Page 1


За допълнителна информация и консултация се обръщайте към нашите агроном-специалисти


Съвети за градинаря

I.Овощната градина Овощните растения се нападат от различни болести и неприятели, които повреждат всички органи на растенията-корени, стъбла, пъпки, листа, цветове и плодове. Това се отразява върху тяхното нормално развитие и плододаване и без ефикасна борба растенията загиват преждевременно, а плодовете са малко и некачествени, а в много случаи плододаването напълно се преустановява. Болестите се причиняват от различни Гъсеници - лаври на гъби, бактерии, вируси, а неприятелите са листна оса насекомите, акарите и др. Някои болести и неприятели нападат всички овощни култури, а други са специфични за отделните видове или за група видове. Борбата срещу болестите и неприятелите е ефикасна, когато се използват различни методи и средства. Те включват механичната борба, агротехническите мероприятия, биологичните средства, карантината, прилагане на различни химични препарати и др. Правилното и редовното провеждане на основните агротехнически мероприятия, като обработка на почвата, торене, напояване, резитба и др., повишават жизнеспособността на растенията, а с това и устойчивостта им на болести и неприятели. С тях се постига и Гали - причинител гъба директно унищожаване на източниците на Exobasidium vaccinii зараза и се влошават условията за тяхното развитие. С есенната обработка на почвата в овощните градини се унищожават зимуващите в почвата черешова, сливова и ябълкова плодова оса и някои други неприятели, а със заораването на опадалите листа-причинителите на много болести. Резитбите за просветляване на короните влошават условията за развитие на редица опасни гъбни болести. Много важен за борбата срещу болестите и неприятелите в овощните

Листни въшки

Бактериални листни петна

Лъжещитоносни въшки

3


Съвети за градинаря

градини е химичният метод. Той е на базата на използването на различни препарати и средства, с които директно се унищожават неприятелите, а други предпазват растенията от заразяване и развитие на болестите. В овощарството химичните препарати се прилагат предимно чрез пръскане на водни разтвори. Много важен момент при използването на Представители от вида Armillaria spp. препаратите е спазването на карантинните срокове(това са дните от третирането до беритбата на плодовете) - именно тогава препаратите са опасни за хората. При продължително пръскане само с един препарат много от вредителите се приспособяват и придобиват устойчивост, поради което препаратът става неефикасен. Затова нашият съвет е през активния сезон да се редуват препарати с различни активни съставки, по този начин борбата срещу болестите и неприятелите е ефикасна. Химичните препарати се делят на няколГъбна болест - причинител ко основни групи- инсектициди, които се изOphiostoma ulmi ползват за борба срещу насекомите, фунгициди- за борба срещу причинителите на болести, хербициди – за борба срещу плевелите, акарициди – за борба срещу акарите, родентициди – за борба срещу гризачи (мишки), лимациди – за борба с голи охлюви. Много често се налага да се пръска едновременно срещу болести и насекоми , като се смесват инсектициди и фунгициди. Това не винаги е възможно, защото в някои случаи се губи токсичното Ръжда - причинител гъбата Петна по листата Phragmadium Tuberculatum действие на един от препаратите или може да се получат повреди по растенията. Затова направихме примерна схема за растителната защита на овощната градина през сезона.

4


Съвети за градинаря

Схема за растителна защита Пръскане

Пръскане (доза за 10л.вода)

Болести

Неприятели

І.Зимно пръскане

2% Бордолезов р-р + Акарзин 3%

Ранно и късно кафяво гниене, брашнеста мана, листни петна и струпясване

Ларви на листни въшки, насекоми криещи се под кората на дървото и т.н.

ІІ.Преди цъфтеж

„Дитан М-45” или „Дитан ДГ” 0,3%+ „Суперсект мега” 0,03% или „ Тирам 80ДГ” 0,3%+„Нуреле Дурсбан” 0,05%

Къдравост, съчмянка, струпясване, кафяви листни петна и т.н.

Листни въшки, белокрилка, хоботници, листогризещи насекоми и т.н.

ІІІ.След цъфтеж

„Хорус 50 ВГ” 0,05% + ”Децис 2,5ЕК” 0,05% или„Систан супер 24 Ек”0,03% + „Актелик 50ЕК” 0,15%

Ранно и късно кафяво гниене, брашнеста и обикн. мана, листни петна и т.н.

