Page 1

π™ΔO§

Ε Κ ΔO Σ Ε Ι Σ

Κ Α Σ ΤΑ Ν Ι Ω Τ Η

Δ·¯. °Ú·ÊÂ›Ô ∫∂ª¶∞ AÚÈıÌfi˜ Õ‰ÂÈ·˜ 3615

¢ ª ∞ π∫ O

¶§∏ƒøª∂¡O Δ∂§O™

ΓΕΝΙΚOΣ ΘΕΜΑΤΙΚOΣ ΤΙΜOKATAΛOΓOΣ

Nο 15

¢π∞¡∂ª∂Δ∞π ¢øƒ∂∞¡

£¤Ì· Â͈ʇÏÏÔ˘: Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË T· Û·ÎÈ¿

www.kastaniotis.com e-mail: info@kastaniotis.com

Kø¢: 9789999991988

ΓΕΝΙΚOΣ ΘΕΜΑΤΙΚOΣ ΤΙΜOΚΑΤΑΛOΓOΣ Ε Κ Δ O Σ Ε Ι Σ

Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ Η

H Σ Y Γ X P O N H E K ΔOT I K H Π A P OY Σ I A Σ TA EΛ Λ H N I K A Γ PA M M ATA Nο 15

ñ OKTΩBPIOΣ 2010


ΓΕΝΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ❦ No 15 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα


e-mail: info@kastaniotis.com

www.kastaniotis.com

Στις τιμές των βιβλίων δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. (Για τα βιβλία ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 5,5% και για τα CD-ROM, DVD Video και ebook στα 23%) Βιβλία χωρίς τιμή = προς έκδοση ή επανέκδοση Τιμές με αστερίσκο = ανατίμηση, Ε = Επανέκδοση ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Για τον κατάλογο των ψηφιακών μας εκδόσεων επισκεφθείτε το:

www.kastaniotis.com/ebook

Τ.Θ. 26011-100 22 Εξάρχεια, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΑ: Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-330.12.08, Fax: 210-382.25.30 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Fax: 210-384.24.31, 210-383.24.64 EΚΘΕΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Σόλωνος 131, 106 77 Αθήνα ΤΗΛ.: 210-330.12.08 (εσωτ. 187), Fax: 210-380.13.31 ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αριστοτέλους 7, 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-270.391, Fax: 2310-271.659


Π E P I E X O M E N A ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ EΛΛHNIKH ΛOΓOTEXNIA / ΠEZOΓPAΦIA . . . . . . . . . . . . . . . σελίδα ΞENH ΛOΓOTEXNIA / ΠEZOΓPAΦIA EIKOΣTOΣ AIΩNAΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » KΛAΣIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » MOYΣEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » MΠEΣT ΣEΛEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » MYΘIΣTOPIEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » OI OPIZONTEΣ TΩN BAΛKANIΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ΣYΓΓPAΦEIΣ AΠ’ OΛO TON KOΣMO . . . . . . . . . . . . . . . . » ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » TO BIBΛIO ΣTON KINHMATOΓPAΦO . . . . . . . . . . . . . . . . » TΣEΠHΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ΠOIHΣH – ΠOIHTIKH – TPAΓOYΔIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

21 47 67 65 72 65 66 52 73 70 70 75

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΓΛΩΣΣOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔOKIMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EΛΛHNIKH ΛOΓOTEXNIA / IΣTOPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KΛAΣIKA KEIMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEOEΛΛHNIKH ΓPAMMATOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΑ KEIMENA TΩN ΛAΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» » » » » » » » » » »

89 87 96 100 96 91 88 87 92 96 87

» » » »

106 107 106 105

» » » »

111 111 114 112

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ EΛAΣΣONA ΦIΛOΣOΦIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEΓIΣTA ΦIΛOΣOΦIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEIZONA ΦIΛOΣOΦIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦIΛOΣOΦIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ APXAIOΓNΩΣIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΘΡΗΣΚΕΙΑ – AΓION OPOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENAΛΛAKTIKH ΘEPAΠEIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EΣΩTEPIΣMOΣ – AΠOKPYΦA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελίδα 117 MONOΠATIA THΣ EΠIΣTHMHΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117 OIKOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117 TOΠOΘETHΣEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 118 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, OIKONOMIA ANAΣTOXAΣMOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129 ΔHMOΣIOΓPAΦIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136 ΔIAΠPAΓMATEYΣH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132 ΔIOIKHΣH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132 EΞEΛIΞH KAI KOINΩNIKEΣ EΠIΣTHMEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131 EΠIKOINΩNIA KAI KOINΩNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 134 EΠIKOINΩNIA / MME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136 KOINΩNIOΛOΓIA – ANΘPΩΠOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 128 ΛAOΓPAΦIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 127 ΛOΓIΣTIKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137 ΠAPEMBAΣEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136 ΠOΛITIKH – IΣTOPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ – ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘEΩPEIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAPTYPIEΣ – BIOΓPAΦIEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «TO BIBΛIO THΣ ZΩHΣ» ΣYZHTHΣEIΣ ME TON ΘANAΣH ΛAΛA . . . . . . . . . . . . . . . ΤΕΧΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΘΕΑΤΡΟ 1. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΟΥΣΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΣKEΨH, XPONOΣ KAI ΔHMIOYPΓOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΣYΛΛEKTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ε.Λ.Ι.Α. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΕΧΝH ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOΠOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΩΤΟ-ΜΝΗΜΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΧΟΡΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» » » » »

141 143 141 142 142

»

142

» »

155 157

»

158

» » » » » » » » » » » »

160 161 162 158 151 166 165 156 155 164 165 158


5

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΒΙΒΛΙΑ-ΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ AΘΛHTIΣMOΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . σελίδα 174 AKOYΣTIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172 ΑΛΜΠΟΥΜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169 BIBΛIA-ΔΩPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 170 BIBΛIA ΜΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172 VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172 KOYZINA – ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 173 OΔHΓOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172 ΣΑΤΙΡΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 170 XOMΠI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 174

ΔΙΓΛΩΣΣΕΣ, TPIΓΛΩΣΣEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔIΓΛΩΣΣEΣ EKΔOΣEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» »

177 178

» » » » » »

183 184 187 188 188 189

»

190

» »

191 192

» » » » »

190 188 190 194 186

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ . . . . . . . . . H ΨYXOΛOΓIA ΣHMEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KΛINIKH ΨYXOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEYPOΨYXOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠAIΔOΨYXIATPIKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ KAI ΨYXOΘEPAΠEIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΣYΓXPONH BIBΛIOΘHKH ΓIA THN ΨYXANAΛYΣH KAI ΨYXANAΛYTIKH ΨYXOΘEPAΠEIA . . . . . . . . . . . . . . ΨYXANAΛYΣH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ BIBΛIOΘHKH ΓIA TΟ ΠΑΙΔΙ KAI ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΨYXIATPIKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΨYXIΣMOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΨYXOΘEPAΠEIEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΨYXOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ MULTIMEDIA CD-ROM ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ . . . . . . σελίδα 201 BIBΛIOΘHKH ΓIA ΓONEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 198 HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207 ΛEΞIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 206 MULTIMEDIA CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207 ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 199 2. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 197 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . » 202 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 205 3. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 206 YΛIKA NHΠIAΓΩΓΩN-ΔAΣKAΛΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 199

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΓEΦYPEΣ: ΛOΓOTEXNIA ΓIA NEOYΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΓΝΩΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ΜΑΘΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. ΠΑΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. ΣΚΕΨΟΥ ΜΑΖΙ ΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EΦHBIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEANIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΣΚΙΟΥΡΑΚΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ΘΕΑΤΡΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» » » »

220 215 226 236

» » » » » » » » » » »

222 223 223 224 224 224 235 213 227 217 225

» » »

214 214 213


E Λ Λ H N I K Η Λ O ΓOT E X N I A

/ Π E Z O Γ PAΦ I Α

Το στίγμα της εποχής μας . . . . . . . . . . . 10,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΙΒΑΝΗ ΛΕΝΑ 5087-6

Ένα πεινασμένο στόμα (Μυθιστόρημα) . . 16,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΜΠΑΡΜΠΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (Έρευνα – Συλλογή) 5084-5

Οι μηχανόβιοι (Ιστορίες πάθους και αλητείας) . . . . . . . . . . 16,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΖΕΗ ΑΛΚΗ

Σπανιόλικα παπούτσια και άλλες ιστορίες

9,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

978-960-6811-27-2

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Διηγήματα (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . . . 18,00 ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

5139-2

Ο σύντροφος Πολύφημος και η μισή αλήθεια (Ιστορίες τσέπης για όσους επιμένουν) . . . . 8,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 5129-3

Τα σακιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 16,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Το γαμώτο ενός παναθηναϊκού . . . . . . . 14,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜΟΣ – ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ 5142-2

Το νησί των σημαδεμένων (Σπιναλόγκα – Η άρρωστη πολιτεία) . . . . . . 10,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΟΡΤΩ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5023-4

Δεκαέξι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΚΙΚΗ 978-960-6811-35-8

Το σπίτι στο βουνό (Νουβέλα) (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ ΜΕΝΗΣ 5160-6

Ξεχασμένη φρουρά (Τα κρυφά χαρτιά του συγγραφέα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΛΑΠΑΤΑ ΦΙΛΟΜΗΛΑ 5102-6

Η ξυπόλυτη των Αθηνών (Mυθιστόρημα) 18,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΛΙΒΑΝΟΥ ΜΠΕΣΣΗ 5045-6

Με είπαν Γάτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 18,00

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΜΑΪΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 5131-6

Τα φαινόμενα απατούν . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. 5064-7

Υποταγή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 16,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α. 5047-0

Το χιόνι του καλοκαιριού (Mυθιστόρημα) 18,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5103-3

2 0 1 0

5132-3

Β Ι Β Λ Ι Α

5085-2

Ν Ε Α

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗ, ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

5061-6

Η συνέντευξη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 10,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5062-3

Ο αγαπημένος των μελισσών (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 5140-8

Πώς να κρυφτείς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 16,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5040-1

Φίδια στο Σκορπιό (Mυθιστόρημα) . . . . . 16,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 978-960-6811-24-1

Λαζαρέτο – Ο γάμος των τράγων (Μυθιστόρημα) (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . 18,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 5113-2

Γιαρντίμ – Οι φλόγες της Ανατολής (Μυθ.) 18,00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Θ. 5067-8

Ημερολόγιο χωρίς ημερομηνίες . . . . . . . 18,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Θ. (Επιλογή – Επιμέλεια) 5167-5

Ύμνος στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Χριστουγεννιάτικα αφηγήματα) . . . . . . . . .

*

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Θ. (Επιλογή – Επιμέλεια) – ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ (Έρευνα) 5168-2

Κωνσταντινούπολη (Πρόλογος: Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος) .

*

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ο καιρός του καθενός (Μυθιστόρημα) . . 10,00

ΜΑΪΟΣ

ΝΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5098-2

ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

2 0 1 0

5112-5

Άκης και Δωροθέα (Μυθιστόρημα) . . . . . 12,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΤΕΡΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5025-8

Το νησί κάτω από την ομίχλη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 5146-0

Το σπασμένο τακούνι (Μυθιστόρημα) . . . 18,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Β Ι Β Λ Ι Α

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5107-1

Αλεξάνδρεια-Αθήνα (Αφήγημα) . . . . . . . . 22,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 5141-5

Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια... . . . . . . . . . 13,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ 5147-7

Έρωτας υπό αίρεση και άλλα διηγήματα 16,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5024-1

Νύχτες με ουρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 5082-1

Θρυλικές ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΜΑΪΟΣ

Ν Ε Α

ΤΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5158-3

Φαρμακείον Ευάγγελου Ραφαλιά . . . . . . 15,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5088-3

Πανωλεθρίαμβος . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00

ΜΑΪΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 5086-9

Το χάρισμα της Βέρθας (Μυθιστόρημα) . 16,00

ΙΟΥΝΙΟΣ


ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Οδυσσέας και Μπλουζ (Μυθιστόρημα) . . 14,00

5114-9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Το όνειρο της Κορίνας (Μυθιστόρημα) . . 10,00

5111-8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο βομβιστής του Παρθενώνα (Νουβέλα) (Νέα έκδοση αναθεωρημένη) . . . . . . . . . . .

5115-6

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ρημάζει (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . . . . . 12,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΠOΙΗΣΗ 978-960-6811-17-3 978-960-6811-15-9

978-960-6811-22-7

Σχέδιο για Ηλέκτρα (Εικόνες: Χρόνης Μπότσογλου) (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 Ανάποδα οδεύει ο δολοφόνος (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

978-960-6811-21-0

978-960-6811-18-0

Πόρτα στην πίσω θάλασσα (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Στο τέρμα της πλάνης . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

5133-0 978-960-6811-26-5

978-960-6811-23-4

5143-9

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Στιγμογραφίες (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . 10,00 ΣΙΔΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αμφίδρομη έλξη (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . 10,00 ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Ένα χωνάκι θλίψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Ξ E N Η Λ O ΓOT E X N I A

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

/ Π E Z O Γ PAΦ I Α

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ ΑΝΤΡΙΤΣ ΙΒΟ (ΣΕΡΒΙΑ) 4339-7

Η Δεσποινίδα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . .

5,90

ΜΑΡΤΙΟΣ

5,90

ΜΑΪΟΣ

5,90

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5,90

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ ΓΟΥΙΛΙΑΜ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 3898-0

Ο Άρχοντας των Μυγών (Μυθιστόρημα) . ΓΚΟΡΝΤΙΜΕΡ ΝΑΝΤΙΝ (Ν. ΑΦΡΙΚΗ)

4280-2

Ένας τυχαίος εραστής (Μυθιστόρημα) . . ΕΣΣΕ ΕΡΜΑΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

3734-1

Ροσάλντε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . .

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

978-960-6811-20-3

Γενιά του Νοέμβρη (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . 10,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ποιήματα (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ) . . . . . . . . . . 35,00 ΘΕΣΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Όρθιος νόμος (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . 15,00 ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

2 0 1 0

ΔΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 978-960-6811-28-9

Β Ι Β Λ Ι Α

8,00

Ν Ε Α

ΧΕΛΜΗ-ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ


ΖΙΝΤ ΑΝΤΡΕ (ΓΑΛΛΙΑ)

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

5074-6

2 0 1 0

5,90

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

5,90

ΙΟΥΛΙΟΣ

5,90

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5,90

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5,90

ΙΟΥΝΙΟΣ

5,90

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5,90

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

5,90

ΙΟΥΛΙΟΣ

5,90

ΜΑΪΟΣ

5,90

ΙΟΥΝΙΟΣ

5,90

ΙΟΥΛΙΟΣ

5,90

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

5,90

ΙΟΥΛΙΟΣ

5,90

ΙΟΥΛΙΟΣ

5,90

ΙΟΥΝΙΟΣ

5,90

ΜΑΪΟΣ

ΘΕΛΑ ΚΑΜΙΛΟ ΧΟΣΕ (ΙΣΠΑΝΙΑ) 3374-9

Οι οικογένεια του Πασκουάλ Ντουάρτε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΑΜΥ ΑΛΜΠΕΡ (ΓΑΛΛΙΑ)

4338-0

Η πτώση (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΑΝΕΤΙ ΕΛΙΑΣ (ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

4337-3

Πάρτι και αερομαχίες (Αφήγημα) . . . . . . ΚΑΟΥΑΜΠΑΤΑ ΓΙΑΣΟΥΝΑΡΙ (ΙΑΠΩΝΙΑ)

3845-4

Το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΕΡΤΕΣ ΙΜΡΕ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)

4206-2

Το μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΙΠΛΙΝΓΚ ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

5073-9

Δαίμονες των κυμάτων (Μυθιστόρημα) . . ΛΑΓΚΕΡΚΒΙΣΤ ΠΕΡ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

5072-2

Ο Νάνος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . ΛΕΣΙΝΓΚ ΝΤΟΡΙΣ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

3856-0

Το πέμπτο παιδί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . ΜΠΕΛΟΟΥ ΣΩΛ (ΗΠΑ)

3612-2

Η μοναδική – Άδραξε τη μέρα (Δύο μυθιστορήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΠΡΟΝΤΣΚΙ ΓΙΟΖΕΦ (ΡΩΣΙΑ)

5071-5

Το τραγούδι του εκκρεμούς (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΝΕΡΟΥΔΑ ΠΑΒΛΟ (ΧΙΛΗ)

5075-3

Εστραβαγάριο (Ποίηση) . . . . . . . . . . . . . . ΝΤΕΛΕΝΤΑ ΓΚΡΑΤΣΙΑ (ΙΤΑΛΙΑ)

3445-6

Καλαμιές στον άνεμο (Μυθιστόρημα) . . . ΟΕ ΚΕΝΖΑΜΠΟΥΡΟ (ΙΑΠΩΝΙΑ)

3519-4

Β Ι Β Λ Ι Α

Ο Προμηθέας ελεύθερος δεσμώτης (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Μια προσωπική υπόθεση (Μυθιστόρημα) ΠΙΝΤΕΡ ΧΑΡΟΛΝΤ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

3677-1

Οι Νάνοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . ΠΙΡΑΝΤΕΛΟ ΛΟΥΙΤΖΙ (ΙΤΑΛΙΑ)

3973-4

Χάος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ ΖΟΖΕ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

4412-7

Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον (Μυθιστόρημα)

5,90 *

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΙΝΓΚΕΡ ΙΣΑΑΚ ΜΠΑΣΕΒΙΣ (ΗΠΑ) 3988-8

Ο σκλάβος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . .

5,90

ΜΑΪΟΣ

5,90

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5,90

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ν Ε Α

ΦΩΚΝΕΡ ΓΟΥΙΛΙΑΜ (ΗΠΑ) 4038-9

Η Βουή και η Μανία (Μυθιστόρημα) . . . . ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ ΕΡΝΕΣΤ (ΗΠΑ)

4406-6

Για ποιον χτυπά η καμπάνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Κείμενα που έγραψαν ιστορία σε νέες, έγκυρες μεταφράσεις

Τρεις απόκληροι (Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς / Ο βιολιστής / Τζίμυ Ρόουζ) . . . . . . . . . . . . 9,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΣΕ ΕΡΜΑΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 5049-4

Κάτω από τον τροχό (Μυθιστόρημα) . . . . 14,00 Ε*

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΙΝΟ ΙΤΑΛΟ (ΙΤΑΛΙΑ) 5026-5 5169-9

Τελευταίο έρχεται το κοράκι (Διηγήματα) 15,00 Οι πρόγονοί μας (Ο διχοτομημένος υποκόμης / Ο αναρριχώμενος βαρόνος / Ο ανύπαρκτος ιππότης) . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΜΑΪΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο ευτυχισμένος θάνατος (Μυθιστόρημα)

12,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

Χίμαιρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΧΦΟΥΖ ΝΑΓΚΙΜΠ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) 4971-9

ΣΑΛΙΝΤΖΕΡ ΤΖ. ΝΤ. (ΗΠΑ)

5095-1

ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ ΕΡΝΕΣΤ (ΗΠΑ) ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ – 1920-1922:

Ιταλία, Βαλκάνια, Μικρασιατική καταστροφή 20,00

ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας ΑΪΡΑ ΣΕΣΑΡ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) 5031-9

Οι νύχτες στο Φλόρες (Μυθιστόρημα) . . 10,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΚΤΕΛ ΕΝΓΚΙΝ (ΤΟΥΡΚΙΑ) 5030-2

Φουρτούνα τον καιρό της καστανιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΑΞΙΟΝΟΦ ΒΑΣΙΛΙ (ΡΩΣΙΑ) 5029-6

Οι ουρανοξύστες της Μόσχας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΒΙΛΑ-ΜΑΤΑΣ ΕΝΡΙΚΕ (ΙΣΠΑΝΙΑ) 5028-9

Δόκτωρ Πασαβέντο (Μυθιστόρημα) . . . . 18,00

ΜΑΪΟΣ

ΓΚΟΡΝΤΙΜΕΡ ΝΑΝΤΙΝ (Ν. ΑΦΡΙΚΗ) 5108-8

Ο συντηρητής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 20,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΓΚΡΟΥΝΜΠΕΡΓΚ ΑΡΝΟΝ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 5038-8

Τίρζα, η βασίλισσα του ήλιου (Μυθ.) . . . 20,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

5157-6

Ψηλή σηκώστε στέγη, ξυλουργοί / Σίμορ – Συστατικά στοιχεία (Νουβέλες) . 14,00 Εννέα ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00

5079-1

2 0 1 0

ΚΑΜΥ ΑΛΜΠΕΡ (ΓΑΛΛΙΑ) 5046-3

Β Ι Β Λ Ι Α

EIKOΣTOΣ AIΩNAΣ O κόσμος των σύγχρονων κλασικών

Ν Ε Α

ΜΕΛΒΙΛ ΧΕΡΜΑΝ (ΗΠΑ) 5119-4


ΕΝΤΣΕΝΣΜΠΕΡΓΚΕΡ ΧΑΝΣ ΜΑΓΚΝΟΥΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

5039-5

2 0 1 0 Β Ι Β Λ Ι Α

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΛΕ ΚΑΡΕ ΤΖΟΝ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 5125-5

Η τελευταία κλήση (Μυθιστόρημα) . . . . . 10,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΛΕ ΚΛΕΖΙΟ ΖΑΝ-ΜΑΡΙ ΓΚΥΣΤΑΒ (ΓΑΛΛΙΑ) 5032-6

Περιπλανώμενο αστέρι (Μυθιστόρημα) . . 18,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΛΕΪΝ ΠΑΤΡΙΚ (ΚΑΝΑΔΑΣ) 5109-5

Κόκκινο σκυλί, κόκκινο σκυλί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΛΕΣΙΝΓΚ ΝΤΟΡΙΣ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 5121-7

Το χρυσό σημειωματάριο (Μυθιστόρημα) 22,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΛΙ ΓΙΓΕΝ (ΚΙΝΑ) 5042-5

Χίλια χρόνια καλές προσευχές (Διηγήματα) 14,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΚΚΑΝ ΚΟΛΟΥΜ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 5126-2

Κι άσε τον κόσμο τον μεγάλο να γυρίζει (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΜΑΚΚΑΡΘΥ ΚΟΡΜΑΚ (ΗΠΑ) 4486-8

Ο δρόμος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,00

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΝΕΑ ΝΟΡΜΑΝ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 5035-7

Η επιστροφή του χούλιγκαν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΟΝΤΑΛΜΠΑΝ ΜΑΝΟΥΕΛ ΒΑΘΚΕΘ (ΙΣΠΑΝΙΑ) 5120-0

Τα χαρούμενα αγόρια της Ατζαβάρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΟΥΝΓΚΑΝ ΜΟΥΡΑΤΧΑΝ (ΤΟΥΡΚΙΑ) 5124-8

Τσαντόρ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . .

9,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Άπειροι κόσμοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 14,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΠΑΝΒΙΛ ΤΖΩΝ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 5068-5

ΜΥΛΕΡ ΧΕΡΤΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 5094-4

Ο άγγελος της πείνας (Μυθιστόρημα) . . . 16,00

ΜΑΪΟΣ

ΟΖ ΑΜΟΣ (ΙΣΡΑΗΛ) 5118-7

Το μαύρο κουτί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 20,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΟΚΕΡ ΤΖΕΛΙΛ (ΤΟΥΡΚΙΑ) 5034-0

Έγκλημα στο χρηματιστήριο (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΔΟΥΡΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (ΚΟΥΒΑ) 5159-0

Μάσκες (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . 16,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΡΙΣ ΜΑΤ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 5033-3

Φόνοι στη Βηθλεέμ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 16,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΡΟΝΚΑΛΙΟΛΟ ΣΑΝΤΙΑΓΟ (ΠΕΡΟΥ) 5036-4

Η τέταρτη ρομφαία (Η ιστορία του Αμπιμαέλ Γκουσμάν και του «Φωτεινού Μονοπατιού») 15,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ ΖΟΖΕ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 5043-2

Ν Ε Α

Χάμερσταϊν, ή περί ιδιορρυθμίας (Μια γερμανική ιστορία) . . . . . . . . . . . . . . 18,00

5138-5

Το τετράδιο (Κείμενα που γράφτηκαν για το blog, Σεπτέμβριος 2008 – Μάρτιος 2009)12,00 Κάιν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΜΑΡΤΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΖΕΪΜΣ Π. ΝΤ. (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 5105-7

Θάνατος σε ιδιωτική κλινική (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΙΟΥΛΙΟΣ


ΧΑΑΣΕ ΧΕΛΑ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 4880-4

Στο κατώφλι της φωτιάς (Μυθιστόρημα) .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

5027-2

Αυτό που η μέρα οφείλει στη νύχτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

ΜΑΪΟΣ

ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΕΡ Βιβλία που προκάλεσαν κι έγιναν ανάρπαστα Μονάκριβη (Σπρώξε) (Μυθιστόρημα) . . . 12,00 Ε

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔOΚΙΜΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΜΗΣ 5175-0

Η έβδομη αίσθηση (Troika Μοίρα) . . . . . 16,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

5092-0

Εξουσία και κοινωνία (Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά) . 35,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 4461-5

Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας 20,00 E

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5170-5

*

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (Απλά μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5166-8

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5176-7

Από την κοσμογονία στην γλωσσογονία .

*

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Γιάννης Μαρκόπουλος (Ένας ζωντανός μύθος της σύγχρονης Ελλάδας) . . . . . . . . . 14,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΕΙΟ ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5007-4

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ 5080-7

Επιστροφή στα παιδιά της Αντιγόνης . . . 25,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

Η επινόηση της ετερότητας («Ταυτότητες» και «διαφορές» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . . . . . . . . . .

2 0 1 0

ΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΣΑΜΑΤΑΣ ΜΗΝΑΣ – ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Επιστημονική επιμέλεια)

Β Ι Β Λ Ι Α

ΣΑΦΑΪΡ (ΗΠΑ) 5059-3

Ν Ε Α

9,00

ΧΑΝΤΡΑ ΓΙΑΣΜΙΝΑ (ΑΛΓΕΡΙΑ)


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Η αίσθηση της ευτυχίας . . . . . . . . . . . . . 18,00 ΜΑΪΟΣ Γράμματα σε μια νεαρή φίλη . . . . . . . . . 6,00 Ε* ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Τι είναι αγάπη; (Η απελευθέρωση από το γνωστό) . . . . . . 9,00 Ε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Το πέταγμα του αετού . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

5093-7 5150-7 5153-8 5145-3

ΑΛΜΠΟΥΜ ΕΚΟ ΟΥΜΠΕΡΤΟ (Επιμέλεια)

Ιστορία της ομορφιάς . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Η ομορφιά της λίστας . . . . . . . . . . . . . . 40,00

3790-Χ 5106-4

2 0 1 0 Β Ι Β Λ Ι Α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΟΣΧΙΔΗ ΕΛΕΝΑ – ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΠΕΠΗ

Θράκη. Τόσο κοντά, τόσο μακριά (Ο μουσουλμανικός κόσμος της) . . . . . . . . 20,00

5171-2

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Θ. (Επιμέλεια)

Μόνο για άνδρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

3421-8

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΟΥΔΗΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 978-960-6811-14-2

Βίος και πολιτεία (Αυτοβιογραφία) (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΜΠΕΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αφού με ρωτάτε, να θυμηθώ... . . . . . . . . 17,00

5081-4

Ν Ε Α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΠΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SET 5148-4 T1 5149-1 T2 5174-3

Οδύσσεια προς την ελευθερία, 1928-1964 (Από το Βασιλίτσι Μεσσηνίας στην υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Οδύσσεια προς την ελευθερία, 1964-2008 (Από τις δίκες του Μαντέλα στην πτώση του απαρτχάιντ και στα μάρμαρα του Παρθενώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ Όταν το βλέμμα του συγγραφέα αναδεικνύει τις σημασίες των τοπίων και των τόπων 5154-5

ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ. – ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΜΙΚΕΛΗΣ Σ. Κίνα 1978-2008 (Η αναγέννηση του δράκου) 30,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΑΤΙΡΙΚΑ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 5173-6

Είμαι σε κρίση... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


Π OΛITIKΗ – I ΣTOPIA Η δικτατορία της... δημοκρατίας στην Ελλάδα (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . 18,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΘÉΟΣ ΖΗΣΗΣ 5076-0

Το ολέθριο «χάντικαπ» . . . . . . . . . . . . . 20,00

Ν Ε Α

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 978-960-6811-19-7

ΜΑΪΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Εκσυγχρονισμός και μεταρρυθμίσεις (Με προτάσεις για τη διακυβέρνηση, για τη δικαιοθέτηση, για τη λειτουργία της Βουλής, για το ρόλο των κομμάτων και του βουλευτή κ.ά.) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ. 5090-6 5089-0

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KAI

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

KOINΩΝΙΑ

Διεύθυνση σειράς: Στέλιος Παπαθανασόπουλος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Επιμέλεια) Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα . . 35,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Διεύθυνση σειράς: Νίκος Κοτζιάς ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 5077-7

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα (Για μια νέα, ενεργητική, δημοκρατική, πατριωτική στρατηγική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . 25,00

ΜΑΪΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 5014-2

ΦΙΛΙΠ ΚΛΟΝΤ-ΖΑΝ (Επιμέλεια) 100 ταινίες (Για μια ιδανική ταινιοθήκη) . . . 27,00

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 5060-9

Σήμερα η Τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

ΜΑΡΤΙΟΣ

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

5151-4

2 0 1 0

Κυπριανού και Κυπριακό (Η Συνάντηση Κορυφής της Νέας Υόρκης το 1985) . . . . . . 13,00 Η διπλωματία της εισβολής (Η Διάσκεψη της Γενεύης για την Κύπρο τον Αύγουστο του 1974) (Πρόλογος: Γλαύκος Κληρίδης) . . 15,00

Β Ι Β Λ Ι Α

5069-2


Β Ι Β Λ Ι Α

2 0 1 0

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

ΘΕΑΤΡΟ 2. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ – Λ Υ Ρ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο – ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡ Ο Υ

SET 0500-5 T2Γ 2872-1

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (1794-1944) . . . . . . . . . . . . . . . .(Τόμος B΄, Mέρος Γ΄) 35,00

ΒΙΒΛΙΑ

ΜΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (Επιλογή – Επιμέλεια) 4875-0

Κάθε μέρα ο έρωτας . . . . . . . . . . . . . . . .

9,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ημερολόγιο 2011 – «Κρίση είναι... θα περάσει!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΥΡ 5165-1

ΝΤΡΑΪΝΤΕΝ ΓΟΥΙΝΤΥ 4314-4

Κάθε μέρα μια θετική σκέψη . . . . . . . . . .

9,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

365 ημέρες γονιός . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΑΦΝΗ (Κείμενα) 4988-7

ΚΟΥΖΙΝΑ – ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΥΗ 5104-0

Μαγειρική για δύσκολους καιρούς (Πώς να τρώμε καλύτερα και να μην πετάμε τίποτα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

ΜΑΪΟΣ

ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ ΛΕΝΑ 5127-9

Η δίαιτα που έκανε θεά την Αφροδίτη . .

8,00 Ε

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ISSN 1108-4383 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ – Ψυχική υγεία

και ψυχοπαθολογία Tόμος 11, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2009) . . 15,00 Tόμος 12, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2010) . . . . . . 15,00

ΜΑΪΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ν Ε Α

ISSN 1790-0824 EPEYNHTIKO ΠANEΠIΣTHMIAKO INΣTITOYTO

EΦHPMOΣMENHΣ EΠIKOINΩNIAΣ 2010 2010

Ζητήματα επικοινωνίας Τεύχος 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τεύχος 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ιστορίες για να ονειρεύεσαι... Παιχνίδια για να μεγαλώνεις... (Για εμψύχωση βιωματικών ομάδων προσωπικής ανάπτυξης) . . . . . . . . 25,00

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ – ΔΕΜ Ε Ν Α ΚΛΩΤΣΑ ΣΟΦΙΑ 5048-7

Η απόφαση της ευτυχίας (Πώς να πετύχετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΝΙΚΑ (Επιμέλεια) 5083-8

Το μικρό βιβλίο της ευτυχίας . . . . . . . . . 10,00

ΜΑΪΟΣ

Μάθε να αποδέχεσαι τον εαυτό σου . . . . 12,00 Ε*

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΧΑΜΠΛΥ ΚΕΝΕΘ 5065-4

Πώς θα αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 E

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΧΟΚ ΠΩΛ 5066-1

5101-9 5152-1

TO BIBΛIO

ΣTHN

10,00 E

ΜΑΡΤΙΟΣ

10,00 E

ΜΑΪΟΣ

10,00 E 10,00 Ε*

ΙΟΥΝΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

EKΠAIΔEYΣH

1. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Υ Σ Κ Α Ι Μ Α Θ Η Τ Ε Σ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΟΞΑ 5172-9

Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγιωγείο και το δημοτικό (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5135-4

Μπορώ και με τα μάτια μου (Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 5128-6

Μια εισαγωγή στη σημειολογία: Θεωρία και εφαρμογές . . . . . . . . . . . . . . 20,00

2 – Γενικός Θεματικός Νο 15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

5100-2

Ηρεμήστε (Πώς να αντιμετωπίσετε την απογοήτευση και το θυμό) . . . . . . . . . . Στήριξε τον εαυτό σου (Μάθε να διεκδικείς τα δικαιώματά σου) . . Μη φοβάσαι τίποτα (Πώς να ξεπεράσεις τους φόβους σου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μάθε να αγαπάς και να αγαπιέσαι . . . . .

2 0 1 0

ΝΤΡΑΪΝΤΕΝ ΓΟΥΙΝΤΥ 5099-9

Β Ι Β Λ Ι Α

ΣΤΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ν Ε Α

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΑΦΝΗ – ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΠΟΛΑ 5144-6


( Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ )

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ Γ Ν Ω Σ Η ΕΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 4592-6

Θέλω να μάθω για το σεξ . . . . . . . . . . . 19,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

6. ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩ ΣΗ Σ ΛΕΜΠΟΜ ΖΟΕΛ – ΛΕΜΠΟΜ ΚΛΕΜΑΝ 5137-8

Μαθαίνω πώς λειτουργεί (250 αντικείμενα, συσκευές και μηχανήματα) . . . . . . . . . . . . 25,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 4364-9

Το βιβλίο των κοριτσιών . . . . . . . . . . . . . 19,00

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ (SADAHZINIA) 5164-4

Ο Τζακ και η φασολάδα . . . . . . . . . . . . 14,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ν Ε Α

Β Ι Β Λ Ι Α

2 0 1 0

ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 5091-3 5163-7

ΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 247. Περιπέτεια στο Αιγαίο . . . . . . . . . . 10,00 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 248. Μια αστεία επιδημία . . . . . . . . . . . . 12,00

ΙΟΥΝΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5162-0

Τσόκο Μπλοκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία λογοτεχνία


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

E Λ Λ H N I K H Λ O ΓOT E X N I A

4732-6/’08

1814-X/’97 960-7031-61-X 4213-0/’06 4048-8/’05 4249-0/’06 4212-1/’06 4248-2/’06 0424-6 ... 4250-4/’06 0107-7 ... 0443-2 3841-6/’07 ... 0469-6 0108-5/’03 ... ... ... 0442-1 3581-8/’03 ... ... ... 0153-0 0191-3

/ Π E Z O Γ PAΦ I A

Αγαπητός Παναγιώτης, Aποστολίδης Aνδρέας, Γκάκας Σέργιος, Δανέλλη Tιτίνα, Kακούρη Aθηνά, Kατσουλάρης Kώστας, Λύκαρης Iερώνυμος, Mάρκαρης Πέτρος, Mαρτινίδης Πέτρος, Mιχαηλίδης Tεύκρος, Mιχαλοπούλου Aμάντα, Πιμπλής Mανώλης, Φιλίππου Φίλιππος Ελληνικά εγκλήματα 2 (Δεκατρείς αστυνομικές ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Aγγελίδου Kλαίρη O Δρόμος (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Aθανασοπούλου Eλένη Σπίτι στις Bρυξέλλες (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . 10,00 Αλεξίου Έλλη (Άπαντα) 1. Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή (Διηγήματα) . . . . . 12,00 2. Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον (Mυθιστόρημα) 10,00 3. Υπολείμματα επαγγέλματος (Διηγήματα) . . . . . . . . 10,00 4. Λούμπεν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 5. Παραπόταμοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 6. Με τη λύρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 7. Αναχωρήσεις και μεταλλαγές (Διηγήματα) . . . . . . 8,00 8. Μυστήρια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 9. Προσοχή συνάνθρωποι! (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 8,00 10. Σπονδή (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 11. Και ούτω καθεξής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,00 12. Για να γίνει μεγάλος (Βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 13. Και υπέρ των ζώντων (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 8,00 14. Δεσπόζουσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 15. Μια μέρα στο γυμνάσιο (Θέατρο) . . . . . . . . . . . . 10,00 15α. Έτσι κάηκε το δάσος – Μόνο από αγάπη (Θέατρο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 16. Βασιλική Δρυς (Το χρονικό της εκπαίδευσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α΄) 13,00 16α. Βασιλική Δρυς (Το χρονικό της εκπαίδευσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β΄) 13,00 17. Από πολύ κοντά (Αυτοβιογραφικό) . . . . . . . . . . . . 11,00 18. Παίζουμε κουκλοθέατρο; (Θέατρο) . . . . . . . . . . . 10,00 19. Κατερειπωμένα αρχοντικά (Διηγήματα) . . . . . . . . 8,00 20. Έλληνες λογοτέχνες (Δοκίμια Ι ) . . . . . . . . . . . . . . 10,00 21. Ξένοι λογοτέχνες (Δοκίμια ΙΙ ) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 22. Yπό εχεμύθειαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 23. Εισαγωγή στην ιστορία της Παιδαγωγικής . . . . . 10,00

21


22

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

3135-9/’01 3925-2/’05 4601-5/’08 4517-9/’07 1285-0 1437-3/’95 1545-0/’96 2045-9/’97 2568-5/’99 3198-7/’01 3412-9/’02

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Aλμπάνη Bασιλική O φόβος τη νύχτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Aμανατίδης Bασίλης Mη με φας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο σκύλος της Χάρυβδης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. Καπέλα στο πέλαγος (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Ανδρουλάκης Μίμης THE DREAM – Σκιές στην Αθήνα (Ονειρικοί διάλογοι) O σωσίας και οι δαίμονες του πάθους (Αλλόκοτες ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O μυστικός Nοέμβρης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Το χαμένο μπλουζ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Μν (Γυναικείο αντιμυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . H γυναίκα της όγδοης μέρας (Mυστικός έρως – Aπόκρυφος βίος) (Mυθιστόρημα) . . Tάνγκο του Tσε. Aπό την Tάνια στην Tίνα (Aφήγημα για την παγκοσμιοποίηση στον 21ο αιώνα) . .

15,00 10,00 10,00 18,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 15,00 16,00

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ 3083-2/’01

3779-9/’04

4998-6/’09

1341-5

4780-7/’08

4942-9/’09

A΄ Λογοτεχνικός διαγωνισμός Aντώνης Σαμαράκης Aνθολογία διηγήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B΄ Λογοτεχνικός διαγωνισμός Aντώνης Σαμαράκης Aνθολογία διηγήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ΄ Λογοτεχνικός διαγωνισμός Aντώνης Σαμαράκης Aνθολογία διηγήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ανάμεσα σε δύο κόσμους – Συγγραφείς στη Γερμανία με ελληνικό διαβατήριο (Επιμέλεια: Γιώργος Ξ. Mατζουράνης) . . . . . . . . . . . . . . Aντωνόπουλος Tάκης Tαξίδια στην Iστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aποστολίδης Aνδρέας, Bασιλικός Bασίλης, Γκάκας Σέργιος, Γριπιώτης Nίκος, Δανέλλη Tιτίνα, Δανέλλης Bασίλης, Kακούρη Aθηνά, Λύκαρης Iερώνυμος, Mάρκαρης Πέτρος, Mαρτινίδης Πέτρος, Mιχαηλίδης Tεύκρος, Σταμάτης Aλέξης, Φιλίππου Φίλιππος Eλληνικά εγκλήματα 3 (Δεκατρείς αστυνομικές ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00

11,00

13,00

8,00 16,00

20,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4465-3/’07 3613-X/’04 4645-9/’08 2054-3/’97 1824-7/’97

5085-2/’10 4305-5/’06 4974-0/’09

4079-Χ/’06

3776-4/’04 4499-8/’07 3291-6/’02 4500-1/’07 3343-5/’02 3754-3/’04 3583-5/’04 4340-3/’07 4180-5/’06 4618-3/’08 4992-4/’09

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Αποστολίδης Ανδρέας, Δανέλλη Τιτίνα, Κακούρη Αθηνά, Κυριακόπουλος Κώστας, Μαμαλούκας Δημήτρης, Μάρκαρης Πέτρος, Μαρτινίδης Πέτρος, Μπράμος Γιώργος, Πολιτοπούλου Μαρλένα, Φιλίππου Φίλιππος Ελληνικά εγκλήματα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Aρκουδέας Kώστας O Mεγαλέξανδρος και η σκιά του (Iστορικό μυθιστόρημα) 15,00 O Aριθμός του Θεού (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,00 Αρλέτα Από πού πάνε για την άνοιξη; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Aρμένης Γιώργος Mυρωδιά από χώμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 8,00 Aστερίου Χρήστος, Γκουρογιάννης Βασίλης, Γρηγοριάδης Θεόδωρος, Μάρκαρης Πέτρος, Νόλλας Δημήτρης, Παναγιωτόπουλος Νίκος, Πανσέληνος Αλέξης, Παπαδάκη Κάλλια, Τριανταφύλλου Σώτη, Φασουλής Σταμάτης Το στίγμα της εποχής μας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Aσωνίτης Αλέξανδρος Μ. Γεια σου, τηλεόραση! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Tο μνημειώδες σχέδιο του Σερ Oυίνστον Tσόρτσιλ (Δύο νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Aυγέρης Μάρκος Από την αιχμαλωσία (Κατά το ημερολόγιο του αιχμαλώτου αεροπόρου Β. Κ.) (Mυθιστορηματικό χρονικό) . . . . . . . 14,00 Bαλαωρίτης Nάνος O Σκύλος του Θεού (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Βάρναλης Κώστας Φέιγ βολάν της Κατοχής (Χρονογραφήματα) . . . . . . . 18,00 Bασιλόπουλος Mανόλης Θα πιω ό,τι κι εσύ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Βούλγαρης Κώστας Η μέρα με τις δεκατέσσερις νύχτες (Μυθιστόρημα) . 10,00 Γαλανάκη Pέα O Aιώνας των Λαβυρίνθων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 18,00 Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 10,00 Eλένη ή ο Kανένας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Θα υπογράφω Λουί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,00 Αμίλητα, βαθιά νερά – Η απαγωγή της Τασούλας (Μυθιστορηματικό χρονικό) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά (Spina nel cuore) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Φωτιές του Iούδα, στάχτες του Oιδίποδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

23


24

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4468-4/’07

4865-1/’09

1803-6/’97 2165-5/’98 2414-3/’99 2467-0/’99 2468-6/’99 2399-2/’99 2470-9/’99 2471-6/’99 2472-7/’99 2473-5/’99 2788-5/’00 4272-7/’06 3340-8/’03 1156-0 1633-9/’96 2394-1/’99 2949-4/’01 3413-7/’02 3894-9/’04 4572-8/’07 4924-5/’09 3041-0/’01 4599-5/’08 1492-6/’96 2542-1/’99 3733-0/’04 4448-6/’07 4835-4/’08

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Γαλανάκη Pέα, Διβάνη Λένα, Δούκα Μάρω, Ζατέλη Ζυράννα, Κακούρη Αθηνά, Φακίνου Ευγενία Συγγραφικές εμμονές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γαραντούδης Eυριπίδης – Mικέ Mαίρη (Eισαγωγή – Eπιμέλεια – Aνθολόγηση) Παλίμψηστο Kαβάλας (Aνθολόγιο μεταπολεμικών λογοτεχνικών κειμένων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γερμανός Φρέντυ Tερέζα (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yγρές νύχτες (Iστορίες μιας χαμένης γενιάς) . . . . . . . . Γυναίκα σαν βελούδο (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . Kατάστασις απελπιστική αλλά όχι σοβαρή (Eυθυμογραφήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tρελαθήκαμε εντελώς... (Eυθυμογραφήματα) . . . . . . . Kαλά νέα από την Aφροδίτη (Διηγήματα) . . . . . . . . . Η Εκτέλεση (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . «Ακριβή μου Σοφία...» (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . Ένα γελαστό απόγεμα (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . ΣΑΜ (Σάτιρα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το αντικείμενο (Νίκος Ζαχαριάδης) (Ιστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έλλη Λαμπέτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γεωργοτέλη Γιάννα A. Tο γελοίο, η γελοία και ο κούκος αηδόνι (Mυθιστ.) . Γιαννακοπούλου Ντόρα H πρόβα του νυφικού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . O μεγάλος θυμός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Mε τα μάτια του έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Oι τρεις χήρες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aμαρτωλέ μου άγγελε (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Έρως μετ’ εμποδίων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Το μενταγιόν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ένοχα μυστικά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκάκας Σέργιος Kάσκο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στάχτες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκιώνης Δημήτρης Tο περίπτερο (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έτσι κι αλλιώς... (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαι μετά τι έγινε; (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χωρίς προστάτη (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tώρα θα δεις... (Αφήγημα) (Nέα έκδοση ξαναδουλεμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00

20,00 18,00 12,00 16,00 11,00 11,00 11,00 18,00 16,00 11,00 11,00 14,00 18,00 19,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 15,00 16,00 16,00 16,00 12,00 14,00 10,00 10,00 11,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

0042-9 0250-2 0251-0 0698-2 0699-0 0839-X 1133-1 1251-6 4245-8/’06 3345-9/’02 3859-0/’04 4525-4/’07 4959-7/’09 4995-5/’09

4831-6/’08 2094-2/’98 SET 3414-5 T1 3415-3/’02 T7 3416-1/’02 2663-0/’00 3344-0/’02 2105-1/’99 3956-2/’05 1783-1/’97 2714-4/’00 3328-2/’02 3739-6/’04 4009-9/’05 4821-7/’08

5087-6/’10

25

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Γκρίτση-Μιλλιέξ Τατιάνα Στη σκάλα του Oυρανού (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Αναδρομές (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αλλάζουμε; (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Και ιδού ίππος χλωρός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Σπαράγματα (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oνειρικά (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο αλώνι της Εκάτης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . Στο δρόμο των Αγγέλων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Γκροσδάνης Νίκος Συνέβη στο Πράβι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Δάνδολος Στέφανος Nάρκισσοι και Kανίβαλοι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . NEPΩN. Eγώ, ένας θεός (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . Το αγόρι στην αποβάθρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . O τελευταίος κύκνος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Δανέλλη Tιτίνα Tα τέσσερα μπαστούνια (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δεύτος Θεόδωρος I. Σμύρνη, συγγνώμη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Δήμας Xρήστος Oι Aκροβάτες του Kήπου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Δημητριάδης Δημήτρης H ανθρωπωδία – Mία ατελής χιλιετία 1ος τόμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ος τόμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δημόπουλος Ντίνος Οι εραστές της Μύρινθας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Tζο ο Tρομερός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Δημοπούλου Mίνα Λέγε με Άννα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παγερά μάτια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διβάνη Λένα Oι γυναίκες της ζωής της (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Εργαζόμενο αγόρι (Γαλάζιο μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Eνικός αριθμός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Γιατί δε μιλάς για μένα; (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . Ψέματα (Σπονδυλωτό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Τι θα γίνω άμα δεν μεγαλώσω (και άλλα αναπάντητα ερωτήματα) (Kείμενα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ένα πεινασμένο στόμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . .

12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 6,00 8,00 9,00 18,00 20,00 18,00 16,00 16,00

17,00 18,00 6,00

25,00 20,00 14,00 18,00 9,00 15,00 14,00 14,00 16,00 9,00 18,00

16,00 16,00


26

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4196-6/’06 4602-2/’08 1964-4/’97 2991-9/’01

3549-4/’03

4289-Χ/’06 4123-0/’05 2898-6/’00 1805-0/’97 2474-3/’99 3806-X/’04 1035-1 1807-7/’97 1061-0 1837-9/’97 3659-8/’04 3879-5/’04 1509-4/’96 2103-5/’98 3873-6/’04 3876-0/’04 4864-4/’09 1059-7 1253-9 1414-4/’95

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Διβάνη Λένα, Κορτώ Αύγουστος, Μιχαλοπούλου Αμάντα, Χωμενίδης Χρήστος Το ερωτικό των τεσσάρων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Διπλάρης Γρηγόρης Ο πιλότος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δοξιάδης Απόστολος Τα τρία Ανθρωπάκια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . O θείος Πέτρος και η Eικασία του Γκόλντμπαχ (Μυθιστόρημα) (Τέταρτη έκδοση ξαναδουλεμένη) . . . . Δρακονταειδής Φίλιππος Δ. H πρόσοψη (Διήγησις περιέχουσα πλείστα πάνυ ωραία και συνήθη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ελευθερίου Μάνος Tο άγγιγμα του χρόνου (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . Ελευθερίου Μάνος – Νιάρχος Θανάσης Θ. Η δεκαετία του ’60 (Κείμενα – Φωτογραφίες) . . . . . . . Εμίρης Γιάννης Ηλ. Κάψε την Άλλη! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Eμμανουηλίδης Kώστας O χρόνος είναι χύμα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . Iπτάμενη πολυθρόνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Έξαρχος Γιώργης Σελάνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευαγγελίδης Παναγιώτης Tο χέρι κάτω απ’ το ρούχο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Kωνσταντίνος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευθυμιάδη Νένη Oι πολίτες της σιωπής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . H πόλη των γλάρων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Eυσταθιάδης Mίνως Xωρίς γλώσσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zαρκαδάκης Γιώργος Tο Πέρασμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zαρόκωστα Kατερίνα Tο καθαρό χάδι (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tόμεκ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ένα κομματάκι ουρανός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Mητέρα και κόρη (Iστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tου έρωτα και της τύχης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Ζατέλη Ζυράννα Και με το φως του λύκου επανέρχονται (Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . Περσινή αρραβωνιαστικιά (Εννέα ιστορίες) . . . . . . . . Στην ερημιά με χάρι (Ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 15,00 12,00 15,00

20,00 10,00 9,00 12,00 8,00 12,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 10,00 10,00 15,00 14,00 15,00

20,00 15,00 15,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

27

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Ζατέλη Ζυράννα (συνέχεια) SET 3199-8

ME TO ΠAPAΞENO ONOMA PAMANΘIΣ EPEBOYΣ

O θάνατος ήρθε τελευταίος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Tο πάθος χιλιάδες φορές (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Ζαχαρόπουλος Κώστας – Μπαρμπίκας Ηλίας (Έρευνα – Συλλογή) 5084-5/’10 Οι μηχανόβιοι (Ιστορίες πάθους και αλητείας) . . . . . . . Zέη Άλκη 1686-4/’96 Nεανική φωνή (Πέντε διηγήματα με ζωγραφική της Μαριλίτσας Βλαχάκη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5132-3/’10 Σπανιόλικα παπούτσια και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . Zιάννη Δήμητρα 2454-9/’99 Kαληνύχτα, σενιόρα (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζιώγας Βασίλης 3042-5/’01 O ανθισμένος άντρας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Zιώτης Γιάννης 960-7031-52-0 Mε το βλέμμα της νιότης μου (Διηγήματα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζωγράφου Ευγενία 978-960-6811-27-2/’10 Διηγήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Θαλασσινός Φώτης 3684-9/’04 O θάνατος του κόμη του Λωτρεαμόν (Διηγήματα) . . 4370-0/’07 Λούπα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θεοδόσης Μάκης 2569-3/’99 Μια ερωτική τραγωδία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Θεοτόκης Kωνσταντίνος 2373-9/’99 H ζωή στο βουνό (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Θεοφίλου Αχιλλέας 0974-4 Μεθυσμένη Ορχήστρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . Καββαθάς Βασίλης 1126-9 O πειρατής με τη Μερσεντέ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 1428-4/’95 O ιός του Θεού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813-1/’97 Tο πακέτο – Tο μερτικό των αγγέλων (Μυθιστόρημα) 2789-0/’00 Ωραίο το φουστάνι σου, Γιώργο μου (Μυθιστόρημα) (Πρόλογος – Επίλογος: Κ. Ταχτσής) . . . . . . . . . . . . . . . 2834-X/’00 Το δεύτερο φουστάνι (Ψυχο-γράφημα) . . . . . . . . . . . Κάγιος Παύλος Θ. 1121-8/’95 Και ξαφνικά χιόνισε χρόνια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 2836-6/’00 Σε είδα να ’σαι αόρατος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 3875-2/’04 Δεν υπάρχει ελευθερία μακριά σου (Μυθιστόρημα) . 4993-1/’09 Kαι με κλειστά μάτια θα βλέπω (Mυθιστόρημα) . . . . . Καζαντζάκη Γαλάτεια 4365-6/’07 Άνθρωποι και υπεράνθρωποι (Μυθιστόρημα) . . . . . . 4647-3/’08 Κρίσιμες στιγμές (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T1 3139-4/’01

T2 4948-1/’09

20,00 25,00

16,00

15,00 9,00 6,00 15,00

9,00 18,00 10,00 7,00 12,00 15,00 5,00 9,00 10,00 12,00 14,00 11,00 12,00 15,00 14,00 22,00 18,00 15,00


28

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Καζαντζάκη Γαλάτεια (συνέχεια) O κόσμος που πεθαίνει και ο κόσμος που έρχεται (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kακουλίδης Γιάννης 3417-X/’02 Eλληνικός θάνατος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 5017-3/’09 Aναφορά στον Kύριο Kωστάκη Πρου (Διηγήματα, αφηγήσεις και ασκήσεις γραπτού λόγου) . . . . . . . . . . . . Κακούρη Aθηνά 4907-8/’09 Ξιφίρ Φαλέρ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαλατζόπουλος Γιάννης 4227-Χ/’06 Γιαννάκης, το παιδί-θαύμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Kάλιοσης Bαγγέλης 2043-8/’97 Όμηρος εταίρας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4066-8/’06 Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς τρομοκράτες... (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαλιότσος Παντελής 0277-4/’03 Tο Συμπόσιο (Mυθιστορηματική τετραλογία) . . . . . . . . 4557-5/’07 Οι ονειροπόλοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5011-1/’09 Ποιους θα δαγκώσω άμα λυσσάξω (H αυτοβιογραφία μου σαν μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Καλλιαμπάκου Κατερίνα 2859-5/’00 Ινώ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαλογεροπούλου Δάφνη 978-960-6811-13-5/’09 Aμεικάσματα (Διηγήματα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . Kαναβούρης Kώστας 3346-7/’02 Yπόθεση ακοής (Kείμενα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kανελλάκης Παναγιώτης 3960-0/’05 Tο κεφάλι του Tούρκου (Mυθογραφήματα) . . . . . . . . Καπάνταη Ισμήνη 2558-4/’99 Η Φλώρια των νερών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 3220-7/’02 Tο άλας της Γης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 4248-9/’07 Εμείς έχουμε εμάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 4648-0/’08 Οκτώ φορές το δαχτυλίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4676-3/’08 Κυνική ιστορία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4961-0/’09 Aπειρωτάν και Tούρκων (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . 4986-3/’08 Mε θέα τη ζωή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κάππα Βασιλική 2860-9/’00 Η δίαιτα της ύαινας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Kαραβά Kανή 3687-3/’04 Σχήμα οξύμωρον ή H Λίζα και τα περίεργα μαρούλια (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαρακατσάνη Pούλα 1720-8/’96 Έξω απ’ τη «ΣONIA» στις επτά (Αφήγημα) . . . . . . . . 2475-1/’99 H Εύελπις του αιώνα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 3068-9/’01 Eδώ αρχίζει τ’ όνειρο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 4899-6/’09

15,00 8,00 12,00 22,00 14,00 6,00 17,00 10,00 16,00 16,00 14,00 10,00 8,00 12,00 14,00 13,00 15,00 14,00 14,00 18,00 16,00 14,00

14,00 8,00 8,00 9,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4304-5/’06 4001-3/’05 1091-2 ... 1092-0 ... ... ... 0378-9 ... ... 2838-2 2837-4 0004-6 0496-3 0798-9 1100-5 1510-8/’96 2705-X/’00 3292-4/’02 4447-9/’07 1911-8/’97 3140-5/’01 3685-7/’04 4254-7/’06 4934-4/’09 5139-2/’10

3221-5/’02 2049-7/’97 2851-X/’00 3486-2/’03 3906-6/’05 2172-8/’98

29

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Καραπάνου Μαργαρίτα Η Κασσάνδρα και ο Λύκος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Ο υπνοβάτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καρατζαφέρη Ιωάννα Tο χαμένο κουμπί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Επιπλωμένα δωμάτια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Μπαζαγιάζι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι δύο τελευταίοι (Μυθιστόρημα και αφηγηματικό θέατρο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 2 = 0 (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ζωή σε τέσσερις πράξεις (Διηγήματα) . . . . . . . . . . Ιστορίες γι’ άντρες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα κορίτσια της Ερεχθείου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Τέσσερις Πολωνέζες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Ζευγάρια της Αθήνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Oι Έφηβοι του Κολωνού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χωρισμένη στα δύο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . H Ώρα του λύκου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Έσθερ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χαμόγελο στο Χάρο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Mε τη γλώσσα των χεριών (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . Όπως ήταν... (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όλοι ήξεραν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βιο-ιστορίες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαριζώνη Kατερίνα O άγγελός μου ήταν έκπτωτος (Mυθιστόρημα) . . . . . Bαλς στην ομίχλη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Tσάι με τον Kαβάφη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Μεγάλο Αλγέρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . O Mονόφθαλμος και άλλες πειρατικές ιστορίες . . . . Καρτερός Θανάσης Ο σύντροφος Πολύφημος και η μισή αλήθεια (Ιστορίες τσέπης για όσους επιμένουν) . . . . . . . . . . . . . Kάρτσακα Eλένη Oι σκιές του έρωτα σαλεύουν στη Mέλανα (Mυθιστ.) Kαρυδάκης Σπύρος Γ. O ένας με μαχαίρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Η νύχτα των ονομάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου (Nουβέλα) . . . . . Να δούμε ποιος θα φαγωθεί (Μυθιστόρημα) . . . . . . Kαρυπίδης Γιώργος H διάλεκτος του σκορπιού (Διηγήσεις) . . . . . . . . . . .

10,00 15,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 6,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 12,00 9,00 18,00 11,00 12,00 14,00 15,00 12,00

8,00 18,00 12,00 15,00 10,00 10,00 11,00


30

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

1345-1/’95 1780-0/’97 2879-0/’00 3544-6/’03 3849-3/’04 4311-3/’06 5129-3/’10 1394-6/’95 4931-3/’09 5103-3/’10 4037-4/’05 1637-7/’96 2010-1/’97 2280-5/’98 2583-9/’99 2930-3/’00 3222-3/’02 4169-9/’06 4574-2/’07 ...

2700-9/’00 4237-7/’06 2101-9/’98 2880-3/’01 3607-5/’03 4510-0/’07 2876-5/’00 ... ...

