Page 1

tank

Studentenblad van de Arteveldehogeschool Gent V.U. Kasper Goethals Toekomststraat 98 9040 Gent Nr. 6 – November 2013 © foto Brecht Herman

GUIDO GALLE

Arteveldes onderwijsdirecteur op de rooster gelegd

BURGEMEESTER DANIËL TERMONT "Zonder West-Vlamingen valt Gent in duigen"

ZESDAAGSE

Bier en wielerplezier van Amsterdam tot Gent

versie 1 1

13/11/13 19:02


NOOT VAN DE REDACTIE Waarde lezer Strontverwend! TANK geeft u opnieuw veertig pagina’s interessant leesvoer en u hoeft er niet eens voor te betalen. Reclame of product placement zal u hier niet vinden, want deze editie is alweer op maat van Kantienbergstudenten. Vorig jaar is de redactie van TANK een nieuwe weg ingeslagen. “Elke editie moet beter zijn dan de vorige, we zullen nooit meer tweemaal dezelfde fout maken.” Het is die mentaliteit – en natuurlijk het enthousiasme en talent van enkele nieuwkomers – die ervoor gezorgd heeft dat we begin oktober niet meer met zessen achteraan café Artevelde vergaderden, maar wel met twintig redacteurs in een rustig schoollokaal. Natuurlijk hebben we nog een paar keer dezelfde fouten gemaakt, maar deze editie is op enkele vlakken toch beter dan de vorige. De oude rotten die twee jaar geleden in hun eerste jaar beverig aan de slag gingen bij TANK zijn daar mee verantwoordelijk voor. We namen de kleine, gemotiveerde en talentrijke eendjes onder onze vleugels en leerden hen vliegen. Een van die oude rotten, de moedereend, verdient een speciaal woordje van dank: eindredacteur Brecht Herman. De arme man klopt al sedert vorig jaar overuren met diplomatische mails en gemene verbeterwerkjes. Hij trekt dadelijk de professionele wereld in, maar niet zonder nog een laatste keer achter ieders veren te zitten. BeTANKt Brecht.

Hoofdredactie: Kasper Goethals Eindredactie: Brecht Herman Vormgeving: Stien Stessens Coördinatie: Pablo Jossa

U zult zien dat er in deze editie heel wat boeiende mensen naar voren treden. Sommigen vertellen iets meer over zichzelf, zoals burgemeester Daniël Termont en Kantienbergstudente Axandre Van Den Hende, die in de finale van Miss België zit. Anderen hebben het dan weer over hun job, zoals Nele Lekens die ons alle geheimen van het nieuwe leerplatform MijnDinar toevertrouwde. Hun verhalen kruiden deze editie tot een erg menselijke TANK. Niet te missen dus. Tot slot wil ik u ook nog het gesprek met onderwijsdirecteur Guido Galle aanraden, al was het maar omdat hij dezelfde mentaliteit als de redactie van TANK heeft. “Zelfs als ze me niet betaalden, zou ik deze job nog doen.” Veel leesplezier! Kasper Goethals

Redactie: Cédric Maes, Mathieu De Smedt, Parsifal De Smet, Eva Coolman, Elke Gillis, Yasmine De Wilde, Kim Lannoo, Jaro De Bie, Jarah Van Acoleyen, Stef Hertsens, Elise Hermans, Roel Heyrick, Quincy Edgerton, Arthur De Zutter, Kaatje Lucas.

2

Noot van de redactie

versie 1 2

13/11/13 19:02


INHOUD 4

BeTANKt TANK zet de chef-kok van de Kantiene in de bloemetjes

5

Nieuwe lokalen in de Leeuwstraat En hoe zit het nu met dat subtropisch zwembad?

6

Burgemeester Daniël Termont spreekt “Ik wil camera’s in de Overpoort”

11

MijnDinar Alwéér een nieuw digitaal wonderkind

12

Zesdaagse Gent Het duo Van Hoecke-De Ketele is er klaar voor

15

Who the f*ck is Guido Galle? “In de buurt van de abdij sla ik altijd een voorraadje Orval in”

17

Lector onder de loep Jan Den Haese, een sympathieke francofoon!

