Page 1

02 Kamery IP TP-LINK D N

D N

TL-SC3130G

Nazwa

TL-SC3130

TL-SC3171G

D N

TL-SC3171

TL-SC4171G

TL-SC3430

Kod

K1150

K1151

K1152

K1153

K1154

K1155

Kompresja

MPEG-4/ MJPEG

MPEG-4/ MJPEG

MPEG-4/ M-JPEG

MPEG-4/ M-JPEG

MPEG-4/ M-JPEG

MPEG-4/ M-JPEG

VGA(640x480)

VGA(640x480)

VGA

VGA

VGA

1.3 Mpix

audio

audio RTSP 3GPP

dzieñ/noc

dzieñ/noc

dzieñ/noc

Obs³uga NAS

RozdzielczoϾ Uwagi

Kamery IP ACTi

D N D N

TCM-5611

ACM 5611

ACM 5601

ACM 4201

K1060

K1512

K1513

K1514

H.264, MPEG-4 MJPEG

MPEG-4, MJPEG

MPEG-4, MJPEG

MPEG-4, MJPEG

RozdzielczoϾ

1,3 Mpix

1, 3 Mpix

1, 3 Mpix

1, 3 Mpix

Uwagi

dzieñ/noc

dzieñ/noc

kolor

12v / PoE

Nazwa Kod Kompresja

Kamery IP CAM D N D N

Nazwa Kod Kompresja RozdzielczoϾ Uwagi D N

- Kamera dzieñ / noc

HIKVISION DS-2CD853F-E

HIKVISION DS-2CD8253F-E

ULTICAM DS-852MF-E

K1443

K1450

K1441

H. 264/MJPEG

H. 264/MJPEG

MPEG-4

2MPix

2MPix

2MPix

dzieñ/noc

dzieñ/noc

Slot karty SD


03 Rejestratory Sieciowe

Oprogramowanie NUUO Nazwa Oprogramowanie NUUO SCB-IP

NUUO NV-4080

Nazwa

NUUO NVR Titan NT-4040(R)

NUUO NE-4160

SIGNAL NVR-3216

NUUO NVR TITAN NT-8040R Licencja na kana³ w NUUO NVR Titan NT-4040(R)

K4108

K4204

K4316

K4416

K4804

Ruch, nowy obiekt, brakuj¹cy obiekt, utrata ostroœci, blokada obrazu z kamery

Detekcja ruchu, pozostawione obiekty, zas³oniêcie kamery

Detekcja ruchu, pozostawione obiekty, zas³oniêcie kamery

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu, pozostawione obiekty, zas³oniêcie kamery

Rejestracja audio

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Zdalny podgl¹d

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Zdalne archiwum

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Jednoczesne odtwarzanie z wielu kamer Liczba obs³ugiwanych kana³ów Maksymalna pojemnoœæ dysków twardych

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

8

MAX 64

16

16

MAX 64

8TB

12TB

12TB

6TB

24TB

Kod Inteligentne przeszukiwanie archiwum

Kod

Kana³y

K3101

1

K3104

4

K3108

8

K3116

16

K3132

32

K3164

64

K4265

Oprogramowanie DIGIFORT

Urz¹dzenia IP PiXORD

Nazwa

Kod

IloϾ kamer

Oprogramowanie Digifort Explorer

K3001

4-16

Oprogramowanie Digifort Standard

K3002

4-32

K3003

8-64

K3004

8-nielimitowana

K3040

8-nielimitowana

Oprogramowanie Digifort Professional Oprogramowanie Digifort Enterprise Oprogramowanie Digifort VCA modu³ analizy obrazu

D N

D N

D N D N

D N

Kamera P 606E

Nazwa

Serwer wideo P 1401

Serwer wideo PV6901

Kamera PD614V

Kamera PL-621E

Kamera PD614E

Kamera PD636E

K1551

K1533

K1550

K1560

K1532

K2131

K2160

H.264 / MJPEG 2 Mpix (1600x1200)

MPEG-4 / NTSC/MJPEG D1(720x576)

H.264 / MJPEG D1(720x576)

Czu³oœæ [lx]

1,5

-

-

Odœwie¿anie [kl/s]

15

25

25

Obiektyw [mm]

6,0

-

-

4-9

-

-

-

Kod Kompresja RozdzielczoϾ

Sieæ WiFi IR Port karty Audio Zasilanie Uwagi D N

- Kamera dzieñ / noc

H.264 / H.264 / H.264 / H.264 / MJPEG MJPEG MJPEG MJPEG 2 Mpix (1600x1200) 2 Mpix (1600x1200) 2 Mpix (1600x1200) 2 Mpix (1600x1200) 1,5 lux wy³ IR 1,5 1,5 0 lux w³ IR 15 15 15 15 CS / F1,8

4-9

4-9

-

-

-

-

-

-

SD

Micro SD

-

-

-

-

+

SD

-

USB (Pendrive)

