Page 5

Allerede når børnene er omkring 6 år, lærer de under opsyn, at bruge dolke og økser på forsvarlig vis.

At opholde og begå sig i naturen kræver at man har nogle helt grundlæggende færdigheder. Børnene i FDF lærer at passe på naturen men også at bruge alle de muligheder som den giver. De kommer til at forstå hvor vigtigt det er at værne om stederne så andre også kan få glæde at dem. De lærer at bruge redskaber så de kan klare sig og de lærer hvordan man passer på sig selv og andre.

Fdf esbjerg 3 velkommen flyer 2013  
Advertisement