Ünitesi Mefle/Hg.P.Siyah/Gold A. Tv Ünitesi Antik Mefle/Hg.P.Siyah/Mürdüm Tv Ünitesi Antik Mefle/Hg.P.Siyah/Gold A. Emotion Masa

3.242 3.242 3.242 3.242 705

1.945 1.945 1.945 1.945 423

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 68 398 17

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 162 162 162 162 35

Toplam 12 Taksit 822 4.776 206

Toplam 12 Taksit 1.945 1.945 1.945 1.945 423


%30

ModestLine Seri

ARTE BEYAZ / ANTRAS‹T MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Genifl Vitrin Konsol Yemek Masas› Bank Violiza Sandalye Tv Stand› Standart Tak›m*

1.346 1.267 928 403 203 2.369 4.355

942 887 649 282 142 1.658 3.048

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 79 74 54 24 12 138 254

Toplam 12 Taksit 942 887 649 282 142 1.658 3.048

* Genifl Vitrin, Konsol, Yemek Masas› ve 4 Adet Violiza Sandalye ‹çermektedir.

%30

ModestLine Seri

ARTE TV STANDI BEYAZ / ANTRAS‹T MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand›

2.369

1.658

%30

TrendCollection Seri

BRIZA ANTiK MEfiE - KAHVE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› Tv Alt Modül Tv Üst Modül Sandalye Orta Sehpa Yan Sehpa Standart Tak›m*

1.962 287 1.985 919 1.030 697 269 346 207 6.231

1.373 201 1.390 644 721 488 189 242 145 4.362

%30

BRIZA A.MEfiE - KAHVE TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Alt Modül Tv Üst Modül

1.030 697

721 488

ELEGANCE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Yemek Masas› Tv Sehpas›

1.158 719

810 503

%30

ModestLine Seri

CASSINA Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Ünitesi Üst Mod. E.Ceviz/Hg.P.Beyaz 520 520 Tv Ünitesi Üst Mod. Antik Mefle/Hg.P.Beyaz 1.717 Tv Ünitesi Alt Mod. E.Cvz/Hg.P.Beyaz Tv Ünitesi Alt Mod. Antik Mefle/Hg.P.Beyaz 1.717 Cassina Masa 705

364 364 1.202 1.202 494

TV STANDI ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 138

Toplam 12 Taksit 1.658

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 114 17 116 54 60 41 16 20 12 363

Toplam 12 Taksit 1.373 201 1.390 644 721 488 189 242 145 4.362

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Briza Sandalye ‹çermektedir.

TrendCollection Seri

%30

ModestLine Seri

BRIZA ANT‹K MEfiE - EKRU

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› Tv Alt Modül Tv Üst Modül Sandalye Orta Sehpa Yan Sehpa Standart Tak›m*

1.962 287 1.985 919 1.030 697 269 346 207 6.231

1.373 201 1.390 644 721 488 189 242 145 4.362

60 41

Toplam 12 Taksit

68 42

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 30 30 100 100 41

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 114 17 116 54 60 41 16 20 12 363

810 503

Toplam 12 Taksit 364 364 1.202 1.202 494

Toplam 12 Taksit 1.373 201 1.390 644 721 488 189 242 145 4.362

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Briza Sandalye ‹çermektedir.

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

Toplam 12 Taksit 721 488

BRIZA A.MEfiE - EKRU TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Alt Modül Tv Üst Modül

1.030 697

721 488

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 60 41

Toplam 12 Taksit 721 488


Kasım Fiyat Listesi

%30

TrendCollection Seri

BIANCO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Yemek Masas› (Metal Ayakl›)

1.289

902

%30

ExclusiveDesign Seri

MYSTIC

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Genifl Vitrin Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Dresuar Dresuar Aynas› Tv Stand› Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) %40 ‹ndirimli Sandalye Standart Tak›m

2.267 2.713 1.059 1.936 1.131 413 3.868 344 373 9.466

1.587 1.899 741 1.355 792 289 2.707 206 261 6.626

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

Toplam 12 Taksit

75

902

%20

FRESNO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Tv Sehpas› Tv Stand› Vitrin Yemek Masas› Lena Beyaz Sandalye Standart Tak›m

848 239 544 1.254 1.148 645 168 3.551

678 191 435 998 918 516 134 2.841

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

Toplam 12 Taksit

132 158 62 113 66 24 226 17 22 552

1.587 1.899 741 1.355 792 289 2.707 206 261 6.626

%20

FRESNO TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand›

1.254

998

Fiyat›

Yemek Masas›

1.222

855

%30

FLAT

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Yemek Masas› Tv Ünitesi

943 3.491

660 2.443

%30

ExclusiveDesign Seri

MYSTIC TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) %40 ‹ndirimli

3.868 344

2.707 206

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 57 16 36 83 77 43 11 237

Toplam 12 Taksit 678 191 435 998 918 516 134 2.841

* Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Lena Sandalye ‹çermektedir.

ConformanceSeri

EXCLUSIVE

‹ndirimli Fiyat›

ExclusiveDesign Seri

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas›, 4 Adet Mystic Sandalye Eçermektedir.

ConformanceSeri

%30

ExclusiveDesign Seri

LINCOLN

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Tv Sehpas› Tv Stand› Vitrin Yemek Masas› Angelo Sandalye Standart Tak›m

842 237 544 1.254 1.139 640 152 3.469

673 190 435 998 912 512 122 2.775

83

71

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 55 204

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 226 17

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 56 16 36 83 76 43 10 231

Toplam 12 Taksit 855

Toplam 12 Taksit 660 2.443

Toplam 12 Taksit 2.707 206

Toplam 12 Taksit 673 190 435 998 912 512 122 2.775

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Angelo Sandalye ‹çermektedir.

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

Toplam 12 Taksit 998

LINCOLN TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand›

1.254

998

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 83

Toplam 12 Taksit 998


%20

ConformanceSeri

BURUNETTA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› Tv Stand› Angelo Sandalye Brunetta Sandalye Standart Tak›m*

774 232 703 1.003 758 152 205 3.321

619 185 562 802 598 122 164 2.657

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 52 15 47 67 50 10 14 221

Toplam 12 Taksit

FELICIA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

619 185 562 802 598 122 164 2.657

Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Tv Sehpas› Genifl Vitrin Felicia Sandalye Standart Tak›m*

624 189 489 404 770 150 2.673

499 151 391 323 616 120 2.138

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Angelo Sandalye ‹çermektedir.

%20

ConformanceSeri

TRENDY CEV‹Z - TV STANDI Alt Modül Üst Modül

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

841 359

673 287

%20

ModestLine Seri

ELEGANCE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Genifl Vitrin Tekli Vitrin Konsol Yemek Masas› %30 ‹ndirimli Tv Sehpas› %30 ‹ndirimli Tv Stand› Konsol Aynas› Sandalye (Mira-Ceviz) Standart Tak›m**

1.530 1.028 1.146 1.158 719 1.551 280 219 5.712

1.220 822 913 810 503 1.241 224 176 4.373

%20

ELEGANCE TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Genifl Vitrin Tekli Vitrin Tv Stand›

1.530 1.028 1.551

1.224 822 1.241

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 56 24

Toplam 12 Taksit 673 287

TRENDY

BEYAZ / ANT‹K MEfiE -TV STANDI Fiyat› Alt Modül Üst Modül

899 384

102 69 76 68 42 103 19 15 364

102 69 103

719 307

Toplam 12 Taksit

PASIFICA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

1.220 822 913 810 503 1.241 224 176 4.373

Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Tv Stand› Kapakl› Genifl Vitrin Caml› Genifl Vitrin Kitapl›k Pasifica Sandalye Pasifica Bank - Deri Standart Tak›m*

1.094 283 608 1.024 1.141 1.226 573 215 447 4.072

875 227 486 819 912 981 458 172 358 3.258

42 13 33 27 51 10 178

Toplam 12 Taksit 499 151 391 323 616 120 2.138

Toplam 12 Taksit 1.224 822 1.241

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 60 26

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 73 19 41 68 76 82 38 14 30 271

Toplam 12 Taksit 719 307

Toplam 12 Taksit 875 227 486 819 912 981 458 172 358 3.258

* Caml› Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Pasifica Sandalye ‹çermektedir.

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‹ndirimli Fiyat›

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Felicia Sandalye ‹çermektedir.

* Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas›, Genifl Vitrin, Tv Sehpas› ve 4 Ad. Mira Sandalye ‹çermektedir.

ModestLine Seri

%20

ConformanceSeri

PASIFICA TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› Tv Stand› Yan Modül Genifl Vitrin Kitapl›k

1.024 1.141 1.226 573

819 912 981 458

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 68 76 82 38

Toplam 12 Taksit 819 912 981 458


Kasım Fiyat Listesi

ModestLine Seri

%20

ARAGON ANT‹K MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› %40 ‹ndirimli Tv Stand› Vitrin Aragon Sandalye Standart Tak›m*

1.368 270 903 1.416 710 249 4.955

1.095 216 542 1.133 568 199 3.784

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 91 18 45 94 47 17 315

Toplam 12 Taksit 1.095 216 542 1.133 568 199 3.784

* Sa¤ ve Sol Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Aragon Antik Mefle Sandalye ‹çerir.

