Page 116

Autopiloty na koáo sterowe i rumpel 6 AUTOPILOT RUMPLOWY SPX 5 Nowy autopilot rumplowy SPX-5, idealny na jachty o maksymalnej wypornoĞci do 6 ton i dáugoĞci do 11 metrów. Wbudowany procesor Gyro, sprawia, Īe sterowanie jachtem jest jeszcze bardziej precyzyjne. Autopilot kompatybilny jest z interfejsami: SeaTalk, SeaTalk NG oraz NMEA0183. Opcja sterowania z GPS oraz Wiatromierza. Zestaw zawiera: wskaĨnik ST6002+, kurs komputer, kompas elektroniczny, siáownik do rumpla. Zasilanie 12V. Siáa 84 kg. Nr 412 836 5249 zá

6

Oģý W NO

7

AUTOPILOT NA KOàO STEROWE SPX 5 SPX 5 Autopilot na koáo sterowe, na jachty do 11 metrów i wypornoĞci max. 7,5 ton. Wbudowany w kurs komputer procesor Gyro, umoĪliwia pracĊ bez czujnika wychylenia steru oraz optymalnie steruje jachtem, oszczĊdzając energiĊ. Autopilot kompatybilny jest z interfejsami: SeaTalk, SeaTalk NG oraz NMEA0183. Opcja sterowania z GPS oraz Wiatromierza. Zestaw zawiera: wskaĨnik ST6002+, kurs komputer, kompas elektroniczny, napĊd na koáo sterowe. Zasilanie 12V. Max.moment 30Nm. Nr 412 837 5899 zá

7

Raymarine SPX5 na koáo sterowe

tylko

5899,Oģý W O N

8 RAYMARINE S100 S100 oferuje zdalną/radiową kontrolĊ nad kaĪdym z autopilotów Raymarine. Czytelny ekran umoĪliwia wyĞwietlenie do dwóch linii tekstu i graficzny wskaĨnik stanu pracy autopilota. Ergonomiczna klawiatura z 5 przyciskami oraz intuicyjna struktura menu zapewnia prostą obsáugĊ i áatwy dostĊp do zaawansowanych funkcji. Nr 411 818 1649 zá

8 10

9 SMARTCONTROLLER Radiowa kontrola wszystkich instrumentów oraz autopilota serii Raymarine. Wszystkie informacje w zasiĊgu rĊki na caáym jachcie: gáĊbokoĞü, prĊdkoĞü, kierunek i siáa wiatru, informacje z GPS, moĪliwoĞü zmiany kursu autopilota. Wysokokontrastowy podĞwietlany wyĞwietlacz, oraz podĞwietlana klawiatura zapewni peáną kontrolĊ nawet w nocy. Nr 411 819 2349 zá 10 ST 1000 PLUS AUTOPILOT RUMPLOWY Przeznaczony dla jachtów do 3000 kg WáaĞciwoĞci: prosta obsáuga, SeaTalk/NMEA, podĞwietlany ekran LCD wyĞwietlający kurs aktualny i zablokowany, Autotack (automatyczne zwroty), niskie zuĪycie energii, regulowane przez uĪytkownika ustawienia i alarmy Nr 411 901 1729 zá

HIT CENOWY

Wymiary St1000/St2000

598 mm

9

Autopilot rumplowy

95 mm

tylko

1729,-

73 mm 598 mm (MID-STROKE)

CzĊĞci zapasowe i akcesoria do autopilotów rumplowych

Nr

11 ST 2000 PLUS AUTOPILOT RUMPLOWY Funkcje identyczne do ST 1000+, przeznaczony na jachty do dáugoĞci 11 m i wadze 4,5 tony. Nr 411 902 2299 zá

11

Opis

Akcesoria do autopilotów Cena

411 915 PrzedáuĪka rumpla 25mm

59 zá

411 916 PrzedáuĪka rumpla 51mm

59 zá

411 917 PrzedáuĪka rumpla 76mm

59 zá

411 918 PrzedáuĪka rumpla 102mm

89 zá

411 919 PrzedáuĪka rumpla 127mm

89 zá

411 920 PrzedáuĪka rumpla 152mm

89 zá

411 951 Mocowanie rumpla 25 mm 182 zá

PrzedáuĪka rumpla

Stopka montaĪowa

411 952 Mocowanie rumpla 51 mm 182 zá 411 953 Mocowanie rumpla 76 mm 181 zá 411 954 Mocowanie rumpla 102 mm 212 zá 411 955 Mocowanie rumpla 127mm 220 zá 379 zá 411 921 RamiĊ do montaĪu 411 957 Stopka montaĪowa 38 mm 231 zá 411 958 Stopka montaĪowa 51 mm 231 zá

114 101

Mocowanie rumpla

tel. +48 59 863 74 00, fax +48 59 863 74 01, e-mail: info@bakista.pl internet: www.bakista.pl

bakista.pl  
bakista.pl  

dom wysyłkowy dla żeglarzy

Advertisement