18

Studente Debbie Jacob “Ik maak een kans om ‘De beste singer-songwriter van Vlaanderen’ te winnen!”

20

Bloggerdeblog Let op: Ghent Streetstyle fotografeert goedgeklede Gentenaars!

23

Stand-upcomedian Steven Mahieu “In mijn eerste week op Artevelde was ik op alle meisjes verliefd”

26

Broodjeszaken rond de Kantienberg Onze redacteur vrat zich een *hik* indigestie aan broodjes smos

28

Studentenverenigingen op de Kantienberg Haal uw lintje maar al boven!

30

Student-ondernemers Doe eens stage in je eigen snoepwinkel

32

Kandidate Miss België

Studente Axandre Van den Hende wordt misschien het mooiste meisje van het land

35

Column

Kimmyboy heeft het niet zo voor mobiele games

36 38

Fantastische plekjes in hartje Gent

ANK zocht en vond alternatieven voor ‘muilen’ in de Overpoort T

Satire

“Dokter, mijn zoon lijdt aan Artevelditis”

3

Inhoud

versie 1 3

13/11/13 19:02


BETANKT BART GEKIERE! Stef Hertsens

Elke dag opnieuw zorgen hij en zijn team ervoor dat honderden studenten ’s middags kunnen kiezen uit een ruim assortiment aan warme maaltijden. Tijd dus om Bart Gekiere (45), gerant van de keuken van de campus Kantienberg, te beTANKen. “Niet alle eer komt mij toe, we vormen een hecht team in de keuken”, reageert hij bescheiden. Bart Gekiere zorgt er al vijf jaar voor dat TOVEREN er dagelijks verse maaltijden voor de studenten klaar staan. Hij studeerde Hotel aan Bart Gekiere vertelt dat de keuken van Ter Groene Poorte in Brugge. Na zijn oplei- campus Kantienberg normaal enkel zou ding ging hij aan de slag in een restaurant in worden gebruikt om pasta’s in te bereiden. Knokke. Die job moest hij echter opgeven om zijn dienstplicht te vervullen. Gekiere heeft al aardig “HET IS GRAPPIG OM IEMAND IN DE KOELKAST OP TE SLUITEN EN DE LICHTEN TE DOVEN” wat ervaring in grote keukens. BART GEKIERE Hij werkte, voor hij in Gent belandde, in keukens van scholen in Tielt, Roeselare en Kortrijk. “De keuken mag dus best nog wat groter worden”, zegt hij. “We maken dagelijks vijf verschillende schotels en het is soms toveren om alles op tijd klaar te krijgen.” Bij de keuze van het weekmenu krijgt Gekiere de nodige vrijheid, maar hij is wel gebonden aan bepaalde producten. Zelf heeft hij niet meteen een lievelingsgerecht, maar hij vindt wel dat tijdens het wildseizoen de lekkerste gerechten van het jaar te verkrijgen zijn. In de keuken van onze campus staat Gekiere aan het hoofd van een bijzonder hecht team. Naast al het harde werk mag er gerust ook gelachen worden. “Elkaar op een plezante manier plagen moet kunnen”, vertelt Gekiere. “Iemand opsluiten in de koelkast en de lichten doven, levert altijd grappige taferelen op.” De gerant van de Kantiene voelt zich duidelijk in zijn sas op de Kantienberg en is niet van plan snel een andere job te zoeken. “In een echt restaurant werken heeft heel zware gevolgen voor je gezinsleven”, zegt Gekiere.

Wij beTANKen de charmante en bescheiden Bart Gekiere nogmaals en hopen dat hij, samen met zijn team, nog vele jaren onze smaakpapillen Ingezonden foto blijft prikkelen.

4

BeTANKt

versie 1 4

13/11/13 19:02


NIEUWE LOKALEN IN LEEUWSTRAAT COMPENSEREN PLAATSGEBREK OP KANTIENBERG tekst & foto Elke Gillis

De campus Leeuwstraat heeft sinds het begin van het academiejaar verschillende nieuwe lokalen in blok B. Jo Boogaerts, diensthoofd infrastructuur van de Arteveldehogeschool, doet de plannen met de Leeuwstraat uit de doeken.