%20

ModestLine Seri

ARAGON ANT‹K MEfiE TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› Vitrin Tv Ünitesi (Sa¤ ve Sol Vitrin+Tv Stand›)

1.416 710 2.836

1.133 568 2.268

%20

TrendCollection Seri

BIANCO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› %30 Yemek Masas› (Metal Ayakl›) ‹ndirimli Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül Bianco Plus Sandalye Bianco Sandalye Standart Tak›m*

1.427 349 2.112 2.185 1.289 1.336 931 492 465 7.035

1.142 279 1.689 1.748 902 1.069 744 394 372 5.499

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 94 47 189

%20

BIANCO TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül Binaco Tv Ünitesi (Alt ve Üst Modül)

1.336 931 2.267

1.069 744 1.814

NOLINA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› %40 ‹ndirimli Tv Stand› Genifl Vitrin Sa¤ Raf Modül Sol Raf Modül Sandalye Zigon Sehpa Standart Tak›m*

1.375 284 777 758 1.322 114 114 180 328 4.477

1.100 227 466 607 1.058 91 91 144 262 3.426

1.133 568 2.268

95 23 141 146 75 89 62 33 31 458

%20

Toplam 12 Taksit 1.142 279 1.689 1.748 902 1.069 744 394 372 5.499

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› Üst Modül Tv Stand› Alt Modül Konsol Konsol Ayna Tv Sehpas› Sabit Yemek Masas› %40 ‹ndirimli Aç›l›r Yemek Masas› %40 ‹ndirimli Genifl Vitrin Scarlet Sandalye Standart Tak›m*

628 2.117 1.762 358 895 995 1.176 1.511 223 5.518

502 1.694 1.409 286 716 597 705 1.209 179 4.215

89 62 151

1.100 227 466 607 1.058 91 91 144 262 3.426

Toplam 12 Taksit 1.069 744 1.814

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 42 141 117 24 60 50 59 101 15 351

Toplam 12 Taksit 502 1.694 1.409 286 716 597 705 1.209 179 4.215

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Sabit Yemek Masas› ve 4 Adet Scarlet Sandalye ‹çermektedir.

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

92 19 39 51 88 8 8 12 22 285

Toplam 12 Taksit

* Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Nolina Sandalye ‹çermektedir.

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

Toplam 12 Taksit

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› (Metal Ayakl›) ve 4 Adet Bianco Sandalye ‹çermektedir.

TrendCollection Seri

%20

ModestLine Seri

SCARLET TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› Üst Modül Tv Stand› Alt Modül Tv Ünitesi (Alt ve Üst Modül)

628 2.117 2.745

502 1.694 2.196

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 42 141 183

Toplam 12 Taksit 502 1.694 2.196


%20

ExclusiveDesign Seri

EXCLUSIVE Konsol Vitrin Tv Stand› Yemek Masas› %30 ‹ndirimli Exc Sandalye Mira Spor Sandalye - Ceviz Standart Tak›m*

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2.471 2.132 3.480 1.222 317 219 10.621

1.976 1.705 2.784 855 254 176 8.374

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 165 142 232 71 21 15 698

Toplam 12 Taksit 1.976 1.705 2.784 855 254 176 8.374

* Genifl Vitrin, TV Stand›, Konsol, Yemek Masas› ve 6 Adet Mira Sandalye ‹çermektedir.

%20

ExclusiveDesign Seri

EXCLUSIVE TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Vitrin Tv Stand› Tv Ünitesi (Tv Stand›+Vitrin)

2.132 3.480 5.612

1.705 2.784 4.489

%20

ExclusiveDesign Seri

DOLCE BELLEZA Konsol Dresuar Dresuar Aynas› Vitrin Yemek Masas› Sandalye Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül Yan sehpa Orta sehpa Dikdörtgen Standart Tak›m

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

6.150 1.185 187 4.452 3.492 337 4.936 2.267 722 1.184 15.444

4.920 948 149 3.562 2.793 270 3.949 1.813 577 947 12.355

%20

DOLCE BELLEZA TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül

4.936 2.267

3.949 1.813

FLAT

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Aynal› Konsol Vitrin Tv Ünitesi %30 ‹ndirimli Yemek Masas› %30 ‹ndirimli Sandalye Orta Sehpa Standart Tak›m*

2.520 2.256 3.491 943 395 1.172 7.299

2.016 1.805 2.443 660 316 937 5.745

%20

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 142 232 374

Toplam 12 Taksit 1.705 2.784 4.489

FLAT TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Ünitesi %30 ‹ndirimli

3.491

2.443

%20

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 410 79 12 297 233 22 329 151 48 79 1.030

Toplam 12 Taksit

NATURA STILL

4.920 948 149 3.562 2.793 270 3.949 1.813 577 947 12.355

Konsol Genifl Vitrin Konsol Aynas› Yemek Masas› Sandalye Tv Ünitesi Orta sehpa Kare Dresuar Dresuar Aynas› Standart Tak›m

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3.119 3.359 876 2.749 337 5.384 882 1.152 470 11.451

2.495 2.687 701 2.199 270 4.307 706 922 376 9.161

329 151

Toplam 12 Taksit

168 150 204 55 26 78 479

2.016 1.805 2.443 660 316 937 5.745

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 204

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 208 224 58 183 22 359 59 77 31 763

Toplam 12 Taksit 2.443

Toplam 12 Taksit 2.495 2.687 701 2.199 270 4.307 706 922 376 9.161

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Sandalye ‹çermektedir.

%20

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Flat Sandalye ‹çermektedir.

* Genifl Vitrin, Konsol, Yemek Masas› ve 4 Adet Dolce Belleza Sandalye ‹çermektedir.

ExclusiveDesign Seri

%20

ExclusiveDesign Seri

Toplam 12 Taksit 3.949 1.813

NATURA STILL TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Ünitesi

5.384

4.307

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 359

Toplam 12 Taksit 4.307


Kasım Fiyat Listesi

%20 SANDALYELER Mira Mira Deri (Spor Dikiflli) Lena Lena Derili Liza Violiza Sunset Angelo

KONSEPT SANDALYELER Scarlet Carmen %40 ‹ndirimli Carmen Lukens %40 ‹ndirimli Dream Pasifica Exclus›ve Snow Passione %40 ‹ndirimli Bianco Plus Bianco Mystic %30 ‹ndirimli

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

219 219 168 168 223 210 211 152

176 176 134 134 178 168 169 122

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

223 253 405 429 215 317 207 321 492 465 373

179 152 243 343 172 254 166 192 394 372 261

%40

POLO STYLE SANDALYE & BERJERLER

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Aria %20 indirimli Pearl Lily Mia Tua Sua Daddy Daddy Free

665 1.536 409 563 563 563 1.415 1.803

532 922 245 338 338 338 849 1.082

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 15 15 11 11 15 14 14 10

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 15 13 20 29 14 21 14 16 33 31 22

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 44 77 20 28 28 28 71 90

Toplam 12 Taksit 176 176 134 134 178 168 169 122

%20

DRESSUAR & AYNA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Veresa Dresuar Veresa Dresuar Ayna Dolce Belleza Dresuar Dolce Belleza Dresuar Aynas› Natura Dresuar Natura Dresuar Aynas› Mystic Dresuar %30 ‹ndirimli Mystic Dresuar Aynas› %30 ‹ndirimli Grande Dresuar Riva Dresuar Letto Dresuar

1.282 428 1.185 187 1.152 470 1.131 413 1.539 830 727

1.026 343 948 149 922 376 792 289 1.231 664 582

%20

Toplam 12 Taksit

DEKORATiF AKSESUARLAR

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

179 152 243 343 172 254 166 192 394 372 261

Aynalar-3 adet BEYAZ Aynalar-3 adet S‹YAH Aynalar-3 adet CEV‹Z Lambader (ceviz,fuflya,turquaz) Abajur (ceviz,fuflya,turquaz) Mag›c Boy Aynas› (ceviz,beyaz) Prato Ayna Verona Ayna WoodenTray StilhsTray Tween Ask›l›k

372 372 372 722 372 605 570 787 242 144 656

297 297 297 578 297 484 456 629 193 115 525

%20 Toplam 12 Taksit 532 922 245 338 338 338 849 1.082

KİTAPLIKLAR

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Fox Free Cool Neo Rio Cozmo

1.885 2.012 1.781 3.411 1.870 2.054

1.508 1.610 1.425 2.729 1.496 1.643

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 85 29 79 12 77 31 66 24 103 55 48

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 25 25 25 48 25 40 38 52 16 10 44

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 126 134 119 227 125 137

Toplam 12 Taksit 1.026 343 948 149 922 376 792 289 1.231 664 582

Toplam 12 Taksit 297 297 297 578 297 484 456 629 193 115 525

Toplam 12 Taksit 1.508 1.610 1.425 2.729 1.496 1.643


Mars Masa&Sandalye

%30

HALLEY Fiyat› S›rtl› Bank S›rts›z Bank Puf Masa Lily Sandalye

731 644 373 606 307

‹ndirimli Fiyat› 512 451 261 424 215

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 43 38 22 35 18

Toplam 12 Taksit 512 451 261 424 215

LUXE

mutfakmasa&sandalye %30 Fiyat›

Köfle Ünitesi Yuvarlak Masa Sandalye Liza Sandalye

1.860 796 222 216

‹ndirimli Fiyat› 1.302 557 155 152

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 109 46 13 13

Toplam 12 Taksit 1.302 557 155 152


Kasım Fiyat Listesi

%20

COSMO Fiyat› Köfle L Bank BEYAZ Köfle L Bank WENGE Köfle L Bank L.CEV‹Z Masa Sabit (80x120) L.CEV‹Z Masa Sabit (80x120) WENGE Masa Sabit (80x120) BEYAZ Masa Aç›l›r (70x110) L.CEV‹Z Masa Aç›l›r (70x110) WENGE Masa Aç›l›r (70x110) BEYAZ Sandalye BEYAZ Sandalye WENGE Sandalye L.CEV‹Z Liza Sandalye

