Nieuwjaarskaart 2022

Page 1

kasteel kasteel van van gaasbeek gaasbeek


2022

Cover: Keizer Kareltrap, Kasteel van Gaasbeek, 2021, foto Jo Exelmans V.U. Luc Vanackere, Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, B-1750 Lennik (Gaasbeek)


Sing reign of Fair Maid, with gold upon her toe; Open you the West Door and turn the Old Year go. Dit is een tijd voor oude liedjes. Zoals dit Welshe Levy-Dew, dat vaak gezongen werd rond nieuwjaar. Semantici zien er een verband in met Aurora, de godin van de dageraad, die de gouden glans van de rijzende en ondergaande zon op haar hoofd en voeten droeg. In het kasteel zijn de luchters gedoofd en veilig verpakt. Zelfs de zon wordt slechts met mondjesmaat toegelaten door een sporadische kier waarin dan miljoenen stofpartikels dansen. De restauratiewerken lopen gestaag door en volgen daarbij hun eigen wetmatigheden. Terwijl hier nog een muur wordt uitgebroken, wordt daar al een kleurrijk ribgewelf geretoucheerd, een lambrisering gereconstrueerd of een sjabloontekening aangebracht. Samen met u kijken wij uit naar het ogenblik waarop Aurora’s rozige vingertoppen het kasteel, zijn verhalen, interieurs en kunstverzameling weer tot leven zullen wekken. Wij wensen u een goudomrand jaar. Het kasteelteam

Sing reign of Fair Maid, with gold upon her chin; Open you the East Door and let the New Year in.


Kasteelstraat 40, 1750 Lennik - www.kasteelvangaasbeek.be