Листни въшки, гъсеници, белокрилки, листогризещи насекоми и т.н.

ІV.Фаза завраз

„Дитан М-45” 0,25% + „Децис2,5ЕК” 0,05% или „Скор 250ЕК” 0,02% + „Вазтак нов 100ЕК” 0,02% или „Флинт макс”0,02% + „Карате зеон” 0,02%

Червени листни петна, ранно и късно кафяво гниене, сачмянка, струпясване

Листни въшки, Листогризещи насекоми и т.н.

СЪВЕТ: Последното пръскане е винаги в зависимост от карантиния срок на използваните препарати, т.е. преди беритба.

5


Съвети за градинаря

II. Зеленчуковата градина Зеленчуковите растения също се нападат от много болести и неприятели. Именно за това най-важни са профилактичните пръскания. Предлагаме примерна схема на тези мероприятия за пролетно-летния сезон. Първото пръскане (профилактични мерки) се извършва при изкарване на разсадите на постоянно място. Използват се следните препарати - „Дитан М45” 0,25% + ”Децис 2,5 ЕК” 0,05% или „Тирам” 0,25%+ ”Карате 2,5 ЕК”0,03%. Това се прави срещу следните болести: сечене на разсадите, мани(обикн. и брашнеста) , фузариоза, вертицилийно увяхване и т.н., а също и срещу следните неприятели: листни въшки, белокрилка и т.н. Второто пръскане е 15 дни след първото, като може да се използва следната комбинация от препарати : „Ридомил голд” 0,25% + „Нуреле Д”0,05% или „Галбен 8М” 0,25% + „Децис 2,5 ЕК” 0,05% или „Превикур 607СЛ” 0,25%+”Моспилан 20СП”0,02%. Те се прилагат срещу следните болести: мани (обикн. и брашнеста), фузариоза, листни петна и т.н. и следните неприятели: листни въшки, гъсеници, белокрилка и т.н. Третото пръскане е 15 дни след второто, като може да се използва същата комбинация от препарати. Последно пръскане – „Икуейшън про” 0,04% + „Моспилан 20СП” 0,02% („Актара 25ВГ” 0,03%. СЪВЕТ: Препоръчително е препаратите да се редуват - по този начин се избягва резистентността на патогените и неприятелите.

III. Цветната градина 1.Най-разпространените вредители. Мравки

Някои видове мравки могат пряко или косвено да причинят проблеми в цветната градина. Признак за наличието на мравки в градината е внезапното повяхване на растенията. Това се получава когато мравките, изграждайки свойте „жилища”, копаят под растителността и премахват почвата или компоста, в резултат на което корените на растенията изсъхват. Този проблем най-често се среща при леки и песъчливи почви. БОРБА: „Децис 2,5 ЕК” 0,05% или „Бандит 10ЕВ”.

6


Съвети за градинаря Листни въшки В природата има много видове от тези пробивно-смучещи насекоми. Листните въшки варират по цвят: от зелено до жълто, розово, черно, сиво-бяло или кафяво. Те обикновено са с дължина 2-5мм, но могат да варират в зависимост от растението-гостоприемник, от което се хранят. Ювенилните форми на листните въшки (нимфите) сменят външната си обвивка няколко пъти, докато нарастват. Захвърлените обвивки представляват прозрачни или белезникави люспи, които се натрупват по повърхността на листата, а насекомите могат да се видят най-често по долната страна на листа, където се хранят. В резултат от нанесените повреди от листните въшки растенията имат слаб растеж и различна степен на увредени или повехнали листа и млади конки. Нежните връхчета на пъпките са особено уязвими, тъй като устният апарат на листните въшки лесно ги пробива. Горната страна на листа може да стане лепкава от медената роса, която се отделя от листните въшки, а развитието на черната плесен върху нея е често срещано явление. Найголяма заплаха за растенията е възможността от разпространение на вируси чрез устния апарат на насекомите, докато те се придвижват от растение на растение, хранейки се. БОРБА: профилактични пръскания ; при поява на неприятелите пръскане с „Моспилан 20 СП” 0,02% или „Карате зеон” 0,02% или „ Децис 2,5 ЕК” 0,05% или „ Би - 58” 0,1% или „Калипсо 480СК” 0,02%, „Вазтак нов 100ЕК” 0,02%.