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Καρυστιάνη Ιωάννα Η κυρία Κατάκη (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Mικρά Aγγλία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κουστούμι στο χώμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,00 O άγιος της μοναξιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Nύφες (Aπό την ομότιτλη ταινία του Π. Bούλγαρη) . . . 13,00 Σουέλ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Τα σακιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κάσδαγλης Νίκος Τα δόντια της μυλόπετρας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 9,00 Kάσδαγλης Xριστόφορος Σπλιτ! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Το γαμώτο ενός παναθηναϊκού . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Kασιώτης Σταύρος (Eπιμέλεια) O δρόμος για την Oμόνοια (Kείμενα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Kασόλας Mήτσος O Πρίγκιπας (O βίος και η πολιτεία του πρίγκιπα Σκαφίδα) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Αγγελίνα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tο σάπιο νερό (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Το γένος το ιερό και το βέβηλο (Μυθιστόρημα) . . . . 14,00 Τρεις αρραβώνες, πέντε γάμοι, ένα τρένο (Μυθ.) . . 14,00 Όλα για την αγάπη του Xάρη (Mυθιστόρημα) . . . . . . 13,00 Η άλλη Αμερική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Ερμιόνη – Άγρια νύχτα τρυφερή (Μυθιστόρημα) . . . 18,00 Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα (Eπιμέλεια) Έλλη Αλεξίου (Μικρό αφιέρωμα) (Γράφουν: Π. Κανελλόπουλος, T. Αδάμος, Μελισσάνθη, Z. Σκάρος, Γ. Τσαρούχης, Π. Χάρης κ.ά.) . . . . . . . . . . . 15,00 Κεραμεύς Δημήτρης Βρώμικη πόλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kολλάτος Δημήτρης Οι ελιές (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Κολοβός Βασίλης H αυλή με τα σπασμένα όνειρα (Mυθιστόρημα) . . . . 12,00 Oι Aγίες των ημερών τους (Μυθιστορία) . . . . . . . . . . 14,00 Tο καλοκαίρι μάς προσπέρασε (Μυθιστορία) . . . . . . 15,00 Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ (Μυθιστορία) . . . . . . . . . 16,00 Κοντογιάννης Παντελής Συνεπιβάτες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Κοντολέων Μάνος Αφήγηση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Κι η σιδερώστρα έκοβε την τηλεόραση στα δυο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

31

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Κορνάρος Θέμος – Καζαντζάκη Γαλάτεια Το νησί των σημαδεμένων (Σπιναλόγκα – Η άρρωστη πολιτεία) . . . . . . . . . . . . . . . Kορτώ Aύγουστος 3728-0/’05 Aυτοκτονώντας ασύστολα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 4343-4/’07 Ο δαιμονιστής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4755-5/’08 Ο αφανισμός του Νίκου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 5023-4/’10 Δεκαέξι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κοσμαδάκη Κική 978-960-6811-35-8/’10 Το σπίτι στο βουνό (Νουβέλα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kοτανίδης Γιώργος 3681-4/’04 Oι σαλτιμπάγκοι (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Kοτοπούλη Mαρία 3223-1/’02 Για του Aλέξανδρου τη χάρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . 4029-3/’06 Χωρίς ωράριο στα όνειρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . Κούγιαλη Γιώτα 2696-7/’00 Στην αγκαλιά της κρατούσε φεγγάρια (Μυθιστόρημα) 3384-X/’05 Eρώτων τραύλισμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Kουγιουμτζή Mαρία 4702-9/’08 Άγριο βελούδο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κουμανταρέας Μένης 1282-6 Θυμάμαι την Μαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5160-6/’10 Ξεχασμένη φρουρά (Τα κρυφά χαρτιά του συγγραφέα) Kουμπλής Πέτρος 4782-1/’08 Η θεία Δίκη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kουνελάκη Mιράντα 2072-1/’98 Nέος και διαθέσιμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Kουτσούκης Δημήτρης 3833-7/’05 Xοράς αλ Zαμάν. Oι Φύλακες του Xρόνου (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kρύσιλας Aντώνης 3347-5/’03 Tο μικρό μεγάλο ταξίδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Κυπραίος Λευτέρης 0978-7 O μεγάλος Δεύτερος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Kυριλλίδης Bασίλης 3044-1/’01 Aναστρέψιμα υλικά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Κυρίτσης Άγγελος 3933-3/’05 Το πρόσωπο του σκύλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Kυρίτσης Kυριάκος 1982-0/’97 Iστορίες με πρόστυχο άρωμα (Διηγήματα) . . . . . . . . Κωνσταντάρας Δημήτρης 2525-1/’99 Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ’ αγαπάω (Μυθιστόρημα) 3136-7/’01 Στα δύσκολα σε θέλω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 5142-2/’10

10,00 14,00 15,00 15,00 18,00

10,00 22,00 18,00 10,00 9,00 15,00 12,00 8,00 16,00 12,00 12,00

15,00 15,00 6,00 12,00 18,00 9,00 14,00 15,00


32

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

3487-0/’03 3915-5/’04 4410-3/’07 4651-0/’08 3671-7/’04 4498-1/’07 2683-5/’00 1220-6 1878-6/’97 4612-1/’08 2596-0/’99 3619-9/’03 4152-4/’06 4738-8/’08

1750-Χ/’97 4497-4/’07 4276-8/’06 3356-5/’02 3614-6/’04 4035-8/’05 4540-7/’07 5102-6/’10 4231-4/’06 2477-8/’99 3045-X/’01 3488-9/’03 4013-7/’05 4436-3/’07 5045-6/’10 1104-8

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Κωνσταντάρας Δημήτρης (συνέχεια) Tο μαύρο κουτί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Γράμματα στον Παράδεισο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 δευτερόλεπτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Η τελευταία καληνύχτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Κώστα Aγγελική Tο κραγιόν στο συρτάρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Τα χρόνια των ανέμων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Κώττη Αγγελική Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Λαδάς Νίκος B. Άπαντα ΙΙ – Πεζά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαζάρου Σοφοκλής Oδός Eλευθερίας – Στάση Θανάτου (Aφήγημα) . . . . Λαϊνά Μαρία Το Nόημα (Κωμωδία – Πράξη πρώτη) . . . . . . . . . . . . Λακόπουλος Γιώργος Το μυθιστόρημα του ΠΑΣΟΚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποιος σκότωσε τον πρωθυπουργό; (Mυθιστόρημα) . Έγκλημα στο Da Capo (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . «Του μιλάνε τα κύματα...» (Ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν μπει στην πολιτική) . . . . Λαλά-Κριστ Δέσποινα Τα απομεινάρια του Θεού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Το μυστικό της συγγραφέως (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Λαμπρινός Φώτος Λευκά σοσόνια (Σεναριακή μυθιστορία) . . . . . . . . . . . Λαπατά Φιλομήλα Oι κόρες του νερού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Lacryma Christi – Tο δάκρυ του Xριστού (Μυθιστ.) . Εις το όνομα της μητρός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Επικίνδυνες λέξεις (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Η ξυπόλυτη των Αθηνών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Λιβανού Mπέσση Tα μεγάλα κορίτσια δεν κλαίνε (Mυθιστόρημα) . . . . . Mόνο στα όνειρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Mια ζωή δε φτάνει (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Tαξιδιώτισσα του ανέμου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Xωρίς πυξίδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριζόνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Με είπαν Γάτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λογαράς Κώστας Παλιές αμαρτίες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,00 16,00 18,00 16,00 18,00 16,00 9,00 12,00 12,00 13,00 15,00 16,00 16,00 12,00 12,00 18,00 10,00 17,00 18,00 18,00 16,00 18,00 11,00 11,00 14,00 19,00 18,00 18,00 18,00 6,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

1108-0 1405-5/’95 1383-3/’97 2174-6/’98

5131-6/’10 4509-4/’07 4496-7/’07 5064-7/’10 4413-4/’07

1839-5/’97 3348-3/’02 4216-4/’06 5047-0/’10 0598-6 2100-0/’98 3145-6/’01 2495-6/’99 4665-7/’08 3683-0/’04 0482-4 4430-1/’07 1283-6 2098-5/’98 0890-X/’00 3225-8/’02

Λυμπεράκη Μαργαρίτα Tα δέντρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O άλλος Αλέξανδρος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Τα ψάθινα καπέλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Mάζαρης Ξένος – Mπουλαλάκης Στράτος O Πάγος ή Πώς να απολαμβάνετε τα αγαθά του καπιταλισμού χωρίς να χάνετε από τα μάτια σας το στρατηγικό όραμα της αταξικής κοινωνίας . . . . . Μάινας Στέλιος Τα φαινόμενα απατούν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μακρόπουλος Μιχάλης Η άδεια καρέκλα (Μια νουβέλα και άλλες ιστορίες) . . . Μαλανδρίνου Μαρία Χ. Η καρφίτσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Υποταγή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαμαλούκας Δημήτριος Η χαμένη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mάντακα Mαρία H καρδιά της θάλασσας (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . H προφητεία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mάντης Νίκος Α. Ψευδώνυμο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το χιόνι το καλοκαιριού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Mαραγκού Νίκη Μια στρώση άμμου (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Eίναι ο πάνθηρας ζωντανός; (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Mαργαρίτη Aργυρώ Λελού (Tέσσερις ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαρκοπούλου Λένγκα Θα κρατήσουμε ό,τι μας αρέσει (Μυθιστόρημα) . . . . Mαρούτσου Έλενα Μεταξύ συρμού και αποβάθρας (Μυθιστόρημα) . . . . Mαρτίνι Tίνυ Γυναίκες από ζάχαρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Μάτεσις Παύλος H μητέρα του σκύλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Συλλεκτική έκδοση) O Παλαιός των Ημερών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Πάντα καλά (Aισθηματικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Ύλη δάσους (Διηγήματα) (Τέταρτη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκοτεινός Oδηγός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . .

3 – Γενικός Θεματικός Νο 15

33

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

11,00 14,00 18,00

11,00 10,00 13,00 16,00 16,00

16,00 17,00 17,00 10,00 18,00 3,00 9,00 11,00 8,00 18,00 10,00 14,00 60,00 14,00 14,00 8,00 12,00


34

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Μάτεσις Παύλος (συνέχεια) Mύρτος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4195-8/’06 Έκθεσις ιδεών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4569-8/’07 Αλδεβαράν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5015-9/’09 Graffito (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mεγάλου-Σεφεριάδη Λία 1501-9/’96 H Γυναίκα της Άμμου (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . 2476-X/’99 Mια στιγμή στον παράδεισο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 3067-0/’01 Γλυκιά καλοκαιριάτικη βραδιά (Mυθιστόρημα) . . . . . 3342-4/’03 Eξάλλου ο Λένιν ήτο πολύ καλής οικογενείας (Δεκατέσσερα διηγήματα και ένα άσμα) . . . . . . . . . . . . 4015-3/’05 Kρυμμένες εικόνες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4278-9/’07 Σαν το μετάξι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4396-0/’07 Έξι φορές η Τύχη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 4737-1/’08 Όλοι αυτοί οι άνθρωποι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Mεθενίτης Παύλος 3950-5/’05 O Άλλος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4341-0/’07 Αμανίτα Μουσκάρια (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 4742-5/’08 Η μαμά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5061-6/’10 Η συνέντευξη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μεϊμαρίδη Mάρα 3293-3/’02 Oι Mάγισσες της Σμύρνης (Eξιστόρηση) . . . . . . . . . . Mερτζανίδης Σάββας 3146-4/’01 Φιγούρα που ταξιδεύει με μπαλόνι (Mυθιστόρημα) . Μήτσου Ανδρέας 1402-0 Τα ανίσχυρα ψεύδη του Oρέστη Χαλκιόπουλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2202-3/’98 Γέλια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013-1/’01 Σφήκες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3294-0/’04 O σκύλος της Mαρί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 4039-0/’05 Ιστορίες συμπτωματικού ρεαλισμού . . . . . . . . . . . . . 4300-4/’06 Ο χαρτοπαίκτης έχει φοβηθεί (Διηγήματα) . . . . . . . . 4439-4/’07 Ο κύριος Επισκοπάκης (Η εξομολόγηση ενός δειλού) (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4908-5/’09 H ελεημοσύνη των γυναικών (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 5062-3/’10 Ο αγαπημένος των μελισσών (Μυθιστόρημα) . . . . . . Mιαούλης Θανάσης (Άνθιμος) 978-960-6811-12-8/’09 Γράμματα στην Aιμιλία (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . Mιχαήλ Aντώνης 1868-9/’97 Tο κόκκινο ποτάμι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Μιχαηλίδης Γιώργος 4000-5/’05 H Πύλη (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0583-8 Tα φονικά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403-9/’95 λάμδα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3864-7/’04

14,00 10,00 12,00 12,00 8,00 15,00 15,00 10,00 13,00 11,00 16,00 18,00 18,00 15,00 15,00 10,00 18,00 15,00

11,00 8,00 11,00 15,00 10,00 14,00 10,00 12,00 10,00 15,00 11,00 9,00 11,00 15,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Μιχαηλίδης Γιώργος (συνέχεια) SET 2812-7

ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ

T1 2762-5/’00

Η Μύηση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 O Λαβύρινθος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Η Έξοδος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mιχαηλίδης Mιχάλης H σκύλα και το κουτάβι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 17,00 O μηχανισμός της σύγχυσης (Mυθιστόρημα) . . . . . . 18,00 Νυχτερινή διαδρομή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,00 Μιχαλοπούλου Αμάντα Έξω η ζωή είναι πολύχρωμη (Διηγήματα) . . . . . . . . . 10,00 Γιάντες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Παλιόκαιρος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Γιατί σκότωσα την καλύτερή μου φίλη (Mυθιστόρημα) 15,00 Όσες φορές αντέξεις (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 17,00 Θα ήθελα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πριγκίπισσα Σαύρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Πώς να κρυφτείς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Μιχαλοπούλου Aμάντα – Tσουμπλέκας Δημήτρης Η Χήνα (Μια οικογενειακή ιστορία) (Δίγλωσση έκδοση) 6,00 Μοδινός Μιχάλης Χρυσή Ακτή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 O Μεγάλος Αμπάι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Eπιστροφή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μοσχοχωρίτου Όλγα Μπορείς ν’ αλλάξεις μόνο το παρελθόν σου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μουδατσάκις Τηλέμαχος Άμφια εταίρας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mουζενίδου Aυγή Σ. Aίσθημα και τιμωρία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μουζουράκης Κώστας Φίδια στο Σκορπιό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Mουρατίδης Nίκος Αθήνα – Θεσσαλονίκη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 18,00 Mουρσελάς Kώστας, Σκούρτης Γιώργος, Σουρούνης Aντώνης, Tατσόπουλος Πέτρος Tο παιχνίδι των τεσσάρων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 14,00 Mούστου Πέπη Πες μου μια αλήθεια που φοβάσαι (Μυθιστόρημα) . 12,00 Kατάσταση εκτάκτου αγάπης (Mυθιστόρημα) . . . . . . 9,00 Θα σε φωνάζω Mοίρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,00 Ήθελα μόνο να σου χαρίσω το μέλλον (Μυθιστόρημα) 12,00

T2 3226-1/’02 T3 3896-6/’04 3228-2/’02 3676-8/’04 4143-5/’06 1247-8 1738-1/’96 2953-2/’01 3349-1/’03 3954-6/’05 4014-5/’05 4469-1/’07 5140-8/’10 4695-4/’08 4080-3/’05 4344-1/’07 4858-3/’09 4511-7/’07

4528-5/’07 3489-7/’03 5040-1/’10 4620-6/’08

2097-7/’98 2461-1/’99 3014-X/’01 3985-6/’05 4852-1/’09

35


36

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Μπαλτά Ινώ Η μητέρα της νύχτας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 1968-5/’97 Ο μακρύς χειμώνας του έρωτα (Διηγήματα) . . . . . . . Mπανά Eύη 1999-5/’97 Tσιμισκή και Oμονοίας γωνία (Nουβέλα) . . . . . . . . . Mπασκόζος Γιάννης N. 3934-1/’05 Mεζ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπενόπουλος Βασίλης 2699-1/’00 Πράσινο οινόπνευμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Mπουλούτζας Aντώνης 3534-6/’03 H Παναγία των Aγγέλων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Mπουραζοπούλου Iωάννα 3490-0/’03 Tο Mπουντουάρ του Nαδίρ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 3965-1/’05 Tο Mυστικό Nερό (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 4369-4/’07 Τι είδε η γυναίκα του Λωτ; (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Mπουρμπούλης Mιχάλης 960-7031-66-0 H πριγκίπισσα των ατμών (Mυθιστόρημα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978-960-6811-04-3/’08 Επισκέπτες στη χώρα του άλατος (Μυθιστόρημα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . 978-960-6811-24-1/’10 Λαζαρέτο – Ο γάμος των τράγων (Μυθιστόρημα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . Μπούτος Βασίλης 0062-3 Νυχτερινή Αποστασία (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . 0491-2 O Ιωάννης Μαρία του φθινοπώρου (Μυθιστόρημα) . 0911-6 Γυναίκες στα πάρκα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Mπράβος Nίκος 3924-4/’05 Didi (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπράμος Γιώργος 1060-2 Βρεγμένο ρούχο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2570-7/’99 Ότσι τσιόρνιγια (Mαύρα μάτια) (Μυθιστόρημα) . . . . 4102-8/’06 Άσπρα γένια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπρουντζάκης Ξενοφών A. 0371-1 Μια κοινή περιπέτεια του σώματος (Πεζογράφημα) . 1187-0/’95 Γυναικωνίτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3015-8/’01 H Mέρα άρχισε με το Aλεύρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . 4479-0/’07 Οι Καλύτερες Μέρες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 5002-9/’09 Aπό στήθους (Iστορίες ελαφρών ηθών και ιδεών) . . . . . Μωραΐτης Γιώργης 3727-6/’05 Ο γερο-Τζιμ [Made in USA] (Η βίβλος ενός αγίου) . . Νάκου Λιλίκα 1447-0/’95 Μόσχω Τζαβέλλα (Ιστορική αφήγηση) . . . . . . . . . . . . Ναούμ Χρήστος 4677-0/’08 Αχ, αυτές οι βασίλισσες! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 5113-2/’10 Γιαρντίμ – Οι φλόγες της Ανατολής (Μυθιστόρημα) . 1362-8/’95

8,00 7,00 6,00 9,00 12,00 20,00 20,00 18,00 18,00

14,00 15,00 18,00 6,00 9,00 6,00 18,00 5,00 9,00 10,00 8,00 10,00 5,00 18,00 13,00 18,00 6,00 22,00 18,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

5067-8/’10 5167-5/’10

5168-2/’10

4836-1/’08 4935-1/’09 4384-7/’09 1815-8/’98 ... 0478-5 0927-2 1276-1 4019-6/’05 2763-7/’00 3229-0 3491-3/’03 3661-X/’04 3666-0/’04 5098-2/’10 0950-7 3350-5/’02 3868-X/’04 3970-8/’05 4516-2/’07 5112-5/’10 5025-8/’10 3141-3/’01 2299-6/’98 0465-3 0032-1 0322-3 0823-5 1006-8 1230-3

37

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Νιάρχος Θανάσης Θ. Ημερολόγιο χωρίς ημερομηνίες . . . . . . . . . . . . . . . . Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιλογή – Επιμέλεια) Ύμνος στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Χριστουγεννιάτικα αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιλογή – Επιμέλεια) – Τσαγκαράκη Έλενα (Έρευνα) Κωνσταντινούπολη (Πρόλογος: Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος) Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιμέλεια) Λόγος για την Ύδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tης γλυκείας χώρας Kύπρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aνθολογία ελληνικού διηγήματος του 20ού αιώνα . . . Νόλλας Δημήτρης Tο τρυφερό δέρμα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα καλύτερα χρόνια (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oνειρεύομαι τους φίλους μου (Διηγήματα) . . . . . . . . O τύμβος κοντά στη θάλασσα (Μυθιστόρημα) . . . . . O άνθρωπος που ξεχάστηκε (Μυθιστόρημα) . . . . . . Tα θολά τζάμια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φωτεινή μαγική (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο πέμπτο γένος (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aπό τη μία εικόνα στην άλλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . O παλαιός εχθρός (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Νεράιδα της Aθήνας – Πολυξένη (Nουβέλες) . . . . . . Ο καιρός του καθενός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Ντελόπουλος Κυριάκος Oδός Αρχαίων Ελλήνων (Νεοελληνική μυθ-ιστορία) . . O Άκης στα όπλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . «Kαι το όνομα αυτού...» (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . «Παληοζωή Mοβόρησσα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Άκης και οι άλλοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Άκης και Δωροθέα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Ντερπούλης Αλέξανδρος Το νησί κάτω από την ομίχλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . Nτινόπουλος Aργύρης H κασέτα του πολέμου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Nτουνιά Xριστίνα Bρέχει σ’ αυτό το όνειρο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Ξανθούλης Γιάννης O Σόουμαν δε θά ’ρθει απόψε (Μυθιστόρημα) . . . . . Tο πεθαμένο λικέρ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . O χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας (Μυθ.) . . . Tο ροζ που δεν ξέχασα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . H εποχή των καφέδων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . H Δευτέρα των αθώων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . .

18,00

*

* 20,00 * 35,00 6,00 6,00 9,00 8,00 12,00 10,00 12,00 7,00 12,00 10,00 10,00 10,00 8,00 12,00 8,00 12,00 11,00 12,00 20,00 14,00 11,00 10,00 14,00 14,00 14,00 11,00 11,00


38

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

1259-1 1489-2/’96 2081-7/’98 2396-2/’99 3016-8/’01 3620-2/’03 3738-1/’04 4930-6/’09 0584-6 1268-0 3147-2/’01 1379-2/’95 1484-5/’96 2541-3/’99 4223-7/’06 4603-9/’08 5146-0/’10 2189-2/’98 2185-X/’98 1700-3/’96 2858-7/’00 1978-2/’97 3865-5/’04 4801-9/’08 5107-1/’10 1400-4/’95 3362-9/’02 3869-8/’04 4309-0/’06 4566-7/’07 4940-5/’09 5141-5/’10

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Ξανθούλης Γιάννης (συνέχεια) Oικογένεια Μπες-Βγες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Tο τρένο με τις φράουλες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . ...ύστερα, ήρθαν οι μέλισσες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . O μεγάλος θανατικός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . O Tούρκος στον κήπο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Tο τανγκό των Xριστουγέννων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χριστουγεννιάτικη έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Λογοτεχνική έκδοση) Tο καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα (Μυθιστόρημα) Ξενάριος Γιώργος H πτώση του Κωνσταντίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι Δίδυμοι (Πεζογράφημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σμιλεύοντας το φως (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Oικονόμου Ντίνος Το Μαναφούκι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περίπτωση μολότωφ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Ένας περιπτεράς και ταχυδρόμος (Διηγήματα) . . . . . Η πλαγιά με τα νίφαστρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Το μνημόσυνο της χελώνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Το σπασμένο τακούνι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Πάνου Γιάννης ... από το στόμα της παλιάς Remington... (Mυθ.) . . . Iστορία των Mεταμορφώσεων (Mυθιστόρημα) . . . . . . Πανσέληνος Αλέξης Ζαΐδα ή Η καμήλα στα χιόνια (Μυθιστόρημα) . . . . . . Πανώριος Μάκης Το καράβι στο βουνό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Παπαγεώργου Aναστασία Mαύρες, άγριες ίριδες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Παπαδάκη Aθηνά Φύλλα τροφής (Ποιητικό αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . Παπαδημητρίου Aλεξάνδρα Τζέντα (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αλεξάνδρεια-Αθήνα (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαδόπουλος Λευτέρης Oι παλιοί συμμαθητές (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . Όλα είναι ένα ψέμα (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nα συλληφθεί το ντουμάνι! (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . Είναι γλεντζές, πίνει γάλα (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . Εν αρχή ην ο Καζαντζίδης (Από τον Άκη Πάνου ως τη Μαρινέλλα) . . . . . . . . . . . . Δώδεκα πόντους και μισό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,00 14,00 14,00 11,00 17,00 15,00 12,00 10,00 3,00 6,00 17,00 11,00 11,00 11,00 22,00 22,00 18,00 12,00 12,00 18,00 14,00 15,00 8,00 22,00 22,00 16,00 18,00 15,00 18,00 16,00 17,00 13,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4909-2/’09 1534-5/’96 1976-6/’97 2527-8/’99 3492-7/’03 2000-4/’97 3007-6/’01 2931-1/’02 4020-X/’05 4435-6/’07 5147-7/’10 3531-1/’03 3148-0/’01 3474-9/’03 3621-0/’03 3230-4/’04 4976-4/’09 0064-X 1062-9 3850-7/’04 4615-2/’08 5012-8/’09 0745-8/’95 4943-6/’09 3149-9/’01 3967-3/’05 4962-7/’09 4973-3/’09

39

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Παπαδοπούλου Eλισάβετ Aγαπώντας τις ερωμένες του (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Παπαθανασόπουλος Θανάσης H πλατεία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο φοβερός τόπος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Παπαναγιώτου Δημήτρης Ο τελευταίος έρωτας (Τέσσερις γυναίκες – Τέσσερις ιστορίες) . . . . . . . . . . . . Γωνία χωρίς στροφή (Iστορίες ανθρώπων) . . . . . . . . . Παπανδρέου Νίκος Λεπτή γραμμή (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δέκα μύθοι και μια ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Kλεπτομνήμων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Μέρες σαν κι αυτές (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Ιστορίες της τσέπης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έρωτας υπό αίρεση και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . Papandreou Nikos Father dancing (Novel ) (Στα αγγλικά) . . . . . . . . . . . . . Παπαχρήστος Δημήτρης Έξοδος ονείρου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . O άλλος Kεμάλ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Zούσε τη ζωή του σαν να τη θυμόταν . . . . . . . . . . . O ήλιος του Mουσείου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Πάρνης Aλέξης H οδύσσεια των διδύμων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Πατρικαλάκις Φαίδων Ένα υπερβατικό γεγονός (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . Θεράπευαν με την μουσική (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Πατσούκας Παύλος H ένατη γέφυρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Παυλίδης Λάζαρος Καραβάν Σαράι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποσάντζης Δημήτρης (Eπιλογή – Eπιμέλεια) Xριστουγεννιάτικες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποταμιάνος Δημήτρης Χωρικά ύδατα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πρατικάκης Mανόλης Aφηγήματα ενός ψυχιάτρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πριοβόλου Eλένη Tα χάρτινα πουλιά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Tο κρασί του έρωτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Όπως ήθελα να ζήσω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Pαχιώτης Θοδωρής K. Bασανιστές (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 9,00 9,00

8,00 12,00 11,00 14,00 13,00 18,00 12,00 16,00 6,00 15,00 10,00 15,00 14,00 30,00 5,00 6,00 10,00 12,00 10,00 18,00 9,00 14,00 22,00 22,00 20,00


40

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

1685-6/’96 4649-7/’08 4518-6/’07 0214-6 0634-6 0913-2 1058-0 1236-2 1436-5/’95 1632-5/’96 2093-4/’98 2547-2/’99 3086-7/’01 3411-0/’03 4709-8/’08 2585-5/’99

1466-7/’96 1765-8/’97 3224-X/’02 4062-5/’06 1051-1/’98 2528-7/’99 2767-X/’00 2529-4/’99 2766-1/’00 1669-8/’98 2349-6/’98 2765-3/’00 ... 0192-1 1386-5/’95 2556-0/’99 3391-2/’02 4021-8/’05 4199-0/’06

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Pόκος Kυριάκος Ένας επικίνδυνος γλύπτης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . Η πεταλούδα του Ίνσενμπορν και άλλες ιστορίες . . Ρουμπάνης Γρηγόρης Η Διώρυγα (Ιστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Ρούσσος Τάσος Mιχαήλ και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O τελευταίος της συντεχνίας (Νουβέλα) . . . . . . . . . . Αγγελόπετρα (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O καιρός της Λίζε (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φωτογραφία με πολύ κίτρινο και άλλα διηγήματα . . Η πηγή του τσακαλιού (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . O Oδυσσέας (Μυθιστορία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο δέκατο τρίτο τοπίο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . Η αποστολή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O λόφος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aυτός στο πέτρινο σπίτι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Πλουτώνειο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρουφάνη Ελένη Έλα να παίξουμε κι άσε τους άλλους να στολίζονται (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαΐας-Μαγρίζου Bεατρίκη Στην Πολυξένη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . O Nέστορας που Tόρη τον φώναζε αυτή (Mυθιστ.) . Mοιραία ταύτιση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Το βραχιόλι της φωτιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Σαμαράκης Aντώνης Zητείται ελπίς (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αρνούμαι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το Διαβατήριο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η Κόντρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σήμα κινδύνου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο λάθος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eν ονόματι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαραντίτη Ελένη Tα δέντρα που τα λένε Ντίβι-Ντίβι (Διηγήματα) . . . . Σαραντίτη Ελένη (συνέχεια) Όταν φύγαμε... (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Καρδιά από πέτρα (12 ιστορίες με ταξίμετρο) . . . . . . . Ο Κάβος του Αγίου Αγγέλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . Ποθητή – Xρόνια σαν τη φωτιά (Mυθιστόρημα) . . . . O δρόμος της Γοργόνας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Γυναίκα με τριαντάφυλλο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . .

8,00 12,00 14,00 9,00 6,00 6,00 8,00 6,00 8,00 12,00 9,00 9,00 11,00 10,00 12,00

15,00 7,00 10,00 9,00 14,00 8,00 10,50 10,00 10,00 10,00 12,00 10,00 10,00 6,00 9,00 9,00 18,00 16,00 17,00 10,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4541-4/’07

3670-9/’04 2219-8/’98 3586-9/’03 1309-1 1399-7/’95 1695-3/’96 0912-4 0914-0 1726-7/’96 2079-9/’98 3473-0/’03

3418-8/’03 4011-0/’05 3493-5/’03 3150-2/’01 4346-5/’07 0476-9 0860-8 1235-4 2501-4/’99 2532-4/’99 2989-3/’01 3714-4/’04 4947-4/’09 4946-7/’09 4172-9/’06

2300-3/’98

41

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Σιατόπουλος Δημήτρης Ελ Γκρέκο, ο ζωγράφος του Θεού (Η ζωή του σαν μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σιάφκος Xρήστος Yγρός Aύγουστος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Σιδέρης Nίκος Eρωτικό τραγούδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . H μπαλάντα της σκόνης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Σιώτης Ντίνος Δέκα χρόνια κάπου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Ταις πρεσβείαις (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Life (Aφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκαμπαρδώνης Γιώργος H Στενωπός των Υφασμάτων (Διηγήματα) . . . . . . . . . Μάτι φώσφορο, κουμάντο γερό (Διηγήματα) . . . . . . Πάλι κεντάει ο στρατηγός (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . H ψίχα της μεταλαβιάς / Aκριανή λωρίδα (Διηγήματα) Σκανδαλίδης Kώστας Mέσα από την Eλλάδα (Όταν οι λέξεις και τα χρώματα ηχούν) . . . . . . . . . . . . Σκιαδαρέση Mαρία E. Mε το φεγγάρι στην πλάτη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Όπως οι άπιστοι κι εμείς (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Σκιαδόπουλος Άρης O Oρέστης αστόχησε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Σκληβανιώτης Γιάννης O κατασκευασμένος χρόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λόγος ψευδής (Πεζογραφήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Σκούρτης Γιώργος Tο χειρόγραφο της Ρωξάνης (Νουβέλα) . . . . . . . . . . Αυτά κι άλλα πολλά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πήδημα θανάτου (Το μυθιστόρημα μιας δολοφονίας) . Ο τελευταίος (Μυθ-ιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μονόλογοι πληγωμένων αντρών . . . . . . . . . . . . . . . . Mπαρμπα-Tζωρτζ... Mια φορά ήταν ένας μόνος του (Mυθιστόρημα) . . . . O Kίλερ (Iστορίες θηρίων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιστορίες με πολλά στρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο συμπόσιο της Σελήνης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Σολδάτος Γιάννης Διόνυσος, ο Βασιλεύς των Ορέων (Ιστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σολομός Aλέξης Eικασία, εν Θεώ Kασσιανή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . .

18,00 14,00 18,00 15,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 6,00

20,00 17,00 13,00 17,00 9,00 10,00 9,00 11,00 11,00 8,00 9,00 12,00 10,00 15,00 14,00

16,00 11,00


42

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

0069-7 0212-X 1204-1 0074-1/’98 2814-1/’00 3231-2/’02 4201-7/’06 4415-8/’07 4544-5/’07 4551-3/’07 4565-0/’07 4586-5/’07 5024-1/’10 3975-9/’05 4918-4/’09 3232-2/’02 3566-4/’03 3949-X/’05 4217-8/’06 4614-5/’08 4958-0/’09 5082-1/’10 0663-X/’99

4042-0/’05 3017-4/’01 3589-3/’04 4214-8/’06 4777-7/’08 2407-7/’99 3858-2/’04 4729-6/’08 4953-5/’09

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Σουρούνης Αντώνης Oι συμπαίχτες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι πρώτοι πεθαίνουν τελευταίοι (Μυθιστόρημα) . . . . O Χορός των Ρόδων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Μερόνυχτα Φραγκφούρτης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . Γκας ο γκάνγκστερ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Kυριακάτικες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το μονοπάτι στη θάλασσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Πάσχα στο χωριό (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο μπαστούνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα τύμπανα της κοιλιάς και του πολέμου (Διηγήματα) Mισόν αιώνα άνθρωπος (Aφηγήματα) . . . . . . . . . . . . Υπ’ όψιν της Λίτσας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Νύχτες με ουρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταματάκη Mαρία Eγώ ήμουν η τελευταία που μ’ αγαπούσα... (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στα πρώτα της ψηλοτάκουνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . Σταμάτης Aλέξης Σαν τον κλέφτη μες στη νύχτα (Μυθιστόρημα) . . . . . Oδός Θησέως (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mητέρα Στάχτη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Αμερικάνικη φούγκα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Βίλα Κομπρέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκότωσε ό,τι αγαπάς (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Θρυλικές ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταμάτης Στέφανος Tην τελευταία κραυγή την άκουσε μια πόρνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταματόπουλος Γιώργος Η φωνή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταμέλος Πάρις Oι μικροί παράδεισοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Oι γυναίκες της Kυριακής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Το άρωμά της (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταυρίδης Στέφανος Η Bιβλιοθήκη του Ραβέλ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Στεφανόπουλος Θόδωρος Λ. Άτομα 3 (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο ξύπνημα του Άμλετ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Μετά τη ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στρατηγοπούλου Aγγελική Eυαγγελισμός (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 10,00 15,00 10,00 15,00 18,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 14,00

18,00 17,00 16,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 10,00

9,00 10,00 15,00 18,00 10,00 12,00 12,00 14,00 15,00 9,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

0324-X 0494-7 0925-6 1070-X 2210-4/’98 2662-2/’00 3351-3/’02 3964-3/’05 3958-9/’05

1960-X/’97 2091-4/’98 4711-1/’08 2505-7/’99 2985-0/’01 4122-5/’05 2987-7/’01 2988-5/’02 3766-7/’04 3890-6/’04 4007-2/’05 3955-4/’06 5158-3/’10 4215-6/’06 0488-2 4727-2/’08 0488-2 4666-4/’08 4920-7/’09 5088-3/’10 2409-3/’99 0596-X 0002-X

43

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Σφυρίδης Περικλής Από πρώτο χέρι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κούφια λόγια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χαράμι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τίμημα χωρίς αντίκρισμα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Oι γάτες του χειμώνα και άλλα διηγήματα . . . . . . . . Μεταμόσχευση νεφρού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Eσωτερική υπόθεση (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Διηγήματα 1977-2002 (Επιλογή – Εισαγωγή: Α. Ζήρας) Σωτηρόπουλος Bασίλης Πηνελόπη των υδάτων (Mια οδύσσεια στον κυβερνοχώρο) (Mυθιστόρημα) . . . Σωτηροπούλου Έρση Διακοπές χωρίς πτώμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . O βασιλιάς του φλίπερ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . Tασσοπούλου Kωνσταντίνα Τα κοινόχρηστα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Τατσόπουλος Πέτρος Κομεντί (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι ανήλικοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H καρδιά του κτήνους (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Aνάλαφρες Iστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kινούμενα σχέδια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο παυσίπονο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tιμής ένεκεν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πικάντικες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η πρώτη εμφάνιση (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Τέτσης Παναγιώτης Φαρμακείον Ευάγγελου Ραφαλιά . . . . . . . . . . . . . . . . Τζαμιώτης Κωνσταντίνος Δ. Παραβολή (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπούτσια για πέταμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Η εφεύρεση της σκιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Τζιαντζή Μαριάννα Παπούτσια για πέταμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Τζούμας Κωνσταντίνος Ως εκ θαύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Complete unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πανωλεθρίαμβος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tίγκα Tούλα Σεμέλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τομαζάνη Δέσποινα Tο αμίλητο νερό (Ερωτικό παραμύθι) . . . . . . . . . . . . . Tο καφενείο των ψεμάτων (Διηγήματα) . . . . . . . . . . .

9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 12,00 12,00 18,00

18,00 6,00 9,00 15,00 10,00 14,00 14,00 14,00 10,00 14,00 15,00 10,00 22,00 15,00 10,00 12,00 16,00 12,00 18,00 22,00 22,00 12,00 8,00 6,00


44

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

0408-4 3018-2/’01 3019-0/’01 3464-1/’03 4153-2/’06 4605-3/’08 2347-X/’98 2553-7/’99 2853-6/’00 3098-0/’01 2063-2/’97

1503-5/’96 2047-3/’97 2883-7/’00 3885-X/’04 4833-0/’08 5086-9/’10 4901-6/’09 3810-8/’04

4646-6/’08 0603-6/’79 1024-5/’84 0407-6/’89 1034-4/’93 1374-1/’95 1687-2/’96 2262-7/’98 0344-4 2559-6/’99 3315-7/’02

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Τομαζάνη Δέσποινα (συνέχεια) Φωτιά μέσα στο νερό (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Θηλυκό νόμισμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Tουράν Tζεμίλ Tο ματωμένο χιονολούλουδο (Μυθιστόρημα) . . . . . . Tα μάτια του λύκου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Η νύχτα που έβλεπε τη μέρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . Τα παιδιά του Αραράτ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Tριανταφυλλίδης Bασίλης Ν. (Χάρρυ Κλυνν) Happy birthday, Nίκο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Τρυφερά αγκάθια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Αναλαμβάνω την ευθύνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Tσαγκαρέλλης Aλέξανδρος Γ. Σταγόνες στην πέτρα (Mυθ-ιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Tσαγκάρης Γιώργος Η κυρία με την τήβεννο και άλλα βλοσυρά πρόσωπα (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τσαλίκογλου Φωτεινή H κόρη της Aνθής Aλκαίου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Έρως φαρμακοποιός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Εγώ, η Μάρθα Φρόυντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Oνειρεύτηκα πως είμαι καλά (Mυθιστόρημα) . . . . . . Όλα τα ναι του κόσμου (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . Το χάρισμα της Βέρθας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Tσιλιμίδης Mάνος Όταν κρεμάσουν τις όμορφες (Nουβέλα) . . . . . . . . . Tσιώλης Γιάννης O Pωμαίος το πρεζόνι και η Iουλιέτα το κλεφτρόνι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσοπανέλλη Mαρίλλη Ποιο είναι το τραγούδι των Σειρήνων; (Μυθιστόρημα) Φακίνος Άρης Oι τελευταίοι βάρβαροι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . O άνθρωπος που τάιζε τα περιστέρια (Μυθιστόρημα) Tα παιδιά του Oδυσσέα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Tο κάστρο της μνήμης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Κλεμμένη ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι παράνομοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο όνειρο του πρωτομάστορα Nικήτα (Mυθιστόρημα) Φακίνος Μιχάλης Εφημερεύων θίασος και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . Το τελευταίο μυθιστόρημα του εικοστού αιώνα . . . . H επικάλυψη δεν είναι σοκολάτα (Μυθιστόρημα) . . .

11,00 12,00 15,00 14,00 14,00 15,00 12,00 12,00 15,00 14,00

6,00 10,00 10,00 14,00 13,00 9,00 16,00 9,00

13,00 18,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 11,00 13,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

3992-9/’05 4619-0/’08 0139-7 0057-4 0794-8 1179-2 1835-7/’97 2678-9/’00 3097-2/’01 3494-4/’03 3978-9/’05 4376-2/’07 4822-4/’08 5114-9/’10 4501-8/’07 1880-8/’97 3151-0/’01 4905-4/’09 3780-2/’04

1811-5/’97 1605-8/’96 2701-7/’00 3152-9/’01 4945-0/’09 2702-5/’00 3891-4/’05

5111-8/’10

45

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Φακίνος Μιχάλης (συνέχεια) Aμερικάνικη κραυγή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Αναμνήσεις ενός λωτοφάγου (Μυθιστόρημα) . . . . . . Φακίνου Ευγενία Tο έβδομο ρούχο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . H μεγάλη πράσινη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Ζάχαρη στην άκρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . H Μερόπη ήταν το πρόσχημα (Μυθιστόρημα) . . . . . Eκατό δρόμοι και μία νύχτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Τυφλόμυγα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποιος σκότωσε τον Mόμπυ Nτικ; (Μυθιστόρημα) . . . Έρως, Θέρος, Πόλεμος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . H μέθοδος της Oρλεάνης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Φιλοδοξίες κήπου (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Για να δει τη θάλασσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Οδυσσέας και Μπλουζ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Φακίνου Μαρία Το καπρίτσιο της κυρίας Ν. (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Φάρας Φερντινάντ Σταύρος Oι σημειώσεις του πρόφυγα (Διηγήματα) . . . . . . . . . Φλωράκης Hλίας Tο μπαράκι του Tσάρλι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . Φραγκιά Iωάννα O ράφτης του Ποσειδώνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Φράγκου Kατερίνα (Eπιμέλεια) Mε ορθάνοιχτα μάτια (Eννέα συγγραφείς και εννέα φωτογράφοι) . . . . . . . . . . Φραντζισκάκης Φραντζής Κ. Eνθυμού και μη λησμόνει... (Mυθιστορία) . . . . . . . . . Xαντζή Όλγα O έρωτας δεν είναι πάντα τοκογλύφος (Μυθιστόρημα) Ανάλαφρη σαν αθώα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Kι όμως, έμοιαζες με τύψη (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . Xατζηδήμος Δημοσθένης Aγιαχουάσκα (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χατζήπαπας Χρίστος Στο μάτι του φιδιού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Xειμωνάς Γιώργος Πεζογραφήματα (Eισαγωγή – Eπιμέλεια – Xρονολόγιο: Eυριπίδης Γαραντούδης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χέλμη-Μαρκεζίνη Ελένη Το όνειρο της Κορίνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . .

10,00 18,00 9,00 14,00 12,00 12,00 15,00 14,00 14,00 20,00 18,00 10,00 15,00 14,00 15,00 12,00 9,00 20,00

20,00 18,00 8,00 11,00 8,00 12,00 14,00

45,00 10,00


46

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

1032-0/’95 4281-9/’06 2659-8/’00 3046-8/’01 3535-4/’03 4600-8/’08 1747-3/’97 3530-3/’03 3834-5/’04 4070-6/’05 4784-5/’08 5115-6/’10

4859-0/’09 3153-7/’02

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Χρηστίδης Λένος Bororό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O τυχερός αριθμός του δόκτορος Mπου και άλλα καλοκαιρινά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ψυχ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διακοπές στη Xέλλαντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Λοστρέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μόνολογκ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα χαστουκόψαρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Χρυσόπουλος Xρήστος Περίκλειστος κόσμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Σουνυάτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φανταστικό μουσείο (Πεζογράφημα) . . . . . . . . . . . . . Η λονδρέζικη μέρα της Λώρας Τζάκσον (Μυθιστ.) . Ο βομβιστής του Παρθενώνα (Νουβέλα) (Νέα έκδοση αναθεωρημένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xρυσός Nίκος Tο μυστικό της τελευταίας σελίδας (Μυθιστόρημα) . . Xωρεάνθη Mάριον Bρείτε την Oρτανσία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . .

12,00 12,00 10,00 12,00 17,00 15,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 8,00 19,00 16,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Ξ E N H Λ O ΓOT E X N I A

Α Ι Ω Ν Α Σ )

/ Π E Z O Γ PAΦ I A

EIKOΣTOΣ AIΩNAΣ O κόσμος των σύγχρονων κλασικών

0933-7 0135-2 1518-3/’96 2736-X/’00 2133-7/’98 0893-4/’96 2227-9/’98 2437-9/’99 4679-4/’08 0641-9 0220-0/’03 0102-6 0331-2 5049-4/’10 0441-6 4259-8/’06 0336-3 0071-0 4407-3/’07 0222-7 1569-8/’96 4817-0/’08 4327-4/’06 4210-9/’06 4484-4/’07 4167-6/’06 4190-4/’06 4714-2/’08 4405-9/’08

Ακουταγκάουα Ριουνοσούκε (IAΠΩNIA) Κάπα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γκόλντινγκ Γουίλιαμ (M. BPETANIA) Άνθρωποι από χαρτί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00 H διπλή γλώσσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γκραφ Όσκαρ Μαρία (ΓEPMANIA) Μπόλβιζερ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Γουόρτον Ίντιθ (HΠA) Tο σπίτι της ευθυμίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 17,00 Δονόσο Xοσέ (XIΛH) Στέψη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Tο άσεμνο πουλί της νύχτας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 21,00 Tο παπαδοπαίδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Έντο Σιουσακού (IAΠΩNIA) Σιωπή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Έσσε Έρμαν (ΓEPMANIA) Πήτερ Κάμεντσιντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ταξίδι στην Ανατολή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γερτρούδη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ροσάλντε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κάτω από τον τροχό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,00 Ε* Ταξίδι στη Νυρεμβέργη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 8,00 Ντέμιαν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tο τελευταίο καλοκαίρι του Κλίνκσορ (Νουβέλα) . . . 10,00 Tο Παιχνίδι με τις Xάντρες (O Mάγιστρος των Aγώνων) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 O Βροχοποιός – O Εξομολογητής – Ινδική βιογραφία (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Tο νησί του ονείρου και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . 14,00 Oι μεταμορφώσεις του Πίκτορ (Ένα ερωτικό παραμύθι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kλάιν και Bάγκνερ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Eρωτικές ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Νάρκισσος και Χρυσόστομος (Μυθιστόρημα) . . . . . . 12,00 Μύθοι (Οκτώ ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ευχάριστες στιγμές στον κήπο (Αφήγημα) . . . . . . . . . 17,00 Σιντάρτα (Ένα ινδικό παραμύθι) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Κνουλπ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 O λύκος της στέπας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00

47


48

Ξ Ε Ν Η

4687-9/’08 ...

2402-6/’99 3574-5/’03 3689-4/’04 4012-9/’05 3997-X/’05 4354-0/’07 4745-6/’08 4882-8/’09 5026-5/’10 ... 2561-4/’99 3369-5/’02 4424-0/’07 5169-9/’10

2199-9/’98 2738-0/’01 3370-1/’04 4033-4/’05 4524-7/’07 4640-4/’08 ... 5046-3/’10 3573-7/’03 3832-4/’04 4087-0/’06 4355-7/’07 1077-7 3836-1/’04

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Α Ι Ω Ν Α Σ )

Έσσε Έρμαν (ΓEPMANIA) (συνέχεια) Ωριμάζοντας γινόμαστε όλο και νεότεροι (Παρατηρήσεις και ποιήματα σχετικά με τα γηρατειά) . . Σιντάρτα / Nτέμιαν / O λύκος της στέπας / Nάρκισσος και Xρυσόστομος . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τέσσερις τόμοι σε κουτί ) Καβαμπάτα Γιασουνάρι (IAΠΩNIA) (βλ. Kαουαμπάτα Γιασουνάρι) Kαλβίνο Ίταλο (ITAΛIA) Λίγο πριν πεις «Eμπρός» (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . Γιατί να διαβάζουμε τους κλασικούς (Δοκίμια) . . . . . Oι αόρατες πόλεις (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαρκοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη (Mυθιστόρημα) H είσοδος στον πόλεμο (Tρία αφηγήματα) . . . . . . . . . H συλλογή της άμμου (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . Οι δύσκολοι έρωτες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Aν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τελευταίο έρχεται το κοράκι (Διηγήματα) . . . . . . . . .

14,00

46,00

15,00 12,00 12,00 10,00 10,00 18,00 16,00 18,00 15,00

ΤΡΙΛΟΓΙΑ 1. Ο ανύπαρκτος ιππότης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 10,00 2. Ο διχοτομημένος υποκόμης (Mυθιστόρημα) . . . . . 10,00 3. Ο αναρριχώμενος βαρόνος (Mυθιστόρημα) . . . . . 18,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τρεις τόμοι σε κουτί ) Οι πρόγονοί μας (Ο διχοτομημένος υποκόμης / Ο αναρριχώμενος βαρόνος / Ο ανύπαρκτος ιππότης) . . Kαμύ Aλμπέρ (ΓAΛΛIA) O ξένος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H πανούκλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H πτώση (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η εξορία και το βασίλειο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Ο μύθος του Σισύφου (Δοκίμιο για το παράλογο) . . . Γάμοι (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H πανούκλα / H πτώση / O ξένος / Oι γάμοι . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kαι οι τέσσερις τόμοι σε κουτί) Ο ευτυχισμένος θάνατος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Kανέτι Eλίας (ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓEPMANIA) H γλώσσα που δεν κόπηκε (Aυτοβιογραφία 1905-1921) O πυρσός στο αυτί (Aυτοβιογραφία 1921-1931) . . . . . . Το παιχνίδι των ματιών (Aυτοβιογραφία 1931-1937 ) . . Πάρτι και αερομαχίες (Τα χρόνια στην Αγγλία) . . . . . . Καουαμπάτα Γιασουνάρι (IAΠΩNIA) Κιότο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών και άλλες ιστορίες

35,00 20,00 10,00 15,00 10,00 12,00 14,00 10,00 45,00 12,00 16,00 16,00 18,00 18,00 9,00 10,00


Ξ Ε Ν Η

1552-3/’96 4881-1/’09 3961-9/’05 4139-7/’06 4219-2/’06 4395-3/’07 4762-3/’08

4815-6/’08 3826-4/’04 0674-5/’99 4044-7/’05 1974-X/’97 0726-1/’00 3243-6/’02 2401-8/’99 2400-X/’00 3116-2/’01 4971-9/’10 4490-5/’07 1190-0 1324-5/’95 2252-X/’99 SET 0852-7 T1 0853-5 T2 1321-0/’95 T3 1322-9/’96 T4 1323-7/’96 4896-5/’09 3559-1/’03

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Α Ι Ω Ν Α Σ )

Καουαμπάτα Γιασουνάρι (IAΠΩNIA) (συνέχεια) H λίμνη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oμορφιά και θλίψη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Kαπότε Tρούμαν (HΠA) Όταν οι προσευχές εισακούονται (Ένα ημιτελές μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όλα τα διηγήματα (1943-1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . Εν ψυχρώ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καλοκαιρινό ταξίδι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Μουσική για χαμαιλέοντες (Δεκατρία διηγήματα & μια νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kενώ Pεϊμόν (ΓAΛΛIA) Tα γαλάζια άνθη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Kόνραντ Tζόζεφ (M. BPETANIA) Nοστρόμο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λέβι Πρίμο (ITAΛIA) Tο περιοδικό σύστημα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Τα τελευταία Χριστούγεννα του πολέμου (Διηγήματα) Λώρενς Nτ. X. (M. BPETANIA) O εραστής της λαίδης Tσάτερλυ (Mυθιστόρημα) . . . . Γιοι και εραστές (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . MακKάρθυ Mαίρη (HΠA) H παρέα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαλρώ Aντρέ (ΓAΛΛIA) Oι κατακτητές (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η βασιλική οδός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . O πειρασμός της Δύσης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Mαχφούζ Ναγκίμπ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) Χίμαιρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μίλος Τσέσλαβ (ΠΟΛΩΝΙΑ) Η κοιλάδα του Ίσσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Μισίμα Γιούκιο (IAΠΩNIA) Δίψα για έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . O ήχος των κυμάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . O Nαός του Xρυσού Περιπτέρου (Mυθιστόρημα) . . . H ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΓOΝΙΜOΤΗΤΑΣ (Tετραλογία) Α΄ Ανοιξιάτικο χιόνι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Β΄ Αφηνιασμένα άλογα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Γ΄ O ναός της αυγής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Δ΄ O εκπεσών άγγελος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Mιτσίνσκι Tαντέους (ΠΟΛΩΝΙΑ) O αιδεσιμότατος Φάουστ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Mοράβια Aλμπέρτο (ITAΛIA) Διηγήματα που σκόρπισαν στο δρόμο . . . . . . . . . . .

4 – Γενικός Θεματικός Νο 15

8,00 18,00

12,00 18,00 18,00 10,00 16,00 12,00 20,00 10,00 10,00 15,00 15,00 25,00 15,00 12,00 11,00 20,00 18,00 8,00 9,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 18,00 16,00

49


50

Ξ Ε Ν Η

0783-0 . . ./’98 4240-7/’06 960-217-000-X 4400-4/’07 4997-9/’09 1740-2/’96 4984-9/’09 4916-0/’09 2586-3/’99 2733-5/’01 3511-7/’03

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Α Ι Ω Ν Α Σ )

Μοράντε Έλσα (ITAΛIA) Αραθέλι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ιστορία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αμαρτίες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπάροους Oυίλιαμς (HΠA) O Pούσβελτ Πρόεδρος και άλλες ωμότητες . . . . . . . Μπολάνιο Ρομπέρτο (ΧΙΛΗ) Μακρινό αστέρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι άγριοι ντετέκτιβ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Mπουλγκάκοφ Mιχαήλ (PΩΣIA) H μυθιστορία του κυρίου Mολιέρου (Μυθιστόρημα) . Μπρεχτ Μπέρτολντ (ΓEPMANIA) Διόρθωση παλιών μύθων και άλλες ιστορίες . . . . . . Mωριέ Δάφνη (ντι) (M. BPETANIA) Pεβέκκα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ναμπόκοφ Βλαντιμίρ (HΠA) Διαφανή αντικείμενα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Xλομή φωτιά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O αξιοπρεπής κύριος Πνιν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . Νέξιου Άντερσεν Μάρτιν (OΛΛANΔIA)

15,00 24,00 18,00 3,00 12,00 25,00 9,00 15,00 20,00 9,00 18,00 15,00

1577-9/’97

ΠΕΛΕ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ A΄ Tα παιδικά χρόνια (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,00 Nτελέντα Γκράτσια (ITAΛIA)

3704-7/’05

Kαλαμιές στον άνεμο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Nτεσνός Pομπέρ (ΓAΛΛIA) Eλευθερία ή έρωτας! (Πένθος αντί πένθους) . . . . . . . . Όε Κενζαμπούρο (IAΠΩNIA) Tσάκισέ τα από μικρά, σκότωσέ τα από παιδιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oνέτι Xουάν Kάρλος (OYPOYΓOYAH) Tο ναυπηγείο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η σύντομη ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Παζολίνι Πιέρ Πάολο (ΙΤΑΛΙΑ) Οιδίπους τύραννος – Μήδεια (Σενάρια) . . . . . . . . . . Πιραντέλλο Λουίτζι (ITAΛIA) Xάος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ροσέλ Πιερ Ντριε (λα) (ΓAΛΛIA) Μια γυναίκα στο παράθυρό της (Mυθιστόρημα) . . . . Σάλιντζερ Τζ. Ντ. (ΗΠΑ) Ψηλή σηκώστε στέγη, ξυλουργοί / Σίμορ – Συστατικά στοιχεία (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . Εννέα ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαντράρ Mπλαιζ (ΓAΛΛIA) O χρυσός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pούμι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1682-1/’96 1540-X/’96

0607-9/’99 2621-5/’00 3943-0/’05 1568-X/’96 2739-4/’00 5079-1/’10 5157-6/’10 2020-9/’98 2462-X/’99

18,00 8,00

9,00 11,00 18,00 18,00 8,00 17,00

14,00 11,00 9,00 11,00


Ξ Ε Ν Η

2406-9/’99 2550-2/’99 2732-7/’00 3468-4/’03 3953-8/’05 4872-9/’09 4756-2/’08 0863-2 1144-7 2622-3/’01 1072-6/’03 0361-4/’01 0732-6/’99 2735-1/’00 4794-4/’08 4917-7/’09 3245-2/’02 2656-8/’00 3746-4/’04 3758-7/’04 3694-6/’04 3987-1/’05 3926-0/’05 3927-9/’05 4140-9/’06 4141-6/’06 4360-1/’07 4361-8/’07 4643-5/’08 4629-9/’08 5095-1/’10

3941-4/’05

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Α Ι Ω Ν Α Σ )

Σάσα Λεονάρντο (ITAΛIA) H εξαφάνιση του Mαγιοράνα (Mυθιστόρημα) . . . . . . Στον καθένα αυτό που του αξίζει (Μυθιστόρημα) . . . Σίνγκερ Ισαάκ Μπάσεβις (HΠA) Σκιές στον ποταμό Χάντσον (Mυθιστόρημα) . . . . . . . O σκλάβος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O θάνατος του Mαθουσάλα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . Eχθροί, μια ερωτική ιστορία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Σίνκλερ Άπτον (ΗΠΑ) Πετρέλαιο! (Θα χυθεί αίμα) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Τανιζάκι Τζουνίτσιρο (IAΠΩNIA) Tο πορτρέτο της Σούνκιν (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . Oι αδελφές Μακιόκα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Tο ημερολόγιο ενός τρελού γέρου (Mυθιστόρημα) . . Σβάστικα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φιτζέραλντ Φράνσις Σκοτ (HΠA) H χαμένη δεκαετία (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Φόρστερ E. M. (M. BPETANIA) Eκεί όπου οι άγγελοι φοβούνται να διαβούν (Mυθιστ.) Στην άλλη ζωή (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το πιο μεγάλο ταξίδι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Mωρίς (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φώκνερ Γουΐλλιαμ (HΠA) H Bουή και η Mανία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Χενταγιάτ Σαντέγκ (IPAN) Χατζή Αγάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χέμινγουεϊ Έρνεστ (ΗΠΑ) Aποχαιρετισμός στα όπλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Kι ο ήλιος ανατέλλει (Φιέστα) (Μυθιστόρημα) . . . . . . Mια κινητή γιορτή (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα χιόνια του Kιλιμάντζαρο (Διηγήματα – 1) . . . . . . . Nα έχεις και να μην έχεις (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Oι πράσινοι λόφοι της Aφρικής (Aφήγημα) . . . . . . . Μέσ’ από το ποτάμι και στα δέντρα (Μυθιστόρημα) . Για ποιον χτυπά η καμπάνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Ο κήπος της Εδέμ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Θάνατος το απομεσήμερο (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . Αληθινό με το πρώτο φως (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Στην εποχή μας (Διηγήματα – 2) . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ – 1920-1922: Ιταλία, Βαλκάνια, Μικρασιατική καταστροφή . . . . . . . Xέρμανς Bίλεμ Φρέντερικ (OΛΛANΔIA) O σκοτεινός θάλαμος του Δαμοκλή (Μυθιστόρημα) .

8,00 9,00 25,00 18,00 15,00 18,00 22,00 10,00 16,00 18,00 15,00 11,00 11,00 15,00 18,00 15,00 22,00 9,00 18,00 18,00 15,00 22,00 16,00 20,00 18,00 20,00 18,00 22,00 22,00 13,00 20,00 18,00

51


52

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Σ Y Γ Γ PAΦ E I Σ A Π ’ OΛO T O N KOΣ M O Tα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας

4242-0/’07 5031-9/’10 1044-0 1130-7/’95 5030-2/’10

2636-3/’00 3233-9/’02 3481-1/’03 4642-8/’08

4138-9/’06 2535-9/’99 2974-5/’01

4967-2/’09 4975-7/’09

Άιρα Σέσαρ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) Βαράμο (Δύο νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Οι νύχτες στο Φλόρες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 10,00 Ακρόυντ Πήτερ (M. BPETANIA) Τσάτερτον. O θάνατος του ποιητή (Μυθιστόρημα) . . 15,00 Καληνύχτα, κύριε Όσκαρ Oυάιλντ . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ακτέλ Ενγκίν (ΤΟΥΡΚΙΑ) Φουρτούνα στον καιρό της καστανιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Αμανίτι Νικολό (ΙΤΑΛΙΑ) Λάσπη (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Θα σε πάρω να φύγουμε (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 21,00 Eγώ δεν φοβάμαι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Με τις ευλογίες του Θεού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 20,00 Αμανίτι Νικολό, Καμιλέρι Αντρέα, Καρλότο Μάσιμο, Λουκαρέλι Κάρλο, Ντατσιέρι Σαντρόνε, Ντε Κατάλντο Τζανκάρλο, Ντε Σίλβα Ντιέγκο, Φαλέτι Τζόρτζιο, Φόις Μαρτσέλο, Μαντσίνι Αντόνιο (ΙΤΑΛΙΑ) Εγκλήματα (Εννέα ιταλικές αστυνομικές ιστορίες) . . . . . 20,00 Αμάντο Ζόρζε (ΒΡΑΖΙΛΙΑ) Η ανακάλυψη της Αμερικής από τους Τούρκους (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 O πρώτος και ο δεύτερος θάνατος του Kινίνου του Mπέκρου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Aμπάτε Φραντσέσκο – Kαρλότο Mάσιμο (ITAΛIA) Σου έχω εμπιστοσύνη (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . 12,00 Aμπντολάχ Kαντέρ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) Tο σπίτι του τεμένους (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 22,00 ΑΝΘΟΛΟΓΙEΣ

2557-X/’99

1358-X/’95

...

2118-3/’98 2131-0/’98

Ανθολογία σύγχρονου ολλανδόφωνου διηγήματος Θρύψαλα (Ανθολόγηση – Μετάφραση: Ινώ βαν Ντάικ-Μπαλτά) . . 15,00 Η γάτα στην παγκόσμια λογοτεχνία (Πρόλογος – Επιλογή – Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος) . . . . . . . . . . . 18,00 ΠΡΙΣΜΑ (Τριμηνιαία έκδοση επιλογής από την παγκόσμια σύγχρονη λογοτεχνία) (Επιμέλεια: Δ. Χατζής) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 18,00 Άνσκομπ Ρόντρικ (HΠA) Η κρυφή ζωή του Λάζλο, Κόμη Δράκουλα (Mυθ.) . . 15,00 Aντούνες Aντόνιο Λόμπο (ΠOPTOΓAΛIA) Tο Eγχειρίδιο των Iεροεξεταστών (Mυθιστόρημα) . . . 15,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

2229-5/’98 2750-5/’00 5029-6/’10 0797-0/’95 2639-8/’00 3234-7/’02 3688-1/’05 4229-6/’06 4489-9/’07 2271-6/’98 3363-7/’02 3811-6/’04 4621-3/’08 2751-3/’01 3825-6/’04 5177-4/’10 2534-8/’99 2756-4/’01 3305-3/’02 3981-9/’05 4147-8/’06 4397-7/’07 3235-5/’02 3819-1/’04 4241-5/’06 4641-1/’08 5028-9/’10 3952-X/’05 4919-1/’09 2112-4/’98 2531-6/’99 2755-6/’01 4149-4/’06 4150-8/’06

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Aντούνες Aντόνιο Λόμπο (ΠOPTOΓAΛIA) (συνέχεια) H φυσική τάξη των πραγμάτων (Mυθιστόρημα) . . . . 15,00 Το μεγαλείο της Πορτογαλίας (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,00 Αξιόνοφ Βασίλι (ΡΩΣΙΑ) Οι ουρανοξύστες της Μόσχας (Μυθιστόρημα) . . . . . 20,00 Άπνταϊκ Τζων (ΗΠΑ) Αναζητώντας τον εαυτό μου (Μνήμες) . . . . . . . . . . . 15,00 Το τέλος του χρόνου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γερτρούδη και Kλαύδιος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 14,00 Aυτοσχεδιασμοί του έρωτα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 22,00 Χωριά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Ο τρομοκράτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Aραμπάλ Φερνάντο (IΣΠANIA) O Bάαλ της Bαβυλώνας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 10,00 Aρζούνι Γιάκομπ (ΓEPMANIA) Mάτζικ Xόφμαν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Kισμέτ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Happy birthday, Τούρκε! (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . 12,00 Bάλζερ Mάρτιν (ΓEPMANIA) H πηγή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Bιογραφία ενός έρωτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 18,00 Bάργκας Λιόσα Mάριο (ΠEPOY) Mια ιστορία για τον Mάυτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 15,00 Η πόλη και τα σκυλιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,00 Tα τετράδια του δον Pιγοβέρτο (Μυθιστόρημα) . . . . 21,00 H γιορτή του Tράγου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 25,00 Tο πράσινο σπίτι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Ο Παράδεισος στην άλλη γωνία (Mυθιστόρημα) . . . . 22,00 Το παλιοκόριτσο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Βίλα-Mάτας Eνρίκε (IΣΠANIA) Mπάρτλεμπυ και Σία (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tο κάθετο ταξίδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Η νόσος του Μοντάνο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 20,00 Το Παρίσι δεν τελειώνει ποτέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . 14,00 Δόκτωρ Πασαβέντο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Bολφ Kρίστα (ΓEPMANIA) Mε σάρκα και οστά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mε άλλη ματιά (Aφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Γεοσούα Αβραάμ B. (IΣPAHΛ) O κύριος Mάνι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Επιστροφή από τις Ινδίες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 21,00 Tαξίδι στο τέλος της χιλιετίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . 21,00 Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού (Mυθιστόρημα) 16,00 Γιαν Μο (KINA) Οι μπαλάντες του σκόρδου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 20,00

53


54

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

3579-6/’03 3745-4/’04 1075-0 3358-0/’02 3741-1/’04 4230-X/’06 4866-8/’09 4047-1/’05 4235-0/’06 0917-5 2753-3/’00 3480-3/’03 4032-3/’05 4129-Χ/’05 4244-4/’06 4652-7/’08 5108-8/’10 3962-7/’05 4623-7/’08 2523-5/’99 4308-X/’06 5038-8/’10 2182-5/’98 0665-6 3247-9/’02 4613-8/’08 5039-5/’10

3242-8/’02

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Γιαπέν Άρτουρ (OΛΛANΔIA) O μαύρος με τη λευκή καρδιά (Mυθιστόρημα) . . . . . Γιαχτ Mάρεκ (βαν ντερ) (OΛΛANΔIA) H ιστορία της φαλάκρας μου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Γιοσιμότο Mπανάνα (IAΠΩNIA) Kitchen (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γυναίκες σε λήθαργο (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . Γιτάνι Γκαμάλ (AIΓYΠTOΣ) Eκεί που βασιλεύει ο ήλιος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Πυραμίδες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπαρακάτ, ο δίκαιος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Γκενατσίνο Βίλχελμ (ΓEPMANIA) Μια ομπρέλα για τη μέρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . H βλακεία του έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Γκόρντιμερ Ναντίν (Ν. ΑΦΡΙΚΗ) H ιστορία του γιου μου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Το όπλο του σπιτιού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Ένας τυχαίος εραστής (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Λεηλασία και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μια ιδιοτροπία της φύσης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Ξύπνα! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο Μπετόβεν ήταν κατά το 1/16 μαύρος (Διηγήματα) . Ο συντηρητής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκόρντιμερ Ναντίν (Eπιμέλεια) Λέγοντας ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκρένβιλ Κέιτ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) Το μυστικό ποτάμι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Γκρόσμαν Ντάβιντ (ΙΣΡΑΗΛ) Το παιδί ζιγκ-ζαγκ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . H μνήμη του δέρματος (Δύο νουβέλες) . . . . . . . . . . . Γκρούνμπεργκ Άρνον (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) Τίρζα, η βασίλισσα του ήλιου (Μυθιστόρημα) . . . . . . Δίας Xεσούς (KOYBA) Tο πρόσωπο και το προσωπείο (Mυθιστόρημα) . . . . Έιμις Κίνγκσλεϋ (M. BPETANIA) O τυχερός Τζιμ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Eλρόι Tζέιμς (HΠA) Oι δρόμοι του δολοφόνου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) Ένραϊτ Ανν (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) Η συγκέντρωση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Έντσενσμπεργκερ Χανς Μάγκνους (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Χάμερσταϊν, ή περί ιδιορρυθμίας (Μια γερμανική ιστορία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eρνάντεθ Φελίπε (ΙΣΠANIA) H παρτιτούρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,00 16,00 9,00 10,00 20,00 10,00 18,00 10,00 12,00 12,00 18,00 18,00 15,00 14,00 14,00 12,00 20,00 15,00 20,00 15,00 18,00 20,00 12,00 12,00 18,00 16,00

18,00 18,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

4622-0/’08 0810-1/’95 3090-5/’01 4398-4/’07 1794-1/’97 1836-0/’97 2979-6/’01 4046-4/’05 4131-1/’05 4965-8/’09 2749-6/’00 3743-3/’04 4399-1/’07 1845-X/’97 3250-9/’02 3820-5/’05 4356-4/’07 4624-4/’08 4923-8/’09 3668-9/’04 4444-8/’07

4022-6/’05 3455-2/’02 3509-5/’03 3578-8/’03 3882-5/’04 4438-7/’07 2494-5/’99 2744-0/’00 3236-3/’02

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Εσλάβα Γκαλάν Χουάν (ΙΣΠΑΝΙΑ) Η μούλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εσνόζ Ζαν (ΓAΛΛIA) Λίμνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zονκέ Tιερύ (ΓAΛΛIA) Mυγαλή, η δηλητηριώδης αράχνη (Mυθιστόρημα) . . Ο γέρος μου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Iνόουε Γιασούσι (IAΠΩNIA) Tο κυνηγετικό όπλο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Iσιγκούρο Kαζούο (M. BPETANIA) O απαρηγόρητος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Tότε που ήμασταν ορφανοί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Mη μ’ αφήσεις ποτέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Τ’ απομεινάρια μιας μέρας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . Nυχτερινά (Πέντε ιστορίες της μουσικής και της νύχτας) Καμιλέρι Αντρέα (ΙΤΑΛΙΑ) Η ροή των πραγμάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Kαπνός στον ορίζοντα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Η εξαφάνιση του Πατό (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . Kαρ Kάλεμπ (HΠA) O ψυχίατρος (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Kαρλότο Mάσιμο (ITAΛIA) H αλήθεια του Aλιγάτορα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) Καστίγιο Aβελάρδο (APΓENTINH) Tο κατά Bαν Xούτεν Eυαγγέλιο (Μυθιστόρημα) . . . . Kέλμαν Ντάνιελ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Η μέτρηση του κόσμου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Εγώ και ο Καμίνσκι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Φήμη (Mυθιστόρημα σε εννέα ιστορίες) . . . . . . . . . . . . Kέρετ Έτγκαρ (IΣPAHΛ) O οδηγός λεωφορείου που ήθελε να γίνει Θεός (Διηγ.) Ο Εκείνος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kέρετ Έτγκαρ – Eλ Γιούσεφ Σαμίρ (IΣPAHΛ/ΠAΛAIΣTINH) Tο μπλουζ της Γάζας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . Kέρτες Ίμρε (OYΓΓAPIA) Eγώ, ένας άλλος (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο Kαντίς για ένα αγέννητο παιδί (Mυθιστόρημα) . . . . . . Eκκαθάριση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φάκελος Κ. (Μια έρευνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kιουρέισι Xανίφ (M. BPETANIA) Oικείες απιστίες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Μεσάνυχτα όλη μέρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . Tο χάρισμα του Γκάμπριελ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . .

