Page 1

ÌÎÄÓËÍÀ

ÊÎËÅÊÖÈß ÊÎÌÎ

ÌÅÁÅËÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ

Скрин C1 60/30/70 см цветове: дъб сонома или венге

Достъпни онлайн

* 855,960 **

СПЕСТЯВАТЕ 11% Достъпни онлайн

53,Скрин C2 60/30/70 см цветове: дъб сонома или венге

Достъпни онлайн

440,Достъпни онлайн

175,-

РАКЛА ЗА БАГАЖ

Спален комплект Диди 2 гардероб с три врати: 115/50/194 см легло за матрак: 164/190 см скрин: 70/43/75 см, нощни шкафчета: 41/33/42 см цвят: дъб сонома с бяло или венге с бяло Ъглови легла Комо с ракла за матрак 82/190 см цвят: дъб сонома / венге

Достъпни онлайн

66,Скрин C4 116/30/84Н см цветове: дъб сонома или венге

Достъпни онлайн

116,Механизъм за повдигане на матрака Скрин Комо 1 70/43/76 см цветове: дъб сонома или венге

Нощен шкаф Комо 1 45/35/38Н см

Достъпни онлайн

79,-

цвят: дъб сонома /венге

32,Достъпни онлайн

239,-

Достъпни онлайн

цвят: дъб сонома /венге

93,59,-

199,-

Нощен шкаф Комо 2 45/35/38Н см

Скрин Комо 2 70/43/76 см цветове: дъб сонома или венге

Достъпни онлайн

+ÌÀÒÐÀÊ ÊËÀÑÈÊ ËÓÊÑ

Достъпни онлайн

Надстройка за г-б Комо 2-ка 80/50/50Н см цвят: дъб сонома / венге

37,-

Достъпни онлайн

89,-

Достъпни онлайн

Гардероб Комо 2-ка 80/50/185 см цвят: дъб сонома / венге

125,-

Приста с ракла за матрак 120/190 см цвят: дъб сонома / венге

Холна секция Еко 06 150/49/170 см цвят: венге или дъб сонома Надстройка за г-б Комо 3-ка 120/50/50Н см цвят: дъб сонома / венге

Достъпни онлайн

89,-

169,-

Достъпни онлайн

95,-

Гардероб Глазгоу 117/50/185 см цвят: дъб сонома / венге

253,-

Надстройка за г-б Йорк 156/50/50Н см цвят: дъб сонома / венге

Достъпни онлайн

Достъпни онлайн

Достъпни онлайн

Гардероб Комо 3-ка 120/50/185Н см цвят: дъб сонома / венге

Надстройка за г-б Глазгоу 117/50/50Н см цвят: дъб сонома / венге

Механизъм за повдигане на матрака

Гардероб Йорк 156/50/185 см цвят: дъб сонома / венге

269,-

Profile for KatalogPromocii.com

Ecomebel komo  

Ecomebel komo  

Advertisement