Page 1

Nyhedsbrev 1.

APRIL

Åbent Hjem

UNO 17

KAMPA2B GNEPRI

UNO 172B

KAMPAGNEPRIS 1.758.000,-

INKL. HVID PUDSET FACADE

2.

Kampagnetilbud

OG TRÆ / ALU VINDUER

JYLLAND & FYN

Lars Søvsø Dahl Tlf.: 3010 4050 Mail: LDA@nythjem.com

lin til s p d eru tu y nn n i hi s hu

Mobilt website

DGIVER SJÆLLAND

Morten Egeriis-Maj Tlf.: 3010 4070 Mail: MEM@nythjem.co

m

Nye udstillingshuse

4.

S 1.758.

TRÆ /

ALU VIN

• 2 lag tagpap

KONTAKT VORES BYGGERÅ

gs-

ADE OG

• Facade: Hvid pudset facade, kan kombineres med træ efter ønske • Vinduer: Superlavenergi træ/alu vinduer • Tagrende: Stålmetallic • Fjernvarmeinstallation

Kampagneprisen er betinget af: - Huset er et standard hus, der er dog mulighed for adskillige standard valgmuligheder.

Hinnerup & Odense

• Arkitekttegnet villa med ensidet taghældning

• Husene er forberedte til BR15 / BR20 lavenergi (jordvarme og / eller solceller påkrævet) • Varmegenvindings-/ventilationsanlæg

- Huset skal leveres og opføres inden udgangen af 2012. - Kampagneprisen kan ikke kombineres med øvrige rabatter. - Kampagnen forløber efter “først til mølle” princippet.

3.

NØGLEFÆRDIG VILLA INKL. HVI INKLUDERER D PUD FØLGENDE SET FAC

Kim Schiermacher Tlf.: 3010 4052 Mail: KS@nythjem.com

• Fuldsparlede vægge tapetseret med filt og malet 2 gange hvid • Rockfon akustik lofter • Klinker i bryggers og badeværelser Trægulve i alle øvrige rum • Inventar fra HTH. Der er afsat kr. 90.000 Kamp • Gulvvarme agneprise med trådløs styring n er betin - Huset • Radonsikring er et get standard standard hus, af: valgmstikkontaktder er • Udvendig - Huse dog mulig t skal lever uligheder. og frostfri hed for - Kamp vandhane es adskillige agneprise og opføres • Jordbundsundersø - Kamp n kan ikkegelseinden udga agnen ngen af kombinere forløber 2012. • Trykprøvning s med efter og energimærkning “først øvrig • Byggesagsbehandling til mølle” princ e rabatter. ippet. • Afsætning af hus med landinspektør • Kørerplader og bortkørsel af bygge JYLLANDaffald & FYN Lars Søvsø • All Risk entrepriseforsikrin g Dahl Tlf.: 3010 • Lovpligtig byggeskadeforsik 4050 Morten ring Egeriis-Ma Mail: LDA@ SJÆLLAN Tlf.: 3010 j nythjem.co D 4070 Kim Schie m Mail: MEM rmacher @nythjem Tlf.: 3010 .com 4052 Mail: KS@n ythjem.co m

KONTAK

T VORE

S BYGG

ERÅDGIV

ER

NØGLEFÆ INKLUD RDIG VILLA ERER

FØLGEN • Arkite DE kttegnet villa med ensidet taghæ ldning • Facad e: Hvid kombinere pudset facad e, s med • Vindu træ efter kan er: Supe ønske rlavenergi træ/alu vinduer • 2 lag tagpap • Tagre nde: Stålm etallic • Fjern varmeinst allation • Huse ne er BR20 lavenforberedte til BR15 solceller ergi (jordvarme / påkrævet) og / eller • Varm egenvindi ngs-/venti anlæg lations• Fulds parle filt og malede vægge tapet seret med t 2 gang • Rockf e hvid on akust ik lofter • Klink er i brygg ers og Trægulve i alle øvrig badeværelser • Inven e rum tar fra HTH. Der er afsat kr. 90.000 • Gulvv arme med trådløs • Rado styring nsikring • Udve ndig vandhane stikkontakt og frostfri • Jordb undsunde rsøgelse • Trykp røvning og energ • Bygg imærkning esagsbeha ndling • Afsæ tning af hus med • Kører landinspe plader og bortk ktør affald ørsel af bygge • All Risk entreprise • Lovp forsikring ligtig bygg eskadefors ikring

000,-

DUER


1.

Åbent Hjem

Kom og oplev hele vores program af helårshuse til Åbent Hjem arrangementerne. Datoerne for kommende Åbent Hjem arrangementer finder du her under. Til pinse åbner vores nye udstillingshus i Odense og vi er ligeledes begyndt projektering af to nye udstillingshuse, et til opførelse ved Hinnerup, ved Århus, samt et ved Roskilde. Begge er klar til åbning i maj / juni måned.

Åbent hjem i Ikast uge 15 Kom og oplev NOVA 202 søndag i uge 15 fra kl. 13 - 16.