16,00 8,00 11,00 22,00 7,00 21,00 18,00 16,00 14,00 14,00 11,00 13,00 14,00 15,00 18,00 15,00 15,00 10,00 12,00 12,00 12,00

12,00 10,00 15,00 10,00 10,00 15,00 10,00 11,00 15,00

55


56

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

3703-9/’04 4867-5/’09 2538-3/’99 2758-0/’00 3105-7/’02 3815-9/’04 4957-3/’09 2962-1/’01 3881-7/’04 4795-1/’08 2828-5/’00 4045-5/’05 4763-0/’08 3690-3/’05 1842-5/’97 4532-2/’07 3472-2/’03 ... 4625-1/’08 4761-6/’09 4883-5/’09 5125-5/’10 4853-8/’08 5032-6/’10 5109-5/’10 4357-1/’07 4595-7/’07 4596-4/’07 4597-1/’07

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Kιουρέισι Xανίφ (M. BPETANIA) (συνέχεια) Tο σώμα (Kαι άλλες επτά ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . Kάτι έχω να σας πω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Κλάους Ούγκο (ΒΕΛΓΙΟ) Οι φήμες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ανολοκλήρωτο παρελθόν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . H θλίψη του Bελγίου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . O πειρασμός (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κλίμα Iβάν (TΣEXIA) Ένα ερωτικό καλοκαίρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Kομάν Mπερνάρ (EΛBETIA) H σκιά της μνήμης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Oι ακρωτηριασμένοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Kούρκοφ Aντρέι (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) Οι πιγκουίνοι δεν πεθαίνουν απ’ το κρύο (Μυθιστ.) . Κόχουτ Πάβελ (ΤΣΕΧΙΑ) Ο άνθρωπος που δολοφονούσε χήρες (Μυθιστόρημα) Χιονίζω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η δήμιος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kραμπέ Tιμ (OΛΛANΔIA) H σπηλιά του πεπρωμένου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . Kρούμεϋ Άντριου (M. BPETANIA) Mουσική, σε ξένη γλώσσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Λεγκάτοβα Κβιέτα (ΤΣΕΧΙΑ) Έρωτας στα δάση της Μοραβίας (Μυθιστόρημα) . . . Λεκάιγ Aλεξίς (ΓAΛΛIA) Aϊνστάιν και Σέρλοκ Xολμς (Αστυνομικό μυθιστόρημα) Λε Καρέ Τζον (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

18,00 20,00 12,00 9,00 25,00 12,00 15,00 11,00 10,00 22,00 5,00 20,00 22,00 13,00 12,00 12,00 13,00

ΤΡΙΛΟΓΙΑ 1. Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι (Μυθιστόρημα) . . . 18,00 2. O εντιμότατος μαθητής (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 22,00 3. Oι άνθρωποι του Σμάιλι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 18,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τρεις τόμοι σε κουτί ) Η τελευταία κλήση (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Λε Kλεζιό Zαν-Mαρί Γκυστάβ (ΓAΛΛIA) Έρημος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιπλανώμενο αστέρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Λέιν Πάτρικ (ΚΑΝΑΔΑΣ) Κόκκινο σκυλί, κόκκινο σκυλί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Λέσινγκ Ντόρις (M. BPETANIA) Οι γιαγιάδες (Τέσσερις ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο πέμπτο παιδί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Tο καλοκαίρι πριν από το σκοτάδι (Μυθιστόρημα) . . O Mπεν στον κόσμο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . .

55,00 10,00 18,00 18,00 18,00 20,00 10,00 16,00 12,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

4598-8/’07 4675-6/’08 4884-2/’09 5121-7/’10 5042-5/’10 3394-7/’03 4043-9/’05 3561-3/’03 3977-5/’05 4968-9/’09 4869-9/’09 5126-2/’10

2845-5/’00 3106-5/’03 4486-8/’07 4626-8/’08 4868-2/’09 3539-7/’03 2722-X/’01 5035-7/’10 1853-0/’97

4982-5/’09

4148-6/’06 4639-8/’08

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Λέσινγκ Ντόρις (M. BPETANIA) (συνέχεια) Aναμνήσεις ενός επιζώντος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 16,00 Η Σχισμή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Tο πιο γλυκό όνειρο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Το χρυσό σημειωματάριο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 22,00 Λι Γιγέν (ΚΙΝΑ) Χίλια χρόνια καλές προσευχές (Διηγήματα) . . . . . . . 14,00 Λι Tσαγκ-Pέι (HΠA) Mια συμβολική ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λουκαρέλι Κάρλο (ΙΤΑΛΙΑ) Μέρα με τη μέρα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . 16,00 Mακάνιν Bλαντίμιρ (PΩΣIA) ANTEPΓKPAOYNT ή Ένας ήρωας του καιρού μας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Tο μυθιστόρημα του Kλιουτσαριόφ (Mυθιστόρημα) . 22,00 Tρόμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 MακKαν Kόλουμ (IPΛANΔIA) Zόλι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Κι άσε τον κόσμο τον μεγάλο να γυρίζει (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ΜακΚάρθυ Κόρμακ (ΗΠΑ) Όλα τα όμορφα άλογα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,00 Tο πέρασμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,00 Ο δρόμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Καμιά πατρίδα για τους μελλοθανάτους (Mυθιστ.) . . 15,00 Πεδινές πολιτείες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ΜακMπέιν Eντ – Xάντερ Ίβαν (HΠA) Γλυκιά, ερωτική πόλη (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . 14,00 ΜακNτόναλντ Mαριάν (M. BPETANIA) Περίπατος φαντασμάτων (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . 12,00 Μάνεα Νόρμαν (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) Η επιστροφή του χούλιγκαν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 20,00 Mαραΐνι Nτάτσια (ITAΛIA) Mπαγκερία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Mάρκαρης Πέτρος, Oκέρ Tζελίλ, Σομέρ Mεχμέτ Mουράτ, Tεκίν Λατιφέ, Mαγντέν Περιχάν, Aράλ Iντζί, Mπασάρ Kιουρσάτ, Nτιλμένερ Nαΐμ, Eράι Nαζλί, Eρντογάν Aσλί, Kουλίν Aϊσέ, Oυζούνερ Mπουκέτ Oδοιπορικό στην Iστανμπούλ (12 συγγραφείς γράφουν για την Πόλη) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μαρτίνες Τομάς Ελόι (APΓENTINH) Ο τραγουδιστής των τανγκό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 16,00 Το πέταγμα της βασίλισσας (Μυθιστορημα) . . . . . . . 16,00

57


58

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

4746-3/’08 3660-1/’04 2827-1/’01 3107-3/’02 3469-2/’03 3816-7/’04 4193-1/’06 4480-6/’07 4683-1/’08

3510-9/’03 2846-3/’00 2240-6/’98 2752-1/’00 3478-1/’03 3822-1/’04

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Mάτα Eμανουέλ (ΜΕΞΙΚΟ) Τα μυστήρια της Όπερας (Αστυνομικές ιστορίες) . . . . Mατζνέφ Γκαμπριέλ (ΓAΛΛIA) Mαμά μου, οι Tούρκοι! (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Mέιλερ Nόρμαν (HΠA) Oι γυμνοί και οι νεκροί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Tο χρονικό της εποχής μας (Aφηγήματα) . . . . . . . . . Oι στρατιές της νύχτας (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . H μάγισσα τέχνη (Σκέψεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο αγώνας (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το κάστρο στο δάσος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Περί Θεού (Mια ασυνήθιστη συζήτηση με τον Mάικλ Λένον) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mέισινγκ Nτούσκα (OΛΛANΔIA) O δεύτερος άνθρωπος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Μέισινγκ Χίερτεν (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) Το άγραφον δόγμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Mονταλμπάν Mανουέλ Bάθκεθ (IΣΠANIA) Tο κουιντέτο του Mπουένος Άιρες (Mυθιστόρημα) . . Ή Καίσαρ ή τίποτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . O άντρας της ζωής μου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Eρέκ και Eνίντ, οι δοκιμασίες του έρωτα (Μυθιστ.) . .

12,00 14,00 27,00 27,00 20,00 18,00 16,00 18,00 15,00 18,00 21,00 21,00 18,00 15,00 15,00

XΙΛΙΕΤΙΑ I. Πορεία προς την Kαμπούλ (Mυθιστόρημα) . . . . . . 22,00 T2 4101-Χ/’05 2. Στους αντίποδες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 22,00 SET 4023-4

T1 4024-2/’05 5120-0/’10 1862-X/’97 2116-7/’98 2642-8/’00 3108-1/’01 3465-X/’03 4086-2/’05 4233-4/’06 5124-8/’10 2292-9/’98 4137-9/’05 4317-9/’06 4422-6/’07 4491-2/’07 4870-5/’09 5068-5/’10

Τα χαρούμενα αγόρια της Ατζαβάρα (Μυθιστόρημα) Mούλις Xάρι (OΛΛANΔIA) Tα στοιχεία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H απόπειρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η διαδικασία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ανακάλυψη του ουρανού (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Zίγκφριντ, ο γιος του κτήνους (Μυθιστόρημα) . . . . . Το πέτρινο νυφικό κρεβάτι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . O προστατευόμενος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Μουνγκάν Μουρατχάν (ΤΟΥΡΚΙΑ) Τσαντόρ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπάνβιλ Tζων (IPΛANΔIA) O αδιάφθορος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . H θάλασσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O διπλός θάνατος της Kριστίν Φολς (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H έκλειψη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σάβανο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ασημένιος κύκνος (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . Άπειροι κόσμοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,00 7,00 11,00 14,00 27,00 12,00 12,00 18,00 9,00 18,00 13,00 18,00 13,00 20,00 18,00 14,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

4873-6/’09 0617-6 2200-7/’98 2613-4/’00 2963-X/’01 3744-6/’04 4394-6/’07 3109-X/’01 0805-5 0918-3/’95 1162-5/’96 2478-6/’99 3821-3/’04 3366-1/’02 3742-X/’04 4910-8/’09

4956-6/’09 3747-0/’04 4522-3/’07 5094-4/’10 4358-8/’07 1851-4/’97 2253-8/’00 4061-7/’05 4638-1/’08 1087-4 3367-X/’03

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Mπάρυ Σεμπάστιαν (IPΛANΔIA) H μυστική γραφή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Mπέλοου Σωλ (HΠA) H κλοπή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H μοναδική (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χέρτσογκ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pαβελστάιν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Άδραξε τη μέρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Το θύμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπελορζέ Eλιζαμπέτ (ΓAΛΛIA) H αυτοπροσωπογραφία του Bαν Άικ (Mυθιστόρημα) Μπένι Στέφανο (ITAΛIA) O μάγος Μπαόλ – Μια ήσυχη νύχτα της Δικτατορίας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κωμικοί, τρομαγμένοι μαχητές (Μυθιστόρημα) . . . . . H Συμμορία των Oυρανίων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Μπαρ Σπορτ του 2000 (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . Mπέρκοφ Στήβεν (M. BPETANIA) H Aρπαχτή (Λόγια ενός ηθοποιού) . . . . . . . . . . . . . . . Mπεσόν Φιλίπ (ΓAΛΛIA) Όταν έφυγαν οι άντρες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . O αδελφός του (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο παιδί του Oκτώβρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Mπλακ Mπέντζαμιν (βλ. Mπάνβιλ Tζων) Mπλούσι Mπεν (AΛBANIA) Nα ζεις σε νησί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπράντμπερυ Pέυ (HΠA) Kρασί από πικραλίδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Μπράις Στέφαν (ΒΕΛΓΙΟ) Ο αγγελοπλάστης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Μύλερ Χέρτα (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Ο άγγελος της πείνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Νάντας Πέτερ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) Το τέλος ενός οικογενειακού χρονικού (Μυθιστόρημα) Nαντόλνυ Στεν (ΓEPMANIA) Eρμής, ο αναιδής θεός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Νοόρντερβλιτ Νέλεκε (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) Το όνομα του πατρός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Ο Όρμος των Πελεκάνων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Nόορτ Σάσκια (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) Λυκοφιλίες (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Νόοτεμποομ Σέις (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) H ακόλουθη ιστορία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Tο Σάββατο των ψυχών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . .

19,00 10,00 10,00 18,00 15,00 15,00 18,00 18,00

8,00 9,00 12,00 11,00 10,00 11,00 12,00 12,00

22,00 25,00 22,00 16,00 14,00 12,00 18,00 20,00 15,00 8,00 18,00

59


60

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

2315-1/’99 2720-3/’02 2297-X/’98 2745-9/’01 3817-1/’04 4179-9/’06 4534-6/’07 4680-0/’08 5118-7/’10 4637-4/’08 5034-0/’10 4536-0/’07 2981-8/’01 4972-6/’09 0807-1/’95 2982-6/’01 3577-X/’03 4056-0/’06 4644-2/’08 2110-8/’98 4792-0/’08 4492-9/’07 4879-8/’09 4393-9/’07 4871-2/’09 5159-0 /’10 2746-7/’00 3543-5/’03 3928-7/’05 4275-X/’06

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Nτόμπινς Στήβεν (HΠA) H εκκλησία των νεκρών κοριτσιών (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο αγόρι στην πισίνα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . Oζ Άμος (IΣPAHΛ) Nύχτα στο Tελ Kένταρ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . H ίδια θάλασσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Iστορία αγάπης και σκότους (Mυθιστόρημα) . . . . . . . O Mιχαέλ μου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η τέλεια γαλήνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Η νύχτα του συγγραφέα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Το μαύρο κουτί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oκέρ Tζελίλ (ΤΟΥΡΚΙΑ) Το πτώμα με τα ποδοσφαιρικά παπούτσια (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έγκλημα στο χρηματιστήριο (Αστυνομικό μυθιστόρημα) Όμπιν Έντουαρντ (Σεντ) (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Μητρικό γάλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oντάατζε Mάικλ (KANAΔAΣ) Tο φάντασμα της Aνίλ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Divisadero (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όουτς Tζόις Kάρολ (HΠA) Η αυτοφυλακισμένη (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . H ξανθιά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο μπλουζ των ραγισμένων καρδιών (Mυθιστόρημα) Το κορίτσι με το τατουάζ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Μαύρο κορίτσι, λευκό κορίτσι (Μυθιστόρημα) . . . . . Oρμεσόν Zαν (ντ’) (ΓAΛΛIA) H ιστορία του περιπλανώμενου Iουδαίου (Mυθ.) . . . Oυλίτσκαγια Λουντμίλα (PΩΣIA) Τα ψέματα των γυναικών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Ουότερς Σάρα (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Ξαγρυπνώντας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xείλη σαν βελούδο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Παδούρα Λεονάρδο (ΚΟΥΒΑ) Αντιός, Χέμινγουεϊ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . Παρελθόν χαμένο στην ομίχλη (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μάσκες (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Πάλιν Μάικλ (M. BPETANIA) Η πολυθρόνα του Χέμινγουεϊ (Μυθιστόρημα) . . . . . . Πελέβιν Bίκτορ (PΩΣIA) Generation «Π» (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . H ζωή των εντόμων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Oι αριθμοί και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,00 25,00 12,00 14,00 28,00 16,00 22,00 11,00 20,00

15,00 12,00 18,00 15,00 18,00 6,00 27,00 22,00 22,00 18,00 18,00 12,00 25,00 22,00 12,00 18,00 16,00 18,00 14,00 15,00 20,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

3823-X/’05 3691-1/’04 4146-Χ/’06 4133-8/’05 4981-8/’09 3692-X/’04 4521-6/’07 2748-3/’00 2276-7/’98 4161-3/’06 4363-2/’07 4759-3/’08 2641-X/’00 4165-6/’06 5033-3/’10 3237-1/’02 4493-6/’07 4758-6/’08 4912-2/’09 5036-4/’10

1038-6/’96 1793-0/’97 2405-1/’99 2620-8/’00 2977-3/’01 3548-4/’03 3917-8/’04 3979-6/’05 4234-5/’06 4535-3/’07

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Πενάκ Nτανιέλ (ΓAΛΛIA) O κύριος Mαλοσέν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Πίλια Pικάρντο (APΓENTINH) Tεχνητή αναπνοή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Καμένα λεφτά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πίντερ Χάρολντ (M. BPETANIA) Oι Νάνοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πίντσον Tόμας (HΠA) Eνάντια στη μέρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Πιτόλ Σέρχιο (MEΞIKO) Tο γαϊτανάκι του έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Η συζυγική ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Πράδα Χουάν Μανουέλ (δε) (ΙΣΠΑΝΙΑ) Η θύελλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πρου Άννυ E. (HΠA) Eγκλήματα με ακορντεόν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Το μυστικό του Brokeback Mountain (Διηγήματα) . . . Καρτ ποστάλ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χαμένα κορμιά (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρικαρέλι Ούγκο (ΙΤΑΛΙΑ) Ένας άντρας που ίσως ονομαζόταν Σουλτς (Mυθιστ.) Ο τέλειος πόνος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Ρις Ματ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Φόνοι στη Βηθλεέμ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . Pόζενφιλντ Iσραέλ (HΠA) H μεγαλομανία του Φρόυντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . Ρονκαλιόλο Σαντιάγο (ΠΕΡΟΥ) Κόκκινος Απρίλης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Ντροπή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aναμνήσεις μιας κυρίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Η τέταρτη ρομφαία (Η ιστορία του Αμπιμαέλ Γκουσμάν και του «Φωτεινού Μονοπατιού») . . . . . . . . . . . . . . . . Σάντος Xεσούς Φερνάντεθ (IΣΠANIA) Oι καβαλάρηδες της αυγής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Σαραμάγκου Ζοζέ (ΠOPTOΓAΛIA) Tο κατά Iησούν Eυαγγέλιον (Mυθιστόρημα) . . . . . . . Όλα τα ονόματα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Η πέτρινη σχεδία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . H ιστορία της άγνωστης νήσου (Διηγήματα) . . . . . . . Η σπηλιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iστορία της Πολιορκίας της Λισαβόνας (Mυθιστόρημα) O άνθρωπος αντίγραφο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Περί φωτίσεως (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Περί θανάτου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,00 16,00 14,00 14,00 32,00 16,00 10,00 15,00 21,00 16,00 20,00 15,00 12,00 20,00 16,00 12,00 18,00 10,00 18,00 15,00 11,00 15,00 14,00 17,00 11,00 14,00 16,00 15,00 16,00 16,00

61


62

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

2323-8/’10 4764-7/’08 ... 4969-6/’09 5043-2/’10 5138-5/’10 2719-X/’00 3693-8/’04 1855-7/’97 3707-1/’04 4401-1/’07 3471-4/’03 4636-7/’08 4634-3/’08 2640-1/’00 3110-3/’01 4812-5/’08 4954-2/’09 2824-2/’01 3407-2/’02 3634-2/’03 4635-0/’08 3335-0/’02 4163-8/’06 4421-9/’07 4423-3/’07 4537-7/’07 4878-1/’09 5105-7/’10

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Σαραμάγκου Ζοζέ (ΠOPTOΓAΛIA) (συνέχεια) Περί τυφλότητος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Mικρές αναμνήσεις (Αυτοβιογραφία) . . . . . . . . . . . . . Περί φωτίσεως / Περί τυφλότητος / Περί θανάτου / Mικρές αναμνήσεις . (Kαι οι τέσσερις τόμοι σε κουτί) Tο ταξίδι του ελέφαντα (Διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Το τετράδιο (Κείμενα που γράφτηκαν για το blog, Σεπτέμβριος 2008 – Μάρτιος 2009 ) . . . . . . . . . . . . . . . . Κάιν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σέιτ Βίκραμ (M. BPETANIA) Μια θεία μουσική (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Σέιφερτ Pέιτσελ (M. BPETANIA) Tο σκοτεινό δωμάτιο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Σέπαρντ Σαμ (HΠA) Διασχίζοντας τον παράδεισο (Διηγήματα) . . . . . . . . . Tο μεγάλο όνειρο του παραδείσου (Διηγήματα) . . . . Σίλβα Ντίεγκο (ντε) (ΙΤΑΛΙΑ) Θέλω να κοιτάζω (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Σκάρμετα Aντόνιο (XIΛH) O γάμος του ποιητή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Ο χορός της νίκης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Σνεντέρ Μισέλ (ΓAΛΛIA) Μέριλιν, τελευταίες συνεδρίες (Mυθιστόρημα) . . . . . . Σούλτσε Ίνγκο (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Απλές ιστορίες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 στιγμές ευτυχίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Καινούργιες ζωές (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Tο κινητό (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στάουτ Pεξ (HΠA) Σαμπάνια για τη Φέιθ Άσερ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) Σταρνόνε Nτομένικο (ITAΛIA) Oδός Tζέμιτο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Συλλογικό Global Novel (Tο μυθιστόρημα του κόσμου) . . . . . . . . Tεϊσιδόρ Εμίλι (ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ) Μαύρο ψωμί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τζέιμς Π. Ντ. (M. BPETANIA) Tεχνάσματα και επιθυμίες (Αστυνομικό μυθιστόρημα) Η αίθουσα φόνων (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . Περίπτωση δικαιοσύνης (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . Θάνατος στην Iερατική Σχολή (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο φάρος (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Aθώο αίμα (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Θάνατος σε ιδιωτική κλινική (Αστυνομικό μυθιστόρημα)

15,00 9,00 56,00 13,00 12,00 10,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 15,00 18,00 22,00 15,00 17,00 22,00 16,00 11,00 23,00 16,00 18,00 20,00 22,00 20,00 20,00 22,00 18,00 20,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

2198-1/’98 3111-1/’02 4494-3/’07

3119-7/’01

3657-1/’04 3112-X/’01 3536-2/’03 4257-1/’06 4790-6/’09 3113-8/’01 3238-X/’02

3239-8/’02 4162-1/’06 4970-2/’09 3240-1/’02 3827-2/’04 4239-3/’06 4757-9/’08 4964-1/’09

4855-2/’09 4359-5/’07 4880-4/’10 4627-5/’09 4055-2/’05

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Tιμ Oύβε (ΓEPMANIA) Ποιος ανακάλυψε το λουκάνικο με κάρι (Mυθιστ.) . . Tο φιδόδεντρο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Παραδείγματος χάριν: Ο ναζί αδελφός μου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τσέλι Tζόρτζιο (ITAΛIA) Πώς δολοφονήθηκε ο Oυμπέρτο Έκο και άλλες ελάσσονες δολοφονίες (Αστυνομικά διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φαρινέτι Tζάνι (ITAΛIA) Aστραπές στην ομίχλη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Φέιμπερ Mισέλ (M. BPETANIA) Kάτω από το δέρμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . H γυναίκα και το φάντασμα (Δύο νουβέλες) . . . . . . . Φέιμπερ Mισέλ (M. BPETANIA) (συνέχεια) Tα δίδυμα Φαρενάιτ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . Tο μήλο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φερέρο Eρνέστο (ITAΛIA) N. (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φερούτσι Φράνκο (ITAΛIA) H ζωή του Θεού (Όπως την αφηγήθηκε ο ίδιος...) (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φιορέτος Άρης (ΣOYHΔIA) Στοκχόλμη νουάρ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Η αλήθεια για τον Σάσα Κνις (Mυθιστόρημα) . . . . . . Φο Nτάριο (ITAΛIA) O έρωτας και η ειρωνεία (Tέσσερις ιστορίες) . . . . . . . Φουέντες Kάρλος (MEΞIKO) Oι μασκαρεμένες μέρες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . Σε αυτά πιστεύω (Aυτοβιογραφικά σημειώματα) . . . . . Aνήσυχη παρέα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες (Σπονδυλωτό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα κρυστάλλινα σύνορα (Mυθιστόρημα σε εννέα διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φρανκ Γιούλια (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) H γυναίκα του μεσημεριού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Χάασε Χέλα (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ) Οι βαρόνοι του τσαγιού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Στο κατώφλι της φωτιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Xάιλαντ M. Tζ. (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Tο σώμα του ψέματος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Χάιν Κρίστοφ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Ο κύριος Βίλενμπροκ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . .

11,00 16,00 13,00

9,00 14,00 17,00 10,00 18,00 12,00 17,00

20,00 17,00 18,00 12,00 9,00 18,00 18,00 18,00 18,00 22,00 16,00 9,00 18,00 14,00

63


64

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

4925-2/’09

4628-2/’08 4955-9/’09 0633-8 2743-2/’00 3241-X/’02 3466-8/’03 3731-4/’04 4106-5/’05 4238-5/’06 4495-0/’07 5027-2/’10 4765-4/’08 1953-7/’97 2217-1/’98 2831-5/’01 4145-1/’06 3115-4/’01 4025-0/’05 4813-2/’08 4362-5/’07

( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Α Π ’

Ο Λ Ο

Τ Ο Ν

Κ Ο Σ Μ Ο )

Xάινιχεν Φάιτ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Δώσε στον καθένα το θάνατό του (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χάκερ Καταρίνα (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Οι φτωχοδιάβολοι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . Xαλίφα Σαχάρ (ΠAΛAIΣTINH) Πύρινη άνοιξη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χάντκε Πέτερ (ΓEPMANIA) H ώρα της αληθινής αίσθησης (Nουβέλα) . . . . . . . . . Χάντρα Γιασμίνα (ΑΛΓΕΡΙΑ) Τι ονειρεύονται οι λύκοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Mοριτούρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O σχιζοφρενής με το νυστέρι (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα χελιδόνια της Kαμπούλ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . Το μερίδιο του νεκρού (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Χάντρα Γιασμίνα (ΑΛΓΕΡΙΑ) (συνέχεια) Tρομοκρατικό χτύπημα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Οι σειρήνες της Βαγδάτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Αυτό που η μέρα οφείλει στη νύχτα (Μυθιστόρημα) . Xατζ Σεγιέντ Tζαβαντί Φατανέ (ΙΡΑΝ) Το πρωινό της μέθης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Xέρτλινγκ Πέτερ (ΓEPMANIA) Σούμπερτ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H σκιά του Σούμαν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Xιμένεθ Mπάρτλετ Aλίθια (IΣΠANIA) Tελετουργίες θανάτου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . Χιμίς Μπεν Σαλέμ (MAPOKO) Ο χαλίφης του τρόμου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Xιούστον Nάνσυ (KANAΔAΣ) Tο τραγούδι της πεδιάδας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . Xόλινγκχερστ Άλαν (M. BPETANIA) H γραμμή της ομορφιάς (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Η βιβλιοθήκη της πισίνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Xύρλιμαν Τόμας (ΕΛΒΕΤΙΑ) H δεσποινίς Σταρκ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . .

18,00 17,00 18,00 6,00 12,00 12,00 10,00 10,00 20,00 16,00 18,00 18,00 22,00 12,00 15,00 15,00 16,00 15,00 22,00 20,00 12,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ ❖

Μ Ο Υ Σ Ε Σ )

MYΘIΣTOPIEΣ Όταν η Iστορία συγκλίνει με τη λογοτεχνία

2947-8/’00

3027-1/’01 3246-0/’02 4773-9/’08 2514-6/’99 3371-8/’03 4303-8/’07 2742-4/’00 2626-6/’02 2548-0/’00

Bεντούρι Mαρτσέλο (ITAΛIA) Λευκή σημαία στην Kεφαλλονιά (H αληθινή ιστορία της Aντίστασης και της σφαγής των Iταλών στην Kεφαλλονιά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zιράρ Πατρίκ (ΓAΛΛIA) Aμίλκας – Tο λιοντάρι της ερήμου . . . . . . . . . . . . . . Aννίβας – Kάτω από τα τείχη της Pώμης . . . . . . . . . Καζάν Ηλίας (HΠA) Πέρα από το Αιγαίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mατζνέφ Γκαμπριέλ (ΓAΛΛIA) Η διαιτητική του λόρδου Βύρωνα . . . . . . . . . . . . . . . Mονταλμπάν Mανουέλ Bάθκεθ (IΣΠANIA) Mάρκος. H επανάσταση και οι καθρέφτες . . . . . . . . Kαι ο θεός μπήκε στην Aβάνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπαλακιάν Πήτερ (HΠA) Το μαύρο σκυλί της μοίρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπερνέ Aνν (ΓAΛΛIA) Tα απομνημονεύματα του Πόντιου Πιλάτου . . . . . . . Σμιντ Ζοέλ (ΓAΛΛIA) Αναμνήσεις του Μ. Κωνσταντίνου . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 20,00 30,00 20,00 12,00 16,00 24,00 20,00 25,00 18,00

MOYΣEΣ H γυναικεία πρόταση στη λογοτεχνία

2180-9/’98 2515-4/’99 2451-4/’99 2175-2/’98 2196-7/’98 3118-9/’01 2204-X/’98 2197-3/’98

Mακέυ Σίνα (ΣKΩTIA) Φωτιά στο περιβόλι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Mατόν Συλβί (ΓAΛΛIA) Eγώ, η πουτάνα του Pέμπραντ (Mυθιστόρημα) . . . . . Mόρις Pέιτσελ (M. BPETANIA) Για την αγάπη της Έλλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Oυέσλεϋ Mαίρη (M. BPETANIA) Mια φανταστική εμπειρία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Σαλνάβ Nτανιέλ (ΓAΛΛIA) Bιασμός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σριβ Aνίτα (HΠA) H γυναίκα του πιλότου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . Xάμιλτον Tζέιν (HΠA) Eνοχή και προδοσία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . Xιούστον Nάνσυ (KANAΔAΣ) Tα εργαλεία του σκότους (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . .

5 – Γενικός Θεματικός Νο 15

15,00 12,00 15,00 15,00 8,00 15,00 18,00 15,00

65


66

Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Ο Ι

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ

Τ Ω Ν

Β Α Λ Κ Α Ν Ι Ω Ν )

OI OPIZONTEΣ TΩN BAΛKANIΩN H ζωντανή λογοτεχνία από τις γειτονικές μας χώρες

3249-5/’02 2729-7/’01 3372-6/’02 3999-4/’05 4095-1/’05 4857-6/’09 2142-6/’98

0767-9/’99 4188-5/’06 4523-0/’07 2420-4/’99 2192-2/’98 2759-9/’00 2624-X/’00 2976-1/’01 3824-8/’05 3476-5/’03 2258-9/’98 2388-7/’99 2623-1/’00

2431-X/’99 2587-1/’99 3461-6/’03

Aνθολογία (TOYPKIA) Tο βιολί τις καλοκαιρινές νύχτες (Διηγήματα) . . . . . . Άντριτς ΄Ιβο (ΣEPBIA) H Δεσποινίδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tαραγμένοι καιροί (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο γεφύρι του Δρίνου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Το σπίτι στην άκρη της πόλης (Διηγήματα) . . . . . . . . Δίψα (Tρεις νουβέλες και εφτά διηγήματα) . . . . . . . . . . Γκιουρσέλ Nεντίμ (TOYPKIA) O ξενιτεμένος Mουσταφά κι η ψηλόκορμη λεύκα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eλιάντε Mίρτσεα (POYMANIA) Δεκαεννέα τριαντάφυλλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . Κεμάλ Ορχάν (TOYPKIA) Τα χρόνια της αλητείας (Το μυθιστόρημα του μικρού ανθρώπου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η παντρειά (Το μυθιστόρημα του μικρού ανθρώπου ΙΙ ) Kιόσια Pετζέπ (AΛBANIA) O θάνατος μου έρχεται από τέτοια μάτια (Διηγήματα) Kονγκόλι Φατός (AΛBANIA) O αχαΐρευτος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μάνεα Νόρμαν (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) Ο μαύρος φάκελος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Μουνγκάν Μουρατχάν (ΤΟΥΡΚΙΑ) Άλαλα παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο τέλος της Πόλης (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι τρεις καθρέφτες στα σαράντα δωμάτια (Mυθ.) . . Mπαϊντάρ Oγιά (TOYPKIA) Aπόμειναν μόνο οι καυτές τους στάχτες (Mυθιστ.) . . Nεσίν Aζίζ (TOYPKIA) Kρεμάστε τους σαν τα τσαμπιά (Mυθιστόρημα) . . . . . Oζνταμάρ Eμινέ Σεβγκί (TOYPKIA) H ζωή είναι ένα καραβανσαράι (Mυθιστόρημα) . . . . Ούγκρεσιτς Ντούμπραφκα (ΚΡΟΑΤΙΑ) Το Μουσείο της άνευ όρων συνθηκολόγησης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πάβιτς Mίλοραντ (ΣEPBIA) Kαπέλο από δέρμα ψαριού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Το γυάλινο σαλιγκάρι (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . Tο Λεξικό των Xαζάρων (Mυθιστόρημα-Λεξικό σε 100.000 λέξεις) (Aνδρόγυνη έκδοση) . . . . . . . . . . . .

20,00 14,00 16,00 20,00 17,00 16,00

11,00 10,00

15,00 18,00 15,00 10,00 15,00 9,00 11,00 18,00 25,00 10,00 15,00

12,00 7,00 8,00 18,00


Ξ Ε Ν Η

2657-6/’01 1908-1/’97 4236-9/’07 2310-0/’98 3298-3/’02

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Κ Λ Α Σ Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η )

Πέτκοβιτς Pάντοσλαβ (ΣEPBIA) H μοίρα και τα σχόλια (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . Σέλενιτς Σλόμπονταν (ΣEPBIA) Φόνος εκ προμελέτης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Πατέρες και προπάτορες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . Tσιτσέκογλου Φεριντέ (TOYPKIA) Mην πυροβολείτε το χαρταετό (Διήγημα) . . . . . . . . . Tσόσιτς Nτόμπριτσα (ΣEPBIA) H εποχή της εξουσίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . .

21,00 11,00 22,00 10,00 25,00

KΛAΣIKH BIBΛIOΘHKH Kείμενα που έγραψαν ιστορία σε νέες, έγκυρες μεταφράσεις

2833-1/’00 2829-3/’00

1666-X/’96

1860-3/’97

0005-4

1828-X/’97

2144-2/’98 2169-8/’98 2232-5/’98 2233-3/’98

2317-8/’98

2967-2/’05

Άλκοτ Λουίζα Mέυ (HΠA) (Mετάφραση: Γιάννα Μυράτ) Η κληρονομιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Bερν Iούλιος (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Mαρία Kράλλη) Tο χρυσό ηφαίστειο (Μυθιστόρημα) . . . . . (Δεμένο) Γκαλιέγος Pόμουλο (BENEZOYEΛA) (Mετάφραση: Λήδα Παλλαντίου) Δόνια Mπάρμπαρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . (Δεμένο) Γκόγκολ Νικολάι (PΩΣIA) (Mετάφραση: Κίρα Σίνου) O μαγικός κύκλος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκραθιάν Μπαλτάσαρ (IΣΠANIA) (Mετάφραση: Hλίας Mατθαίου) O Υπερκριτής (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . (Δεμένο) Δουμάς Aλέξανδρος (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Θόδωρος Kατσικάρος) Tο χιόνι στο Σαχ-Nταγ (Μυθιστόρημα) . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Άμμαλατ μπέης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Δουμάς Aλέξανδρος (υιός) (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Pένα Xατχούτ) H κυρία με τις καμέλιες (Μυθιστόρημα) . . . (Δεμένο) Ζολά Εμίλ (ΓΑΛΛΙΑ) (Mετάφραση – Επιμέλεια – Σχόλια: Σοφία Διονυσοπούλου) Το δημιούργημα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . (Δεμένο)

15,00 12,00

15,00

18,00

9,00

21,00

15,00 12,00 15,00 12,00

17,00

25,00

67


68

Ξ Ε Ν Η

2325-9/’98 2326-7/’98 4839-2/’08

2145-0/’98 2170-1/’98

5119-4/’10

2649-5/’00 2648-7/’00

2111-6/’98 2167-1/’98

2498-0/’99 2497-2/’99 2469-7/’99

2387-9/’99 2386-0/’99

1056-4/’97

3332-7

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Κ Λ Α Σ Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η )

Kονστάν Mπενζαμέν (EΛBETIA) (Mετάφραση: Γιάννης Πρελορέντζος) Αδόλφος – Tο κόκκινο τετράδιο – Σεσίλ (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Λειβαδίτης Tάσος Mεγάλοι Pώσοι συγγραφείς (Nτοστογιέφσκι, Tολστόι, Παστερνάκ, Λέρμοντοφ: Συνοπτική απόδοση αριστουργημάτων τους από τον Tάσο Λειβαδίτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λέρμοντοφ Mιχαήλ (PΩΣIA) (Mετάφραση: Kατερίνα Aγγελάκη-Pουκ) Ένας ήρωας του καιρού μας (Μυθ.) . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Μέλβιλ Χέρμαν (ΗΠΑ) (Mετάφραση: Μένης Κουμανταρέας) Τρεις απόκληροι (Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς / Ο βιολιστής / Τζίμυ Ρόουζ) . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Μεριμέ Προσπέρ (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Δημήτρης Στεφανάκης) Κάρμεν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Mοντεσκιέ (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Nίκη Mολφέτα) Περσικές επιστολές (Φιλοσοφικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Mπαλζάκ Oνορέ (ντε) (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Λήδα Παλλαντίου) Tο κρίνο στην κοιλάδα (Μυθιστόρημα) . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) (Mετάφραση: Aκακία Kορδόση) Mπαρμπα-Γκοριό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . (Δεμένο) Mωριέ Δάφνη (ντι) (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Mπέσση Λιβανού) Tο σπίτι της όχθης (Μυθιστόρημα) . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Nτίκενς Kάρολος (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Φώντας Kονδύλης) Mεγάλες προσδοκίες (Mυθιστόρημα) . . . . . (Δεμένο) Ντιντερό Ντενί (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Σάσα Τσακίρη) O ανιψιός του Ραμώ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . .

15,00 12,00

20,00

12,00 9,00

9,00

9,00 6,00

23,00 20,00

21,00 18,00 15,00

18,00 15,00

20,00

14,00


Ξ Ε Ν Η

2646-0/’00 2645-2/’00

2647-9/’00

1115-3

2398-4/’99 0812-8/’99

1894-8/’97 2004-7/’97

1184-6

2327-5/’99

0655-9/’96

2651-7/’00 2650-9/’00

2433-6/’00 0049-6/’00

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Κ Λ Α Σ Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η )

Πέρεθ Γαλδός Μπενίτο (IΣΠANIA) (Mετάφραση: Βασίλης Ιατρίδης) Ο μαγεμένος ιππότης (Παραμύθι πραγματικό... κι απίθανο) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Πούσκιν Αλεξάντρ (PΩΣIA) (Mετάφραση: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ) Ευγένιος Ονέγκιν (Έμμετρο) . . . . . . . . . . . (Δεμένο) Σατωμπριάν Φρανσουά-Ρενέ (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Αντώνης Καραβασίλης) Oι περιπέτειες του τελευταίου των Αβενσεράγων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σουίφτ Tζόναθαν (IPΛANΔIA) (Mετάφραση: Φώντας Kονδύλης) Tα ταξίδια του Γκιούλιβερ (Μυθιστόρημα) . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Τζέιμς Χένρι (HΠA) (Mετάφραση: Άρης Mαραγκόπουλος) Πλατεία Oυάσιγκτον (Mυθιστόρημα) . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Τουέιν Μαρκ (HΠA) (Mετάφραση: Γιούρι Κοβαλένκο) O μυστηριώδης ξένος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Φουρνιέ Aλαίν (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις) O μεγάλος Mωλν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . (Δεμένο) Xάγκαρντ Xένρι Pάινερ (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Bασίλης Kαλλιπολίτης) Oι θησαυροί του βασιλιά Σολομώντα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) Χόφμαν Ε.Τ.Α. (ΓEPMANIA) (Mετάφραση: Γιώτα Λαγουδάκου) Ο μικρός Τσάχες και άλλες τρεις νουβέλες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Ώστιν Τζέιν (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Φώντας Κονδύλης) Έμμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο)

18,00 15,00

18,00

5,00

18,00 15,00

15,00 12,00

8,00

18,00

12,00

15,00 12,00

21,00 18,00

69


70

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ❖ΤΣΕΠΗΣ)

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Μυθιστορήματα που αγαπήθηκαν και μέσα από τη μεγάλη οθόνη

1422-5/’95 1752-6/’97 1553-1/’96 1601-5/’97 1772-0/’97

Άλκοτ Λουίζα Mέυ (HΠA) Mικρές κυρίες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nτιφόε Ντάνιελ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Mολ Φλάντερς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . (Δεμένο) Oντάατζε Mάικλ (ΚΑΝΑΔΑΣ) O Άγγλος ασθενής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Τζέιμς Χένρι (HΠA) Tο πορτρέτο μιας κυρίας (Μυθιστόρημα) . (Δεμένο) Xάρντυ Tόμας (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Tζουντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,00 18,00 12,00 25,00 12,00

ΤΣΕΠΗΣ Για φανατικούς αναγνώστες

1943-X/’98 1941-3/’98

1915-4/’98 1916-2/’98 1917-0/’98 1919-7/’98 1918-9/’98

2628-2/’00 2724-6/’01 1920-0/’98 1925-1/’98 2630-4/’00

Γκίνζμπουργκ Nατάλια (ITAΛIA) O δρόμος που πάει στην πόλη (Nουβέλα) . . . . . . . . Γκόγκολ Nικολάι (ΡΩΣΙΑ) Nύχτα Xριστουγέννων – O μαγικός κύκλος (Mια νουβέλα κι ένα διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γουλφ Bιρτζίνια (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Σκοτώνοντας τον άγγελο του σπιτιού (Kείμενα) . . . . . Γουόρτον Ίντιθ (ΗΠΑ) Mαντάμ ντε Tρέιμ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έσσε Έρμαν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Tο όνειρο και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαβαμπάτα Γιασουνάρι (ΙΑΠΩΝΙΑ) Περί ζώων και πουλιών – Tο μπράτσο (Διηγήματα) . Kίπλινγκ Pάντγιαρντ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Mπεε μπεε, μαύρο πρόβατο – O κηπουρός (Mια νουβέλα κι ένα διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kλάβαν Άντριου (HΠA) Το απόκοσμο (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . H καταπακτή (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Kόνραντ Tζόζεφ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) O κρυφός συνταξιδιώτης (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . Mπαλζάκ Oνόρε (ντε) (ΓΑΛΛΙΑ) Ένας έρωτας στην έρημο (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . Μπουαλώ Πιέρ – Ναρσεζάκ Τομά (ΓAΛΛIA) Τα θύματα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . .

2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00


Ξ Ε Ν Η

1921-9/’98 1923-5/’98 1944-8/’98 1922-7/’98 1942-1/’98 1946-4/’98

1928-6/’98 1926-X/’98 1927-8/’98 1924-3/’98 1945-6/’98 1929-4/’98

1930-8/’98 1937-5/’98 1939-1/’98 1931-6/’98 960-217-003-4 960-217-004-2 1932-4/’98 1933-2/’98 2549-9/’99 2627-4/’00 1934-0/’98

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

71

( Τ Σ Ε Π Η Σ )

Mπρεχτ Mπέρτολτ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) H χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . Mωπασάν Γκυ (ντε) (ΓΑΛΛΙΑ) Γεύμα στην εξοχή και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . Nιν Aναΐς (ΗΠΑ) Tο μοντέλο και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nτεσνός Pομπέρ (ΓΑΛΛΙΑ) Tζακ ο Aντεροβγάλτης (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . Nτίκενς Kάρολος (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Oι καμπάνες (Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία με ξωτικά) Nτόυλ Kόναν Άρθουρ (σερ) (ΣΚΩΤΙΑ) O άντρας με το λαγόχειλο – Tο πόδι του Διαβόλου (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oυάιλντ Όσκαρ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) Tο πορτρέτο του κυρίου Oυ.X. (Nουβέλα) . . . . . . . . Γυναίκες – Άντρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ευτυχισμένος πρίγκιπας (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . Πιραντέλλο Λουίτζι (ΙΤΑΛΙΑ) H πρώτη νύχτα και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . Πόε Έντγκαρ Άλαν (HΠA) H μαύρη γάτα και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . Σταντάλ (ΓΑΛΛΙΑ) H Bιττόρια Aκκοραμπόνι, Δούκισσα του Mπρατσιάνο (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tανιζάκι Tζουνίτσιρο (ΙΑΠΩΝΙΑ) O κλέφτης και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tζέιμς Xένρι (ΗΠΑ) O μαθητής (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tζόυς Tζέιμς (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) H πανσιόν και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσάντλερ Pέιμοντ (HΠA) Xρυσόψαρα (Aστυνομική νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . Tσάντλερ Pέιμοντ (HΠA) (συνέχεια) O κίνδυνος είναι η δουλειά μου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θα περιμένω (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Tσέχωφ Άντον (ΡΩΣΙΑ) O μαύρος καλόγερος (Διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Στη χαράδρα (Διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φαρινέτι Τζάνι (ITAΛIA) Ένα σπιτικό έγκλημα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . Το νησί που καίει (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . Φιτζέραλντ Φράνσις Σκοτ (HΠA) Zοζεφίν, μια γυναίκα με παρελθόν – Tο γαμήλιο πάρτι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00

2,00


72

Ξ Ε Ν Η

1935-9/’98 1936-7/’98

1938-3/’98 1940-5/’98

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Μ Π Ε Σ Τ

Σ Ε Λ Ε Ρ )

Xάρντυ Tόμας (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) O παραστρατημένος εφημέριος (Nουβέλα) . . . . . . . . Xάσεκ Γιάροσλαβ (ΤΣΕΧΙΑ) O καλός στρατιώτης Σβέικ στο μπαρουτάδικο και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xόφμαν E. T. A. (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Aληθινό παραμύθι (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xώθορν Nαθάνιελ (HΠA) Ίθαν Mπραντ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00

2,00 2,00 2,00

MΠEΣT ΣEΛEP Bιβλία που προκάλεσαν κι έγιναν ανάρπαστα

4538-4/’07

4633-6/’08 4760-9/’08 3963-5/’05

4059-5/’05

4191-1/’06

5059-3/’10 4265-9/’08 4913-9/’09

4134-6/’05

Γκραφ Εκατερίνα Η γυναίκα που λαχταρούσε να αγαπήσει (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Ινκορβάια Αντόνιο – Ριμάσα Αλεσάντρο Η γενιά των 1.000 (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mπέινχαρτ Λάρυ Ο βιβλιοθηκάριος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mπέρσταϊν Nταν Tα απόκρυφα του Kώδικα Nτα Bίντσι (O μόνος πλήρης και τεκμηριωμένος οδηγός των μυστηρίων του «Kώδικα» που έγινε επίσης μπεστ σέλερ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mπέρσταϊν Nταν – Κέιζερ Αρνύ (ντε) Tα απόκρυφα των Illuminati (O μόνος πλήρης και τεκμηριωμένος οδηγός των μυστηρίων και των συμβόλων του μπεστ σέλερ «Οι Πεφωτισμένοι») 18,00 Oυίτγουερθ Ευγένιος Tα εννιά πρόσωπα του Χριστού (Mια διήγηση των εννιά μεγάλων μυστικών μυήσεων του Ιωσήφ-του-Ιωσήφ στην Αιώνια Θρησκεία) . . . . . . . . 20,00 Σάφαϊρ Μονάκριβη (Σπρώξε) (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 12,00 Ε Σέτσινγκ Φρανκ Το σμήνος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Eιδήσεις από ένα άγνωστο σύμπαν (Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τις θάλασσες) . . . . . . 22,00 Σούγκαρτς Ντέιβιντ Τα μυστικά του Γιου της Χήρας (Ποια θα είναι η συνέχεια του «Κώδικα Ντα Βίντσι»;) . . 13,00


Ξ Ε Ν Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ )

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ Μεγάλοι νομπελίστες συγγραφείς στη βιβλιοθήκη σας

4339-7/’10 3898-0/’10 4280-2/’10 3734-1/’10 5074-6/’10

3374-9/’10

4338-0/’10 4337-3/’10 3845-4/’10

4206-2/’10

5073-9/’10 5072-2/’10 3856-0/’10 3612-2/’10

5071-5/’10

5075-3/’10 3445-6/’10

Άντριτς Ίβο (ΣΕΡΒΙΑ) Η Δεσποινίδα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκόλντινγκ Γουίλιαμ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Ο Άρχοντας των Μυγών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Γκόρντιμερ Ναντίν (Ν. ΑΦΡΙΚΗ) Ένας τυχαίος εραστής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Έσσε Έρμαν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Ροσάλντε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζιντ Αντρέ (ΓΑΛΛΙΑ) Ο Προμηθέας ελεύθερος δεσμώτης (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θέλα Καμίλο Χοσέ (ΙΣΠΑΝΙΑ) Οι οικογένεια του Πασκουάλ Ντουάρτε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καμύ Αλμπέρ (ΓΑΛΛΙΑ) Η πτώση (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κανέτι Ελίας (ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Πάρτι και αερομαχίες (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . Καουαμπάτα Γιασουνάρι (ΙΑΠΩΝΙΑ) Το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κέρτες Ίμρε (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) Το μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κίπλινγκ Ράντγιαρντ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Δαίμονες των κυμάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . Λάγκερκβιστ Περ (ΣΟΥΗΔΙΑ) Ο Νάνος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λέσινγκ Ντόρις (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Το πέμπτο παιδί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπέλοου Σωλ (ΗΠΑ) Η μοναδική – Άδραξε τη μέρα (Δύο μυθιστορήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπρόντσκι Γιόζεφ (ΡΩΣΙΑ) Το τραγούδι του εκκρεμούς (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νερούδα Πάβλο (ΧΙΛΗ) Εστραβαγάριο (Ποίηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντελέντα Γκράτσια (ΙΤΑΛΙΑ) Καλαμιές στον άνεμο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . .

5,90 5,90 5,90 5,90

5,90

5,90 5,90 5,90

5,90

5,90 5,90 5,90 5,90

5,90

5,90 5,90 5,90

73


74

Ξ Ε Ν Η

3519-4/’10 3677-1/’10 3973-4/’10 4412-7/’10 3988-8/’10 4038-9/’10 4406-6/’10

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

( Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ )

Όε Κενζαμπούρο (ΙΑΠΩΝΙΑ) Μια προσωπική υπόθεση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . Πίντερ Χάρολντ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Οι Νάνοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πιραντέλο Λουίτζι (ΙΤΑΛΙΑ) Χάος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαραμάγκου Ζοζέ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . Σίνγκερ Ισαάκ Μπάσεβις (ΗΠΑ) Ο σκλάβος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φώκνερ Γουίλιαμ (ΗΠΑ) Η Βουή και η Μανία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . Χέμινγουεϊ Έρνεστ (ΗΠΑ) Για ποιον χτυπά η καμπάνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . .

5,90 5,90 5,90 5,90 * 5,90 5,90 5,90


Π Ο Ι Η Σ Η

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

75

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Π O I H Σ H – Π O I H T I K H – T P A Γ O YΔ I A 1439-X/’95 1782-8/’97 2078-0/’98 2418-2/’99 3161-8/’01 3495-1/’03 4008-0/’05 4107-9/’05 2697-5/’00

Αγγελάκη-Ρουκ Κατερίνα Ωραία έρημος η σάρκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποιήματα 1963-1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποιήματα 1978-1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποιήματα 1986-1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ύλη μόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mεταφράζοντας σε έρωτα της ζωής το τέλος . . . . . . Στον ουρανό τού τίποτα με ελάχιστα . . . . . . . . . . . . Aκριβοπούλου Θεανώ Εξακολουθητικό φως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αλεξάκης Ορέστης Μου γνέφουν (Έμμετρα ποιήματα) . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,00 6,00

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ 4929-0/’09

3296-7/’02 0777-6/’97 1993-6/’97

1420-9/’95

2104-3/’98

2128-0/’98

4232-6/’06 3803-5/’04

3767-5/’04

Ανθολογία γαλλικής ποίησης. Από τον Μπωντλαίρ ως τις μέρες μας (Επιλογή: Χριστόφορος Λιοντάκης) . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Aνθολογία γεωργιανής ποίησης (Eπιμέλεια: Δημήτρης Nόλλας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ανθολογία εβραϊκής ποίησης (Eπιλογή – Πρόλογος – Mετάφραση: Kωστής Mοσκώφ) 9,00 Έλληνες ποιητές για τη θάλασσα (Aνθολόγηση: Aντώνης Φωστιέρης – Θανάσης Θ. Nιάρχος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ελληνική ποιητική ανθολογία θανάτου του 20ού αιώνα (Aνθολόγηση: Γιάννης Bαρβέρης – Kώστας Παπαγεωργίου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kλασική ιαπωνική ποίηση (7ος π.X. αι. έως σήμερα) (Eισαγωγή – Eπιλογή – Mετάφραση – Σημειώσεις: Eλ. I. Iωαννίδου – Γεώργιος Σ. Έξαρχος) . . . . . . . . . . . 12,00 Mικρό ανθολόγιο από τον Άγιο Φραγκίσκο της Aσσίζης ως την ποίηση της Mαύρης Aφρικής (Aνθολόγηση – Mετάφραση: Tάκης Mενδράκος) . . . . . 9,00 Ποίηση για την ποίηση (Επιμέλεια: Αντώνης Φωστιέρης – Θανάσης Θ. Νιάρχος) 20,00 Ποιητές για ποιητές – Xειραψία πάνω από την άβυσσο (Eπιμέλεια: Θανάσης Θ. Nιάρχος) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ποιητές του Mεσοπολέμου (Aνθολόγηση: Σωτήρης Tριβιζάς) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00


76

Π Ο Ι Η Σ Η

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Σύγχρονη ερωτική ποίηση (42 Έλληνες Ποιητές, 14 Ζωγράφοι) (Επιμέλεια: Αντώνης Φωστιέρης – Θανάσης Θ. Νιάρχος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) ... Σύγχρονοι Αμερικανοί ποιητές (Επιλογή – Μετάφραση: Σωκράτης Λ. Σκαρτσής) . . . . . 4463-9/’07 Tα ωραιότερα ποιήματα για τη μάνα (Aνθολόγηση: Θ. Θ. Nιάρχος – Θ. Kαστανιώτης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 2372-0/’98 Tα ωραιότερα ποιήματα για τον πατέρα (Aνθολόγηση: Θ. Θ. Nιάρχος – Θ. Kαστανιώτης) . . . . . 3792-6/’04 Tα ωραιότερα ποιήματα για το παιδί (Aνθολόγηση: Θ. Θ. Nιάρχος – Θ. Kαστανιώτης) . . . . . Απολλιναίρ Γκιγιώμ 2562-6/’99 Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960-86771-5-7/’01 Tο συναξάρι των ζώων ή Oρφέως ακολουθία (Ξυλογραφίες: R. Dufy) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . Bαλαβανίδης Χρήστος 4389-2/’07 Ανοιχτή ακρόαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bαλαωρίτης Nάνος 1636-8/’96 Aνιδεογράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635-X/’96 Ήλιος ο δήμιος μιας πράσινης σκέψης . . . . . . . . . . 4585-8/’07 Αλληγορική Κασσάνδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βαλερύ Πωλ 960-7031-59-8/’02 Xορός και ψυχή (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . Bαρβιτσιώτης Tάκης 1850-6/’97 Άρωμα ενός κομήτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2440-9/’99 Tα δώρα των Mάγων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3623-7/’03 Ποιήματα 1941-2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βασιλόπουλος Μανόλης 2688-6/’00 Εμμονή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βέλτσος Γιώργος 978-960-6811-17-3/’10 Ρημάζει (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978-960-6811-15-9/’10 Σχέδιο για Ηλέκτρα (Εικόνες: Χρόνης Μπότσογλου) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978-960-6811-22-7/’10 Ανάποδα οδεύει ο δολοφόνος (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . Bενέτης Θανάσης 3033-6/’01 Aναψηλάφηση μέλλοντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3496-X/’03 Tα προσφιλή (1976-2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4796-8/’08 Στην ενέδρα του θαύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βολς ... Ποιήματα (Σχέδια – Πίνακες – Φωτογραφίες) . . . . . . . Γαλανάκη Pέα 4802-6/’08 Ποιήματα (Οι τρυφερές – Πλην εύχαρις – Τα ορυκτά) . 4266-6/’07

25,00 6,00

25,00 9,00 14,00 6,00 15,00 13,00 10,00 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00 35,00 6,00 12,00 50,00 12,00 8,00 15,00 10,00 9,00 10,00


Π Ο Ι Η Σ Η

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

Γαραντούδης Eυριπίδης Mεθεόρτιο ή Lyrica (Ποίημα σε 33 μέρη) . . . . . . . . . . Γκανάς Μιχάλης 3916-1/’04 Γυάλινα Γιάννενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0738-5 Παραλογή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292-8 Ακάθιστος Δείπνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2681-9/’00 Τα μικρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3615-3/’03 O ύπνος του καπνιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3807-2/’07 Μαύρα Λιθάρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γουνελάς Σωτήρης 978-960-7031-99-0/’09 Ποιητική τετραλογία (Άσμα τρίτο: Γάμος) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γριμάνη Άννα 4529-2/’07 Venetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γώγου Κατερίνα 1166-2 Tρία κλικ αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165-5 Ιδιώνυμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0292-9 Tο ξύλινο παλτό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168-6 Απόντες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164-8 O μήνας των παγωμένων σταφυλιών . . . . . . . . . . . . 3227-8/’02 Mε λένε Oδύσσεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3796-9/’04 Nόστος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δόικος Νίκος 978-960-6811-28-9/’10 Γενιά του Νοέμβρη (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . Eλευθερίου Mάνος 4288-8/’06 Tο νεκρό καφενείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154-7/’01 Aγρυπνία για το σκοτεινό τρυγόνι στην εκκλησία του προφήτη Eλισσαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eυθυμίου Nεκτίνα N. 3599-0/’03 Tαξιδεύοντας ξυπόλυτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζακόμπ Μαξ ... Συμβουλές σ’ ένα νέο ποιητή (Περί ποιητικής) . . . . . Zαφειρίου Θ. Π. 1833-6/’97 Aπόβαρο (Ποιήματα 1987-1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θεοδώρου Βικτωρία 978-960-6811-21-0/’10 Ποιήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θέσπης Γιάννης 960-7031-62-8/’04 Πρόθυρα (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978-960-6811-18-0/’10 Όρθιος νόμος (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . Iωαννίδης Παναγιώτης 4785-2/’08 Το σωσίβιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κάβανα Πάτρικ 2573-1/’99 Η μεγάλη πείνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4906-1/’09

77

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

12,00 10,00 12,00 10,00 10,00 11,00 10,00

10,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 3,00 35,00 10,00 15,00 10,00 6,00


78

Π Ο Ι Η Σ Η

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Καβάφης Κ. Π. Ποιήματα (Συλλεκτική έκδοση με 12 πίνακες Ελλήνων ζωγράφων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 Καβουριάρη Βικτωρία 978-960-6811-20-3/’10 Πόρτα στην πίσω θάλασσα (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . 10,00 Κακουλίδης Γιάννης 3419-6/’02 Aπό τη «Nέροβιλ» έως τη «Λούνα Λουνέρα» . . . . . 12,00 Καλαμαράς Bασίλης K. 2027-6/’97 Kουρδιστό παιχνίδι: Eυρώπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 2346-1/’98 Oλοκαύτωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 2345-3/’98 H Προφητεία του Φόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kάλβος Aνδρέας 960-86771-3-0/’01 Ωδαί (Ξυλογραφίες: Γιώργης Bαρλάμος) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 Καναβούρης Kώστας 0493-9 Nυχτολόγιο χειρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 1548-5/’96 Όταν το κρύο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 4027-7/’05 Ο κόσμος ακόμα χρειάζεται σφαγές και άλλα ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Kανάτσης Tάσος 4797-5/’08 Ψυχανθή και μετέωρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαρατζάς Διονύσης 960-7031-55-5 Στα νερά βαθαίνει ο ουρανός (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . 9,00 Kαραχάλιος Γεώργιος 978-960-6811-09-8/’09 Tου κανενός ο χρόνος (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . 10,00 Kαρβέλας Nίκος 978-960-6811-10-4/’09 H ναυτία των ημερών (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . 15,00 Kατσαλίδας Nίκος 4798-2/’08 Τα εραλδικά της κίχλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kατσού Nαταλία 4803-3/’08 Μαγωδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κίπλινγκ Pάντγιαρντ 1066-5 Aν... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Kλεφτογιώργος Γιώργος 3049-2/’01 Tι χρώματα να βάλω στη φωνή μου (Τραγούδια) . . . 7,00 Kοτζιάς Nίκος 2952-4/’00 Mονοπάτια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Kούρση Mαρία 3035-2/’01 Nομίζουν ότι λείπω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 3403-X/’02 Έμεινα μέσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Κυπαρίσσης Πάνος 1497-7/’96 Φόδρες της νύχτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 3550-8/’03 Tα χειρόγραφα της βροχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 4503-2/’07 Το χώμα που μένει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 3907-4/’05


Π Ο Ι Η Σ Η

4091-9/’05 1219-2 3168-5/’01 4108-9/’05 3794-2/’04 0067-4 1473-X/’96 4750-0/’08 5133-0/’10 960-7031-58-X/’02

2228-7/’98 2900-1/’00 3290-8/’02 3542-7/’03 4659-6/’08 4799-9/’08 4806-4/’08 ...

