Page 1

Januar 2008 Januar

2010

HUSK Grupperüdsmøde d. 16. februar 2010

Beretning 2007 Beretning 2009


Bestyrelsen Vi har afholdt 5 planlagte bestyrelsesmøder – gennemført et utal af møder i Sæbygaard gruppens forskellige udvalg. Det har været et travlt år med arbejdet i udvalgene, senior divi. grillaften ved skovmandshytten, Blå sommer, fonde søgning, køb af nye stortelt + 6 stk. patruljetelte, avisindsamling, uddeling af telefonbøger, juletræssalg, ændring af hjemmeside portalen og mange flere fantastiske spejderaktiviteter. Det er intentionen at udarbejde en bestyrelseshåndbog med aktivitetsmål, udvalgsmål ,opgavebeskrivelser med erfaringsrettelser og budgetter for de enkelte udvalg eks. avisudvalg, skovmandshytten osv. samt sikre at bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i alle udvalg. Sæbygaard gruppens hjemmeside er blevet forbedret så vi har større kapacitet til informationer og billeder. I foråret indkøbte Sæbygaard gruppen et stortelt (6 meters diameter) samt 6 nye patruljetelte. Senior divi blev afholdt af Sæbygaard gruppen i januar 2009 med stor tilslutning og et meget vellykket arrangement, for omkring 100 top motiverede seniorspejdere, fra hele Nordjylland. Meget flot. Gruppeturen blev afholdt på Hvide Klit, hvor en hel del af aktiviteterne blev afholdt ved skovmandshytten på grunden. Det var et rigtig godt arrangement med fin tilslutning. Avisindsamlingen er forsat en enestående gevinst for hele Sæbygaard gruppen, selv om vores kvoter falder lidt, aflæsning er blevet mere ergonomisk med truck og små containere – rigtigt godt,. En stor TAK til forældrene og virksomhederne som hjælper og låner os biler til avisindsamlingen. Telefonbøgerne blev igen i år uddelt. Vi ved, at den teknologiske udvikling gør, at telefonbøgerne er mindre efterspurgte, men vi fortsætter, så længe der er bøger.


Juletræssalget ved Brugsen med åben ild, havde atter et perfekt forløb, fældning og salg af flotte træer med udbringning – vi har igen i år solgt mange juletræer, dog ikke så mange som forventet, – flot arbejde. Skovmandshytten (Østkystvejen) bruges til udlejning og som overnatningshytte. Stakladen er lukket til materielopbevaring, vi har sat en 20” container op til at aflåse materialer inde, som kun må anvendes af Sæbygaard gruppen. Der er indkøbt sove madrasser, samt etableret patruljekasser. Bålpladsen vil blive renoveret i løbet at 2010, derudover er vi i gang med at hugge sten til skorstenen på den gamle skovmandshytte og håber at blive færdig i 2010. Spejderhuset grund (ugentlige møder) det er planlagt at lægge mere jord på det nederste hjørne, samt såning af græs når vejret tillader dette, if.m planlagte arbejdsdage. Det er bestyrelsens mål at udvikle grunden til et endnu bedre område for fælles aktiviteter i 2010. Blå sommer har været en udfordrende, men spændende og lærerig oplevelse, med mange gode oplevelser, hvor hele gruppen har været involveret. Det har igen i år været et privilegium at arbejde i en organisation med dygtige, flittige og motiverede spejderledere, veteraner, bestyrelses- og udvalgs medlemmer, samt aktive spejdere og deres forældre, som alle har støttet os i årets løb, ved at bruge meget af deres fritid på vores spejderbørn. Vi ser frem til et nyt og spændende spejder år! Flemming Mølskov Bestyrelsesformand