Бръмбари

Бръмбарите и хоботниците са сред най-често срещаните в цветната градина насекоми. Те се характеризират с твърда външна обвивка. Те варират по цвят и размери-дължината им е от 1мм до 3мм. Най-често имат унищожителен ефект върху декоративната растителност. БОРБА: Профилактични пръскания; при поява на неприятелите пръскане с „Карате зеон ” 0,02% или „Нуреле Д” 0,05% или „Децис 2,5 ЕК”0,05% или „Ефциметрин 10ЕК” 0,03% или „Суперсект мега 0,03%.

7


Съвети за градинаря Гъсеници Гъсеницата е ларвеният стадий на пеперудите или нощните пеперуди. Тя се храни с листа, клонки и корени на растенията. БОРБА: Веднага, щом забележите гъсениците напръскайте с „Нуреле Дурсбан” 0,05% или „Децис 2,5ЕК” 0,05% или „Карате зеон”0,03% или „ Моспилан 20 СП”0,02%

Нематоди Нематодите са микроскопични, подобни на червейчета организми, често по-малки от 1мм. Те могат да причинят забавяне в растежа, повреждане на листата и клонките, драматично намаляване на продукцията от плодове и цветовете - резултатът е загиване на атакуваните растения. Някои се хранят със стъблата , листата и понякога в луковиците на растението-гостоприемник. Други живеят в почвата, но се хранят на повърхността или във вътрешността на корените на поразеното растение. Други нематоди са способни да пренасят вируси от инфектирани към здрави растения, смучейки сока на гостоприемника. БОРБА: За да се предпазите от тези неприятели трябва да осигурите добър дренаж на растенията, използвайте добре обеззаразена почва.

Мушици Голям брой градински вредители принадлежат към семейството на мухите. Повредите в растителността обикновено се причиняват от ларвния стадий на насекомите. Ларвата може да причини значителни вреди, докато се храни в тъканите. Положението се влошава , тъй като след нейната активост може да започне гъбно гниене, което продължава да се развива дори след като ларвата е приключила храненето си и е напуснала растението. БОРБА: Веднага, след като видите мушиците, напръскайте с „Децис 2,5 ЕК” 0,05% или „Моспилан 20 СП” 0,03% или „Карате зеон”0,03% или „Актара 25 ВГ”0,03%

Щитоносни въшки Тези хранещи се със сокове вредители имат меки телца и дължина до 4мм. Овални са по форма и са покрити с бял мъхнат налеп, който се отделя от телата им, а също така скрива пукнатините и предпазва яйцата им. Възрастните и младите индивиди могат да се появят върху растенията по едно и също време в топли и влажни условия. Те се размножават през цялата година. Често нападат листните жилки и другите трудносмилаеми части на растенията, възлите или процепите в кората. Когато вредителят се храни, той отделя лепкава медена роса по листата. Тя често почернява, след като се колонизира с гъбата, предизвикваща черилка по листата. БОРБА: Когато забележите щитоносните въшки по растението започнете да пръскате с „ Нуреле Дурсбан” 0,05% или „БИ – 58”0,2% или „Децис 2,5 ЕК 0,05% или „Вазтак нов 100ЕК” 0,02%

8


Съвети за градинаря Акари Те са с големина по-малка от 1мм, живеят в големи колонии, хранейки се с широк кръг от вътрешни и външно отглеждани гостоприемници, включващи луковици и декоративни растения в зимните градини и оранжериите, където акарите от групата на червените акари са сецифичен проблем. Те се хранят, като смучат сока на растението-гостоприемник, оставяйки малки бледи петънца по листата. Тежко нападнатите растения могат да станат като копринена мрежа. Акарите атакуват върховете на клонките, цветните пъпки и младите листа, често потискайки и увреждайки растежа. Повечето акари предпочитат топли и сухи условия и могат бързо да се размножават. Някои от тях, докато се хранят, пренасят вируси от заразените към здравите растения. БОРБА: При поява на тези неприятели започнете да пръскате с „Омит 57Е” 0,1% или „Нисоран 5ЕК” или „Талстар 10ЕК” 0.03%