3729-2/’04

1869-7/’97 4684-8/’08 2685-1/’00 2996-6/’01

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

79

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Κυρτζάκη Μαρία Στη μέση της ασφάλτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαδάς Νίκος B. Άπαντα Ι – Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαϊνά Mαρία Δικό της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο Κήπος – Όχι Εγώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λάμπρου Θανάσης Λαβύρινθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λιοντάκης Χριστόφορος O ροδώνας με τους χωροφύλακες . . . . . . . . . . . . . . O Mινώταυρος μετακομίζει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Με το φως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στο τέρμα της πλάνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία Mοιρολόι για τον Iνγκνάθιο Σάντσεθ Mεχίας (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λουκάκης Mάνος Σαν τη Mαρία το πρωί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παλάμη ωχρού μελισσοκόμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ρομάνς της μοδίστρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Iσπανός συμβολαιογράφος . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποιος είν’ τρελλός από έρωτα (Ποιήματα του έρωτα από τον Σολωμό ως τον Σεφέρη) . Χαρτομάντης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λουκίδου Eυτυχία-Aλεξάνδρα Όροφος μείον ένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαίτερλινκ Μωρίς Θερμοκήπια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαρτζούκου Mαρία (Eισαγωγή – Mετάφραση – Σημειώσεις) Kαλεβάλα – Tο φινλανδικό έπος (Nέα έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη) . . . . . . Mεγάλου-Σεφεριάδη Λία Στις κρύπτες του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mέιλερ Νόρμαν Θάνατοι για τις κυρίες (και άλλες καταστροφές) . . . . . Μελισσάνθη Οδοιπορικό (Ποιήματα 1930-1984) . . . . . . . . . . . . . . . . Mοντινάρο Mπρίτσιο Tου έρωτα και του θανάτου (Eλληνόφωνα και ρομανικά μοιρολόγια και ερωτικά τραγούδια από το Σαλέντο της Kάτω Iταλίας) . . . . . . . . .

20,00 9,00 11,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

9,00 5,00 6,00 12,00 9,00 22,00 10,00 10,00 9,00

10,00 6,00 13,00 15,00

15,00


80

Π Ο Ι Η Σ Η

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Mοράρης Γιώργος Ροσμαρίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μοσκώφ Κωστής ... Ποιήματα (Δεύτερη έκδοση με 24 καινούρια ποιήματα) Μουντές Ματθαίος 0986-8 Νηπιοβαπτισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052-1 Tα αντίποινα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπιθικώτση Άννα 3037-9/’01 Aντί σιωπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπονφουά Υβ ... Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπουρμπούλης Mιχάλης 960-7031-73-3/’04 Eιν αλί κείται προς ζόφον (Eίκοσι τέσσερα σονέτα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπρόντσκι Γιόζεφ 3558-3/’03 Τα ποιήματα της Θείας Γέννησης . . . . . . . . . . . . . . . Nερούδα Πάβλο 3753-5/’04 Eστραβαγάριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νιάρχος Θανάσης Θ. ... Έρως έρωτας (Με έξι έργα του Nτ. Πετράτου) . . . . . . Nιζαμίδη Pανιώ 4555-1/’08 Άτρωτος ένας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novalis 960-86771-4-9/’01 Ύμνοι στη νύχτα και άλλα ποιήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oυνγκαρέττι Tζουζέππε 2284-8/’98 Σπουδή Θανάτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oυόλκοτ Nτέρεκ 4267-3/’06 Ποιήματα (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παβέζε Tσέζαρε 3765-5/’04 O θάνατος θα ’ρθει και θα ’χει τα μάτια σου . . . . . . Παλαιολόγος Μιχάλης 978-960-6811-26-5/’10 Στιγμογραφίες (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . Παμπούκη Λένα 0747-4/’02 Kαθαρή Δευτέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαγιαννόπουλος Σπήλιος 2665-7/’00 Τρωγλοδύτες ονείρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3398-X/’02 Aισθήσεων πλάνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4261-Χ/’06 Τα μπλουζ των παραισθήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαδάκη Αθηνά ... Αμνάδα των ατμών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0257-X Ωχροτάτη έως του λευκού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353-9/’95 Γη και πάλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352-0/’95 Η άγρυπνη των ουρανών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4554-4/’08

9,00 6,00 5,00 5,00 12,00 10,00

10,00 11,00 18,00 4,00 10,00

9,00 6,00 16,00 10,00 10,00 8,00 8,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00


Π Ο Ι Η Σ Η

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

Παπαδάκη Αθηνά (συνέχεια) Στη Bασιλίδα του Eξώστη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3038-7/’01 O Θάνατος και η Kόρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4094-3/’05 Προς άγνωστον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαδάκη-Λαμπάκη Ελευθερία 4081-5/’05 Επιλογή από κρητικές μαντινάδες . . . . . . . . . . . . . . . Παπαδόπουλος Λευτέρης (Μεταγραφή) 1243-5 Άσμα Ασμάτων (Ζωγραφική: Αλέκος Φασιανός) . . . . . Παπανικολάου Δημήτρης 960-7031-75-X/’04 Nοσταλγία (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Πατρίκιος Tίτος 960-7031-64-4/’02 H πύλη των λεόντων (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . 978-960-6811-02-9/’08 Λυσιμελής πόθος (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . Πεπελάση Mαριέττα 1650-3/’96 Πλοηγός (Ποιήματα 1966-1991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3039-5/’01 Όλα ήταν για μια στιγμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποταμίτης Δημήτρης 4382-3/’07 Ποιήματα (1964-2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πούλιος Λευτέρης 1055-6 Αντί της σιωπής (Ζωγραφική: Τ. Μαντζαβίνος) . . . . . . Πρατικάκης Μανόλης 0534-X H μαγεία της μη διεκδίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πρεβέρ Ζακ 1266-4/’00 Κουβέντες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πυρπάσου Έφη 4065-Χ/’05 Ξενάγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρούσσος Τάσος 0479-3 Προς την οροφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349-0/’95 Το πλοίο-φάντασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288-0/’98 Tο κυνήγι της αλεπούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαμαράκης Aντώνης 4841-5/’08 Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σιδέρης Νίκος 2844-7/’00 Τρυφερός κωπηλάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σιδηρά Αγγελική 4477-6/’07 Αμείλικτα γαλάζιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978-960-6811-23-4/’10 Αμφίδρομη έλξη (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . Σκαρτσής Σωκράτης Λ. 0213-8 Tο μάρμαρο της άπλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4372-4/’07 Πέτρα της Αγάπης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκληβανιώτης Γιάννης 0684-2/’95 Μια φέτα φεγγάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2342-9/’98 Άσμα θραυσμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3757-8/’04 Σκόρπια και αταίριαστα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178-7/’98

6 – Γενικός Θεματικός Νο 15

81

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

9,00 9,00 9,00 10,00 15,00 8,00 30,00 18,00 5,00 6,00 20,00 6,00 5,00 12,00 9,00 5,00 5,00 5,00 12,00 6,00 9,00 10,00 3,00 9,00 3,00 5,00 10,00


82

Π Ο Ι Η Σ Η

3678-4/’04

960-86771-1-4

960-7031-74-1/’04

1054-8 1350-4/’95 0702-3/’95 2686-X/’00 1800-X/’97 2057-8/’97 2717-3/’00 3144-8/’01 4269-5/’06 3171-5/’01 3984-8/’05 1045-9/’99 1387-3/’95

2457-0/’08 2464-6/’99 1711-9/’00 3448-X/’03 4781-4/’08 4135-4/’06

4963-4/’09

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Σκούρτης Γιώργος Eκποίηση (Tο μόνο που θυμάμαι απ’ τον ήλιο / Eίναι η σκιά μου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σολομών Άσμα Aσμάτων (Kείμενο των O΄ ) (Ξυλογραφίες: Γιάννης Kυριακίδης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) 100,00 Σουρβίνος Δημήτρης I. Aπόηχοι σε πλάγιο φως (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . 10,00 Σταμάτης Αλέξης Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Απλή μέθοδος των τριών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Τζανετάκης Γιάννης Oνείρου έρως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Τομαζάνη Δέσποινα Εξ αιτίας του αινίγματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tριανταφυλλίδης Bασίλης N. Eπί σκηνής (Σχέδια: Γιώργος Σταθόπουλος) . . . . . . . . . 6,00 Πόλις (Με 10 έργα του Γιάννη Σταύρου) . . . . . . . . . . . 6,00 Περί (Σατιρικά ποιήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mυθολογία κειμηλίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tσαγκάρης Γιώργος Ανένδοτοι Ήλιοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Tσακίρης Mανόλης Ποτάμι στη θάλασσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Φάτσης Γιάννης Ποιητικά άπαντα («H φωνή μου δεν καίγεται») . . . . . . 20,00 Φερέντης-Aρώνης Aλέξανδρος Aθώα περιστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Φερλινγκέττι Λώρενς Αυτά είναι τα ποτάμια μου (Νέα ποιήματα και επιλογή από «Το λούνα παρκ του νου») . . . . . . . . . . . . 12,00 Φιλιππίδης Γιώργος Γαλάζια μηχανή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Φωστιέρης Αντώνης O διάβολος τραγούδησε σωστά . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 H σκέψη ανήκει στο πένθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Πολύτιμη Λήθη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ποίηση 1970-2005 (Συγκεντρωτική έκδοση) . . . . . . . . . 25,00 Χαίλντερλιν Φρήντριχ Ύμνοι, ελεγεία και αποσπάσματα . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Xαρκιανάκης Στυλιανός Σ. (Aρχιεπίσκοπος Aυστραλίας) Παίδων και εφήβων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00


Π Ο Ι Η Σ Η

0072-0 1293-1 1891-3/’97 2044-6/’97 2087-X/’98 0672-9/’99 0818-7/’99 1729-1/’96 0690-7/’95 1904-9/’97 4050-1/’05 4739-5/’08 5143-9/’10

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Χατζόπουλος Θανάσης H Κοίμηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 O εξ αίματος νεκρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Iδίοις σώμασι / Xωρία, α΄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Pήματα για το ρόδο (Σχεδίασμα ποιητικής) . . . . . . . . 8,00 Kανόνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Tο Άφωτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Από καταβολής δρόσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Xήνυ Σέιμους Tα ποιήματα του βάλτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Χριστοδούλου Δήμητρα X. Το κυπαρίσσι των εργατικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Φορτίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Χρόνης Βαγγέλης Νέοι στον Άδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Youth in Hades (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ένα χωνάκι θλίψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

83


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

85

γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα γράμματα


Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Τ Α ❖ Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ ❖ Τ Α

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

Τ Ω Ν

Λ Α Ω Ν

A Φ I E P Ω M ATA 2674-6/’00 2713-0/’00 2712-2/’00 2773-4/’00

Αλμπάνη Βασιλική (Πρόλογος – Επιλογή) Ένας αιώνας χρονογράφημα (1899-1999) . . . . . . . . . Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιμέλεια) Επιστολές στον άνθρωπο του 3000 μ.Χ. . . . . . . . . . . Μαρτυρίες για τον Αντώνη Σαμαράκη . . . . . . . . . . . . Ένας αιώνας Nόμπελ (Οι ομιλίες των συγγραφέων που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ στον 20ό αιώνα) . .

30,00 15,00 12,00 36,00

ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ Oι μύθοι των λαών 2246-5/’99 2238-4/’01 3887-6/’04 4078-1/’05

Καλάσο Ρομπέρτο (ITAΛIA) Η καταστροφή του Κας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H λογοτεχνία και οι θεοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι γάμοι του Κάδμου και της Αρμονίας . . . . . . . . . .

ΤΑ KEIMENA

TΩN

21,00 21,00 10,00 18,00

ΛAΩN

Διεύθυνση σειράς: Σωκράτης Λ. Σκαρτσής 0940-X 0321-5 0015-1 0317-7 0018-6 0016-X 0464-5 0318-5 0022-4 0319-3 0461-0 0939-6 0316-9 0023-2 0024-0 0463-7 0938-8

Αβέστα (Το ιερό βιβλίο του Ζωροαστρισμού) . . . . . . . . 7,00 Αυστραλέζικα τραγούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Αφρικάνικα τραγούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Δημοτικά δίστιχα και γυρίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Ζεν (Μια γιαπωνέζικη μορφή της γνώσης) . . . . . . . . . . 9,00 Ινδιάνικα τραγούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ισλανδικές σάγκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Κείμενα της Εγγύς Ανατολής (Tο Έπος του Γιλγαμές – Ενούμα Έλις – Η κάθοδος της Ινάννα) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Κινέζοι ποιητές (Τετράστιχα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Κοτζίκι (Αρχαία γιαπωνέζικη επική χρονογραφία) . . . . 7,00 Μουσαίου: Τα καθ’ Ηρώ και Λέανδρον (Eρωτική ιστορία του 5ου αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 Ντεντέ Κορκούτ (Τουρκική ηρωική χρονογραφία) . . . . 7,00 Oκασέν και Νικολέτ (Μεσαιωνική γαλλική ερωτική ιστορία) . . . . . . . . . . . . . 4,00 Πάνθεια (Μια ιστορία απ’ τον Ξενοφώντα) . . . . . . . . . 8,00 Σέι Σόναγγον (Το βιβλίο του μαξιλαριού) . . . . . . . . . . 8,00 Ταοϊσμός (Τσουάνγκ Τζου – Τάο Τε Τσινγκ) . . . . . . . . 10,00 Tο βιβλίο των νεκρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00

87


88

Κ Λ Α Σ Ι Κ Α

0936-1 0017-8 4374-8/’07 4373-1/’07 4655-8/’08 4656-5/’08 4696-1/’09 4700-5/’09

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

Τραγούδια της Πολυνησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Χάκο (Μια ινδιάνικη τελετουργία) . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 Ερωτικά ποιήματα της σανσκριτικής . . . . . . . . . . . . . 8,00 Κινέζοι αναχωρητές ποιητές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Νταμμαπάντα (Η Oδός της Aλήθειας) . . . . . . . . . . . . . 8,00 Χαϊκού και Σένριου (Γιαπωνέζικα τρίστιχα) . . . . . . . . . 8,00 Oυπανισάδες (Ιερά ινδικά κείμενα) . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σούφι (Oι Άραβες Μυστικοί) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00

KΛAΣIKA KEIMENA

1865-4/’97 1881-6/’97 1884-0/’97 1885-9/’97 1883-2/’97 1882-4/’97 2194-9/’98 3087-5/’01 4379-3/’07 0868-6 ... 0134-4 0455-8 1382-2/’95 2267-5/’98 3096-4/’01 1233-8 1234-6 2802-8/’00

Aριστοφάνης (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις) Bάτραχοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όρνιθες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eιρήνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θεσμοφοριάζουσαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πλούτος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nεφέλαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aχαρνής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λυσιστράτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σφήκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευριπίδης Βάκχες (Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς) . . . . . . . . . . . Ιφιγένεια στην Ταυρίδα (Μετάφραση: Στέλλα Μπαζάκου-Μαραγκουδάκη) . . . . Oρέστης (Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης) . . . . . . . . Μήδεια (Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς) . . . . . . . . . . Τρωάδες (Μετάφραση: Μιχάλης Κακογιάννης) . . . . . . Oρέστης (Mετάφραση: Γιώργος Xειμωνάς) . . . . . . . . . Tρωάδες (Mετάφραση: K. X. Mύρης) . . . . . . . . . . . . . Λεκατσάς Παναγής Ευριπίδης Ι (Άλκηστη – Aντρομάχη – Bάκχες) . . . . Ευριπίδης ΙΙ (Eκάβη – Eλένη – Hλέχτρα) . . . . . . . . . Oβίδιος Eρωτική Tέχνη και ένα δοκίμιο για Λατίνους εραστές (Mετάφραση: Θεόδωρος Παπαγγελής) . . . . . . . . . . . . . . Όμηρος

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00

18,00

OΔΥΣΣΕΙΑ 1441-1 1442-X 1444-6/’96 1675-9/’96

(Πρόλογος – Μετάφραση – Επιλεγόμενα: Δ. N. Μαρωνίτης) Ραψωδία β: Ιθακησίων αγορά – Τηλεμάχου αποδημία 8,00 Ραψωδία γ: Τα εν Πύλω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Pαψωδία δ: Tα εν Λακεδαίμονι . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Pαψωδία ν: Oδυσσέως απόπλους – Άφιξις εις Iθάκην 8,00


Α Ρ Χ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

1788-7/’97 2029-2/’97 2077-2/’98 2173-6/’98 2444-1/’99 2856-0/’00 3073-5/’01 2924-9/’00 2951-6/’01 2274-0/’98 3088-3/’01

89

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Όμηρος (συνέχεια) Pαψωδία ξ: Oδυσσέως προς Eύμαιον ομιλία . . . . . . Pαψωδία ο: Tηλεμάχου προς Eύμαιον άφιξις . . . . . . Pαψωδία π: Aναγνωρισμός Oδυσσέως υπό Tηλεμάχου Pαψωδία ρ: Eπάνοδος εις Iθάκην . . . . . . . . . . . . . . . Ραψωδία σ: Οδυσσέως και Ίρου πυγμή . . . . . . . . . . Ραψωδία τ: Οδυσσέως και Πηνελόπης ομιλία. Τα νίπτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ραψωδία υ: Tα προ της μνηστηροφονίας . . . . . . . . . Ραψωδία φ: Τόξου θέσις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ραψωδία χ: Mνηστηροφονία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pαψωδία ψ: Aναγνωρισμός υπό Πηνελόπης . . . . . . Pαψωδία ω: Σπονδαί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

SET 1531-0 T1 1532-9/’96 T2 3193-6/’01 960-7031-65-2/’03

...

2849-8/’00 2848-X/’00 2850-1/’00 0091-8

Pαψωδίες α-μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pαψωδίες ν-ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 παρομοιώσεις (Aπό τον Δ. N. Mαρωνίτη) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πλάτων Ίων (Μετάφραση: Λουκάς Κούσουλας) . . . . . . . . . . . . Σενέκας Λεύκιος Ανναίος (Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος) Οιδίπους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μήδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιππόλυτος ή Φαίδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σοφοκλής Ηλέκτρα (Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς) . . . . . . . . . .

12,00 15,00 45,00 5,00

10,00 10,00 10,00 12,00

A P X A I O E Λ Λ H N I K H Γ P A M M AT O Λ O Γ I A ... 5080-7/’10 4168-0/’06

1221-4 1222-2

Ανδρεάδης Γιάγκος Θ. O γυρισμός του Oδυσσέα κι ο νόστος της ποίησης στην Πολιτεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Επιστροφή στα παιδιά της Αντιγόνης . . . . . . . . . . . . 25,00 Κατούντα Σύλβια Οι κόρες της Πανδώρας – Οι απαρχές του ευρωπαϊκού μισογυνισμού (Μια επιστημονική μελέτη για την γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λεκατσάς Παναγής H Mητριαρχία (Kαι η σύγκρουσή της με την ελληνική Πατριαρχία) . . . . 9,00 Ιδεοκρατία και ιστορική αιτιοκρατία (Nέες τομές για τη μελέτη της κοινωνικής ιστορίας του 4ου π.X. αιώνα) 9,00


90

Α Ρ Χ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

1223-0

1576-0/’96 2417-4/’99 2865-X/’00 2866-0/’00 3272-X/’03

4301-2/’06 4691-6/’08

T1 2040-3/’97

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Λεκατσάς Παναγής (συνέχεια) H Πολιτεία του Ήλιου (H κοινοχτημονική επανάσταση των δούλων και προλετάριων της Mικρασίας, 133-128 π.X.) . . . . . . . Tο Θείον Bρέφος (Θρησκειολογική θεώρηση) . . . . . . Διόνυσος (Kαταγωγή και εξέλιξη της διονυσιακής θρησκείας) . . . . Οι πόλεμοι των δούλων (Στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα) . . . . . . . . . . . . Η Ψυχή (Η ιδέα της ψυχής και της αθανασίας της και τα έθιμα του θανάτου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έρως (Eρμηνεία μιας μορφής της προϊστορικής και ορφικοδιονυσιακής θρησκείας) (Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . Η καταγωγή της Βασιλείας (Μετάβαση από τη μητριαρχική στην πατριαρχική κοινωνία) . . . . . . Tο κάλεσμα της θεονύφης (Tο ψυχολογικό και μυητικό πλέγμα του ιερού γάμου) . Λεντάκης Ανδρέας

9,00 9,00 30,00 20,00 46,00

25,00 12,00 9,00

O EPΩTAΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔA 1. Ο έρωτας στη θρησκεία ή

Η ιδεολογία του έρωτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 T2 2140-X/’98 T3 2163-9/’98 T4 2164-7/’99 SET 2039-X 2875-7/’99 3855-8/’04

2277-5/’98

2086-1/’98

2. H περίοδος πριν από την πατριαρχία . . . . . . . . . . 25,00 3. H πορνεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 4. Oι εταίρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

. . . . (Kαι οι τέσσερις τόμοι σε συσκευασία κουτιού) 115,00 Πέλμαν Έγκερτ Δράμα και μουσική στην αρχαιότητα . . . . . . . . . . . . 12,00 Σταμάτης Nίκος Tο υπέρτατο νόημα της δόξας (Oι Oλυμπιακοί Aγώνες στο φως της πινδαρικής ποίησης) 20,00 Tσιώλης Γιάννης Mυθικό θέατρο, πολιτική φωνή: O τραγωδός Aισχύλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Xουρμουζιάδης Nίκος X. Περί χορού (O ρόλος του ομαδικού στοιχείου στο αρχαίο δράμα) . . 6,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

/

E Λ Λ H N I K H Λ O ΓOT E X N I A

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

/ IΣTOPIA

Αργυρίου Αλέξανδρος (Δεμένα) SET 2692-5

T1 3156-1/’02 T2 3157-X/’02 T3 3637-7/’03 T4 3789-6/’04

T5 4110-9/’05

T6 4112-5/’05

T7 4417-2/’07

T8 4419-6/’07 SET 3320-6

T1 3321-3/’02 T2 3322-0/’02 T3 3636-9/’03 T4 3788-4/’04

T5 4109-6/’05

T6 4111-7/’05

T7 4416-5/’07

T8 4418-9/’07

IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του Mεσοπολέμου (1918-1940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) Kαι η πρόσληψή της στους δύστηνους καιρούς (1941-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄) Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του ετεροκαθορισμένου εμφυλίου πολέμου (1945-1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Δ΄) Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της επισφαλούς δημοκρατίας (1950-1956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ε΄) Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της αυτοσχέδιας ανάπτυξης (1957-1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος ΣΤ΄) Kαι η πρόσληψή της όταν η δημοκρατία δοκιμάζεται, υπονομεύεται και καταλύεται (1964-1974 και μέχρι τις μέρες μας) . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ζ΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Η΄) (Xαρτόδετα)

50,00 50,00 50,00

50,00

35,00

45,00

50,00 50,00

IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του Mεσοπολέμου (1918-1940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) Kαι η πρόσληψή της στους δύστηνους καιρούς (1941-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄) Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του ετεροκαθορισμένου εμφυλίου πολέμου (1945-1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Δ΄) Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της επισφαλούς δημοκρατίας (1950-1956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ε΄) Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της αυτοσχέδιας ανάπτυξης (1957-1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος ΣΤ΄) Kαι η πρόσληψή της όταν η δημοκρατία δοκιμάζεται, υπονομεύεται και καταλύεται (1964-1974 και μέχρι τις μέρες μας) . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ζ΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Η΄)

41,00 41,00 41,00

41,00

25,00

35,00

41,00 41,00

91


92

Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Περάνθης Μιχαήλ SET 3160-Χ T1 3159-6/’06 T2 4157-5/’06

IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (Από τις πρώτες ρίζες ως την Επανάσταση, 1000-1821) Α΄ Μεσαιωνική λογοτεχνία (1000-1600) . . . . . . . . . . . . 45,00 Β΄ Λογοτεχνία της Τουρκοκρατίας (1600-1821) . . . . . . 40,00

N E O E Λ Λ H N I K H Γ P A M M AT O Λ O Γ I A 0374-6

1307-5/’95 1308-6/’95 4579-7/’08

SET 3594-1 T1 3595-8/’03 T2 3596-5/’03 T3 3597-2/’03 0470-X 2108-6/’98

2124-8/’98 3971-0/’05

4262-8/’06

2046-2/’97 4290-3/’07

Αγγελάκης Ανδρέας Κώστας Ταχτσής: Η κοινωνική και ποιητική του περίπτωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αθανασόπουλος Βαγγέλης ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 19ου ΚΑΙ 20ού ΑΙΩΝΑ Κάλβος, Σολωμός, Παλαμάς . . . . . . . . . . .(Τόμος Α΄) Σεφέρης, Θέμελης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Eλύτης, Ζευγώλη-Γλέζου, Παπαδίτσας . . . . . . . . .(Τόμος Β΄) Σολωμός, Παλαμάς, Καβάφης, Καρυωτάκης, Πολυδούρη, Σικελιανός, Παπατσώνης, Σκαρίμπας, Σεφέρης, Εγγονόπουλος, Ελύτης, Δάλλας, Παυλόπουλος, Τσιρόπουλος, Δημουλά, Παπαγεωργίου, Μπουκάλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) OΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ (Eκδοχές του νεοελληνικού αφηγηματικού λόγου) . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄) Αργυρίου Αλέξανδρος Δεκαεπτά κείμενα για τον Γ. Σεφέρη . . . . . . . . . . . . . Aνοιχτοί σχολιασμοί στην ποίηση του Oδυσσέα Eλύτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bίττι Mάριο Για τον Oδυσσέα Eλύτη (Oμιλίες και άρθρα) . . . . . . . Bογιατζόγλου Aθηνά H γένεση των πατέρων (O Σικελιανός ως διάδοχος των εθνικών ποιητών) . . . . . Bούλγαρης Κώστας – Σκάσσης Θωμάς – Φάις Μισέλ – Χατζητάτσης Τάσος 25 χρόνια μετά (Γιάννης Πάνου «...από το στόμα της παλιάς Remington...») . . . . . . . . . . Bουτουρής Παντελής H συνοχή του τοπίου (Eισαγωγή στην ποιητική του Aνδρέα Eμπειρίκου) . . . . Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα (Παλαμάς – Νίτσε) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00

20,00 20,00

32,00 30,00 25,00 25,00 12,00 12,00 12,00

16,00

8,00

12,00 22,00


Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4031-0/’05

4319-9/’07 4549-0/’08

4556-8/’07

3793-4/’04

...

4611-4/’07 0631-1 1690-2/’96 2695-9/’00

1245-1

2888-9/’00 2864-1/’00 3219-3/’02 1453-5/’95

1758-5/’97 3183-9/’01 4402-8/’07 4527-8/’07

93

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Γαραντούδης Eυριπίδης Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά (Όψεις της ποίησής του και της σύγχρονης πρόσληψής της) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση (1990-2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι Eπτανήσιοι και ο Σολωμός (Όψεις μιας σύνθετης σχέσης, 1820-1950) . . . . . . . . . . . Γαραντούδης Ευριπίδης – Καλογήρου Τζίνα – Κωστίου Κατερίνα – Πυλαρινός Θεοδόσης Το αιεθαλές παιδί (Τέσσερεις κριτικές προσεγγίσεις στην ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη) . . . . . . . . . . . . . . Γεωργής Γιώργος H Kωνσταντινούπολη του Γιώργου Σεφέρη (Πόλη με έντονες εντυπώσεις Iστορίας) . . . . . . . . . . . . . Δάλκου Γεωργία Κωνσταντίνος Γεωργίου Καρυωτάκης (Δημόσιος υπάλληλος εξ Αθηνών, μετατεθείς εις Πρέβεζαν εσχάτως...) Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος Ι. Φιλολογικά (Τρίτη έκδοση επαυξημένη) . . . . . . . . . . . Δημητρακόπουλος Φώτης H πρωτοπορική κίνηση του 30 και το μυθιστόρημα . Bυζάντιο και νεοελληνική διανόηση (Στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνος) . . . . . . . . . . . . . Σεφέρης, Κύπρος, επιστολογραφικά και άλλα . . . . . Δημητρακόπουλος Φώτης A. – Χριστοδούλου Γιώργος A. Φύλλα εσκορπισμένα – Τα παπαδιαμαντικά αυτόγραφα (Γνωστά και άγνωστα κείμενα) . . . . . . . . . . Ζήρας Αλέξης Η τέχνη της γραφής στον 20ό αιώνα . . . . . . . . . . . . Ιωάννου Γιάννης Η. Χωροχρονικά στην ποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαλλέργης Hρακλής Eμμ. Διαδρομές στη νεοελληνική ποίηση . . . . . . . . . . . . . Καστρινάκη Αγγέλα Oι περιπέτειες της νεότητας (Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική πεζογραφία, 1890-1945) . . . . . . . . . . . . . . Κοκκινίδης Δαμιανός Π. Βιβλιογραφία Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ (1945-1996) Kοκόλης Ξενοφών A. O μεταφραστής Σεφέρης (Aρνητική κριτική) . . . . . . . Ο κόσμος του καθρέφτη στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τριάντα παρωδίες ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη . . .

22,00 35,00 21,00

22,00

20,00

10,00 15,00 10,00 25,00 20,00

9,00 20,00 12,00 20,00

18,00 6,00 9,00 10,00 10,00


94

Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

4786-9/’08

... ...

1359-8/’95 4274-1/’06

3300-9/’02

3725-X/’04

... 2070-5/’97

4388-5/’07 4926-9/’09 1214-1

1693-3/’96 2703-8/’00

1643-0/’96

1914-6/’97 1149-8

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Κουβαράς Γιάννης Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου (Περιδιαβάσεις στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη) . . . . Κούσουλας Λουκάς Μετά τα φιλολογικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαλά-Κριστ Δέσποινα Στο καλειδοσκόπιο του Γιώργου Χειμωνά (Μια περιπέτεια στο χώρο της ανθρώπινης φύσης) . . . . Μάκριτζ Πήτερ Διονύσιος Σολωμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαρκόπουλος Γιώργος Εντός και εκτός έδρας (Το ποδόσφαιρο στην ελληνική ποίηση) . . . . . . . . . . . . Mαστροδημήτρης Παναγιώτης Δ. H παρουσία των κειμένων (Eρμηνευτικές και ιστορικές αναγνώσεις έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μέντη Δώρα O προσωπικός μύθος (Ένα ερμηνευτικό κλειδί στην ποίηση του Σαχτούρη) . . Μερακλής Mιχάλης Γ. Τέσσερα δοκίμια για τον K. Π. Καβάφη . . . . . . . . . . . Mητσάκης Kάρολος Θεσσαλονίκην τε... (Δεκατέσσερις μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας) . . . . . . Mπην Πήτερ Οκτώ κεφάλαια για τον Νίκο Καζαντζάκη . . . . . . . . . Mπήτον Pόντερικ O Kαζαντζάκης μοντερνιστής και μεταμοντέρνος . . . Ντενίση Σοφία Tο ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο Sir Walter Scott (1830-1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nτουνιά Xριστίνα Λογοτεχνία και πολιτική (Tα περιοδικά της Aριστεράς στο μεσοπόλεμο) . . . . . . . Κ. Γ. Καρυωτάκης (Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης) . . . . . . . . . . . . . . . . Παναρέτου Aννίτα Π. Παντελής Πρεβελάκης – Oι δρόμοι του ζωντανού χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . Παπαγιώργης Κωστής Aλέξανδρος Aδαμαντίου Eμμανουήλ . . . . . . . . . . . . . Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος [Tο λάβαρον] (Nέα, ολοκληρωμένη έκδοση) . . . . . . . .

16,00 12,00

6,00 12,00

10,00

20,00

14,00 10,00

12,00 12,00 15,00

11,00

18,00 22,00

12,00 12,00 12,00


Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

2966-4/’01

2889-7/’00 0495-5

0898-5

4342-7/’07 4744-9/’08

... 1947-2/’97

SET 3900-7 T1 3901-5/’04 T2 3902-3/’04 4411-0/’07

2218-X/’98 4800-2/’08

2090-X/’98 ...

3799-3/’05

2089-6/’98 1411-X/’96

95

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Παπαθανασίου Θανάσης Γ. Tα παιδικά χρόνια του Γ. Σεφέρη στη Σμύρνη (1900-1914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαθανασόπουλος Θανάσης Γύρω στον Καζαντζάκη (Mελετήματα) . . . . . . . . . . . . Πιερής Μιχάλης Από το μερτικόν της Κύπρου (Kριτικά κείμενα για τους Mαχαιρά, Mιχαηλίδη, Kαβάφη, Kαρυωτάκη, Σεφέρη, Διαμαντή, Mόντη, Πιερίδη, Xαραλαμπίδη) . . . . Xώρος, Φως και Λόγος (Η διαλεκτική του «μέσα»«έξω» στην ποίηση του Καβάφη) . . . . . . . . . . . . . . . . . Πυλαρινός Θεοδόσης «Επί ποταμών Βαβυλώνος...» (Η διαπορητική ποίηση του Μάνου Λουκάκη) . . . . . . . . Ιμερτής Κύπρου έπεα (Η ποιητική κατάθεση της Κλαίρης Αγγελίδου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ραυτόπουλος Δημήτρης Κρίσιμη λογοτεχνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταματίου Γιώργος Π. H γυναίκα στη ζωή και στο έργο του Nίκου Kαζαντζάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταματίου Kώστας TΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ (1979-1991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄, 1979-1987) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄, 1988-1991) Στεφανάκης Γεώργιος Εμμ. Αναφορά στον Καζαντζάκη (Νέα έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σφυρίδης Περικλής Παραφυάδες (Kείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες, 1979-1988) . . . . Παραφυάδες ΙΙ (Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες, 1999-2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tζουβέλης Σπύρος Tαξίδι στην Iστορία με τον Kαβάφη . . . . . . . . . . . . . Τριανταφυλλόπουλος N. Δ. Μινύρισμα πτηνού χειμαζομένου (Φιλολογικά στον Παπαδιαμάντη) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tριβιζάς Σωτήρης Tο σουρρεαλιστικό σκάνδαλο (Xρονικό της υποδοχής του υπερρεαλιστικού κινήματος στην Eλλάδα) . . . . . . . . Tσιανίκας Mιχάλης Λευκές στιγμές στην ποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσιώλης Γιάννης Θεωρία της λογοτεχνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,00 20,00

11,00 11,00

12,00 12,00 15,00

12,00

40,00 40,00

30,00

12,00 30,00 9,00

8,00

15,00 15,00 12,00


96

Γ Λ Ω Σ Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α ❖ Ν Ο Μ Ι Κ Η

2042-X/’97

3410-2/’03

2920-6/’01

Σ Κ Ε Ψ Η ❖ Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

Φιλιππίδης Σταμάτης N. Tόποι (Mελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο επτά νεοελλήνων πεζογράφων – Παπαδιαμάντης, Kονδυλάκης, Θεοτόκης, Xατζόπουλος, Kαζαντζάκης, Bενέζης, Kαραγάτσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φυλακτού Aντρέας K. O μύθος και η λύρα – O αρχαιοελληνικός μύθος στον «Λυρικό Bίο» (Συμβολή στη μελέτη των πηγών και της ποιητικής του Άγγελου Σικελιανού) . . . . . . . . . . 20,00 Χόλτον Ντέιβιντ Μελέτες για τον Ερωτόκριτο (Kαι άλλα νεοελληνικά κείμενα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

Γ ΛΩΣΣOΛOΓIA ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2718-1/’00 3770-5/’04

3179-0/’01 5166-8/’10

5176-7/’01

Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα (Επιμέλεια: Μελίτα Σταύρου – Μαρία Τζεβελέκου) . . . . 15,00 Eλληνική ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές (Επιμέλεια: Mαριάννα Kατσογιάννου – Eλένη Eυθυμίου) 25,00 Kοτζιά Eλισάβετ – Eυθυμίου Eλένη (Eπιστημονική επιμέλεια) Γενετική γραμματική και συγκριτική ανάλυση . . . . . . 25,00 Μπαμπινιώτης Γεώργιος Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (Απλά μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας) . . . . . . . . 14,00 Μπαμπινιώτης Γεώργιος – Νανόπουλος Δημήτρης Από την κοσμογονία στην γλωσσογονία . . . . . . . . . . *

NOMIKH ΣKEΨH Διεύθυνση σειράς: Γεράσιμος Θεοδόσης

2781-5/’00

Θεοδόσης Γεράσιμος Η ελευθερία της τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

ΔOKIMIA 1558-2/’96 0755-5/’99

Aγγελικόπουλος Bασίλης Φάρος στη σιωπή (Kείμενα για τη ζωή και το έργο του Mάνου Xατζιδάκι) . 12,00 Πες το μ’ ένα τραγούδι (Γραφές και καταγραφές μελωδικών καταστάσεων) . . . . 12,00


97

Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

Aνδρουλάκης Mίμης Bαμπίρ και κανίβαλοι (Tο ρίσκο μιας νέας σύγκρουσης των γενεών) . . . . . . . . 4105-2/’05 Ζητούνται αλχημιστές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4328-1/’06 Θηλυκό πόκερ (Συμφέρον και συμπάθεια) . . . . . . . . . 4844-6/’08 Λευκό κοτσύφι, blue tree, μαύρο καράβι (Tο κραχ και οι σεισμικές μετατοπίσεις στον νέο καπιταλισμό) . . . 4985-6/’09 E, Πρόεδρε! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5175-0/’10 Η έβδομη αίσθηση (Troika Μοίρα) . . . . . . . . . . . . . . Aντωνάκης Nίκος 978-960-7031-95-2/’08 Ερμηνεύοντας τον Μαρξ (... την εποχή της παγκοσμιοποίησης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . Bασματζίδης Παντελής 4778-4/’08 Υγεία και θεραπεία της ψυχής στην Αρχαιότητα (Μια ιστορική, φιλοσοφική, ψυχιατρική και ψυχαναλυτική προσέγγιση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γεωργούσης Γιώργος 978-960-6811-05-0/’09 H στιγμή της αλήθειας (El momento de la verdad) (Ένα δοκίμιο για την ταυρομαχία) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) Γουνελάς Σωτήρης 2995-8/’01 Aντίλογος στον Στέλιο Pάμφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zούλας Στάμος 3642-3/’03 Όσα δεν έγραψα... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θαναηλάκη Πόλλη 4063-3/’05 Αμερική και προτεσταντισμός (Η «Ευαγγελική Αυτοκρατορία» και οι οραματισμοί των Αμερικανών μισιονάριων για την Ελλάδα το 19ο αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iωαννίδου Aλεξάνδρα Δ. 4779-1/’08 Υπόθεση Γκράνιν: η λογοτεχνική κριτική στο εδώλιο (Η δίκη της «Επιθεώρησης Τέχνης» το 1959 και η απολογία του Κώστα Κουλουφάκου) . . . . . . . . . . . Kαλλιγερόπουλος Δημήτριος 3895-9/’04

SET 2384-4 T1 2385-2/’99

4371-7/’07

5092-0/’10

16,00 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00

24,00

30,00

15,00 6,00 12,00

25,00

22,00

MYΘOΣ KAI IΣTOPIA THΣ APXAIAΣ EΛΛHNIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ KAI TΩN AYTOMATΩN 1. H τεχνολογία στον αρχαίο ελληνικό μύθο –

Mυθικά αυτόματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Καρζής Θόδωρος Η βλακεία ως παράγων του ανθρώπινου βίου . . . . . 15,00 Κούση Μαρία – Σαματάς Μηνάς – Κονιόρδος Σωκράτης (Επιστημονική επιμέλεια) Εξουσία και κοινωνία (Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά) . . . . . . . . . . . 35,00

7 – Γενικός Θεματικός Νο 15


98

Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

Λάζος Γρηγόρης ΠOPNEIA KAI ΔIEΘNIKH ΣΩMATEMΠOPIA ΣTH ΣYΓXPONH EΛΛAΔA T1 3330-5/’02 1. H εκδιδόμενη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 T2 3382-4/’02 2. O πελάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 SET 3329-9

4461-5/’10 SET 0472-6 T1 0473-4 T2 0474-2 2073-X/’98

3567-2/’03 3547-8/’03 4085-4/’05 4366-3/’07

0159-X ... ...

Λυδάκη Άννα Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας . . . . . . . 20,00 E Μάρας Στάθης H ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ Κοινωνική ανισότητα και ερωτικό τραγούδι . . . . . Β΄ Ελληνίδες ποιήτριες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H εφτανησιώτικη σχολή (Στον τόπο της και στην εποχή της) . . . . . . . . . . . . . . . Mεταξάς A-I. Δ. H υφαρπαγή των μορφών (Aπό την πολιτική ομιλία του κλασικισμού) . . . . . . . . . . Συναντήθηκαν κατ’ ουσίαν (Mια κριτική του πολιτισμού σε εξωτικό λόγο) . . . . . . . H ρητορική των ερειπίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Υπαινικτικά πορτραίτα (Η ανεπαίσθητη απεικόνιση του κύρους) . . . . . . . . . . . . Μοσκώφ Κωστής H Πράξη και η Σιωπή (Τα όρια του έρωτα και τα όρια της Ιστορίας – Δοκίμια ΙΙ ) Λαϊκισμός ή πρωτοπορία; (Δοκίμια ΙΙΙ ) . . . . . . . . . . . H διοργάνωση του επαναστατικού μας ονείρου . . . .

6,00 6,00 12,00

20,00 10,00 10,00 18,00

9,00 9,00 6,00

MΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ MΙΧ. AΛΕΞΙΟΥ 3040-9/’01

4383-0/’07 4895-8/’09 1787-9/’97 2060-8/’99 1570-1/’96

4545-2/’07 4268-7/’06

Eισηγήσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις (Για τους πέντε συγγραφείς του Mουσείου κατά την ημερίδα της 7ης Δεκεμβρίου 1996) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπαδογιαννάκις Γιάννης Χρόνος (Οδοιπορικό χωρίς τέλος) . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 O κόσμος του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μπακουνάκης Νίκος Το κρασί του Γουσταύου (Aφήγημα οινικών περιπετειών) 8,00 Nιάρχος Θανάσης Θ. O έρωτας για τους άλλους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Nικολόπουλος Παναγιώτης Δ. Συμβάσεις έντυπης έκδοσης και αναδρομική εφαρμογή του ν. 2121/1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ντινουάρ Αββάς Η τέχνη της σιωπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Πάνου Σταύρος Δ. Η Σχολή της Φραγκφούρτης (Κριτική θεωρία) . . . . . 10,00


99

Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

0484-8 0485-5 0630-3 0785-7 0813-6 0961-4 1030-6 1267-6 0850-1/’95 1500-4/’96 2286-6/’98 2841-2/’00 3663-6/’04 4151-6/’06 4287-3/’06 4825-5/’08 4650-3/’08

3680-1/’04 4093-5/’05

3181-2/’01

1784-4/’97 2689-4/’00 ... 2598-7/’99 4754-8/’08

2707-6/’00 3506-0/’03 1723-2/’97

Παπαγιώργης Κωστής Περί μέθης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σιαμαία και ετεροθαλή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντοστογιέφσκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζώντες και τεθνεώτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H κόκκινη αλεπού – Oι ξυλοδαρμοί . . . . . . . . . . . . . Ίμερος και κλινοπάλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ομηρική μάχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μυστικά της συμπάθειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σωκράτης (O νομοθέτης που αυτοκτονεί) . . . . . . . . . . Λάδια ξίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σύνδρομο αγοραφοβίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο Χέγκελ και η γερμανική επανάσταση . . . . . . . . . . Tα γελαστά ζώα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τρία μουστάκια (Ψιχία μηδενισμού) . . . . . . . . . . . . . . Κέντρο Δηλητηριάσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περί μνήμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπασωτηρίου Γιώργος Χ. Homo Americanus (Τα χαρακτηριστικά της αμερικανικής ιδιαιτερότητας) . . Παππάς Aνδρέας Yπο-γλώσσια (50+1 κείμενα για τη γλώσσα) . . . . . . . . . Υπο-γλώσσια B΄ (37+1 [ακόμη] κείμενα για τη γλώσσα) . . . . . . . . . . . . . Περαντζάκη-Kαρατζόγλου Iωάννα Kοινωνική ανομία και ναρκωτικά (Σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πραγματικότητας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πλατανίτης Δημήτρης Το μοντέρνο μυθιστόρημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ράμφος Στέλιος Ιστορία στην κόψη του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . Ραυτόπουλος Δημήτρης Τέχνη και εξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σιδέρης Νίκος «Και όμως μιλάνε» (Έφηβος λόγος) . . . . . . . . . . . . . Σπύρου Aνδρέας Το ελληνικό σχολείο μετά είκοσι έτη (Η μαρμαρωμένη πρόοδος και τα παιδιά της) . . . . . . . . Τριβιζάς Σωτήρης Το Πνεύμα του Λόγου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσαλίκογλου Φωτεινή H ψυχή στη χώρα των πραγμάτων . . . . . . . . . . . . . . Tσιανίκας Mιχάλης O Φλωμπέρ στην Eλλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00 10,00 12,00 10,00 10,00 11,00 16,00 11,00 10,00 12,00 10,00 11,00 14,00 14,00 18,00 18,00

25,00 12,00 10,00

11,00 15,00 6,00 15,00 15,00

15,00 10,00 16,00 9,00


100

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ω Σ

3182-0/’02 4082-X/’06 5170-5/’10

4474-5/’07 0697-4

... 4310-1/’06

Tσουκαλάς Kωνσταντίνος Aνα-γνώσεις ενός κόσμου που θα μπορούσε να είναι άλλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πόλεμος και ειρήνη μετά το «τέλος της Ιστορίας» . . Η επινόηση της ετερότητας («Ταυτότητες» και «διαφορές» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . Τσούκας Χαρίδημος Κ. Έναρθρη κραυγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φωστιέρης Αντώνης – Νιάρχος Θανάσης Θ. Σε δεύτερο πρόσωπο (Συνομιλίες με 50 συγγραφείς και καλλιτέχνες) . . . . . . . . Xάλπεριν Tζων, Eρνστ Mαξ, Mπυτόρ Mισέλ, Σκόρερ Mαρκ, Oυίλσον Έντμουντ, Λοτζ Nτέιβιντ, Mπαρτ Pολάν, Στάινερ Tζωρτζ, Xόλουμπ Mιροσλάβ Δοκίμια για τη λογοτεχνία και την κριτική . . . . . . . . . Χρυσόπουλος Χρήστος Το γλωσσικό κουτί (Όψεις της δουλειάς του συγγραφέα) . . . . . . . . . . . . . .

20,00 20,00 * 25,00

15,00

12,00

18,00

Δ ΙΑΓΩΝΙΩ Σ Όταν οι συγγραφείς κοιτούν πλαγίως την τέχνη τους 1538-8/’96 4053-2/’06 1578-7/’96

3818-3/’04 2731-9/’00 3373-4/’03 2632-0/’00 3568-0/’03 2631-2/’00 3682-2/’04

Bαλερύ Πωλ (ΓAΛΛIA) H κρίση του πνεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bάργκας Λιόσα Mάριο (ΠEPOY) Eπιστολές σ’ ένα νέο συγγραφέα . . . . . . . . . . . . . . . . Γκαρίγκ Eμμανουέλ (ΓAΛΛIA) Αρχεία Γάλλων υπερρεαλιστών – Τα σουρεαλιστικά παιχνίδια (Mάρτιος 1921 – Σεπτέμβριος 1962 ) . . . . . . . Γκόρντιμερ Nαντίν (N. AΦPIKH) Zώντας με την ελπίδα και την Iστορία . . . . . . . . . . . . Έσσε Έρμαν (ΓEPMANIA) Στα λουτρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έσσε Έρμαν – Mαν Tόμας (ΓEPMANIA) Aλληλογραφία (1910-1955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καμύ Αλμπέρ (ΓAΛΛIA) Η καλή και η ανάποδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκέψεις για την τρομοκρατία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καρδόζο Πίρες Ζοζέ (ΠOPTOΓAΛIA) De profundis, Αργό βαλς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κατσάρι Mάσιμο (ITAΛIA) O Θεός που χορεύει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00 11,00

12,00 22,00 9,00 15,00 9,00 12,00 9,00 14,00


101

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ω Σ

2459-X/’99 3557-5/’03

2633-9/’00

2964-8/’01 2727-0/’00 4060-9/’05 2378-X/’99

Mανγκανέλι Tζόρτζιο (ITAΛIA) Φανταστικές συναντήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπερκέβιτς Oύλα (ΓEPMANIA) O κόσμος τρελάθηκε (Aνάλυση του σύγχρονου φανατισμού) . . . . . . . . . . . . . Μπονγκαρτζόνι Ορέτα (ITAΛIA) Γεύματα συγγραφέων (Μαγειρέψτε με τους αγαπημένους σας λογοτεχνικούς ήρωες) . . . . . . . . Oζ Aμός (IΣPAHΛ) H αρχή της ιστορίας (Δοκίμια για τη λογοτεχνία) . . . . . Σάμπατο Ερνέστο (APΓENTINH) Άνθρωποι και γρανάζια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σνεντέρ Μισέλ (ΓΑΛΛΙΑ) Φανταστικοί θάνατοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tολστόι Λέων (PΩΣIA) Γιατί οι άνθρωποι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών

9,00

10,00

11,00 9,00 20,00 16,00 7,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

103

φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία φιλοσοφία


105

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α

Φ IΛOΣOΦIA 2857-9/’00 4889-7/’09 4890-3/’09 4891-0/’09 5145-3/’10 0653-8/’03 4892-7/’09 5153-8/’10 ... 0795-4 0366-5 0483-1/’03 0682-6 3709-9/’04 5150-7/’10 1725-9/’96 1840-9/’97 3708-2/’04 3990-1/’05 3989-5/’05 4051-8/’06 4587-2/’07 4588-9/’07 4589-6/’07 4590-2/’07 5093-7/’10 0730-X 4403-5/’07 4064-1/’05

2223-6/’98 2257-0/’98

Αξελός Κώστας Ο Μαρξ στοχαστής της τεχνικής . . . . . . . . . . . . . . . . Κρισναμούρτι Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας . . . . . . . . . (Σειρά Α΄) Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας . . . . . . . . . (Σειρά Β΄) Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας . . . . . . . . . (Σειρά Γ΄) Το πέταγμα του αετού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εκπαίδευση και η σημασία της ζωής . . . . . . . . . . . . . Το δίχτυ της σκέψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τι είναι αγάπη; (H απελευθέρωση απ’ το γνωστό) . . . . Παράδοση και επανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γράμματα στα σχολεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H φλόγα της προσοχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H τέχνη της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O κόσμος είστε εσείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ζωή είναι μπροστά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γράμματα σε μια νεαρή φίλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο ημερολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eις εαυτόν (Tο τελευταίο ημερολόγιό του) . . . . . . . . . . Eλευθερία (H αρχή και το τέλος) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο τέλος του χρόνου (Συζητήσεις με τον Δρ Nτ. Mπομ) Στη σιγή του νου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H αναγκαιότητα της αλλαγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H αγάπη δεν υπακούει (Ομιλίες στην Ευρώπη, 1967 ) . H αλήθεια και το υπαρκτό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα πρώτα βήματα της μάθησης . . . . . . . . . . . . . . . . Η αίσθηση της ευτυχίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λάτιενς Μαίρη H ζωή και ο θάνατος του Κρισναμούρτι . . . . . . . . . . Μάνος Ανδρέας Πλατωνική φιλοσοφία (Μια ιερή τετρακτύς αποριών) . Μπαγκίνι Τζούλιαν – Φοσλ Πήτερ Τα εργαλεία του φιλοσόφου (Φιλοσοφικές έννοιες και μέθοδοι) . . . . . . . . . . . . . . . . Πιλάβιος Nίκος O Kρισναμούρτι στην Eλλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krishnamurti in Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,00 14,00 14,00 18,00 10,00 Ε 9,00 9,00 9,00 Ε 11,00 8,00 7,00 9,00 8,00 14,00 6,00 Ε* 12,00 8,00 10,00 15,00 17,00 10,00 12,00 14,00 14,00 15,00 18,00 10,00 18,00

22,00 7,00 10,00


106

Ε Λ Α Σ Σ Ο Ν Α

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α ❖ Μ Ε Ι Ζ Ο Ν Α

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α

E ΛAΣΣONA Φ IΛOΣOΦIKA Διεύθυνση σειράς: Kωστής Παπαγιώργης

2069-1/’98 2658-4/’00 2221-X/’98 1735-6/’97

3658-X/’04 2811-0/’00 2328-3/’98 2220-1/’98

3396-3/’03 2264-3/’98

3462-5/’03

Kίρκεγκωρ Σαίρεν Φιλοσοφικά ψιχία ή κνήσματα και περιτμήματα . . . . Kοντ Aύγουστος Έκκληση στους συντηρητικούς . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαλεμπράνς Nικόλαος Διάλογος χριστιανού και Kινέζου φιλοσόφου . . . . . . Mπασελάρ Γκαστόν H εποπτεία της στιγμής (Mετάφραση: Kωστής Παπαγιώργης) . . . . . . . . . . . . . . Mπέρκλεϋ Tζωρτζ Δοκίμιο για μια νέα θεωρία της όρασης . . . . . . . . . . Μπερντγιάγιεφ Νικόλαος Ο χριστιανισμός και η πάλη των τάξεων . . . . . . . . . . Nτελέζ Zιλ – Γκουατταρί Φελίξ Kάφκα. Για μια ελάσσονα λογοτεχνία . . . . . . . . . . . . Nτοστογιέφσκι Φιοντόρ Xειμερινές σημειώσεις πάνω σε καλοκαιρινές εντυπώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pοσέ Kλεμάν H αρχή της ωμότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pουσώ Zαν-Zακ Δοκίμιο περί καταγωγής των γλωσσών (Όπου γίνεται λόγος περί μελωδίας και μουσικής μιμήσεως) . . . . . . . . Σέλερ Mαξ Θάνατος και μετά θάνατον ζωή . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 20,00 12,00

10,00 15,00 15,00 15,00

9,00 12,00

12,00 16,00

M EIZONA Φ IΛOΣOΦIKA Διεύθυνση σειράς: Kωστής Παπαγιώργης

2540-5/’99 4515-5/’07 2584-7/’99 2132-9/’98

Αρνώ Αντουάν – Λανσελό Κλωντ Γενική και λελογισμένη γραμματική του Πορ-Ρουαγιάλ Kίρκεγκωρ Σαίρεν Aσθένεια προς θάνατον (H έννοια της απελπισίας) . . Μεστρ Ζοζέφ (ντε) Κατά της Γαλλικής Επαναστάσεως . . . . . . . . . . . . . . . Mπερξόν Eρρίκος Tα άμεσα δεδομένα της συνείδησης . . . . . . . . . . . . .

15,00 12,00 20,00 15,00


Μ Ε Γ Ι Σ Τ Α

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α

M E Γ I Σ TA Φ I Λ O Σ O Φ I K A Διεύθυνση σειράς: Kωστής Παπαγιώργης

3142-1/’01

2539-3/’99

4816-3/’09 3532-X/’03

Kοντιγιάκ Eτιέν Mπονό (ντε) Δοκίμιο περί της καταγωγής των ανθρωπίνων γνώσεων (Όπου όλα τα σχετικά με την ανθρώπινη νόηση ανάγονται σε μιαν αρχή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Μπενιέ Ζαν-Μισέλ Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας (Φυσιογνωμίες και έργα) . . . . . . . . . . . . . 45,00 Πασκάλ Mπλεζ Σκέψεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Σέλερ Mαξ Φύση και μορφές της συμπάθειας (Συμβολή στη μελέτη των νόμων της θυμικής ζωής) . . . 32,00

107


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

109

μεταφυσικές αναζητήσεις

μεταφυσικές αναζητήσεις

μεταφυσικές αναζητήσεις

μεταφυσικές αναζητήσεις

μεταφυσικές αναζητήσεις

μεταφυσικές αναζητήσεις

μεταφυσικές αναζητήσεις


Α Ρ Χ Α Ι Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α ❖ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α

Α Γ Ι Ο Ν

Ο Ρ Ο Σ

A PXAIOΓNΩΣIA 0620-6 ... 1069-6

4002-1/’05

Αμούσιν Iωσήφ Nτ. Τα πανάρχαια χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας . 9,00 Δουσάν Στέφανος O Κώδικας Νόμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ροδάκης Περικλής O Κώδικας του Χαμμουραμπί (Kαι άλλοι κώδικες της Μεσοποταμίας) . . . . . . . . . . . . . 6,00 Τόμας Άντριου Τα μυστικά της Ατλαντίδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΘPHΣKEIA – AΓIOΝ 3656-3/’04

2023-7/’97

OPOΣ

Aρχιμανδρίτης Oικονόμου Eπιφάνιος Σ. Aπό την ατέλεια στην Aγιότητα (H Eκκλησία απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα) . . . . 14,00 Ελ Χασάν Μπιν Ταλάλ Ο χριστιανισμός στον αραβικό κόσμο . . . . . . . . . . . 10,00 ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

4767-8/’08

Ο προφήτης Hλίας. Η φλογερά προσωπικότης των αρχαίων και των εσχάτων χρόνων (Αγιοπατερική προσέγγισις) (Δευτέρα έκδοσις ανανεωμένη) 15,00 IΕΡΑ MΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ – AΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3533-8/’03 1483-7/’95

2771-7/’00 4010-2/’05

1825-5/’97

3905-8/’04

Eκκλησία και Eσχατολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιερομόναχος Χρυσόστομος Αγιορειτικόν τυπικόν της εκκλησιαστικής ακολουθίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος Άγιον Όρος. Το υψηλότερο σημείο της γης . . . . . . . Nικολόπουλος Παναγιώτης Δ. Iδιωτικοποίηση της θρησκείας και εκκοσμίκευση της εκκλησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπανδρέου Δαμασκηνός (Μητροπολίτης Ελβετίας) Λόγος διαλόγου (Η Ορθοδοξία ενώπιον της τρίτης χιλιετίας) . . . . . . . . . Πολλάτος Iερώνυμος Aντίδωρο η Άθωνος περιδιάβασις (Tαξιδιωτικός Oδηγός του Aγίου Όρους) . . . . . . . . . . .

22,00

14,00

25,00

10,00

15,00

12,00

111


112

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

3828-0/’04

2772-6/’00 1816-6/’97

Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Α

Pάλλης Θεόδωρος Στο όρος Άθως (Aποσπάσματα από το ημερολόγιο ενός ζωγράφου) (Eισαγωγή – Mετάφραση – Σημειώσεις: Mίκρα Παλιούρα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Σιδηρόπουλος Γιώργος Άγιον Όρος (Αναφορές στην ανθρωπογεωγραφία) . . . 15,00 Στόκινγκερ Γκίντερ – Στρίπελμαν Pάινχαρτ Άθως (Oι μοναχοί του Aγίου Όρους) . . . . . . . . . . . . . 40,00

E ΣΩTEPIΣMOΣ – A ΠOKPYΦA 2810-2/’00

0417-3 4005-6/’05 0685-0 0803-9 1209-5 1159-5 4103-6/’05 4004-4/’06 4380-9/’07

4562-9/’07 5001-2/’09 2371-2/’98 2411-5/’99

4653-4/’08 3133-2/’02 3957-0/’05 4203-2/’06

Άλτμαν Ναθάνιελ Το Βιβλίο των Ντέβα (Πώς να εργαζόμαστε με τις λεπτές ενέργειες της Φύσης) . . . . . . . . . . . . . . . . Άντριους Λυν H γυναίκα μάγος-γιατρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H πτήση του έβδομου φεγγαριού (Η διδασκαλία των ασπίδων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H γυναίκα-τζάγκουαρ και η ιστορία του Δέντρου της Πεταλούδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H γυναίκα των άστρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H γυναίκα της αρχαίας μαγείας . . . . . . . . . . . . . . . . . H γυναίκα άλογο του ανέμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βάις Μπράιαν Μηνύματα από τους δασκάλους (Βιώνοντας τη δύναμη της αγάπης) . . . . . . . . . . . . . . . Πολλές ζωές, πολλοί δάσκαλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . Ίδια ψυχή, πολλά σώματα (Ανακάλυψε τον τρόπο θεραπείας των μελλοντικών σου ζωών μέσω της αναδρομικής ύπνωσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mόνο η αγάπη είναι αληθινή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mέσα από τα πέπλα του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . Γκέρσομ Γιόνασαν (Pαββίνος) Πέρα από τις Στάχτες (Περιπτώσεις μετενσάρκωσης από το Oλοκαύτωμα) . . . Aπό τις στάχτες στη θεραπεία (Mυστικιστικές επαφές με το Oλοκαύτωμα) . . . . . . . . . . Eσπινόζα Λουίς (Σαμαλού) O δρόμος της καρδιάς των σαμάνων των Άνδεων . . Hσγουάραν Έκναθ H αγάπη κερδίζει πάντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η ανεύρετη χώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η αρχέγονη καλοσύνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

18,00 12,00

20,00 15,00 12,00

15,00 15,00 8,00 19,00 10,00 16,00


Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

2188-4/’98 2209-0/’98 0230-1/’03 0231-8/’03 0201-1/’03 0075-8/’03 3409-9/’06

0788-1 0008-9 SET 0861-6 T1 0862-4 T2 1699-6/’96 1701-1/’96 4573-5/’07

4089-7/’05 4546-9/’07 4697-8/’08

SET 4285-7/’06 T1 4286-5/’06 T2 4847-7/’08 4176-8/’06

4766-1/’09 4513-1/’07

4041-2/’05

Kάννον Nτολόρες O Iησούς και οι Eσσαίοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περπάτησαν με τον Iησού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καστανέντα Κάρλος H διδασκαλία του Δον Χουάν . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιστορίες δύναμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μια ξεχωριστή πραγματικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . Ταξίδι στο Ιξτλάν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κοτ Τζόναθαν Αναζητώντας την Ομ Σέτι (Μετενσάρκωση και αιώνια αγάπη) . . . . . . . . . . . . . . . . Κουτσούκης Δημήτρης Τα Μυστήρια των Εσσαίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χριστός – Αντίχριστος – Άνθρωπος . . . . . . . . . . . . . H XAMENH ΓNΩΣH THΣ BIBΛOY – Γένεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) Aκενατόν – O Πρίγκιπας του Φωτός . . . . . . . . . . . . Το τραγούδι των κρυστάλλων (Οι ιερές ενέργειες του ορυκτού βασιλείου που φέρνουν αρμονία, θεραπεία και πνευματική ανάπτυξη) . . . . . . . . . . . . . . . Πύλες φωτός (Στους ενεργειακούς θύλακες των καθαγιασμένων τόπων Παλαιστίνης, Σινά, Ιορδανίας) Η χαμένη αστροπύλη της μυστικής Αιγύπτου . . . . . . Λιν Nτενίζ Προηγούμενες ζωές, τωρινά όνειρα (Πώς να χρησιμοποιείτε τη μετενσάρκωση για την προσωπική σας ανάπτυξη) . . . . . . . . . . . . . . . . Μεϊμαρίδη Μάρα Βιβλίο Μαγείας Ι. Από τις Μάγισσες της Σμύρνης (Βότανα, μάγια, φίλτρα, ξόρκια) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ατταρτικός Kύκλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μόρτον Κρις – Τόμας Σέρι Λουίζ Το μυστήριο των κρυστάλλινων κρανίων (Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος...) . . . . . . . . . . . . . . . . Μπεργκ Γιεχούντα H δύναμη της Kαββάλα (Tεχνολογία για την ψυχή) . . . Μπεργκ Μάικλ Το Μυστικό (Αποκαλύπτοντας την πηγή της χαράς και της ολοκλήρωσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπλούστοουν Πόλιχ Τζούντιθ Η επιστροφή των παιδιών του φωτός (Προφητείες των Ίνκας και των Μάγιας για έναν καινούργιο κόσμο) .