AST ”

Waarom zijn er nieuwe lokalen op de campus Leeuwstraat?

hebben nu het maximum uit de beschikbare oppervlakte gehaald.”

Was er nood aan een bezinningsen ontspanningsruimte?

‟Opleidingen en studentenraden zeiden ons dat er behoefte was aan een bezinningsruimte. De ontspanningsruimte was vroeger in blok G gesitueerd. In blok B kwam er nu een ruimte vrij die veel geschikter was als ontspanningsruimte, omdat er meer licht en ruimte is. Later gaan we buiten ook bankjes zetten, zodat studenten daar van het mooie weer kunnen genieten.”

Jo Boogaerts: ‟De Arteveldehogeschool is booming business. De campus Kantienberg is ontworpen voor 3 500 studenten, maar nu zitten er al meer dan 6 000. Door plaatsgebrek moesten KLOOSTER we op zoek naar nieuwe loka"DE ARTEVELDEHOGESCHOOL IS BOOMING BUSINESS” len. De site op de Leeuwstraat JO BOOGAERTS was de enige plaats waar we op korte termijn enkele vierkante meters extra konden realiseren. Sinds het begin van dit academiejaar zijn er zes leslokalen, twee In de vorige TANK schreven we dat werkruimtes, een bezinningsruimte en een pau- er wellicht een nieuwe mediatheek zeruimte in blok B bijgekomen. Voorlopig blijft in de Leeuwstraat komt. Hoe zit het daarbij, al wil dat niet zeggen dat we de rest het daarmee? van de campus niet meer zullen aanpakken. We ‟Een nieuwe mediatheek is een van de pistes die we bekijken. Maar er zijn heel wat beperkingen in de Leeuwstraat, omdat sommige delen van de campus beschermd zijn. Dat is onder meer het geval voor de buitengevels en het middenblok met klooster en kapel. We kunnen niet zomaar alles platleggen, extra ramen plaatsen of openingen maken. De combinatie van een gerestaureerd beschermd gebouw en nieuwe elementen uit glas kan erg geslaagd zijn, maar is niet vanzelfsprekend. Er wordt aan een masterplan voor de Leeuwstraat gewerkt, maar dat staat momenteel op een laag pitje, omdat er andere prioriteiten zijn.”

Wat houdt zo’n masterplan in?

“Een extern bureau bekijkt het grondplan van de site en maakt een masterplan dat de wensen van de hogeschool inwilligt, maar ook rekening houdt met de mening van de dienst Stedenbouw en Monumentenzorg. Dat ontwerpproces neemt meer tijd in beslag dan de echte bouwwerken.”

5

Leeuwstraat

versie 1 5

13/11/13 19:02


6

DaniĂŤl Termont

versie 1 6

13/11/13 19:02


BURGEMEESTER DANIËL TERMONT OVER STUDENTENSTAD GENT EN ZIJN EIGEN JEUGDFRATSEN

“GENT ZOU GENT NIET ZIJN ZONDER STUDENTEN” Kasper Goethals - foto’s Brecht Herman

“Ik heb voor twee geleefd, voor twee gewerkt, voor twee gegeten en ben voor twee uitgegaan.” De Gentse burgemeester Daniël Termont vertelt met plezier over zijn eigen jeugd, maar zwijgt niet over de problemen die komen kijken bij een grote studentenstad. “Studenten hebben een andere levensstijl, dat botst soms met die van de Gentenaars.” De laatste twintig jaar is de studentenpopulatie in Gent gestegen van 30.000 naar 70.000 studenten. Wat is de succesformule?

Elke woensdag- en donderdagnacht moet de politie daar massaal aanwezig zijn, omdat er keer op keer gevochten wordt. We hebben dan ook een glasverbod ingevoerd om in de toekomst grote ongelukken te vermijden. In september hebben we dat verbod aangekondigd en in oktober zijn we begonnen met pv’s en GAS-boetes uit te schrijven. Dat maakt ons misschien niet sympathiek, maar het alternatief is dat we toestaan dat mensen elkaar zwaar verwonden door met glas naar elkaar te gooien.”

Is camerabeveiliging een optie?