Remmebakken 2, 7430 Ikast

Kontakt vores salgs- & byggerådgivere: JYLLAND & FYN Lars Søvsø Dahl Tlf. 30104050 Mail: lda@nythjem.com

Åbent hjem i Silkeborg uge 17 Kom og oplev NOVA 202 søndag i uge 15 fra kl. 13 - 16.

Sindbjergvej 35, sejs, 8600 Silkeborg

Kontakt vores salgs- & byggerådgivere: JYLLAND & FYN Lars Søvsø Dahl Tlf. 30104050 Mail: lda@nythjem.com

Åbent hjem i VIRUM UGE 17 Kom og oplev UNO 200 søndag i uge 17 fra kl. 13 - 16.

Helsingevej 5, 2830 Virum Kontakt vores salgs- & byggerådgiver: JYLLAND & FYN Kim Scheirmacher Tlf. 30104052 Mail: ks@nythjem.com

APRIL


2.

Kampagnetilbud

Grundet ekstra plads i produktionen kører vi lige nu kampagnetilbud på 11 arkitekttegnede villaer af modellerne UNO og QUATTRO. Vi har allerede solgt 7 af de udbudte villaer til kampagnepris. Derfor er der kun 4 tilbage til kampagnepriser.

NØGLEFÆRDIG VILLA INKLUDERER FØLGENDE

QUATTRO 151 A

KAMPAGNEPRIS 1.395.000,-

INKL. HVID PUDSET FACADE OG TRÆ / ALU VINDUER

• Arkitekttegnet villa med ensidet taghældning • Facade: Hvid pudset facade, kan kombineres med træ efter ønske • Vinduer: Superlavenergi træ/alu vinduer • 2 lag tagpap • Tagrende: Stålmetallic • Fjernvarmeinstallation

QUATTRO har vi kun én model tilbage til kampagnepris, så har I forelsket jer i netop denne villa gælder det om, at være hurtig.

• Husene er forberedte til BR15 / BR20 lavenergi (jordvarme og / eller solceller påkrævet) • Varmegenvindings-/ventilationsanlæg • Fuldsparlede vægge tapetseret med filt og malet 2 gange hvid • Rockfon akustik lofter • Klinker i bryggers og badeværelser Trægulve i alle øvrige rum

Giv os et kald hvis du har interesse i én af villaerne.

• Inventar fra HTH. Der er afsat kr. 70.000 • Gulvvarme med trådløs styring • Radonsikring • Udvendig stikkontakt og frostfri vandhane

Kontaktpersoner

• Jordbundsundersøgelse • Trykprøvning og energimærkning Kampagneprisen er betinget af: - Huset er et standard hus, der er dog mulighed for adskillige standard valgmuligheder. - Huset skal leveres og opføres inden udgangen af 2012. - Kampagneprisen kan ikke kombineres med øvrige rabatter. - Kampagnen forløber efter “først til mølle” princippet.

Jylland & Fyn: Lars Dahl, T 3010 4050 Morten Egeriis-Maj, T 3010 4070

JYLLAND & FYN Lars Søvsø Dahl Tlf.: 3010 4050 Mail: LDA@nythjem.com

nØgLeFÆrdig viLLa inKLuderer FØLgende

KaMpagnepris 1.758.000,-

inKL. Hvid pudset FaCade og trÆ / aLu vinduer

• arkitekttegnet villa med ensidet taghældning

• Lovpligtig byggeskadeforsikring

• Facade: Hvid pudset facade, kan kombineres med træ efter ønske • vinduer: superlavenergi træ/alu vinduer

nØgLeFÆrdig viLLa inKLuderer FØLgende

uno 200b

KaMpagnepris 1.898.000,-

inKL. Hvid pudset FaCade og trÆ/ aLu vinduer

• arkitekttegnet villa med ensidet taghældning • Facade: Hvid pudset facade, kan kombineres med træ efter ønske • vinduer: superlavenergi træ/alu vinduer

• 2 lag tagpap

• 2 lag tagpap

• tagrende: stålmetallic

• tagrende: stålmetallic

• Fjernvarmeinstallation

• Fjernvarmeinstallation

• Husene er forberedte til br15 / br20 lavenergi (jordvarme og / eller solceller påkrævet)

• Husene er forberedte til br15 / br20 lavenergi (jordvarme og / eller solceller påkrævet)

• varmegenvindings-/ventilationsanlæg

• varmegenvindings-/ventilationsanlæg

• Fuldsparlede vægge tapetseret med filt og malet 2 gange hvid

• Fuldsparlede vægge tapetseret med filt og malet 2 gange hvid

• rockfon akustik lofter

• rockfon akustik lofter

• Klinker i bryggers og badeværelser trægulve i alle øvrige rum

• Klinker i bryggers og badeværelser trægulve i alle øvrige rum

• inventar fra HtH. der er afsat kr. 90.000

• inventar fra HtH. der er afsat kr. 90.000

• gulvvarme med trådløs styring

• gulvvarme med trådløs styring

• radonsikring

• radonsikring

• udvendig stikkontakt og frostfri vandhane

• udvendig stikkontakt og frostfri vandhane

• byggesagsbehandling

• Jordbundsundersøgelse

• afsætning af hus med landinspektør • Kørerplader og bortkørsel af bygge affald • all risk entrepriseforsikring • Lovpligtig byggeskadeforsikring

• trykprøvning og energimærkning Kampagneprisen er betinget af: - Huset er et standard hus, der er dog mulighed for adskillige standard valgmuligheder. - Huset skal leveres og opføres inden udgangen af 2012. - Kampagneprisen kan ikke kombineres med øvrige rabatter. - Kampagnen forløber efter “først til mølle” princippet.