770 770 770 384 384 384 560 560 560 161 161 161 223

Fiyat› 751 881 673 102

‹ndirimli Fiyat› 601 705 538 81

%20

VENÜS Fiyat› Aç›l›r Masa Lily Sandalye %40 ‹ndirimli

616 616 616 307 307 307 448 448 448 129 129 129 178

%20

CHOISE Dikdörtgen Masa S›rtl› Bank S›rts›z Bank Puf

‹ndirimli Fiyat›

1.268 409

‹ndirimli Fiyat› 1.015 245

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 51 51 51 26 26 26 37 37 37 11 11 11 15

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 50 59 45 7

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 85 20

Toplam 12 Taksit 616 616 616 307 307 307 448 448 448 129 129 129 178

Toplam 12 Taksit 601 705 538 81

Toplam 12 Taksit 1.015 245

%20

NOVA Fiyat› Köfle L Bank WENGE Köfle L Bank L.CEV‹Z Masa Sabit (80x120) L.CEV‹Z Masa Sabit (80x120) WENGE Masa Sabit (80x120) BEYAZ Masa Aç›l›r (70x110) L.CEV‹Z Masa Aç›l›r (70x110) WENGE Masa Aç›l›r (70x110) BEYAZ Sandalye 1 Adet WENGE Sandalye 1 Adet L.CEV‹Z

770 770 384 384 384 560 560 560 161 161

616 616 307 307 307 448 448 448 129 129

%20

MARS Fiyat› Bank Masa Sandalye

‹ndirimli Fiyat›

384 784 163

‹ndirimli Fiyat› 307 627 130

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 51 51 26 26 26 37 37 37 11 11

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 26 52 11

Toplam 12 Taksit 616 616 307 307 307 448 448 448 129 129

Toplam 12 Taksit 307 627 130


Natura Still Salon Tak›m›

salontakımları

%40

TrendCollection Seri

EMOTION

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Köfle Köfle Sol Tak›m (3+2+1)

1.389 2.285 2.967 4.975 4.975 6.641

834 1.371 1.780 2.985 2.985 3.985

%40

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 69 114 148 249 249 332

Toplam 12 Taksit 834 1.371 1.780 2.985 2.985 3.985

FIORE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Luna Berjer (Desen) ikili Üçlü Puf Lambader Fiore Sehpa Tak›m (3+2+Luna Berjer)

1.274 2.400 2.731 408 630 885 6.405

764 1.440 1.639 245 378 531 3.843

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 64 120 137 20 31 44 320

Toplam 12 Taksit 764 1.440 1.639 245 378 531 3.843


Kasım Fiyat Listesi

%40

TrendCollection Seri

CARINA CONSEPT Tekli ‹kili (Sand›kl›) Üçlü (Yatakl› Sand›kl›) Üçlü (Sand›kl›) Dinlenme (Sand›kl›) Dinlenme (Sand›kl›) Sol Piramit Puf Köfle (3 Yatakl›+ Dinlenme) Köfle (3 Yatakl›+ Dinlenme) Sol L Köfle (3 Yatakl› + 3 Sand›kl›) L Köfle (3 Yatakl› + 3 Sand›kl›) Sol C Köfle (3 Yatakl› + 3 Sand›kl› +Dinlenme) C Köfle (3 Yatakl› + 3 Sand›kl› +Dinlenme) Sol Carina Tak›m (3 Sand›kl› +2 Sand›kl›+1)

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

1.197 1.819 2.916 2.176 1.433 1.433 437 4.147 4.147 4.622 4.622 5.571 5.571 5.193

718 1.092 1.749 1.306 860 860 262 2.488 2.488 2.773 2.773 3.342 3.342 3.116

%40

TrendCollection Seri

SONO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Üçlü

2.142

1.285

%40

TrendCollection Seri

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Scarlet Tak›m (3+2+1)

1.295 2.133 2.895 6.324

777 1.280 1.737 3.794

%40

ExclusiveDesign Seri

NAOMI

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Tekli Fred Berjer

6.807 1.139 1.731

4.084 683 1.039

%40

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 60 91 146 109 72 72 22 207 207 231 231 279 279 260

Toplam 12 Taksit 718 1.092 1.749 1.306 860 860 262 2.488 2.488 2.773 2.773 3.342 3.342 3.116

BIANCO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Üçlü

2.542

1.525

%40

TrendCollection Seri

ELEGANCE Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Üçlü Yatakl› (3 Y.l›)

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2.209 2.591

1.325 1.555

%40

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 107

Toplam 12 Taksit 1.285

SNOW

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Üçlü

2.530

1.518

%40

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 65 107 145 316

Toplam 12 Taksit

VISION

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

777 1.280 1.737 3.794

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.763 1.969 2.662 6.394

1.058 1.181 1.597 3.836

%40

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 340 57 87

Toplam 12 Taksit 4.084 683 1.039

STYLE LINE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Comfy Üçlü Eternity ‹kili (Bayi Stoklar›yla S›n›rl›) United Berjer

4.274 3.233 1.727

2.564 1.940 1.036

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 127

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 110 130

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 126

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 88 98 133 320

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 214 162 86

Toplam 12 Taksit 1.525

Toplam 12 Taksit 1.325 1.555

Toplam 12 Taksit 1.518

Toplam 12 Taksit 1.058 1.181 1.597 3.836

Toplam 12 Taksit 2.564 1.940 1.036


%40

ExclusiveDesign Seri

ESSE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.880 2.578 3.033 7.492

1.128 1.547 1.820 4.495

%40

ExclusiveDesign Seri

CINQUANTA CONSEPT

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Üçlü ‹kili Tekli Tak›m (3+2+1 ) Tv Ünitesi Kare Sehpa

4.206 2.294 1.146 7.645 2.404 985

2.523 1.376 688 4.587 1.442 591

%30

ModestLine Seri

LEEDS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer Tekli Üçlü Tak›m (3+1+Puf) Tak›m (3+3+Berjer)

988 1.021 1.904 3.333 4.795

692 715 1.333 2.333 3.357

%30

TrendCollection Seri

DESTINA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Destina Tak›m (3+2+1+1)

826 1.448 1.882 4.981

578 1.013 1.318 3.487

%40

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 94 129 152 375

Toplam 12 Taksit 1.128 1.547 1.820 4.495

CLASH

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Breeze Berjer

6.743 1.423

4.046 854

%40

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 210 115 57 382 120 49

Toplam 12 Taksit 2.523 1.376 688 4.587 1.442 591

PASSIONE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Orta Sehpa Tak›m (3+2+1)

1.599 2.443 3.122 1.288 7.163

959 1.466 1.873 773 4.298

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 58 60 111 194 280

Toplam 12 Taksit 692 715 1.333 2.333 3.357

PEARL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Dörtlü (Sa¤ ve Sol koltuk) Puf Pearl Tak›m (3+2+1) Pearl Tak›m (4+3+1+Puf)

1.287 1.660 2.365 3.215 591 5.313 7.458

901 1.162 1.656 2.250 414 3.719 5.220

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 48 84 110 291

Toplam 12 Taksit 578 1.013 1.318 3.487

PIETRA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Pietra Tak›m (3+2+1)

1.436 2.229 2.898 6.562

1.005 1.560 2.028 4.594

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 337 71

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 80 122 156 64 358

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 75 97 138 188 34 310 435

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 84 130 169 383

Toplam 12 Taksit 4.046 854

Toplam 12 Taksit 959 1.466 1.873 773 4.298

Toplam 12 Taksit 901 1.162 1.656 2.250 414 3.719 5.220

Toplam 12 Taksit 1.005 1.560 2.028 4.594


Kasım Fiyat Listesi

%30

TrendCollection Seri

FRAME

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Puf Tak›m (3+2+1)

1.237 1.685 2.044 411 4.966

866 1.180 1.431 288 3.476

%30

ExclusiveDesign Seri

ENZIO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü V Köfle Enzio Tak›m (3+2+1)

2.269 2.966 3.468 6.998 8.703

1.588 2.076 2.428 4.898 6.092

%30

ExclusiveDesign Seri

EXCLUSIVE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer Berjer Çıtalı Üçlü E.Ceviz Üçlü Wenge Köfle E.Ceviz Köfle E.Ceviz Sol Köfle Wenge Köfle Wenge Sol Exclusive Tak›m (3+3+B+B)

866 866 2.804 2.804 4.395 4.395 4.395 4.395 7.340

606 606 1.963 1.963 3.077 3.077 3.077 3.077 5.138

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 72 98 119 24 290

Toplam 12 Taksit 866 1.180 1.431 288 3.476

FRAME PLUS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü

1.237 1.685 2.044

866 1.180 1.431

%30

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 132 173 202 408 508

Toplam 12 Taksit 1.588 2.076 2.428 4.898 6.092

MYSTIC

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Orta Sehpa Yan Sehpa Tak›m (3+2+1)

1.675 2.465 2.788 1.145 596 6.928

1.173 1.725 1.951 802 417 4.850

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 51 51 164 164 256 256 256 256 428

Toplam 12 Taksit 606 606 1.963 1.963 3.077 3.077 3.077 3.077 5.138

INNOVIA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli Berjer ‹kili ‹kili - Sehpal› ‹kili - Sehpal› Sol Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) Puf Yuvarlak Puf Piramit Innovia Tak›m (3.Ys›z+2+1) ‹nnovia Tak›m (3 Y.l›+2+1 )