“Eigenlijk ben ik daar samen met het stadsbestuur tegen, want we willen de privacy van de mensen beschermen. Toch zijn er twee locaties waar ik camera’s zou willen hangen: de Overpoort en het prostitutiekwartier aan de Zuid. We weten dat camera’s niet ontradend werken. Mensen die zat of groggy zijn door alcohol of drugs gaan zich niet inhouden omdat er een camera hangt. Maar camera’s hebben wel hun nut om mensen die systematisch overtredingen

Daniël Termont: “Ik denk dat vooral de kwaliteit van zowel de universiteit als de hogescholen studenten uit heel Vlaanderen aantrekt. In de recente Shanghai-ranking is de UGent de enige Vlaamse universiteit die in de wereldwijde top honderd staat. Behalve de kwaliteit van de scholen, heeft Gent nog heel wat andere troe“IK BEN EEN BEER GEWEEST. IK HEB MIJ ALTIJD ven. De rector en directeurs van de hogescholen vertellen mij dat VERSCHRIKKELIJK GOED GEAMUSEERD” veel studenten voor de stad zelf DANIËL TERMONT naar hier komen. Dat was twintig jaar geleden absoluut niet zo. Gent was toen een begaan op te sporen. Ik heb de politie gevraagd grijze industriestad. Pas na grote investeringen is een rapport op te maken en daarmee zal ik het Gent de aangename jeugdige stad geworden die stadsbestuur proberen te overtuigen.” ze vandaag is.”

Meer studenten, leidt dat tot meer overlast? “Elk jaar wordt het probleem van overlast inderdaad iets groter door het stijgend aantal studenten, die een andere levensstijl hebben. Ze gaan veel uit, drinken soms te veel, maken lawaai, schoppen wel eens een vuilnisbak omver … Dat zijn nog kleine dingen, maar er zijn er ook die vandalisme plegen. De Overpoort is daar een goed voorbeeld van.

Komt u soms zelf in de Overpoort?

“Absoluut, ik kom daar regelmatig. Een burgemeester moet zijn stad kennen. Ook ’s nachts. Om de zoveel maanden ga ik daar ’s avonds eens een pint drinken en praat ik met de cafébazen, ook als het daar stikt van de studenten. Dan zie ik met mijn eigen ogen dat daar geweld door alcohol of drugs voorkomt. Het is niet eenvoudig om met studenten om te gaan, maar als ik de afweging moet maken: met of zonder studenten, dan kies ik zonder twijfel

7

Daniël Termont

versie 1 7

13/11/13 19:02


mét studenten. Studenten brengen levendigheid, cultuur en muziek. Dat is onbetaalbaar. Gent zou Gent niet zijn zonder studenten.”

BLOEDARMOEDE Zijn alle studenten voor u ook Gentenaars?

“DE LAATSTE AVOND VAN DE GENTSE FEESTEN IS MIJNEN AVOND. DAN GA IK MET VRIENDEN PINTEN DRINKEN IN TWINTIG CAFÉS”

“Zeker. Ik heb daarom tijdens een speech bij de opening van het academiejaar een nieuw debat gelanceerd: studenten moeten echte Gentenaars worden. Ze moeten zich kunnen domiciliëren in de stad waar ze studeren zodat ze kunnen stemmen voor het gemeentebestuur. Voorlopig zijn Leuven en Gent de enige voorstanders van dat idee, maar ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen nu ver genoeg voor ons liggen om die discussie serieus te voeren. Studenten zijn hier drie tot vijf jaar lang zes dagen per week: dan zijn ze meer Gentenaar dan iets anders. Veel gemeenten vinden mijn voorstel niet zo’n goed idee, want zij zien hun jongeren naar Gent komen en hier blijven. De helft van de West-Vlaamse jongeren studeert bij wijze van spreken in Gent.”

Wat vindt u van die West-Vlamingen?

Dat is het probleem van steden als Brugge en Kortrijk: ze hebben te maken met een braindrain van jonge mensen en trekken niemand aan in de plaats.”

“West-Vlamingen zijn een zegen voor onze stad. Stap naar de directie van om het even welk bedrijf in Gent en je komt er gegarandeerd West-Vlamingen tegen. Zonder de WestVlamingen valt onze stad in duigen. Die instroom vermijdt dat we bloedarmoede krijgen.