Лъжещитоносни въшки Тези смучещи соковете вредители атакуват долната страна на младите листа и стъблата на много растения в оранжериите и зимните градини, а също така градинската растителност особено разположената на сенчести места. Възрастното насекомо, което остава неподвижно, е предпазано от бяло, жълто или кафяво, подобно на мида образувание (или везна), което самото насекомо секретира, за да скрие тялото си. Докато се хранят, някои лъжещитоносни въшки отделят лепкава сладка субстанция, наречена медена роса, която залепва за листната маса на растението и способства развитието на черната плесенна гъба. БОРБА: Когато забележите, че тези неприятели са се появили , премахнете най-заразените части на растението и напръскайте с „Нуреле Дурсбан”0,05% или „Би – 58” 0,2% или „Вазтак нов 100 ЕК” 0,02% или „Децис 2,5 ЕК” 0,05%

2. Най-разпространени болести по растенията Гниене Гниенето се проявява като повреди по клоните и стъблата на растенията и се причинява от гъби или бактерии. Гниенето води до загиване на репродуктивната част, която се намира под кората на дървесните видове. Заболяването обикновено се разпространява в концентрични кръгове, образувайки все по-големи и по-големи, които като пръстен обхващат клона или стъблото. Частите над инфектираната област за кратък период се спаружват и непосредствено след това загиват. Много от тази група болести завършват със загиване на растението. Понякога причиняват по-скоро ръжда (некроза), а не загниване, въпреки че гниенето е най-често причината за намаляването на жизнените сили на растението. Бактериалното гниене може да бъде разпознато по тъмните вдлъбнати петна, които се образуват. Те обикновено са влажни, отделящи бактериална слуз, която е един от основните симптоми за разпространение на болестта. Гниене, причинено от гъби, се наблюдава, когато кората е повдигната, често закръглена около краищата на открита рана. Под раната се открива

9


Съвети за градинаря непокрита дървесина със сухи люсповидни корички около нея. БОРБА: Профилактични пръскания; при поява на първите симптоми на болестта пръскайте с „Хорус 50 ВГ” 0,05% или „Фоликур 250 ЕВ 0.1%” .

Петна по листата Има голям брой гъби и няколко вида бактерии, които причиняват петна по листата на растенията. Тези петна най-често са кръгли, но могат да имат и неправилни контури. На цвят обикновенно са сиви или кафяви. Когато са единично разположени, петната по листата могат да нарастват, докато не се слеят в голям общ контур. На този етап загиват големи части от листната петура. При този стадий на развитие на болестта листата могат да бъдат унищожени, като силно инфектираните растения напълно се обезлистват, което от своя страна води до забавяне на общия растеж и развитие на заболелите индивиди. Бактериалните листни петна могат да се видят като зони с мъртва клетъчна тъкан по листата на растенията. Обикновено са кръгли или неправилни по форма, но винаги имат жълти очертания.Някои бактериални петна по листата имат и мокри зони в самия център на загиващата част от тъканта. Гъбните петна по листата често се забелязват като леко вдлъбнати петна в зоните, където тъканта е загинала, а краищата на тези петна са с леко изпъкнали контури, което е знак, че имунната система на растението се опитва да се пребори с разпространението на болестта. БОРБА: Профилактични пръскания; преди поява на първите симптоми пръскане с „Тирам 80ДГ” 0,3% или „Дитан М45” или „Дитан 0,3 – 0,4% или „Шампион ВП” 0,15%.

Брашнеста мана Брашнестата мана е една от най-лесните за разпознаване болести, която може да се види в градината. Тя обикновено се проявява с бели прахообразни налепи, които се образуват по горната повърхност на листата на растението-гостоприемник. Брашнестата мана винаги е по-тежка за растенията, които са отглеждат при по-сухи условия на средата - особено за тези, които са подложени на стрес поради липса на вода. БОРБА: Профилактични пръскания; при поява на първите симптоми на болестта пръскане с „Шавит” 0,2% или „Систан супер 24ЕК” 0,02% или „Скор 250ЕК” 0,02% или „Еклер 49 ВГ” 0,05%или „Флинт макс” 0,02% или „Байфидан 250 ЕК” 0,1% или „Шавит 25 ЕК” 0,02% или „Фалкон 460ЕК” 0,06%