Som noget nyt havde vi en udflugt for hele gruppen. En bus fyldt med spejdere, forældre og søskende var i Råbjerg mile, besøgte den tilsandede kirke og sluttede af i Ørnereservatet, tæt på de store fugle. Året grillfest blev atter en succes, godt vejr, mange mennesker, en god afslutning på spejderåret. Gruppeugen var placeret først i september, og en af dagene havde vi åbent hus. Alle dagene var Spejderhuset fyldt med spejdere i alle aldre. Klimadagen var en dag med fokus på klimaændringer, og hvad kan børn gøre ved det. Vi havde en spændende dag på Universitarium, med foredrag, forsøg og spejdernes forslag til en bedre verden. Gruppeturen med temaet Lille og store nørd, fortsatte temaet med forsøg og klima. Atter en god weekend fyldt med traditioner: stegt gris, oprykning, blandede patruljer, lejrbål, og forældreløb.

Det var 2009, og vi kan igen se tilbage på et år med mange aktiviteter. Lederne yder et stort stykke arbejde, men det skal også lyde en stor tak til de veteraner og forældre der hjælper rundt omkring. Med spejderhilsen Gruppeledelsen ( Helle, Birthe, Hanne, Carsten og Tim)


Som noget nyt havde vi en udflugt for hele gruppen. En bus fyldt med spejdere, forældre og søskende var i Råbjerg mile, besøgte den tilsandede kirke og sluttede af i Ørnereservatet, tæt på de store fugle. Året grillfest blev atter en succes, godt vejr, mange mennesker, en god afslutning på spejderåret. Gruppeugen var placeret først i september, og en af dagene havde vi åbent hus. Alle dagene var Spejderhuset fyldt med spejdere i alle aldre. Klimadagen var en dag med fokus på klimaændringer, og hvad kan børn gøre ved det. Vi havde en spændende dag på Universitarium, med foredrag, forsøg og spejdernes forslag til en bedre verden. Gruppeturen med temaet Lille og store nørd, fortsatte temaet med forsøg og klima. Atter en god weekend fyldt med traditioner: stegt gris, oprykning, blandede patruljer, lejrbål, og forældreløb.

Det var 2009, og vi kan igen se tilbage på et år med mange aktiviteter. Lederne yder et stort stykke arbejde, men det skal også lyde en stor tak til de veteraner og forældre der hjælper rundt omkring. Med spejderhilsen Gruppeledelsen ( Helle, Birthe, Hanne, Carsten og Tim)


Mikro-flokken Så er julen og nytår ovre og alle havde haft en god jul samt et godt nytår, og ser nu frem til at komme i gang igen. I februar måned lavede vi gipsaftryk af ansigt, hænder og fødder til stor fornøjelse for børnene. Nogle af børnene synes dog det var temmelig grænseoverskridende at skulle have kold og vådt gips i ansigtet. Vi havde også tænkedag hvor et lys blev tændt for tanker børnene havde. Det var en meget intens aften og mange tanker kom frem i lyset. I marts tog mikrospejderne 5 km. mærket, som de stolt fik syet på deres uniformer, sammen med deres helt eget designet knobmærke. Ligeledes var vi i på virksomhedsbesøg. Møderne i april og maj måned stod i temaet: mit nordjyske Afrika, som var en optakt til vores sommerlejer. Vi lavede mange spændende dyr i ler som findes på savannen, lige fra store kæmper som elefanter og giraffer til gødningsbiller o.l. Vi fortalte mange spændende historie om Afrikas dyr. Ligeså snakkede vi om Masai-folket som lever side om side med de vilde dyr, som er i stor kontrast til den måde vi lever på og de mange materielle gode som vi kan benytte os af. Vi fik også næsten lært en Afrikansk sang. Sommerlejren gik til Farm Fun med overnatning i trætoppene. Det var til tider lidt regnfuldt men det kunne ikke stoppe ”ungerne” for at have det sjovt. Om aften var vi på safari tur og oplevede parkens mange spændende dyr, nogle var oven i købet så heldige at få et Lamakys. Andre fornøjede sig med at ride på æslerne eller kæle for geder, kaniner, marsvin o.l. I juni måned samlede vi forældre og børn til grill og sejlads på havnen. Det var en hyggelig aften selv om det var lidt koldt og blæsende. Mikrospejderne kom også på cykelløb hvor de skulle finde skjulte poster i byens butikker. ”Hvad hører ikke hjemme i denne butik”. Det var de utrolige dygtige til at spotte.