Micro SD

-

+

+

+

+

DC 12V 0,5A

DC 12V 0,7A

12V DC

12V DC

wbudowany serwer web filtr IR mechaniczny

-

-

dzieñ/noc

+ DC 12V 0,7A 802,11af PoE wbudowany serwer Web filtr IR mechaniczny

+

+

12V DC, PoE

12V DC, PoE

dzieñ/noc

dzieñ/noc


04 Kamery IP SUNELL D N D N D N

D N

D N

D N

D N

D N

D N

SN-IPC54/50DN

SN-IPC54/12DN

SN-IPS54/ 80DN/Z20/W

SN-IPS54/70DN /Z18W

SN-IPR54/50DN

SN-IPR54/12DN

SN-IPV54/12UDN

SN-IPV54/12UDR

SN-IPD54/12VDR

Kod

K1620

K1630

K1665

K1660

K1670

K1680

K1690

K1691

K1695

Kompresja

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

RozdzielczoϾ

720p

1080p

1080p

720p

Czu³oœæ [lx]

0.2

0,5

0.05

0.1/0.02(Tryb Slow Shutter)

Odœwie¿anie [kl/s]

25

25

25

25

25

Obiektyw [mm]

-

-

4.7-94.6

4.7-84.6

IR

-

-

-

-

Port karty

+

+

+

+

Audio

+

+

+

12V DC/PoE

12V DC/PoE

dzieñ/noc Onvif

dzieñ/noc Onvif

Nazwa

Zasilanie Uwagi

H.264

H.264

H.264

1080p

1080p

1080p

0.1lx

0 lx przy w³. IR

0 lx przy w³. IR

25

25

25

25

2,8-12

2.8-12

4-9

2.8-12

2.8-12

+

+

2.8-12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

24VAC

24VAC

12VDC/PoE

12VDC/PoE

12VDC/PoE

12VDC/PoE

12VDC/PoE

dzieñ/noc Onvif

dzieñ/noc Onvif

dzieñ/noc Onvif

dzieñ/noc Onvif

dzieñ/noc Onvif wandaloodporna

dzieñ/noc Onvif

dzieñ/noc Onvif

720p 1080p OLX przy 0.02lx OLX przy 0.5lx w³. IR w³. IR

Kamery IP szybkoobrotowe

Akcesoria NVR, DVR

Nazwa Kod

Zestaw zewnêtrzny do transmisji AV CAM 5816h 5,8GHz 3km

Zestaw zewnêtrzny do transmisji AV TCO 58076h 5,8GHz 2km

Zestaw wewnêtrzny do transmisji AV CAM 5816m 5,8GHz 1km

M1558

M1559

M1560

Nazwa

PH - 10H

PH-33

Kod

M1192

M1196

Kompresja

Nazwa Kod Interfejs

Pulpit sterowniczy Digifort

Identyfikator biometryczny Digifort

Pulpit sterowniczy USB

K3081

K3084

K9153

-

USB

USB

Przyciski

TAK

-

12

Joystick

TAK

-

TAK (3 osie)

Sterowniki Uwagi

-

-

Windows

sterowanie kamerami poprzez oprogramowanie

umo¿liwia identyfikacjê u¿ytkowników i kontrolê dostêpu metod¹ biometryczn¹ (odciski palców)

-

-

-

RozdzielczoϾ

D1

D1

Czu³oœæ [lx]

0,7

0,1

Odœwie¿anie [kl/s]

25

25

3,8-38

3,5-115,5

SzybkoϾ [ /s]

360

120

TVL

Obiektyw [mm] o

500

550

Stabilizacje

+

+

D/N

+

+

12V DC

12V DC

Zasilanie D N

- Kamera dzieñ / noc


05 Kamery telewizji przemys³owej

u-cam MOTO ZOOM D N D N

D N

D N

D N D N

Nazwa

SUNELL SN-BXC5930CDN

u-cam-585

SUNELL SN-BXC 0586CDN

u-cam-650

SUNELL SN-ZMC6100 DN/Z22

M11209

M11182

M11207

M11194

M1152

DPS Pixim Sewolf

Sony ExView Had CCD II + DSP Sony Effio-E

Kod Kolor | Przetwornik

Sony ExView Had CCD II + DSP Sony Effio-E

1/3"

Sony ExView

1/4" SuperHad CCD II

SuperHad CCD II DSP Effio-S

0,1 kolor 0,03 cz/b

SuperHad CCD II DSP Effio-P

0,1 kolor 0,03 cz/b

0,14 kolor 0,06 cz/b

0,1 kolor 0,03 cz/b

0,3 kolor 0,05 cz/b

0,009/slow shutter

0,009/slow shutter

DC/Video

DC/Video

DC/Video

DC/Video

DC/Video

DC/Video

DC/Video

automatyczny

automatyczny

automatyczny

automatyczny

automatyczny

automatyczny

automatyczny

650

550

690

650/700

540/590

650/700

650/700

IloϾ linii [TVL]

DC12V 250mA AC24V

DC12V / 300mA

DC12V / 350mA

DC12V 250mA AC24V

DC12V / 300mA

DC12V 0.13A AC24V

DC12V 0.13A AC24V

-10...+50

-10 ... +50

-10 ... +50

-10...+50

-20 ... +45

-10 ... +50

-10 ... +50

121x62x60

115x60x55

140x60x77

120x64x60

108x76x67

1433x71x64

133x71x64

dzien/noc ICR

-

dzien/noc ICR

dzien/noc ICR

motor-zoom Tamron z Autofocusem dzien/noc ICR

dzien/noc ICR

dzien/noc

Zakres temperatur [°C] Wymiary [mm] Uwagi D N

1/3"

M11225 1/3" Sony ExView

0.05 Lux/F1.2

Wyjœcie przys³ony / Sterowanie

Zasilanie

1/3"

