Page 1

5 VITE GARANCI O’NRG

ALBANIA

SAIMIR SULA

AKSESORE

SOBA ME PELLET

TUBA INOXI

OXHAKE ENERGJIK SOBA ME DRU

[OXHAKE ENERGJIK] TEL : 00355673038839 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirane : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

REALIZIM LOGOSH , REKLAMASH E BROSHURASH TE NDRYSHME : enkasxu@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

Piazzetta MA 260 SL TE DHENAT TEKNIKE

STRUKTURA : Aluker ®

Plani zjarrit : ne gize Materiali ngrohes : dru

Volumi Ngrohjes

m3 210 - 360

Rendimenti termik nominal

% 75,5

Fuqia termike nominale

kW 12,5

Konsumi nominal

Kg/h 3,6

Fuqia termike ( MAX)

kW 13,5

Konsumi (MAX )

Kg/h 4,2

Shkarkimi tymit

Ø cm 20

Tym nxjeres deri me 4,5 mt

Ø cm 25

Tym nxjeres mbi 4,5 mt

Ø cm 20

Ajrosje e jashtme (sez.utile min.)

Pesha

DESIGN:

cm2 200

Kg 157

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 40 3V Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

TE DHENAT TEKNIKE Metan - Rendimenti termik nominal Metan - konsumi nominal

% 75

m3/h 0,81

Metan - Fuqia termike kW nominale kW Metano – fuqia GPL – Rendiment termik % nominal g/h GPL - konsumo nominal kW GPL – Fuqia termike nominale kW GPL -fuqia Ø cm Shkarkimi tymi Kg Pesha

DESIGN:

3,8 8,5 70 510 5,5 7,2 10/15 61

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 50 Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metan - Rendiment termik nominal Metan - konsum nominal

m3/h 0,95

Metan - Fuqia termike nominale Metan – fuqia fc GPL – Rendimenti termik nominal GPL – konsum nominal GPL - Fuqia termike nominale GPL - fuqia fc Shkarkim tymi Pesha

DESIGN:

% 74

kW 6,7 kW 10 % 74 g/h 720 kW 6,3 kW 9,5 Ø cm 10/15 Kg 125

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 50B Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metano – Rendiment termik nominal

m3/h 0,91

Metano - konsum nominal Metano - Fuqia termike nominale Metano – Fuqia FC GPL – Rendiment termik nominal GPL – konsum nominal GPL - Fuqia termike nominale GPL - Fuqia FC Shkarkim tymi Pesha

DESIGN:

% 80

kW 6,8 kW 9,5 % 75 g/h 510 kW 4,6 kW 6,8 Ø cm 10/15 Kg 105

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 70 Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metan – Rendiment termik nominal

% 80

Metan - konsumo nominal

m3/h 0,79

Metan - Fuqia termike nominale Metan – Fuqia Fc GPL - Rendiment termik nominal GPL - konsumo nominal GPL - Fuqia termike nominale GPL - Fuqia Fc Shkarkim tymi Pesha

DESIGN:

kW 6 kW 8,3 % 75 g/h 640 kW 5,7 kW 8,5 Ø cm 10/15 Kg 60

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 85 3V Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metan– Rendiment termik nominal

% 70

Metan - konsumi nominal

m3/h 1,10

Metan - Fuqia termike nominale Metan – Fuqia Fc GPL - Rendimenti termik nominale GPL - konsumi nominal GPL - Fuqia termike nominale GPL - Fuqia Fc Shkarkim tymi Pesha

DESIGN:

kW 7,3 kW 11,5 % 70 g/h 670 kW 6,6 kW 8,8 Ø cm 13/20 Kg 120

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 90 Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metan – Rendiment termik nominal

% 80

Metan – konsumi nominal

m3/h 0,90

Metan – Fuqia termike Metan – Fuqia fc GPL - Rendimento termico nominale GPL - konsumo nominal GPL - Fuqia termike nominale GPL - Fuqia fc Shkarkim tymi Pesha