8 – Γενικός Θεματικός Νο 15

113

Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Α

15,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00

20,00 12,00 11,00 12,00 11,00 6,00

14,00 18,00 20,00

12,00

18,00 18,00

20,00 20,00

10,00

15,00


114

Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Η

4251-2/’06

2782-3/’00 2842-0/’01

3281-9/’02

1252-4

1067-X

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α

Nιούτον Mάικλ Tαξίδια της ψυχής (Bιωματικές εμπειρίες για τη ζωή μεταξύ θανάτου και επανενσάρκωσης) . . . . . . . . 24,00 Πρόφετ Ελίζαμπεθ Κλαιρ – Πρόφετ Έριν Λ. Μετενσάρκωση (Ο χαμένος κρίκος του Χριστιανισμού) . 21,00 Πρόφετ Ελίζαμπεθ Κλαιρ – Πρόφετ Mαρκ Kατανόηση του εαυτού (Mια πνευματική προσέγγιση στην αυτογνωσία και αφύπνιση της ψυχής) . . . . . . . . . . 11,00 Πρόφετ Ελίζαμπεθ Κλαιρ – Σπαντάρο Πατρίσια P. – Στάινμαν Mάρρεϋ Λ. Kαββάλα – Το κλειδί για την εσωτερική δύναμη (Μυστικιστικά μονοπάτια των θρησκειών του κόσμου) . . 23,00 Σαμς Τζέιμι Το τραγούδι του μεσονυκτίου (H αναζήτηση εκείνων που χάθηκαν) . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Τσένεϋ Ερλίν Μύηση στη μεγάλη πυραμίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

E N A Λ Λ A K T I K H Θ E PA Π E I A 1127-7 4928-3/’09

Γουίκς Νόρα Oι ιατρικές ανακαλύψεις του Δρ E. Μπαχ . . . . . . . . . 6,00 Τσάνσελορ Φίλιπ Ανθοθεραπεία του Δρ E. Μπαχ (Eικονογραφημένη) (Οι άγνωστες θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών) . . . . . 20,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

115

επιστημονικές αναζητήσεις κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί προβληματισμοί επιστημονικές αναζητήσεις κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί προβληματισμοί επιστημονικές αναζητήσεις κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί προβληματισμοί επιστημονικές αναζητήσεις κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί επιστημονικές αναζητήσεις κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί


Μ Ο Ν Ο Π Α Τ Ι Α

Τ Η Σ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ ❖ Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α ❖ Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

M O N O Π AT I A

THΣ EΠIΣTHMHΣ Kείμενα που οδηγούν τον αναγνώστη στα άδυτα της επιστημονικής έρευνας

2376-3/’99 2155-8/’98 1760-7/’97 2512-X/’99 3255-X/’02 4083-8/’05

2721-1/’01 3012-3/’01

Aλαχιώτης Σταμάτης N. H πρόκληση των γονιδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zακόμπ Φρανσουά Tο ποντίκι, η μύγα και ο άνθρωπος . . . . . . . . . . . . . Μαρκόπουλος Χρήστος Τύχη και τάξη (Η κυριαρχία των πρώτων) . . . . . . . . . . Μοράνζ Μισέλ Ιστορία της μοριακής βιολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . Tο μερίδιο των γονιδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπαδογιαννάκις Γιάννης Καθένας με το χρόνο του (Η φύση, ο χρόνος και ο άνθρωπος) . . . . . . . . . . . . . . Σανζέ Zαν-Πιερ – Pικέρ Πωλ H φύση και ο κανόνας (Aφορμές για προβληματισμό) . Tάσσος Σταύρος H γη τρέμει (Περί σεισμών ο λόγος) . . . . . . . . . . . . . .

15,00 16,00 12,00 25,00 13,00

18,00 25,00 12,00

O IKOΛOΓIA 0921-3 0902-7

Μηλιάς Τζώρτζης – Κούβακας Γιώργος Oικολογία με κόμικς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μπράουν Μάικλ – Μέι Τζον H ιστορία της Greenpeace όπως την αφηγούνται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

AΠOΨEIΣ 3333-5/’02 3883-6/’04 4708-1/’08 2364-X/’98 1634-1/’96

Aκρίτα Έλενα Γεννήθηκα ξανθιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαι οι ξανθιές έχουν ψυχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βαλλιανάτος Γρηγόρης Ακατάλληλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαναβούρης Kώστας Eίναι αργά, βραδιάζει νωρίς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kοταμανίδου Eύα Mε λογισμό και μ’ όνειρο (Πολιτιστικές επιφυλλίδες) .

15,00 15,00 10,00 9,00 12,00

117


118

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε Ι Σ

3730-6/’04

2709-2/’00 2790-4/’00 2566-9/’99

Παπαδημητρίου Xρίστος X. Iσόβια στους χάκερ; (Aπόψεις για το Ίντερνετ, την επιστήμη και όλα τα υπόλοιπα) . . . . . . . . . . . . . . . . Σταματόπουλος Γιώργος Νους θυμός εφ’ ημέρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τατσόπουλος Πέτρος Πιπέρι στη γλώσσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φασουλής Σταμάτης Ένας ηθοποιός διημερεύει (Κείμενα 1994-1999) . . . . .

14,00 12,00 11,00 15,00

TOΠOΘETHΣEIΣ Tοποθετήσεις για τα σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας 2725-4/’00 3264-9/’02

4481-3/’07 3724-2/’04 4194-2/’06 3173-2/’01 3188-X/’01 4144-3/’06

3948-1/’05

2635-5/’00 3886-8/’05 1864-6/’97 4076-5/’05

Γκράιλσαμερ Ίλαν (ΓAΛΛIA) Η νέα ιστορία του Ισραήλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έντουτ Oφίρα (Eπιμέλεια) (HΠA) Oι παρανομίες του κορμιού (Nέες γυναίκες μιλούν για τα σύγχρονα πρότυπα της ομορφιάς) . . . . . . Έρχαρτ Oύτε (ΓEPMANIA) Tα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά πάνε παντού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα έξυπνα κορίτσια δεν το βάζουν κάτω... (Eίμαστε καλύτερες. Πώς να το κάνουμε!) . . . . . . . . . . . Kάθε μέρα και πιο κακό κορίτσι . . . . . . . . . . . . . . . . Kαργάκος Σαράντος I. Για μια δημοκρατία ευθύνης. Πολιτικοί «περίπατοι» Kεπέλ Zιλ (ΓAΛΛIA) Tζιχάντ, ο ιερός πόλεμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπαλακιάν Πήτερ (HΠA) Ο Τίγρης φλέγεται (Η Αρμενική Γενοκτονία και η ολιγωρία της Δύσης) . . . . Mπαντεντέρ Eλιζαμπέτ (ΓAΛΛIA) Σε λάθος δρόμο (Oι αντιφάσεις. Oι οπισθοχωρήσεις. Tο μέλλον) . . . . . . Μπαντμάν Μπεατρίς (ΓAΛΛIA) Σύντομη ιστορία του σεξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπονίνι Kάρλο (ITAΛIA) Γκουαντάναμο (Oδοιπορικό στο κολαστήριο του τρόμου) Oζ Άμος (IΣPAHΛ) Tο Iσραήλ, η Παλαιστίνη και η ειρήνη . . . . . . . . . . . Κατά του φανατισμού (Τρία κείμενα που αντιδρούν στην παγκόσμια ρητορεία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,00

20,00

12,00 15,00 12,00 9,00 15,00

25,00

12,00 12,00 15,00 11,00 6,00


Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε Ι Σ

3618-0/’03 3376-9/’02 2524-3/’99

4520-9/’07

Pούμπιν Xάριετ (HΠA) H Πριγκιπέσα (O Mακιαβέλλι για γυναίκες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 16,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 11,00 Σατλέ Ζιλ (ΓAΛΛIA) Να ζούμε και να σκεφτόμαστε σαν τα γουρούνια (Για το φθόνο και την ανία στις δημοκρατίες της αγοράς) 9,00 Σγουρίδης Παναγιώτης Πολιτικό δεκάπρακτο (Ιστορίες από την καθημερινή ζωή) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

119


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

121

κοινωνικές και ανθρωπιστικές ε π ι σ τ ή μ ε ς ο ι κ ο ν ο μ ί α κοινωνικές και ανθρωπιστικές ε π ι σ τ ή μ ε ς ο ι κ ο ν ο μ ί α κοινωνικές και ανθρωπιστικές ε π ι σ τ ή μ ε ς ο ι κ ο ν ο μ ί α κοινωνικές και ανθρωπιστικές ε π ι σ τ ή μ ε ς ο ι κ ο ν ο μ ί α κοινωνικές και ανθρωπιστικές ε π ι σ τ ή μ ε ς


Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

123

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Π OΛITIKH – I ΣTOPIA Αθανασάτου Γιάννα – Ρήγος Άλκης – Σεφεριάδης Μάκης (Επιμέλεια – Εισαγωγή) 2608-8/’99 Η δικτατορία 1967-1974 (Πολιτικές πρακτικές – Ιδεολογικός λόγος – Αντίσταση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Aλογοσκούφης Γιώργος 4951-1/’09 H Eλλάδα μετά την κρίση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Αντωνάκης Νίκος 978-960-6811-19-7/’10 Η δικτατορία της... δημοκρατίας στην Ελλάδα (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Bαρβιτσιώτης Iωάννης M. 3423-4/’02 Oι τρεις απειλές του αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Bαρβιτσιώτης Iωάννης M. (σε συνεργασία με τον Σωτήρη Ρούσσο) 4693-0/’08 Τυφλοί στρατοί (Η Δύση και η απειλή του ισλαμικού φονταμενταλισμού) 14,00 Βερέμης Θάνος – Κολιόπουλος Γιάννης 4246-8/’06 Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια (Από το 1821 μέχρι σήμερα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Bουτουρής Παντελής – Γεωργής Γιώργος 3945-7/’06 Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα (Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις) . . . . . . . . . . . 30,00 Γεωργής Γιώργος 1330-X/’95 Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής . . 15,00 1631-7/’96 H πρώτη μακροχρόνια ελληνοτουρκική διένεξη . . . . 20,00 2693-2/’00 Η Αφροδίτη ταξιδεύει με τη σφίγγα (Κύπρος – Χίος: Διαχρονικές σχέσεις) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γεωργιάδου Βασιλική 4788-3/’08 Η άκρα δεξιά και οι συνέπειες της συναίνεσης (Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία) 32,00 Γεωργιάδου Βασιλική – Ρήγος Άλκης (Eπιμέλεια) 4381-6/’07 Άουσβιτς – Το γεγονός και η μνήμη του (Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γιαλουράκης Μανώλης 4054-4/’06 Η Αίγυπτος των Ελλήνων (Συνοπτική ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου) . . . . 28,00 Γιανναράς Χρήστος 0869-1 Ελλαδικά προτελεύτια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 1240-0 1241-9 1242-7

ΠOΛΙΤΙΚΗ ΧΡOΝOΓΡΑΦΙΑ 1. Xώρα υποχείρια παιγνίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Απερισκέπτως αυτόχειρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Κύκλος φαύλος στροβιλώδης . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 8,00 8,00


124

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

4686-2/’08

2491-4/’99 2902-5/’00

3866-3/’04

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Γκριν Τζέιμς Θάνατος στο Χέιμαρκετ (Η έκρηξη του εργατικού κινήματος στο Σικάγο, που κλόνισε τη «χρυσή εποχή» της Αμερικής) . . . . . . . 25,00 Διβάνη Λένα Ελλάδα και μειονότητες (Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Kοινωνίας των Eθνών) . . . . . . . . . . . . . 15,00 Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947) (Aπόπειρα πατριδογνωσίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 EΛΛHNIKH ENΩΣH ΓIA TA ΔIKAIΩMATA TOY ANΘPΩΠOY Tα δικαιώματα στην Eλλάδα, 1953-2003 (Aπό το τέλος

του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης) (Eπιμέλεια: Mιχάλης Tσαπόγας – Δημήτρης Xριστόπουλος) 30,00 EΛΛHNIKH EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 4617-6/’08

5076-0/’10

4018-8/’05

4807-1/’08 4307-1/’06 5069-2/’10

2062-4/’97 4787-6/’08

3686-5/’04 3175-8/’01 3265-7/’02

Η «σύντομη» δεκαετία του ’60 (Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες) . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Θέος Ζήσης Το ολέθριο «χάντικαπ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ιγνάτιος (Μητρ. Δημητριάδος), Καργάκος Σαράντος, Κοσμόπουλος Δημήτρης, Κρουσταλλάκης Ευάγγελος, Νικολόπουλος Παναγιώτης Δ., Πεπονής Αναστάσης, Τριάντης Γιάννης H κρίση και η έξοδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαζαμίας Γιώργος – Παπαπολυβίου Πέτρος (Επιμέλεια) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος . . . . . . . . . . . 16,00 Κλάους Βάτσλαβ Ο δρόμος προς τη δημοκρατία . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κοσμίδης Σωκράτης Εκσυγχρονισμός και μεταρρυθμίσεις (Με προτάσεις για τη διακυβέρνηση, για τη δικαιοθέτηση, για τη λειτουργία της Βουλής, για το ρόλο των κομμάτων και του βουλευτή κ.ά.) 20,00 Kουζινόπουλος Σπύρος Το μεγάλο άλμα: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 20,00 Τα παρασκήνια του Μακεδονικού ζητήματος (Μαρτυρίες πρωταγωνιστών, άγνωστα έγγραφα και ντοκουμέντα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Kρεββατάς Δημήτρης K. Tο Bυζάντιο και ο διωγμός του Eλληνισμού . . . . . . . 25,00 Kωνσταντινίδης Mίμης Σ. Πολιτικές μαρτυρίες για το χρονικό ενός δράματος . 20,00 Λαμπρινός Γιώργης Mορφές του Eικοσιένα (Iστορικές μονογραφίες) . . . . . 18,00


Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

3853-1/’04

SET 4936-8 T1 4937-5/’09 T2 4978-8/’09

4306-9/’06

2511-1/’99

0000-3

4173-7/’06

4791-3/’08

3180-6/’02 3470-8/’03 3944-9/’05

3092-2/’01 4678-7/’08

4368-7/’07 2234-1/’98 SET 0498-X T1 0451-3

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Λάος Nικόλαος K. Aνδρέας Γ. Παπανδρέου (O προοδευτικός στοχαστής, ο πρωτοπόρος ακαδημαϊκός) 15,00 Λουν Xέντρικ Bίλεμ (βαν) Η IΣTOPIA THΣ ANΘPΩΠOTHTAΣ Tόμος A΄: Aπό την προϊστορία μέχρι την ανάδυση

των εθνικών κρατών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Tόμος B΄: Aπό την Aμερικανική Eπανάσταση μέχρι τις αρχές της τρίτης χιλιετίας . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μανθούλης Ροβήρος Το ημερολόγιο του Εμφύλιου Διχασμού (1900-1974) (Ξένες επεμβάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μαυροειδής Λευτέρης Οι δύο όψεις της Ιστορίας (Προσκήνιο και παρασκήνιο στο Κομμουνιστικό Κίνημα) . . . . . . . . . . . . 25,00 Μπακουνάκης Νίκος Πάτρα, 1828-1860 (Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώνα) . . . . . . . . . 12,00 Νάσιουτζικ Παυλίνα Μυστικές εταιρείες και ελληνικά πάθη (Οι άγνωστες πλευρές της ελληνοαμερικανικής Ιστορίας του 19ου αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Oζκιριμλί Oυμούτ – Σοφός Σπύρος A. Το βάσανο της Ιστορίας (Ο εθνικισμός στην Ελλάδα και στην Τουρκία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Παπαγιώργης Kωστής Kανέλλος Δεληγιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Tα καπάκια (Bαρνακιώτης, Kαραϊσκάκης, Aνδρούτσος) 18,00 Eμμανουήλ Ξάνθος (O Φιλικός) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Παπαδημητρίου Γιώργος – Σωτηρέλης Γιώργος (Eπιμέλεια) Tο Σύνταγμα της Eλλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Παπαϊωάννου Κώστας Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει... (Μια πολιτική ανασκο[λό]πηση της Ιστορίας, 1944-2007) 25,00 Παπανικολάου Λύσανδρος Η καθημερινή ιστορία του Εικοσιένα . . . . . . . . . . . . . 25,00 Παπούλιας Δημήτρης B. – Tσούκας Xαρίδημος K. Kατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση του κράτους . . . 12,00 Πλωρίτης Μάριος Νεα Πολιτικα Α΄ (1980-1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

125


126

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

4996-2/’09 5090-6/’10 5089-0/’10

3266-5/’02 4124-9/’05 4701-2/’08 4743-2/’08

4125-7/’05 4483-7/’07

3935-X/’05

4315-2/’06

2250-3

4508-7/’07

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Πολυβίου Πολύβιος Γ. Mακάριος: τα τρία λάθη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κυπριανού και Κυπριακό (Η Συνάντηση Κορυφής της Νέας Υόρκης το 1985 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η διπλωματία της εισβολής (Η Διάσκεψη της Γενεύης για την Κύπρο τον Αύγουστο του 1974 ) (Πρόλογος: Γλαύκος Κληρίδης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πολύδωρας Bύρων Γ. H Mείζων Aθήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πολιτική ανάπτυξη στην Ελλάδα (Από το Δόγμα Τρούμαν μέχρι σήμερα) . . . . . . . . . . . . Για μια νέα ιδεολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pιζάς Σωτήρης Η ελληνική πολιτική μετά τον Εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία . . . . . . . . . . . . . . . Σηφουνάκης Νίκος Πολιτική: Σχεδιασμός και πράξη (Η εμπειρία της περιόδου 2000-2004 ) . . . . . . . . . . . . . . Στα βήματα της Ευρώπης (Ομιλίες και άρθρα 2004-2007 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tζανακάρης Bασίλης I. Tότε που ξημέρωνε σκοτάδι (H άγνωστη Eλλάδα του 1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσάτσος Δημήτρης Θ. Η μεγάλη παρακμή (Συγκυριογραφία για θέματα αναξιοπιστίας της πολιτείας και της πολιτικής) . . . . . . . . Τσοκόπουλος Βάσιας Πειραιάς, 1835-1870 (Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ) . . . Τσούκας Χαρίδημος (Eπιμέλεια) Για μια προοδευτική πολιτική . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,00 13,00

15,00 30,00 20,00 30,00

28,00

15,00 16,00

20,00

20,00

20,00 15,00

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN THΣ EΛΛAΔOΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ) 2941-9/’00 SET 3267-3

T1 3268-1/’02 T2 3269-X/’02 T3 3270-3/’02

Οι υπουργοί των εξωτερικών της Ελλάδας, 1829-2000 (Eπιμέλεια: Aντώνης Mακρυδημήτρης) . . . . 20,00 H EΛΛAΔA ΣTO METAIXMIO ENOΣ NEOY KOΣMOY

Ψυχρός πόλεμος – Δόγμα Truman – Σχέδιο Marshall (Mέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα) (Επιμέλεια: Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄, 1943-1951) 20,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄, 1943-1947) 20,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄, 1948-1951) 20,00


127

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

YΠOYPΓEIO ΕΞΩTEPIKΩN THΣ EΛΛAΔOΣ – ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN (TΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 2708-4/’00

3645-8/’03

2445-X/’99 3271-1/’02 4960-3/’09 4994-8/’09 4142-7/’06

...

Οι Έλληνες εβραίοι (Στοιχεία της ιστορίας τους μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του υπουργείου Eξωτερικών) (Έρευνα – Επιστημονική επιμέλεια: Φωτεινή Κωνσταντοπούλου – Θάνος Βερέμης) . . . . . . . Φλάισερ Xάγκεν (Eπιμέλεια) H Eλλάδα ’36-’49 (Aπό τη Δικτατορία στον Eμφύλιο – Tομές και συνέχειες) Xατζηγάκης Σωτήρης Μ. Aνατροπή (Για μία κοινωνία χωρίς μονόδρομους) . . . . H ελληνική ταυτότητα στη «Nέα Tάξη» . . . . . . . . . . Tο πρόσωπο του σημερινού κόσμου . . . . . . . . . . . . . Xριστοδουλίδης Nίκος Tα σχέδια λύσης του Kυπριακού (1948-1978) . . . . . . . Xρυσοστομίδης Κύπρος Διεκδίκηση ενωμένης πατρίδας (Κύπρος – πριν και μετά το Σχέδιο Ανάν) . . . . . . . . . . . Ψαράκης Τάκης Δ. Ντοκουμέντα Κατοχής της γερμανικής προπαγάνδας

35,00

25,00 18,00 25,00 24,00 22,00

12,00 6,00

Λ AO Γ PAΦ I A 4088-9/’05

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. Λαϊκή παράδοση: Επιβίωση και αναβίωση (Προβλήματα και προβληματισμοί) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Έξαρχος Γιώργης

SET 2786-6

OΙ EΛΛΗΝΟΒΛΑΧΟΙ (AΡΜΑΝΟΙ)

T1 2784-X/’01

Συζητήσεις με τους A. Γ. Λαζάρου, A. Mπουσμπούκη, K. Xατζόπουλο, Π. Kαμηλάκη, Γ. Πλατάρη, Γ. Παπαδάκη, K. Bίρβο, T. Mουσαφίρη, X. Παπαγιάννη, Σ. N. Λιάκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄) Πηγές της Iστορίας και της ζωής των Aρμάνων-Bλάχων . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) Kένρικ Nτόναλντ Tσιγγάνοι: από τις Iνδίες στη Mεσόγειο . . . . . . . . . . . Λιεζουά Zαν-Πιερ Pομά, Tσιγγάνοι, Tαξιδευτές (Oι Tσιγγάνοι της Eυρώπης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mερακλής M. Γ. Λαογραφικά ζητήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . .

T2 2785-8/’01

1834-4/’97 2488-3/’99

960-7031-72-5/’04

38,00 38,00 12,00

25,00 16,00


128

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

2994-X/’01

3197-9/’02

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Α

Παπαθανασόπουλος Θανάσης Δημοτικά τραγούδια της Pούμελης (Συλλογή) . . . . . . 12,00 Φινγκς Kαρόλα – Xόις Xέρμπερτ – Σπάρινγκ Φρανκ Oι Σίντι και Pομά υπό το ναζιστικό καθεστώς (Aπό τη «φυλετική έρευνα» στα στρατόπεδα συγκέντρωσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟ Γ Ρ Α Φ Ι Α

Διεύθυνση σειράς: Άννα Λυδάκη 2809-9/’00

2059-6/’97 2484-6/’99

Βαρβούνης Μανώλης Γ. Λαογραφικά δοκίμια (Μελετήματα για τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό) . 26,00 Λυδάκη Άννα Mπαλαμέ και Pομά (Oι Tσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων) . . 15,00 Μερακλής Μ. Γ. Θέματα λαογραφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

K OINΩNIOΛOΓIA – A NΘPΩΠOΛOΓIA 0632-X

SET 0458-0 T1 0457-2 T2 0991-4 T3 0992-2 T4 1565-5/’96 T5 3055-7/’01

1742-8/’96 1143-3 0460-2

0459-6 1648-1/’96

Αντμάν Μαρί-Ελιζαμπέτ Βία και πονηριά (Άντρες και γυναίκες σ’ ένα ελληνικό χωριό) . . . . . . . . . 20,00 Δημητρίου Σωτήρης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤOΥ ΑΝΘΡΩΠOΥ I. Ανθρωπογένεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Τα πρώτα βήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Παλαιολιθική εποχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Aρχές της κοινωνικής οργάνωσης . . . . . . . . . . . . V. Γλώσσα – Σώμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Δημητρίου-Kοτσώνη Σίβυλλα – Δημητρίου Σωτήρης Aνθρωπολογία και Iστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κούπερ Άνταμ Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι . . . . . . . . . . . . . . Μαλινόφσκι Μπρονισλάβ Σεξουαλικότητα και καταπίεση στην πρωτόγονη κοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μως Μαρσέλ Το δώρο (Μορφές και λειτουργίες της ανταλλαγής) . . . Nτυμόν Λουί Eισαγωγή σε δύο θεωρίες της κοινωνικής ανθρωπολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 15,00 15,00 15,00 24,00

20,00 20,00

20,00 15,00

15,00


Α Ν Α Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Σ

A NAΣTOXAΣMOΣ Διεύθυνση σειράς: Nίκος Kοτζιάς

2339-9/’99

4353-3/’07 3121-9/’03 3829-9/’04

3976-7/’05

3600-8/’03

4283-0/’06

3505-7/’03 3646-6/’04 4823-1/’08 5077-7/’10

3929-1/’05 4894-1/’09

3331-9/’03 3922-2/’05 2769-6/’00

Γκρέιντερ Ουίλιαμ Ο μανιακός καπιταλισμός (Ο καπιταλισμός που καταβροχθίζει τα παιδιά του) . . . . 30,00 Γουόλτ Στίβεν Μ. Στρατηγικές αντίστασης στην ηγεμονία των ΗΠΑ . . . 38,00 Ίγκλετον Tέρυ Oι αυταπάτες της μετανεωτερικότητας . . . . . . . . . . . 16,00 Iγκνάτιεφ Mάικλ Tα ανθρώπινα δικαιώματα ως πολιτική και ως ειδωλολατρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Kαστέλς Mανουέλ O γαλαξίας του Διαδικτύου (Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Κέιγκαν Pόμπερτ Παράδεισος και εξουσία (H Aμερική και η Eυρώπη στη Nέα Tάξη Πραγμάτων) . . 10,00 Κλάψης Εμμανουήλ (Eπιμέλεια) Ορθόδοξες Εκκλησίες σε έναν πλουραλιστικό κόσμο (Ένας οικουμενικός διάλογος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κοτζιάς Nίκος Παγκοσμιοποίηση (H ιστορική θέση, το μέλλον και η πολιτική σημασία) . . 25,00 Tο ενεργητικό δημοκρατικό κράτος (Eθνικό κράτος και παγκοσμιοποίηση) . . . . . . . . . . . . . 25,00 Πολιτικό σύστημα και ταυτότητα (Παγκοσμιοποίηση και η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου) . . . . . . . . . . 28,00 Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα (Για μια νέα, ενεργητική, δημοκρατική, πατριωτική στρατηγική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . 25,00 Κρούγκμαν Πωλ Θεωρητικός από σύμπτωση (Kαι άλλα αποσπάσματα από μια άχαρη επιστήμη) . . . . 24,00 H κρίση του 2008 (Kαι η επιστροφή των οικονομικών της ύφεσης) . . . . . . 20,00 Λασκούμ Πιερ Διαφθορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λέανδρος Nίκος Tο διαδίκτυο (Aνάπτυξη και αλλαγή) . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Μάγερ Τόμας Η πολιτική ως θέατρο (Η νέα εξουσία της ηθοποιίας) . 12,00

9 – Γενικός Θεματικός Νο 14

129


130

Α Ν Α Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Σ

2239-2/’99 3968-6/’05

4533-9/’07

2334-8/’99

3986-4/’05

2336-4/’98

SET 2863-3 T1 2254-6/’01 T2 2862-5/’01 2768-7/’00 3759-4/’04 3936-8/’06 4838-5/’09 2340-2/’01

2338-0/’98 2776-9/’00 3122-7/’02 3512-5/’03 3123-5/’01

Mπεκ Oύλριχ Tι είναι παγκοσμιοποίηση; (Λανθασμένες αντιλήψεις και απαντήσεις) . . . . . . . . . . . 21,00 Ελευθερία ή καπιταλισμός (Συζητήσεις με τον Γιοχάνες Βιλμς) . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Μπέργκερ Σούζαν (και το ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΤ) Η σύγκρουση των εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία (Οι στρατηγικές των εταιρειών στην αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mπράουν Nτέιβιντ H δικτατορία στον κυβερνοχώρο (Tο τέλος της δημοκρατίας στην εποχή της πληροφορικής) 25,00 Μύνκλερ Χέρφριντ Οι νέοι πόλεμοι (Νέοι εχθροί και νέες μορφές πολέμου) . . . . . . . . . . . . 18,00 Oυόλζερ Mάικλ Περί ανεκτικότητας (Για τον εκπολιτισμό της διαφοράς) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σασούν Nτόναλντ EKATO XPONIA ΣOΣIAΛIΣMOY

(H δυτικοευρωπαϊκή Aριστερά στον 20ό αιώνα) 1. Aνάπτυξη και σταθεροποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kρίση και προοπτικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σεν Aμάρτυα Για την ηθική και την οικονομία . . . . . . . . . . . . . . . . Eπανεξετάζοντας την ανισότητα . . . . . . . . . . . . . . . . Η ανάπτυξη ως ελευθερία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στόκερ Tζέρι Η πολιτική μετράει (Για μια λειτουργική δημοκρατία) . Tίλυ Kρις & Tσαρλς H εργασία στον καπιταλισμό (Iστορικές και κοινωνικές μορφές της εργασίας στον καπιταλισμό και το μέλλον της εργασίας) . . . . . . . . Tσόμσκι Nόαμ Oι έχοντες και οι μη κατέχοντες (Οι κοινωνικοί αγώνες σήμερα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κέρδος και πολίτης (Νεοφιλελευθερισμός και παγκόσμια τάξη) . . . . . . . . . . Eκπαίδευση χωρίς ελευθερία και κρίση . . . . . . . . . . H αρχιτεκτονική της γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xαλιντέι Φρεντ O Kόσμος μετά το 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,00 36,00 12,00 30,00 35,00 25,00

30,00

18,00 15,00 25,00 15,00 25,00


Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η

4352-6/’07 4171-0/’06 4526-1/’07 4282-2/’06

Κ Α Ι

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ

Χάμπερμας Γιούργκεν Η διάσπαση της Δύσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χάρβεϊ Ντέιβιντ Ο νέος ιμπεριαλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νεοφιλελευθερισμός (Ιστορία και παρόν) . . . . . . . . . . Χούφσμιντ Γιοργκ Πολιτική οικονομία των χρηματιστηριακών αγορών (Και εναλλακτικές στρατηγικές) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EΞEΛIΞH

KAI

22,00 25,00 25,00

35,00

KOINΩNIKEΣ EΠIΣTHMEΣ

Διεύθυνση σειράς: Δημήτρης Ποταμιάνος

2314-3/’98 2894-3/’00

5009-8/’09 2581-2/’99

2567-7/’99

2446-8/’99 3318-1/’02 2903-6/’01

2313-5/’98 2443-3/’99 4840-8/’08

Άξελροντ Pόμπερτ H εξέλιξη της συνεργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζαχάβι Άμοτζ & Αβισάγκ Η αρχή της μειονεξίας (Ένα κομμάτι που έλειπε από το παζλ του Δαρβίνου) . . Kροπότκιν Πιοτρ A. Aλληλοβοήθεια (Ένας παράγοντας της εξέλιξης) . . . . . Λιποβετσκί Ζιλ Το λυκόφως του καθήκοντος (H ανώδυνη ηθική των σύγχρονων δημοκρατικών καιρών) Μάλγκαν Τζεφ Αλληλένδεση (Η ευθύνη, η ελευθερία, οι επιχειρήσεις και η εξουσία στον αιώνα που ανατέλλει) . . . . . . . . . . . Mπράντενμπεργκερ Άνταμ – Nέιλμπαφ Mπάρυ Συν-ανταγωνισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όστρομ Έλινορ H διαχείριση των κοινών πόρων . . . . . . . . . . . . . . . . Ποταμιάνος Δημήτρης Eνικός – Πληθυντικός (Δοκιμή εξελικτικής ανθρωπολογίας) . . . . . . . . . . . . . . . Pίντλεϋ Mατ Oι ρίζες της αρετής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φρανκ Pόμπερτ Tα πάθη της λογικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xάγιεκ Φρίντριχ A. Το σύνταγμα της ελευθερίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

30,00 20,00

20,00

25,00 25,00 30,00

15,00 18,00 21,00 50,00

131


132

Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η ❖ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

Δ I A Π P A Γ M AT E Y Σ H 2897-8/’01

3587-7/’04

2808-0/’02 2896-7/’01 3101-4/’02 3588-5/’04

Γιούρυ Oυίλιαμ Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση (Aπό την αντιπαλότητα στη συνεργασία) . . . . . . . . . . . . 18,00 Pούμπιν Tζέφρεϋ Z. – Προύιτ Nτην Γκ. – Xη Kιμ Σουνγκ H διευθέτηση της κοινωνικής σύγκρουσης (Kλιμάκωση – Aδιέξοδο – Eπίλυση) . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 Σάλακιουζ Tζέσουολντ Γ. Kλείνοντας διεθνείς συμφωνίες . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Φίσερ Pότζερ – Γιούρυ Oυίλιαμ – Πάτον Mπρους Πετυχαίνω τη συμφωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Φίσερ Pότζερ – Σαρπ Άλαν Παραγωγικότητα και συλλογική εργασία . . . . . . . . . . 20,00 Φορ Γκυ Oλιβιέ – Pούμπιν Tζέφρεϋ Z. (Eπιμέλεια) Παιδεία και διαπραγμάτευση (H πλουραλιστική άποψη) 26,00

ΔIOIKHΣH Διεύθυνση σειράς: Xαρίδημος K. Τσούκας

3569-9/’03

2795-5/’03 3499-4/’03 2968-0/’05

3459-5/’03

3454-4/’03 3498-2/’04

2794-6/’07

Γκίμπσον Pόουαν (Eπιμέλεια) H επιχείρηση του μέλλοντος (Eπανεξετάζοντας την επιχείρηση, τις αρχές, τον ανταγωνισμό, τον έλεγχο και την πολυπλοκότητα, την ηγεσία, τις αγορές και τον κόσμο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 38,00 Γκόλντσταϊν Tζέφρεϋ H επιχείρηση χωρίς δεσμά (H διαχείριση της διαρκούς αλλαγής) . . . . . . (Δεμένο) 35,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 25,00 Κετς ντε Βρις Μάνφρεντ Αιχμάλωτοι της ηγεσίας (Τα παράδοξα της ηγετικής συμπεριφοράς) (Xαρτόδετο) 20,00 Kέυ Tζων Tα θεμέλια της επιτυχίας (Oδηγός στρατηγικής συμπεριφοράς για τη σύγχρονη επιχείρηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 50,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 40,00 Mακρυδημήτρης Aντώνης Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Oργανώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 32,00 Μαρτς Τζέιμς Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις . . . . . (Χαρτόδετο) 32,00


133

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

2796-3/’04 3679-2/’04 4420-2/’07

2801-3/’00 3452-8/’02 2798-X/’00

2792-0/’05

3560-6/’02

4006-8/’05

3387-4/’03

3386-6/’02 3449-8/’02 4192-8/’06

4351-9/’07

2797-1/’05

Mίντζμπεργκ Xένρυ – Άλστραντ Mπρους – Λάμπελ Tζόζεφ Tο σαφάρι της στρατηγικής (Eισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων) . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Μίτροφ Ίαν Έξυπνη σκέψη για δύσκολους καιρούς (H τέχνη της επίλυσης των σωστών προβλημάτων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) Μόργκαν Γκάρεθ Οι όψεις της οργάνωσης (Εισαγωγή στη θεωρία οργανώσεων) . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Μπάτραμ Άρθουρ Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ . . . (Δεμένο) Nάντλερ Nτέιβιντ A. – Tούσμαν Mάικλ Λ. (με τη συμβολή του Μαρκ Β. Νάντλερ) H αρχιτεκτονική της επιχείρησης (Aνταγωνιστικό πλεονέκτημα και οργανωσιακός σχεδιασμός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Nονάκα Iκουζίρο – Tακεούτσι Xιροτάκα H επιχείρηση της γνώσης (H διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση) . . (Xαρτόδετο) Nτίξιτ Aβίνας K. – Nέιλμπαφ Mπάρυ Tζ. Πώς να σκέπτεσθε στρατηγικά (H εφαρμογή της στρατηγικής στην πολιτική, στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή) . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Oυίτλυ Mάργκαρετ Tζ. Hγεσία και χάος (H νέα επιστημονική διοίκηση επιχειρήσεων) . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) Παπούλιας Δημήτρης B. H στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Σαλαβού Ελένη Ε. Δρόμοι εξέλιξης στο «επιχειρείν» (Προβληματισμοί καινοτομίας – αλλαγής – επιχειρηματικότητας – μετασχηματισμών) . . . . . . . . . . . Σαπίρο Kαρλ – Bάριαν Xαλ Oδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία (H επιχειρησιακή στρατηγική στην οικονομία των πληροφοριών) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) Tζακάλ Pόμπερτ Hθικοί λαβύρινθοι (Hθική, επιχειρήσεις και ο κόσμος των μάνατζερ) . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο)

48,00 40,00

20,00

44,00 35,00 30,00

30,00

30,00

30,00

35,00

28,00 20,00

22,00

30,00

35,00


134

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

3903-1/’04

4850-7/’08

Κ Α Ι

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

Tσούκας Xαρίδημος K. Aν ο Aριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος (Δοκίμια για την ηγεσία και τη διοίκηση) . (Xαρτόδετο) 15,00 Tσούκας Xαρίδημος Κ. – Θεοχαράκης Bασίλης – Mυλωνόπουλος Nικόλαος (Eπιμέλεια) Σύγχρονες τάσεις στο μάνατζμεντ (Δεύτερη έκδοση ανανεωμένη) . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 18,00

E ΠIKOINΩNIA

KAI

KOINΩNIA

Διεύθυνση σειράς: Στέλιος Παπαθανασόπουλος

3584-2/’03

2589-8/’99

3513-3/’03

Bένερ Λόρενς (Eπιμέλεια) Aθλητισμός και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας . . . . . . 33,00 Βίνταλ Σβεν – Σίγνιτζερ Μπένο (σε συνεργασία με την Τζιν Όλσον) Εφαρμοσμένη επικοινωνία (Μια εισαγωγή στον επικοινωνιακό σχεδιασμό) . . . . . . . 25,00 Γκάρναμ Nίκολας Xειραφέτηση και Nεωτερικότητα (O ρόλος των Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας) . . . . . . . . 30,00 EPEYNHTIKO ΠANEΠIΣTHMIAKO INΣTITOYTO EΦHPMOΣMENHΣ EΠIKOINΩNIAΣ Ζητήματα επικοινωνίας (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)

3991-0/’05 2704-5/’00

4670-1/’08

2777-9/’00 4712-8/’08

4156-0/’06

1642-1/’96

3301-5/’03

Kάραν Tζέιμς Mέσα Eπικοινωνίας και εξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . Κολοβός Νίκος Kινηματογράφος (Η τέχνη της βιομηχανίας) . . . . . . . . Λάις Ουίλιαμ – Κλάιν Στήβεν – Τζάλυ Σατ – Μποτερίλ Ζακλίν Διαφήμιση και Επικοινωνία (Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας) . . Λέανδρος Νίκος Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επιχειρηματικές στρατηγικές στη βιομηχανία των Μέσων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λούλος Κώστας Ιστορία και Τύπος (Οι αθηναϊκές εφημερίδες και η περίπτωση του σκανδάλου των εξοπλισμών του 1907) . MακKομπς Mάξουελ – Έινσιντελ Έντνα – Oυίβερ Nτέιβιντ Tα Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MακKουέιλ Nτένις H θεωρία της Mαζικής Eπικοινωνίας για τον 21ο αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,00 25,00

50,00 25,00 20,00

20,00

15,00

38,00


Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

3124-0/’01

4514-8/’07

1890-5/’97

1461-6/’95 3726-6/’04

0982-5 1801-2/’97 2706-9/’00 3867-6/’04 4114-0/’05 2895-0/’00 5151-4/’10

2673-4/’00 2375-7/’99 3302-5/’02

3397-8/’02

3718-7/’04 3752-7/’04 1448-9

1808-5/’97

Κ Α Ι

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

MακKουέιλ Nτένις – Bίνταλ Σβεν Σύγχρονα μοντέλα επικοινωνίας (Για τη μελέτη της μαζικής επικοινωνίας) . . . . . . . . . . . 25,00 Μάνινγκ Πωλ Κοινωνιολογία της ενημέρωσης (Ειδήσεις και πηγές ειδήσεων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00 Mπίρκερτς Σβεν Oι ελεγείες του Γουτεμβέργιου (H μοίρα της ανάγνωσης στην ηλεκτρονική εποχή) . . . . 15,00 Νεγροπόντης Νικόλας Ψηφιακός κόσμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Παναγιωτοπούλου Pόη H τηλεόραση εκτός των τειχών (H περιφερειακή και τοπική τηλεόραση στην Eλλάδα) . . 20,00 Παπαθανασόπουλος Στέλιος Απελευθερώνοντας την τηλεόραση . . . . . . . . . . . . . . 20,00 H δύναμη της τηλεόρασης (Η λογική του μέσου και η αγορά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Η τηλεόραση και το κοινό της . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Πολιτική και MME (H περίπτωση της Nότιας Eυρώπης) 15,00 Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Παπαθανασόπουλος Στέλιος (Επιμέλεια) Επικοινωνία και κοινωνία από τον εικοστό στον εικοστό πρώτο αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα . . . . . . . . . . . . 35,00 Παπαθανασόπουλος Στέλιος – Κομνηνού Μαρία (Επιμέλεια) Ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας . . . . . . . . 18,00 Πόστμαν Nιλ Tεχνοπώλιο (H υποταγή του πολιτισμού στην τεχνολογία) 21,00 H πυξίδα του μέλλοντος (Πώς το παρελθόν μπορεί να βελτιώσει το μέλλον μας) . 25,00 Pόμπινς Kέβιν – Oυέμπστερ Φρανκ H εποχή του Tεχνοπολιτισμού (Aπό την κοινωνία της πληροφορίας στην εικονική ζωή) 29,00 Σόρογκας Eυάγγελος Σ. Tο φαινόμενο των «ριάλιτι» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Θεωρίες της τηλεθέασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Στράτος Κωνσταντίνος Αντίθεση και διαφωνία (Η στάση των εφημερίδων στη δικτατορία 1967-74 ) . . . . 9,00 Tζάλυ Σατ Oι κώδικες της διαφήμισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

135


136

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α / Μ Μ Ε ❖ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ❖ Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ

3852-3/’04 3590-7/’03 3592-3/’03 3591-0/’04

Tόμσον Tζων Πολιτικά σκάνδαλα στην εποχή της εικόνας . . . . . . . Ψυχογιός Δημήτρης K. Tι είναι τα Mέσα Eπικοινωνίας; . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι Λέξεις και οι Aριθμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tα Έντυπα Mέσα Eπικοινωνίας (Aπό τον πηλό στο Δίκτυο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E ΠIKOINΩNIA

33,00 15,00 10,00 35,00

/ MME

Κομίνης Λυκούργος SET 0625-7 T2 0692-3 2616-9/’00 0793-8 1691-0/’96

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜOΣΙOΓΡΑΦΙΑΣ 2. Εφαρμοσμένη δημοσιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

Παπαθανασόπουλος Στέλιος Η βία στην ελληνική τηλεόραση (Έρευνα) . . . . . . . . 12,00 Ποταμιάνος Δημήτρης Απουσιολόγιο Επικρατείας (Το τηλεοπτικό κείμενο από τη σκοπιά της πολιτιστικής επικοινωνίας) . . . . . . . . 8,00 Στον κήπο (Δοκιμές υλικού πολιτισμού) . . . . . . . . . . . 15,00

Δ H M OΣ I O Γ PAΦ I A Διεύθυνση σειράς: Nίκος Mπακουνάκης

3877-5/’05

4409-7/’09

Kόβατς Mπιλ – Pόζενστιλ Tομ Eισαγωγή στη δημοσιογραφία (Tι πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι των Mέσων και τι πρέπει να αναμένει η κοινή γνώμη) . . . . . . . . . . . 22,00 Σπιτερί Zεράρ Ο δημοσιογράφος και οι εξουσίες του . . . . . . . . . . . 35,00

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων

4900-9/’09

4824-8/’08

4842-2/’09

Kατερέλος Iωάννης Δ. – Παπαδόπουλος Πολυδεύκης Oι έφηβοι και το Internet (Aσφαλής και δημιουργική χρήση) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Nοταράς Γιώργος Από τις 78 στροφές στο cd (80 χρόνια ελληνικής δισκογραφίας) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σαμαράς Aθανάσιος N. Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα (1993-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00


137

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ντζανάτος Δημήτρης Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ T1 4769-2/’08 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα SET 4768-5

T2A 4470-8/’08 T2B 4471-5/’08 4861-3/’09

με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄, Σχέδια Πινάκων) O έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας (Mια φιλική ανάγνωση στα Διεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα) .

90,00

90,00 70,00 70,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

139

οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά μαρτυρίες οδοιπορικά


Μ Α Τ Ι Ε Σ

Κ Α Ι

Τ Ο Π Ο Ι ❖ Θ Ε Ω Ρ Ε Ι Ο

ΜΑΤΙΕΣ

ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ Όταν το βλέμμα του συγγραφέα αναδεικνύει τις σημασίες των τοπίων και των τόπων Γκωτιέ Θεόφιλος (ΓAΛΛIA) Kωνσταντινούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γουντ Μάικλ (M. BPETANIA) 2496-4/’99 Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου . . . . . . . . . . . 27,00 Δασκαλάκη Kατερίνα 2003-9/’97 O ένοικος του Τίποτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Kατάκις Mάικλ 4885-9/’09 Tαξιδιώτης (Σκέψεις ενός Aμερικανού στην εξορία) . . . 14,00 Mπρόντσκι Γιόζεφ (PΩΣIA) 1817-4/’97 Yδατογράφημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 2379-8/’99 Tο τραγούδι του εκκρεμούς (Πέντε δοκίμια) . . . . . . . 15,00 Nόλλας Δημήτρης 2309-7/’98 Mικρά ταξείδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Oυνζ-Mαυρογορδάτου Iρένε (TOYPKIA) 3026-3/’01 Tο παλιό σπίτι στον Bόσπορο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Pενάν – Σατωμπριάν – Kινέ (ΓAΛΛIA) 2380-1/’99 Eπίσκεψη στην Aκρόπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σαράφη Aικατερίνη N. 978-960-7031-97-6/’08 Τήνος (Έντυπες πηγές, Χάρτες – Ενδυμασίες, Κείμενα περιηγητών για την Τήνο, 15ος-16ος αι.) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 Χάντκε Πέτερ (ΓEPMANIA) 2728-9/’00 Ακόμη μια φορά για τον Θουκυδίδη . . . . . . . . . . . . . 9,00 Χατζηγάκης Σωτήρης Μ. – Χατζηγάκης Μικέλης Σ. 5154-5/’10 Κίνα 1978-2008 (Η αναγέννηση του δράκου) . . . . . . . . 30,00 4445-5/’07

ΘEΩPEIO 5007-4/’10

4876-7/’09 5003-6/’09

Ζώτος Αλέξανδρος Γιάννης Μαρκόπουλος (Ένας ζωντανός μύθος της σύγχρονης Ελλάδας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Mπάρενμποϊμ Nτάνιελ H μουσική κινεί το χρόνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Όουεν Nτέιβιντ Aσθενείς ηγέτες στην εξουσία (Πόσο οι αρρώστιες επηρέασαν τους πολιτικούς τα τελευταία 100 χρόνια) . . . 25,00

141


142

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ❖ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ❖«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ιστορίες ερωτικών δεσμών που άφησαν εποχή 2983-4/’01

Pέιες Aλίνα (ΓAΛΛIA) Γυμνοί μπροστά στα φαντάσματα (Φραντς Kάφκα και Mίλενα Γιέσενσκα) . . . . . . . . . . . . . 12,00

ΜΙΚΡΕΣ

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Mικρά κείμενα για τις μεγάλες περιπέτειες του πολιτισμού

1966-9/’97 1912-X/’97 2139-6/’98

Γκαλλάν Aντουάν (ΓAΛΛIA) Περί της προελεύσεως και της εξαπλώσεως του καφέ 12,00 Nτιμόν ντ’ Iρβίλ – Mαρσελίς – Bουτιέ (ΓAΛΛIA) H απαγωγή της Aφροδίτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Tσβάιχ Στέφαν (AYΣTPIA) Aμέρικο: Aναδρομή σ’ ένα ιστορικό λάθος . . . . . . . . 8,00

«TO BIBΛIO THΣ ZΩHΣ» Σ YZHTHΣEIΣ ME TON Θ ANAΣH 1581-7/’96 1582-5/’96 1584-1/’96 1585-X/’96 1586-8/’96 1587-6/’96 1588-4/’96 1590-6/’96 1591-4/’96 1592-2/’96 1593-0/’96 1594-9/’96 1595-7/’96 1596-5/’96 1597-3/’96 1598-1/’96 1599-X/’96 1600-7/’96 SET 1781-X

ΛAΛA

Ίνγκμαρ Mπέργκμαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Xάρολντ Πίντερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Mποστ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Kλάουντιο Aμπάντο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Tομ Pόμπινς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Λέων Kαραπαναγιώτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Mάνος Xατζιδάκις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Άλεν Γκίνσμπεργκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Oυμπέρτο Έκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Σλάβα Pοστροπόβιτς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Mίλτος Σαχτούρης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Bαγγέλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Πήτερ Πρέστον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Kενζαμπούρο Όε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Aλέκος Φασιανός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Γούντυ Άλεν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Eμίρ Kουστουρίτσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Σέιμους Xίνυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . (Όλα μαζί σε συσκευασία κουτιού) 18,00


Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ

143

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

M A P T Y P I E Σ – B I O Γ PAΦ I E Σ 2356-9/’99 3841-6/’07

4631-2/’08

2363-4/’99 3502-8/’03

4058-7/’05 3910-4/’05

4375-5/’07 1326-1/’95

3938-4/’05 4862-0/’09 4531-5/’08 2861-7/’00 4068-4/’05 3273-8/’02 4877-4/’09 4224-5/’06

4220-2/’06

Aθανασόπουλος Kώστας E. Oι φαντάροι γράφουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aλεξίου Έλλη Για να γίνει μεγάλος (Bιογραφία του Nίκου Kαζαντζάκη) Αναστασιάδης Γιώργος – Ναρ Λέων Α. – Ράπτης Χρήστος Εγώ, ο εγγονός ενός Έλληνα (Η Θεσσαλονίκη του Νικολά Ζαρκοζί ) . . . . . . . . . . . . . Bάργκας Λιόσα Mάριο Tο ψάρι στο νερό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bερνίκος Γιώργος A. Όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Eλλάδα (Tο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα: H EKIN και οι καταλήψεις της Nομικής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bολκάν Βαμίκ Ντ. – Ίτσκοβιτς Νόρμαν Ατατούρκ. Μια ψυχοβιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bουδούρης Oδυσσέας Mακριά... και δίπλα μας (Φωτογραφικό ημερολόγιο ενός «Γιατρού Xωρίς Σύνορα») Γεραμάνης Πάνος Η ζωή μου ένα τραγούδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γερουλάνος Μαρίνος Αναμνήσεις 1867-1957 (Σελίδες από την ιστορία της νεώτερης ιατρικής στην Ελλάδα) . . . . . . . . . . . . . . . Γεωργίου-Nίλσεν Mυρτώ O θείος Kώστας (H ζωή και το έργο του K. Xρηστομάνου) Γιαλέσσα-Λεοντίδη Λίλη Eγώ ο μπάρμαν – Φώτης Kρικζώνης . . . . . . . . . . . . . Γιαμπλόνκα Ιβάν Ζαν Ζενέ, οι ανομολόγητες αλήθειες . . . . . . . . . . . . . Γκροσδάνης Νίκος Οδός «Μεντιτεράνιαν Πάλας» . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δαλιανίδης Γιάννης Ο κινηματογράφος, τα πρόσωπα κι εγώ . . . . . . . . . . Δάμπασης Γιώργος Tην εποχή της τηλεόρασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δεληολάνης Δημήτρης A. Σίλβιο Mπερλουσκόνι (Bίος και πολιτεία) . . . . . . . . . . Ισηγόνη Μαργαρίτα Σμύρνη – Η σμύρνα στη ζωή ενός δασκάλου (Νέα έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Μαρία Πώς νίκησα το AIDS (Μια υπέροχη περιπέτεια με τον ιό HIV ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 20,00

18,00 30,00

25,00 22,00

35,00 30,00

12,00 15,00 22,00 25,00 20,00 15,00 18,00 20,00

12,00

12,00


144

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Καββαθάς Βασίλης (Έρευνα-Επιμέλεια) Tο ημερολόγιο μιας θεατρίνας . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142-0 O Θεός κι η ψυχή μας (Εθνοψυχογράφημα) . . . . . . . Kαζαμίας Δημήτρης 1764-X/’97 Στα φτωχά χρόνια της δεκαετίας του ’30 . . . . . . . . . Κακογιάννης Αντώνης 2661-4/’00 Η θηριωδία των Ναζί στην Ελλάδα: Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων . . . . . . . . . . . . . . . Kαντίνσκι Bασίλι 978-960-6811-06-7/’08 Αναδρομή 1901-1913 (Σύντομη αυτοβιογραφία) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαπράνος Δημήτρης A. 3851-5/’04 O τελευταίος των πέντε (O Λεωνίδας Aνδριανόπουλος αφηγείται) . . . . . . . . . . . Kαραγιάν Aνδρέας 4805-7/’08 Η αληθής ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καράκωστας Κώστας Βελ. 4030-7/’05 Άχραντο λευκό (Ένα οδοιπορικό πριν, μέσα και μετά τα ναρκωτικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καρκάνης Νίκος Κ. 2578-2/’99 Ήταν ο Δεκέμβρης αναπόφευκτος; (Ιστορική ανάλυση του Δεκέμβρη του 1944 ) . . . . . . . . . Kάρτερ Γιώργος N. 3664-4/’04 Eλληνική Pαδιοφωνία Tηλεόραση (Iστορία και ιστορίες) Kασόλας Mήτσος 3764-8/’04 Nίκος Kαββαδίας. Γυναίκα – Θάλασσα – Zωή (Aφηγήσεις στο μαγνητόφωνο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4897-2/’09 Nίκος Kαββαδίας (O δαίμονας χόρευε μέσα του) . . . . Κλιάφα Μαρούλα 2901-X/’00 Σιωπηλές φωνές (Μαρτυρίες Θεσσαλών για τον 20ό αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κορμιέ Ζαν – Γκεβάρα Γκαδέα Ίλντα – Γρανάδο Χιμένες Αλμπέρτο 1456-X/’03 Τσε Γκεβάρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κουλμάση Δανάη 4189-3/’06 Σλήμαν και Σοφία (Μια ιστορία αγάπης) . . . . . . . . . . . Λάλας Θανάσης 4204-0/’06 Χάρολντ Πίντερ (Mια συνομιλία και η ομιλία στην απονομή του Nόμπελ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λε Kλεζιό Zαν-Mαρί Γκυστάβ 4854-8/’08 Nτιέγκο και Φρίντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λόγκαν Κρις 4228-8/’06 Κρίστιαν Μπάρναρντ (Ένας κορυφαίος χειρουργός) . . Λυοτάρ Ζαν-Φρανσουά 2281-3/’98 Με την υπογραφή Μαλρώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0802-0

6,00 8,00 15,00

18,00

12,00

12,00 12,00

15,00

11,00 12,00

15,00 14,00

21,00

18,00 18,00

10,00 9,00 20,00 18,00


Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ

145

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Mαρκόπουλος Xρήστος Mε τον Aνδρέα Παπανδρέου και το Παγκόσμιο Kίνημα Eιρήνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ματζουράνης Γιώργος Ξ. 2881-1/’00 Όπου κι αν είμαι, ξένος (Οι ιστορίες των γκάσταρμπαϊτερ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαχαιροπούλου Mίνα 3791-8/’04 Mπροστά στον καθρέφτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mεντβέντιεφ Zόρες & Pόι 3857-4/’04 O άγνωστος Στάλιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μεριά Σόφη – Γιαλέσσα-Λεοντίδη Λίλη 4264-4/’06 Ξεριζώματα (Από τόπο σε τόπο...) . . . . . . . . . . . . . . . Μικελίδης Νίνος Φενέκ 2942-7/’00 D.P. 88 – Ημερολόγιο της φυλακής (1955-1956) . . . . Μίλερ Άρθουρ 0089-5/’03 Στη δίνη του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μουδήλος Ανδρόνικος 978-960-6811-14-2/’10 Βίος και πολιτεία (Αυτοβιογραφία) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπαέζ Τζόαν 0086-0 Και μια φωνή να τραγουδάω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπαντουράκης Μανώλης 4667-1/’08 Λίγο πριν ο γιαλός κρύψει τον ήλιο... . . . . . . . . . . . . Μπαστιάς Γιάννης Κ. 3969-4/’05 Κωστής Μπαστιάς (Δημοσιογραφία – Θέατρο – Λογοτεχνία) . . . . . . . . . . . Μπέικου Μαρία 5081-4/’10 Αφού με ρωτάτε, να θυμηθώ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπέρνστιν Oυόλτερ 3575-3/’03 Mνήμες από τη μαύρη λίστα (H λαίλαπα του μακαρθισμού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπέρτζες Άντονι 4166-4/’06 Έρνεστ Χέμινγουεϊ – Μια ζωή σαν μυθοπλασία . . . . SET 5148-4 Μπίζος Γιώργος T1 5149-1/’10 Οδύσσεια προς την ελευθερία, 1928-1964 (Από το Βασιλίτσι Μεσσηνίας στην υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T2 5174-3/’10 Οδύσσεια προς την ελευθερία, 1964-2008 (Από τις δίκες του Μαντέλα στην πτώση του απαρτχάιντ και στα μάρμαρα του Παρθενώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπόμπου-Πρωτοπαπά Ελένη 3897-3/’05 Σοφία Εγκαστρωμένου-Σλήμαν: Γράμματα στον Ερρίκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3972-4/’05

10 – Γενικός Θεματικός Νο 15

25,00

15,00 10,00 26,00 10,00 12,00 30,00

15,00 14,00 22,00

30,00 17,00

18,00 17,00

25,00

25,00

20,00


146

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ

SET 0339-8 T1 0340-1 T2 2427-1/’99 1867-0/’97 4273-4/’06

960-91809-0-6/’02

3010-7/’01 1128-5 1426-8/’95

2887-0/’00 3570-2/’03

4914-6/’09

2368-3/’98

2037-3/’97

1748-8/’97 3862-0/’04 3942-2/’05 1467-5/’96 1449-7/’95

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Μωραΐτης Γιώργος Αναμνήσεις ενός αντάρτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος A΄) 12,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) 21,00 Nανέρης Nικηφόρος Πριν τα σβήσει ο χρόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Νιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια) Έλληνες ηθοποιοί (Της φθαρτής αθανασίας) . . . . . . . . 20,00 Παπαγεωργίου Γεωργία – Mιτσοτάκη Kλαίρη – Mίχας Άγγελος Kείμενα 1969-1989 (Mια στιγμή στην τυπογραφία) . . . . 12,00 Παναγιωταρέα Άννα Kι σέν’ πώς σ’ λεν; Xαρίλαος Φλωράκης . . . . . . . . . 15,00 Παπαγιώργης Kωστής Γεια σου, Ασημάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παπαδάκη Λία Γράμματα της Eύας Palmer Σικελιανού στη Natalie Clifford Barney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπαδόπουλος Λευτέρης Zω από περιέργεια (Aπό τη Λαμπέτη στον Δαλαμάγκα) 15,00 Παπανδρέου Nίκος Aνδρέας Παπανδρέου (H ζωή σε πρώτο ενικό και η τέχνη της πολιτικής αφήγησης) . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Παπουτσής Xρήστος Tα πλοία της συμπόνιας (H αληθινή ιστορία της διάσωσης των Eλλήνων της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922) . . . . 20,00 Παρασκευόπουλος Λεωνίδας Bαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) (Eπιστολές προς τη σύζυγό του Kούλα) . . . . . . . . . . . . 30,00 Παρθένιος Aντώνιος Γ. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Σμύρνη (H ιστορία ενός στρατιώτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πιαν Λεωνίδας (ντε) Eμένα κοιτάνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πιερίδης Δημήτρης H ζωή με χιούμορ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Πρινς Aλόις H ζωή του Έσσε (Kάθε αρχή και μια μαγεία) . . . . . . . 22,00 Pαμίρες Nταριέλ Aλαρκόν – Pοντρίγκες Mαριάνο Oι επιζήσαντες σύντροφοι του Tσε . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Ραφτόπουλος Λεφτέρης Το μήκος της νύχτας – Μακρόνησος ’48-’50 (Χρονικό-Μαρτυρία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00


Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ

3172-3/’01 4158-3/’06

4793-7/’09 4126-5/’05 3299-5/’02 3635-0/’03 4966-5/’00 4837-8/’08

0822-5

3424-2/’02 4113-3/’05 4570-4/’07

2965-6/’95

4069-2/’05 4455-4/’07

3025-5/’02 4256-7/’06 4255-0/’06

147

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Σερέζης Kώστας Mίκης Θεοδωράκης. O οικουμενικός . . . . . . . . . . . . Η άλλη εποχή (Μαρτυρίες και δοκιμές από την Κύπρο και την Ελλάδα της δεκαετίας του ’70) . . . . . . . . . . . . . . Σκοτ Στόουκς Xένρυ Γιούκιο Mισίμα (H ζωή και ο θάνατός του) . . . . . . . . . Σώκου Ροζίτα Ο Μάριος κι εγώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tζανακάρης Bασίλης I. Tα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν . . Tζουβέλης Σπύρος Mέρες και νύχτες του Δεκέμβρη . . . . . . . . . . . . . . . . Tοντ Oλιβιέ Aλμπέρ Kαμύ: μια ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσαλίκογλου Φωτεινή Δε μ’ αγαπάς. M’ αγαπάς (Tα παράξενα της μητρικής αγάπης – Tα γράμματα της Mαργαρίτας Λυμπεράκη στην κόρη της Mαργαρίτα Kαραπάνου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τσοκοπούλου Ιωάννα Είναι ο γιος μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φασιανός Aλέκος

20,00 20,00 20,00 22,00 20,00 10,00 30,00

20,00 10,00

ΤΡΙΛΟΓΙΑ 1. O μύθος της γειτονιάς μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 2. Μετά το μύθο της γειτονιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 3. Ο μύθος της αιωνιότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τρεις τόμοι σε κουτί ) Φελτρινέλι Kάρλο Senior Service (H ζωή και ο θάνατος ενός ανήσυχου εκδότη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φιλέρης Ξενοφών Οι σαλταδόροι του Βύρωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φιλύρας Ρώμος Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον (Και άλλα αυτοβιογραφικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φωτόπουλος Mίμης Tο ποτάμι της ζωής μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χέλμη-Μαρκεζίνη Ελένη Η Ελλάδα που γνώρισα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χέλμης Γεώργιος Ταραγμένη διετία (1973-1974) (Από το προσωπικό ημερολόγιο ενός αυτόπτη μάρτυρα)

38,00

24,00 12,00

14,00 20,00 10,00

15,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

149

τέχνες τέχνες τέχνες τέχνες τέχνες τέχνες τέχνες τέχνες τέχνες

τέχνες


Σ Κ Ε Ψ Η ,

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

Σ KEΨH, X PONOΣ

151

Κ Α Ι

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

KAI

Δ H M I OY P ΓO I

Διεύθυνση σειράς: Θανάσης Θ. Νιάρχος

4571-1/’07 4313-6/’06 4753-1/’08 2019-5/’97 2022-5/’97 2576-6/’99 1715-1/’96 1707-0/’96

4478-3/’07 3610-5/’03 1401-2/’95 0964-7 3428-5/’02 0377-0

2935-4/’00

2033-0/’97 0693-1 1116-1 2360-7/’98

Αγιαννίδης Παύλος Ηλ. Αληθινά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αναγνωστάκη Λούλα Ο ήχος της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aργυρίου Aλέξανδρος Εκκρεμότητες (Προτάσεις για επισφαλή ζητούμενα) . . . Bακιρτζής Γιώργος Όλος ο κόσμος είναι ζωγραφική . . . . . . . . . . . . . . . Bαλαωρίτης Nάνος Mοντερνισμός, πρωτοπορία και «ΠAΛI» . . . . . . . . . . Βαρβέρης Γιάννης Σωσίβια λέμβος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γεωργουσόπουλος Κώστας Nήμα της στάθμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκιώνης Δημήτρης Kαλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο (18 συνομιλίες σε 30 χρόνια με τον Bασίλη Bασιλικό) . . Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη Πολιτισμός και Ελληνισμός (Προσεγγίσεις) . . . . . . . . Δεληβορριάς Άγγελος Πάρεργα (Άκαιρα, ανεπίκαιρα, επικαιρικά) . . . . . . . . . Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος Φήμη Απόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δούκα Μάρω O πεζογράφος και το πιθάρι του . . . . . . . . . . . . . . . Eλευθερίου Mάνος Eίναι αρρώστια τα τραγούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευαγγελάτος Σπύρος A. Και πάλι για τον «Ερωτόκριτο» (Προσπάθεια προσδιορισμού του ποιητή του) . . . . . . . . Ζέη Άλκη Η δωδέκατη γιαγιά και άλλα... (Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαζάκος Kώστας Διαπορώ και εξίσταμαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κακογιάννης Μιχάλης Δηλαδή... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καρέζη Τζένη Τετράδια ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kόκκος Γιάννης O σκηνογράφος και ο ερωδιός (Αισθητικά δοκίμια) .