M11220 1/3" Sony ExView

SUNELL SN-BXC59/50 CDN

0,1 kolor 0,03 cz/b

Czu³oœæ [lux] przy F 1.2

Balans bieli

1/3" SuperHad CCD II

SUNELL SN-BXC59/40 CDN

- Kamera dzieñ / noc

ICR

Kamery telewizji przemys³owej (z wbudowanym obiektywem)

cam

Nazwa Kod Kolor | Przetwornik

cam-501

M10736 1/3"

SonySuper HAD CCD II

cam-502

cam-508

M10737

M10738

SonySuper HAD CCD II

SonySuper 1/3" HAD CCD II

1/3"

cam-512

cam-622

M10739 SonySuper 1/3" HAD CCD II

M10741 1/3"

SonySuper HAD CCD II

cam-626

M10743 1/3"

SonySuper HAD CCD II

cam-630

M10758 1/3"

CCD, Sony Exview HAD CCD II DSP Sony Effio

v-cam-500

M10772 Sony ExView

1/3" SuperHad CCD II DSP Effio-E

0,1 kolor

Czu³oœæ [lux]

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,1 kolor 0,03 cz/b

JasnoϾ obiektywu F

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Ogniskowa f [mm]

3.6

4-9

2,8-12

4-9

3-6

2,6-6

4-9

4-9

Przys³ona

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

automatyczna

+

+

+

+

+

+

+

+

550

550

550

600/650

600

600

650/700

650/700

DC12V/250mA

DC12V/250mA

DC12V/250mA

DC12V/200mA

DC12V/250mA

DC12V/250mA

DC12V/200mA

DC12V/300mA

Zakres temperatur [°C]

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-10...+45

-20...+50

-20...+50

-10...+50

-10...+50

Wymiary [mm]

A 118x95

A 118x95

A 118x95

A 118x106

A 118x95

A 118x95

A 115x90

A 86x108

Zintegrowana obudowa IloϾ linii [TVL] Zasilanie

0,03 cz/b


06 Kamery telewizji przemys³owej w obudowie kopu³owej (z wbudowanym obiektywem) D N

D N D N

D N

v-cam-450

Nazwa

SUNELL SN-FXP59/30UIR SN-BXC59/50UDR

cam-445 Roto+IR

SN-VP3050

M11254

M11254G

M10749

M10754

M10775

Super 1/3" Sony HAD CCD II

1/3" HAD CCD II+DSP

0,1 kolor 0,01 cz/b

0,1 kolor 0,01 cz/b

0,1 kolor 0,03 cz/b

0,1 kolor 0,01 cz/b

0,1 kolor 0,01 cz/b

0,01 lux

0,1 lux/F1,2

1,4

1,4

1,2

1,4

1,4

1,2

1,2

Czu³oœæ [lux] / przys³ona F Jasnoœæ obiektywu F

M10780

SN-VP3050

Super 1/3" Sony HAD CCD II

Kod Kolor | Przetwornik

v-cam-430

D N

Sony ExView

Sony ExView Sony Effio-E

1/3" HAD CCD II+DSP Sony Effio-P

M11253

Sony Super HAD CCD

1/3"

1/3"

Sony Super HAD CCD II

1/3"

Sony Super HAD CCD

2,8-12

3,6

2.8-10

2.8-10

3,6

4-9

3,6

Przys³ona

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

Zintegrowana obudowa

+

+

+

+

+

+

+

600/650

600/650

650/700

600/650

600/650

450

420

12V 500 mA

12V/400mA

12V/400mA

12V/400mA

12V/400mA

12V 450 mA

12V 450 mA

-10...+50

-10...+50

-20...+45

-10...+50

-10...+50

-20...+50

-10...+50

A 94x69

A 149x95

Ogniskowa f [mm]

Iloœæ linii [TVL] Zasilanie Zakres temperatur [°C]

A 131x93

A 130x112

A 94x69

20

20

20

15

25

15

wandaloodporna, OSD

wandaloodporna, OSD

wandaloodporna, OSD

wandaloodporna, OSD + ICR

wandaloodporna, +IR

wandaloodporna, +IR

wandaloodporna, +IR

Zasiêg reflektora [m] Uwagi

A 94x80

A 94x69

30

Wymiary [mm]

Kamery telewizji przemys³owej (z wbudowanym obiektywem)

n-cam

D N

D N D N D N

D N

Nazwa

n-cam-075 + IR

n-cam-210 + IR

SUNELL SN-IRC 4920AJ

n-cam-720

n-cam-270

SUNELL SN-IRC5830L

M11230

M11240

M11245

M11247

M11287

M11260

Kolor | Przetwornik

1/3" CCD, SHARP

1/3" Sony Super HAD CCD II

1/3" Sony Super HAD CCD II, Sony Effio

1/3", CCD, Sony Exview HAD CCD II, DSP, Sony Effio-E

1/3", CCD, Sony Exview HAD CCD II, DSP Sony Effio-E

1/3” CCD Sony SuperHad II

Czu³oœæ [lux]

0,1/F2,0 IR off O/F2,0 IR on

0,01/F2,0 IR off

0,3 kolor 0,08 cz/b

0,1 kolor 0,03 cz/b

0,1 kolor 0,03 cz/b

0,1 kolor 0,03 cz/b

JasnoϾ obiektywu F

2,0

2,0

1,4

1,2

1,2

1,2

Ogniskowa f [mm]