Så blev det sommerferie, så i august sagde vi velkommen tilbage og måneden stod på bålhygge og samarbejds-lege. I september måned sagde vi velkomme til de nye spejder og der var stor tilslutning til vores mikromøder. På gruppeturen rykkede mange af de gamle Mikrospejdere op til mini. Oktober gik i fisk da ”ungerne” skulle være med til at rens makreller. Vi fik set på hvordan fisken så ud inden i og hvad den havde fået til aftensmad. Bagefter skulle fisken tilberedes på panden og spises sammen med et stykke groft rugbrød. Mange var vilde med maden. Vi havde ligeså en ”uhyggelig” troldetur i den mørke Sæbygård skov, det viste sig at mange var utrygge ved mørket. Så vi havde heldigvis lygter og fakler med.

Vi besøgte også Fleus på hans arbejdsplads hvor mikrospejderne lærte noget om affaldshåndtering. Der var også tid til det sjove, som at kravle i aviser, springe airbags og smadre biler med stor kran. November var vi på besøg på Sæby Brandstation og fik en god indsigt i det at være brandmand og falckredder. December stod i julehyggens tegn med bolsjer lavning, småkage bagning, julefilt, pakkespil m.m. Det var også et år hvor vi måtte sige farvel til Dorte som mikroleder og goddag til Carsten Thorvaldsen og Anders Hartmann som startede som leder hos Mikroerne. Med venlig mikrohilsen Elisabeth, Dorte, Carsten, Anders, Camilla & Mark


Året det gik Januar

Februar Seniordivi for hele divisionen

Marts Grupperådsmøde med trylleri

April

Kursus i divisionen

Maj Divi med tovtrækning

Juni

Udflugt for hele familien

Grillfest på grunden


Året det gik Juli

August

Sommerlejr

September Aviserne samles Oktober

Gruppetur med oprykning

November

Kursusdag

December

Korpsrådesmøde

Juletræer sælges


Mini- flokken Året 2009 er for længst afløst af 2010, men vi vil her fortælle lidt omåret 2009 alligevel. En stor del af foråret gik med forberedelse til årets sommerlejr, vi har syet lejrpuder og øvet madlavning over bål og på trangia. Vi deltog i divisionens divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter sammen med resten af gruppen. Naturen blev udforsket i Sæbygaard Skov og ved Sæby Havn, hvor flere møder var flyttet dertil. Så kom året højdepunkt, hvor vi deltog på Blå Sommer – 5 dage i området ved Stevninghus, og vi sov i telt på en dejlig lejrplads i NORDBYEN sammen med resten af gruppen. Turen derned forgik med tog fra Frederikshavn, og vi gik….og gik…..og gik med oppakning i laaaaang tid. Oplevelsen, at en lejr kan opstå langsomt af ingenting, var stor, og følelsen af at være en del af et kæmpe fællesskab var mærkbar også for en minispejder – åbningen, mellem 18000 andre spejdere, giver et sus i maven for alle. Som særlige aktiviteter for minierne kan nævnes raketafskydning med Danfoss Universe aktivitet med ”Fjord og Bælt”, hvor vi rørte ved krabber og søstjerner og aflagde klimaløfte. bål og brænde og kartoffelskrælning Søndag kom forældrene og hentede nogle trætte og ”lidt” beskidte børn. Alle en stor oplevelse rigere.