DANIËL TERMONT

Kunt u nog steeds tot ’s ochtends vroeg op café zitten en daarna meteen gaan werken?

“Ik zou dat nog kunnen, maar dan zou ik er een hele week niet goed van zijn. Toen ik veel jonger was, ging ik inderdaad tot zes uur ’s morgens uit. Dan nam ik thuis een douche en ging ik zonder te slapen naar mijn bureau. Dat deed ik dikwijls. Ik ben een beer geweest. Ik heb mij altijd verschrikkelijk goed geamuseerd. Ik heb voor twee geleefd, voor twee gewerkt, voor twee gegeten en ben voor twee uitgegaan. Als burgemeester kan ik dat nu niet meer doen. Alleen als ik op vakantie ben, kan ik nog eens een pint te veel drinken, maar dat is ook niet meer tot ’s ochtends vroeg.”

“ZO

GENTSE FEESTEN Mist u uw jeugd?

“Missen mag ik niet zeggen, want ik ben zestig jaar en ik ben veranderd. Ik mis het wel om op een vriendschappelijke manier op café te gaan met andere jongeren. Het is ook daarom

8

Daniël Termont

versie 1 8

13/11/13 19:02


dat ik ’s avonds graag met een kameraad een pint ga drinken in de Overpoort of in een café in het centrum. Zeker op de laatste avond van de Gentse Feesten. Die avond is mijnen avond. Dan ga ik met vrienden naar soms wel twintig cafés om er pinten te drinken. Onderweg zie ik veel mensen met wie ik kan bijpraten. Ook in de Overpoort is het geestig: ik word er gewaar dat ik populair ben bij de studenten. Ze klampen me aan om te zeggen dat het wijs is dat ik eens langskom. Ik heb zelf niet gestudeerd (Termont behaalde een A2 diploma boekhouden en studeerde na zijn achttiende nooit verder, nvdr.), maar ik had wel veel studerende vrienden, met wie ik op café ging.”

N IS N

Heeft het nooit gekriebeld om toch nog verder te studeren? “Op dit moment kriebelt het meer dan ooit. Nu heb ik er behoefte aan om mij ergens in te verdiepen. Ik heb veel gehad aan zelfstudie. Het feit dat ik hier nu zit als burgemeester, dat ik de energiesector goed ken en daar een belangrijke rol in speel, heb ik aan zelfstudie te danken. Ik ben wel gestopt met school, maar ik heb mijn dossiers altijd gelezen tot

DE LIEVELINGSCAFÉS VAN BURGEMEESTER TERMONT “Als jonge gast zat ik vaak op café. Het soort cafés waar ik uitging, bestaat nu niet meer. De Britannia op het Sint-Baafsplein was mijn vaste stek. Aan de Heuvelpoort was er dan weer een café waar ik met vrienden naar de thé dansants ging om pinten te drinken en de meiskes te versieren. Lang geleden kon je me ook terugvinden in café De Vriendschap in Mariakerke, en we gingen soms ook naar de Wondelgemstraat of de Muide … Ik had zelfs een eigen clubhuis: het jeugdhuis aan de Muide dat nog altijd bestaat. Daar begon mijn avond meestal. Enfin, ik kan cafés blijven opnoemen. De sfeer die ik gemist heb omdat ik geen student was, heb ik ruimschoots goedgemaakt met vrienden op café.”

energierapporten tot het verschil tussen gewone en katoenen luiers. Je kan het zo gek niet bedenken. “ZONDER WEST-VLAMINGEN VALT GENT IN DUIGEN” Het helpt dat ik graag lees. Helaas heb ik DANIËL TERMONT alleen in de vakantie ik ze begreep. En als ik er niets van verstond, tijd om romans te lezen, want tijdens het jaar heb ik informatie gevraagd zodat ik toch wist ben ik permanent dossiers aan het lezen. Maar waarover het ging. Ook zonder een universiik ga ook niet op vakantie om alleen maar te taire basis ben ik erin geslaagd om de meest luieren. Twee keer per jaar ga ik skiën in Oosingewikkelde dossiers te doorgronden. Van tenrijk, want ik ben nog redelijk sportief.”