985 1.059 1.509 1.543 1.543 1.940 2.404 420 420 4.434 4.898

788 847 1.207 1.234 1.234 1.552 1.923 336 336 3.547 3.898

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 72 98 119

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 98 144 163 67 35 404

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 66 71 101 103 103 129 160 28 28 296 327

Toplam 12 Taksit 866 1.180 1.431

Toplam 12 Taksit 1.173 1.725 1.951 802 417 4.850

Toplam 12 Taksit 788 847 1.207 1.234 1.234 1.552 1.923 336 336 3.547 3.898


%20

ModestLine Seri

BARİ

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Köfle Köfle Sol Tak›m (3+2+1+1)

724 1.055 1.483 2.315 2.315 3.985

579 844 1.187 1.852 1.852 3.188

ModestLine Seri

%20

INNOVIA PLUS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli 985 ‹kili 1.509 ‹kili-Sehpal› 1.543 ‹kili-Sehpal› SOL 1.543 Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) 1.940 Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) 2.404 Innovia Plus Tak›m (3.Ys›z+2+1) 4.434

788 1.207 1.234 1.234 1.552 1.923 3.547

%20

ModestLine Seri

PARİS

Stoklarla Sınırlıdır

Tekli ‹kili Üçlü Angelo Puf Paris (3+2+1+Puf)

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

903 1.235 1.703 395 4.236

723 988 1.362 316 3.388

%20

TrendCollection Seri

CARLINO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.455 2.099 2.466 6.020

1.164 1.679 1.963 4.798

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 48 70 99 154 154 266

Toplam 12 Taksit 579 844 1.187 1.852 1.852 3.188

COMFORT

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli De Luxe ‹nnovia Berjer ‹kili Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Comfort Tak›m (3Y.l›+2+1)

1.114 1.148 1.059 1.468 2.549 2.163 5.131

891 918 847 1.174 2.039 1.730 4.098

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 66 101 103 103 129 160 296

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 60 82 114 26 282

Toplam 12 Taksit 788 1.207 1.234 1.234 1.552 1.923 3.547

Toplam 12 Taksit 723 988 1.362 316 3.388

SILVER LINE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Yatakl› Puf Tak›m (3+2+1+Puf)

896 1.300 1.784 300 4.280

717 1.040 1.427 240 3.424

TrendCollection Seri

%20

SOFA D’AMORE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2.100 420 2.548 447

1.680 336 2.039 358

Koltuk Snow Puf Koltuk Lambaderli Lambader

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 97 140 164 400

Toplam 12 Taksit

BIANCO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

1.164 1.679 1.963 4.798

Tekli ‹kili Üçlü %40 ‹ndirimli Tak›m (3+2+1)

1.285 1.832 2.542 5.659

1.028 1.466 1.525 4.019

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 74 77 71 98 170 144 342

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 60 87 119 20 285

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 140 28 170 30

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 86 122 127 335

Toplam 12 Taksit 891 918 847 1.174 2.039 1.730 4.098

Toplam 12 Taksit 717 1.040 1.427 240 3.424

Toplam 12 Taksit 1.680 336 2.039 358

Toplam 12 Taksit 1.028 1.466 1.525 4.019


Kasım Fiyat Listesi

%20

TrendCollection Seri

AMBIANCE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer ‹kili Üçlü Yatakl› Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Puf Tak›m (3 Y.s›z+2+Berjer)

1.171 1.817 2.791 2.362 462 5.349

936 1.453 2.232 1.890 370 4.279

%20

TrendCollection Seri

CAROLINE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Üçlü ‹kili Tekli Tak›m (3+2+1 )

2.585 2.012 1.154 5.751

2.068 1.609 923 4.601

%20

TrendCollection Seri

ELEGANCE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹nnovia Berjer Concept Berjer ‹kili Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) %40 ‹ndirimli Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) %40 ‹ndirimli Elegance Tak›m (3 Y.s›z+2+1)

1.068 1.059 1.420 1.541 2.209 2.591 4.819

855 847 1.136 1.233 1.325 1.555 3.398

%20

TrendCollection Seri

SNOW

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü %40 ‹ndirimli Puf Snow Tak›m (3+2+1)

1.422 1.975 2.530 420 5.927

1.138 1.580 1.518 336 4.236

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 78 121 186 157 31 357

Toplam 12 Taksit 936 1.453 2.232 1.890 370 4.279

ILLION

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer Tekli ‹kili Üçlü Puf ‹lion Tak›m (3+2+1)

747 1.082 1.680 2.184 742 4.946

597 866 1.344 1.747 594 3.957

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 172 134 77 383

Toplam 12 Taksit 2.068 1.609 923 4.601

CELEBRITY

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.134 1.518 2.140 4.792

908 1.214 1.712 3.834

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 71 71 95 103 110 130 284

Toplam 12 Taksit 855 847 1.136 1.233 1.325 1.555 3.398

IDEA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer Concept Berjer ‹kili Üçlü ‹dea Tak›m (3+2+Berjer) ‹dea Tak›m (3+2+Con Berjer)

1.914 1.420 2.402 2.728 7.044 6.551

1.531 1.136 1.922 2.183 5.636 5.241

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 95 132 126 28 353

Toplam 12 Taksit 1.138 1.580 1.518 336 4.236

TOLEDO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.308 1.753 2.416 5.477

1.047 1.402 1.933 4.382

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 50 72 112 146 49 330

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 75 100 142 317

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 128 95 160 182 470 437

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 87 117 161 365

Toplam 12 Taksit 597 866 1.344 1.747 594 3.957

Toplam 12 Taksit 908 1.214 1.712 3.834

Toplam 12 Taksit 1.531 1.136 1.922 2.183 5.636 5.241

Toplam 12 Taksit 1.047 1.402 1.933 4.382


%20

TrendCollection Seri

SONO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer ‹kili Üçlü %40 ‹ndirimli Tak›m (3+2+Berjer)

1.156 1.563 2.142 4.861

925 1.250 1.285 3.461

%20

TrendCollection Seri

BILBAO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer ‹kili Üçlü Tak›m(3+2+B)

1.432 2.457 2.981 6.870

1.145 1.966 2.385 5.496

ExclusiveDesign Seri

%20

DOLCE BELLEZA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

1.314 2.627 3.503 1.758 7.445

1.051 2.102 2.802 1.407 5.956

Tekli ‹kili Üçlü Josephine Tak›m (3+2+1)

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 77 104 107 288

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 95 164 199 458

Toplam 12 Taksit 925 1.250 1.285 3.461

Toplam 12 Taksit 1.145 1.966 2.385 5.496

LUCIDA

Stoklarla Sınırlıdır

Üçlü (Yatakl›)

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

1.622

1.298

ExclusiveDesign Seri

%20

NATURA STILL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Natura Still Tak›m (3+2+1)

947 2.575 3.106 6.628

758 2.060 2.485 5.302

%20

ExclusiveDesign Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 88 175 234 117 496

Toplam 12 Taksit 1.051 2.102 2.802 1.407 5.956

DREAM PLUS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Puf (99x99) Dream Plus Tak›m (3+2+1)

853 2.354 2.799 524 6.006

682 1.883 2.239 419 4.805

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 108

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 63 172 207 441

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 57 157 187 35 400

Toplam 12 Taksit 1.298

Toplam 12 Taksit 756 2.058 2.480 5.294

Toplam 12 Taksit 682 1.883 2.239 419 4.798


Kasım Fiyat Listesi

Spectrum Köfle Tak›m›

%40

TrendCollection Seri

PEARL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle

5.123

3.074

köfletakımları %30

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 256

Toplam 12 Taksit 3.074

SWING

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Köfle - Sol

2.581 2.581

1.798 1.798

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 150 150

Toplam 12 Taksit 1.798 1.798


%30

ModestLine Seri

MISTRAL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Köfle - Sol

3.374 3.374

2.361 2.361

%30

TrendCollection Seri

FIORE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Köfle Sol Köfle Lambaderli Köfle Lambaderli - Sol Puf Lambader %40 ‹ndirimli

3.201 3.201 3.674 3.674 630 472

2.241 2.241 2.572 2.572 441 331

%30

TrendCollection Seri

PEARL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Relax Köfle Relax Sol Köfle

3.315 3.315

2.321 2.321

%20

ConformanceSeri

SWEET STLL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Köfle - Sol Puf

1.922 1.922 510

1.538 1.538 408

%30

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 197 197

Toplam 12 Taksit 2.361 2.361

SPECTRUM

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle - Sa¤ Köfle - Sol

2.537 2.537

1.776 1.776

%30

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 187 187 214 214 37 28

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 193 193

Toplam 12 Taksit 2.241 2.241 2.572 2.572 441 331

MATRIX

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Matrix Köfle Yatakl› Matrix Köfle Yatakl› - Sol Matrix Köfle Yataks›z Matrix Köfle Yataks›z - Sol Puf

4.674 4.674 4.373 4.373 774

3.271 3.271 3.061 3.061 541

128 128 34

148 148

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 273 273 255 255 45

Toplam 12 Taksit 1.776 1.776

Toplam 12 Taksit 3.271 3.271 3.061 3.061 541

Toplam 12 Taksit 2.321 2.321

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

Toplam 12 Taksit 1.538 1.538 408

MALDIV

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle

1.721

1.377

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 115

Toplam 12 Taksit 1.377


Kasım Fiyat Listesi

%20

ModestLine Seri

ANGEL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Angel Köfle Angel Köfle - Sol Neo Puf

