Page 1

HANDLEIDING


In dit spel kloppen eiersoldaatjes erop los, slaan appelkrijgers elkaar tot moes en worden visvechters in mootjes gehakt! Met een heus voedselleger trek je ten strijde om je tegenstanders te lijf te gaan. Sta je paraat voor een veldslag met veldsla, een worsteling met worst of zend je ander kanonnenvoer naar het front? Een welgemikte hartaanval of een intense buikkamp kunnen je snel naar de overwinning brengen!

Inhoud     

5 kartonnen speelborden, met organen en voedselpiramide 100 voedselsoldaat-kaarten 56 blauwe fiches (‘gezonde pionnen’) 32 groene fiches (‘ongezonde pionnen’) 1 winkelkarretje

Doel van het spel Gebruik je voedselsoldaatjes om een evenwichtig leger samen te stellen en de tegenstrever mee aan te vallen. Zo raakt zijn voedselpiramide uit balans. Ondertussen moet je je eigen voeding verdedigen, want anders krijg je misschien een schadelijke stof in je orgaan! Die moet je zo snel mogelijk vernietigen door je voedselbalans terug te winnen. Zo kan je immers gezonde stoffen krijgen.

Je verliest als er 6 ongezonde pionnen op je spelbord staan. Je wint als alle andere organen vernietigd zijn (door 6 ongezonde pionnen), of als je 12 gezonde pionnen op je orgaan staan hebt.


Spelvoorbereiding Iedere speler kiest een spelbord met een orgaan en een voedselpiramide op. Bovendien krijgt elk 6 willekeurige startkaarten. Let op: Als je met de uitbreiding speelt zitten er tussen de kaarten 11 speciale kaarten. Afhankelijk van de organen die meespelen, worden bepaalde kaarten uit het spel gehaald: - het hart doet niet mee  de ‘hartaanval’-kaart wordt uit het spel gehaald. - de maag doet niet mee  de ‘buikgriep’-kaart wordt uit het spel gehaald. - de lever doet niet mee  de ‘levertraan’-kaart wordt uit het spel gehaald. - hersenen doen niet mee  de ‘migraine’-kaart wordt uit het spel gehaald. - de milt doet niet mee  de ‘miltkramp’-kaart wordt uit het spel gehaald.

De andere kaarten worden geschud en omgekeerd in het winkelkarretje gelegd. In de eerste ronde mag je nog niet aanvallen, maar kan je je voedselpiramide al een stuk met soldaatjes opvullen.

Het spe l De eerste en tweede ronde: stel je leger op De voedselpiramide op het spelbord is waar je je leger zal opstellen door middel van de kaarten. De balans van de vier lagen van de piramide (hier genummerd) gaat als volgt: 1 Vet-kaarten: vetten en restproducten; 2 Eiwit-kaarten: vlees, vis en vervangproducten; 3 Groenten en Fruit-kaarten; 4 Zetmeel- kaarten: Graanproducten en vezels; Om gezond te eten heb je van elk genoeg nodig, maar nooit teveel. Zoals je ziet, kan je maar één Vet-soldaatje in je leger hebben om een gezonde balans te behouden. Het is verboden kaarten in de verkeerde rijen te leggen. De voedingssoort wordt op de kaart weergegeven. Na het vullen van het spelbord is het aan de volgende speler.


In de tweede ronde trek je net zoveel kaarten, tot je er 6 in de hand hebt. Het verloop van de ronde blijft hetzelfde: probeer je voedselpiramide op te vullen. Vanaf de derde ronde: hou je leger gebalanceerd Nu begint het spel pas echt. Een spelbeurt bestaat uit 3 delen, in die volgorde:   

Kaarten trekken Pionnen innen Aanvallen / de voedselpiramide aanvullen (zie verder).

Kaarten trekken: De speler die aan de beurt is trekt kaarten van de stapel tot hij 6 kaarten in de hand heeft. De spelers mogen nooit meer dan 6 kaarten in de hand houden. Pionnen innen: Als je één laag volledig vult, ben je in balans voor dat soort voeding. Als je dat een ronde volhoudt krijg je een gezonde pion. Die kan je gebruiken om schadelijke stoffen uit je orgaan te verwijderen (zie verder). Als een laag vol is, kunnen andere spelers na je beurt echter nog meer kaarten toevoegen aan je balans. Dat kan vanaf de derde ronde. Die kaarten zijn je ‘overlast’. Kijk goed naar de getallen op die overlastkaarten. Dat is de waarde van de kaart. Als de som van de waarden van de overlast op die laag groter is dan 6, dan mag de tegenspeler een ongezonde pion op je orgaan zetten! De kaart die een laag aanvalt moet tot dezelfde laag van de voedselpiramide behoren. Wanneer het puntentotaal van alle overlastkaarten op een rij bereikt is, worden de overlastkaarten omgedraaid. Dat gebeurt zodat je kan zien dat die laag in de beurt aangevallen is. Wanneer er overlastkaarten omgedraaid bij een rij liggen mag de rij niet meer aangevallen worden (want de speler heeft er al een ongezonde pion voor gekregen), en de verdedigende speler ziet zo ook dat hij geen gezonde pion voor die laag kan verdienen. Zolang een speler geen volle laag heeft (met of zonder overlast), kan hij anderen geen ongezonde pionnen bezorgen.


