Page 1

Głowno., dn. 24.01.2013 Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 10.01.2013 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Karolina Staszewska u. Skrętna 10 95-015 Głowno NIP: 709-12-67-209 Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego dokumentów (POL->ENG) Liczba słów: 124 159 Stawka: 0,025 EUR/słowo Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3103,98 EUR 2. Kwota uzysku: 1551,99 EUR 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1551,99 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 279,36 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2824,62 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery euro i sześćdziesiąt dwa centy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

Pierwsza część zadania 12