2.671 2.671 605

2.137 2.137 484

%20

ModestLine Seri INNOVIA / INNOVIA PLUS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli Berjer Snow Puf Köfle Köfle - Sol Innovia Plus Köfle Koltuk Innovia Plus Sol Köfle Koltuk

985 1.059 420 3.211 3.211 3.211 3.211

788 847 336 2.569 2.569 2.569 2.569

%20

ModestLine Seri

LONDON

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle - Sa¤ Köfle - Sol

2.391 2.391

1.898 1.898

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 178 178 40

Toplam 12 Taksit

BARİ

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2.137 2.137 484

Köfle - Sa¤ Köfle - Sol Puf

2.315 2.315 612

1.852 1.852 490

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 66 71 28 214 214 214 214

Toplam 12 Taksit 788 847 336 2.569 2.569 2.569 2.569

LUCCA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Köfle - Sol Berjer Puf

3.212 3.212 640 509

2.570 2.570 512 407

%20

TrendCollection Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 158 158

Toplam 12 Taksit 1.898 1.898

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Köfle Modülü 1.078 Uzanma Modülü 1.240 Tekli Modül 879 Soft Köfle (3xTekli+Köfle+Uzanma) 4.955

862 992 703 3.964

SOFT

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 154 154 41

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 214 214 43 34

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 72 83 59 330

Toplam 12 Taksit 1.852 1.852 490

Toplam 12 Taksit 2.570 2.570 512 407

Toplam 12 Taksit 862 992 703 3.964


Escade Oturma Odas›

%40

ModestLine Seri

PASIFICA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü (Yatakl›) Puf Köfle Köfle Sol Pasifica Tak›m (3+2+1+puf)

950 1.328 2.066 314 2.825 2.825 4.658

570 797 1.239 189 1.695 1.695 2.795

oturmaodaları %40

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 47 66 103 16 141 141 233

Toplam 12 Taksit 570 797 1.239 189 1.695 1.695 2.795

LUTRINA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Berjer Tekli ‹kili Üçlü Lutrina Tak›m (3+2+1+1)

988 955 1.367 1.660 4.937

593 573 820 996 2.962

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 49 48 68 83 247

Toplam 12 Taksit 593 573 820 996 2.962


Kasım Fiyat Listesi

%30

ConformanceSeri

FELICIA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Felicia Tak›m (3+2+1+1)

485 786 948 2.705

340 550 664 1.893

%30

ModestLine Seri

ALORA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Alora Tak›m (3+2+1+1)

748 998 1.248 3.740

523 698 873 2.618

%20

ConformanceSeri

ESCADE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Bas›c Berjer Üçlü (Yatakl›) Puf Tak›m (3+Basic Berjer+Puf)

888 1.799 300 2.987

711 1.439 240 2.390

%20

ConformanceSeri

FRIEND ‹kili Yatakl› Tekli Yatakl›

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

797 529

637 423

%30

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 28 46 55 158

Toplam 12 Taksit 340 550 664 1.893

ARTE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü L Köfle L Köfle - Sol Relax Köfle Relax Köfle - Sol Arte Tak›m (3+2+1)

856 1.485 1.869 3.744 3.744 2.747 2.747 4.210

599 1.040 1.308 2.621 2.621 1.923 1.923 2.947

%30

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 44 58 73 218

Toplam 12 Taksit 523 698 873 2.618

LIBERA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Libera Tak›m (3+2+1+1)

861 1.128 1.369 4.218

602 790 958 2.953

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 59 120 20 199

Toplam 12 Taksit 711 1.439 240 2.390

FANTASTIC

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Üçlü Tekli Puf Tak›m (3+1+puf)

1.485 1.100 300 2.885

1.180 878 240 2.298

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 53 35

Toplam 12 Taksit

MONZA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

637 423

Üçlü Tekli Tak›m (3+3+1)

1.500 957 3.957

1.200 766 3.166

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 50 87 109 218 218 160 160 246

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 50 66 80 246

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 98 73 20 192

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 100 64 264

Toplam 12 Taksit 599 1.040 1.308 2.621 2.621 1.923 1.923 2.947

Toplam 12 Taksit 602 790 958 2.953

Toplam 12 Taksit 1.180 878 240 2.298

Toplam 12 Taksit 1.200 766 3.166


%20

ConformanceSeri

KUMSAL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Kumsal Tak›m (3+2+1+1)

448 634 761 2.290

358 507 609 1.832

%20

ConformanceSeri

SIENA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Bas›c Berjer Üçlü (Yatakl›) Siena Puf Tak›m (3+Basic Berjer+Puf)

888 1.796 310 2.994

711 1.437 248 2.396

%20

ModestLine Seri

FOX

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Fox Tak›m (3+2+1+1)

808 1.371 1.666 4.653

647 1.097 1.333 3.723

%20

ConformanceSeri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 30 42 51 153

Toplam 12 Taksit 358 507 609 1.832

PİNO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Bas›c Berjer Üçlü (Yatakl›) Puf Tak›m (3+Basic Berjer+Puf)

888 1.796 300 2.984

711 1.437 240 2.388

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 59 120 21 200

Toplam 12 Taksit 711 1.437 248 2.396

PACO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Paco Tak›m (3+2+1+1)

688 1.007 1.334 3.715

550 805 1.067 2.972

%20

ModestLine Seri ‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 54 91 111 310

Toplam 12 Taksit 647 1.097 1.333 3.723

MASSA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

‹kili Yatakl›

1.667

1.334

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 59 120 20 199

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 46 67 89 248

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 111

Toplam 12 Taksit 711 1.437 240 2.388

Toplam 12 Taksit 550 805 1.067 2.972

Toplam 12 Taksit 1.334


Kasım Fiyat Listesi

%20 KIRLENTLER Dalgal› Dekoratif K›rlent 43x43 Köfle Tafll› Çiçek ‹fllemeli Dekoratif K›rlent 43x43 Gül Detayl› Dekoratif K›rlent 43x43 Kulak K›vr›ml› Pileli Dekoratif K›rlent 30x50 Taç Yaprakl› Dekoratif K›rlent 30x50 Çiçek Detayl› Pamuk Kanvas Dekoratif K›rlent 43x43 Tafll› Çiçek ‹fllemeli Dekoratif K›rlent 30x40 Pullu Nilüfer Çiçekli Dekoratif K›rlent 43x43 Voile Dekoratif K›rlent 30x30 Boncuk ve Tafl ‹fllemeli Kolye K›rlent 30x40 Siyah/Gümüfl Çiçekli Dekoratif K›rlent 30x50 Saten Dekoratif K›rlent 43x43

Fiyat› 100 89 100 108 93 80 89 89 93 97 97 84

‹ndirimli Fiyat› 80 71 80 87 74 64 71 71 74 78 78 68

%20 ŞALLAR Sprinkle Dekoratif fial (130x180) Spade Dekoratif fial (130x180) Whipcord Dekoratif fial (130x180) Fleece Dekoratif fial (130x180) Stripy Dekoratif fial (130x180) Round Up Dekoratif fial (130x180) Ripple Dekoratif K›rlent (130x160)

Fiyat› 97 121 97 130 93 130 97

‹ndirimli Fiyat› 78 97 78 104 74 104 78

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 7 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 6 8 6 9 6 9 6

Toplam 12 Taksit 80 71 80 87 74 64 71 71 74 78 78 68

Toplam 12 Taksit 78 97 78 104 74 104 78


KONSEPT SEHPALAR

%40 Fiyat›

Carina Yan Sehpa 581 Carina Kare Sehpa 566 Carina Dikdörtgen Sehpa 741 Carina C Sehpa 370 Carmen Orta Sehpa 518 Carmen Lake Orta Sehpa 814 Carmen Lake Zigon Sehpa 595 Scarlet Yan Sehpa 275 Scarlet Orta Sehpa 349 Scarlet Desen Orta 721 Scarlet Desen Yan 528 Pasifica Orta Sehpa 317 Fiore Orta Sehpa 911 Aragon Antik Mefle Kare Sehpa 662 475 Aragon Antik Mefle Dirdörtgen Sehpa Aragon Antik Mefle Zigon Sehpa 620 729 Dream Plus (Stoklarla S›n›rl›) Dream Orta Sehpa 854 Dream Dresuar Sehpa 1.303 Dream Zigon Sehpa 838 Dream Yan Sehpa 423

KONSEPT SEHPALAR

‹ndirimli Fiyat› 348 339 445 222 311 489 357 165 210 433 317 190 729 397 285 372 437 512 782 503 254

%20 Fiyat›

Exclusive Plus Sehpa 589 Exclusive Kare Sehpa 651 Exclusive Dirdörtgen Sehpa 509 Exclusive Yan Sehpa 299 Exclusive Zigon Sehpa 605 Exclusive Dresuar Sehpa 752 Elegance Orta Sehpa 654 Elegance Zigon Sehpa 602 Scarlet Desen Yan 544 Snow Orta Sehpa 360 Arte Zigon Sehpa Antik Mefle 436 Arte Orta Sehpa Antik Mefle 273 Arte Zigon Sehpa H.G.Beyaz 436 Arte Orta Sehpa H.G.Beyaz 273 Bianco Orta Sehpa 681 Bianco Üçlü Zigon 681 Bianco ‹kili Zigon 750 Bianco Üçlü Ahflap Zigon 391 Bianco Orta Sehpa Metal 702 Dolce Belleza Yan Sehpa 722 Dolce Belleza Orta Sehpa Dikdörtgen 1.184 Natura Orta sehpa 882