9

Daniël Termont

versie 1 9

13/11/13 19:02


Bent u een sportlief hebber?

“Ja absoluut, ik ben supporter van KAA Gent. Het spreekt voor zich dat ik ook achter de nationale voetbalploeg sta, maar ik zie mezelf nog niet snel rondlopen met zo’n hoge hoed met de driekleur erop. Ik zal in het stadion van KAA Gent trouwens ook niet zo snel als een indiaan rondlopen, maar bij gelegenheid draag ik wel een blauw-witte sjaal.”

veiligheid denken. Er is in Gent één slechte ervaring geweest (in september 2011 kwam het op de Kouter tot rellen tijdens de interland BelgiëTurkije, nvdr.), maar sindsdien is een voetbalmatch op groot scherm al twee of drie keer probleemloos verlopen. Waar en hoe moeten we nog bepalen, maar de wedstrijden van de Rode Duivels zullen volgend jaar zeker op een groot scherm uitgezonden worden.”

Zullen we het WK voetbal op een groot scherm in Gent kunnen volgen? “Dat spreekt voor zich. We krijgen heel veel aanvragen om een scherm te plaatsen, dus we zullen moeten kiezen want we moeten aan de

10

Termont

versie 1 10

13/11/13 19:02


“MIJNDINAR ZAL TIJDENS DE EXAMENPERIODE ALTIJD BEREIKBAAR ZIJN” Kaatje Lucas en Cédric Maes

Voor de eerstejaars is het nooit anders geweest, maar oudere Arteveldestudenten weten het intussen al: een nieuw jaar betekent een nieuw onlineplatform. Dileahs, Chamilo, Dinar en sinds kort MijnDinar. TANK legde zijn oor te luister bij ICT-medewerkster Nele Lekens, medeverantwoordelijke voor de ontwikkeling van MijnDinar.

op termijn een virtueel onthaal worden, waar studenten meteen alle info kunnen zien. Een pak efficiënter dan telkens opnieuw MijnDinar, je mailbox en Chamilo afzonderlijk te moeten raadplegen.” “Je één keer aanmelden voor alle toepassingen blijft voorlopig toekomstmuziek. Dat is technisch niet eenvoudig, omdat Chamilo en Dinar door verschillende bedrijven ontwikkeld worden. Tegen het einde van dit jaar is het wel niet meer

Nele Lekens: “MijnDinar is er in de eerste plaats gekomen om studenten een “DE STRUCTUUR VAN DINAR WAS TE INGEWIKKELD” NELE LEKENS betere toegang te verschaffen tot de reeds bestaande informatie. Vorig jaar was er enkel Dinar, het intranet waarop de school informa- nodig om je een tweede keer aan te melden als tie publiceert voor studenten en werknemers. Toen je documenten of aankondigingen opent. Alles kregen we de terechte reactie dat de structuur ervan draait nu al veel sneller en stabieler. De compute ingewikkeld was. Daarom hebben we besloten ters die MijnDinar moeten rechthouden, zijn ook om er iets boven te zetten waardoor je veel gemak- veel krachtiger dan vroeger. Studenten kunnen kelijker vindt wat je zoekt.” dus gerust zijn: tijdens de examenperiode zal MijnDinar altijd bereikbaar zijn.” “Dinar kan je vergelijken met mediatheken: rijen vol boeken, die gerangschikt staan op nietszeggende getallen. Als student is het zo goed als onmogelijk om daar je weg in te vinden. MijnDinar is een catalogus, waarin studenten veel makkelijker en sneller de juiste informatie vinden.”