3,6

6

3,6

6

4,9

2.8-10

Przys³ona

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

+

+

+

+

+

+

420

420

500/530

650/700

650/700

540

12V 400mA

12V 600mA

12V 320mA

Kod

Zintegrowana obudowa IloϾ linii [TVL]

12V 420mA

12V 250mA

12V 300mA

Zakres temperatur [°C]

-10...+45

-20...+50

-20...+45

-20...+45

-45...+70

-45...+45

Wymiary [mm]

A 61x103

A 60x180

A 74x194

A 70x70x190

A 71x146x250

A 83x170x178

10

30

30

25

25

30

Zewnêtrzna, + IR

Zewnêtrzna, + IR

OSD

Zewnêtrzna, + IR

Zewnêtrzna, + IR, ICR, IP 67

Zewnêtrzna, + IR, IP 67

Zasilanie

Zasiêg reflektora [m] Uwagi D N

- Kamera dzieñ / noc


07 Kamery telewizji przemys³owej (z wbudowanym obiektywem)

n-cam D N

Nazwa Kod

n-cam-250

n-cam-610

M11249

n-cam-710

M11270

SUNELL SN-IRC 5920AHLDN

n-cam-670

n-cam-640 + IR

M11280

M11284

M11273

M11276

Sony ExView SuperHad CCD II DSP Effio-E

Sony Super HAD 1/3" CCD II

Sony Super HAD 1/3" CCD II

Sony Super HAD 1/3" CCD II

CCD, Super HAD CCD II 1/3" DSP Sony Effio-E

0,1 kolor 0,01 cz/b

0,1 kolor 0,01 cz/b

0,1 kolor 0,01 cz/b

0.3 kolor 0,08 cz/b

0.1 kolor 0,03 cz/b

0,01/F1,4 IR off

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Ogniskowa f [mm]

3,6

4-9

4-9

2.8-12

4-9

Przys³ona

sta³a

sta³a

sta³a

automatyczna

sta³a

sta³a

+

+

+

+

+

+

600/650

600/650

600/650

600/650

650/700

600

Kolor | Przetwornik Czu³oœæ [lux] Jasnoœæ obiektywu F

Zintegrowana obudowa IloϾ linii [TVL]

1/3"

1/3"

Sony Super HAD CCD II

12V/600mA

12V/600mA

12V/500mA

12V/500mA

12V/650mA

12V/450mA

Zakres temperatur [°C]

-20...+45

-20...+45

-20...+45

-20...+50

-20...+50

-20...+50

Wymiary [mm]

A 65x200

A 82x228

A 86x256

A 100x351

A 85x98x280

A 80x98x280

Zasilanie

Zasiêg reflektora [m]

40

40

30

40

30

30

Uwagi

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

D N D N

D N

Nazwa

n-cam 680 + IR

Kolor | Przetwornik Czu³oœæ [lux] Jasnoœæ obiektywu F Ogniskowa f [mm] Przys³ona Zintegrowana obudowa Iloœæ linii [TVL] Zasilanie Zakres temperatur [°C] Wymiary [mm] Uwagi Zasiêg reflektora [m] D N

- Kamera dzieñ / noc

n-cam 700 ANPR

M11274

Kod

M11290

n-cam 559 + IR

M11264 Sony Super HAD CCD II

n-cam 690 + IR

M11268 Sony Super HAD CCD II

M11275 Sony Super HAD CCD II

Sony Super HAD CCD II

1/3"

0,01/F1,4 IR wy³

0,2 kolor 8,08 cz/b

0,005/F1,6 IR wy³

0,005/F1,6 IR wy³

0,01/F1,4 IR wy³

1,4

1,4

1,6

1,6

1,4

2,8-12

9-22

4-9

9-22

4-9

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

sta³a

+

+

+

+

+

600

600 kolor 650 cz/b

540

540

550

12V 450mA

12V 650mA

DC 12V 500mA

DC 12V 500mA

DC 12V 420mA

-20...+50

-20...+45

-20...+50

-20...+50

-20...+50

1/3"

Sony Super HAD CCD II

n-cam 550 + IR

1/3"

1/3"

1/3"

A 80x98x280

A 85x98x280

A 80x151

A 98x151

A 70x160

Zewnêtrzna, IP66+ IR

IP 66, IR

Zewnêtrzna+ IR

Zewnêtrzna+ IR

Zewnêtrzna+ IR

30

40

30

50

30


08 Rejestratory cyfrowe ULTIMAX

Rejestratory cyfrowe Signal

Pulpit sterowniczy K01 Signal

M74080

M74160

M72041

M77925 M78308

M78080 Nazwa

M78216 M76208 M76216

HIKVISION-ULTIMAX HIKVISION-ULTIMAX HIKVISION-ULTIMAX DS-7316HI-S DS-7308HI-S DS-8108HFI-S

Nazwa Kod

Kod

M74080

M74160

M78080

Liczba wejϾ wideo (gniazda typu BNC)

8XBNC

16XBNC

8XBNC

Liczba wejϾ wideo (gniazda typu BNC)

4/1 RCA

4/1 RCA

8/1 BNC

Liczba wejϾ/wyjϾ audio (gniazdo typu RCA)