‹ndirimli Fiyat› 472 521 407 239 484 602 523 482 435 288 349 219 349 219 545 545 600 313 561 577 947 706

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 29 28 37 18 26 41 30 14 17 36 26 16 61 33 24 31 36 43 65 42 21

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 39 43 34 20 40 50 44 40 36 24 29 18 29 18 45 45 50 26 47 48 79 59

Toplam 12 Taksit 348 339 445 222 311 489 357 165 210 433 317 190 729 397 285 372 437 512 782 503 254

Toplam 12 Taksit 472 521 407 239 484 598 523 482 435 288 349 219 349 219 545 545 598 313 561 577 947 706

%20

SEHPALAR

Fiyat›

Line Camiila Como Emotion Orta Emotion Yan Armada Zigon Nora Orta Nora Yan Portofino Orta Portofino Zigon Fiore Zigon Dolce Desen Orta Beyaz Dolce Desen Orta Siyah Libera Orta Libera Zigon Cube Network Connetto Mixx Beyaz Mixx Ceviz Calvin Beyaz Calvin Siyah Calvin Ceviz Pratix Kol Sehpa (Ahflap Servis Pedi) Ceviz Pratix Kol Sehpa (Ahflap Servis Pedi) Beyaz Pratix Kol Sehpa (Ahflap Servis Pedi) Siyah

1.148 1.237 902 859 383 498 845 426 822 1.148 685 719 719 850 547 1.069 1.246 1.148 273 273 715 715 715 202 202 202

‹ndirimli Fiyat› 918 990 722 687 306 398 676 341 658 918 548 575 575 680 438 855 997 918 218 218 572 572 572 162 162 162

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 77 82 60 57 26 33 56 28 55 77 46 48 48 57 36 71 83 77 18 18 48 48 48 13 13 13

Toplam 12 Taksit 918 990 722 687 306 398 676 341 658 918 548 575 575 680 438 855 997 918 218 218 572 572 572 162 162 162


Kasım Fiyat Listesi

%20

CLASS STYLE BERJERLER

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sono Charlotte For You Da Vinci ‹nnovia De Luxe Exclusive %30 ‹ndirimli Exclusive Çıtalı %30 ‹ndirimli Consept ‹dea Basic Berjer Cappi Leeds %30 ‹ndirimli

1.156 899 893 959 1.059 1.148 866 866 1.420 1.914 888 822 988

925 719 715 767 847 918 606 606 1.136 1.531 711 658 692

%20 MUSHROOM

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tekli Sehpa Tak›m ( 2adet Tekli ve sehpa)

380 367 1.127

304 294 901

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 77 60 60 64 71 77 51 51 95 128 59 55 58

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 25 24 75

Toplam 12 Taksit 925 719 715 767 847 918 606 606 1.136 1.531 711 658 692

Toplam 12 Taksit 304 294 901

%20

POLO STYLE BERJERLER

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Per Me Per Te PaSha (Bayi Stoklarla S›n›rl›d›r) Flo (Bizon deri) Flo (Desen kumafl) Luna (Bizon deri) Luna Berjer (Desen) %40 ‹ndirimli Terra (Bizon deri) (Bayi Stoklarla S›n›rl›d›r) Sierra Emotion S Latte Mezzo Cesto Dinlenme Arcadia Dinlenme Liza (Orjin) Berjer

872 946 1.457 1.086 1.145 1.276 1.274 1.452 1.332 929 931 798 1.869 2.001 599

697 756 1.166 869 916 1.021 764 1.162 1.066 743 744 638 1.495 1.598 479

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 58 63 97 72 76 85 64 97 89 62 62 53 125 133 40

Toplam 12 Taksit 697 756 1.166 869 916 1.021 764 1.162 1.066 743 744 638 1.495 1.598 479


Do¤tafl Yeni Nesil Odaları, sektörde ilk kez tam 7 y›l garanti kapsam›ndad›r.

%30 BLUE BIRD

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Dolap 90'l›k Baflucu Bafll›kl› Karyola (90x200) Komodin fiifoniyer Çal›flma Masas› Tekerlekli Kitapl›k Masa Üstü Kitapl›k Makyaj Aynas› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

899 1.407 230 592 197 498 436 469 299 231 90 1.927

629 985 161 415 138 348 305 328 209 162 63 1.349

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

* 2 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

52 82 13 35 12 29 25 27 17 13 5 112

Toplam 12 Taksit 629 985 161 415 138 348 305 328 209 162 63 1.349

yeninesilodaları %30 ROCK

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3 Kap›l› Dolap Bazal› Bafll›kl› Karyola (Yatak 90x190) 90 l›k Baflucu fiifoniyer Çal›flma Masas› Kitapl›k Ranza (90x200) Bafll›kl› Karyola ( 90x200) Komodin Çal›flma Masas› Üst Modül Haraketli Alt Yatak Standart Tak›m*

1.292 1.219 276 616 606 458 1.486 664 222 236 388 3.117

905 853 193 431 424 320 1.040 464 156 165 271 2.182

* 3 Kap›l› Dolap, Bazal› Karyola ve Çal›flma Masas› içerir.

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 75 71 16 36 35 27 87 39 13 14 23 182

Toplam 12 Taksit 905 853 193 431 424 320 1.040 464 156 165 271 2.182


Kasım Fiyat Listesi

%30 SMART

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3 Kap›l› Dolap 2 Kap›l› Dolap Çal›flma Masas› Masa Üstü Kitapl›k Kitapl›k Genifl fiifonyer Komodin Bafll›kl› Karyola (90x200) Bafll›kl› Karyola (120x200) 90 l›k Baflucu Yavru Yatak Yavru Yatak (Ranza) Ranza (90x200) Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

1.244 762 373 201 842 611 244 462 616 179 361 364 1.587 90 1.596

871 533 261 141 590 428 171 323 431 125 253 255 1.111 63 1.117

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 73 44 22 12 49 36 14 27 36 10 21 21 93 5 93

Toplam 12 Taksit 871 533 261 141 590 428 171 323 431 125 253 255 1.111 63 1.117

* 2 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, 90x200 Bafll›kl› Karyola içerir.

%20 KORSAN

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2 Kap›l› Kitapl›kl› Dolap Ayak Ucu Modulu Karyola (Ayak Ucu Modülsüz-90x190) Komodin fiifoniyer Dümen Ayna Çal›flma Masas› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

1.479 744 842 299 835 197 839 93 3.904

1.183 595 674 239 668 158 671 74 3.123

%20

SPIRIT FUŞYA / BLUE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap Kitapl›k Mini Kitapl›k fiifonyer Makyaj Aynas› Komodin Çal›flma Masas› Çal›flma Masas› Üst Raf Modülü Çal›flma Masas› Üst Kitapl›k Mod. Hareketli Alt Yatak Bafll›kl› Karyola (90x200) Divan Karyola (90x200) Yeni Karyola Alt Çekmece Modülüi Hareketli Komodin Yeni Karyola Bafll›¤› Tv Sehpas› %40 ‹ndirimli Standart Tak›m*

1.366 2.343 960 560 624 205 256 637 127 127 354 569 1.128 447 225 250 603 2.572

1.093 1.875 768 448 499 164 205 510 102 102 283 455 902 358 180 200 362 2.058

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 91 156 64 37 42 14 17 42 8 8 24 38 75 30 15 17 30 171

Toplam 12 Taksit 1.093 1.875 768 448 499 164 205 510 102 102 283 455 902 358 180 200 362 2.058

* 3 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, Bafll›kl› Karyola içerir.

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

* 2 Kap›l› Kitapl›kl› Dolap, Çal›flma Masas›, Karyola ve Ayakucu Modülü içerir.

99 50 56 20 56 13 56 6 260

%20 Toplam 12 Taksit 1.183 595 674 239 668 158 671 74 3.123

ARTE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola (120x200) Bazal› Karyola (120x200) Çal›flma Masas› Çal›flma Masas› Üst Modül Tv Stand› %40 ‹ndirimli Komodin Standart Tak›m*

2.572 766 1.257 936 676 957 310 4.274

2.058 613 1.005 748 541 574 248 3.419

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı

* Sürgülü Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

171 51 84 62 45 48 21 285

Toplam 12 Taksit 2.058 613 1.005 748 541 574 248 3.419


%20 MISS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2 Kap›l› Dolap 4 Kap›l› Dolap Çal›flma Masas› Üst Ünitesi Bafll›kl› Karyola (90*200) Bafll›kl› Karyola (120*200) 90 l›k Baflucu Çal›flma Masas› Kitapl›k Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

1.231 1.671 416 745 931 324 754 766 393 798 189 93 2.730

985 1.337 333 596 745 259 603 613 314 638 151 74 2.184

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 82 111 28 50 62 22 50 51 26 53 13 6 182

%20 Toplam 12 Taksit 985 1.337 333 596 745 259 603 613 314 638 151 74 2.184

* 2 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

%20

SECRET GARDEN

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Dolap 90'L›k Baflucu Bafll›kl› Karyola (90x200) Yavru Yatak Komodin fiifoniyer Çal›flma Masas› 120'Lik Bafll›kl› Karyola fiifoniyer Üst Modül Kitapl›k Masa Üstü Ünite Pc Tafl›y›c› Ba¤lamal› 90’l›k Cibinlik Aksesuarl› Ba¤lamal› 120’l›k Cibinlik Aksesuarl› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

1.266 2.084 410 1.048 391 443 1.035 967 1.145 413 836 423 83 488 573 93 3.280

1.013 1.667 328 838 312 355 828 773 916 331 669 338 66 390 459 74 2.624

* 2 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, Bafll›kl› Karyola içerir.