DESIGN:

kW 6,8 kW 9,5 % 75 g/h 720 kW 6,4 kW 9,5 Ø cm 10/15 Kg

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 90B Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metan – Rendiment termik nominal

% 80

Metan - konsumo nominal

m3/h 0,90

Metan - Fuqia termike nominale kW kW Metan – Fuqia Fc GPL - Rendiment termik % nominal g/h GPL - konsumo nominal kW GPL - Fuqia termike nominale kW GPL - Fuqia Fc Ø cm Shkarkim tymi Kg Pesha

DESIGN:

6,8 9,5 75 720 6,4 9,5 10/15 140

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 120 Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metan – Rendiment termik nominal Metan - konsumo nominal

% 80

m3/h 1,1

Metan - Fuqia termike nominale kW kW Metan – Fuqia Fc GPL - Rendiment termik % nominal g/h GPL - konsumo nominal kW GPL - Fuqia termike nominale kW GPL - Fuqia Fc Ø cm Shkarkim tymi Kg Pesha

DESIGN:

8,3 11,5 77 750 7,3 10,5 13/20 125

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

IG 120B Xhami : qeramik autopastrues rezistues ne 750°C Kontrollo funksionimit : telecomande LCD per te drejtuar programimin Materjali djeges: Gaz

Metan – Rendiment termik nominal Metan - konsumo nominal

% 80

m3/h 1,1

Metan - Fuqia termike nominale kW kW Metan – Fuqia Fc GPL - Rendiment termik % nominal g/h GPL - konsumo nominal kW GPL - Fuqia termike nominale kW GPL - Fuqia Fc Ø cm Shkarkim tymi Kg Pesha

DESIGN:

8,3 11,5 77 750 7,3 10,5 13/20 119

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

MT 361 Rendiment termik nominal

% 77,5

Plani i zjarrit : gize Fuqia termike nominale

kW 25,5

Fuqia termike ne leng

kW 14,5

Fuqia termike ne ambient

kW 11

Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale

Konsum nominale

Kg/h 7,2

Hapsira e kaldajes (permbajtje)

Lenda djegese : dru

l 95

Mbajtje e ujit ye ngrohte sanittr l/min 9,7 me ΔT 30°C Presione maX Uahtrues/im Shkarkim tymi

bar 1,5

Ø cm 25

Tym shkarkues deri me 4,5 mt Ø cm 30 Tym shkarkuesi mbi 4,5 mt Priza airit jashtem (sez.utile min.) Pesha

DESIGN:

Ø cm 25

cm2 300

Kg 315

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

MT 370 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Rendiment termik nominal

% 77,5

Plani i zjarrit : gize

Fuqia termike nominale

kW 25,5

Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Fuqia termike ne leng

kW 14,5

Regjistri : me valvul manuale

Fuqia termike ne ambient

kW 11

Konsum nominale

Kg/h 7,2

Lenda djegese : dru Hapsira e kaldajes (permbajtje) Mbajtje e ujit ye ngrohte sanittr me ΔT 30°C Presione maX Uahtrues/im Shkarkim tymi

l 95

l/min 9,7

bar 1,5

Ø cm 25

Tym shkarkues deri me 4,5 mt Ø cm 30 Tym shkarkuesi mbi 4,5 mt Priza airit jashtem (sez.utile min.) Pesha

DESIGN:

Ø cm 25

cm2 300

Kg 305

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

mt 381 d/s Plani i zjarrit : gize Rendiment termik nominal Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale

% 76,4

Fuqia termike nominale

kW 25,5

Fuqia termike ne leng

kW 15,5

Fuqia termike ne ambient

kW 10

Lenda djegese : dru Konsum nominale Hapsira e kaldajes (permbajtje) Mbajtje e ujit ye ngrohte sanittr me ΔT 30°C Presione maX Uahtrues/im Shkarkim tymi

Kg/h 7,8

l 95

l/min 9,7

bar 1,5

Ø cm 25

Tym shkarkues deri me 4,5 mt Ø cm 30 Tym shkarkuesi mbi 4,5 mt Priza airit jashtem (sez.utile min.) Pesha