Så kom august, og traditionen tro blev der sagt farvel til de ”gamle” minier med en tømmerflådetur i Sæby Havn, hvor spejdere og forældre lavede flåder og afsluttede med grill ved ”Fruen”. Super aften. Efter gruppeturen sagde vi goddag til en stor flok nye minier, og vi har arbejdet med knivbevis og førstehjælp – besøgt Falckstationen i Sæby, hvor vi havde en rigtig spændende aften. Deres nye bil blev undersøgt både indog udvendig og spørgelysten var stor. Julemåneden bød på hygge med bolchekogning og bingospil. Det nye år er godt begyndt, og vi har arbejdet med emnet ”Pippi” på flere møder. Emner om stjerner, knob, koder og kompas er berørt. Allerede nu har vi planlagt en forårstur i marts og sommerlejren bliver sidst i juni – nærmere bestemt den 18.-20. juni. Minigrenen er aktiv, og vi har en dejlig flok på ca. 25 spejdere, der næsten alle møder op hver gang. Møderne forgår både ude og inde, og vi får altid god hjælp og opbakning fra forældrekredsen – tusind tak for det. Minispejderhilsen Maria, Jonas, Hanne og Susanne


Junior-flokken Det sidste år i juniorland har budt på mange og ikke mindst mangeartede aktiviteter. Vi startede rask ud med en vintertur weekend til Engsighytten, som på den årstid nok burde hedde Ishytten. Karina postulerede, at de havde fået en bedre brændeovn, så man sagtens kunne komme over nul grader inden døre, det var ikke korrekt. Men vi havde en god tur, med et løb hvor lederne måtte ud og løbe efter ungerne. Betegnelsen ”vi står ude i skoven op af et træ” er ikke særlig retningsgivende, det lykkedes dog at finde alle, og alle med højt humør. Knap havde de første spæde tegn på forår vist sig før man fandt en flok juniorer i den ny opførte hytte ude ved professorens plantage, som viste sig at være et forstørret legehus på pæle. Her havde vi en hyggelig men kort aften ved bålet, da det tog ungerne adskillige timer at gå de ca 8 km, fra spejder huset til den lille hytte. Unger sov indenfor (der er ingen dør) mens lederne sov på verandaen og således kunne nyde en frostklar solopgang over Kattegat. Foråret gik med gængse spejderaktiviteter, og en stigende spænding samt forberedelse til årets helt store begivenhed, Blå Sommer, vi trænede bål tænding og teltslagning, madlavning over bål og meget meget mere. Blå Sommer kom og Blå Sommer gik, en oplevelse som har sat sig i sjælen på alle deltagerne, ung som lidt ældre. Det var en kanon oplevelse, som er svær at beskrive med almindelige ord. Der var liv, energi og humør, som aldrig før set, og at en leder ikke har fået låst toilet døren ordentligt, hvorefter han forstyrres af sine egne juniorer, (inklusiv egen datter) var da et utroligt sammentræf, som alle vrælede af grin over. Efter endnu en succesrig gruppe tur, har juniorene bla været endnu en tur på grunden til en overnatning i vores dejlige nye hytte, her fortalte lederen (på opfordring) en lille historie om ”Den forsvundne spejderpatrulje” som tilfældigvis omhandlede mysteriet om en patrulje, som var forvundet sporløst fra en hytte ude i en skov. Efter hård kamp og megen holden i hånd, lykkedes det dog at afholde en større flok fra at blive afhentet omgående, og alle deltagere overnattede i hytten. Tak for lån af jeres unger, vi ser frem til endnu en dejligt år. Med juniorhilsen Henrik, Karina, Morten, Bettina og Marianne