Liczba wejœæ/wyjœæ audio (gniazdo typu RCA) Liczba wyjœæ wideo Przelot Rozdzielczoœæ wyœwietlenia VGA Liczba ró¿nych mo¿liwoœci podzia³ów ekranu Kompresja

1xVGA/1xBNC/1xBNC 1xVGA/1xBNC/1xBNC 1xVGA/1xBNC/1xBNC SPOT SPOT SPOT

TAK

TAK

NIE

1024x76B

1024x76B

1024x76B

4

4

4

H.264 8 kl/sek-4CIF(704x576)

Prêdkoœæ zapisu na ka¿dy kana³ Przyciski sterownicze na panelu przednim Detekcja ruchu sensora/ obraz

H.264

H.264

e-SATA Kompresja Prêdkoœæ zapisu na ka¿dy kana³

25 kl/sek-CIF(352x288)

25 kl/sek-CIF(352x288)

25 kl/sek-CIF(352x288)

16/1

4/1

4/1

VGA, HDMI, BNC

VGA, BNC

VGA, BNC

-

-

-

HDMI, VGA, BNC MAIN, BNC, SPOT TAK (tylko funkcja backup) H.264

H.264

H.264

H.264

25 kl/sek - 4CIF(704x576)

25 kl/sek - 4CIF

6 kl/sek - 4CIF

6 kl/sek - 4CIF

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK/TAK

TAK/TAK

Detekcja ruchu

TAK

TAK

TAK

TAK

Blokada klawiatury

TAK

TAK

TAK

TAK

Has³o

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK TAK

Regulacja parametrów obrazu

TAK

TAK

TAK

Z³¹cze RS (PTZ)

Data, czas

TAK

TAK

TAK

Z³¹cze RS

TAK

TAK

TAK

prosty harmonogram, prosty harmonogram, prosty harmonogram, szczegó³owy szczegó³owy szczegó³owy harmonogram, harmonogram, harmonogram, alarm, ruch alarm, ruch alarm, ruch

Tryb nagrywania Z³¹cze alarmowe (wejœcie/wyjœcie) Gniazda USB

12/4

12/4

16/4

1x panel tylni/ 1x panel przedni

1x panel tylni 1x panel przedni

1x panel tylni/ 2x panel przedni

TAK

TAK

TAK

4 /2TB / SATA

4 /2TB / SATA

8 /2TB / SATA

TAK

TAK

TAK

Zasilanie

AC 100...240V

AC 100...240V

AC 100...240V

Wymiary S x G x W [mm]

Wymiary

440 x 390 x 70

440 x 390 x 70

450 x 450 x 95

Pobór pr¹du [W]

poni¿ej 25W (bez peryferii)

poni¿ej 25W (bez peryferii)

poni¿ej 25W (bez peryferii)

wielojêzykowe w tym polskie/TAK

wielojêzykowe w tym polskie/TAK

wielojêzykowe w tym polskie/TAK

Menu / Pilot

8/1

TAK

TAK

Pobór pr¹du [W]

16XBNC

TAK

TAK

Przegl¹danie materia³ów na innym urz¹dzeniu

8XBNC

25 kl/sek - CIF

TAK

Liczba HDD wewn¹trz obudowy/max pojemnoœæ jednego dysku/interfejs

16XBNC

25 kl/sek - CIF

TAK

Modu³ sieciowy

8XBNC

25 kl/sek - CIF

Blokada klawiatury

Gniazda USB

SIGNAL DL-6216 M76216

25 kl/sek - CIF(352x288)

Has³o

Z³¹cze alarmowe (wejœcie/wyjœcie)

SIGNAL DL-6208 M76208

Przyciski sterownicze na panelu przednim

Regulacja parametrów obrazu Data, czas

Tryb nagrywania

SIGNAL DL-8216 M78216

2 kl/sek-4CIF(704x576) 25 kl/sek-4CIF(704x576)

16 kl/sek-2CIF(704x288) 12 kl/sek-2CIF(704x288) 25 kl/sek-2CIF(704x288)

TAK/TAK

Liczba wyjϾ wideo

SIGNAL DL-8308 M78308

Modu³ sieciowy Liczba HDD wewn¹trz obudowy/max pojemnoœæ jednego dysku/interfejs Przegl¹danie materia³ów na innym urz¹dzeniu Zasilanie

rêczne, harmonogram, rêczne, harmonogram, rêczne, harmonogram, rêczne, harmonogram, alarm, ruch alarm, ruch alarm, ruch alarm, ruch 8/1

16 / 1

8/1

16 / 1

2 (na panelu tylnym i przednim)

2 (na panelu tylnym i przednim)

2 (na panelu tylnym i przednim)

2 (na panelu tylnym i przednim)

TAK

TAK

TAK

TAK

4 /2TB / SATA

3 /2TB / SATA

2 /2TB / SATA

2 /2TB / SATA

TAK

TAK

TAK

TAK

AC 100...240V DC 12V DC 12V 12V DC (zasilacz wbudowany) (zasilacz zewnêtrzny) (zasilacz zewnêtrzny) (zasilacz zewnêtrzny) 436 x 460 x 97

430 x 400 x 55

430 x 300 x 55

430 x 400 x 55

<30W (bez dysków)

<30W (bez dysków)

<30W (bez dysków)

<30W (bez dysków)