COOL

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Bafll›kl› Karyola (90x190) 120x200 Karyola 3 Kap›l› Dolap fiifoniyer Çal›flma Masas› Çamafl›rl›k fiifonyer Aynas› Kitapl›k Komodin Standart Tak›m*

893 1.088 1.586 828 1.249 772 168 912 330 3.727

714 870 1.269 662 999 617 135 730 264 2.982

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 60 73 106 55 83 51 11 61 22 248

Toplam 12 Taksit 714 870 1.269 662 999 617 135 730 264 2.982

* 3 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 84 139 27 70 26 30 69 64 76 28 56 28 6 33 38 6 219

%20 Toplam 12 Taksit 1.013 1.667 328 838 312 355 828 773 916 331 669 338 66 390 459 74 2.624

PASIFICA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Tv Stand› 2 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Genç Dolap Çal›flma Masas› Masa Üstü Kitapl›k Kitapl›k Keson Komodin fiifonyer Makyaj Aynas› Bafll›kl› Karyola (140x200) Bazal› Karyola (120x200) Bazal› Karyola (140x200) Bafll›kl› Karyola (90x200) 90'l›k Bafll›k 3 Kap›l› Bazal› Standart Tak›m*

1.024 1.208 1.676 411 380 573 306 242 622 126 697 1.366 1.493 637 290 3.453

819 967 1.341 329 304 458 245 194 497 100 557 1.093 1.194 510 232 2.763

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 68 81 112 27 25 38 20 16 41 8 46 91 100 42 19 230

* 3 Kap›l› Dolap, 120'lik Bafll›kl› Bazal› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

Toplam 12 Taksit 819 967 1.341 329 304 458 245 194 497 100 557 1.093 1.194 510 232 2.763


Kasım Fiyat Listesi

%20 MOTOKIDS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

3 Kap›l› Dolap fiifonyer Çal›flma Masas› Masa Üstü Kitapl›k Motokids Karyola Karyola Korkuluk Motokids Yatak (90x160) Standart Tak›m*

1.444 660 623 221 1.510 93 187 3.577

1.155 528 498 177 1.208 74 149 2.861

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 96 44 42 15 101 6 12 238

%20 Toplam 12 Taksit 1.155 528 498 177 1.208 74 149 2.861

* 3 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, Motokids Karyola içerir.

%20 SPEEDO

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Speedo Karyola (90x190 Yatak ) fiifonyer Çal›flma Masas› 3 Kap›l› Dolap Masa Üstü Kitapl›k Standart Tak›m*

1.671 783 1.024 1.868 315 4.563

1.337 627 819 1.494 252 3.651

BIRDY

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

2 Kap›l› Dolap 130'lu Bebek Karyola 170'lik Bebek Karyola Kitapl›k fiifonyer

931 931 1.600 793 649

744 744 1.280 634 520

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Sürgülü Dolap Kitapl›k Keflon TV Stand› Bafll›kl› Karyola Fonksiyonel Çal›flma Masas› Dream Genç Sandalye Standart Tak›m*

3.856 1.651 682 1.627 1.727 1.580 442 7.163

3.085 1.321 545 1.301 1.382 1.264 354 5.731

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 257 110 45 108 115 105 29 478

Toplam 12 Taksit 3.085 1.321 545 1.301 1.382 1.264 354 5.731

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Fonksiyonel Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 111 52 68 125 21 304

Toplam 12 Taksit 1.337 627 819 1.494 252 3.651

* 3 Kap›l› Dolap, Speedo Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

%20

EXCLUSIVE

%20

NEW TIMES Stoklarla Sınırlıdır

4 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Dolap Çal›flma Modülü %40 ‹ndirimli Komidin Bafll›kl› Karyola (90x200) 90 l›k Baflucu 120x200 Karyola Standart Tak›m*

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

1.600 1.194 1.551 221 953 412 1.332 3.744

1.280 955 931 176 762 330 1.066 2.995

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 107 80 78 15 64 27 89 250

Toplam 12 Taksit 1.280 955 931 176 762 330 1.066 2.995

* 3 Kap›l› Dolap, Çal›flma Modülü, Bafll›kl› Karyola içerir.

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 62 62 107 53 43

babyconcept %20 Toplam 12 Taksit

COUNTRY

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

744 744 1.280 634 520

2 Kap›l› Dolap 130'luk Bebek Karyola 170'lik Bebek Karyola Kitapl›k fiifonyer

1.332 1.138 1.868 931 977

1.066 911 1.494 744 782

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 89 76 125 62 65

Toplam 12 Taksit 1.066 911 1.494 744 782


GENÇ SANDALYELER Motokids Spirit Spirit Blue Smart New Spirit M›ss Sandalye Pasifica Genç Sandalye Champion Sandalye Formula Sandalye Sp›der Sandalye Korsan Sandalye New Times Rock ‹nside Secret Garden Blue Bird Cool Speedo Arte Genç Sandalye

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

281 284 284 379 412 287 244 294 281 281 251 393 347 372 297 287 347 347 418

225 227 227 303 330 229 195 235 225 225 201 314 278 297 238 229 277 277 335

%20 PUFLAR Spider Puf Champion Puf Genç Formula Puf Spirit Puf Secret Garden Sand›kl› Puf Secret Garden Ottaman Puf BlueBird Sand›kl› Puf Miss Ahflap Puf

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

253 227 227 219 287 300 300 342

202 182 182 175 230 240 240 273

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 19 19 19 25 27 19 16 20 19 19 17 26 23 25 20 19 23 23 28

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 17 15 15 15 19 20 20 23

%20

GENÇ Toplam 12 Taksit

AYDINLATMALAR

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

225 227 227 303 330 229 195 235 225 225 201 314 278 297 238 229 277 277 335

Arte Tavan Lambas› Arte Masa Lambas› Secret Garden Tavan Lambas› Secret Garden Masa Lambas› Miss Tavan Lambas› Miss Masa Lambas› BlueBird Tavan Lambas› BlueBird Masa Lambas› Spirit Tavan Lambas› - Fuflya Spirit Masa Lambas› - Fuflya Spirit Tavan Lambas› - Larcivert Spirit Masa Lambas› - Larcivert Rock Tavan Lambas› Cool Tavan Lambas› Smart Tavan Lambas› Korson Tavan Lambas› Korsan Masa Lambas› Speedo Tavan Lambas› Speedo Masa Lambas› Exclus›ve Tavan Lambas› Birdy bebek tavan lambas› Birdy bebek masa lambas› Country bebek masa lambas› Country bebek tavan lambas›

151 151 251 149 136 164 136 164 136 164 136 164 132 132 132 215 235 200 151 218 137 160 243 203

121 121 201 119 109 131 109 131 109 131 109 131 106 106 106 172 188 160 121 174 109 128 195 162

Toplam 12 Taksit 202 182 182 175 230 240 240 273

TEKSTiL HALILAR Miss Smart Arte Blue Bird Cool Exclusive Korsan Pasifica Rock Secret Garden Speedo Spirit Fuflya Spirit Mavi

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 10 10 17 10 9 11 9 11 9 11 9 11 9 9 9 14 16 13 10 15 9 11 16 14

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Toplam 12 Taksit 121 121 201 119 109 131 109 131 109 131 109 131 106 106 106 172 188 160 121 174 109 128 195 162

Toplam 12 Taksit 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221


Kasım Fiyat Listesi

TEKSTiL NEVRESiM TAKIMLARI Spirit Fuflya Spirit Blue BlueBird Miss Rock Spirit Pasifica (Cool) Genç Exclus›ve (Çift kiflilik) Secret Garden Speedo Korsan

TEKSTiL YATAK ÖRTÜSÜ TAKIMLARI Spirit Blue BlueBird Miss Rock Spirit Fuflya Pasifica (Cool) Genç Exclus›ve (Çift kiflilik) Secret Garden Korsan Speedo

TEKSTiL TÜL-PERDE & CİBİNLİK TÜLÜ Bluebird Fon Perde (150x270) Bluebird Tül Perde (140x260) Miss Fon Perde (150x270) Miss Tül Perde (140x260) Secret Garden Fon Perde (150x270) Secret Garden Tül Perde (140x260) Miss Cibinlik (60x200) Secret Garden Cibinlik (75x200)

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

254 254 360 307 307 254 254 296 293 256 256

203 203 288 245 245 203 203 237 235 205 205

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

316 393 337 345 316 316 316 316 292 292

253 314 270 276 253 253 253 253 234 234

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

114 114 114 114 114 114 148 148

91 91 91 91 91 91 119 119

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 17 17 24 20 20 17 17 20 20 17 17

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 21 26 22 23 21 21 21 21 19 19

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 8 8 8 8 8 8 10 10

Toplam 12 Taksit 203 203 288 245 245 203 203 237 235 205 205

Toplam 12 Taksit 253 314 270 276 253 253 253 253 234 234

Toplam 12 Taksit 91 91 91 91 91 91 119 119

%20

BEBEK KARYOLASI TEKSTiL SETLERi Birdy Mavi Uyku Seti (Büyük Boy) Birdy Mavi Uyku Seti (Küçük Boy) Birdy Pembe Uyku Seti (Büyük Boy) Birdy Pembe Uyku Seti (Küçük Boy) Country Mavi Uyku Seti (Büyük Boy) Country Mavi Uyku Seti (Küçük Boy) Country Pembe Uyku Seti (Büyük Boy) Country Pembe Uyku Seti (Küçük Boy)

