Page 1

GREENTECH • 2012

elevPC Sm

ar

te k

jøp

!

GREENTECH TCO Bærbar i proffsegmentet

9.500,-

3.995,-

Bla om og les mer..


Kvalitet og ytelse eller en fornuftig pris? Valgets kvaler for de fleste. Men kanskje du ikke trenger å ta det valget? Nedenfor presenterer vi GREENTECH TCO og sier ja takk, begge deler!

Denne brosjyren viser deg hvordan GREENTECH kan levere en PC som koster 9.500,- i de mest populære nettbutikkene til omtrent halv pris. Media har hatt mye fokus på at kvaliteten og ytelsen på skole PC har vært for dårlig i forhold til forventningene. Produsentene har i mange tilfeller fjernet vesentlig funksjonalitet for å få ned prisen på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller oppleves kvaliteten på produktet som lavere enn forventet. IT avdelinger som støtter de videregående skolene rundt om i fylkene har opplevd stor arbeidsbelastning i forbindelse med håndteringen av feil på skole PC til elevene. Hvor ofte vi har hørt at “Det å kjøpe billig kan fort bli dyrt” vet vi ikke. Som leder vet du helt sikkert at holdninger som “kostnader som påløper underveis tar vi over drift” ikke nødvendigvis er den mest økonomisk fordalaktige måten å bruke penger på. Påstanden om at PC’er som har bunnsolid konstruksjon og er designet for forretningsbruk blir for dyre i innkjøp er ikke lenger en påstand som det er hold i. Med GREENTECH TCO konseptet vil elevene få en PC av høy kvalitet til en lav pris! Hva tenker GREENTECH om dette? Finnes det andre muligheter for å holde kvaliteten og ytelsen på topp uten at prisen blir for høy? GREENTECH tenker helt nytt, og vårt forretningskonsept er helt annerledes enn det du kanskje er vant til. Så lenge du synes det er spennende med nytenkning bør du lese videre... GREENTECH AS er Nordens største leverandør på ombruk av IT utstyr. Vårt samarbeid med Lenovo har gitt oss en helt ny mulighet. Vi kan levere helt nye PC’er beregnet for den profesjonelle bruker til usedvanlig fordelaktige priser. Vi kan dette fordi vi henter inn maskinene etter tre år og selger de som brukte maskiner til andre kunder med behov for en rimelig PC med god ytelse og kvalitet, men ikke nødvendigvis krever den aller siste teknologien. Du lurer kanskje på hva som skjer hvis eleven mister eller ødelegger maskinen? Hvis årsaken til at du tenkte på dette er fordi dette er en vanlig problemstilling så tenker du det samme som GREENTECH. Derfor er det naturlig for oss å inkludere en all-risk forsikring i prisen på slike maskiner – lik den du sitter med et tilbud på – rett foran deg akkurat nå! Det eneste du må forholde deg til er at elevene må levere inn PC’en på skolen etter 35 måneder. GREENTECH henter inn alle PC’ene på en avtalt dato. Ved vårt produksjonsanlegg i Sandefjord sletter vi alle data som ligger på maskinene på en trygg måte med Blancco Expert Eraser før de selges videre til andre fornøyde brukere av ombrukt IT utstyr. Bra for din økonomi, bra for elevene, bra for sikkerheten og bra for miljøet! Ombruk av PC i stedet for å kjøpe ny sparer miljøet for 700Kg CO2pr. PC. Dette gir en 20 ganger høyere besparelse i forhold til ren gjenvinning.* Når en skole kjøper nye PCer og leverer de tilbake etter endt periode betyr det at skolen kan regne seg som klimanøytral på CO2 utslipp i forbindelse med anskaffelse av elev PC’er. GREENTECH solgte 160.000 PCer til ombruk i Norden i 2011. Dette tilsvarer en reduksjon av klimagassen CO2 på 105.000 tonn. Hva er det som hindrer deg i å gjøre det? Det største hinderet er at denne modellen ikke tas hensyn til i anbudsprosessen. Åpnes det for å kjøpe PC som kan returneres etter bruk til oss i GREENTECH, vil elevene få verktøy som er tilpasset en profesjonell bruker til en pris som er konkurransedyktig med tradisjonelle elev PC’er; samtidig er det smart for miljøet. Hvem tar risikoen? GREENTECH AS, og vi gjør det med glede og ikke så rent lite stolthet! *) Kildehenvisning: Computers and the Enviroment - Understanding and Managing their Impacts. Ruediger Kuher and Eric Williams (Eds.) United Nations University. ISBN-1-4020-1679-4


TCO

Thinkpad T420 i5-2430M Intel® Dual Core™ prosessor (i5-2430M 2.30GHz) Windows® 7 Professional operativsystem 14" HD skjerm (1366 x 768) 4 Gb minne (DDR3 SDRAM) 500Gb harddisk (7200rpm) DVD/ CD brenner Innebygget webkamera (720p HD Cam) Trådløst nettverk (802.11b/g/n) Gigabit nettverkskort 9-cell lithium batteri (ca 9 timer) Vekt 2.3kg (mål: 340mm x 230mm x 30mm) 3 års garanti/ 24x7 support 3 års allriskforsikring uten egenandel LENOVO Thinkpad T420 - Kraftig businessmodell med solid konstruksjon og god batteritid!

, ee bbaagg, rinngg v e v e l e s , le sik ri arr PPCC, s iskffoorrsik BBæ ærrbba ivee oogg aallllrrisk drriv * * U USSBB d

, , 5 5 9 .9.99 .3 Kr3 H TCO

NTEC

E *) GRE

rakt TCfO TEVCAHog NM E s E k R e Gr . P*r)ise

ELEVPC pakken; Lenovo laptop m/ Thinkpad sleeve bag og 4Gb USB drive. 3 års allriskforsikring inkludert

GREENTECH AS • Fokserødveien 31 • 3241 Sandefjord • 09996 • greentech@greentech.no


copyright GREENTECH AS 2011

T

GREENTECH CO

HVEM VIL HA DATA? Lov om offentlige anskaffelser fastslår i § 6: "Statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter samt offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen". I tillegg regulerer lovens § 1 en plikt å bidra til økt verdiskapning og også å sikre at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Dette innebærer at virksomhetene under planleggingen av en anskaffelse har en plikt til å kartlegge, vurdere, hensynta og vektlegge de overnevnte virkninger en planlagt anskaffelse har under hele ytelsens livssyklus. Virksomheten skal velge de løsningsalternativer som på best mulig måte ivaretar disse hensyn i tillegg til at det verifiserte behovet blir ivaretatt. Her må virksomhetene tenke innovative løsninger, alternative løsningsalternativer, samt stille visse konkrete minstekrav. Virksomhetene skal vektlegge miljø, rettferdighet og etiske krav ved planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Disse føringene er forankret i miljø-konvensjoner og FN- og ILOtraktater, som Norge har tiltrådt. EU-kommisjonen har dessuten gitt ut tolkningsdirektiver for så vel miljømessige krav som sosiale krav. I tillegg er det regulert en plikt i forskrift om offentlige anskaffelser § 8-3 (1) og 17-3 (1) om så langt det er mulig å stille konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon.

GREENTECH AS • Fokserødveien 31 • 3241 Sandefjord • 09996 • greentech@greentech.no

Greentech TCO  

Greentech is the biggest supplier of used/ refubished IT equipment in the Nordic region.

Greentech TCO  

Greentech is the biggest supplier of used/ refubished IT equipment in the Nordic region.

Advertisement