Troppen Spejder året, har leveret mange gode oplevelser for spejder og leder. Sioux (navnet dækker over en patrulje bestående af patrulje leder (PL) og patrulje assistenter(PA) samt tropslederne(TL)) patruljen var på en en herlig tur til Helgenæs for vi sov i shelter´s og som noget helt nyt prøvede spejder og lederne at sejle i kajak, men pga. lidt ustadigt vejr blev sejl turen, der skulle have gået neden om Helgenæs skiftet ud med en lidt kortere. Weekend tur til Mosbjerg for at klargøre til Blå Sommer, hvor designet af rafte huset skulle færdig gøres. Blå sommer, var nok den begivenhed der i 09, som har sat de største hjerne spor for alle dem i gruppen der deltog, ikke mindst tog turen derned som var rigtig varm og hjemturen hvor der gik ild i bremserne og det sidste stykke forgik med bus. Alle trops spejderne tilbragte nætterne i hængekøjer i et rafte hus beklædt med presenninger, som de selv havde designet og ikke mindst bygget. Hele lejren havde klima som over ordnet tema og en masse aktiviteter som de deltog i.


Klanen År 2009 har været et arrangement-præget år for klanen i Sæbygaard Gruppe. Året tog sin gode start ved seniordivi, som i år 2009 blev afholdt i Sæby. Allerede først i maj tog vi, som noget helt nyt, på senior-løbet Sværdkamp og igen samme måned tog vi fem tøser af sted på Bispestaven, som i år fandt sted ved Fredericia. Vi havde godt vejr hele weekenden og alt i alt var det en super god weekend. I juni tog tre piger fra klanen med til en årlig grill-fest i Søborg afholdt af Kleptoklan. Grill-festen har vi været med til et par gange efterhånden, eftersom vi har et godt samarbejde med den sjællandske klan. Endelig blev det sommerferie og sommerlejr. Fire klan-spejdere deltog på forlejren og ellers var hele klanen samlet på selve Blå Sommer. Klanen deltog igen i år 2009 på gruppens årlige gruppetur for at passe gris og lave natløb for tropsspejderne. I løbet af efteråret fik vi en ny klan-spejder, som var frisk på at tage med på efterårskursus. Vi tog derfor tre piger af sted på efterårskurset på Forlev, som blev afholdt i efterårsferien. Vi afsluttede år 2009 med en julefrokost for klanen. Med seniorhilsen Klan KO Ud over klan Ko har gruppen andre seniorspejdere tilknyttet, nogle som ledere, andre i divisionens, Klan Nordlys for spejdere fyldt 23 år.


Klanen År 2009 har været et arrangement-præget år for klanen i Sæbygaard Gruppe. Året tog sin gode start ved seniordivi, som i år 2009 blev afholdt i Sæby. Allerede først i maj tog vi, som noget helt nyt, på senior-løbet Sværdkamp og igen samme måned tog vi fem tøser af sted på Bispestaven, som i år fandt sted ved Fredericia. Vi havde godt vejr hele weekenden og alt i alt var det en super god weekend. I juni tog tre piger fra klanen med til en årlig grill-fest i Søborg afholdt af Kleptoklan. Grill-festen har vi været med til et par gange efterhånden, eftersom vi har et godt samarbejde med den sjællandske klan. Endelig blev det sommerferie og sommerlejr. Fire klan-spejdere deltog på forlejren og ellers var hele klanen samlet på selve Blå Sommer. Klanen deltog igen i år 2009 på gruppens årlige gruppetur for at passe gris og lave natløb for tropsspejderne. I løbet af efteråret fik vi en ny klan-spejder, som var frisk på at tage med på efterårskursus. Vi tog derfor tre piger af sted på efterårskurset på Forlev, som blev afholdt i efterårsferien. Vi afsluttede år 2009 med en julefrokost for klanen. Med seniorhilsen Klan KO Ud over klan Ko har gruppen andre seniorspejdere tilknyttet, nogle som ledere, andre i divisionens, Klan Nordlys for spejdere fyldt 23 år.


Håber vi ses til grupperådsmødet Husk tilmelding

Beretning Grupperådsmøde  

Beretning fra Grupperådsmødet i Sæbygaard Gruppe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you