TOEKOMSTMUZIEK “MijnDinar kadert binnen een project, waar de school vijf tot tien jaar zoet zal mee zijn. Het uiteindelijke doel is een groot onlineplatform te creëren, waarop iedereen alle nodige informatie kan vinden. Momenteel heeft de dienst internationalisering bijvoorbeeld nog geen plaats op het intranet. De dienst kan nog geen informatie delen met studenten of werknemers en daar moet verandering in komen. MijnDinar moet Nele Lekens is medeverantwoordelijk

voor de ontwikkeling van MijnDinar. © Cédric Maes

11

MijnDinar

versie 1 11

13/11/13 19:02


TER VOORBEREIDING VAN DE GENTSE WIELERHOOGMIS TROK ONZE REPORTER NAAR DE ZESDAAGSE VAN AMSTERDAM

DE ZESDAAGSE VAN GENT: ZES DAGEN BIER, PLEZIER EN WIELERVERTIER Parsifal De Smet

Op de velodroom van Amsterdam maakte onze redacteur kennis met een zesdaagse. © Parsifal De Smet

‘Rondjes draaien’, ‘’t Kuipke’, ‘wielerbaan’ en ‘worsten en bier’. Eva Daeleman en Lesley-Ann Poppe wisten in de puzzelronde van De slimste mens ter wereld niet dat die begrippen onlosmakelijk verbonden zijn met de Zesdaagse van Gent. Onze redacteur Parsifal mag zo tussen Daeleman en Poppe gaan zitten: hij is misschien iets minder knap, maar was tot voor kort een minstens even grote leek als het op zesdaagses aan komt. Ter voorbereiding van de wielerhoogmis in het Gentse Kuipke trok hij naar de Zesdaagse van Amsterdam. Daar schreeuwde hij zijn stem schor voor de Oost-Vlaamse pistiers Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke. Na een verplichte treinreis met de kaduuk gewaande Fyra kom ik eind oktober heelhuids in de velodroom van Amsterdam terecht, waar ik heb afgesproken met Gijs Van Hoecke en Kenny De Ketele, de wereldkampioenen ploegkoers op de piste in 2012. “Met minder dan de eerste plaats zijn we hier niet tevreden”, vertelt De Ketele ons halfweg de zesdaagse. Ambitieuze coureurs? Zeker. Maar ook verdomd goede coureurs, want drie dagen nadat ik De Ketele en Van Hoecke geïnterviewd heb, pakken ze

de eindwinst in de Zesdaagse van Amsterdam, na een fenomenale doublette (twee rondjes na elkaar goedmaken op je concurrenten, nvdr.) in de afsluitende ploegkoers. Tijdens ons interview wist Van Hoecke al hoe hij de eindwinst zou pakken. “Een baanwielrenner heeft veel explosiviteit nodig, gecombineerd met techniek en souplesse. Dat onderscheidt ons van wegwielrenners. Zij richten zich meer op het fysieke aspect.”

12

Zesdaagse

versie 1 12

13/11/13 19:02


rest van de velodroom, waar ongeveer tweeduizend mensen zitten. De best zicht- en hoorbare supporters zijn die van de fanclub van Kenny De Ketele. Zelfs de omroeper blijkt onder de indruk te zijn van de Ketelkes. “Vanavond zal het Belgisch duo zeker iets extra kunnen met zo’n fanatieke achterban”, klinkt het door de luidsprekers.

Aflossing tussen De Ketele en Van Hoecke © Brecht Herman

CIRCUS

Ik ben een hele avond onder de indruk van de sfeer in Amsterdam, maar ik laat me vertellen dat die in de verste verte niet te vergelijken valt met die in ’t Kuipke in Gent. Daar wordt er tenminste smaakvolle pils geschonken in plaats van veredeld afwaswater. En dat allemaal op het vipvrije middenplein van ’t Kuipke: hét summum van volkse gelagen. “Het is fantastisch dat ik die sfeer in Gent voor het tweede opeen-