09 Rejestratory cyfrowe TREND

Rejestrator cyfrowy ATU

M72608

M72604 Nazwa Kod

M72616

TREND 260X04 M72604

TREND 260X08 M72608

TREND 260X16 M72616

4XBNC

8XBNC

16XBNC

Rodzaj kompresji wideo

H.264

4/1

8/1

16/1

Rodzaj kompresji audio

ADPCM

1xVGA/1xBNC

1xVGA/1xBNC

1xVGA/1xBNC/HDMI

Wejœcia wideo

BNC x 4

Wyjœcia wideo

VGA lub BNC

Liczba wejœæ wideo (gniazda typu BNC) Liczba wejœæ/wyjœæ audio (gniazda typu RCA) Liczba wyjœæ wideo (gniazda typu BNC) Przelot Rozdzielczoœæ wyœwietlania VGA

NIE

NIE

NIE

do 1280x1024

do 1280x1024

do 1280x1024

H.264

H.264

H.264

12 kl/sek - 4CIF(704x576)

6 kl/sek - 4CIF(704x576)

6 kl/sek - 4CIF(704x576)

25 kl/sek - 2CIF(704x288)

12 kl/sek - 2CIF(704x288)

12 kl/sek - 2CIF(704x288)

25 kl/sek - CIF(352x288)

25 kl/sek - CIF(352x288)

25 kl/sek - CIF(352x288)

TAK

TAK

TAK

TAK/TAK

TAK/TAK

TAK/TAK

Blokada klawiatury

TAK

TAK

TAK

Has³o

TAK

TAK

TAK

Kompresja

Prêdkoœæ zapisu na ka¿dy kana³ Przyciski sterownicze na panelu przednim Detekcja ruchu sensor/ obraz

Regulacja parametrów obrazu

TAK

TAK

TAK

Data, czas

TAK

TAK

TAK

Z³acze RS

TAK

TAK

TAK

ATU

Nazwa

M71000

Kod

RCA 1/1

Wejœcia/wyjœcia audio Nagrywanie (rozdzielczoœæ/prêdkoœæ max) Pamiêæ wewnêtrzna

max 12 kl./sek 4 CiF Max 1x2TB HDD SATA

rêczne, prosty harmonogram, rêczne, prosty harmonogram, rêczne, prosty harmonogram, szczegó³owy harmonogram, szczegó³owy harmonogram, szczegó³owy harmonogram, alarm, ruch alarm, ruch alarm, ruch

Tryb nagrywania

Z³acze alarmowe (wejœcie/wyjœcie)

4/1

4/1

16/1

2x panel tylni

2x panel tylni 1x panel przedni

2x panel tylni

TAK

TAK

TAK

0/1//2TB / SATA

1/1//2TB / SATA

1/1//2TB / SATA

TAK

TAK

TAK

AC 100...240V (+zasilacz DC12V)

AC 100...240V (+zasilacz DC12V)

AC 100...240V (+zasilacz DC12V)

250 x 218 x 42

435 x 336 x 55

435 x 336 x 55

poni¿ej 15W (bez peryferii)

poni¿ej 15W (bez peryferii)

poni¿ej 15W (bez peryferii)

TAK (ustawienia zaawansowane)

TAK (ustawienia zaawansowane)

TAK (ustawienia zaawansowane)

wielojêzykowe w tym polskie/TAK

wielojêzykowe w tym polskie/TAK

wielojêzykowe w tym polskie/TAK

Gniazda USB Modu³ sieciowy Liczba HDD w kieszeni/ wewn¹trz obudowy/max pojemnoœæ jednego dysku/interfejs Przegl¹danie materia³ów na innym urz¹dzeniu Zasilanie Wymiary [mm] Pobór pr¹du [W] Detekcja obrazowa

Menu / Pilot

Rejestratory mobilne Nazwa

Kod

Protect 520 HD

M70520

Protect 701

M70701

Protect 802

M70802

Dyski twarde do rejestratorów

Nazwa Kod

Seagate 500 GB SATA2

Seagate 1 TB SATA2

Seagate 1 TB dedykowany do CCTV

WD 20EURS 2 TB AV-GP CCTV

M89255

M89260

M89265

M89270


10 Obiektywy D N

- Obiektyw dzieñ / noc

Nazwa

JENSEN 2,5 mm MTV

JENSEN 2,8 mm MTV

JENSEN 6 mm

JENSEN 8 mm

JENSEN 12 mm

JENSEN 16 mm MTV

JENSEN 25 mm MTV

Kod

M20025

M20029

M20061

M2008

M2013

M2016

M2024

Ogniskowa f [mm]

2,5

2,8

6,0

8,0

12,0

16,0

25,0

JasnoϾ obiektywu F

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

K¹t widzenia dla przetwornika 1/3” [°]

88

79

44

33

23

17

11 D N

JENSEN 6 mm

OT00820

JENSEN 12 mm

JENSEN 16 mm

YK 8321

JENSEN SE0358M

JENSEN JS35008IR dzieñ/noc

Tokina TVR4518

M2006

M2007

M2012

M2015

M2002

M2230

M2232

M2235

Ogniskowa f [mm]

6

8,0

12

16

2,5

3,5-8

3,5-8

4,5-13,0

JasnoϾ obiektywu F

2

2

1,6

2,0

2

1,4

1,4

1,8

K¹t widzenia dla przetwornika 1/3” [°]

44

33

23

17

88

68-33

68-33

88-31 (1/2")