22,00 10,00 18,00 15,00 12,00 12,00 15,00

9,00 20,00 12,00 12,00 10,00 14,00

8,00

12,00 15,00 12,00 15,00 15,00


152

Σ Κ Ε Ψ Η ,

3125-1/’01 2358-5/’98 1010-8 1299-0/’95

2601-0/’99 3126-X/’01 3880-9/’05 4749-4/’08

2936-2/’00 1117-X 2937-0/’00 4036-6/’05 4202-4/’06 3127-8/’01 3128-6/’01 3129-4/’01 2577-4/’99 3429-3/’02 2927-3/’00 2366-6/’98 0285-5

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

Κ Α Ι

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

Kοτοπούλη Mαρίκα Έκφρασις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kουκούλας Λέων Πώς βλέπει ο ποιητής (Aισθητικά δοκίμια) . . . . . . . . . Κουν Κάρολος Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας . . . . . . . . . . . . . . Κουνέλλης Γιάννης Στην πεδιάδα του Ιονίου (Διάλογοι του Γιάννη Κουνέλλη με τον Θανάση Λάλα και τον Βασίλη Βασιλικό) . . . . . . . Κούρτοβικ Δημοσθένης Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου . . . . . . . . . . . . . . Λάλας Θανάσης (Eπιμέλεια) Mε τους μαθητές του Pοντήρη για τον Pοντήρη . . . . Λειβαδίτης Tάσος Έλληνες ποιητές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μεγάλες μορφές της λογοτεχνίας (Η ζωή, η εποχή και το έργο τους) . . . . . . . . . . . . . . . . Λιδωρίκης Αλέκος Η Γαλλία του θεάτρου και του πολέμου . . . . . . . . . . Λιοντάκης Χριστόφορος Νυχτερινό γυμναστήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μανουσάκης Γιώργος Λίθοι – Πλίνθοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαρκόπουλος Γιώργος Ιστορικό κέντρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαυρωτάς Τάκης Εικαστικές καταγραφές 1986-2005 . . . . . . . . . . . . . . . Mουντές Mατθαίος Mακρινά φώτα (Δοκίμια και μελέτες) . . . . . . . . . . . . . Mουρσελάς Kώστας Aσκήσεις επί χάρτου I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπακουνάκης Nίκος Iταλικές Nύχτες (Ένα μουσικό ημερολόγιο) . . . . . . . . Μπαστιάς Κωστής Φιλολογικοί περίπατοι (Συνομιλίες με 38 συγγραφείς του 20ού αιώνα) . . . . . . . . Φιλολογικοί περίπατοι (Δεύτερος κύκλος) . . . . . . . . . Μπότσογλου Χρόνης Ψευτοδοκίμια (Κείμενα για την τέχνη) . . . . . . . . . . . . . Mυράτ Δημήτρης Oψέ οι μύλοι των θεών (Kείμενα για το θέατρο) . . . . . Mυταράς Δημήτρης Μη μιλάς πολύ για τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 15,00 15,00

15,00 9,00 15,00 15,00 16,00 15,00 12,00 12,00 9,00 25,00 15,00 12,00 12,00

12,00 22,00 15,00 18,00 9,00


Σ Κ Ε Ψ Η ,

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

Κ Α Ι

0454-8

Nιάρχος Θανάσης Θ. Η δυστυχία μάς κάνει ευγενείς . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαθάπερ φερομένης βιαίας πνοής: Γ. Tσαρούχης (Με δώδεκα σχέδια του Γιάννη Τσαρούχη) . . . . . . . . . . . Nιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια) «Tα παιδικά μου χρόνια» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nίτσος Kώστας AΣTEPIΣKOI – Xωρίς φόβο αλλά με πάθος (Tόμος A΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) Oικουμενικός Πατριάρχης Bαρθολομαίος Ότε ήμην παιδίον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαβασιλείου Βασίλης Το δύσκολο ανάμεσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαγεωργίου Θανάσης Eγκωμιάζοντας εγκλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαθανασίου Aσπασία Σελίδες μνήμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πεπελάσης Aδαμάντιος Στην άκρη του αιώνα (Γαστούνη – Mπέρκλεϊ ) . . . . . . Πηλιχός Γιώργος Πνεύμα και πολιτική (Διακεκριμένοι Έλληνες διανοούμενοι μπροστά στα πολιτικά διλήμματα του καιρού τους) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πλωρίτης Μάριος Τέχνη, γλώσσα και εξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Της σκηνής και της τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0883-7

ΕΡΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4449-3/’07 5006-7/’09

3640-7/’03 1719-4/’96 2357-7/’98 3564-8/’03 4292-Χ/’06 2026-8/’97 1710-0/’96 1709-7/’96 3130-8/’01

0078-X

153

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

18,00 10,00 12,00 12,00 15,00 18,00 10,00 12,00 12,00 9,00

11,00 12,00 15,00

(O πολιτικός λόγος στους αιώνες) A΄ O αρχαίος κόσμος . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 24,00

2602-9/’99 1313-X 0341-X 2938-9/’00 1025-4 0130-1 1305-9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Ροντήρης Δημήτρης Σελίδες αυτοβιογραφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρώτας Νικηφόρος Και η μουσική πού είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαββίδης Γιώργος Π. Καστανόχωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαχτούρης Μίλτος Ποιος είναι ο τρελός λαγός (Συνομιλίες) . . . . . . . . . . Σεβαστίκογλου Γιώργος Πράξις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σεφέρης Γιώργος – Καραντώνης Αντρέας Αλληλογραφία 1931-1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σεφέρης Γιώργος – Χρυσάνθης Κύπρος «Oι γάτες τ’ άη Νικόλα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,00 15,00 9,00 9,00 12,00 12,00 9,00 9,00


154

Σ Κ Ε Ψ Η ,

1970-7/’97 2605-3/’99 3431-5/’02 1296-6/’95 3132-4/’01 0449-1 1017-3 3639-3/’03 1340-7/’95 4902-3/’09 0011-9 0994-9 1962-6/’97 4318-7/’06 3432-6/’02 0696-6 0995-7 2593-6/’99

0619-2 0878-0 1023-8 2600-2/’99 2365-8/’98 3433-1/’02

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

Κ Α Ι

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

Σολομός Aλέξης Tο πολύχρωμο θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Συνοδινού Άννα Αίνος στους άξιους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tαχτσής Kώστας Ένας Έλληνας δράκος στο Λονδίνο . . . . . . . . . . . . . Τέτσης Παναγιώτης Το θράσος του καλλιτέχνη να γράφει . . . . . . . . . . . . Xωρίς τηλεόραση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τσαρούχης Γιάννης Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες . . . . . . . . . Μάτην ωνείδισαν την ψυχήν μου . . . . . . . . . . . . . . . Έλληνες ζωγράφοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τσόκλης Κώστας Κανένας περίπατος δεν πρέπει να μένει χωρίς αμοιβή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Άντε τώρα να παραπονεθείς στο Θεό . . . . . . . . . . . . Φασιανός Αλέκος Σήμερα και αύριο και χθες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αθηναϊκό πανόραμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιπλανώμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φασουλής Σταμάτης Μια πατρίδα τάβλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φυντανίδης Σεραφείμ Aπόδραση σε τέσσερις ηπείρους . . . . . . . . . . . . . . . Φωτόπουλος Διονύσης Παραμύθια πέραν της όψεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χαρατσίδης Σάββας H σκηνή και η γραφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χατζηβασιλείου Βαγγέλης Οδόσημα (Στοιχεία προσανατολισμού στο τοπίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος Περιπέτειες της σκέψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γράμματα στην Τίγκη (1945-1955) . . . . . . . . . . . . . . . Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος – Μίλλερ Χένρυ Χρονικό φιλίας (Aλληλογραφία) . . . . . . . . . . . . . . . . . Χορν Δημήτρης Ο ανθρωπάκος – Η καλή καρδιά της Ελεωνόρας . . Xρέλιας Λουκάς Όλη η Eλλάδα είναι ένα πατάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . Xρηστίδης Mηνάς Tαξίδι στην Eπίδαυρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 15,00 12,00 12,00 20,00 18,00 16,00 10,00

9,00 16,00 12,00 12,00 15,00 16,00 22,00 11,00 15,00

12,00 12,00 9,00 15,00 15,00 20,00 18,00


155

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ❖ Τ Ο Π Ο Σ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2085-5/’98 4034-Χ/’05 4542-1/’07

4932-0/’09 4834-7/’08 3011-5/’01 3863-9/’04 1105-6

1218-4

2306-2/’98

3644-3/’03 4725-8/’08 4933-7/’09

Γκράσι Tζόρτζιο Kείμενα για την Αρχιτεκτονική . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λάλας Θανάσης Zaha Hadid (Συνομιλία με τον Θανάση Λάλα) . . . . . . . Μαργαρίτη Φωτεινή Το εργαστήρι του αρχιτέκτονα – Το εργαστήρι του συγγραφέα (Και μια συνομιλία με τον Νάνο Βαλαωρίτη) . . . . . . . . . . Mονεστιρόλι Aντόνιο H αρχιτεκτονική της πραγματικότητας . . . . . . . . . . . Παπαϊωάννου Τάσης Η αρχιτεκτονική και η πόλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πατέστος Kωνσταντίνος Tο κιβώτιο του μοντέρνου (Kείμενα για την αρχιτεκτονική) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aπό το βήμα της αρχιτεκτονικής . . . . . . . . . . . . . . . . Σηφουνάκης Νίκος Mια άγνωστη αρχιτεκτονική – Oι μάντρες στη Λήμνο (Kαι στα άλλα νησιά του Bορειοανατολικού Aιγαίου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο (Ελαιοτριβεία – Σαπωνοποιεία, 19ος και αρχές 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) Tα λιθόστρωτα (Aιγαιοπελαγίτικα και στεριανά) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φατούρος Δημήτρης A. H Eπιμονή της αρχιτεκτονικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ίχνος χρόνου (Aφηγήσεις για τη νεώτερη ελληνική αρχιτεκτονική) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. Ίχνη μετάβασης (H αρχιτεκτονική μέσα στη νέα πραγματικότητα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 5,00

18,00 20,00 20,00

18,00 18,00

36,00 30,00

53,00 30,00 53,00 25,00 38,00 5,00

ΤΟΠΟΣ Διεύθυνση σειράς: Έλλη Παγκάλου

4736-4/’08

Φιλιππί Ολιβιέ Για έναν άνυδρο κήπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00


156

2448-4/’99 3311-4/’03 2655-X/’00 2973-7/’01 3528-1/’03 2439-5/’99

2925-7/’01 3769-1/’04 2654-1/’00 3768-3/’04 3312-2/’02 2653-3/’00 2972-9/’01 3980-5/’05 2430-1/’99 4049-8/’05 3313-0/’02

Τ Ε Χ Ν Η

Κ Α Ι

Ι Δ Ε Ε Σ

TEXNH

KAI IΔEEΣ

Γκαίηλ Μάθιου Νταντά και Υπερρεαλισμός . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Γκόντφρεϋ Tόνυ Eννοιολογική τέχνη . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Έργουιν Νταίηβιντ Νεοκλασικισμός . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Έσκριτ Στέφεν Aρ Νουβώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Kοξ Nηλ Kυβισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Λόουντεν Τζων Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Mάλεκ Γιάρομιρ Aιγυπτιακή τέχνη . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Μπλέινυ Mπράουν Nτέιβιντ Pομαντισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Μπλουμ Τζόναθαν – Μπλερ Σήλα Ισλαμικές τέχνες . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Μπομ-Nτούχεν Mόνικα Σαγκάλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Nτεέτζια Bίντια Iνδική τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Ρούμπιν Τζαίημς Χ. Ιμπρεσιονισμός . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Σάιμονς Σάρα Γκόγια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Σαντ Τζούντι Βαν Γκογκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Σπάιβυ Νάιτζελ Αρχαιοελληνική τέχνη . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) Τσιπς Σμιθ Τζέφρι Η Αναγέννηση στη Βόρεια Ευρώπη (Tιμή προσφοράς) Xιουζ Άντονυ Mιχαήλ Άγγελος . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς)

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

28,00 28,00 28,00 28,00 26,00 28,00 28,00 26,00 26,00 28,00 28,00 28,00


Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

157

Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ 4818-7/’08

SET 4440-0 1821-2/’97 4170-2/’06

4856-9/’09 0609-5 2544-8/’99 3631-3/’04

2011-X/’97 1672-4/’96 2961-3/’01 3155-3/’01

4347-2/’07 4575-9/’07

2710-6/’02

0010-0 4724-1

Αλμπέρτι Λεόν Μπαττίστα Περί ζωγραφικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vassiliki Περί πολλών 1 (Περί έρωτος – Περί αγάπης) Περί πολλών 2 (Περί αντοχής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περί πολλών 3 (Περί σταυρού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Και οι τρεις τόμοι σε κουτί) Δαββέτας Δημοσθένης TSOCLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζατέλη Ζυράννα Οι μαγικές βέργες του αδελφού μου – Ξυλογλυπτική του Χρήστου Καρακόλη (Και ένα κείμενο του Χρήστου Μπουλώτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kολοκοτρώνης Γιάννης Γενικά χαρακτηριστικά της τέχνης στον 20ό αιώνα . . Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα O γελωτοποιός και η αλήθεια του (Η αθέατη πλευρά της τέχνης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εl Greco – Ο Έλληνας (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . Iταλική Αναγέννηση (Tέχνη και κοινωνία – Tέχνη και αρχαιότητα) . . . . . . . . Mολφέσης Iάσων Γλυπτική των μεγάλων χώρων (Σχέδια – Kείμενα) . . . Mυταράς Δημήτρης Tο μοντέλο της βίας στα Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης (Mια πειραματική μέθοδος διδασκαλίας) . . . . . . . . . . . . Tο μοντέλο της οικολογίας (Mια πειραματική μέθοδος διδασκαλίας) . . . . . . . . . . . . Tα σκυλιά (Mε κείμενα από την ελληνική λογοτεχνία ανθολογημένα από τον Θανάση Θ. Nιάρχο) . . . . . . . . . Νιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια) Πάμπλο Πικάσσο (Ο ζωγράφος του 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σωτήρης Σόρογκας (Προσεγγίσεις στη ζωγραφική του) . . . . . . . . . . . . . . . . Πανσελήνου Ναυσικά Βυζαντινή ζωγραφική (Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της) (Δεύτερη έκδοση διορθωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restany Pierre Nikos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) Στεφανάκις Γιάννης Εικόνες περιπλάνησης (Δίγλωσση εκδοση) . . . . . . . . .

22,00

16,00 18,00 50,00 8,00

12,00 22,00

25,00 20,00 35,00 44,00

18,00 24,00 15,00

30,00 35,00

25,00 30,00 20,00


158

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η ❖ Χ Ο Ρ Ο Σ ❖ Θ Ε Α Τ Ρ Ο

3777-8/’04 4654-1/’08

5060-9/’10 2803-X/’00

3756-X/’04 4630-5/’08

Στεφανίδης Μάνος Mικρή πινακοθήκη (Πρόσωπα, κρίσεις και αξίες της νεοελληνικής τέχνης) (Nέα έκδοση συμπληρωμένη) . Μια ιστορία της ζωγραφικής (Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση και από τους ιμπρεσιονιστές στον Πικάσο) (Πέμπτη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) Τσιγκόγλου Σταύρος Σήμερα η Τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τσουκαλάς Κωνσταντίνος Πόλεμος, μνήμη και τέχνη: Οι «παράπλευρες ζημιές» του Γιάννη Ψυχοπαίδη (Δίγλωσση έκδοση) . . Φασιανός Aλέκος Άθλος – Mύθος – Έρως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χρηστίδης Αχιλλέας Προσωπογραφίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

35,00 25,00

12,00 25,00 50,00

ΜΟΥΣΙΚΗ 1566-3/’96

Βασιλειάδης Γιάννης H μοναξιά του Γιοχάνες Mπραμς . . . . . . . . . . . . . . .

6,00

ΧΟΡΟΣ 4658-9/’08

3762-4/’04 2926-5/’00

Θεοδωράκης Μίκης – Αράπης Δημήτρης Καρναβάλι – Μια ιστορία της θάλασσας (Audio CD & DVD Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mπαρμπούση Bάσω O χορός στον 20ό αιώνα (Σταθμοί και πρόσωπα) . . . 25,00 Pήγος Kωνσταντίνος (Eπιμέλεια) Xοροθέατρο OKTANA – 10 χρόνια (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00

Θ E AT P O 1. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

0092-5 4604-6/’08

Γράμψας Θόδωρος Τριάντα χρόνια ακριβώς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Διβάνη Λένα Θεατρικά (Η Ωραία Θυμωμένη – Πεντανόστιμη – Οικογενειακό Δίκαιο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00


159

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

1311-3 5022-7/’09 2619-3/’00

Έντμουντσον Έλεν (από το μυθιστόρημα του Λέοντος Τολστόι) Άννα Καρένινα (Μετάφραση – Διασκευή: Μιμή Ντενίση) 10,00 Zούλιας Πέτρος Oι επισκέπτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ηλιόπουλος Γιώργος Desperados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ OΜΑΔΑ ΣΜΙΛΗ

1658-9/’96

3655-5/’03 2016-0/’97 2013-6/’97 2012-8/’97 2015-2/’97 2014-4/’97 2162-0/’98

3095-3/’01 3048-4/’01 4685-5/’08 0660-5 2052-7/’97 2266-X/’98 3054-9/’01 1377-6/’95 1378-4/’95 2092-6/’98 2260-0/’98 2259-7/’98 2502-2/’99 2957-5/’01 2929-X/’01 3047-6/’01 3626-1/’03

Tρεις τρελοί και δυο ανόητοι φέρνουν χαιρετίσματα από τον κυρ-Oυΐλλιαμ (Δίγλωσση έκδοση) Λαϊνά Mαρία O κλόουν (Θεατρικός μονόλογος) . . . . . . . . . . . . . . . . Mάτεσις Παύλος Bιοχημεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιποιητής φυτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο φάντασμα του κυρίου Pαμόν Nοβάρο . . . . . . . . . H τελετή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H βουή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπουλγκάκοφ Mιχαήλ O Mαιτρ και η Mαργαρίτα (Διασκευή: N. Kούνδουρος, Μετάφραση: Γ. Kαραντινάκης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπωμαρσαί Oι γάμοι του Φίγκαρο (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις) Oυίλλιαμς Tεννεσσή Vieux carré (Mετάφραση: Mαρία Λαϊνά) . . . . . . . . . . . Λεωφορείον ο Πόθος (Aπόδοση: Mάριος Πλωρίτης) . Σαίξπηρ Oυίλλιαμ Κοριολανός (Μετάφραση: Μιχάλης Κακογιάννης) . . . . Aντώνιος και Kλεοπάτρα (Δίγλωσση έκδοση) (Mετάφραση: Mιχάλης Kακογιάννης) . . . . . . . . . . . . . . Oι πρόσχαρες κυρίες του Γουίνδσορ (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oθέλλος (Mετάφραση: Mιχάλης Kακογιάννης) . . . . . . . Σκούρτης Γιώργος O Καραγκιόζης παρά λίγο Βεζύρης . . . . . . . . . . . . . O Καραγκιόζης παρά λίγο Βεζύρης... ’95 . . . . . . . . . Tο θρίλερ του έρωτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι νταντάδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H κωμωδία του βασιλιά Iουγούρθα . . . . . . . . . . . . . . Εφιάλτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι ηθοποιοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι εκτελεστές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H δίκη του Σωκράτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σπηλιώτη Xρύσα AΓKA... ΣΦI... KAI ΦI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 8,00

6,00 14,00 11,00 9,00 14,00 18,00 10,00 16,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00


160

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

1277-X 3357-2/’02 3889-2/’04 2921-4/’00

3408-0/’02

2552-9/’99 2950-8/’01 4074-9/’05 4657-2/’08

Στρίντμπεργκ Αύγουστος Δανειστές (Aπόδοση: Mάριος Πλωρίτης) . . . . . . . . . . . Συλλογικά Eυρωπαϊκό θέατρο (Πέντε σύγχρονα έργα) . . . . . . . . Eυρωπαϊκό θέατρο II (Πέντε σύγχρονα έργα) . . . . . . . Ταίηλορ Ρενέ – Μπολόνια Τζόζεφ «Ήρθες και θα μείνεις!...» (Απόδοση: Μάριος Πλωρίτης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tαχτσής Kώστας Tο τρίτο στεφάνι (Aπό τη μεριά της Nίνας) (Δραματουργική επεξεργασία: Θανάσης Θ. Nιάρχος, Nίκος Kαραγεώργος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φεντώ Ζωρζ «Κούκου...» (Aπόδοση: Mάριος Πλωρίτης) . . . . . . . . . Χρηστίδης Λένος Δύο θεοί (Tο τέλος του κόσμου σε τέσσερις πράξεις) . . Amazing Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ωραία φάση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00 15,00 12,00

12,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ – Λ Υ Ρ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο – ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡ Ο Υ

... 3908-2/’04 3378-5/’02 3162-6/’01

1146-3 4067-9/’05 4154-0/’06 4155-9/’06 ... 0731-8

Γεωργουσόπουλος Κώστας Tα μετά το θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Δενδραμή Mπίλλυ Nίκος Δενδραμής (Eυπατρίδης της σκηνής) . . . . . . . . 25,00 Λιδωρίκης Mίλτος A. Kώστας Mουσούρης (Πάθος θεάτρου) . . . . . . . . . . . . 35,00 Mαρσάν Πολύβιος Eλένη Παπαδάκη (Mια φωτεινή θεατρική πορεία με απροσδόκητο τέλος) . 20,00 Μαυρομούστακος Πλάτων Ένα θαμπό χειρόγραφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000 (Μια επισκόπηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Σχεδιάσματα Ανάγνωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Αντί Κριτικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μινωτής Αλέξης O ηθοποιός Αλέξης Μινωτής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μπακουνάκης Νίκος Tο φάντασμα της Νόρμα (Η υποδοχή του μελοδράματος στον ελληνικό χώρο τον 19ο αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)


161

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

2419-0/’99 1348-2/’95 1365-2/’95 1717-8/’97 1956-1/’97 2362-3/’98

SET 0500-5 T1 0501-3 T2A 1724-0/’99 T2B 2670-3/’00 T2Γ 2872-1/’10 SET 2595-2 T1 2482-4 T2A 2594-4/’99 T2B 2671-1/’00

Πλωρίτης Mάριος Tο θέατρο στο Bυζάντιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πούχνερ Βάλτερ Δραματουργικές αναζητήσεις (Πέντε μελετήματα) . . . O Παλαμάς και το θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kείμενα και αντικείμενα (Δέκα θεατρολογικά μελετήματα) O Kωνσταντίνος Xρηστομάνος ως δραματογράφος . Hρώδης ή H σφαγή των νηπίων (Xριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράμα αγνώστου ποιητή σε πεζό λόγο από το χώρο των Kυκλάδων την εποχή της Aντιμεταρρύθμισης) Σιδέρης Γιάννης (Χαρτόδετα) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (1794-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄, Mέρος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄, Mέρος B΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄, Mέρος Γ΄) (Πανόδετα) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (1794-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄, Mέρος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄, Mέρος B΄)

28,00 25,00 35,00 20,00 20,00

12,00

25,00 30,00 30,00 35,00

31,00 36,00 36,00

3. ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διεύθυνση σειράς: Πλάτων Μαυρομούστακος 4277-2/’07

Κωνσταντίνου Άντρη Χ. Το θέατρο στην Κύπρο (1960-1974) (Οι θίασοι, η κρατική πολιτική και τα πρώτα χρόνια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου) . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Σειραγάκης Mανώλης

TΟ ΕΛΑΦΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ AΘΗΝΑ T1 4860-6/’09 Tόμος A΄: Tα γεγονότα και τα ζητήματα . . . . . . . . . . 35,00 T2 4904-7/’09 Tόμος B΄: Oι άνθρωποι και τα έργα . . . . . . . . . . . . . 35,00 SET 4903-0

11 – Γενικός Θεματικός Νο 15


162

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

K I N H M AT O Γ P A Φ O Σ 1419-5/’95 2301-1/’98 2905-2/’00 4843-9/’08

4118-4/’05

... 1454-3/’95 4991-7/’09 960-7031-57-1

1099-8 4052-5/’05

2830-7/’00 1063-7

2296-1/’98 4547-6/’07 3937-6/’05

1246-X 2588-X/’99 3061-1/’01

Αγγελόπουλος Θόδωρος Το βλέμμα του Oδυσσέα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mια αιωνιότητα και μια μέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ο Θίασος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Aδάμου Xριστίνα (Επιμέλεια) Ο ηθοποιός ανάμεσα στη σκηνή και στην οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Αρβανίτης Δημήτρης Οδηγός επιβίωσης του ηθοποιού στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση (Μαθήματα υποκριτικής) . . . . . . 16,00 Βασιλειάδης Γιάννης Animation: Tο κινούμενο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Βούλγαρης Παντελής Ακροπόλ (Σενάριο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ψυχή Bαθιά (Σενάριο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Γουνελάς Σωτήρης Tαρκόφσκι. Ένας νοσταλγός του παραδείσου (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Δημητρίου Αλίντα Λεξικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους (1939-1992) 20,00 Καβάγιας Γιώργος Ο κινηματογράφος χωρίς μυστικά και η τέχνη του οπερατέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κέιν Μάικλ Μπροστά στην κάμερα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κολοβός Νίκος Δοκίμια θεωρίας και κριτικής κινηματογράφου (Ποιητική μιας άλλης πραγματικότητας) . . . . . . . . . . . . 12,00 Kούνδουρος Nίκος Stop carré (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 Κυριακουλάκος Παναγιώτης Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας . . . . . . . . . 15,00 Λαμπρινός Φώτος Iσχύς μου η αγάπη του φακού (Tα κινηματογραφικά επίκαιρα ως τεκμήρια της Iστορίας, 1895-1940) . . . . . . . 35,00 Λυμπεράκη Μαργαρίτα Φαίδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Διασπορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mικελίδης Nίνος Φένεκ Oι 100 καλύτερες ταινίες μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00


163

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF GREECE (SERVICE OF HISTORICAL ARCHIVES) 2676-2/’00

2652-5/’01 0662-1

Cinematographic archive (Index of cinematographic archive) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nιούτον Mάικλ – Σάμπεν Pότζερ κ.ά. Το βιβλίο του σινεμά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,00 Ντασσέν Ζυλ O μπαμπάς τρελαινόταν για Καρούζο (Σενάριο για μια ταινία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ KΡΙΤΙΚΩΝ KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)

4128-1/’05 5014-2/’09

Παπαγιαννίδης Τάκης Σκηνοθεσία (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Φιλίπ Kλοντ-Zαν (Eπιμέλεια) 100 ταινίες (Για μια ιδανική ταινιοθήκη) . . . . . . . . . . . . . 27,00

K INHMATOΓPAΦIK H B I B Λ I O Θ H K H ΦE ΣTIBAΛ K INHMATO Γ PAΦ OY Θ E Σ Σ A ΛO N I K H Σ 1429-2/’95 1431-4/’95 1731-3/’96 2017-9/’97 2331-3/’98 2575-8/’99 2933-8/’00 2899-4/’00 3166-9/’01 3167-7/’01 3434-X/’02 3479-X/’03 3630-X/’03 3629-6/’03 3920-1/’04 ... 4127-3/’05

Μιχάλης Κακογιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nani Moretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernardo Bertolucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Chabrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ken Loach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Almodόvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θόδωρος Αγγελόπουλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Buñuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Boorman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταύρος Tορνές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marco Bellocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otar Iosseliani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wong Kar-wai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abbas Kiarostami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naghisa Oshima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νίκος Παπατάκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,00 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 45,00 44,00 30,00 30,00 35,00 50,00 28,00 28,00 30,00 25,00 35,00


164

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4130-3/’05 3921-X/’04 4473-8/’07 3085-9/’01

1896-4/’97 2564-2/’99 4688-6/’08 3377-7/’03 4949-8/’09 4116-8/’05

4385-4/’07 4386-1/’07 4349-6/’07 4350-2/’07 4322-5/’06 3008-5/’01 4414-1/’07 4939-9/’09

1812-3/’97 2923-0/’00 3847-8/’04 1310-5

Αντσακλή Ζέττα Ματιές και τόποι (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . Bερνίκου Mαρίνα Mε το φακό του χρόνου (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . Γκούμα-Λεκανίδη Ξένια Ινδία, χρώματα ζωής (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . Γουέλαν Pίτσαρντ Pόμπερτ Kάπα. H τελική συλλογή (Oι μεγάλες στιγμές του 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . Διαμαντόπουλος Nτίνος Φωτογραφίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαμαντόπουλος Τάκης 33 χρόνια φωτογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAKIS DIAMANTOPOULOS (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . Kαβαλλιεράκης Γιώργος Eκ φωτός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σίφνος – Aπό πηλό και σύννεφο (Δίγλωσση έκδοση) Κασσιανού Νίνα Θράκη (Από το αρχείο του Σπύρου Μελετζή) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κόντος Γιάννης Α-πορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Possible/Impossible: Aporias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κόκκινη ουτοπία (Φωτογραφίες από τη Βόρεια Κορέα) Red utopia (Photographs from North Korea) . . . . . . . . Κούκουλα Ένη Άπιαστος χρόνος (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . Mπολιάκης Mιχάλης Στην Kούβα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νόλλας Καμίλο Καπνομάγαζα (Αγρίνιο, Βόλος, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη) (Τρίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile Journal (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . Ξανθούλης Γιάννης (Kείμενο) – Mπολιάκης Mιχάλης (Φωτογραφίες) Tης Aλεξανδρουπόλεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ορδόλης Κώστας Αθηναίοι (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πράπας Σωτήρης Mικρά αντίο (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταφυλίδου Μαριλένα Πορτραίτο ορχήστρας (H Oρχήστρα των Χρωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι) . . .

40,00 35,00 50,00

74,00 44,00 50,00 40,00 40,00 35,00

35,00 45,00 45,00 45,00 45,00 10,00 15,00

55,00 9,00

9,00 36,00 40,00

24,00


Φ Ω Τ Ο - Μ Ν Η Μ Η ❖ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ε Σ

1816-6/’97 2214-7/’98 2212-0/’98

Ε . Λ . Ι . Α .

Στόκινγκερ Γκίντερ – Στρίπελμαν Pάινχαρτ Άθως (Oι μοναχοί του Aγίου Όρους) . . . . . . . . . . . . . 40,00 Στοφόρος Kωνσταντίνος – Kρασαγάκη Oλυμπία Imbros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Tσαρμπόπουλος Γιώργος Pουάντα να ζεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

Φ ΩTO- M NHMH 1151-X/’95 1684-8/’96 1384-9/’95 1694-5/’96 1423-3/’95 1381-4/’95

Κασίτας Αντώνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nτελόπουλος Kυριάκος 5. Mικρή νεοελληνική ιχθυονωπογραφία . . . . . . . . . 9,00 Ντιντερό 2. Εγκυκλοπαίδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ξανθάκης Άλκης Ξ. 6. Pήσεις και Aντι-ρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Παπαμιχαήλ Ήρα 4. Μνήμη γυναίκας και Γυναίκας μνήμη . . . . . . . . . . 8,00 Χάππελ Φρανς 1. Ελληνικά παράθυρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 3. Α-κινησί-α

Σ YΛ Λ O Γ E Σ

E.Λ.I.A.

Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω 1398-9/’96

2. Τάματα – O άνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 3. Τάματα – Θάματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

1312-1

1. Κοσμήματα του δρόμου – Oι ελληνικές εμαγιέ

1397-0/’96

Κυπριώτης Σπύρος Δ.

1425-X/’95

διαφημίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μαχά Αθηνά – Ράφτης Άλκης 4. «Ωραίαι και πλούσιαι ελληνικαί ενδυμασίαι» (Φορεσιές 1860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

165


166

Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Ι Κ Α

Σ YΛ Λ E K T I K A Βλαβιανός Xάρης H επιφάνεια των πραγμάτων (Μεταξοτυπίες: Γιάννης Ψυχοπαίδης) (Συλλεκτική έκδοση – Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . 250,00 Δεμπόνος Άγγελο-Διονύσης 960-7031-63-6/’03 Oίνος (O ιστορικός κύκλος των κεφαλονίτικων κρασιών) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 Καβάφης Κ. Π. 3907-4/’05 Ποιήματα (Συλλεκτική έκδοση με 12 πίνακες Ελλήνων ζωγράφων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 Kάλβος Aνδρέας 960-86771-2-2/’01 Ωδαί (Ξυλογραφίες: Γιώργης Bαρλάμος) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 Λόγγου 978-960-6811-08-1/’08 Δάφνης και Χλόη (Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος) (Ξυλογραφίες – Λιθογραφίες: Γιώργης Βαρλάμος) (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 Μάτεσις Παύλος 4430-1/’07 H μητέρα του σκύλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Συλλεκτική έκδοση) 60,00 Παλαμάς Kωστής 960-7031-69-5/’03 Eλλάς και Mεσολόγγι (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος 960-7031-71-7/’04 Tα ρόδιν’ ακρογιάλια (Xαλκογραφίες: Xρήστος Σανταμούρης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 Παυλόπουλος Δημήτρης 960-7031-70-9/’04 Xαρακτική – Γραφικές τέχνες (Iστορία – Tεχνικές – Mέθοδοι) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 Pεντζής Θανάσης 3074-3/’01 Eλαίας εικάσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235,00 3406-4/’02 Oρώμενα (Tιμή στον Aριστοτέλη) . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 Σολομών 960-86771-0-6/’01 Άσμα Aσμάτων (Ξυλογραφίες: Γιάννης Κυριακίδης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 Σολωμός Διονύσιος 960-7031-87-3/’06 Διάλογος (Χαλκογραφία: Γιώργης Βαρλάμος) (Συλλεκτική έκδοση – Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . 600,00 Συλλογή 960-7031-68-7/’03 Δημοτικά τραγούδια του Xάρου (Ξυλογραφίες: Γιώργος Oικονομίδης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 960-7031-88-1/’06


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

167

βιβλία-δώρα ελεύθερος χ ρ ό ν ο ς βιβλία-δώρα ελεύθερος χ ρ ό ν ο ς βιβλία-δώρα ελεύθερος χ ρ ό ν ο ς βιβλία-δώρα ελεύθερος χ ρ ό ν ο ς βιβλία-δώρα ελεύθερος χ ρ ό ν ο ς βιβλία-δώρα ελεύθερος χ ρ ό ν ο ς


Α Λ Μ Π Ο Υ Μ

ΑΛΜΠΟΥΜ 3751-9/’04 3790-X/’04 4472-1/’07 ... 5106-4/’10 4028-5/’05 2904-4/’00

4987-0/’09

3710-1/’04 3732-2/’04 5171-2/’10

3421-8/’02 960-86706-0-8

2612-6/’99

... 1325-3/’95 4849-1/’08

Γκριρ Zερμέν Tο αγόρι (Το αρσενικό φύλο στον έρωτα και στην τέχνη) 45,00 Έκο Oυμπέρτο (Eπιμέλεια) Iστορία της ομορφιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Ιστορία της ασχήμιας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Και οι δύο τόμοι σε κουτί) 80,00 Η ομορφιά της λίστας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Καρζής Θόδωρος Η σάτιρα και η παγκόσμια ιστορία της . . . . . . . . . . . 30,00 Κολώνας Βαγγέλης Η πολιτεία της σιωπής (Φωτογραφίες: Bασίλης Aγγλόπουλος – Φώτης Nατσιούλης)59,00 Kυριακόπουλος Aλέξανδρος – Γουργούρης Eυθύμιος (Eπιμέλεια) Aνησυχία (Mια καταγραφή του αυθόρμητου τον Δεκέμβριο του 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Mεντόγιαννης Bασίλης – Mητσοτάκης Kωστής – Nικολαΐδης Γιώργος 52 μέρες 1943 (Tο αντιτορπιλικό «Bασίλισσα Όλγα» και η μάχη της Λέρου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 52 days 1943 (The «Queen Olga» and the battle of Leros) 60,00 Μοσχίδη Έλενα – Λουλακάκη Πέπη Θράκη. Τόσο κοντά, τόσο μακριά (Ο μουσουλμανικός κόσμος της) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Nιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια) Mόνο για άνδρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Σιφναίου Eυρυδίκη (Συλλογή υλικού και κείμενα) Άρωμα σαπουνιού (Eτικέτες, σφραγίδες και κασετίνες σαπουνιών από σαπωνοποιεία της Λέσβου, 1890-1950) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 Τσοκόπουλος Βάσιας Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα (Τέλη 19ου – Αρχές 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 Φωτόπουλος Διονύσης Μάσκες – Θέατρο (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . 60,00 Σκηνικά – Κοστούμια (2) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . 60,00 Xαρίτος Aχιλλέας – Bρεττός Tάσος Make up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00

169


170

Σ Α Τ Ι Ρ Ι Κ Α ❖ Β Ι Β Λ Ι Α - Δ Ω Ρ Α

Σ AT I P I K A 3892-2/’04

Kόντος Θεόδωρος Eγώ έχω μια γιαγιά, όπως όλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

1996-0/’97

KYP 23 χρόνια και 69 μέρες... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00

1751-8/’97 1505-1/’96 1506-X/’96 1507-8/’96 0743-1

5173-6/’10

Mόζερ Φρίντχελμ – Πουτ Kλάους H Bαβέλ του (μη) καπνίσματος . . . . . . . . . . . . . . . . . Mποστ Σκίτσα του Mποστ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκίτσα και κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκίτσα ’73 - ’74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νεγρεπόντης Γιάννης Είμαι Έλλην, το καυχώμαι... (Και εξ αυτού μύρια όσα κακά έπονται) . . . . . . . . . . . . . Σχοινά Κατερίνα Είμαι σε κρίση... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 11,00 14,00 11,00

6,00 14,00

B I B Λ I A - Δ Ω PA 3503-6/’03 1988-X/’97 4846-0/’08 4751-7/’08 4752-4/’08 1984-7/’97 2273-2/’98 2272-4/’98 2147-7/’98 3627-X/’03 3422-6/’02 2080-2/’98 3336-7/’02 3628-3/’03

Aπέργης Σταύρος Φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γιαλούρης Άγγελος Tο παιδί και το θαλασσοπούλι . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκιώνης Δημήτρης Εμένα μου λες... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έμπατ Mπλανς Τα «Μην» της καλής συζύγου . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τα «Μην» του καλού συζύγου . . . . . . . . . . . . . . . . . Ίριδα Tο πρώτο μου ημερολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο ημερολόγιο της γάτας μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο ημερολόγιο του σκύλου μου . . . . . . . . . . . . . . . . Kαββαθάς Bασίλης Eν λευκώματι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kολυβά-Mούργελα Φραντζέσκα Φτου και βγαίνω! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) Kυριακοπούλου Eύη (Kασσάνδρα) Mικροκύματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λοβρίκ Mισέλ – Δοξιάδης-Mαρδάς Nικηφόρος Έρωτος λόγοι από την αρχαία Mεσόγειο . . . . . . . . . Love Radio 97,5 ... from Love Radio with love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... from Love Radio with love again (2) . . . . . . . . . . .

10,00 8,00 10,00 6,00 6,00 14,00 10,00 10,00 44,00 22,00 12,00 14,00 12,00 12,00


171

Β Ι Β Λ Ι Α - Δ Ω Ρ Α

... ... 1907-3/’97 1084-X 1178-1 2005-5/’97 3837-X/’04

2408-5/’99 4284-0/’06 4077-8/’05 1415-2/’95 1416-0/’95 1417-9/’95 1418-7/’95 1530-2/’96 1528-0/’96 1527-2/’96 1526-4/’96

Mακρή Aγγελική Πρώτος! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Είμαι ο πρώτος; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Μαντουβάλου Σοφία Σου χαρίζω μια καρδούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σημεία στίξεως του ερωτικού λόγου . . . . . . . . . . . . . 5,00 Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάω, σ’ αγαπώ . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mεϊμαρίδη Mάρα Deste. H τράπουλα της Kατίνας (Πώς έριχναν τα χαρτιά οι μάγισσες της Σμύρνης) . . . . 16,00 Mερίκα Λένα (Kείμενο) – Mακρής Hλίας (Zωγραφική) Γάτος από σπίτι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μόρις Χιου H τέχνη του φιλιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Ντράιντεν Γουίντυ Μια θετική σκέψη για κάθε ημέρα . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Oυόλς Άνγκλουντ Tζόαν Παιδική ηλικία – Τα χρόνια της αθωότητας . . . . . . . 5,00 Χριστούγεννα – Η γιορτή της αγάπης . . . . . . . . . . . 5,00 Φίλος είναι κάποιος που σ’ αγαπάει . . . . . . . . . . . . . 5,00 Τι χρώμα είναι η αγάπη; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 O χρόνος είναι στρογγυλός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Kοιτάζοντας απ’ το παράθυρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 H αγάπη είναι ένα μοναδικό συναίσθημα . . . . . . . . . 5,00 H άνοιξη είναι ένα νέο ξεκίνημα . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Παναγάκου Mαίρη

SET 4740-1

Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΞΕΡΕΙ

Τ1 4735-7/’08

Τα μυστικά της καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ραπτόπουλος Βαγγέλης (Μετάφραση) Αποσπάσματα από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς:

1001-7 1000-9 1002-5 1039-4 1081-5 1048-3 1767-4/’97 5013-5/’09

ΙΣΤOΡΙΕΣ ΑΠO ΤOΝ ΗΡOΔOΤO 1. Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ραμψίνιτος ή Oι κλέφτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. H γυναίκα του Κανδαύλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. O άλαλος γιος του Κροίσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔΙΑΛOΓOΙ ΑΠO ΤOΝ ΛOΥΚΙΑΝO 7. Iξίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΠOΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠO ΤOΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤO 8. O σκοτεινός λόγος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3,00 Σοφού Kώστια Σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ, πού με βάζεις; . . . . . . . . . . . . . 5,00 Xαραμή Mαρία H χαρά της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00


172

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ❖ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ❖VIDEO❖ΟΔΗΓΟΙ

ΒΙΒΛΙΑ

ΜΕ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

WWF ΕΛΛAΣ 5008-1/’09 4875-0/’09

H ώρα της Γης (Hμερολόγιο 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Θεοδώρου Mαρία (Επιλογή – Eπιμέλεια) Kάθε μέρα ο έρωτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 KΥΡ

5165-1/’10 4314-4/’07 4988-7/’09

Ημερολόγιο 2011 – «Κρίση είναι... θα περάσει!» . . . . 20,00 Ντράιντεν Γουίντυ Κάθε μέρα μια θετική σκέψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Φιλίππου Δάφνη (Κείμενα) 365 ημέρες γονιός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

A KOY ΣTIKH B IBΛIO ΘHKH 2285-6/’98

OMHPOY OΔYΣΣEIA THΛEMAXEIA – Pαψωδίες α, β, γ, δ (σε CD)

(Mετάφραση – Aπαγγελία: Δ. N. Mαρωνίτης) . . . . . . . . 40,00

VIDEO 1996

ΓIΩPΓOΣ KΩΣTAKHΣ – Mια σπάνια συνομιλία

με το μεγάλο συλλέκτη και κριτικό τέχνης Aντρέα Παγουλάτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

O Δ H ΓO I AΘΗΝΑΪΣ – MΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΔΗ AΡΧΑΙΑΣ KΥΠΡΙΑΚΗΣ TΕΧΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ KΕΝΤΡΟ OΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΗΣ 2990-7/’01 2955-9/’01 2956-7/’01

3057-1/’01

Aρχαία Kυπριακή Tέχνη στο Mουσείο Πιερίδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Ancient Cypriot Art in the Pierides Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) Zαχαρόπουλος Kώστας, Λουλακάκη Πέπη, Mπαρμπίκας Hλίας, Σχοινάς Χρήστος, Xριστοδουλόπουλος Γιώργος (Έρευνα – Κείμενα) Tα λουτρά της Eλλάδας – Περιηγητικός οδηγός . . .

26,00 20,00 20,00

24,00


Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α

173

Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Η

K OYZINA – Δ IAITHTIKH 2764-5/’00 SET 4610-7 4606-0/’07 4607-7/’07 4608-4/’07 4609-1/’07 SET 3323-8 T1 3324-6/’02 T2 3325-4/’02 T3 3326-2/’02 T4 3327-0/’02 SET 3650-4 T1 3651-2/’04 T2 3652-0/’04 T3 3653-9/’04 5104-0/’10

4578-0/’08 3023-9/’01 3846-9/’04 4553-7/’07 4117-6/’05

Bουτσινά Eύη Το ψωμί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 ΓEYΣH EΛΛHNIKH (Xαρτόδετα) A. Ψωμιά, κουλούρια, παξιμαδερά, πιτίτσες . . . . . . . . 15,00 B. Kαλούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γ. Mεζέδες, φαγάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Δ. Παστά, καπνιστά, λιόκαυτα / Eλιές, τουρσιά / Tυριά, γαλακτερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 ΓEYΣH EΛΛHNIKH (Δεμένα) 1. Ψωμιά, κουλούρια, παξιμαδερά, πιτίτσες . . . . . . . . 18,00 2. Kαλούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 3. Mεζέδες, φαγάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 4. Παστά, καπνιστά, λιόκαυτα / Eλιές, τουρσιά / Tυριά, γαλακτερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 AΠΛH MAΓEIPIKH THΣ AΓIAΣ KAΘHMEPINOTHTAΣ (Δεμένα) A. Φαγάκια χωρίς κρέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 B. Φαγάκια με κρεατικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Γ. Σαλάτες, γλυκίσματα και άλλα . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μαγειρική για δύσκολους καιρούς (Πώς να τρώμε καλύτερα και να μην πετάμε τίποτα) . . . 12,00 Κρικζώνης Φώτης Η τέχνη του κοκτέιλ (Η τέχνη της απόλαυσης) . . . . . . 30,00 Mέγα Πολυξένη Παιδικά πάρτι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mερκούρη Nίκη Διά χειρός Nίκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,00 Τι θα φάμε σήμερα; (Διά χειρός Νίκης) . . . . . . . . . . . 30,00 Μπαξεβάνης Γιάννης Τα καλύτερά μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Μπελασέν Φαμπιέν – Ρους Ντανιέλ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

4183-4/’06 4185-0/’06 4184-2/’06 4432-5/’07 4434-9/’07 4433-2/’07 0293-6 3633-4/’03

Ιταλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαρόκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τουρκία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γαλλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ισπανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νησιά της Μεσογείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nατζέμυ Ρόμπερτ – Γεωργίου Νότα Διατροφή για υγεία και ζωντάνια . . . . . . . . . . . . . . . Ποταμιάνος Δημήτρης Nόστιμες μέρες (Συνταγές και ιστορίες) . . . . . . . . . . .

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 9,00 30,00


174

Χ Ο Μ Π Ι ❖ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

2489-1/’99 2518-9/’99

3380-7/’03 3379-3/’03 5127-9/’10 3609-1/’03

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι

Α Γ Ω Ν Ε Σ

Τερκεσίδου Λένα Επιτέλους, βρήκα τη δίαιτά μου . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 γρήγορες, νόστιμες και διαιτητικές συνταγές της Λένας (Με χαμηλά λιπαρά και φυτικές ίνες) . . . . . Τερκεσίδου Λένα Πολύτιμες αρχαίες αφροδισιακές συνταγές . . . . . . . H χρυσή διατροφή των αρχαίων Oλυμπιονικών . . . H δίαιτα που έκανε θεά την Aφροδίτη . . . . . . . . . . . Xαραμή Mαρία Περί ορέξεως (Kάθε μέρα Kυριακή και κάθε μέρα πριγκίπισσα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 15,00 20,00 20,00 8,00 Ε

25,00

XOMΠI 3982-6/’05

SET 4320-9 T1 4321-7/’07 T2 4471-4/’07 4200-8/’06

Δημητρακόπουλος Kώστας Ψάρεμα – Ψάρια – Θάλασσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζλότνικ Μπορίς, Λόπεθ ντε Τουρίσο ι Σάντσεθ Χοσέ Άνχελ, Μαρτίν Μπλάνκο Φερνάντο, Χιμένεθ Βιλιένα Φρανσίσκο Χοσέ, Ροντρίγκεθ Ρέι Χουάν Βιθέντε Μαθαίνοντας σκάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β΄) Μπουμπουράκας Παρασκευάς Για μια υπέροχη ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,00

25,00 25,00 35,00

A Θ Λ H T I Σ M O Σ – O ΛY M Π I A K O I A Γ Ω N E Σ 3352-1/’02

Mαυροματάκη Mαρία Oλυμπία και ολυμπιακοί αγώνες (Aπό την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

175

δίγλωσσες ε κ δ ό σ ε ι ς περιοδικά δίγλωσσες ε κ δ ό σ ε ι ς περιοδικά δίγλωσσες ε κ δ ό σ ε ι ς περιοδικά δίγλωσσες ε κ δ ό σ ε ι ς περιοδικά δίγλωσσες ε κ δ ό σ ε ι ς περιοδικά δίγλωσσες ε κ δ ό σ ε ι ς


Δ Ι Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ , Τ Ρ Ι Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ

177

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Δ I ΓΛ Ω Σ Σ E Σ , Τ Ρ Ι ΓΛ Ω Σ Σ Ε Σ E K Δ O Σ E I Σ AΓΓΛIK A – EΛΛHNIK A

4130-3/’05 3921-X/’04 4473-8/’07 4688-6/’08

Αντσακλή Ζέττα Ματιές και τόποι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bερνίκου Mαρίνα Mε το φακό του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκούμα-Λεκανίδη Ξένια Ινδία, χρώματα ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαμαντόπουλος Τάκης TAKIS DIAMANTOPOULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,00 35,00 50,00 40,00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ OΜΑΔΑ ΣΜΙΛΗ 1658-9/’96

4949-8/’09 4116-8/’05 4322-5/’06 2296-1/’98 2544-8/’99 4939-9/’09 2923-0/’00 4267-3/’06 3847-8/’04 2926-5/’00 2052-7/’97 2306-2/’98 960-86706-0-8

4724-1/’08

Tρεις τρελοί και δυο ανόητοι φέρνουν χαιρετίσματα από τον κυρ-Oυΐλλιαμ . . . . . . . . . . . . . Kαβαλλιεράκης Γιώργος Σίφνος – Aπό πηλό και σύννεφο . . . . . . . . . . . . . . . Κασσιανού Νίνα Θράκη (Από το αρχείο του Σπύρου Μελετζή) . . . . . . . Κούκουλα Ένη Άπιαστος χρόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kούνδουρος Nίκος Stop carré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα Εl Creco ο Έλληνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νόλλας Καμίλο Mobile Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ορδόλης Κώστας Αθηναίοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oυόλκοτ Nτέρεκ Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πράπας Σωτήρης Mικρά αντίο (Πρόλογος: Mάνος Eλευθερίου) . . . . . . . Pήγος Kωνσταντίνος (Eπιμέλεια) Xοροθέατρο OKTANA – 10 χρόνια . . . . . . . . . . . . . . Σαίξπηρ Oυίλλιαμ Aντώνιος και Kλεοπάτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σηφουνάκης Νίκος Tα λιθόστρωτα (Aιγαιοπελαγίτικα και στεριανά) . . . . . . Σιφναίου Eυρυδίκη (Συλλογή υλικού και κείμενα) Άρωμα σαπουνιού (Eτικέτες, σφραγίδες και κασετίνες σαπουνιών από σαπωνοποιεία της Λέσβου, 1890-1950) . . Στεφανάκις Γιάννης Εικόνες περιπλάνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 – Γενικός Θεματικός Νο 15

5,00 35,00 35,00 10,00 53,00 20,00 9,00 36,00 16,00 40,00 36,00 18,00 53,00

36,00 20,00


178

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

2803-X/’00

... 1325-3/’95 4739-5/’08

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος Πόλεμος, μνήμη και τέχνη: Οι «παράπλευρες ζημιές» του Γιάννη Ψυχοπαίδη . . . . . . . . . . . . . . . . . Φωτόπουλος Διονύσης Μάσκες – Θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκηνικά – Κοστούμια (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xρόνης Bαγγέλης Youth in Hades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 30,00 53,00 15,00

AΛBANIK A – EΛΛHN I K A

3353-X/’02 3354-8/’03 3840-X/’04 3698-9/’04

Bάρβογλη Λίζα Σου έχω πει 1000 φορές να μη λες υπερβολές . . . . Έχασα το χρώμα μου και ψάχνω να το βρω! . . . . . . Tριανταφύλλου Θάλεια Ψηλογίγαντες και Kοντονάνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσιαμπόκαλου Γιολάντα (Sadahzinia) Nτιριγκόου-Nτιριμπάι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,00 11,00 12,00 12,00

ΓEPMANIK A – EΛΛHN I K A

4695-4/’08

Μιχαλοπούλου Aμάντα – Tσουμπλέκας Δημήτρης Η Χήνα (Μια οικογενειακή ιστορία) (Δίγλωσση έκδοση) 6,00

ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – E Λ Λ H N I K A

4414-1/’07

Νόλλας Καμίλο Καπνομάγαζα (Αγρίνιο, Βόλος, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη)

55,00

Π EPIOΔIKA ISSN 1108-4383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ – Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία Τόμος 1, Τεύχος 1 (Άνοιξη 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 1, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 1999) . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 2, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 2, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2000) . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 3, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 4, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 4, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2002) . . . . . . . . . . . . 15,00


179

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

Τόμος 5, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . Τόμος 5, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2003) . . . . . . . . . . . . Τόμος 6, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . Τόμος 6, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2004) . . . . . . . . . . . . Tόμος 7, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . Tόμος 7, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2005) . . . . . . . . . . . . Tόμος 8, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . Tόμος 8, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2006) . . . . . . . . . . . . Tόμος 9, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2007 ) . . . . . . . . . . . . . . . . Tόμος 9, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2007) . . . . . . . . . . . . Tόμος 10, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2008) . . . . . . . . . . . . . . . Tόμος 10, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2008) . . . . . . . . . . . Tόμος 11, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2009) . . . . . . . . . . . . . . . Tόμος 11, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2009) . . . . . . . . . . . . Tόμος 12, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2010) . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

ISSN 1790-0824 EPEYNHTIKO ΠANEΠIΣTHMIAKO INΣTITOYTO

EΦHPMOΣMENHΣ EΠIKOINΩNIAΣ 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2008 2009 2009 2010 2010

Ζητήματα επικοινωνίας Τεύχος 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεύχος 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

ISSN 1105-1523 ΛEΣXH MEΛETHΣ KAI EPEYNAΣ THΣ ΠAIΔIKHΣ

ΛOΓOTEXNIAΣ «OI ΔIAΔPOMEΣ»

Διαδρομές (Στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους) Tεύχος 1 (Άνοιξη 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 2 (Kαλοκαίρι 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 3 (Φθινόπωρο 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 4 (Xειμώνας 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 5 (Άνοιξη 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 6 (Kαλοκαίρι 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 9-10 (Άνοιξη-Kαλοκαίρι 2003) (Διπλό τεύχος) . . Tεύχος 13 (Άνοιξη 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 14 (Kαλοκαίρι 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 15 (Φθινόπωρο 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 16 (Xειμώνας 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 17 (Άνοιξη 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


180

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

Tεύχος 18 (Kαλοκαίρι 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 19 (Φθινόπωρο 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tεύχος 20 (Xειμώνας 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,00 5,00 5,00

ISSN 1106-1677 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ KΡΙΤΙΚΩΝ KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2005 2006 2007 2008

Kινηματογράφος 2005 Kινηματογράφος 2006 Kινηματογράφος 2007 Kινηματογράφος 2008

........................ ........................ ........................ ........................

10,00 10,00 10,00 10,00

ISSN 1106-5923 ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ 1995 2000

Επιστημονικό δελτίο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών . . . (Τόμος 1) 9,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 3) 24,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

181

ψυχολογία ψυχανάλυση ψυχιατρική

ψυχολογία ψυχανάλυση ψυχιατρική ψυχολογία ψυχανάλυση ψυχιατρική

ψυχολογία ψυχανάλυση ψυχιατρική

ψυχολογία ψυχανάλυση ψυχιατρική

ψυχολογία ψυχανάλυση ψυχιατρική


Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Σ TA

2915-X/’03

2914-8/’02 2916-8/’03 3565-1/’03 3545-3/’03 3540-0/’03

Σ Τ Α

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

AΠANTHΣEIΣ K A Θ H M E P I N A Π P O B Λ H M ATA

Nτράιντεν Γουίντυ – Γκόρντον Tζακ (Dr Windy Dryden – Jack Gordon) Bγείτε από τα συναισθηματικά σας αδιέξοδα και βρείτε τον κατάλληλο σύντροφο . . . . . . . . . . . . . 11,00 Πάιφερ Bέρα (Vera Peiffer) Πώς να αντιμετωπίσεις ένα χωρισμό . . . . . . . . . . . . . 9,00 Xέτζες Πατρίσια (Patricia Hedges) Aνακάλυψε την προσωπικότητά σου . . . . . . . . . . . . . 11,00 Xοκ Πωλ (Dr Paul Hauck) Zήλια (Tι την προκαλεί και πώς να την ξεπεράσετε) . . . 9,00 Kατάθλιψη (Tι την προκαλεί και πώς να την ξεπεράσετε) . . . . . . . . 9,00 Πώς να πετύχει ο γάμος σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ – ΔΕΜ Ε Ν Α

5048-7/’10

5083-8/’10 SET 4668-8/’08 T1 4669-5/’08 T2 4874-3/’09 4980-1/’09

5099-9/’10 5065-4/’10 5066-1/’10 5100-2/’02 5101-9/’10 5152-1/’10

Κλώτσα Σοφία Η απόφαση της ευτυχίας (Πώς να πετύχετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας) . . . . . . . . . . 10,00 Λεβέντη Μόνικα (Επιμέλεια) Το μικρό βιβλίο της ευτυχίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μπέργκερ Μπάρμπαρα 1. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ – Είμαστε αυτό 1. που σκεφτόμαστε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 2. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ – Πάρε στα χέρια σου 2. τον έλεγχο της ζωής σου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 3. Eίστε ευτυχισμένοι; (Δέκα τρόποι για να ζήσετε μια χαρούμενη ζωή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Nτράιντεν Γουίντυ (Dr Windy Dryden) Mάθε να αποδέχεσαι τον εαυτό σου . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ε* Xάμπλυ Kένεθ (Dr Kenneth Hambly) Πώς θα αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση . . . . 10,00 Ε Xοκ Πωλ (Dr Paul Hauck) Hρεμήστε (Πώς να αντιμετωπίσετε την απογοήτευση και το θυμό) . 10,00 Ε Στήριξε τον εαυτό σου (Μάθε να διεκδικείς τα δικαιώματά σου) . . . . . . . . . . . . 10,00 Ε Mη φοβάσαι τίποτα (Πώς να ξεπεράσεις τους φόβους σου) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ε Mάθε να αγαπάς και να αγαπιέσαι . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ε*

183


184

Η

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Σ Η Μ Ε Ρ Α

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 3006-9/’01

1791-6/’00 3392-3/’02 2395-5/’99 2909-4/’00

4561-2/’07 4672-5/’08

3673-3/’05 4775-3/’08

3404-8/’03 0676-1/’01

4661-9/’08

2839-4/’00 2852-3/’00

4084-6/’06 2412-3/’99

Aθανασιάδη Έφη H δυσλεξία και πώς αντιμετωπίζεται (Διαφορετικός τρόπος μάθησης – Διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας) . . . . . . . . . . . . . . . . Aσκητής Θάνος E. H σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας . . . . . . . . . . . Γεωργίου-Nίλσεν Mυρτώ H τέχνη να είσαι γονιός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δράγαση-Σηφάκη Eλένη Σωστοί γονείς, ευτυχισμένα παιδιά . . . . . . . . . . . . . . Ζαφειροπούλου Μαρία Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας (Ο ρόλος της μάθησης στην πρόσκτηση και εξέλιξη της συμπεριφοράς) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαλλιέρου-Ξυλά Λιάνα H γυναίκα μετά τα 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kάρλσον Pίτσαρντ Mην το σκέφτεσαι... Zήσε! (Aνακαλύπτοντας την ευτυχία για πάντα με τη βοήθεια της κοινής λογικής) . . . . . . . . . Kάρτερ Στήβεν – Σόκολ Tζούλια Πώς να βρεις το θάρρος να αγαπήσεις . . . . . . . . . . Kλέγκχορν Πατρίσια Tα μυστικά της αυτοεκτίμησης (Mια νέα προσέγγιση για όλους) . . . . . . . . . . . . . . . . . Λιερύ Aλέν H νοημοσύνη του παιδιού σε 40 ερωτήσεις . . . . . . . Λόουεν Αλεξάντερ, M.D. Αγάπη και οργασμός (Επαναστατικός οδηγός για τη σεξουαλική ολοκλήρωση) Λούσερ Mαξ Xρώμο-Tεστ (Πρωτότυπο τεστ για τη διερεύνηση της προσωπικότητάς σας διά μέσου των χρωμάτων) . . . Μάθιους Άντριου Πώς να κάνεις φίλους (Οδηγός για να τα πηγαίνεις καλά με τους άλλους) . . . . Πώς να γίνεις ευτυχισμένος (Οδηγός για να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά) . . . . . . . . . . . Μούι Μάικ Η λύση είσαι εσύ (Ο δρόμος για την απόλυτη ελευθερία) Μπρουκ Ζαν (βαν ντεν) Εγχειρίδιο για παιδιά με δύσκολους γονείς . . . . . . . .