KontaKt vores byggerådgiver

KontaKt vores byggerådgiver

JyLLand & Fyn

sJÆLLand

JyLLand & Fyn

Kim schiermacher tlf.: 3010 4052 Mail: Ks@nythjem.com

Lars søvsø dahl tlf.: 3010 4050 Mail: Lda@nythjem.com

Morten egeriis-Maj tlf.: 3010 4070 Mail: MeM@nythjem.com

• All Risk entrepriseforsikring

Kim Schiermacher Tlf.: 3010 4052 Mail: KS@nythjem.com

• trykprøvning og energimærkning

Lars søvsø dahl tlf.: 3010 4050 Mail: Lda@nythjem.com

• Kørerplader og bortkørsel af bygge affald

SJÆLLAND Morten Egeriis-Maj Tlf.: 3010 4070 Mail: MEM@nythjem.com

• Jordbundsundersøgelse Kampagneprisen er betinget af: - Huset er et standard hus, der er dog mulighed for adskillige standard valgmuligheder. - Huset skal leveres og opføres inden udgangen af 2012. - Kampagneprisen kan ikke kombineres med øvrige rabatter. - Kampagnen forløber efter “først til mølle” princippet.

• Afsætning af hus med landinspektør

KONTAKT VORES BYGGERÅDGIVER

Sjælland: Kim Schiermacher, T 3010 4052

uno 172b

• Byggesagsbehandling

sJÆLLand Morten egeriis-Maj tlf.: 3010 4070 Mail: MeM@nythjem.com

Kim schiermacher tlf.: 3010 4052 Mail: Ks@nythjem.com

• byggesagsbehandling • afsætning af hus med landinspektør • Kørerplader og bortkørsel af bygge affald • all risk entrepriseforsikring • Lovpligtig byggeskadeforsikring


3.

NYE UdstillingshusE

Hinnerup Vi arbejder i øjeblikket på højtryk på vores nye udstillingshus i Hinnerup, som vi forventer står klar ultimo maj. Villaen ligger i et naturskønt område tæt på det sprudlende byliv i Aarhus centrum. Beliggenheden er derfor ideel for børnefamiler, som øsnker overskud og frihed i hverdagen. I er velkomne til, at besøge udstillingshuset i Hinnerup, hver søndag i uge 18 - 26, fra kl. 13 16.00.

Odense I Odense er vi ligeledes ved, at bygge et nyt udstillingshus. Huset forventes, at stå klar til pinsen. På vores hjemmesiden kan I uge for uge følge med i, hvornår vi holder Åbent Hjem. Modellen der opføres i Odense er en UNO. Billedet er et foto fra et lignende hus, da vi endnu ikke har billeder af huset.


4.

mobilt website

Vi har udviklet et mobilt website specielt til dig. Her kan du hurtig og nemt bestille en uforpligtende fremvisning eller en brochure. Det eneste du skal gøre er, at scanne QR koden med din smartphone og udfylde de nødvendige felter på websitet. Vi glæder os til, at sende dig en brochure eller måske vise én af vores flotte arkitekttegnede villaer frem for dig og din familie. Vores dygtige byggerådgivere står i hvert fald klar til, at tage godt imod dig og din familie. De sikre, at I kommer trygt i hus, og giver jer den bedste rådgivning indenfor valg af bolig, indretning og tilvalgsmuligheder. Jeres fremtid er nemlig vores fremtid!

Bestil vores brochure eller en fremvisning direkte på vores nye mobile website - sCAN BLOT QR KODEN

Vores villaer Hos Nyt Hjem har vi tre typer arkitekttegnede villaer, som alle er gennetænkt ned til mindste detalje. Vi betegner disse villaer, som den moderne families naturlige valg.

UNO

QUAttRO

NOVA


JYLLAND OG FYN Lars Søvsø Dahl Mobil: 30 10 40 50 Mail: LDA@nythjem.com Morten Egeriis-Maj Mobil: 30 10 40 70 Mail: MEM@nythjem.com

Sjælland Kim Schiermacher Mobil: 30 10 40 52 Mail: KS@nythjem.com

Nyhedsbrev fra Nyt Hjem  

Vi har denne måned udarbejdet et lidt anderledes nyhedsbrev. Vi håber, at i synes om det.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you