Page 2

NOOT VAN DE REDACTIE Waarde lezer Strontverwend! TANK geeft u opnieuw veertig pagina’s interessant leesvoer en u hoeft er niet eens voor te betalen. Reclame of product placement zal u hier niet vinden, want deze editie is alweer op maat van Kantienbergstudenten. Vorig jaar is de redactie van TANK een nieuwe weg ingeslagen. “Elke editie moet beter zijn dan de vorige, we zullen nooit meer tweemaal dezelfde fout maken.” Het is die mentaliteit – en natuurlijk het enthousiasme en talent van enkele nieuwkomers – die ervoor gezorgd heeft dat we begin oktober niet meer met zessen achteraan café Artevelde vergaderden, maar wel met twintig redacteurs in een rustig schoollokaal. Natuurlijk hebben we nog een paar keer dezelfde fouten gemaakt, maar deze editie is op enkele vlakken toch beter dan de vorige. De oude rotten die twee jaar geleden in hun eerste jaar beverig aan de slag gingen bij TANK zijn daar mee verantwoordelijk voor. We namen de kleine, gemotiveerde en talentrijke eendjes onder onze vleugels en leerden hen vliegen. Een van die oude rotten, de moedereend, verdient een speciaal woordje van dank: eindredacteur Brecht Herman. De arme man klopt al sedert vorig jaar overuren met diplomatische mails en gemene verbeterwerkjes. Hij trekt dadelijk de professionele wereld in, maar niet zonder nog een laatste keer achter ieders veren te zitten. BeTANKt Brecht.

Hoofdredactie: Kasper Goethals Eindredactie: Brecht Herman Vormgeving: Stien Stessens Coördinatie: Pablo Jossa

U zult zien dat er in deze editie heel wat boeiende mensen naar voren treden. Sommigen vertellen iets meer over zichzelf, zoals burgemeester Daniël Termont en Kantienbergstudente Axandre Van Den Hende, die in de finale van Miss België zit. Anderen hebben het dan weer over hun job, zoals Nele Lekens die ons alle geheimen van het nieuwe leerplatform MijnDinar toevertrouwde. Hun verhalen kruiden deze editie tot een erg menselijke TANK. Niet te missen dus. Tot slot wil ik u ook nog het gesprek met onderwijsdirecteur Guido Galle aanraden, al was het maar omdat hij dezelfde mentaliteit als de redactie van TANK heeft. “Zelfs als ze me niet betaalden, zou ik deze job nog doen.” Veel leesplezier! Kasper Goethals

Redactie: Cédric Maes, Mathieu De Smedt, Parsifal De Smet, Eva Coolman, Elke Gillis, Yasmine De Wilde, Kim Lannoo, Jaro De Bie, Jarah Van Acoleyen, Stef Hertsens, Elise Hermans, Roel Heyrick, Quincy Edgerton, Arthur De Zutter, Kaatje Lucas.

2

Noot van de redactie

versie 1 2

13/11/13 19:02

Tank magazine editie 6  
Tank magazine editie 6  
Advertisement