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

380 380 380 380 380 380 380 380

304 304 304 304 304 304 304 304

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 25 25 25 25 25 25 25 25

Toplam 12 Taksit 304 304 304 304 304 304 304 304


CoconutLATEX Yatak

yataklar %40 NEW LUXUS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x200 150x200 160x200 180x200

1.055 1.337 1.394 1.664

633 802 836 999

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 53 67 70 83

%40 Toplam 12 Taksit 633 802 836 999

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

160x200

1.139

683

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 57

Toplam 12 Taksit 683


Kasım Fiyat Listesi

%30

COCONUT LATEX

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

160x200

2.912

2.038

%20 PREMIUM

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

150x200 160x200

1.214 1.247

972 998

%20 LOVELY

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

150x200 160x200 180x200

963 1.148 1.220

770 918 976

%30

MILKY SPRING FORM

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

160x200

2.535

1.775

%20 VISCO FLEX

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x200 150x200 160x200

1.479 1.927 1.923

1.183 1.542 1.538

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 170

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 81 83

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 64 77 81

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 148

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 99 128 128

Toplam 12 Taksit 2.038

%20

EXCLUSIVE PLUS

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

160x200

1.275

1.020

%20 Toplam 12 Taksit 972 998

DREAM

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

160x200

1.053

842

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 85

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 70

Toplam 12 Taksit 1.020

Toplam 12 Taksit 842

Toplam 12 Taksit 770 918 976

%20 Toplam 12 Taksit 1.775

VISCO SiHiR

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x200 160x200

707 1.193

565 955

%20 Toplam 12 Taksit 1.183 1.542 1.538

LATEX POCKET

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x200 150x200 160x200

940 1.621 1.706

752 1.297 1.365

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 47 80

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 63 108 114

Toplam 12 Taksit 565 955

Toplam 12 Taksit 752 1.297 1.365


%20 VISCO POCKET

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

100x200 120x200 150x200 160x200 180x200

1.100 1.214 1.281 1.433 1.750

880 971 1.025 1.147 1.398

MED PEDIC SUPERFLEX 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

%30 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

388 419 483 494 656 681 744 794 969

271 293 338 346 459 477 521 556 678

%20 MED PEDIC 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x200 160x200

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

355 380 379 420 509 535 584 663

284 304 303 336 407 428 467 530

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 73 81 85 96 117

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 23 24 28 29 38 40 43 46 57

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 24 25 25 28 34 36 39 44

Toplam 12 Taksit 880 971 1.025 1.147 1.398

%30 Toplam 12 Taksit 271 293 338 346 459 477 521 556 678

ERGO LIFE

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x190 90x200 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200

467 471 518 742 825 889 1.078

327 330 363 519 577 623 755

%20 Toplam 12 Taksit 284 304 303 336 407 428 467 530

RAIN ORGANIC

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x200 100x200 150x200 160x200 180x200

574 624 925 1.039 1.222

460 500 740 831 978

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 27 27 30 43 48 52 63

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 38 42 62 69 81

Toplam 12 Taksit 327 330 363 519 577 623 755

Toplam 12 Taksit 460 500 740 831 978


Kasım Fiyat Listesi

%20 MİKADO 70x130 90x190 90x193 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

BEBEK YATAKLARI Country 70X130 Country 70X170 Birdy 70X130 Birdy 70X170

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

218 306 328 310 318 369 422 443 476 529 550

174 245 262 248 254 295 338 354 381 423 440

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

496 631 367 496

397 498 294 397

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 15 20 22 21 21 25 28 30 32 35 37

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 33 42 24 33

%20 Toplam 12 Taksit 174 245 262 248 254 295 338 354 381 423 440

Toplam 12 Taksit 397 498 294 397

EKODO 80x190 90x190 140x200 150x200 160x200 180x200

YORGAN & YASTIK & ALEZ Mikraofiber Yorgan (155x215) Mikraofiber Yorgan (195x215) Mikraofiber Yast›k (50x70) Sihirli Yorgan (155x215) Su Geçirmez Alez (100x200) Su Geçirmez Alez (160x200) %100 Pamuk Alez (100x200) %100 Pamuk Alez (160x200)

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

178 213 346 381 421 450

142 170 277 305 337 360

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

100 113 38 92 57 85 62 82

80 90 30 74 45 68 49 66

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 12 14 23 25 28 30

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 7 8 3 6 4 6 4 5

Toplam 12 Taksit 142 170 277 305 337 360

Toplam 12 Taksit 80 90 30 74 45 68 49 66


Paradise / Baza&Bafll›k

%40 PERA BAZA 90x190 150x200 160x200

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

696 934 995

417 560 597

%30

ARTEMİS BAZA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x190 150x200 160x200

748 1.031 1.082

523 722 758

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 35 47 50

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 44 60 63

bazabafllık %40 Toplam 12 Taksit 417 560 597

Toplam 12 Taksit 523 722 758

PERA BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

ARTEMİS BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

259 348 371

155 209 222

%30 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

269 360 384

188 252 268

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 13 17 19

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 16 21 22

Toplam 12 Taksit 155 209 222

Toplam 12 Taksit 188 252 268


Kasım Fiyat Listesi

%30

EXCLUSIVE BAZA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

160x200 180x200

1.241 1.312

869 918

APRIL BAZA 90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

502 543 793 859 931 947

402 435 634 688 744 758

%20

FLORA BAZA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

90x190 150x200 160x200

830 1.111 1.146

664 889 917

%20

PARADISE BAZA

Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

150x200 160x200 180x200

1.097 1.285 1.383

878 1.028 1.106

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 72 77

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 33 36 53 57 62 63

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 55 74 76

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 73 86 92

Toplam 12 Taksit 869 918

Toplam 12 Taksit 402 435 634 688 744 758

Toplam 12 Taksit 664 889 917

Toplam 12 Taksit 878 1.028 1.106

EXCLUSIVE BAŞLIK 160'l›k Bafll›k 180'lik Bafll›k

APRIL BAŞLIK 90'LIK 100'LÜK 140'LIK 150'L‹K 160'LIK 180'L‹K

FLORA BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

PARADISE BAfiLIK&PUF 150'LIK Bafll›k 160'LIK Bafll›k 180'lik Bafll›k Puf

%30 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

457 483

320 338

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

221 227 286 315 328 360

177 181 229 252 262 288

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

256 345 367

205 276 294

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

730 798 919 487

584 639 735 389

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 27 28

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 15 15 19 21 22 24

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 17 23 24

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 49 53 61 32

Toplam 12 Taksit 320 338

Toplam 12 Taksit 177 181 229 252 262 288

Toplam 12 Taksit 205 276 294

Toplam 12 Taksit 584 639 735 389


STEEL BAZA 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 150x200 160x200

HERMES BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

466 478 491 546 771 797 818

373 382 393 437 617 637 655

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

277 371 395

222 297 316

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 31 32 33 36 51 53 55

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 18 25 26

Toplam 12 Taksit 373 382 393 437 617 637 655

Toplam 12 Taksit 222 297 316

STEEL BAŞLIK 90'LIK 100'LÜK 120'L‹K 140'LIK 150'L‹K 160'LIK

ZEUS BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

178 204 211 227 228 258

142 163 169 181 182 207

%20 Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

267 357 380

213 285 304

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 12 14 14 15 15 17

‘a özel 12 taksit 2013’de ödeme imkanı 18 24 25

Toplam 12 Taksit 142 163 169 181 182 207

Toplam 12 Taksit 213 285 304


Hak ettiğiniz gibi dünya standartlarında bir yaşam için Do¤tafl’tan Uluslararas› Kalite Kriterleri’ne uygun olarak üretilmifl sa¤l›kl› ve güvenilir ürünler. Turquality Do¤tafl, Türkiye’de do¤an dünya markaları arasında olmaktan gurur duyuyor.

7 Y›l Garantili Y›l Garantili

Do¤tafl Yeni Nesil Odaları, sektörde ilk kez tam 7 yıl boyunca Do¤tafl’ın garantisi altında.

7 Y›l Garantili Y›l Garantili

Nürnberg

Do¤tafl’ın ürünlerine duydu¤u güvenin bir di¤er göstergesi de “ExclusiveDesign Panel Ürünleri”nde tüketicinin takdirini kazanan uzun garanti süreleri.

GS (Geprüfte Sicherheit) Kalite Belgesi Do¤tafl Yeni Nesil Odaları yalnızca yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun ürünlere verilen GS Belgesi’ni taflıyor.

E-1 Kalite Standartlar› Do¤tafl Ürünlerinde E-1 Kriterleri’ne uyan, güvenli ve sa¤lıklı malzemeler kullanılıyor.

CE Medical Belgesi Avrupa’nın Sıhhi Malzeme Sınıfı Kriterleri’ne uyum gösteren Do¤tafl Yatakları sa¤lıklı uykuların garanti belgesini taflıyor.

‘24 Ay vade seçenekleri’

3487 444DGTS

‹stanbul Ofis Fabrika: Biga / Çanakkale Tel: 0 212 - 438 23 36 - 39 Tel: 0 286 - 316 98 60 (5 Hat)

http://www.facebook.com/dogtas

www.dogtas.com.tr

http://twitter.com/dogtaskurumsal http://pinterest.com/dogtaskurumsal

Doğtaş kataloğu Kasım 2012  
Doğtaş kataloğu Kasım 2012  

Doğtaş kataloğu Kasım 2012

Advertisement