Page 17

“IK BEN GEEN VAKIDIOOT, MAAR IK BEN VERKNOCHT AAN WAT IK DOE” Elise Hermans en Yasmine De Wilde

Zijn naam geeft het niet meteen prijs, maar lector Jan Den Haese is een rasechte Fransman. Hij verhuisde op jonge leeftijd naar België, waar hij tot zijn twaalfde les kreeg van nonnen in een Franstalig internaat. Op de middelbare school leerde hij Nederlands. Via omwegen langs de ULB en baggerbedrijf Jan De Nul kwam hij op de Arteveldehogeschool als lector Frans in de opleiding Bedrijfsmanagement terecht.

MINIBIBLIOTHEEK

Wat doet u het liefst in uw vrije tijd? “Mijn vrije tijd spendeer ik vooral aan cultuur. Ik ben een echte kunstliefhebber. Ik houd van surrealistische kunst en magisch realisme. Ik lees ook erg graag. Doordat ik weinig slaap, heb ik veel tijd om te lezen. Als ik een boek lees, moet het wel altijd een nieuw boek zijn. Niet omdat ik smetvrees heb, maar omdat het magischer is om een nieuw boek te lezen en te ruiken. Ik heb Geeft u graag les? in de lectorenruimte trouwens een minibiJan Den Haese: “Lesgeven is mijn passie. bliotheek geopend, waaruit mijn collega’s Ik heb Romaanse gestudeerd aan de ULB. boeken mogen lenen. Vooral tijdens vakanNadien ben ik er een tijdje assistent Franse tieperiodes is die bibliotheek populair.” Taalkunde ge“IK DENK DAT STUDENTEN weest. Ik heb Hoe ziet uw MIJN AANPAK APPRECIËREN” ook twaalf jaar perfecte dag JAN DEN HAESE voor Jan De eruit? Nul gewerkt, “Onlangs had ik maar ik ben blij dat ik nu weer voor de klas nog een perfect weekend in Brussel. Ik ben kan staan. Ik houd van improviseren en kan de dag begonnen met een tentoonstelling, niet lesgeven zonder humor. Ik weet niet of nadien bezocht ik wat brocantewinkeltjes mij dat een atypische docent maakt, maar en ging ik chocolade kopen bij chocolatier ik denk wel dat de studenten mijn aanpak Pierre Marcolini. ’s Avonds ging ik uit eten, appreciëren.” want ik hou enorm van restaurants. Die nacht ben ik Brussel blijven slapen, zodat Is het een voordeel dat u ervaring ik het weekend kon afsluiten in de opera. Ik in het bedrijfsleven hebt? plan vaak een uitstapje rond een optreden of “Dat is zeker een groot voordeel. Met een tentoonstelling. Mijn reisjes moeten altijd professionele achtergrond kan je meer prak- een culturele meerwaarde bieden.” tische voorbeelden geven. Ik heb een bedrijfsmentaliteit, waardoor ik me ook goed voel als ik die materie uitleg. Ik ben geen vakidioot, maar ik ben wel verknocht aan wat ik nu doe.”

Wat vindt u van de sfeer op de Kantienberg? “Binnen de afstudeerrichting Bedrijfsmanagement heerst er een uitstekende sfeer. In de privésfeer is er veel concurrentie, die heb je hier gelukkig niet. Hier is iedereen gelijk, waardoor het hier aangenaam is om te werken.”

© Yasmine De Wilde

ST"

LECTOR ONDER DE LOEP: JAN DEN HAESE

17

Lector onder de loep

versie 1 17

13/11/13 19:03

Tank magazine editie 6  
Tank magazine editie 6  
Advertisement