10


Съвети за градинаря Кореново гниене Кореновото гниене включва голяма група от болести и се характеризира с разрушаване на клетките, които изграждат растителната тъкан, така че я превръща в загниваща маса. Най-общо казано, този тип гниене засяга корените или основата на растенията. Понякога се нарича кореново гниене, а в други случаи – гнине в основата, въпреки че често е трудно да се разграничи къде точно е започнала инфекцията. Гниенето може да бъде причинено от гъби или бактерии. Това заболяване най-често е разпространено върху влажни, тежки или слабо дренирани почви. Причинителите на тази болест могат да престоят неактивни в почвата много години, преди да настъпят оптимални условия, подходящи за развитие- най-често комбинация от висока почвена влажност и температура, когато инфекцията се проявява. БОРБА: За да се избегне тази група болести трябва да осигурите добър дренаж на растенията, почвата, която използвате да е обеззаразена. При поява на първите симптоми на този патоген поливане с „Дитан М45”0,3% или „Превикур 607 СЛ ”0,15%.

Ръжди Ръждите са група от гъбните болести, които поразяват листата и стъблата на растенията. Често представляват жълти или бледо зелени петна върху горната повърхност на листа. От обратната страна могат да се видят сформирани групички от шуплести образувания. Цветът им е от тъмнокафяв, кафяв и оранжев до бял(в зависимост от специфичния вид). Когато шуплите (мехурите) се пръснат, от тях се освобождават спори, които заразяват другите растения. БОРБА: Профилактични пръскания или при поява на първите симптоми на тази група гъбни болести напръскайте с „Тирам 80ДГ” 0,3% или „Фалкон 460ЕК” 0,06% или „Байфидан 250ЕК 0,05%

Вируси Вирусът е обобщаващо понятие, което се използва за широк кръг от болестни състояния , поразяващи множество растения. Най-често срещаните симптоми на вирусната инфекция включват забавен растеж (което се отразява на цялото растение) и различни степени на деформация, петнистост, кръгли петна, части мъртва тъкан и мозаечно оцветяване на листата или цветовете. Цветовете могат да опадат напълно или да са деформирани, могат да се формират с увредена окраска- с бели ивици, които се появяват върху тъмни венчелистчета или обратно. БОРБА: За да се избегнат вирусните заболявания трябва да се правят профилактични пръскания, да се използва добре обеззаразена почва и да се осигури добър дренаж на растенията.

Повяхване Тези често срещани и широко разпространени болести могат да бъдат причинени от бактерии, гъби или вируси, но общото, което имат помежду си

11


Съвети за градинаря е влиянието, което оказват върху растителността. Те причиняват повяхване и загиване на листата, стъблата и връхните леторасти. Въпреки, че изсъхването може да се появява епизодично и да изглежда, че някои от растенията са се възстановили, загиването на растението е неизбежно и обикновено е последният стадий от заболяването. Бактериалните повяхвания включват огнения пригор, които причинява изсъхване на връхните клонки и постепенно отмиране на растението. Характерните червено-кафяви петна под кората са признак за развите на болестта. Гъбичните повяхвания (вертицилийно повяхване, фузариум и други) обикновено се причиняват от почвени гъби, които нападат кореновата или стъблената тъкан. Развитието на гъбите предизвиква запушване на тъканите, по които се пренасят жизнените сокове на растението, което води до повяхване на заразения индивид. БОРБА: Като цяло най-важна е профилактиката на растенията, т.е. обеззаразяване на почвата, да се осигури добър дренаж на растенията, профилактични пръскания.

3. Най-често срещаните неинфекциозни повреди по растенията. Не всички растителни проблеми могат да бъдат отнесени към повредите, причинени от болести или вредители. Някои се появяват в резултат на промени в условията, каквито са механичните повреди, локализираните климатични промени, особено температурата или водните запаси. Растенията се нуждаят от определени условия, за да се развиват добре. Внезапните промени в условията им на развитие оказват стрес върху развитието на растението. Растенията абсорбират разтвори на хранителни вещества чрез корените и ги транспортират до различните си части посредством водата. Растителните клетки са изпълнени с хранителни вещества на водна основа. И когато водата е в малки количества, съдържанието й в клеките се редуцира, причинявайки свиването им, което ние виждаме като повяхване.Ако поливането не се възобнови, клетките губят контакт една с друга, което е известно като „точка на невъзвратимо повяхване”. Друг често срещан проблем е преполиването на растенията, чрез многото вода растенията стават податливи на болести от групата на гниенето. При неправилно използване на препаратите за растителна защита повредите по третираните растения са много големи.Симптомите на повреда могат да варират от лека промяна в цветовете на листата или прегаряне до окончателно загиване на цялото растение. Също така растенията се нуждаят от балансиран набор от хранителни вещества, за да се развиват добре. Симптомите на всеки дефицит варират за различните растения и зависят от елемента, който липсва. В случай, че се появи дефицит на повече от един елемент по едно и също време, симптомите отново могат да бъдат различни. Пряката слънчева светлина може да повреди много растения и влияе върху различните части на растенето- листа, цветове, подове и стъбла. Някои листа, клонки, цветове и плодове почерняват, повяхват и се сбръчкват, ако са подложени на температури, близки до замръзване , дори за 15-20минути. Повредите, причинени от замръзване, се появяват в резул-

