Page 1

Валидност на офертите: 05.05-18.05.2011 Валидно до изчерпване на количествата

Д ам ски и детски тениски разнообразие от размери и цветове

М ъж ки чехли различни цветове

, 9 6 лв

, 9 6

Д ам ски дж апанки различни цветове

лв

, 9 6 лв

винаги ниски цени

пълни торби за малко пари

, 9 6

Ком плект прибори за барбекю

Тоалетна хартия 8 бр. рециклирана

лв

бр. 8

, 5 9 лв

лв 0

, 7 9

NEW

л. 1

Течен сапун 1 л

, 6 0

различни видове

Скара

лв

ВАРНА 1

бул. Ген. Колев 73 (до пазар чаталджа), 0882/ 50 50 53

ВАРНА 2

бул. Сливница 201 (Pfohe Mall, ет. 1 до Хиполенд), 0888/ 44 00 78

НО РЕ ВО ОТ

ВА РН А 3 Кв. Владислав Варненчик Ул. Ш ести септем ври 2 3 / под пощ ата/ 052/561 562

СОФИЯ 1

кв. Красна поляна, бул. Мушанов 29-31 (срещу пощата), 0887/888 704

СОФИЯ 2 бул.Сливница ТЦ Илинден, кв. Св. Троица (до сп.Оряхово) 0888/ 21 92 29

ПЛОВДИВ

ж.к. Тракия, бул. Съдинение 34, (ТЦ Форум, ет.2), 0882/50 50 58

ДОБРИЧ

ул."Отец Паисий"34 (до пазара), тел. 058/820300

РУСЕ ул.Александровска" 23, ет.2 (в сгадата на АБВ книжарница) 0886- 44 60 07

www.mybest.bg

НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА МАГАЗИНИ


ЗА ДОМА П остелка за баня разнообразие от дизайни и размери

Завеса за баня

Завеса за баня

180x180

180x180

Белина гел w c 7 5 0 мл Четка за тоалетна

5 0, 9 6 , 9 6, лв лв лв , , 4 9 0 9 лв м л. 1 5 0 0 , 4 9 лв П остелки за м ивка

лв

П репарат за съдове 1 5 0 0 мл

П опивателна кърпа 2 бр. + ф ина тел 6 бр. + дом . гъба 5 бр.

, 7 9 лв 0

, 8 5 лв

, 9 9 лв 0

П репарат дем ор против хлебарки

Кърпи перла 8 0 бр. 2 пласта Кърпа

лв 0 , 5 5

, 9 8

лв 0

, 9 8

лв

ХРАНИ И НАПИТКИ Разтворим о каф е 7 5 гр.

Посети, Избери, Сравни, Спести П ш енични пръчици с м асло

, 9 9+ D V D Д етски ф илм

лв 0 лв 0

Посети, Избери, Сра Студен чай 1 . 5 л

Крекер м икс “C R O K O " 5 0 0 гр.

лимон, портокал, горски плодове

, 9 9

Ш околадови ваф ли ТРО Я

бр. 5

8 9, , 9 9 0 9, лв

СОФИЯ 2 бул.Сливница ТЦ Илинден (до сп.Оряхово)

лв

лв 0

ВАРНА 1 бул. Ген. Колев 73 (до пазар чаталджа)

ВАРНА


ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО П отници Ш апка

Д етски къси панталонки

, 6 5

1 , 9 6

лв

Боди без ръкав

, 9 6

4 9

лв

, 9 6

П отник бебе

лв

, 9 6 лв

Бебеш ки сандали Бикини дантела

, 9 6 лв

8 5

, 2 9

, 9 8 лв 0

лв

П отник цветен м ъж ки

Танги

Танга черна/ бяла

0 , 9 8

0 , 9 8

0

9 8

авни, Спести

лв

ЗА ДЕЦАТА

Посети, Избери, Сравни, Спести

, 9 6

М еч светещ

Баскетболно табло с топче

лв 0 лв 0

5 5 , 5 5,

, 9 6

Сортер риба

лв

шах, дама, табла, змии и стълби

, 9 6

Х върчащ диск

лв

Ком плект 4 заним ателни игри

, 9 6

Д артс за деца

лв

3 0 0, лв

9 9

2 бул. Сливница 201 (Pfohe Mall)

, 9 6 лв

ПЛОВДИВ

, 9 6 лв

жк Тракия, бул. Съдинение 34 (Търговски център Форум, ет.2)


19-290411

фиксирани цени

Скара голям а

Четка за скара

, 9 6

, 9 6

лв

бр. 1 2 Ш иш ове за барбекю

лв

, 9 6 лв

П окривки 1 0 бр. за еднократна употреба Салф етки Елизабет 1 6 0 бр. 3 3 / 3 3

1 , 9 6

, 8 5 лв

Н ож 1 8 см .

, 9 6 лв

Вилици 1 0 бр. + нож ове 1 0 бр.

А лум иниеви тави, кръгли 2 9 см

бр. 3 , 7 5

лв 0

, 7 9

1 , 9 6

лв

Чаш и за бира 5 0 0 мл 1 8 бр. пластм .

, 9 6 лв

, 5 9 лв

ВАРНА 1 бул. Ген. Колев 73 (до пазар чаталджа) ВАРНА 3 Кв. Владислав Варненчик, ул. Шести септември 23, (под пощата) СОФИЯ 1 кв. Красна поляна, бул. Мушанов 29-31 (срещу пощата) СОФИЯ 2 бул.Сливница ТЦ Илинден,кв. Света Троица (до сп.Оряхово)

ВАРНА 2 бул. Сливница 201 (Pfohe Mall) ПЛОВДИВ жк. Тракия, бул. Съдинение 34 (ТЦ Форум, ет.2) ДОБРИЧ ул."Отец Паисий"34 (до пазара), тел. 058/820300 РУСЕ 1 ул.Александровска" 23, ет.2 (в сгадата на АБВ книжарница), тел. 082/877046

Katalog MyBest 05.05-18.05  
Katalog MyBest 05.05-18.05  

Katalog MyBest 05.05-18.05

Advertisement