DESIGN:

Ø cm 25

cm2 300

Peso

Kg 315

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

MT 600 Plani i zjarrit : gize Rendiment termik nominal Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale

% 76

Fuqia termike nominale

kW 19

Fuqia termike ne leng

kW 13

Fuqia termike ne ambient

kW 6

Lenda djegese : dru Konsum nominale Hapsira e kaldajes (permbajtje)

Kg/h 5,8

l 26

Mbajtje e ujit ye ngrohte sanittr l/min 9,7 me ΔT 30°C Presione maX Uahtrues/im Shkarkim tymi

bar 1,5

Ø cm 20

Tym shkarkues deri me 4,5 mt Ø cm 25 Tym shkarkuesi mbi 4,5 mt

DESIGN:

Ø cm 20

Priza airit jashtem (sez.utile min.)

cm2 250

Rendiment termik nominal

Kg 340

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

MT 600 - 1 Plani i zjarrit : gize Rendiment termik nominal

% 76

Fuqia termike nominale

kW 26

Fuqia termike ne leng

kW 18

Fuqia termike ne ambient

kW 8

Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

Lenda djegese : dru Konsum nominale

Kg/h 8,4

Hapsira e kaldajes (permbajtje)

l 30

Mbajtje e ujit ye ngrohte sanittr l/min 9,7 me ΔT 30°C Presione maX Uahtrues/im Shkarkim tymi

bar 1,5

Ø cm 25

Tym shkarkues deri me 4,5 mt Ø cm 30 Tym shkarkuesi mbi 4,5 mt Priza airit jashtem (sez.utile min.) Peso

DESIGN:

Ø cm 25

cm2 300

Kg 365

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Volumi ngrohes (min-max)

m3 170 - 290

Rendimenti termik nominal

% 74,2

Fuqia termike nominale Konsumi nominal Fuqia termike max. Konsum max.

HT 600

kW 10

Kg/h 3,5

kW 16,3

Kg/h 5,5

Shkarkim tymi

Ø cm 20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm 25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm 20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

cm2 200

Kg 190

Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale

Lenda djegese : dru

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

• TE DHENAT TEKNIKE

Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

HT 610 Volumi ngrohes (minmax)

m3

210 360

Rendimenti termik nominal

%

75

Fuqia termike nominale Konsumi nominal Fuqia termike max.

kW Kg/h

12,5 4

kW

17,4

Konsum max.

Kg/h

5,8

Shkarkim tymi

Ø cm

25

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

30

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

25

cm2

300

Kg

200

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

Lenda djegese : dru

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale Lenda djegese : dru

HT 650 Volumi ngrohes (minmax)

m3

135 - 230

Rendimenti termik nominal

%

72,4

Fuqia termike nominale Konsumi nominal Fuqia termica max.

kW

8

Kg/h

2,9

kW

11

Konsum max.

Kg/h

Shkarkim tymi

Ø cm

20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

4

cm2

200

Kg

190

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale Lenda djegese : dru

HT 655T Volumi ngrohes (min-max)

m

135 - 230

Rendimenti termik nominal

%

72,4

Fuqia termike nominale

kW

8

Konsumi nominal

Kg/h

2,9

Fuqia termike max.

kW

11

Konsum max.

Kg/h

4

Shkarkim tymi

Ø cm

20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.)

cm2

200

Pesha

Kg

190

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale Lenda djegese : dru

HT655E Volumi ngrohes (min-max)

m3 135 - 230

Rendimenti termik nominal

% 72,4

Fuqia termike nominale

kW 8

Konsumi nominal

Kg/h 2,9

Fuqia termica max.

kW 11

Konsumo max.

Kg/h 4

Shkarkim tymi

Ø cm 20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm 25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm 20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

cm2 200

Kg 190

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

Regjistri : me valvul manuale Lenda djegese : dru

HT 700 Volumi ngrohes (min-max)

Volumi ngrohes (min-max)

Rendimenti termik nominal

Rendimenti termik nominal

72,1

Fuqia termike nominale

Fuqia termike nominale

10,5

Konsumi nominal

Konsumi nominal

3,4

Fuqia termica max.