Nazwa Kod

Zmienna ogniskowa

rêczna

rêczna

-

D N

D N

JENSEN JENSEN JENSEN 2,8-12mm DC 2,8-12 mm DC IR 3,5-8 mm DC IR

JENSEN 3,5-8 mm DC

JENSEN 3,0-8 mm DC

JENSEN 3,5-8 mm DC

JENSEN 5-50 mm DC

JENSEN 6-60 mm DC

JENSEN 5-100 mm DC

M2139

M2140

M21401

M2144

M2158

M2159

M2161

2,8-12

3,5-8

3,5-8

3,0-8

3,5-8

5-50

6-60

5-100

1,4

1,4

1,2

1,2

1,0

1,4

1,6

1,6

1,6

82-23

82-23

68-33

68-33

68-33

68-33

55-5,5

44-4,4

55-2,7

Nazwa

JENSEN 1634D-CS

Kod

M2116

M2135

M2136

Ogniskowa f [mm]

1,6-3,4

2,8-12

1,4 172-78

Jasnoœæ obiektywu F K¹t widzenia dla przetwornika 1/3” [°] Przys³ona

automatyczne -sterowanie DC rêczna

Zmienna ogniskowa

D N D N

D N

D N

Nazwa

Tokina TVR4518

Tokina TC1414

Tokina TVR 0314 HD

Tokina TVR 3314

Kod

M2235

M2236

M2240

M2301

Ogniskowa f [mm]

4,5-13

1,4

3-10

3,3-8

1,8

1,4

1,4

1,4

90-31

185 (1/2")

89-29

77-35)

Jasnoœæ obiektywu F K¹t widzenia dla przetwornika 1/3” [°] Przys³ona Zmienna ogniskowa

Tokina TVR 0398DCIR

Tokina TVR 0616DC

Tokina TVR 0616DCIR

M2311

M2313

3-8,2

6-60

89,34 77-35)

automatyczne -sterowanie DC rêczna

Uwaga: Wyroby te podlegaj¹ ci¹g³ym modyfikacjom producenckim, dlatego te¿ mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ do zaprezentowanych w katalogu.

Tokina TVR 1016DC

Tokina TVR 2713DCIR

M23135

M2314

M2315

6-60

10-120

2,7-12

1,6

1,6

1,6

1,3-360

44-5

44-5

35-3

98-24


11 Obiektywy ULTIEYE

Obiektywy Clear D N D N

D N D N

D N

D N

D N D N

D N

2,8-12 mm 1,6 Mpix

3,3-12mm 2 Mpix

4-9 mm 1,3 Mpix

10-40 mm 1 Mpix

Kod

M2270

M2272

M2274

M2278

Ogniskowa f [mm]

28-12

33-12

4-9

10-40

JasnoϾ obiektywu F

1.4

1.4

1.4

1.6

K¹t widzenia dla przetwornika 1/3” [°]

92-27

80-30

60-30

35-9

Nazwa

IR F1.0

IR F1.4

IR F1.6

DC IR F1.4

DC IR F1.6

Nazwa

Kod

M2253

M2256

M2258

M2266

M2268

Ogniskowa f [mm]

3-8

9-22

5-50

9-22

5-50

JasnoϾ obiektywu F

1.0

1.4

1.6

1.4

1.6

K¹t widzenia dla przetwornika 1/3” [°]

83-41

40-18

62-12

40-18

62-12

Przys³ona

rêczna

rêczna

rêczna

DC

DC

Przys³ona

DC

DC

DC

DC

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Megapikselowy

TAK

TAK

TAK

TAK

Megapikselowy

Akcesoria CCTV Wzmacniacze wideo

Nazwa Kod

VCA 1/2000 1 we. / 1 wy.

VCA 4/1200 4 we. / 4 wy.

AMP-200 1 kana³ we./ 2 wy.

RW-4/8

RW-8/16

RV 1/2P

RV 1/4

M1842

M1843

M1840

M1704

M17044

M1707

M1708

Aktywny rozga³êŸnik sygna³u wideo Nazwa Kod

Aktywne rozga³êŸniki wideo

M1721

M1790

RV 2/4

OPV-1

OPV-4

SV1000

SV1000/4

M1701

M17014

M1711

M1714

M1720

Modu³ fonii regulowany

Modu³ audio z wyjœciem ró¿nicowym MP-6/D

75 RG59

75 RG6

Wtyk BNC dla kabla CAMSET

M1912

M1916

E8290

E8291

E8293

Tester Video T.O.M.E.K

Zasilacz impulsowy ZI-1000 DC 12V/1A (+) do kamer

Kod

M85015

M2508

M1812

Nazwa

Komplet naklejek du¿a 300x100x1szt ma³a 150x50x2szt

Komplet naklejek pod szybê du¿a 300x100x1szt ma³a 150x50x2szt

Przejœcie gn. BNC-gn. BNC

Œruba 1/4" 9mm

M9905

M9906

E8297

M9950

Kod

Gniazdo G-8 do systemów CCTV

M1709

Adapter do dysku HDD 2,5"

Nazwa

Sniffer portu RS-232 po RS-485 SNIF-42

Generator obrazu transakcji fiskalnych FG-4

Separator

Ograniczniki przepiêæ wideo

Wtyki BNC zaciskane

Ochronnik przeciwprzepiêciowy TRANS-DATA 900-2500MHz

A6815


12 Transformatory wideo i audio, systemy do zasilania po skrêtce

Nazwa

TR16+2AU

TRVGA 300

Kod

M16616

M1679

Z³¹cza Zasiêg [m]