12


Съвети за градинаря тат на формирането на ледени кристали в растителите клетки. Повечето от повредите се появяват, ако температурата падне под точката на замръзване или се повиши твърде бързо-докато в растителните клетки все още има ледени кристали. Тази промяна в температурите причинява разкъсване на клетъчните стени, което води до структури повреди. Повредите от ниски температури при по-нежните растения могат да се видят като леко синкаво сияние на растенията, а листата често се отпускат, тъй като функцията на растението се нарушава от ниските температури. Много от често срещаните повреди по растенията в градината могат да бъдат премахнати чрез редовно подхранване и поливане; поддържане на здрава растителност; внимателна употреба на препаратите за растителна защита (спазване на точните дозировки); да се засаждат на подходящи за растенията места.

IV. Тревни площи - поддръжка След като сме засяли с подходяща тревна смес терена, който сме решили да озеленим, грижите по тревната площ не свършват до дук.

Трябва да го поддържаме в добро естетично състояние, да е устойчив на неблагоприятни климатични влияния. За тази цел има няколко важни мероприятия, които трябва да се извършат през пролетно-летния сезон. Най-важната операция за поддържането на тревния килим е косенето. Чрез това мероприятие се осигурява добро развитие на тревния килим през целия сезон. С редовното косене се стимулира процеса на братене, като по този начин се осигурява повече светлина и въздух за растенията(тревата). Важна особеност на този процес е избирането на височината на косене, защото при определянето й трябва да се има предвид,че при високо рязане

13


Съвети за градинаря пожълтяват ниско разположените листни и стъблени части. В резултат на това намалява асимилационната повърхност на тревната покривка, а това пречи на образуването на нови издънки и тревата става податлива на болести, а също така по тревната площ постепенно се появяват петна. Трябва да се има предвид, че и прекалено ниското косене може да доведе до отслабване на корените и до намаляване на устойчивостта на тревния килим на засушаване и утъпкване, а също така нараства опасността от прегаряне при силно слънце. Затова при поддържането на естетичния вид на тревните площи, при което се изисква високо качество, е възприет следния принцип на косене - да се коси по-често и не много високо, нито много ниско. Честото косене допринася за насочването на посоката на стъблата и листата в хоризонтално направление, при което се получава гладка и красива тревна повърхност. Препоръчва се тревния килим да се коси два пъти седмично през периода на усилена вегетация(от май до края на юни ), а през останалото време веднъж седмично. Първата коситба се извършва когато тревата достигне височина до 5-6см. Следващите коситби се извършват на височина на тревата 4-5см, като не трябва да се реже повече от 1/3 от височината на тревата. Препоръчва се да се коси в сухо време. Коситбата се извършва в определена посока - по този начин не се деформира и измачква тревата при повторно преминаване на машината. Торенето на тревните площи има също решаващо значение за тяхното нормално развитие и естетичен вид. Трябва да се има предвид, че неблагоприятните почвени условия се изразяват най-силно на повърхностните пластове, където е разположена плитката коренова система на растенията (тревата). Торенето е мероприятие от особено голямо значение и за подложените на интензивно движение на хора и животни тревни площи, защото тяхното системно утъпкване затруднява дълбокото проникване на корените в почвата.Също така косенето, поливането и механичните повреди увеличават потребността от хранителни вещества и налагат често подхранване. Ако тревата не се подхранва редовно и правилно, растежът й силно се забавя и започва да пожълтява. Препоръчителна схема на торене:

Март- Април 10-15g/м2 Юни 4-6 g/м2 Септември 10-12 g/м2 Октомври 5-6 g/м2 СЪВЕТ: тъй като торовете, които се използват са в гранулирано сътояние, най-подходящото средство за равномерно разпръскване е сеялката за тревни смеси. Предозирането при торене причинява „прегаряне” на тревата. Също така е важно след като торът е разпръснат, тревните площи обилно да се полеят, по този начин се разтварят гранулите и в резултат разтвореният тор се използа оптимално от растенията(тревата). Първото подхранване (препоръчват се комбинираните торове) се прави в началото на вегетацията, непосредствено след стопяването на снега.