Aanvallen en verdedigen Aanvallen doe je dus door kaarten toe te voegen aan het leger van de tegenspeler, zodat ze een ongezonde voedingscombinatie hebben. Maar elke speler kan tijdens die actie ook nog verdedigen. Als je namelijk aangevallen wordt, kan je meteen je handkaarten inzetten om gevaarlijke aanvallers te verwijderen. Je kan verdedigen met ĂŠĂŠn of meerdere kaarten die niet tot dezelfde laag behoren als de aangevallen laag. Bovendien moet de som van de punten op de kaart(en) hoger zijn dan dan het puntenaantal van de aanvalskaart. Zorg ervoor dat je slim verdedigt en niet al je kaarten opgebruikt! Die kunnen immers nog van pas komen in je eigen beurt. Als je een volle laag een ronde lang succesvol hebt kunnen verdedigen, krijg je daarvoor een gezonde pion. Je laag wordt na die ronde helemaal leeggemaakt. Verwijderde kaarten komen op de aflegstapel. Als de hoofdstapel op is wordt de aflegstapel goed geschud en opnieuw als hoofdstapel gebruikt. Voorbeeld van een spelsituatie: Pionnen innen

De speler krijgt een gezonde pion voor rijen 1 en 4. Niet voor rij 2 want deze is niet vol. Ook niet voor rij 3 want daar is er overlast.

Rijen 1 en 4 worden weggenomen want deze zijn net ingeruild voor een gezonde pion.


Als de overlastkaarten van rij 3 omgekeerd zijn, worden deze weggenomen. Als dit niet het geval is, laat je die liggen (in het voorbeeld gaan we ervan uit dat ze omgedraaid zijn).

Na de pionnenstage ziet het spelbord er zo uit.

In het laatste deel van je beurt moet je ook nog je piramide heropbouwen. Er wordt naar gestreefd om alle rijen vol te krijgen. Je kan ook resterende overlast (kaarten die nog niet omgedraaid zijn) wegwerken met je nieuwe kaarten.

Het orgaan De voornaamste taak van je voedselleger is je eigen orgaan gebalanceerd houden. De schadelijke stof die je binnenkrijgt, mag namelijk door de laatst aanvallende speler op het orgaan-gedeelte van het spelbord geplaatst worden. Dit is het tactische onderdeel van het spel. Het is de bedoeling dat je die ongezonde pionnen elimineert door er gezonde pionnen rondom te plaatsen. Als er namelijk 6 ongezonde pionnen op je bord staan, verlies je het spel. Als er minimaal drie ongezonde pionnen rond een gezonde pion staan, wordt de ongezonde pion van het spelbord verwijderd.


Nadat een ongezonde pion verwijderd is, blijven de gezonde pionnen voor de rest van het spel errond staan, zodat ze de weg versperren. Daar kan de tegenspeler dus niet meer toeslaan. Geïnde gezonde en ongezonde pionnen moeten tijdens die beurt nog op een orgaan geplaatst worden. Gebeurt dat niet, kunnen ze niet meer gebruikt worden. Zoals gezegd is het spel voorbij voor jou als je 6 ongezonde pionnen op je orgaan hebt staan. Maar als je erin slaagt 12 gezonde pionnen op je orgaan te zetten, dan win je het spel.

Strategieën 

 

Probeer altijd nog wat kaarten voor de verdedigings- en opbouwfase over te houden! Op die manier weet de tegenstander niet wat je nog in petto hebt, en kan je zelf wat gezonde pionnen scoren. Plaats ongezonde pionnen aan de rand. Elk orgaan heeft immers één of meerdere zwakke plekken, waar het haast onmogelijk is om de ongezonde pionnen weg te werken als er meerdere naast elkaar staan. Probeer als verdedigend orgaan daarom die zwakke plekken veilig te stellen. Misschien lijkt het aangewezen om de ‘zwakste’ speler te blijven aanvallen, maar dat zorgt er enkel voor dat de andere sterke spelers je daarna sneller kunnen elimineren!

Speciale kaarten (ui tbreiding) Als je met de uitbreiding speelt, zitten tussen alle voedselsoldaatjes ook speciale kaarten, die je tijdens je beurt kan gebruiken. Dit is een lijstje van de speciale kaarten die je kan tegenkomen.   

Smetvlees: alle vlees (geen vis) moet van het spel en terug op de stapel. Gekkekoeienziekte: tijdens de ronde is elk gespeeld vlees dubbele punten waard. Transplantatie: Je mag een van jouw ongezonde pionnen bij iemand anders willekeurig plaatsen.


   

Gezonde week: je mag dubbel zoveel gezonde pionnen innen. Deze kaart hou je dus best als je veel volle lagen hebt. Moestuin moesson: tijdens de ronde is elke gespeelde groente dubbele punten waard. Gerechtigheid: de speler met de minste ongezonde pionnen krijgt er een van de speler met de meeste ongezonde pionnen. Orgaanblokkade: Een bepaald orgaan kan je een beurt lang niet pesten. De kaarten zijn: Hartaderbreuk, Buikgriep, Migraine, Miltkramp, Levertraan.

Over ons team αlpha bestaat uit Kenney Deroo, Carlo Derwig, Toon Diels, Thibault Dochy, Kasper Geeroms en Wesley Verbeke. Dit spel werd gemaakt in 2011 en met veel liefde.

Food Fight handleiding  

Handleiding voor het gezelschapsspel Food Fight door Team Alpha

Advertisement