Fuqia termica max.

12,8

Konsumo max.

Konsumo max.

5

Shkarkim tymi

Shkarkim tymi

20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.)

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.)

200

Pesha

Pesha

195

DESIGN:

175 - 300

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

HT 750 Volumi ngrohes (min-max)

m3

185 - 315

Rendimenti termik nominal

%

75

kW

11

Kg/h

3,5

Fuqia termike nominale Konsumi nominal

kW

Fuqia termica max.

13,4

Konsumi max.

Kg/h

Shkarkim tymi

Ø cm

20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

5

cm2

200

Kg

170

Plani i zjarrit : gize

Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

DESIGN:

Regjistri : me valvul manuale

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Lenda djegese : dru

Volumi ngrohes (min-max)

m3

235 - 400

Rendimenti termik nominal

%

75,5

kW

Fuqia termike nominale

Kg/h

Konsumi nominal

14 4

kW

15

Kg/h

4,6

Shkarkim tymi

Ø cm

20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

20

Fuqia termica max. Konsumi

max.

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

Plani i zjarrit : gize

Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

DESIGN:

Regjistri : me valvul manuale

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it

cm2

300

Kg

252


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

HT 801 Volumi ngrohes (min-max)

m3

195 - 330

Rendimenti termik nominal

%

71,2

kW

11,5

Fuqia termike nominale

Kg/h

Konsumi nominal

kW

Fuqia termica max.

3,2 16,3

Konsumi max.

Kg/h

5,2

Shkarkim tymi

Ø cm

20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it

cm2

200

Kg

230


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

HT 810 Volumi ngrohes (min-max)

m3

195 - 330

Rendimenti termik nominal

%

71,2

kW

11,5

Fuqia termike nominale

Kg/h

Konsumi nominal

kW

Fuqia termica max.

3,2 12,8

Konsumi max.

Kg/h

Shkarkim tymi

Ø cm

20

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

25

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

20

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it

5

cm2

200

Kg

195


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

HT 2010 Volumi ngrohes (min-max)

m3

235 - 400

Rendimenti termik nominal

%

73

kW

14

Kg/h

4,4

kW

15

Konsumi max.

Kg/h

5,1

Shkarkim tymi

Ø cm

25

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

30

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

25

Fuqia termike nominale Konsumi nominal Fuqia termica max.

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

cm2

300

Kg

200

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

510A Volumi ngrohes (min-max)

m3

135 - 230

Rendimenti termik nominal

%

82

kW

Fuqia termike nominale

Kg/h

Konsumi nominal

kW

Fuqia termica max.

8 2,3 9

Konsumi max.

Kg/h

3,1

Shkarkim tymi

Ø cm

18

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

22

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

18

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it

cm2

150

Kg

144


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

510 SL TE DHENAT TEKNIKE m3 135 - 230

Volumi ngrohes (min-max) Rendimenti termik nominal Fuqia termike nominale

% 82

kW 8

Konsumi nominal

Kg/h 2,3

Fuqia termica max.

kW 9

Konsumi max.

Kg/h 3,1

Shkarkim tymi

Ø cm 18

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm 22

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm 18

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

cm2 150

Kg 180

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

555E A Volumi ngrohes (min-max)

m3

135 - 230

Rendimenti termik nominal

%

81

kW

Fuqia termike nominale

8

Kg/h

2,3

kW

10

Konsumo max.

Kg/h

3,5

Shkarkim tymi

Ø cm

18

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

22

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

18

Konsumi nominal Fuqia termica max.

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it

cm2

150

Kg

152


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

555T Volumi ngrohes (min-max)

m3 135 - 230

Rendimenti termik nominal

% 81

Fuqia termike nominale

kW 8

Konsumi nominal

Kg/h 2,3

Fuqia termica max.

kW 10

Konsumo max.