14


Съвети за градинаря Второто подхранване е след средата на април, обикновено след първата коситба. Третото подхранване се прави в периода на усилена вегетация, като се използват комбинирани торове (по този начин се избягват излишъците от хранителните елементи, необходими за развитието на тревата). В средата на октомври се извършва последното есенно подхранване само с фосфор и калий. Това се прави с цел да се повиши студоустойчивостта на тревния килим. Друго важно мероприятие е поливането. Най-подходящото време за поливане е рано сутрин или късно вечер.По този начин тревният килим използва оптимално водата, а и се избягват прегаряния при силно слънце. Също така, за да се избегне преовлажнянането, поливането трябва да се прави през равни интервали от време. Друго мероприятие е защитата на тревния килим от плевели. Този проблем е много често срещан, защото по въздушен път се пренасят семена на нежелани растения, които освен че нарушават добрия вид на тревните площи, пречат за развитието на тревата. Нашият съвет е да се използват специални препарати (хербициди), които избирателно унищожават определени видове плевели(широколистните растения), без да повреждат тревните площи. Това са вегетационните хербициди „Матон 600ЕК”(фитохормонален хербицид) или „Камбио СЛ”. Други операции за поддържането на тревния килим са аерирането и почистването му. Това се налага, защото след време и особено когато тревната площ интензивно се утъпква от хора и животни, повърхността на почвата се уплътнява, корените на тревата започват да получават все по-малко въздух, а водата и хранителните вещества при торенето все потрудно достига до тях. Съответно темповете на растеж и развитие на тревния килим намаляват. Именно затова препоръчваме периодично да се вземат мерки за „проветряване” на корените. Това мероприятие се прави рано пролетта или късно есента чрез аератори. Другата операция, която не трябва да подценяваме, е почистването на тревните площи от изсъхнали стъбла и листа, които застават между здравите и жизнени стъбла. Последиците от това, че не се извършва това мероприятие са, че с течение на времето слоят от изсъхнали стъбла и листа се уплътнява и въпреки обилното поливане и подхранване, тревният килим има нездрав вид. Причината е, че корените на тревата започват да се развиват в хоризонтална посока, т.е. много близо до повърхността на почвата. Този проблем можем да отстраним по механичен начин, като за целта използваме специално гребло (ротационно гребло). Тази операция се прави веднъж в годината рано пролетта, при първа възможност.

15


За допълнителна информация се обръщайте към консултант -продавачите на Агроаптеката в магазините. София 1 1784, бул. “Цариградско шосе” N 115 тел.: 960 20 60; факс: 960 20 50 София 2 1331, бул. “Европа” N 171 тел.: 921 63 60; факс: 921 63 50 Пловдив 4006, бул. “6 септември” N 223-А тел.: 032/60 52 60; факс: 032/60 52 50 Варна 9000, ж.к. Младост, ул. “Вяра” N 3 тел.: 052/57 25 59; факс: 052/57 25 50 Стара Загора 6000, бул. “Никола Петков” N 48 до ДЗУ тел.: 042/617 460; факс: 042/617 470

Благоевград 2700, ж.к. Струмско, бул. “Яне Сандански” N 1 тел.: 073/829 500; факс: 073/829 550

Плевен ул. „Иван Миндиликов” №2 тел.: 064/88 49 00 ; факс:064/88 49 19 Русе 7000, бул. “Липник” N 2 тел.: 082/887 810; факс: 082/887 820 Добрич 9300, Околовръстен път, “Добротница” N 56 тел.: 058/603 164; факс: 058/603 164 Бургас 8000, бул. “Тодор Грудов” Промишлена зона Юг-Запад тел.: 056/874 760; факс: 056/874 770

Магазин Мосю Бриколаж Благодари за съдействието на Прес ООД .

Zashtita na rasteniata  

За допълнителна информация и консултация се обръщайте към нашите агроном-специалисти Листни въшки Бактериални листни петна 3 Гали - причинит...