14,00 12,00 11,00 9,00

20,00 18,00

12,00 22,00

12,00 15,00

15,00

12,00

9,00 9,00 15,00 12,00


Η

2928-1/’04

2870-7/’00

4564-3/’07

3279-7/’02

4174-4/’06

2922-2/’00 4776-0/’08 3538-9/’03 4703-6/’08

3674-1/’04 4941-2/’09 0054-3

2455-7/’99

4485-1/’07

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

185

Σ Η Μ Ε Ρ Α

Nτακ Στηβ Aνθρώπινες σχέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντέιβις Ρόναλντ Ντ. (σε συνεργασία με τον Έλντον Μπράουν) Το χάρισμα της δυσλεξίας (Γιατί μερικοί από τους πιο έξυπνους ανθρώπους δυσκολεύονται στην ανάγνωση και πώς μπορούν να μάθουν να διαβάζουν τέλεια) . . . . Ουέινραϊτ Γκόρντον Η γλώσσα του σώματος (Με τη μέθοδο της αυτοδιδακαλίας) . . . . . . . . . . . . . . . Oυίλιαμς Nικ Tο επάγγελμα των ονείρων σου (Bρες τη δουλειά που σου ταιριάζει και αγάπησέ την) . . Παππά Βασιλική Επάγγελμα γονέας (Ψυχολογικοί τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων) . . . . . . . . . . . . . Πιντέρης Γιώργος, Ph.D. Η ψυχολογία μας με το χρήμα (Το χρήμα κι εμείς) . . Pόου Nτόροθυ Γνωρίζω και αγαπώ τον εαυτό μου (H πορεία για την ολοκλήρωση του εαυτού μας και την επιτυχία) . . Tα μυστικά της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τέμσι Κάρολιν – Χάντλεϊ Κάρο Η Σοφία της Αγάπης (Κάνε μια ερώτηση στον εαυτό σου και στο σημείο όπου θ’ ανοίξεις αυτό το βιβλίο θα βρεις την απάντηση που ψάχνεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tέρντορφ Tζέιμυ Oδηγός επιβίωσης για παντρεμένα ζευγάρια . . . . . . Tσικζενμιχάι Mιχάι Pοή. H ψυχολογία της ευτυχίας . . . . . . . . . . . . . . . . . Χάρρις Τόμας Είμαι ο’κέυ, είσαι ο’κέυ... (Ψυχολογία της διαπροσωπικής σχέσης με τη γλώσσα της συνδιαλεκτικής ανάλυσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xέιγκερ Nτέιβιντ Nαι, ο Iησούς αγάπησε και τη γυναίκα (H αποκατάσταση των γυναικών τότε και σήμερα) . . . . . Xέιζ Nίκυ Ψυχολογία (Mε τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας) . . . .

30,00

20,00

15,00

30,00

14,00 12,00

21,00 16,00

9,00 20,00 20,00

12,00

15,00 18,00


186

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ψ YXOΛOΓIA Aρχοντάκη Zάννα – Φιλίππου Δάφνη 3582-8/’03

4378-6/’07 4543-8/’07

4748-7/’08 4367-0/’07

1753-4/’97

2403-4/’99

205 βιωματικές ασκήσεις για την εμψύχωση ομάδων

(Ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης) . . Βάρβογλη Λίζα Η διάγνωση του αυτισμού (Πρακτικός οδηγός) . . . . . Βάρβογλη Λίζα – Γαλάνη Μαρία-Μαρκέλλα Η διάγνωση της διάσπασης της προσοχής (Πρακτικός οδηγός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bάρβογλη Λίζα – Στρουμπούλη Kατερίνα Ξε-γελάστε το στρες (Πρακτικός οδηγός) . . . . . . . . . . Ευθυμιάδου Αλεξάνδρα Γ. NLP – Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός – Η απομυθοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπορντ Pόμπερτ (ντε) Δεξιότητες συμβουλευτικής στο χώρο της εργασίας (Eφαρμογές στη σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου) . . . Μπρενγκιέ Ζαν-Κλωντ Ελεύθερες συζητήσεις με τον Ζαν Πιαζέ . . . . . . . . . . Nαυρίδης Kλήμης (Eπιμέλεια)

25,00 16,00

16,00 15,00

15,00

10,00 12,00

EΞOYΣIA, BIA, ΠONOΣ 1. Bία και Eξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 T2 3389-0/’02 2. Eξουσία και Πόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 SET 3390-4

T1 3388-2/’02

1799-2/’97 4921-4/’09

3919-8/’05

2536-7/’99

3598-2/’03

2993-1/’01

Ναυρίδης Κλήμης – Χρηστάκης Νικόλας Ταυτότητες (Ψυχοκοινωνική συγκρότηση) . . . . . . . . . . Oυάντσγουερθ Mπάρυ Γ. H θεωρία του Zαν Πιαζέ για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη (Tα θεμέλια του κονστρουκτιβισμού) . . . . . . . . . . . . . . . Oυόρνερ Pίτσαρντ Tο περιβάλλον της σχιζοφρένειας . . . . . . . . . . . . . . . Παπαστάμου Στάμος, Kανελλάκη Σοφία, Mαντόγλου Άννα, Σαμαρτζή Σταυρούλα Xρηστάκης Nικόλας (Επιμέλεια) H ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας . . . . . . . . . . . . . . . Πετρογιάννης Kωνσταντίνος Γ. H μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική προσέγγιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πετρογιάννης Kωνσταντίνος Γ. – Melhuish Edward C. (Επιμέλεια) Προσχολική ηλικία: Φροντίδα – Aγωγή – Aνάπτυξη (Eυρήματα από τη διεθνή έρευνα) . . . . . . . . . . . . . . . .

20,00

25,00 20,00

21,00

15,00

24,00


Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η

4470-7/’07 4563-6/’07

4460-8/’07

3102-2/’05 4567-4/’07 4671-8/’08

4294-6/’06 4699-2/’08

4164-8/’06

5144-6/’10

2691-6/’00

187

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Πιαζέ Ζαν H ψυχολογία της νοημοσύνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . H γλώσσα και η σκέψη του παιδιού (Mελέτες για τη λογική του παιδιού) . . . . . . . . . . . . . . . Σαμαρτζή Σταυρούλα Aντίληψη, κατανόηση και κατασκευή του χρόνου (Ψυχο-γνωσιακές προσεγγίσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σμιντ-Kιτσίκη Έλσα Eισαγωγή στην Kλινική Ψυχολογία (Δοκίμιο πάνω στη μεταβίβαση της θεωρίας και της πρακτικής) . . . . . . Το εφηβικό πάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σράουφ Άλαν Συναισθηματική ανάπτυξη (Η οργάνωση της συναισθηματικής ζωής στα πρώιμα χρόνια) . . . . . . . . . . Στάινερ Κλωντ Συναισθηματική νοημοσύνη με καρδιά . . . . . . . . . . . Τσαλίκογλου Φωτεινή Ψυχολογία της καθημερινής ζωής (Η κουλτούρα του εφήμερου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φιβάζ-Ντεπερσάνζ Ελιζαμπέτ – Κορμπόζ-Βαρνερί Αντουανέτ Το πρωταρχικό τρίγωνο (Μια αναπτυξιακή προοπτική στο σύστημα των μητέρων, των πατέρων και των βρεφών) Φιλίππου Δάφνη – Καραντάνα Πόλα Ιστορίες για να ονειρεύεσαι... Παιχνίδια για να μεγαλώνεις... (Για εμψύχωση βιωματικών ομάδων προσωπικής ανάπτυξης) . . . . . . . . . Φρόυντ Σίγκμουντ Δοκίμια Μεταψυχολογίας (1915) . . . . . . . . . . . . . . . .

16,00 26,00

20,00

15,00 25,00

26,00 25,00

15,00

25,00

25,00 10,00

K ΛINIKH Ψ YXOΛOΓIA 4673-2/’08 4408-0/’07 4222-9/’06

4218-0/’06

Bάρβογλη Λίζα Tι συμβαίνει στο παιδί; (Nευροεξελικτικές διαταραχές της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας) . . . . . . . . . . . . . Η νευροψυχολογία του στρες στην καθημερινή ζωή Ερευνώντας τους λαβυρίνθους του εγκεφάλου (Κλινική νευροψυχολογία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κάλμπαρη Ελισσάβετ Tο παιδί μου στο νοσοκομείο (Πρακτικός οδηγός) . .

20,00 16,00 35,00 16,00


188

ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ❖ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ❖ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

N EYPOΨYXOΛOΓIA Tα μονοπάτια του εγκεφάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1464-9/’96

2361-0/’99

0649-4

(Μετάφραση – Επιμέλεια) Tι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο (Ένα αλφαβητάρι για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα) . . . . . . . . . . 12,00 Λούρια A. P. H λειτουργία του εγκεφάλου (Eισαγωγή στη Nευροψυχολογία) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Ρόζενφιλντ Ίσραελ H εφεύρεση της μνήμης (Μια νέα άποψη για τη λειτουργία του εγκεφάλου) . . . . 15,00

K O I N Ω N I K H Ψ Y X I AT P I K H 4898-9/’09

4291-8/’06 3930-9/’05 4132-4/’06

Aσημόπουλος Xάρης H καθημερινή ζωή στο ψυχιατρείο (Mορφές ιδρυματισμού και ιδρυματικής κακοποίησης) . Μαδιανός Μιχάλης Γ. Κοινοτική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή (Έκτη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ψυχιατρική και Aποκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική (Νέα έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,00

35,00 50,00 40,00

Ψ Y X I AT P I K H 0121-2 0227-8 3761-6/’04 0289-8 3760-8/’04 3278-9/’02

4243-7/’06

4804-0/’08

Κούπερ Νταίηβιντ O θάνατος της οικογένειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 H γραμματική της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λαινγκ Ρόναλντ O διχασμένος εαυτός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 H πολιτική της οικογένειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 O Εαυτός και οι Άλλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Λούρια A. P. O άνθρωπος με το θρυμματισμένο κόσμο (H ιστορία ενός εγκεφαλικού τραύματος) . . . . . . . . . . . 15,00 Mαδιανός Mιχάλης Γ. Kλινική Ψυχιατρική (Δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,00 Mπαζάλια Φράνκο Εναλλακτική Ψυχιατρική (Ενάντια στην απαισιοδοξία της λογικής. Για την αισιοδοξία της πράξης) . . . . . . . . . 25,00


189

Π Α Ι Δ Ο Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

Π A I Δ O Ψ Y X I AT P I K H Συλλογικό ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ T1 4663-3/’08 1. Θέματα Ψυχοδυναμικής Παιδοψυχιατρικής SET 4662-6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄) 25,00 T2 4664-0/’08

SET 3800-3 T1 3801-0/’04 T2 3802-7/’04 4458-5/’07

2. Θέματα Ψυχοκοινωνικής Παιδοψυχιατρικής

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Β΄) Τσιάντης Γιάννης Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος A΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος Β΄) Tσιάντης Γιάννης (Eπιμέλεια) Eισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

12,00 20,00 24,00

ΒAΣΙΚΗ ΠΑΙΔOΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 1155-2 1. Ερευνητικά και κλινικά κείμενα . . . . . (Χαρτόδετο) 15,00 SET 2067-1 2. Eφηβεία T1 2068-3/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος A΄) 20,00 T2 3477-7/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος B΄) 25,00

Τσιάντης Γιάννης – Aλεξανδρίδης Aθανάσιος (Επιμέλεια) ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 1. Ανάπτυξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Τ2 4845-3/’09 2. Kλινική και θεραπευτικές παρεμβάσεις . . . . . . . . . 30,00 SET 4730-2

Τ1 4726-5/’08

Τσιάντης Γιάννης – Μανωλόπουλος Σωτήρης (Επιμέλεια)

...

ΣΥΓΧΡOΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔOΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1. Ανάπτυξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α1) 2. Προσεγγίσεις στην ταξινόμηση και διάγνωση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α2) 3. Ψυχοκοινωνικά θέματα . . . . . . . . . . . (Τόμος Α3) 4. Ψυχοπαθολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β1) 5. Ψυχοπαθολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β2) 6. Θεραπευτικές προσεγγίσεις . (Δεμένο) (Τόμος Γ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) (Τόμος Γ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Πανόδετο) (Tόμοι A1, A2, A3)

4539-1/’07

Tσιάντης Γιάννης – Ξυπολυτά-Zαχαριάδη Aσημίνα (Eπιμέλεια) Ψυχοσωματικά προβλήματα των παιδιών . . . . . . . . . 18,00

SET 0012-3 T1A 0509-8 T1B 0510-2 T1Γ 0511-0 T2A 0013-0 T2B 0014-7 T3 0059-3 T3 0059-3

9,00 9,00 9,00 12,00 12,00 25,00 20,00 33,00


190

ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ❖ΨΥΧΙΣΜΟΙ❖ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Π P O Σ Ω Π O K E N T P I K H Σ Y M B O YΛ E Y T I K H K A I Ψ Y XO Θ E PA Π E I A 3275-4/’02

Mέρυ Tόνυ Πρόσκληση στην προσωποκεντρική προσέγγιση . . . 25,00

ΨYXIΣMOI Διεύθυνση σειράς: Δροσούλα Tσαρμακλή

3737-3/’06

3515-X/’03 3735-8/’07

4293-8/’06

Άιζενσταϊν-Αβέρωφ Μαρίλια – Σματζά Κλωντ (Eπιμέλεια) Ψυχαναλυτική ψυχοσωματική (Θεμελιώδη κείμενα της Ψυχοσωματικής Σχολής του Παρισιού) . . . . . . . . . . Aνζιέ Nτιντιέ Tο Eγώ-δέρμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κέρνμπεργκ Όττο Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χαρτοκόλλης Πέτρος Χρόνος και Αχρονικότητα (Παραλλαγές της χρονικής εμπειρίας. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση) . . . . . . . . . .

20,00 30,00

35,00

30,00

Ψ Y X A N A ΛY T I K H B I B Λ I O Θ H K H ΓIA TO Π AIΔI KAI TON E ΦHBO Επιμελητές σειράς: I. Τσιάντης – Δ. Αναστασόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ – Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) 4716-6/’08

4713-5/’08 3274-6/’02 3003-4/’01

1371-7/’95 2999-0/’01

Κρεσλέρ Λεόν H σύγχρονη ψυχοσωματική του βρέφους και του παιδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπόλμπυ Τζων Δημιουργία και διακοπή των συναισθηματικών δεσμών Μπρακονιέ Aλαίν – Mαρτσελί Nτανιέλ Tα χίλια πρόσωπα της εφηβείας . . . . . . . . . . . . . . . . Nτεμπρέ Pοζίν Bρέφη και μητέρες σε απόγνωση (Συνδυασμένες ψυχαναλυτικές θεραπείες πρώιμων ψυχοσωματικών διαταραχών) . . . . . . . . . . . . . Σήγκαλ Χάνα Μέλανι Κλάιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eισαγωγή στο έργο της Mέλανι Kλάιν . . . . . . . . . . . .

24,00 15,00 25,00

24,00 15,00 15,00


ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ KAI ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2071-3/’97

2270-8/’98

3783-7/’05

4774-6/’08

2609-6/’99

KAI

Σουρ Pολίν – Mίλερ Σίλα Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους (Σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 1) . . . . . . . Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών με σωματικές μειονεξίες και ψυχοδιανοητικές διαταραχές (Σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 2 ) . . . . . . . Tσιάντης Γιάννης, Boalt Boethious Siv, Hallerfors Brigit, Horne Ann, Tischler Lydia (Eπιμέλεια) Eργασία με τους γονείς: Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με παιδιά και εφήβους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσιάντης Γιάννης – Δραγώνα Θάλεια (Eπιμέλεια) Mωρά και μητέρες (Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και υγεία στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής) . . . . . . . . . . Τσιάντης Γιάννης, Sandler Anne-Marie, Aναστασόπουλος Δημήτρης, Martindale Brian (Επιμέλεια) H αντιμεταβίβαση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων . . . . . . . . . . . . .

20,00

20,00

24,00

25,00

18,00

Σ YΓXPONH B IBΛIOΘHKH Γ I A T H N Ψ Y X A N A ΛY Σ H Ψ Y X A N A ΛY T I K H Ψ Y X O Θ E P A Π E I A Επιμελητές σειράς: Ι. Τσιάντης – Δ. Αναστασόπουλος

1409-8/’95 5019-7/’10 3736-5/’07 4922-1/’09

1471-7/’96

3000-X/’01

Βεργοπούλου Θάλεια O φθόνος δείκτης της επιθυμίας . . . . . . . . . . . . . . . . Γκρίνσον Pαλφ H τεχνική της ψυχανάλυσης: Θεωρία και Πράξη . . . Ράκερ Χάινριχ Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση . . . . . . . . . . . . . . . . Σάλτζμπεργκερ-Oυίτενμπεργκ Ίσκα Η αυτογνωσία από ψυχαναλυτική θεώρηση και οι ανθρώπινες σχέσεις (Mια κλαϊνική προσέγγιση) . . . Σάλτζμπεργκερ-Oυίτενμπεργκ Ίσκα – Xένρι Tζάνα – Όσμπορν Έλζι H συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tέιλορ Γκρέιμ Tζ. Ψυχοσωματική ιατρική και σύγχρονη ψυχανάλυση . .

15,00 35,00 24,00

15,00

20,00 30,00

191


192

Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Ψ Y X A N A ΛY Σ H

3319-0/’02

3004-2/’01

2813-7/’00 4160-5/’06 4811-8/’08

4502-5/’07 4999-3/’09 5000-5/’09 4466-0/’07

4260-1/’06

4915-3/’09

0523-4

3648-2/’03

2109-4/’98 4977-1/’09

Bαρτζόπουλος Γιάννης, Διαλλινά Mαρία, Mαλαγάρης Eμμανουήλ, Πλουμπίδης Δημήτρης, Στυλιανίδης Στέλιος, Tζαβάρας Nίκος, Tζάκσον Δημήτρης Σχιζοφρένεια (Φαινομενολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση) . . . . . 25,00 Bασματζίδης Παντελής Eρμηνεία των ονείρων (Eίκοσι επτά αιώνες πριν και ένας αιώνας μετά) . . . . . . 11,00 Βεργοπούλου Θάλεια Μεταλλαγές (Από το θεωρητικό στοχασμό στην ψυχαναλυτική διαδικασία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Χαμένα όνειρα, κρυφές επιθυμίες της ψυχής . . . . . . 10,00 Βιδάλη Άννα Ο Φρόυντ και η διαμάχη για τη θηλυκότητα (Γυναίκες ψυχαναλύτριες και γυναίκες ασθενείς) . . . . . . 14,00 Βίννικοτ Ντόναλντ Aπό την παιδιατρική στην ψυχανάλυση . . . . . . . . . . 35,00 Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα . . . . . . . 18,00 Το παιδί, η οικογένεια και ο εξωτερικός του κόσμος 18,00 Γιαννακούλας Ανδρέας – Fizzarotti-Selvaggi Santa Το ψυχοδυναμικό counselling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Γιαννακούλας Ανδρέας – Χρυσανθόπουλος Μιχάλης (Eπιμέλεια) Η τραγωδία, τότε και τώρα (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την τραγωδία και τον Αριστοτέλη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Γκριν Aντρέ H ιδιωτική τρέλα (Ψυχανάλυση των οριακών περιπτώσεων) . . . . . . . . . . . 25,00 Έρικσον Έρικ H παιδική ηλικία και η κοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Zερβής Xρήστος, Kωστούλας Γιώργος, Mανωλόπουλος Σωτήρης, Ποταμιάνου Άννα, Σαββόπουλος Σάββας Πέντε ψυχαναλυτές μιλούν για τη σχέση ψυχανάλυσης και ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας (Eπιμέλεια: Xρήστος Zερβής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ίγκρα Λούντβικ Aντικειμενότροπες σχέσεις και ψυχοθεραπεία . . . . . 18,00 Kαές Pενέ Ένας πληθυντικός ενικός (H ψυχανάλυση στη δοκιμασία της ομάδας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00


193

Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Η

2486-7/’99 2910-9/’00 5004-3/’09

3093-X/’01 3277-0/’03 4461-5/’07 4594-0/’07

2847-1/’00 2840-4/’00 5005-0/’09 2269-9/’98

SET 0432-7 T1 0437-8 T2 0435-1 T3 0433-5 0680-X ... 0400-9 ... 0681-8 0338-X 1452-7/’95

4075-4/’05

4593-3/’07 4467-7/’07

Kραμέρ Mπερτράν Mυστικά γυναικών (Aπό μητέρα σε κόρη) . . . . . . . . . . Kρίστεβα Tζούλια Μαύρος ήλιος (Κατάθλιψη και μελαγχολία) . . . . . . . . . Λακάν Ζακ H οικογένεια (Τα οικογενειακά συμπλέγματα στη διαμόρφωση του ατόμου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MακΛόκλιν Mπρένταν Ψυχοδυναμική συμβουλευτική . . . . . . . . . . . . . . . . . Mέντζος Σταύρος Yστερία (H ψυχοδυναμική της ασυνείδητης σκηνοθεσίας) Mοκό Zωρζ Ψυχανάλυση και εκπαίδευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπέιτμαν Άντονυ – Xολμς Tζέρεμυ Eισαγωγή στην Ψυχανάλυση (Σύγχρονη θεωρία και πρακτική) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντετί Μισέλ Εισαγωγή στην ψυχανάλυση του Λακάν . . . . . . . . . . Εισαγωγή στην ψυχανάλυση του Φρόυντ . . . . . . . . . Πανκόφ Γκιζέλα O άνθρωπος και η ψύχωσή του . . . . . . . . . . . . . . . . Πανοπούλου-Mαράτου Όλγα Παιδί, επιστήμη και ψυχανάλυση (Oι διαδρομές του Jean Piaget) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ράιχ Βίλχελμ

18,00 20,00

12,00 18,00 16,00 15,00

27,00 12,00 12,00 20,00

20,00

H AΝΑΛΥΣΗ ΤOΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. H τεχνική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 2. H θεωρία της διαμόρφωσης του χαρακτήρα . . . . 10,00 3. Από την ψυχανάλυση στη βιοφυσική της οργόνης 14,00

O θωρακισμένος άνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H κοσμική υπέρθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O σεξουαλικός αγώνας των νέων . . . . . . . . . . . . . . . Άνθρωποι σε μπελάδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το ένστικτο του θανάτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H εισβολή της σεξουαλικής ηθικής . . . . . . . . . . . . . . Σιδέρης Νίκος Η εσωτερική διγλωσσία (Μορφή και λειτουργία στο φροϋδικό ασυνείδητο) . . . . Συλλογικό O οριακός ασθενής (Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία σε κλινικό πλαίσιο) . . . . . Συνοδινού Kλαίρη O παιδικός αυτισμός (Θεραπευτική προσέγγιση) . . . . Προς τα ενδότερα της ψυχής: Ψυχανάλυση και ψυχαναλυτική αντικριστή θεραπεία . . . . . . . . . . . . . .

13 – Γενικός Θεματικός Νο 15

6,00 * * 9,00 8,00 8,00

12,00

14,00 15,00 15,00


194

Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

3563-X/’04

4459-2/’07

Φρεμάν Zαν-Pισάρ Tι είναι η κλινική; (Tα εργαλεία της ψυχαναλυτικής κλινικής) . . . . . . . . . . 14,00 Φρόυντ Άννα Tο Εγώ και οι μηχανισμοί άμυνας . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

ΨYXΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 4512-4/’08

4810-1/’08

Τζαβάρας Nίκος (Επιστημονική εποπτεία) Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία της σχιζοφρένειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Tομαράς Bλάσης – Kαραμανωλάκη Xαρά – Zέρβας Ιωάννης (Επιμέλεια) Θεραπεία ζεύγους (Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις από την ψυχαναλυτική, τη συμπεριφορική και τη συστημική οπτική) . . . . . . . . . 25,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

195

β ι β λ ί α γ ι α π α ι δ α γ ω γ ο ύ ς , εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές multimedia cd-rom

β ι β λ ί α γ ι α παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές multimedia cd-rom

β ι β λ ί α γ ι α π α ι δ α γ ω γ ο ύ ς , εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές multimedia cd-rom

β ι β λ ί α γ ι α παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές multimedia cd-rom

β ι β λ ί α γ ι α π α ι δ α γ ω γ ο ύ ς ,


ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΙΑ

2421-2/’99 2422-0/’99

1434-9/’95 2207-4/’98 2617-7/’99

0236-7

4175-1/’06

0190-5 2168-X

3184-4/’01 1161-7/’96 0929-4 3809-4/’04 0436-X 0490-9

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΝ Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Θ ΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. (Επιμέλεια) Λαϊκή παράδοση και παιδί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λαϊκή παράδοση και σχολείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. – Λιάπης Κώστας (Επιμέλεια) Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα . . . 11,00 Bαρβούνης Mανώλης Γ. Aφήγηση και αφηγητές στα ελληνικά παραμύθια . . . 10,00 Γκουγκουλή Κλειώ – Κούρια Αφροδίτη (Επιμέλεια) Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία (19ος και 20ός αιώνας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Γκούντμαν Πωλ Kριτική της κατεστημένης παιδείας (Yποχρεωτική δυσεκπαίδευση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπέτελχαϊμ Μπρούνο – Ζέλαν Κάρεν Μαθαίνοντας ανάγνωση (Η γοητεία του νοήματος για το παιδί ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Νηλ Αλεξάντερ Σάδερλαντ Σάμερχιλ (Το ελεύθερο σχολείο) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nτίκενς, Xένρυ, Xολτ, Λαγκιγιόμι κ.ά. H ιδεολογία της εκπαίδευσης κι η μάθηση της ελευθερίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπούλια-Tζελέπη Παναγιώτα (Eπιμέλεια) Aνάδυση του γραμματισμού (Έρευνα και πρακτική) . . 21,00 Πενάκ Nτανιέλ Σαν ένα μυθιστόρημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ποσλανιέκ Κριστιάν Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα . . 10,00 Ρεϊμόν-Ριβιέ Μπερτ H κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού . . . . . . . . . . . . . . 15,00 H κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σπινκ Τζων Τα παιδιά ως αναγνώστες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Συλλογικό Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1988:

0403-3 0233-2

Το παιδικό θέαμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φεντ Χέλμουτ Κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση . . . . . . . . . . . . . . .

6,00 9,00

197


198

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Γ Ι Α

Γ Ο Ν Ε Ι Σ

Φουντοπούλου Mαρία-Zωή SET 3072-7 T1 3005-0/’01 ... 0399-1

0528-5 1163-3 0287-1 1410-1/’95 1408-X/’95

MAΘHΣH KAI ΔIΔAΣKAΛIA (Bασικές αρχές της μάθησης

και η διδακτική αξιοποίησή τους στα γλωσσικά μαθήματα) Συνειρμική ψυχολογία . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄) Φρέιρε Πάουλο Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας Χενέκα Χανς Πέτερ Βασική κατεύθυνση της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χολτ Τζων Πέρα από το Σάμερχιλ (Η εναλλαγή της ελευθερίας) . Το σχολείο φυλακή κι η ελεύθερη μάθηση . . . . . . . . Oι ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών . . . . . . . Γιατί αποτυγχάνουν τα παιδιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πώς μαθαίνουν τα παιδιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 4893-4/’09 3605-4/’03

3602-3/’03 3604-7/’03

4326-8/’06 4674-9/’08 1733-6/’96

4476-9/’08

4783-8/’08

4387-8/’07

ΓΙΑ

11,00 10,00

11,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

ΓΟΝΕΙΣ

Κραμέρ Μπερτράν Επάγγελμα μωρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kρότι Eύη – Mάνι Aλμπέρτο Πώς να ερμηνεύουμε τα παιδικά σχέδια (H κρυφή γλώσσα των παιδιών) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λανιάντο Nέσια Παιδιά που ζηλεύουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λανιάντο Nέσια – Πιέτρα Tζιανφιλίππο Tα ψέματα των παιδιών (Γιατί τα λένε, πώς να τα ερμηνεύετε) . . . . . . . . . . . . . . . Μίλερ Λίζα Κατανοώντας το βρέφος σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mόρις Nτέσμοντ O θαυμαστός κόσμος του βρέφους . . . . . . . . . . . . . Mπένετ Στηβ & Pουθ 365 μέρες χωρίς τηλεόραση, 365 δημιουργικές ιδέες για σας και το παιδί σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντογιόν Ρισάρ Λουίζ Προετοιμάστε το παιδί σας για το σχολείο (Mε 300 εικονογραφημένα παιχνίδια) . . . . . . . . . . . . . . Παππά Bασιλική Γονείς, παιδιά και ΜΜΕ (Ένας οδηγός γονικής συμπεριφοράς) . . . . . . . . . . . . . Πέιντερ Ζενεβιέβ Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας ν’ αναπτυχθεί (Aπό νεογέννητο έως 3 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00

10,00 10,00

10,00 8,00 12,00

11,00

9,00

13,00

12,00


Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ω Ν - Δ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν ❖ Π Α Ι Δ Ι Κ Η

Υ Λ Ι Κ Α

3603-0/’03

4325-Χ/’06 4475-2/’07

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Σανταγκοστίνο Πάολα Πώς να διηγούμαστε ένα παραμύθι (... και να επινοούμε άλλα εκατό) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Στάινερ Nτέμπορα Κατανοώντας το παιδί σας (1 – 2 ετών) . . . . . . . . . . . 8,00 Τζόνσον Bίκυ – Βέρνερ Ρομπέρτα Oδηγός ανάπτυξης για προβληματικά παιδιά . . . . . . 12,00

Υ ΛΙΚΑ Ν ΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- Δ ΑΣΚΑΛ ΩΝ

2591-1/’99

0502-1 0141-0

1745-3/’97 2508-1/’99

Γκανά Γεωργία, Θεοδωρίδης Νίκος, Ζησοπούλου Ελένη, Καραχάλιου Kατερίνα, Κοκκίδου Μαρία, Χατζηκαμάρη Παναγιώτα Δέκα δημιουργικά βήματα για μια σχολική παράσταση (Kαι έξι παραστάσεις με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας) . . . . . . . . . . . . . . . . Κουρετζής Λάκης Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . Το θεατρικό παιχνίδι (Παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και θεατρολογική προσέγγιση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tράιν Mέχτχιλντ – Tζόπε-Στένγκλε Ίνγκριντ Παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας . . . . . . . . Xριστούλα-Πατελοδήμου Eλένη Tο θεατράκι του μύλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 12,00 15,00 10,00 6,00

Π A I Δ I K H Λ O ΓOT E X N I A 1. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ – Ε Ρ Ε Υ Ν A

Διεύθυνση σειράς: Κυριάκος Ντελόπουλος E.Λ.I.A. 1906-5/’97 1375-X/’95 1258-4

Tο παιδικό βιβλίο στην Eλλάδα τον 19ο αιώνα . . . . . 9,00 Εσκαρπί Ντενίζ Η παιδική και νεανική λογοτεχνία στην Ευρώπη . . . 12,00 Καρπόζηλου Μάρθα Το παιδί στην χώρα των βιβλίων (Συμβολή στην μελέτη των παιδικών αναγνωσμάτων) . . 12,00 ΛEΣXH MEΛETHΣ KAI EPEYNAΣ THΣ ΠAIΔIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ «OI ΔIAΔPOMEΣ» (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)

2823-4/’00

Μπενέκος Αντώνης Π. Τομές στην εξέλιξη της παιδικής μας λογοτεχνίας (Η περίπτωση του Ζαχαρία Παπαντωνίου) . . . . . . . . . . 18,00

199


200

Π Α Ι Δ Ι Κ Η

1327-X/’95 1367-3/’95

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Ντελόπουλος Κυριάκος Η «Παιδική Αποθήκη» και ο Δημήτριος Πανταζής . 6,00 Πάτσιου Βίκυ «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922) . . . . . . . . . . 12,00

2. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι SET 0414-9

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ.

T1 0415-7

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ (Ανιχνεύσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β΄ (Συζητήσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T2 0416-5 0651-6

H ελληνική παιδική λογοτεχνία κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1945-1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

SΕΤ 4731-9

IΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τ1 2954-4/’01

1257-5

Έρευνα και θεωρητικές προσεγγίσεις . . . (Τόμος Α΄) Πρόλογοι παιδικών βιβλίων: 19ος και 20ός αιώνας – Ένας διαχρονικός προβληματισμός για τα παιδιά και τα βιβλία τους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β΄) Aσωνίτης Πολυδεύκης H εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας . Γεωργίου-Nίλσεν Μυρτώ Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας Άντερσεν . . . . . . Καλλέργης Ηρακλής Eμμ. Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία . . . . . . . . . . . Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα (Επιμέλεια) Παιδική λογοτεχνία (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β΄)

SET 3189-8

KΥΚΛΟΣ ΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BΙΒΛΙΟΥ O KOΣMOΣ THΣ ΠAIΔIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ

Τ2 4728-9/’08

3187-1/’01 1180-3 1392-X/’95 1114-3

T1 3190-1/’01

4616-9

0920-1

0489-0

8,00 6,00

18,00

30,00 18,00 9,00 16,00

9,00 12,00

H συγγραφή και εικονογράφηση (Eπιμέλεια: Mαρία-Mάγδα Tζαφεροπούλου) (Τόμος Α΄) 18,00 Μιχαλοπούλου Kατερίνα – Χιωτάκη Eιρήνη Η ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος (Στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία) . . . . . . . . . 20,00 Παπανικολάου Ρούλα – Τσιλιμένη Τασούλα H παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη H παιδική λογοτεχνία στην εποχή μας . . . . . . . . . . . 6,00 Συλλογικό Β΄ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1986:

0955-8

H παιδική λογοτεχνία και το μικρό παιδί . . . . . . . . .

6,00


Β Α Σ Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

BAΣIKH BIBΛIOΘHKH Π POΣXOΛIKHΣ E KΠAIΔEYΣHΣ Διεύθυνση σειράς: Βασίλης Δ. Αναγνωστόπουλος

1188-4 1846-3/’97 3185-1/’02

4530-8/’07

2940-0/’00 2208-2/’98 2074-9/’00 3218-6/’02 1698-8/’96 3009-3/’01

2533-2/’99

2130-2/’98

4377-9/’07

3435-8/’03

4616-9/’08

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. Γλωσσικό υλικό για το νηπιαγωγείο (Από τη θεωρία στην πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tέχνη και τεχνική του παραμυθιού . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. (Επιμέλεια) H γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση (Προφορική επικοινωνία – Aνάγνωση – Γραφή και γραπτή έκφραση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Αντωνακάκης Δημήτρης – Χιωτάκη Ειρήνη Μουσική Παιδαγωγική (Διαθεματικές εφαρμογές για μικρά παιδιά) . . . . . . . . . 25,00 Βιδάλη Άννα Νεοτερικότητα, αγωγή και προσχολική ηλικία . . . . . 14,00 Γάκου Eύη Προαναγνωστικές δραστηριότητες . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γιαννικοπούλου Aγγελική A. Aπό την προανάγνωση στην ανάγνωση (Oδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς) . . . . . . . . . . . . 15,00 H γραπτή γλώσσα στο νηπιαγωγείο . . . . . . . . . . . . . 20,00 Zαν Zορζ H δύναμη των παραμυθιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Θάνου Aγγελική Πειράματα στο νηπιαγωγείο (Θεωρητικό υπόβαθρο και δραστηριότητες) . . . . . . . . . 14,00 Κακανά Δόμνα – Τσολάκη Κατερίνα Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία – Δραστηριότητες (Aπό τη θεωρία στην πράξη) . . . . . . . 15,00 Kούγιαλη Γιώτα Ψυχοκινητικές δραστηριότητες για νήπια και προνήπια (Mια δραστηριότητα για κάθε μέρα) . . . . . . . . . . . . . . . * Μαγουλιώτης Απόστολος N. ΚOΥΚΛOΘΕΑΤΡO I. Κούκλες – Σκηνικά – Παίξιμο (Τρόποι – Είδη – Πατρόν) (Προτάσεις για διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mιχαηλίδης-Nουάρος Aνδρέας H δομή ενός ελληνικού μύθου (H εσωτερική ζωή και ψυχοσύνθεση του παιδιού στην Eλλάδα) . . . . . . . . . 12,00 Mιχαλοπούλου Kατερίνα – Xιωτάκη Eιρήνη Η ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος (Στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία) . . . . . . . . . 20,00

201


202

Τ Ο

1145-5

4392-2/’07

4431-8/’07

2295-8/’98

1763-3/’97 1215-7 1203-6 3436-6/’03

4302-1/’06

Β Ι Β Λ Ι Ο

Σ Τ Η Ν

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Παπανικολάου Ρούλα Oργάνωση και διαμόρφωση του χώρου στο νηπιαγωγείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σακκής Δημήτρης Α. – Τσιλιμένη Τασούλα Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον (Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας) . . . 25,00 Σέξτου Περσεφόνη Δραματοποίηση – Tο βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή (Mέθοδοι – Eφαρμογές – Iδέες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σταματοπούλου Δέσποινα Aισθητική καλλιέργεια και μορφές έκφρασης των νηπίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμας Γκλυν – Σιλκ Aνζέλ H ψυχολογία του παιδικού σχεδίου . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τσιλιμένη Τασούλα Δ. ΚOΥΚΛOΘΕΑΤΡO II – 62 νέα έργα . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γιορτές στο νηπιαγωγείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Oι μικρές ιστορίες κατά την εικοσαετία 1970-1990 (Γραμματολογική, παιδαγωγική και γλωσσική εξέταση) . 17,00 Tσολάκη Kατερίνα Δ. Παιδαγωγικό υλικό για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (Δραστηριότητες για τα Μαθηματικά) . . . . . . . . . . . . . . 16,00

TO BIBΛIO

ΣTHN

EKΠAIΔEYΣH

1. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Υ Σ Κ Α Ι Μ Α Θ Η Τ Ε Σ

4863-7/’09

3070-0/’01 3052-2/’01

3485-4/’03 3507-9/’03

Aγγελίδου Eυαγγελία – Tσιλιμένη Tασούλα H αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλλοντική Eκπαίδευση (Δραστηριότητες και προτάσεις για την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aναγνωσταράς Δημήτρης X. Mεθοδολογία σύνθεσης και περίληψης κειμένων (Για το Γυμνάσιο) . . . . . . . . . . . . Mεθοδολογία σύνθεσης και περίληψης κειμένων (Για το Λύκειο) . . . . . . . . . . . . . . Aναγνωστόπουλος Bασίλης Δ. Γλώσσα και λογοτεχνία στην εκπαίδευση . . . . . . . . . Aναγνωστόπουλος Bασίλης Δ. (Eπιμέλεια) Θέατρο σκιών και εκπαίδευση . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,00

11,00 11,00 16,00 16,00


Τ Ο

4548-3/’07

3062-X/’01

1237-0 1238-9 1239-7 1031-9/’97 0009-7

2694-0/’00 2780-7/’00 1016-5 SET 1019-X T1 1020-3 T2 1021-1 T3 1022-X SET 0409-2 T1 0410-6 T2 0564-1 T3 1148-X/’95 2822-6/’00

2413-1/’99

5135-4/’10

2592-8/’99

Β Ι Β Λ Ι Ο

Σ Τ Η Ν

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Αρχοντάκης Μανόλης Ν. Ορθογραφώ (Θέματα γραμματικής και ορθογραφίας για μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Bαφίδης Γιάννης Λεξιλογικές ασκήσεις για το Λύκειο (Aπαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της Nεοελληνικής Γλώσσας) . . . 12,00 Βελλοπούλου Δέσποινα, Δανδουλάκη Πηγή, Oμήρου Ελβίρα, Χαρισμίδου Tούλα, Χριστοπούλου Ντίνα Μαθηματικά για τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο πρώτο) 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο δεύτερο) 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο τρίτο) 5,00 Bόρνινγκ Aγγελική Mια σύντομη Iστορία του ελληνικού πολιτισμού . . . . 15,00 Γεωργούδης Στράτος – Ραβάνης Κώστας Θέματα Φυσικής (Έργο – Eνέργεια, Oρμή – Κρούση) . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Δάλκος Γεώργιος Σχολείο και μουσείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Δανιήλ Μαρία Ομήρου Ιλιάδα (Για μαθητές γυμνασίου) . . . . . . . . . . . 15,00 Εμμανουηλίδης Παναγιώτης Λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής . . . . . . . . . . 12,00 Καμαράτου-Γιαλλούση Ειρήνη ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο εργασίας 1) 6,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο εργασίας 2) 6,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο εργασίας 3) 6,00 Καμπανάς Γιώργος Θεωρία της Μουσικής Σημειογραφίας . . (Τόμος Α΄) 30,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β΄) 30,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) 30,00 Κάσσος Βαγγέλης Η «Tέταρτη Διάσταση» του Γιάννη Ρίτσου (Mια ανάγνωση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Kοκκινάκη Nένα – Γεωργιάδου Aγάθη – Γιαννακίτσα Nάγια Nεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία – Προτάσεις ερμηνείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κουρμπέτης Βασίλης – Χατζοπούλου Μαριάννα Μπορώ και με τα μάτια μου (Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές) . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Κρεββατάς Δημήτρης Οι τρεις μεγάλοι τραγικοί: Ευριπίδης – Σοφοκλής – Αισχύλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

203


204

Τ Ο

5172-9/’10 SET 3437-1 T1 3438-8/’02 T2 3456-2/’03

0447-5 1971-5/’97

0193-X

SET 0988-4 Τ1 0989-2 Τ2 1295-8 4952-8/’09

2804-8/’00 3797-6/’04

3662-7/’04 4809-5/’08

2095-0/’98

3899-7/’05

Β Ι Β Λ Ι Ο

Σ Τ Η Ν

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Κωτσαλίδου Δόξα Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mαγουλιώτης Aπόστολος N. Eικαστικές δημιουργίες I – Mέσα από την παρατήρηση (Iδέες – Σκέψεις – Προτάσεις δραστηριοτήτων) . . . . . . 15,00 Eικαστικές δημιουργίες II – Mέσα από τη φαντασία (Iδέες – Σκέψεις – Προτάσεις δραστηριοτήτων) . . . . . . 17,00 Μηλιάς Τζώρτζης – Κούβακας Γιώργος Ανόργανη Χημεία με κόμικς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mηλιάς Tζώρτζης – Mηλιώρης Γιώργος Bιολογία με κόμικς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μιχαηλίδης Απόστολος – Λόγγος Γιώργος – Μολφέτας Σπύρος Θέματα Βιολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μολφέτας Σπύρος – Λεωνίδας Ευθύμιος – Ball Elizabeth ΒΙOΛOΓΙΑ – Ένα ταξίδι στη ζωή 1. H βιολογία του κυττάρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 2. Γενετική. Το γενετικό υλικό και η έκφρασή του . . 18,00 Mπερερής Πέτρος – Tρούκη Eύη Λόγος και επικοινωνία στην εκπαιδευτική πράξη (Pητά και άρρητα μηνύματα κατά τη διαμόρφωση του επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική τάξη) . . . . . . 25,00 Μπρισίμη-Μαράκη Pένα Ένας αιώνας Ελλάδα (Μια διαφορετική προσέγγιση στη σχολική ιστορία) . . . 15,00 Nεοελληνική γραμματική για Έλληνες και ξένους (Kανόνες – Πίνακες – Aσκήσεις και Bοηθητικό υλικό) (Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Nέο λεξικό – Oμαλά και ανώμαλα ρήματα της αρχαίας Eλληνικής (H τέχνη της κλίσης τους) . . . . 20,00 Νεοελληνική Γλώσσα (Κείμενα, ασκήσεις και υποστηρικτικό υλικό για πολύγλωσσες τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου – Με λεξιλόγιο σε αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά και ρωσικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Nτόκος Θανάσης Xρηστική εισαγωγή στο μυθιστόρημα (Σχολές και τάσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) . 9,00 Pεπούση Mαρία Mαθήματα ιστορίας (Aπό την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση) . . . . . . . . . 25,00


Τ Ο

4519-3/’07

2580-4/’99

3065-4/’01 3051-4/’01

Β Ι Β Λ Ι Ο

Σ Τ Η Ν

205

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Σέξτου Περσεφόνη Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μουσειακή Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα και Λογοτεχνία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τσακρής Παναγιώτης A. Στοιχεία θεωριών της λογοτεχνίας και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη . . . . . . . . . . . . 6,00 Τσιαγκλής Δημήτρης Δ΄ ΔHMOTIKOY A. Ελληνικά (Γραμματική της λέξης και της πρότασης) . 13,00 B. Ελληνικά (Γραμματική κειμένου και καλλιέργεια

γραπτής έκφρασης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 E΄ ΔHMOTIKOY T1 3286-X/’02 A. Γραμματική (Της λέξης και της πρότασης) . . . . . . . . T2 3287-8/’02 B. Γραπτή έκφραση (Γραμματική κειμένου) . . . . . . . . . SET 3361-0 ΣT΄ ΔHMOTIKOY T1 3360-2/’02 A. Γραμματική (Της λέξης και της πρότασης) . . . . . . . . T2 3359-9/’02 B. Γραπτή έκφραση (Γραμματική κειμένου) . . . . . . . . . SET 3285-1

5128-6/’10

13,00 12,00 11,00 10,00

Χαλεβελάκη Μαρία Μια εισαγωγή στη σημειολογία: Θεωρία και εφαρμογές 15,00

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

3405-6/’02

3983-X/’05

2603-7/’99

Kυνηγός Xρόνης – Δημαράκη Eυαγγελία B. (Eπιμέλεια) Nοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα (Παιδαγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής) . . . . . . . 30,00 Pετάλης Συμεών (Eπιμέλεια) Oι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Σολομωνίδου Χριστίνα Εκπαιδευτική τεχνολογία (Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση) . . . . . . 15,00

3. Μ ΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ I N T E R N E T

3100-6/’01

4950-4/’09

Γαβρίλης Kωνσταντίνος – Γαβρίλης Δημήτρης Mαθηματικά – Αξιοποίηση του Internet στη μάθηση και τη διδασκαλία (Για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς. Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 GoogleTM Mάρκετινγκ και διαφήμιση μέσω της GoogleTM . . . . 16,00


206

Λ Ε Ξ Ι Κ Α

2911-7/’00

3024-7/’01

3440-4/’02

3064-6/’01

Γκούτσιας Αντώνιος I. Φυσική – Τα εργαστήρια φυσικής όλου του κόσμου στον υπολογιστή σας (Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και για όλες τις κατευθύνσεις) . . . . . . . . . . . . . Φυσική – Tαλαντώσεις ηλεκτρικές και μηχανικές (Γ΄ Λυκείου – Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) . . Hλιάδης Nίκος Tεχνολογία – Αξιοποίηση του Internet στη μάθηση και τη διδασκαλία (Για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) Kασκαντάμη Mαρία B. Aρχαία, Nέα, Iστορία (Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου) . . . . . . . . . .

25,00 12,00

25,00

15,00

ΛEΞIKA Δημητρίου Σωτήρης SET 1269-9 ... T2 2778-5 T3A 1270-2 T3B 1271-0 ... ...

0333-9 4453-0/’07 4454-7/’07 2393-1/’99 4391-5/’99

3304-1/’02 3870-1/’04

...

3893-5/’04

ΛΕΞΙΚO OΡΩΝ 1. Σημειολογικής και δομικής ανάλυσης

της τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2. Επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης . . . . . . . . 3. Γλωσσολογίας Α΄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3α. Γλωσσολογίας Β΄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Σημαντικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Κυβερνητικής, δομισμού και της θεωρίας

των συστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κονταράτου Φλώρα Νέα γραμματική της ιταλικής γλώσσας . . . . . . . . . . . Κορακιανίτης Βασίλης Νέο σύγχρονο ελληνο-ιαπωνικό λεξικό . . . . . . . . . . Νέο σύχρονο ιαπωνο-ελληνικό λεξικό . . . . . . . . . . . Mανδραβέλης Πάσχος Eίπαν... (Λεξικό του έξυπνου λόγου) . . . . . . . . . . . . . . Mπαδογιαννάκις Γιάννης Χρονο-λόγια (Αναφορές στο χρόνο από την αρχαιότητα στις μέρες μας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πανταζής Nικόλαος Aπ. Nέο Aγγλο-Eλληνικό λεξικό τεχνικών όρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) Nέο Eλληνο-Aγγλικό λεξικό τεχνικών όρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) Πετσίνης Λάμπρος Ελληνο-ρουμανικοί διάλογοι (Και μικρός τουριστικός οδηγός της Ρουμανίας – Χρήσιμο βοήθημα για τον επισκέπτη της Ρουμανίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xατζηγάκης Σωτήρης M. Ψήγματα γνώσης και σοφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,00 9,00 30,00 30,00 17,00

25,00

40,00 60,00

5,00 25,00


Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ι

Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ ❖ M U L T I M E D I A

C D - R O M

H ΛEKTPONIKOI Y ΠOΛOΓIΣTE Σ Mανδραβέλης Πάσχος 1991-X/’97 2021-7/’98

TA ΠAIΔIA, OI ΓONEIΣ KAI H ΠΛHPOΦOPIKH 1. O πρώτος μου υπολογιστής . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. H ιστορία των υπολογιστών . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M U LT I M E D I A

9,00 9,00

CD-ROM

APX AIOΛOΓIKOI TOΠO I – Μ Ο Ρ Φ Ε Σ – Μ Ο Υ Σ Ε Ι Α

3522-2/’04

3081-6/’02

2667-3/’00

3521-4/’04

Hellenic Ministry of Culture Melina Mercouri (Development: Melina Mercouri Foundation – High Performance Information Systems Lab, University of Patras) (Publication & Distribution) CD-ROM & VIDEO-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 Μουσείο Μπενάκη Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη (Aνάπτυξη και αποκλειστική διάθεση) . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Υπουργείο Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη (Ανάπτυξη: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη – Εργαστήριο υψηλών επιδόσεων Παν/μίου Πατρών) (Αποκλειστική διάθεση) CD-ROM & VIDEO-CD . . . . . . . 49,00 Xατζηασλάνη Kορνηλία – Mαυρομμάτης Σωκράτης Περίπατοι στον Παρθενώνα (Eλληνική και αγγλική έκδοση) (Ίδρυμα Mελίνα Mερκούρη) 15,00

EΓK YK ΛOΠAIΔIK A

1826-3/’97

3079-4/’01 3080-8/’01

Αφιέρωμα Aδελφοί Mανάκια (Πρωτοπόροι της εικόνας στα Bαλκάνια) . . . . . . . . . . . . 30,00 Θέατρο Ελληνικών χορών «Δόρα Στράτου» Eλληνικές παραδοσιακές φορεσιές . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Παπαλιού Ντορίνα (Επιμέλεια) Kαραγκιόζης – H μαγεία του Θεάτρου Σκιών . . . . . . 30,00

207


208

M U L T I M E D I A

C D - R O M

EK ΠAIΔE Y TIKO ΛOΓI Σ M I KO ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2278-3/’99

Aυτοματοποιητική Ήρωνα του Aλεξανδρινού . . . . . 25,00 ΑTOMA ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ

960-8191-13-0/’02

960-8191-21-1

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας Nόημα – Λεξικό της Eλληνικής Nοηματικής Γλώσσας DVD-ROM (Συμπαραγωγή Iνστιτούτου Eπεξεργασίας του Λόγου, Oμοσπονδίας Kωφών Eλλάδας και Eκδόσεων Kαστανιώτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Παιδικό Λεξικό Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 ΓEΩΓPAΦIA – ΠEPIBAΛΛONTIKH EKΠAIΔEYΣH ΠΟΤΑΜΙΑ (Για μαθητές ΣT΄ Δημοτικού και A΄ Γυμνασίου)

3076-X/’01 3077-8/’01 3078-6/’01

. . ./’02

Aτομική άδεια χρήσης λογισμικού . . . . . . . . . . . . . . 32,00 Aτομική άδεια χρήσης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές, δασκάλους και καθηγητές . . . . . . 75,00 Άδειες χρήσης για δίκτυο 12 χρηστών (Περιλαμβάνει ένα CD-ROM με το λογισμικό για χρήση δικτύου και ένα αντίτυπο του πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,00 Bοτανικός Kήπος και ζιζάνια της Mεσογείου (*) Άδειες χρήσης για δίκτυο 10 χρηστών (Περιλαμβάνει δύο CD-ROM με τα λογισμικά, τα εγχειρίδια χρήσης, τα βιβλία για το μαθητή και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον καθηγητή) .1000,00 EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA

3654-7/’03

4464-6/’07

Δαπόντες Nίκος, Iωάννου Στυλλιανός, Mαστρογιάννης Iάκωβος, Tζιμόπουλος Nίκος, Tσοβόλας Σπύρος, Aλπάς Aλέξανδρος O δάσκαλος δημιουργός (Προτάσεις για παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο Nηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο) (Bιβλίο και CD-ROM με εκπαιδευτικές δραστηριότητες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Ξέστερνου Μαρία – Ηλιοπούλου Μελίνα Το τρενάκι των ρημάτων (Εκπαιδευτικό λογισμικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας των ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας – Α΄, Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου) 23,00

(*) Οι τιμές αυτές καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης.


M U L T I M E D I A

. . ./’07

4582-7/’07 4583-4/’07 4584-1/’07 3308-4/’03

C D - R O M

MAΘHMATIKA CABRI-GEOMETRY II PLUS

Διαδραστικό λογισμικό γεωμετρίας (Ευκλείδειος και καρτεσιανή γεωμετρία για όλους! – Εκπαιδευτικό λογισμικό με γεωμετρικά αντικείμενα που βασίζεται σε ισχυρά μαθηματικά ερείσματα) Για ένα χρήστη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 Για 2-10 χρήστες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 Χωρίς περιορισμό στον αριθμό χρηστών . . . . . . . . . 600,00 Pετάλης Σίμος – Tσέλιος Γιώργος Mαθήματα HTML: Aπό το απλό στο σύνθετο (Bιβλίο και CD-ROM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 MOYΣIKH

4658-9/’03

3888-4/’04

Θεοδωράκης Mίκης – Αράπης Δημήτρης Καρναβάλι – Μια ιστορία της θάλασσας (Audio CD & DVD Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,20 Nτινόπουλος Kώστας Mουσικός κόσμος (Περιλαμβάνει DVD-ROM με το λογισμικό και AUDIO-CD με τραγούδια σχολικών εορτών) . . . . . . . . 30,00 ΣEΞOYAΛIKH AΓΩΓH

2572-3/’01

Kαλώς ήλθες, αδερφάκι (Για παιδιά ηλικίας 5-10 χρόνων) 25,00 TEXNH ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

2082-9/’98

Σταθμός της Tέχνης (Για παιδιά από 8 ετών και άνω) (Πικάσο – Mαγκρίτ – Mάλεβιτς – Γουόρχολ – Tσαρούχης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 ΦIΛOΣOΦIA

2156-6/’99

O κόσμος της Σοφίας (H ανθρώπινη περιπέτεια στα 3.000 χρόνια φιλοσοφικής σκέψης) (Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο μπεστ σέλερ του Jostein Gaarder) . 50,00

EK ΠAIΔE Y TIK A ΠAIXN I Δ I A ΔEΞIOTEXNIA – ΛOΓIKH – ΠAPATHPHTIKOTHTA 2083-7/’98 2332-1/’99

Aκαδημία μαγισσών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 H Xιονάτη και οι επτά κοκκινοσκουφίτσες . . . . . . . . 25,00 MOYΣIKH

1913-8/’97

O Lemon Dog® στις Xώρες του Ήχου (Ένα μουσικό παιχνίδι για παιδιά 4-8 ετών) . . . . . . . . . . 22,00

14 – Γενικός Θεματικός Νο 15

209


210

M U L T I M E D I A

C D - R O M

K ΛAΣIK A ΠAPAMYΘI A & I Σ TO P I E Σ (Bιβλίο, CD και CD-ROM) OYAΪΛNT OΣKAP 2324-0/’98

O Eγωιστής Γίγαντας (Σε συνεργασία με την EXODUS A.E.) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

Σ YΛΛEK TIK A KOMIK Σ 2157-4/’98

AKOYAMAN

Πόλεμος των νερόκοσμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 2158-2/’98

MΠATMAN

Συνέταιροι στον κίνδυνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 2159-0/’98

ΣOYΠEPMAN

O μυστηριώδης συννεφάνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . 14,00 2160-4/’98

ΣOYΠEPMΠOΪ

Kατάσκοποι από το διάστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

για και για και για και για και για και για και για και

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

211

παιδιά νέους παιδιά νέους παιδιά νέους παιδιά νέους παιδιά νέους παιδιά νέους παιδιά νέους


Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Λ Α Ϊ Κ Η

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η ❖ Φ Υ Σ Η

Κ Α Ι

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

M YΘ OΛO Γ I A – Λ A Ϊ K H Π A PA ΔOΣ H 1118-8/’95 1123-4/’95 1124-2/’95 1119-6/’95 1122-6/’95 1110-2/’95

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Ταχταρίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τραγουδάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κάλαντα – Παινέματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαχνίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παιχνίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παροιμίες – Ευχές – Σοφά λόγια . . . . . . . . . . . . . . . Γεραλής Γιώργος

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2946-X/’00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ I. Oι Θεοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 II. Oι Ήρωες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

3835-3/’04

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι τα δύο σε κουτί) 30,00 Mπάξτερ Nίκολα O γύρος του κόσμου σε 80 παραμύθια . . . . . . . . . . 14,00

2614-2/’99

ΦYΣH 4197-3/’06

3508-7/’03 1755-0/’97

KAI

EΠIΣTHMH

Θαλάσσης Νέαρχος Σεισμοί – Τι είναι και πώς τους αντιμετωπίζουμε (Ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 12,00 Kαραλάζου Θωμαή www.ΔASOS.gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kούπερ Xέδερ – Xένμπεστ Nάιτζελ Mαύρες τρύπες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mαχά-Eυαγγελοπούλου Tώνη – Kαραλάζου Mιμίκα

1073-4/’98

ΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΥ 1. Eγώ και το περιβάλλον μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. H Γη, το κοντινό μου περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . 3. T’ αστέρια κι ο ήλιος, το μακρινό μου περιβάλλον

4772-2/’09

365 απίθανα γεγονότα & ρεκόρ για τη φύση . . . . . . . 19,00

0727-X/’98 0947-7/’98

5,00 5,00 5,00

Μόρις Nιλ

4258-Χ/’07 1732-1/’97

Ντέιβις Τζιλ 365 απίθανα γεγονότα & ρεκόρ για τα πάντα . . . . . . 17,50 Oρ Pίτσαρντ Aγαπώ τη φύση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τσιλιμένη Τασούλα – Τούρκο Τιτσιάνα ΖΩΑ

1338-5/’95 1337-7/’95

Το αρκουδάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το κάστρο της Καρέτα-Καρέτα . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,00 5,00

213


214

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Γ Ι Α

Π Α Ι Δ Ι Α

Τσιλιμένη Τασούλα – Τούρκο Τιτσιάνα (συνέχεια) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1339-3/’95 1681-3/’97

Πώς ένα βιβλίο έγινε χαρταετός . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Φορνάρι Tζουλιάνο Tαξίδι στο σώμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

OΔHΓOI ΓIA MIK P OY Σ P O B I N ΣO N E Σ

1777-1/’97 1775-5/’97

Γκουριέ Tζέιμς Στο δάσος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mπεζουέλ Συλβί Στην εξοχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

TEXNEΣ

ΓIA

ΠAIΔIA

1. Z ΩΓPAΦIK H

Zαχαροπούλου Kατερίνα 1749-6/’97

TSOCLIS – O Άγιος Γεώργιος και ο πύθωνας

(Παιχνίδι με την τέχνη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Zιραρντέ Συλβί – Mερλώ-Ποντύ Kλαιρ – Σαλάς Nεστόρ 1652-X/’96 1653-8/’96

ΠAIXNIΔIA ME THN TEXNH NTA BINTΣI – H τέχνη του Λεονάρντο . . . . . . . . . . . . 16,00 TZOTO – Oι τοιχογραφίες του Tζότο . . . . . . . . . . . . . 16,00

2. ΘEATP O

0402-5 0108-5/’03 ... 3581-8/’03

Αλεξίου Έλλη Tραγουδώ και χορεύω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μια μέρα στο γυμνάσιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Έτσι κάηκε το δάσος – Μόνο από αγάπη . . . . . . . . . 8,00 Παίζουμε κουκλοθέατρο; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαλατζόπουλος Γιάννης ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

4789-0/’08

1106-4

1153-6 1185-3

Αριστοφάνης (Όρνιθες – Ειρήνη – Βάτραχοι: Ελεύθερη διασκευή των έργων και οδηγίες για σχολικές παραστάσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπακουνάκης Νίκος Μια μέρα με τον Λούντβιχ (Μουσική παράσταση για παιδιά) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ξανθούλης Γιάννης Μέσα στο νερό δασκάλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο . . . . . . . . . . .

12,00

10,00 10,00 10,00


Β Ι Β Λ Ι Α

1167-6/’03 1175-7 2410-7/’99 0555-5/’95 0556-2/’95 0557-9/’03 4312-8/’06

215

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Ξανθούλης Γιάννης (συνέχεια) O Μάγος με τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τύμπανο, τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα . . . . . . . . . Mια τρελή τρελή πολυκατοικία . . . . . . . . . . . . . . . . . Τριβιζάς Ευγένιος Τα γουρουνάκια κουμπαράδες . . . . . . . . . . . . . . . . . Το μεγάλο ταξίδι του Τουρτούρι . . . . . . . . . . . . . . . . Oι ιππότες της τηγανητής πατάτας . . . . . . . . . . . . . . Φακίνου Ευγενία Ντενεκεδούπολη (Πέντε έργα για κουκλοθέατρο) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10,00

B I B Λ I A Δ PA Σ T H P I O T H T Ω N 1412-8/’95 0270-7 0271-5

Γεωργάρας Θανάσης Με χαρτί και με ψαλίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γουότερς Γκάμπυ Επιστημονικά και μαγικά τρικ (Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού) . . . Επιστημονικά παράδοξα (Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού) . . . . . . . Κόμπανι M. – Ασένσιο A.

8,00 6,00 6,00

MAΘHMATA ΜΑΓΕΙΑΣ 0389-4 0390-8 0388-6 0387-8 0386-X 1095-5 1094-8 0540-4 0571-4 0574-9 0576-5 0575-7 0572-2 0570-6 0573-0 0580-3 0581-1 0579-X 0578-1 0577-3

Μαθητευόμενο φάντασμα (Β΄-Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . 5,00 Μαθητευόμενος μάγος (B΄-Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . 5,00 Μαθητευόμενος της νεράιδας (B΄-Γ΄ Δημοτικού) . . . . 5,00 Μαθητευόμενος γίγαντας (B΄-Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . 5,00 Μαθητευόμενο τζίνι (B΄-Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . 5,00 Mαντουβάλου Σοφία – Bασιλειάδου-Βούκα Mαρία Ζωγραφίζω γράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ζωγραφίζω αριθμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Μέρτενς Ρουθ Μαθαίνω να μετρώ (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Oι πρώτοι αριθμοί (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Από το 1 ως το 10 (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Παίζω και μετρώ (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Προσθέτω και αφαιρώ (5-6 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . 5,00 Παιχνίδια με τα σχήματα (5-6 χρόνων) . . . . . . . . . . . 5,00 Συγκρίνω και μετρώ (6-7 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Ανακαλύπτω τα σχήματα (6-7 χρόνων) . . . . . . . . . . . 5,00 Εξερευνήσεις με αριθμούς και σχήματα (7-8 χρόνων) 5,00 Παιχνίδια πολλαπλασιασμού (7-8 χρόνων) . . . . . . . . 5,00 Παίζω με την αριθμομηχανή (7-9 χρόνων) . . . . . . . . 5,00 Μαθηματικά τέρατα (8-9 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Oδηγός για γονείς και δασκάλους . . . . . . . . . . . . . . . 5,00


216

Β Ι Β Λ Ι Α

0722-9

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Μουντές Ματθαίος – Τσακνιά Εύη Το βιβλιοπαιχνίδι των Χριστουγέννων (Γ΄-Δ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Μπαγιάθ Z. – Μπλαντέ Ντ. ΛΥΣΕ ΤO ΑΙΝΙΓΜΑ

0385-1 0384-3 0383-5 0382-7

0372-X SET 0203-0 T1 0204-9 SET 0203-0 T2 0205-7 SET 0516-1 T1 0517-X T2 0518-8 T3 0519-6 T4 0520-X 0398-3 0278-2 0279-0 0281-2 0280-4

0373-8 3649-0/’03 4364-9/’07

Oι ΜΠΙΤ και το μυστηριώδες κιβώτιο (Δ΄-E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι ΜΠΙΤ και ο ασημένιος φασιανός (Δ΄-E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι ΜΠΙΤ στη Βίγια Μιλ (Δ΄-E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι ΜΠΙΤ και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Δ΄-E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπάτερφιλντ Μόιρα Παιχνίδια στον αέρα (E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . Μπιές Φρανσουάζ Χαρούμενα ζώα (E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . Παγκάν Σιλβέτ Αποκριάτικα πρόσωπα (E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . Παρθενίου Γιώτα

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00

Θ’ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΦΡΡΡ... ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ 1ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00 2ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00 3ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00 4ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00

Πικόν Ντανιέλ Πολύχρωμοι χαρταετοί (E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . 8,00 Ποκό Φρανσουάζ – Μονταντρέ Ελέν Παιχνίδια με μυστήριο (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Παιχνίδια με τελίτσες (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Παιχνίδια στο αυτοκίνητο (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Παιχνίδια με χρώματα (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Πότερ Tόνυ Παιχνίδια στο ταξίδι (E΄-ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . 6,00 Σιάκη Mατίνα Tο μυστήριο της κλεμμένης ολυμπιακής φλόγας . . . 18,00 Συλλογικά Το βιβλίο των κοριτσιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 ΑΣΤΡΑΠΗ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

0391-6 0392-4

Αξέχαστες διακοπές (Γ΄-Δ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . Μεγάλα παιχνίδια (Γ΄-Δ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . .

6,00 6,00


Π Ρ Ω Τ Η

217

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

Τσιλιμένη Τασούλα – Τσακνιά Εύη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ 1210-9/’03 1212-5/’03 1211-7/’03 1213-3/’03

Το αυγό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το καπέλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το ψαράκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ομπρέλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,00 6,00 6,00 6,00

Π PΩTH A NAΓNΩΣH 1216-8 1249-4 1248-6/’95 1250-8/’95

3717-9/’04 3353-X/’02 3354-8/’03

0492-0

0351-7 0346-0 0347-9 0348-7 0349-5 0350-9 3441-2/’02 ... 4298-9/’06 4324-1/’06

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. – Τσιλιμένη Τασούλα Φθινοπωρινό ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Χειμωνιάτικο ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ανοιξιάτικο ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Καλοκαιρινό ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Aντωνιάδη Θάλεια Γιατί χαμογελάει το αυγουστιάτικο φεγγάρι . . . . . . . . 12,00 Bάρβογλη Λίζα Σου έχω πει 1000 φορές να μη λες υπερβολές (Με ένθετο στα αλβανικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Έχασα το χρώμα μου και ψάχνω να το βρω! (Με ένθετο στα αλβανικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Βλάμη Εύα Νεράιδες του βυθού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Γκρέιτερ Μάικλ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΕ ΤO ΓΙΓΑΝΤΑ Η Κυριακή με το Γίγαντα (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . Η Δευτέρα με το Γίγαντα (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . Η Τρίτη με το Γίγαντα (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . Η Τετάρτη με το Γίγαντα (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . Η Πέμπτη με το Γίγαντα (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . Η Παρασκευή με το Γίγαντα (Α΄-Β΄ Δημοτικού) . . . . . .

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Γουργιωτοπούλου Άννα Θ. H ιστορία του Kρεμ και της Kοραλλένιας . . . . . . . . . 11,00 Δειλινός Δημήτρης Στο βυθό του Αιγαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Διβάνη Λένα Τα όνειρα της Νίνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ζέη Άλκη Γατοκουβέντες (Μια μικρή ιστορία για ένα μεγάλο γάτο, δυο μικρά παιδιά, μια παχουλή γιαγιά και ένα μεγάλο καύσωνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00


218

Π Ρ Ω Τ Η

... ... ... 0550-1 3256-8/’02 3446-3/’02 3909-0/’04 1638-4/’96 ... 3839-6/’04 4211-3/’07 4136-2/’06 1641-4/’96 1697-X/’96 1093-9/’96 2028-4/’97 ... ... ... ... 1702-X/’96 1713-5/’96 0118-2 ... 3192-8/’01 3475-7/’03

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

Ιερωνυμίδη-Κατσουλίδη Σόνια (Κείμενο-Εικόνες) H Κρυσταλλούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κάνιστρα Πολυξένη Δώδεκα λαϊκά τραγούδια με ζωγραφιές . . . . . . . . . . Καρατζαφέρη Ιωάννα Μια διπλή παιδική ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κλιάφα Μαρούλα 12+1 παραμύθια από τη Θεσσαλία . . . . . . . . . . . . . . Kολόντι Kάρλο Πινόκιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι περιπέτειες του Πινόκιο σε κόμικ . . . . . . . . . . . . . Kούνδουρος Nίκος Oι ζωγραφιές της Διαλεχτής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kουτάλου Mαριάννα Oι άνθρωποι είναι περίεργοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κριστ Δέσπω Η ιστορία της Τρανούπολης και των Τρελοπουλαίων Λυχναρά Λίνα H Λυδία στη Xώρα των Xρωμάτων . . . . . . . . . . . . . . ΜακΚάλεν Σαμ Μπίλυ ο Ανάποδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜακΡέυ Tομ – Oδριοθόλα Eλένα Το Αντίθετο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mανταδάκη Σμαράγδα Tο παραμύθι της Aσπροπαπουτσίτσας . . . . . . . . . . . Mαντουβάλου Σοφία Aλφαβήτα χάχανα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O μαγικός καθρέφτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο σύννεφο που έβαλε τα κλάματα . . . . . . . . . . . . . . Μαρίνος Γιώργος M. Το ποίημα με τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O εξωγήινος του κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τα ποιήματα του κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το αυτοκίνητο του κυρ κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . H γιορτή των ζώων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aν είχα... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαρουλάκης Νίκος (Κείμενο-Εικόνες) Το μαγικό τσουκάλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι πιο μικροί μας φίλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mελά-Φλώρου Zάννα Φ. O τυχερός πελεκάνος και οι διάσημοι φίλοι του . . . Mοδέα Mόιρα Oι αγώνες στην Aρχαία Oλυμπία . . . . . . . . . . . . . . .

6,00 6,00 6,00 11,00 20,00 25,00 12,00 6,00 6,00 12,00 10,50 12,00 9,00 12,00 9,00 13,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 11,00 11,00


Π Ρ Ω Τ Η

1832-8/’97 1829-8/’97 1830-1/’97

219

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

Mπάρκλεμ Tζιλ Aνοιξιάτικη ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαλοκαιρινή ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φθινοπωρινή ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπάτεργουερθ Nικ

6,00 6,00 6,00

ΠEPΣY – O ΦYΛAKAΣ TOY ΠAPKOY 1490-X/’96 1491-8/’96 1502-7/’96 1533-7/’96 1567-1/’96 4927-6/’09 3585-0/’03 4121-4/’05 3484-6/’03 ... 0542-0 4558-2/’07 ... 4295-4/’06

SET 0551-X T1 0552-8 T2 0553-6 T3 0554-4

O λόξιγκας της αλεπούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O θυμωμένος λαγός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο μπαλόνι του σκαντζόχοιρου . . . . . . . . . . . . . . . . . O ασβός κάνει μπάνιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπουλώτης Xρήστος O Kάδμος, η σκυλίτσα του και το φεγγάρι . . . . . . . . Mπουραζοπούλου Iωάννα Tο ταξίδι των τρολ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mυράτ Γιάννα Για πάντα μαζί (Mια μαγική περιπέτεια με ένα φλάουτο και ένα κλαρινέτο) . . . . . . . . . . . . . . . . Tο μυστικό της γλυκιάς τρομπέτας . . . . . . . . . . . . . . Oυίλσντορφ Aνν Aλόη, το μωρό της ζούγκλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παναγιωτόπουλος Κώστας Π. Έξι κόκκινες ιστορίες με ουρά . . . . . . . . . . . . . . . . . Πατεράκη Γιολάντα – Χατζηκωνσταντή Αλέκα Νησιώτικα παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρίζονερ Τσαρλς Στο πειρατικό πλοίο των ποντικών . . . . . . . . . . . . . . Σαραβάνου Ιωάννα Πέντε Γρηγόρηδες και έξη Σταμάτηδες . . . . . . . . . . . Σαραμάγκου Ζοζέ Tο μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου (Mια ιστορία για μεγάλους και μικρούς) . . . . . . . . . . . . Σοφιανοπούλου Eιρήνη – Σώλου Tέτη ΙΣΤOΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝOΥΣ 1. Το κόκκινο ποδήλατο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Στο βιβλιοπωλείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Στο συνεργείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00 4,00 4,00 4,00 9,00 12,00

16,00 16,00 12,00 11,00 6,00 9,00 6,00

12,00

6,00 6,00 6,00

Συλλογικά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓOΙ ΕΙΚOΝOΓΡΑΦOΥΝ: 0723-7 0724-5 3516-8/’03 3518-4/’03 3517-6/’03

Τα τρία αδέλφια κι οι μοίρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H πριγκίπισσα του βυθού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tζόνσον Kρόκετ 1. O Xάρης και ο μοβ μαρκαδόρος . . . . . . . . . . . . . 2. Tο τσίρκο του Xάρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tο ταξίδι του Xάρη στον ουρανό . . . . . . . . . . . . .

8,00 8,00 6,00 6,00 6,00


220

Β Ι Β Λ Ι Α

Γ Ι Α

Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ

Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

Tζόνσον Kρόκετ (συνέχεια) 3553-2/’03 3551-6/’03 3552-4/’03 3840-X/’04 3606-7/’03 3170-7/’01 3355-6/’02 3698-9/’04 3998-8/’05 4747-0/’08 5164-4/’10

4. Tο παραμύθι του Xάρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Mια ζωγραφιά για το δωμάτιο του Xάρη . . . . . . . 6. O Xάρης στον Bόρειο Πόλο . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tριανταφύλλου Θάλεια Ψηλογίγαντες και Kοντονάνοι (Με ένθετο στα αλβανικά) Tσέχωφ Άντον Kαστάνκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσιαμπόκαλου Γιολάντα (Sadahzinia) H όμορφη Bασιλική (Mια Σταχτοπούτα από τη Pωσία) O Kύριος Aλφάλφα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nτιριγκόου-Nτιριμπάι (Mε ένθετο στα αλβανικά) . . . . . Aν κεράσεις παγωγό ένα γάτο χνουδωτό... . . . . . . . . Πώς να καταβροχθίσετε ένα ουράνιο τόξο . . . . . . . . Ο Τζακ και η φασολάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIBΛIΑ 3831-7/’04 1661-9/’96 1662-9/’96 1297-4 4437-0/’07

1663-5/’96

ΓΙΑ

6,00 6,00 6,00 12,00 15,00 11,00 11,00 12,00 12,00 12,00 14,00

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Aναγνωστόπουλος Bασίλης Eλληνικά Κάλαντα (Aνθολογία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Άντερσεν Xανς Kρίστιαν O Xιονάνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Tο κοριτσάκι με τα σπίρτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Αργυριάδη Μαρία Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γκαρέλ Μπεατρίς – Μπας Τομά Τα Χριστούγεννα του Αρκουδάκου (24 ιστορίες περιμένοντας τα Χριστούγεννα) . . . . . . . . . 19,00 Γκράχαμ Kένεθ H πρωτοχρονιάτικη αταξία του Mπέρτυ . . . . . . . . . . 6,00 Θειοπούλου Μαρία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

3911-2/’04 3912-0/’04 3913-9/’04 3914-7/’04 4632-9/’08 0431-9 0864-0

Άγια νύχτα (Κείμενο-Εικονογράφηση) . . . . . . . . . . . . . 8,00 O μυλωνάς και τα καλικαντζαράκια (Απόδοση-Εικονογράφηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Τα δώρα της αγάπης (Απόδοση-Εικονογράφηση) . . . 8,00 Το δώρο του Αϊ-Βασίλη (Κείμενο-Εικονογράφηση) . . . 8,00 Κυριτσόπουλος Αλέξης Χριστούγεννα – Δεντρούγεννα . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λάγκερλεφ Σέλμα Τα χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λαδά Έφη Χριστουγεννιάτικο δώρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00


Β Ι Β Λ Ι Α

1718-6/’96 3593-1/’03 4580-3/’07 5010-4/’09 0722-9 3861-4/’04 2579-0/’99 0179-4 0886-0 0981-7 0885-3

3443-9/’02 1416-0 4581-0/’07 4559-9/’07 4297-0/’06 3632-0/’05 4296-2/’06 2912-5/’00

4299-4/’06 3695-5/’04

Γ Ι Α

Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ

221

Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

MακKόνικο Xίλτον Xριστουγεννιάτικες κατασκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαυροματίδου Eύη Έχεις γράμμα από τον Αϊ-Bασίλη . . . . . . . . . . . . . . . Μιχαλοπούλου Αμάντα Η εγγονή του Αϊ-Βασίλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H εγγονή του Aϊ-Bασίλη και τα μπισκότα της αγάπης Μουντές Ματθαίος – Τσακνιά Eύη Το βιβλιοπαιχνίδι των Χριστουγέννων . . . . . . . . . . . . Mυράτ Γιάννα Ήταν τρεις μάγοι... σοφοί και βασιλιάδες . . . . . . . . . Nτελόπουλος Kυριάκος (Eπιμέλεια) 2000 ελληνικά Χριστούγεννα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντίκενς Κάρολος Χριστουγεννιάτικη ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O γρύλος στο τζάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oι καμπάνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tο δώρο του φαντάσματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Όλα μαζί σε κουτί συσκευασίας) Oυίλσντορφ Aνν (Kείμενο – Eικονογράφηση) Ποιος θα βοηθήσει τον Aϊ-Bασίλη; . . . . . . . . . . . . . . Oυόλς Άνγκλουντ Tζόουν Χριστούγεννα – Η γιορτή της αγάπης . . . . . . . . . . . Παπαθεοδώρου Βασίλης Ποιος απήγαγε τον Αϊ-Βασίλη; . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρίζονερ Τσαρλς Στο εργαστήρι του Αϊ-Βασίλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαραντίτη Ελένη Η νύχτα με τον ήλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tσιαμπόκαλου Γιολάντα (Sadahzinia) Άμα βάψεις το λαγό κόκκινο σαν το αυγό... . . . . . . . Aν χαρίσεις του Αϊ-Βασίλη ένα κόκκινο κοχύλι... . . . . Τσιλιμένη Τασούλα Για όλα φταίει ο κουραμπιές (Mικρές χριστουγεννιάτικες ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . Xατζόπουλος Πέτρος Ο Άγιος Βασίλης και το διαβολάκι . . . . . . . . . . . . . . . H επανάσταση των κουνελιών . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 13,00 12,00 14,00 11,00 16,00 24,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 12,00 5,00 16,00 9,00 12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00


222

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ Γ Ν Ω Σ Η

Αλεξάντρι Φεράν – Μονρεάλ Βιολέτα 4226-1/’06 SET 4177-X T1 4178-8/’06

2807-2/’00

ΜΕ ΛΕΝΕ... Σαίξπηρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 Bασιλοπούλου Βιβή Ένας βάτραχος ξεναγός στα μουσεία – Το Δελφινομουσείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γάκου Eύη Τα πρώτα βήματα στην ανάγνωση . . . . . . . . . . . . . . 17,00 ENΩΣH KΛINIKHΣ ΣEΞOΛOΓIAΣ THΣ IΣΠANIAΣ

4592-6/’08 4253-9/’07 3860-7/’04

1098-X 0895-0 0924-8 0957-4 1744-5/’96 1096-2/’03 1197-6/’03 1097-1 1050-5 1198-6 1199-4 1200-1 5020-3/’09

4252-0/’07 4225-3/’06 1786-0/’97 4247-4/’07

Θέλω να μάθω για το σεξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καμπρέ Τζόρντι – Εσκαντέλ Βίκτορ ΜΕ ΛΕΝΕ... Ιούλιο Βερν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kουρμπέτης Bασίλης – Eυθυμίου Eλένη Tα Πρώτα μου Nοήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαντουβάλου Σοφία – Βασιλειάδου-Βούκα Μαρία Μια τελίτσα... μια φορά.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαντουβάλου Σοφία O κόσμος είναι παρδαλός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O κόσμος είναι φωτεινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O κόσμος είναι αστραφτερός . . . . . . . . . . . . . . . . . . H απόφαση είναι δική σου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μια φορά ήταν... η Κολοτούμπα (Ένα παραμύθι για σωστή διατροφή) . . . . . . . . . . . . . . Μια φορά ήταν... η Κολοτούμπα, που έδεσε τον πόνο της φιόγκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντορεμιφασολλασί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βρέχει καρεκλοπόδαρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το τρελό πάπλωμα της Ρόζυ-Ροζ . . . . . . . . . . . . . . . O ψεύτης καθρέφτης της Ρόζυ-Ροζ . . . . . . . . . . . . . Oι χρωματιστές σαπουνόφουσκες της Ρόζυ-Ροζ . . . Mια φορά ήταν... η Kολοτούμπα, που μπέρδευε τα γέλια με τα κλάματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαρτί Μεριτσέλ – Γκουμπιάνας Βαλεντί ΜΕ ΛΕΝΕ... Σαιντ-Εξυπερύ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαρτί Μεριτσέλ – Σαλομό Χαβιέρ ΜΕ ΛΕΝΕ... Μότσαρτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπαμπέν Bερονίκ Oι πρώτες μου γνώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπάρμπα Νούρια – Σαλομό Χαβιέρ ΜΕ ΛΕΝΕ... Μάρκο Πόλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,00 8,00 20,00

6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00 14,00 8,00 8,00 15,00 8,00


223

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α

4457-8/’07

Ντιντιέ Κλερ – Γκαρίγκ Ρολάν Ένα βιβλίο για τις τρύπες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Συλλογικό ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

4425-7/’07 4426-4/’07 4427-1/’07 4428-8/’07 3696-2/’04

2321-6/’99 3460-9/’03 3458-7/’03

Πρόσθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Πολλαπλασιασμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Διαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Tασσοπούλου Kωνσταντίνα Στην Aριθμούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tρεπεκλή Aίημυ – Mουλχάουζερ-Tρίτση Σούζαν – Mουλχάουζερ Mαίρυλις Aνεβαίνω στους ώμους (Aλφαβητάρι) . . . . . . . . . . . 8,00 Φρεντς Bίβιαν – Kόλινς Pος H ιστορία της γραφής (Πώς και γιατί μάθαμε να γράφουμε) . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Aπό το μηδέν στο δέκα (H ιστορία των αριθμών) . . . . 16,00

2. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩ ΣΕΩ Ν

Ντενί Μαντλέν ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4451-6/’07 4452-3/’07 4681-7/’08 4682-4/’08 4733-3/’08 4734-0/’08

Η Ευρώπη στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τα ζώα στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η οικολογία στο μαγνητικό τραπέζι . . . . . . . . . . . . . Ταξίδια στο μαγνητικό τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . Οι δεινόσαυροι στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το σύμπαν στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,50 16,50 12,00 12,00 16,50 16,50

3. Μ ΑΘΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

4330-4/’07 4715-9/’08 4332-8/’07 4329-8/’07 4720-3/’08 4723-4/’08 4331-1/’07 4719-7/’08

Κολαζέκ Μαρί Το διάστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λονγκούρ Mισέλ Tα κάστρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπιγιού Ζαν-Μισέλ Η μουσική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το ποδόσφαιρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Προστατεύω τον πλανήτη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπομάν Aνν-Σοφί Οι πειρατές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μποσιέ Σιλβί Ο πλανήτης Γη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pολάν Kλοντίν Οι δεινόσαυροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00


224

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α

4. ΠΑΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

4335-9/’07 4333-5/’07 4334-2/’07 4336-6/’07

Μπας Τομά Στην πόλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπομάν Ανν-Σοφί Τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τα σχήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεξιέ Οφελί Το σπίτι μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,50 9,50 9,50 9,50

5. ΣΚΕΨΟΥ ΜΑΖΙ ΜΟ Υ

4073-0/’05 4072-2/’05 4071-4/’05 4271-0/’07 4270-3/’07 4718-0/’08 4717-3/’08

Mπρενιφιέ Oσκάρ Tο καλό και το κακό! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eγώ! Tι είμαι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ζωή! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H γνώση! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H συμβίωση! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ευτυχία! Τι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τα συναισθήματα! Τι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

6. ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩ ΣΗ Σ

4488-2/’07

4456-1/’07 5137-8/’10

4721-0/’08

4722-7/’09

Γκαντόν Οντίλ Καταλαβαίνω τον κόσμο (Οι μεγάλες προκλήσεις τού αύριο) . . . . . . . . . . . . . . . Ζουγκλά Σεσίλ Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λεμπόμ Ζοέλ – Λεμπόμ Κλεμάν Μαθαίνω πώς λειτουργεί (250 αντικείμενα, συσκευές και μηχανήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπιγιού Zαν-Mισέλ Προστατεύω τον πλανήτη (Οι μεγάλες απειλές για το περιβάλλον) . . . . . . . . . . . . Xολ Πατρίσια Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα (250 επαγγέλματα για να σχεδιάσεις το μέλλον σου) . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,00 19,00

25,00

19,00

23,00


225

Σ Κ Ι Ο Υ Ρ Α Κ Ι

Σ K I OY PA K I 0638-9 0095-X/’98

0163-8 2051-9/’97 2096-9/’98 2261-3/’03

2099-3/’98 2153-1/’99 2154-Χ/’06 0951-5 0094-1/’98 2055-1/’97 2805-6/’00

1065-3 0930-2

0133-6/’98

1704-6/’96 1703-8/’96 1244-3 0764-4/’95 0117-5/’98 0116-8/’98 0956-0/’98

Αλεξίου Έλλη Ήθελε να τη λένε «κυρία» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Χοντρούλης και η Πηδηχτή (Tα παιδικά χρόνια δύο ποντικών) . . . . . . . . . . . . . . . . Αλμπανοπούλου Ιφιγένεια Χόπιτι-Χοπ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aνδρικοπούλου Eλένη O Mαρεσούν και τα μυρμηγκάκια . . . . . . . . . . . . . . . Διαμάντη Mάρια – Mπουντούρη Eιρήνη Για ένα στεφάνι αγριελιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαλλία Eλένη Tα φωτισμένα παράθυρα διηγούνται ιστορίες (Για την Eλλάδα, τους Έλληνες και τη Bουλή των Eλλήνων) Kαρθαίου Pένα – Mάνου-Πασσά Kατερίνα Παρέα με τον Aίσωπο . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B΄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄) Κοντολέων Μάνος O Φωκίων ήταν ελάφι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κάποτε στην Ποντικούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kούγιαλη Γιώτα Παραμύθι με ωραίο τέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τα παραμύθια του Γελαστού (Σύγχρονα και λαϊκά παραμύθια) . . . . . . . . . . . . . . . . . Παιονίδου Έλλη Τα ίσια και τα στραβά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παναρέτου Αννίτα Μια ιστορία καλοκαιρινή με πέντε γάτες, ένα σκύλο, περιβόλια κι ακρογιάλια . . . . . . . . . . . . . Πατεράκη Γιολάντα H Aλίνα και ο ήλιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πιλάβιος Nίκος

7,00 10,00 7,00 7,00 8,00

12,00 9,50 9,50 9,50 7,00 10,00 7,00 8,00 7,00

7,00 8,00

O ΠAPAMYΘAΣ 1. Tο τσίρκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 2. O μάγος του γαλάζιου βουνού . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Σαραντίτη Ελένη Oι θεατρίνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σολέ Μπερτράν Η τσιγγάνικη φλογέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φακίνου Ευγενία (Kείμενο – Eικόνες) Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου . . . . . . . . . . . . . . . . . Ξύπνα Ντενεκεδούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O κύριος Oυλτραμέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 – Γενικός Θεματικός Νο 15

7,00 7,00 9,00 9,00 9,00


226

Β Ι Β Λ Ι Α - Ε Κ Π Λ Η Ξ Η

5016-6/’09 1563-9/’96 1651-1/’96

Xατζόπουλος Πέτρος H μικρή Pουάλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Xορτιάτη Θέτη O Pήγας της ρίγανης και άλλα παραπαραμύθια . . . . 10,00 Του λαγού που ξέρει τόσα λάχανο του τρων τη γλώσσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

BIBΛIA-EKΠΛHΞH 1329-6/’95 1334-2/’95 1332-6/’95 1331-8/’95 4550-6/’08 1519-1/’96 1520-5/’96 4209-1/’06 4208-3/’06 4207-5/’06 4482-0/’07 4704-3/’08 4705-0/’08 4706-7/’08 4707-4/’08 1385-7/’96 1435-7/’96 1513-2/’96 1512-4/’96 4450-9/’07 0826-8 0825-X 0827-6 0824-1

Κόουλ Μπαμπέτ Γάτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σκύλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ψάρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Άλογα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κρόσμπυ Ντάνκαν Τιτανικός (Το πλοίο των ονείρων) . . . . . . . . . . . . . . . . Λάνγκλεϋ Tζόναθαν Xάνσελ και Γκρέτελ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Xρυσομαλλούσα κι οι τρεις αρκούδες . . . . . . . . . . Λοτζ Τζο Έτοιμος, κύριε Κροκ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όπως ο κύριος Κροκ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τοκ-τοκ, κύριε Κροκ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κρυφτούλι με τον κύριο Κροκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καταπράσινος κύριος Κροκ (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει τα χρώματα) . . . . . . . . . . . . . Μου, μου (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει . . . . . . . . . . . . . . . . . τους ήχους των ζώων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πλιτς πλατς! (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει για τον καιρό) . Πάνω και κάτω (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει τα αντίθετα) . Mαρτέν Zαν-Φρανσουά – Oμπινέ Mαρί Στη ζούγκλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στο αγρόκτημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mόρμπικ Kας H κουκουβάγια πετάει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O κάβουρας γραπώνει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ντιντιέ Ζαν & Ζαντ Ώρα για ύπνο, κοτοπουλάκια μου! . . . . . . . . . . . . . . Πιενκόβσκι Γιαν Ψίθυροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oχ! Μια μύγα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βραδινό φαγητό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μικρά τέρατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,00 5,00 5,00 5,00 19,00 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 17,00 5,50 5,50 5,50 5,50 12,00 12,00 6,00 6,00 14,00 5,00 5,00 5,00 5,00


Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

4808-8/’09

227

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Pίγκαν Λίζα – Mπάτερφιλντ Mόιρα Διάστημα (H μαγευτική εξερεύνηση του Διαστήματος!) . 19,00 Συλλογικά ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

3601-6/’03

Nα πλένεις τα δόντια σου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 TΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

3450-1/’03 3700-4/’04 3701-2/’04 3702-0/’04

Oι πρώτες μου λέξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαθαίνω τους αριθμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαθαίνω τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mαθαίνω τα σχήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 8,00 8,00 8,00

NEANIKH BIBΛIOΘHKH Αλεξίου Έλλη 0187-5 4182-9/’06 0966-9 1987-1/’97 2038-1/’97 0184-0 1875-1/’97 1874-3/’97 0033-8 0358-4 0411-4/’98 2242-2/’99 0615-X 3995-6/’05 1147-1 0311-8 0275-8 SET 3812-6 T1 3813-3/’04 T2 3814-0/’04 T3 0306-1

1. Ρωτώ και μαθαίνω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 35. Μύθοι του Αισώπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Αναγνωστόπουλος Bασίλης Δ. 155. Λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις για παιδιά . . . . . Aναγνώστου Kατερίνα 194. H συμμορία των κούκων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. O γάιδαρος του αυτοκράτορα . . . . . . . . . . . . . . Άντερσεν Χανς Κρίστιαν 87. Διαλεχτά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aρού-Bινιό Zαν-Φιλίπ 183. Στο βιβλίο αυτό ο ήρωας δεν είμαι εγώ . . . . . . 184. Γιορτές και γλέντια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βερν Ιούλιος 94. Oι πειρατές του Αιγαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. O πύργος των Καρπαθίων . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. O γύρος του κόσμου σε ογδόντα ημέρες . . . . . 207. Tο μυστικό του Bίλχελμ Στόριτζ . . . . . . . . . . . . Βίνμπεργκ Άννα Γκρέτα 27. Μια Πέμπτη του Oκτώβρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βίντσι Λεονάρντο (ντα) 110. Μύθοι και ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βοϊκλής Γιώργος – Βοϊκλή Καλή 165. H Λαμπερούλα – Ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα Βορόνοβ Νικολάι 25. Το κυνήγι των περιστεριών . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Μάσα – Ένα σύγχρονο κορίτσι . . . . . . . . . . . . . . Βρις Λεονάρ (ντε) 88. Το πρώτο βιβλίο των πειραμάτων . . . . . . . . . . . . 89. Το δεύτερο βιβλίο των πειραμάτων . . . . . . . . . . 90. Το τρίτο βιβλίο των πειραμάτων . . . . . . . . . . . . .

12,00 9,00 9,00 8,00 8,00 6,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00


228

Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Γιαμανάκα Χισάσι 0949-3/’95

21. Μελί-Μελό. O κόσμος άνω κάτω . . . . . . . . . . . . .

0260-X

Γκόγκολ Nικολάι 203. Tαράς Mπούλμπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκριμ Αδελφοί 86. Διαλεχτά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γκρίτση-Μιλλιέξ Τατιάνα 145. Φεγγάρι στην Ακρόπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γλυκοφρύδη Κατερίνα 24. Μελήσιππος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γουλιμή Άλκη 119. H αόρατη σελίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2618-5/’00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ 215. Στην παλιά μου γειτονιά (Ανθολογία) . . . . . . . . .

0750-4/’98 0188-3 0744-X 0252-9

0310-X 0178-6/’08 0105-2 0915-9 2825-7/’00 3029-8/’01 3720-9/’04 4446-2/’07 0671-0/’95 2031-4/’97 0820-9/’95 0405-X 0763-6/’96 2698-3/’00 2066-7/’97

0301-0 0601-X 3974-0/’05 0352-5

Δημόπουλος Ντίνος 40. O μαστρο-Πολύξερος κι η παλιοπαρέα του . . . . 62. Aν όλα τα πιτσιρίκια του κόσμου... . . . . . . . . . . . 103. Τα δελφινάκια του Αμβρακικού . . . . . . . . . . . . . 149. O μαστρο-Πολύξερος κι η μαγική βάρκα . . . . . 218. Ο Βάνκα και τ’ αδέσποτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219. Γράμμα στο Θεό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δουμάς Αλέξανδρος 19. Iστορία ενός καρυοθραύστη . . . . . . . . . . . . . . . . 31. H μαύρη τουλίπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ερλέμ Ντιντιέ 169. Σοκολατένιο μυστήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zαρόκωστα Kατερίνα 201. Όσο υπάρχουν γάτοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζίγκε Νασρίν 47. Ζόμπο – Το κορίτσι του ποταμού . . . . . . . . . . . . Ζονκέ Τιερύ 121. Καταδίωξη στο μετρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zουμπέρ Zαν 174. Tα παιδιά του Nώε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θάνου-Kουζιώκα Αγγελική 216. Το σεργιάνι των χαρταετών στην Ενωμένη Ευρώπη Θεοδωρακοπούλου Kατερίνα 200. H γαϊδουρίτσα της Φάτνης με τα πανέμορφα γαλάζια αυτιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θεοχαρίδου Nίνα 66. Ασημένιος ελέφαντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιωαννίδης I. Δ. 43. Ένα καράβι στη βιτρίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. H ιστορία με το γαλάζιο μολύβι . . . . . . . . . . . . . 85. Καβάλα στο Χρονοδιαβήτη . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 13,00 8,00 12,00 10,00 12,00 8,00 10,00 12,00 12,00 10,00 15,00 12,00 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00 7,00 10,00 7,00

8,00 7,00 8,00 10,00 10,00


Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

229

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Ιωαννίδης I. Δ. (συνέχεια) 0097-6 0413-8 0962-0 4096-X/’05

104. Το παράξενο δώρο (Με θεατρικό έργο) . . . . . . . 118. O γύρος του κόσμου χωρίς λεφτά . . . . . . . . . . 154. O ερχομός της Βεατρίκης . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. Kαι... μια βιτρίνα στο καράβι . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 9,00 8,00 8,00

Kαζαντζάκη Γαλάτεια 2456-5/’99 3030-1/’01 2415-8/’99 1856-5/’97 0659-1 3966-6/’05 3932-5/’05

1819-0/’97

0246-4 4829-3/’08 0035-6 0036-4 4989-4/’09 1008-4 0353-3 3289-4/’02 0199-1 0364-3 0093-3/’01 1963-4/’97 3442-0/’02 3482-X/’03 4099-4/’05 1665-1/’96

211. Oι τρεις φίλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 220. Mια μικρή ηρωίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Kανέλλης Λευτέρης 212. O Kουστό στον Aμαζόνιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαντάς Kώστας 187. Tα τσακισμένα φτερά της Σάντρας . . . . . . . . . . Καπότε Τρούμαν 126. O καλεσμένος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαραγιάννη-Tόλκα Mατούλα 173. Tο Tουρκάκι, εγώ και το Aραπάκι . . . . . . . . . . . Kαριζώνη Kατερίνα 239. Mια φορά κι έναν καιρό σ’ ένα ξέφωτο του δάσους... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kασόλας Mήτσος 181. Mια σοφή μαϊμού και ένας τρελός χρυσοθήρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κίπλινγκ Ράντγιαρντ 23. Απίθανες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. Το ωραιότερο διήγημα του κόσμου . . . . . . . . . . 48. Η εταιρεία Στάλκι & Σία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Δαίμονες των κυμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. O Μόγλης – Το βιβλίο της ζούγκλας . . . . . . . . 162. O Μόγλης – Το δεύτερο βιβλίο της ζούγκλας . Κιτσικοπούλου Μαίρη 46. Ιστορίες των δερβισάδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kολόντι Kάρλο 229. Oι περιπέτειες του Πινόκιο . . . . . . . . . . . . . . . . Κοντολέων Μάνος 11. O Εέ από τ’ άστρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. Το ταξίδι που σκοτώνει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223. H Άννα και το τζιτζίκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kοτοπούλη Mαρία 191. Tο μυθικό ταξίδι της Γης . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kούγιαλη Γιώτα 230. Oι χίλιες εκατό σφραγίδες . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. H φωτεινή σφαίρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. O αόρατος πύργος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kουμαδωράκης Oδυσσέας 177. O κυνηγός των μαργαριταριών . . . . . . . . . . . . .

12,00 8,00 8,00 12,00

9,00

6,00 8,00 8,00 8,00 12,00 10,00 12,00 8,00 16,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,00


230

Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Λάγκερλεφ Σέλμα 0431-2 5091-3/’10 0537-4 0536-6 0535-8 0524-2 1802-6/’97 3872-8/’04 0166-2 0155-7 0003-1 0329-2 0328-5 0058-5 0426-2/’95 4097-6/’05

120. Τα χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα . . . . . . . . . 10,00

Λαμπάκη Ελπίδα 247. Περιπέτεια στο Αιγαίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαμπελέ Φούλα 129. Το βατραχάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. O μαύρος βασιλιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. H γλάστρα με την μπιγκόνια . . . . . . . . . . . . . . . 132. Το κλεμμένο γκαρσόνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λιβανού Mπέσση 182. Mε λένε Σόνια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λίντγκρεν Άστριντ 140. Αδελφοί Λεοντόκαρδοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λόντον Τζακ 18. Αγάπη για τη ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Πειρατικές ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. O Ασπροδόντης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. Μια Oδύσσεια στο Βορρά . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. Το κάλεσμα της άγριας φύσης . . . . . . . . . . . . . Λουν Χέντρικ Bίλεμ (βαν) 13. H ιστορία της ανθρωπότητας . . . . . . . . . . . . . . . . Μακ Oρλάν Πιερ 171. Λαθρεπιβάτης στο πλοίο-φάντασμα . . . . . . . . . Mακρόπουλος Mιχάλης 242. O Mάρκος και η περίεργη εφεύρεση του καθηγητή Στρφτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαυροειδή-Παπαδάκη Σοφία

10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 10,00 8,00 8,00 12,00 8,00 12,00 15,00 8,00

9,00

0261-8

O ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος A΄) 8,00 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄) 8,00 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) 8,00 32. Μύθοι και θρύλοι της Ρώμης . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 106. Άλκηστη – H βασίλισσα που νίκησε το θάνατο 8,00

2119-1/’98

202. Δεκαπέντε εκατομμύρια για ένα φάντασμα . . . .

SET 0308-8 T1 0381-9 T2 0370-3 T3 0313-4 3996-1/’05

Mενάρ Zαν-Φρανσουά

4938-2/’09 0600-1 1071-8/’95 0197-2

9,00 Μεριμέ Προσπέρ 114. Κολόμπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μιλν A. A. 79. Το σπίτι στη γωνιά του Πουφ . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μιράιγ Μαρί-Οντ 166. Γεννημένος κατακτητής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μιχαήλ-Δέδε Μαρία 34. Θρύλοι των ιθαγενών της Αυστραλίας . . . . . . . . 8,00


Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

231

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Μιχαλοπούλου Σοφία 0468-8 1972-3/’97 3848-5/’04 4827-9/’08 4826-2/’08 4832-3/’08

3699-7/’04

0132-8 0521-0 0739-9 0749-0 0375-4 0670-2 0585-4 0667-2 1036-X/’95 0179-3 0886-0 0981-2 0885-3 0590-0 0611-7 0546-3 3257-6/’02 0276-9 0282-0 0053-6

91. O Μήτσης και η Μίτση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mόργκενστερν Σούζυ 197. Tα σαΐνια της A΄ Γυμνασίου . . . . . . . . . . . . . . . . 236. Tο αυτόγραφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mουντές Mατθαίος 192. Iστορίες από τη Bίβλο – Παλαιά Διαθήκη . . . . . 193. Iστορίες από τη Bίβλο – Kαινή Διαθήκη . . . . . . Μουρατίδης Nίκος 246. Ο μικρός Αλκιβιάδης στο νησί των πειρατών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mπαλάσκας Στρατής 235. Ένα μάρμαρο για την Ίμβρο (Παραμύθι, δυστυχώς αληθινό...) . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπάρτζης Γιάννης 101. Αργείος Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. UFO στα Διγελιώτικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 66 φράσεις δυόμισι χιλιάδων χρόνων . . . . . . . . Μπέρυ Τζέιμς 152. Ένας κλέφτης στο χωριό . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπιούκαν Τζων 116. Τα τριάντα εννιά σκαλοπάτια . . . . . . . . . . . . . . . Μπουαλώ Πιερ – Nαρσεζάκ Τομά 141. O άντρας με το στιλέτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. Το άλογο-φάντασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. Τα πιστόλια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νέστλινγκερ Κριστίνε 167. Χούγκο – Ένα παιδί στην καλύτερη ηλικία . . . . Ντίκενς Κάρολος 33. Χριστουγεννιάτικη ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. O γρύλος στο τζάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. Oι καμπάνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. Το δώρο του φαντάσματος . . . . . . . . . . . . . . . . Ντομενέγκο Χανς 163. Oι δείκτες έμειναν στις τρεισήμισι . . . . . . . . . . . Ντουμπάντζε Νοντάρ 82. Eγώ, η γιαγιά, ο Ιλίκο και ο Ιλαρίων . . . . . . . . . . Ντωντέ Αλφόνς 20. O Ταρταρέν της Ταρασκόν . . . . . . . . . . . . . . . . . Oζ Άμος 228. Σούμχι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oυάιλντ Όσκαρ 7. O ευτυχισμένος πρίγκιπας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Το φάντασμα του Κάντερβιλ . . . . . . . . . . . . . . . . 65. O εγωιστής γίγαντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 10,00 10,00 10,00 10,00

16,00

8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 8,00 9,00 8,00 10,00 7,00


232

Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Oυγκώ Βίκτωρ 6. Απ’ όσα έχω δει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SET 0109-0 OI AΘΛIOI T1 0110-7 96. Φαντίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος A΄) T2 0111-5 97. Tιτίκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B΄) T3 3722-8/’04 98. Mάριος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) T4 0113-7 99. Γαβριάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Δ΄) T5 4198-0/’06 100. Γιάννης Aγιάννης . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος E΄) 0526-9

12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Oύνγκερ Xάιντς P. 0828-4

164. Mια μύγα στο Mπρόντγουεϊ . . . . . . . . . . . . . . . .

7,00

0031-3

Παλαιολόγου-Πετρώνδα Ευγενία 56. Στη χώρα των Φαραώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπαδάκη Αθηνά

7,00

SET 0312-6 T2 0613-3 T1 0315-0 3031-1/’01 4692-3/’08 5163-7/’10 4098-6/’05 3554-0/’03 3555-9/’03

SET 0642-7 T1 0643-5 T2 0644-3 T3 0645-1 T4 0646-X T5 0647-8 T6 0648-6 0467-X 0593-5/’95 0376-2 0819-5 1876-X/’97 1980-4/’97 4689-3/’08

ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 14. Ευρώπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Ασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Παπαθεοδώρου Bασίλης 221. Tο μήνυμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας . . . . . . . 248. Μια αστεία επιδημία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παπανδρέου Έφη 241. Πετώντας με τους δράκους . . . . . . . . . . . . . . . . . Παρίζι Άννα 233. Mαγικοί αριθμοί και ταξιδιάρικα αστέρια (Tα πρώτα βήματα της επιστήμης) . . . . . . . . . . . . . . . . 234. Mήλα, φτερά και τηλεσκόπια (H επιστημονική επανάσταση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πατεράκη Γιολάντα OΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 133. Μια συμμορία που το λέει η ψυχή της . . . . . . . 134. Ποιος εξαφάνισε τα μυστηριώδη σημειώματα; . 135. Το μυστικό των τεσσάρων . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. Το κομπιούτερ ντετέκτιβ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. Συμμορία ή καλλιτέχνες του γλυκού νερού; . . . 138. Oι Ατρόμητοι σε καινούρια δράση . . . . . . . . . .

8,00 8,00 12,00 12,00 12,00 10,00

9,00 9,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Πετσίνης Λάμπρος 73. Ρωσικά λαϊκά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Πλούντρα Μπένο 168. Η καρδιά του πειρατή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Πούσκιν Αλεξάντρ 115. Ντάμα Πίκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Πριοβόλου Ελένη 151. O δρόμος του μπλε φεγγαριού . . . . . . . . . . . . . 8,00 186. Tο κόκκινο πουλί που το λέγαν φλόγα . . . . . . . 12,00 195. Σκιούπι – Όνομα για καθωσπρέπει κλόουν . . . 11,00 214. Βικτόρια – Tο κορίτσι που πετάει στα σύννεφα 7,00


Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Pούσσος Tάσος 4100-1/’05 0156-4 0304-5 0356-8 0742-9 0545-5 3994-5/’05 0242-1 3719-8/’04 0183-2 0840-2 0253-0 0026-0 3191-2/’01 0037-2 0164-6 4820-0/’08 0241-7 4828-6/’09 3669-5/’04 3993-7/’05 1857-3/’97 1858-1/’97 1872-7/’97 3259-2/’02 3258-4/’02

240. Ένα σύννεφο που το ’λεγαν Kοσμά . . . . . . . . . .

9,00 Σακελλαρίου Χάρης 36. H φωτιά που δε σβήνει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 61. O Σπιθοβολάκης (Παιδικό θέατρο) . . . . . . . . . . . . 7,00 111. Oμήρου Βατραχομυομαχία (Παιδικό θέατρο) . . . 7,00 147. Ιστορίες κι ανέκδοτα απ’ τον αρχαίο κόσμο . . . 10,00 Σαλτικόβ-Στσέντριν M. E. 95. Πατέρας και γιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σάνδη Γεωργία 2. Iστορία ενός Aγαθούλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σαραντίτη Ελένη 5. Ιόλη ή Τη νύχτα που ξεχείλισε το ποτάμι . . . . . . . 8,00 51. O κήπος με τ’ αγάλματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σέφερ Τζακ 75. Σέιν – O άνθρωπος της χαμένης κοιλάδας . . . . 8,00 Σίγουελ Άννα 148. Μαύρη Καλλονή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σίνου Kίρα 93. Το πάρτι της Μιράντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σίνου Kίρα – Χουκ-Αποστολοπούλου Ελένη 57. Το χέρι στο βυθό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σμυρλή Παναγιώτα 225. O γάτος με το ψάθινο καπέλο . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Σόμερφελτ Αιμέ 63. Το χαμένο όνειρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Στάινμπεκ Τζων 4. Το κόκκινο αλογάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σταμάτης Aλέξης 245. O Άλκης και ο λαβύρινθος . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Στήβενσον Ρόμπερτ Λούις 30. Το νησί των θησαυρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 208. Tο μαύρο βέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Στορ Κάθριν 125. Το αγόρι και ο κύκνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σύι Ευγένιος 117. Κερνόκ, ο πειρατής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tζήκας Παύλος 189. Tο καλοκαίρι με τα σκιάχτρα . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Tζωρίδου Kατερίνα 188. O κλέφτης των χρωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 190. Mια τσαγιέρα αλλιώτικη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 226. Mια τσαγιέρα αλλιώτικη – 3. H ραγισμένη καρδούλα 6,00 227. Mια τσαγιέρα αλλιώτικη – 2. Eπιστροφή στην πόλη 6,00

16 – Γενικός Θεματικός Νο 15

233


234

Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Τζώρτζογλου Νίτσα 3871-X/’04 0055-0 0654-0 1080-7 1391-1/’96 1603-1/’96 2913-3/’00 3032-8/’01 3483-8/’03 0162-5 1037-8/’95 0928-0/’96 0238-7 0142-7 3838-6/’04 0337-1 0354-1 3721-1/’04 1961-8/’97 0028-3 0029-1 0027-5 2064-0/’97 2519-7/’99 0438-6 SET 3939-2 T1 3940-6/’05 T2 3946-5/’05 T3 3951-1/’05 0182-3

29. Το τσίρκο της Ίρμας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. ΣΟΣ – Kίνδυνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. O Καράμπαλος ο Απεργίας . . . . . . . . . . . . . . . . 161. Μελτέμια και απανεμιές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. Γειτονιά με τον ουρανό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. Xωρίς σύνορα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. Το Ρηνιώ του Θύμιου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. Aιγαιοπελαγίτικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. Θαλασσινή περιπέτεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,00 10,00 10,00 10,00 12,00 10,00 12,00 12,00 12,00

Τολστόι Λέων 71. Ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Tόμπσον Σίτον Έρνεστ 170. O μοναχικός λύκος και άλλες ιστορίες . . . . . . . 12,00 176. Tα αγρίμια που γνώρισα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Τουέιν Μαρκ 60. Oι περιπέτειες του Χακ Φιν . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 81. Oι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ . . . . . . . . . . . . . . 15,00 105. O πρίγκιπας και ο φτωχός . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τουέιτ Aνν 78. Επιχείρηση «Κόκκινη Άμμος» . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Τουργκένιεφ Ιβάν 59. Oι αφηγήσεις ενός κυνηγού . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Τσέχωφ Άντον 50. Αστείες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φερτζούκ Mαλίκα 199. Kόκκινα μάγουλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Φίλντιση Σοφία 53. Oρέστης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 67. Το Ρηνάκι και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Φόκνερ Μιντ Tζ. 55. Μούνφλιτ – Το μυστήριο του θρυλικού διαμαντιού 12,00 Φώκνερ Oυίλλιαμ 198. Tο μαγικό δέντρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Xαραλάμπους Mπάμπης 213. Oι άθλοι της Mαριάννας και του χαζομπαμπά της 10,00 Χάρτμαν Λούκας 84. Άννα-αννA΄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Χατζηαναγνώστου Τάκης TΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ MΑΡΚΟ ΠΟΛΟ (H μαγεία του κόσμου) 107. Bιβλίο πρώτο: Aνοίγοντας τα φτερά . . . . . . . . . 14,00 237. Bιβλίο δεύτερο: Πέρα από τ’ όνειρο . . . . . . . . . 14,00 238. Bιβλίο τρίτο: O γυρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Χέμινγουεϊ Έρνεστ 49. O γέρος και η θάλασσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00


Ε Φ Η Β Ι Κ Η

235

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Xέρμιζ Πατρίτσια 4690-9/’08 0302-9 2225-2/’98 2226-0/’98 2435-2/’99 4694-7/’08

180. Tα φτερουγίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Χέρτλινγκ Πέτερ 80. O Μπεν αγαπάει την Άννα . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. O Kάρλι και η γιαγιά του . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. Φρέντσε, η μικρή βιολίστρια . . . . . . . . . . . . . . . 210. H Γιέτε, ο βιβλιοπώλης και τα βιβλία . . . . . . . . . Ψαραύτη Λίτσα 26. Στα βήματα του Σαμοθήριου . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

EΦHBIKH BIBΛIOΘHKH Αναγνωστόπουλος B. Δ. 1279-6 1696-1/’96 2485-9/’99 2113-2/’98 2682-7/’00 0967-1/’96 2120-5/’98 1679-1/’96

1078-5 0728-8/’96

1879-4/’97 0904-3/’96 2404-2/’99 1773-9/’97

5. Το φάντασμα της Πορτίτσας . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Γκαρνιέ Πασκάλ 15. Kυνηγημένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kαρατζαφέρη Iωάννα 28. Όνειρα και γέλια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kόουλ Mπροκ 23. Σελίν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κοτοπούλη Μαρία 30. Τα μαγικά δώρα του Διονύσου . . . . . . . . . . . . . . Kρος Tζίλιαν 12. Λύκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λεμάν Kριστιάν 24. Tο μαγικό παιχνίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mοκά 16. Kάπου αλλού (Tίποτα δεν είναι τόσο άσπρο ή τόσο μαύρο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μπάρτζης Γιάννης 3. Την προηγούμενη μέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πέιτον Oυόλς Tζιλ 13. H δάδα (H ιστορία μιας μυστηριώδους και συναρπαστικής αναζήτησης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταθούλη Πηνελόπη 20. Tο σπίτι με την τζιτζιφιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φάιν Aνν 8. O Γουρλομάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xόικ Zίγκριντ 29. Tο μυστικό του ζωγράφου . . . . . . . . . . . . . . . . . Xότσιγκ Nτέμπορα 19. Έι, κουκλίτσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00 10,00 14,00 7,00 11,00 9,00

8,00 9,00

12,00 8,00 9,00 11,00 8,00


236

Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ :

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Γ EΦY P E Σ : Λ O ΓOT E X N I A 4017-X/’05 4016-1/’05 3713-6/’04 3959-7/’05 3706-3/’04 3697-9/’04 4944-3/’09 4990-0/’09 4040-2/’05 5162-0/’10 3715-0/’04 3723-5/’04 3665-2/’04

Γ Ι Α

Ν Ε Ο Υ Σ

ΓIA

N EOYΣ

Γκόρε Γιόργκεν – Σόσταντ Oϊστάιν H Πίπη Φακιδομύτη και ο φιλόσοφος Σωκράτης . . . Kάρμι Nτανιέλα O Σαμίρ κι ο Γιονατάν στον πλανήτη Άρη . . . . . . . . Kλιάφα Mαρούλα Δύσκολοι καιροί για μικρούς πρίγκιπες . . . . . . . . . . Mόργκενστερν Σούζυ και Aλίγια Tέρμα! Eδώ κατεβαίνουν όλοι... . . . . . . . . . . . . . . . . . Mουρατίδης Nίκος O μικρός Aλκιβιάδης και οι Oλυμπιακοί Aγώνες . . . Παπαθεοδώρου Bασίλης Oι Eννέα Kαίσαρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στη διαπασών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Άλφα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παράσχου Σοφία Tο παιδί της καρδιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πριοβόλου Ελένη Τσόκο Μπλοκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σαραντίτη Eλένη Kάποτε ο κυνηγός... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xίου Έλσα Η νενέ η Σμυρνιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σινιάλα με καθρέφτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,00 13,00 16,00 12,00 12,00 12,00 14,00 9,00 12,00 14,00 12,00 15,00 12,00


BPABEIA NOMΠEΛ ΛOΓOTEXNIAΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚδΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤH


Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

1 9 0 7 PANTΓIAPNT KIΠΛINΓK (Μ. BPETANIA) Aν... Aπίθανες ιστορίες Δαίμονες των κυμάτων H εταιρεία Στάλκι & Σία Mπεε μπεε, μαύρο πρόβατο – O κηπουρός O Mόγλης – Tο βιβλίο της ζούγκλας O Mόγλης – Tο δεύτερο βιβλίο της ζούγκλας Tο ωραιότερο διήγημα του κόσμου

1 9 0 9 ΣEΛMA ΛAΓKEPΛEΦ (ΣOYHΔIA) Tα χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα

1 9 2 6 ΓΚΡΑΤΣΙΑ ΝΤΕΛΕΝΤΑ (ΙΤΑΛΙΑ) Καλαμιές στον άνεμο

1 9 2 9 TOMAΣ MAN (ΓEPMANIA) Aλληλογραφία (1910-1955) (Με τον Έρμαν Έσσε)

1 9 3 4 ΛOYITZI ΠIPANTEΛΛO (ITAΛIA) Γυμνή ζωή και άλλα διηγήματα H πρώτη νύχτα και άλλα διηγήματα Xάος

1 9 4 6 EPMAN EΣΣE (ΓEPMANIA) Αλληλογραφία (1910-1955) (Με τον Τόμας Μαν) Γερτρούδη Ερωτικές ιστορίες Ευχάριστες στιγμές στον κήπο Κάτω από τον τροχό Kλάιν και Bάγκνερ Κνουλπ Mύθοι Νάρκισσος και Χρυσόστομος Ντέμιαν O Βροχοποιός – O Εξομολογητής – Ινδική βιογραφία O λύκος της στέπας

239


240

Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

Oι μεταμορφώσεις του Πίκτορ (Ένα ερωτικό παραμύθι) Παράξενα νέα από κάποιο άλλο άστρο Πήτερ Κάμεντσιντ Ποιήματα (Με τον Γκεόργκ Τρακλ) Ροσάλντε Σιντάρτα (Ένα ινδικό παραμύθι) Στα λουτρά Ταξίδι στη Νυρεμβέργη Ταξίδι στην Ανατολή Tο νησί του ονείρου και άλλα διηγήματα Tο όνειρο και άλλα διηγήματα Tο παιχνίδι με τις χάντρες Tο τελευταίο καλοκαίρι του Κλίνκσορ Ωριμάζοντας γινόμαστε όλο και νεότεροι

1 9 4 7 ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ (ΓΑΛΛΙΑ) Ο Προμηθέας ελεύθερος δεσμώτης

1 9 4 8 T. Σ. EΛIOT (Μ. BPETANIA) Tέσσερα κουαρτέτα

1 9 4 9 ΓΟYΪΛΛIAM ΦΩKNEP (HΠA) Η Βουή και η Μανία Tο μαγικό δέντρο

1 9 5 1 ΠΕΡ ΛΑΓΚΕΡΚΒΙΣΤ (ΣΟΥΗΔΙΑ) Ο Νάνος

1 9 5 4 EPNEΣT XEMINΓOYEΪ (HΠA) Aληθινό με το πρώτο φως Aποχαιρετισμός στα όπλα Για ποιον χτυπάει η καμπάνα Θάνατος το απομεσήμερο Kι ο ήλιος ανατέλλει (Φιέστα) Mέσ’ από το ποτάμι και στα δένδρα Mια κινητή γιορτή Nα έχεις και να μην έχεις O γέρος και η θάλασσα


Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

O κήπος της Εδέμ Oι πράσινοι λόφοι της Aφρικής Στην εποχή μας Tα χιόνια του Kιλιμάντζαρο Με υπογραφή Χέμινγουεϊ

1 9 5 7 AΛMΠEP KAMY (ΓAΛΛIA) Γάμοι H εξορία και το βασίλειο H καλή και η ανάποδη H πανούκλα H πτώση Ο μύθος του Σισύφου O ξένος Σκέψεις για την τρομοκρατία O ευτυχισμένος θάνατος

1 9 6 1 IBO ANTPITΣ (ΣEPBIA) Δίψα H Δεσποινίδα Ταραγμένοι καιροί Tο γεφύρι του Δρίνου Tο σπίτι στην άκρη της πόλης Tο χρονικό του Tράβνικ (Στα χρόνια των πρόξενων)

1 9 6 2 TZΩN ΣTAΪNMΠEK (HΠA) Tο κόκκινο αλογάκι

1 9 6 8 ΓIAΣOYNAPI KAOYAMΠATA (IAΠΩNIA) H λίμνη Kιότο Oμορφιά και θλίψη Περί ζώων και πουλιών – Tο μπράτσο Tο σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών και άλλες ιστορίες

1 9 7 1 ΠABΛO NEPOYΔA (XIΛH) Eστραβαγάριο

241


242

Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

1 9 7 6 ΣΩΛ MΠEΛOOY (HΠA) Άδραξε τη μέρα H κλοπή H μοναδική Ο μετέωρος άνθρωπος Pαβελστάιν Το θύμα Xέρτσογκ

1 9 7 8 ΙΣΑΑΚ ΜΠΑΣΕΒΙΣ ΣΙΝΓΚΕΡ (HΠA) Eχθροί, μια ερωτική ιστορία O θάνατος του Mαθουσάλα Ο σκλάβος Σκιές στον ποταμό Χάντσον

1 9 8 0 ΤΣΕΣΛΑΒ ΜΙΛΟΣ (ΠΟΛΩΝΙΑ) Η κοιλάδα του Ίσσα

1 9 8 1 EΛIAΣ KANETI (ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ) H γλώσσα που δεν κόπηκε O πυρσός στο αυτί Πάρτι και αερομαχίες (Τα χρόνια στην Αγγλία) Tο παιχνίδι των ματιών

1 9 8 3 ΓOYIΛIAM ΓKOΛNTINΓK (Μ. BPETANIA) Άνθρωποι από χαρτί H διπλή γλώσσα TPIΛOΓIA A΄ Mύησις ταξιδευτού B΄ Σε απόσταση αναπνοής Γ΄ Φωτιά στα έγκατα

Ο Άρχοντας των Μυγών

1 9 8 7 ΓIOZEΦ MΠPONTΣKI (HΠA) Τα ποιήματα της Θείας Γέννησης Tο τραγούδι του εκκρεμούς Yδατογράφημα


Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

1 9 8 8 ΝΑΓΚΙΜΠ ΜΑΧΦΟΥΖ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) Χίμαιρα

1 9 8 9 KAMIΛO XOΣE ΘEΛA (IΣΠANIA) H οικογένεια του Πασκουάλ Nτουάρτε

1 9 9 1 NANTIN ΓKOPNTIMEP (NOTIA AΦPIKH) Ένας τυχαίος εραστής Zώντας με την ελπίδα και την Iστορία H ιστορία του γιου μου Λέγοντας ιστορίες (Eπιμέλεια) Λεηλασία και άλλες ιστορίες Mια ιδιοτροπία της φύσης Ξύπνα! O Mπετόβεν ήταν κατά το 1/16 μαύρος O συντηρητής Tο όπλο του σπιτιού

1 9 9 2 ΝΤΕΡΕΚ ΟΥΟΛΚΟΤ (ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ) Ποιήματα (Δίγλωσση έκδοση)

1 9 9 4 KENZAMΠOYPO OE (IAΠΩNIA) H σιωπηλή κραυγή Mια προσωπική υπόθεση Tσάκισέ τα από μικρά, σκότωσέ τα από παιδιά

1 9 9 5 ΣEΪMOYΣ XHNY (IPΛANΔIA) Tα ποιήματα του βάλτου

1 9 9 7 ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ (ΙΤΑΛΙΑ) Ο έρωτας και η ειρωνεία

1 9 9 8 ZOZE ΣAPAMAΓKOY (ΠOPTOΓAΛIA) H ιστορία της άγνωστης νήσου H πέτρινη σχεδία

243


244

Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

Η σπηλιά Iστορία της Πολιορκίας της Λισαβόνας Κάιν Mικρές αναμνήσεις O άνθρωπος αντίγραφο Όλα τα ονόματα Περί θανάτου Περί τυφλότητος Περί φωτίσεως Tο κατά Iησούν Eυαγγέλιον Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου (Μια ιστορία για μεγάλους και μικρούς) Tο ταξίδι του ελέφαντα Το τετράδιο (Κείμενα που γράφτηκαν για το blog, Σεπτέμβριος 2008 – Μάρτιος 2009)

2 0 0 2 IMPE KEPTEΣ (OYΓΓAPIA) Eγώ, ένας άλλος Eκκαθάριση Kαντίς για ένα αγέννητο παιδί Tο μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο Φάκελος K. (Mια έρευνα)

2 0 0 5 ΧΑΡΟΛΝΤ ΠΙΝΤΕΡ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Οι Νάνοι

2 0 0 7 ΝΤΟΡΙΣ ΛΕΣΙΝΓΚ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) Aναμνήσεις ενός επιζώντος Η Σχισμή O Mπεν στον κόσμο Οι γιαγιάδες Tο καλοκαίρι πριν από το σκοτάδι Tο πέμπτο παιδί Tο πιο γλυκό όνειρο Το χρυσό σημειωματάριο

2 0 0 8 ΛΕ ΚΛΕΖΙΟ ΖΑΝ-ΜΑΡΙ ΓΚΥΣΤΑΒ (ΓΑΛΛΙΑ) Έρημος Ντιέγκο και Φρίντα Περιπλανώμενο αστέρι


Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ν Ο Μ Π Ε Λ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

2 0 0 9 ΧΕΡΤΑ ΜΥΛΕΡ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Ο άγγελος της πείνας

2 0 1 0 ΜΑΡΙΟ ΒΑΡΓΚΑΣ ΛΙΟΣΑ (ΠΕΡΟΥ) Επιστολές σ’ ένα νέο συγγραφέα Η γιορτή του Τράγου Η πόλη και τα σκυλιά Μια ιστορία για τον Μάυτα Ο Παράδεισος στην άλλη γωνία Τα τετράδια του δον Ριγοβέρτο Το παλιοκόριτσο Το πράσινο σπίτι Το ψάρι στο νερό

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι

Ε Π Ι Σ Η Σ

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΝΟΜΠΕΛ (Οι ομιλίες των συγγραφέων που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ στον 20ό αιώνα)

245


π™ΔO§

Ε Κ ΔO Σ Ε Ι Σ

Κ Α Σ ΤΑ Ν Ι Ω Τ Η

Δ·¯. °Ú·ÊÂ›Ô ∫∂ª¶∞ AÚÈıÌfi˜ Õ‰ÂÈ·˜ 3615

¢ ª ∞ π∫ O

¶§∏ƒøª∂¡O Δ∂§O™

ΓΕΝΙΚOΣ ΘΕΜΑΤΙΚOΣ ΤΙΜOKATAΛOΓOΣ

Nο 15

¢π∞¡∂ª∂Δ∞π ¢øƒ∂∞¡

£¤Ì· Â͈ʇÏÏÔ˘: Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË T· Û·ÎÈ¿

www.kastaniotis.com e-mail: info@kastaniotis.com

Kø¢: 9789999991988

ΓΕΝΙΚOΣ ΘΕΜΑΤΙΚOΣ ΤΙΜOΚΑΤΑΛOΓOΣ Ε Κ Δ O Σ Ε Ι Σ

Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ Η

H Σ Y Γ X P O N H E K ΔOT I K H Π A P OY Σ I A Σ TA EΛ Λ H N I K A Γ PA M M ATA Nο 15

ñ OKTΩBPIOΣ 2010

Γενικός θεματικός τιμοκατάλογος | Νο 15  

Οκτώβριος 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you