Kg/h 3,5

Shkarkim tymi

Ø cm 18

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm 22

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm 18

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

cm2 150

Kg 152

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com Plani i zjarrit : gize Hapja: Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Regjistri : me valvul manuale

Volumi ngrohes (min-max)

m3

135 - 230

Rendimenti termik nominal

%

81

kW

Fuqia termike nominale

8

Kg/h

2,3

kW

10

Konsumo max.

Kg/h

3,5

Shkarkim tymi

Ø cm

18

Tym shkarkuesa deri me 4,5 mt

Ø cm

22

Tym shkarkuesa mbi 4,5 mt

Ø cm

18

Konsumi nominal Fuqia termica max.

PRZA te ajrit te jashtem (sez.util min.) Pesha

DESIGN:

cm2

150

Kg

185

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

MP 970 Lenda : ne gize Krahet : hekur Hapja : Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C

VOLUMI NGROHJES

m3 255- 435

Rendimenti termik nominal

% 83,9

Kontrolli : telecomande me ekran LCD dhe funksion Multicomfort, pannel me komande digitale

Fuqia termike nominale (min-max)

kW 3,3 - 15,1

Modalitet programacioni : mujor , javor ose ditor Konsumi nominal (min-max)

Kg/h 0,8 - 4,2

Lenda djegese : pellet Niveli i fuqise Madhesia e depozites Shkarkim tymi Priza e jashtme e airit (sez.util min.) Punimi me elektricitet

DESIGN:

5 Kg 60

Ø cm 8

Ø cm2 100

V-Hz 230 - 50

Fuqia elektrtike e marre

W 150

Pesha

Kg 180

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

MP 973 VOLUMI NGROHJES

m3

255 - 435

Rendimenti termik nominal

%

83,9

Fuqia termike nominale

(min-max)

Konsumi nominal (min-max)

kW Kg/h

Niveli i fuqise

3,3 - 15,1 0,8 - 4,2 5

Kg

Madhesia e depozites

60

Shkarkim tymi

Ø cm

8

Priza e jashtme e airit (sez.util min.)

Ø cm2

100

V-Hz

Punimi me elektricitet

230 - 50

Fuqia elektrtike e marre

W

150

Pesha

Kg

180

Lenda : ne gize Krahet : hekur Hapja : Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Kontrolli : telecomande me ekran LCD dhe funksion Multicomfort, pannel me komande digitale Modalitet programacioni : mujor , javor ose ditor Lenda djegese : pellet

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it


Saimir SULA Mobile : 00355673038839 00355 69 758 2924 Lushnje : Autostrada Lushnje – Tirane km. 13, Zhame sektor , Lushnje Albania Tirana : Rruga nacionale Tirane – Elbasan km.5 ,Sauk ,Tirane albania saimirsula@gmail.com

MP 938 VOLUMI NGROHJES

m3

185-315

Rendimenti termik nominal

%

89,2

Fuqia termike nominale

(min-max)

Konsumi nominal (min-max)

kW Kg/h

Niveli i fuqise

3,5-11,0 0,8-2,4 4

Kg

Madhesia e depozites

30

Shkarkim tymi

Ø cm

8

Priza e jashtme e airit (sez.util min.)

Ø cm2

100

V-Hz

150

Punimi me elektricitet Fuqia elektrtike e marre

W

230 V-50 Hz

Pesha

Kg

137

Lenda : ne gize Krahet : hekur Hapja : Porte e hekurt me xham qeramike rezistues ne 750°C Kontrolli : telecomande me ekran LCD dhe funksion Multicomfort, pannel me komande digitale

Modalitet programacioni : mujor , javor ose ditor Lenda djegese : pellet

DESIGN:

REALIZIM LOGOSH E REKLAMASH ,BROSHURA ETJ : CLUBEXU | enkasxu@yahoo.it Revizor kontabel

zyra.komercaliste@yahoo.it

Katalog oxhake , o'nrg albania (2013)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you