Kausijulkaisu 2019-20

Page 38

VAL

Uusi kausi, uudet

miehet, uusi yhteen pelaamisen opettelu. Ja tiukka aikataulu. Tutussa tilanteessa Katajan päävalmentaja Juha Sten navigoi kauden käyntiin yritysjohdon valmentajan Otto Kuivalaisen luotsaamana. Työkaluna Kuivalaisella on

T E K S T I — S I R K K A - L I I S A A A LT O N E N

DISC-henkilöanalyysi.

Valmentaja yritys Vendaconin toimitusjohtaja Otto Kuivalainen on itse persoonallisuustyypiltään sekoitus keltaista ja punaista.

K U VAT — S A M U L I K U I T T I N E N


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.