16xwideo BNC

RJ-45/VGA

400

300

TR2P+2AU

TR1P+1AU/50

Przed³u¿acz USB po skrêtce komputerowej

M1662

M1663

M1680

M16662

M16664

M16658

M16659

1 x USB 1 x RJ-45

4 x BNC

8 x BNC

1 x BNC

1 x BNC 1x zasilanie

16 x BNC

50

330

330

400

400

330

1x wideo BNC 2 x wideo BNC audio RCA 2 x audio RCA 1x1x zasilanie zacisk

400

50

Wideo Etrix 4VP

Wideo Etrix 8VP

Wideo 1VP-C

Wideo Etrix 1VAP

Wideo Etrix 16VP

M16715

Nazwa

Wideo TR-1Q BNC

Wideo TR-1eco

Wideo Etrix TR-1B

Wideo Etrix TR-1C

Wideo TR-1M BNC

Wideo TR-1M/70

Wideo TR-4P

Wideo TR-4P/70

Kod

M16651

M16652

M16654

M16655

M16653

M16661

M1667

M16672

1 x wideo BNC

1 x wideo zacisk

1 x wideo BNC

1 x wideo BNC

1 x wideo BNC

1 x wideo BNC 1 x zasilanie zacisk

4 x wideo BNC

400

400

400

400

400

400

400

Wideo (nadajnik) ATT-4

Wideo (odbiornik) ATR-4

Wideo+audio (nadajnik) ADT-1

Wideo+audio (odbiornik) ADR-1

Wideo Etrix 1VADA-T (aktywny nadajnik)

M16674

M16675

M1678

M16741

M16742

M16743

M16744

M16745

4 x wideo BNC

4 x wideo BNC

1 x wideo BNC 2 x audio RCA 2 x RS485

1 x wideo BNC 1 x audio RCA 2 x RS485

1 x wideo BNC 1 x audio RCA 2 x RS485

1 x wideo BNC 1 x audio RCA 2 x RS485

4 x wideo BNC 1 x audio RCA 2 x RS485

1 x wideo BNC 1 x audio RCA 2 x RS485

2000

2000

2000

2000

2400

2400

2400

2400

Z³¹cza Zasiêg [m]

Nazwa Kod Z³¹cza Zasiêg [m]

4 x wideo BNC 1 x zasilanie zacisk zale¿ny od 17-400 obci¹¿enia

Wideo Etrix Wideo Etrix Wideo Etrix 4VA-R 1VADA-R 4VA-T (aktywny odbiornik) (aktywny nadajnik) (aktywny odbiornik)


13 Reflektory Redbeam o ) 180 <

o ) 30 <

do120m2

do 60m

o ) 60 <

do 30m o ) 30 <

do 90m

o ) 45 <

o ) 180 <

do 40m

do 60m2

o ) 100 <

do 20m

Nazwa Kod

IR20

IR40

IR100

IRD60

IRD120

IRN40

IRN60

M1635

M1640

M1647

M1642

M1643

M1649

M1653

850

850

850

850

850

940

940

D³ugoœæ fali [nm]

Dzielniki obrazu QUAD

Monitory

Nazwa

QC-904R

QC-908

Kod

M4014 4

M4018 8

IloϾ wejϾ wideo

+

Kolor

+ +

Alarm Detekcja ruchu

SAMSUNG Iiyama ProLite Iiyama ProLite SMT-1922P 19' PLC1911-S E1906S-B1

Nazwa Kod

M3020

+

Kolor

+ +

Przek¹tna [''] DŸwiêk Uwagi

TFT-2.5 2,5' Video

MS-35P

M3102

M3103

M3018

M3019

+

+

+

+

+

27

19

19

2,5

3,5

+

+

+

-

+

wej/wyj. BNC

-

2 wej/wyj BNC

serwisowy

Uchwyty i obudowy do kamer

MH-605 MARATHON

MH-611C MARATHON

MH-610 MARATHON

Nazwa

TP-201

SN-BK 312B

Kod

M5120

M5136

M5140

M5142

Wymiary [mm]

160x90

100

220x120x75

210x120x80

Do CAM-66xx K9107

Do CAM-66xx K9108

CAM-66xx K9113

do kamer Acti CAM-66xx

do kamer Acti CAM-66xx

uchwyt sufitowy do kamer

M5162 do s³upa A 100mm

Otwierana na bok

Otwierana na bok

M5406

M5408

M54141

Nazwa Kod

Uchwyt do s³upa do kamer CAM-66xx K9111

Wymiary [mm] wewnêtrzne (d³ x szer x wys)

* Z grza³k¹ 12V, ** Z grza³k¹ 230V - Obiektyw dzieñ / noc D N

-

M5405

M5407

M5415

MH-805/12* MARATHON M5405

MH-806/12* MARATHON M5406

MH-816/12* MARATHON M5407

MH-806/12* MARATHON M5408

MH-806/230** MARATHON M54141

MH-805/230** MARATHON M5415

220x80x70

220x85x75, (ukryty przewód)

do PiXORD P400

220x85x75, (ukryty przewód)

220x85x75, (ukryty przewód)

220x80x70

Kat01  
Advertisement