Terwijl ik met grote ogen kijk naar de renners die rondjes afhaspelen, merk ik dat explosiviteit inderdaad enorm belangrijk is op de piste. Een pistier moet constant sprintjes trekken “WIJ ZIJN DE KROONPRINSEN VAN ’T KUIPKE, MAAR om punten te behalen of moet enkele minuKROONPRINSEN WORDEN OP EEN DAG KONING” ten alles geven om een rondje in te halen op KENNY DE KETELE EN GIJS VAN HOECKE de concurrenten. Dat laatste is erg belangrijk, want in het klassement gaat een extra volgende jaar zal mogen beleven”, lacht Gijs ronde voor op de punten. Van Hoecke. “Ik zweer je dat ik op zijn minst een halve kilometer per uur sneller rijd als het Wielersceptici vinden baanwielrennen nog publiek volledig uit zijn dak gaat in ’t Kuipke”. dwazer dan wegwielrennen. “Nu rijden ze al De Gentse wielerbaan is niet enkel legendarisch rondjes, in plaats van van punt A naar punt B te omwille van het fantastische publiek. De piste fietsen.” Iemand die ooit al naar de zesdaagse geweest is, weet dat het om zoveel meer gaat dan louter rondjes rijden. De belevenis voor het publiek is in een velodroom veel magischer dan aan de kant van de weg. Zeker als je op het middenplein staat, want daar is het ambiance troef. Een zesdaagse heeft veel weg van een groot circus. Maar zijn de gebeurtenissen in een circus niet in scène gezet? “Als je tijdens de winter constant dezelfde renners tegenkomt, kan het zijn dat er eens gepraat wordt”, geeft De Ketele toe. “We brengen ook wat de mensen willen hé. Zestig rondjes rijden en op het einde sprinten zou maar saai zijn voor het publiek”, De Ketele en Van Hoecke zijn terug in Gent, vult Van Hoecke aan. nadat ze wereldkampioenen ploegkoers geworden zijn (april 2012) © Geert Herman

DE KETELKES Dat publiek is in Amsterdam massaal aanwezig. Het middenplein is er jammer genoeg voorbestemd voor vips. Ik kan er hooguit een Brabants worstenbroodje of – op eigen risico – een Heineken krijgen. U hoort het: een saaie bedoening. Het contrast kan niet groter zijn met de

zelf is maar 166 meter lang, de kortste wielerbaan in het zesdaagsecircuit. En daar houdt Kenny De Ketele van. “Het gaat lekker snel en de bochten zijn erg steil. Gijs en ik hebben er allebei van kleins af aan op getraind, dus we kennen de baan als onze achterzak.”

13

Zesdaagse

versie 1 13

13/11/13 19:03


KONINGEN VAN ‘T KUIPKE

Terwijl Van Hoecke vertelt over zijn avonturen in de Mahiki, word ik opgeschrikt door acht Het duo De Ketele-Van Hoecke werd vorig jaar derny’s die voorbijrazen op de piste, telkens tweede in de Gentse Zesdaagse, na Glenn O’Shea achternagezeten door een belofterenner. Het is en publiekslieveling Iljo Keisse. “We willen een van de vele disciplines in een zesdaagse. De niets liever dan Keisse van de winst houden. We bestuurders van de brommertjes zijn bijna altijd worden de kroonprinsen van ’t Kuipke genoemd, volslanke mannen, die de coureur achter hen uit maar kroonprinsen worden op een dag koning. de wind zetten. “Ik heb graag brede, dikke mannen als gangmaker. Dan zit ik zeker goed “ALS HET GENTSE PUBLIEK UIT ZIJN DAK GAAT, uit de wind”, zegt Van Hoecke. “Joop RIJD IK ZEKER EEN HALVE KILOMETER PER UUR SNELLER” Zijlaard was een legendarische gangmaGIJS VAN HOECKE ker”, vervolgt De Ketele. “Hij deelde zijn wedstrijd altijd goed in en trok perfecte Vanaf de dag dat we de troon bestijgen, zullen lijnen voor de renner achter hem. En als het niet we er alles aan doen om niet te snel af te treden”, liep zoals hij het wilde, maakte hij wilde gebaren zeggen De Ketele en Van Hoecke strijdvaardig. om duidelijk te maken dat je aan zijn wiel moest plakken.” Enkele maanden voor hun tweede plaats in de Zesdaagse van Gent namen beide wielrenBehalve het grappige beeld van acht dikkertjes ners deel aan de Olympische Spelen. Gijs Van op een brommer, onthoud ik ook de geur en het Hoecke kreeg toen heel wat aandacht, maar oorverdovende lawaai dat de derny’s produceerallerminst om sportieve redenen. Tijdens de den. Toen ik ’s avonds in mijn Amsterdams bed laatste nacht in Londen had hij de bloemetjes lag, hoorde ik de motoren van de derny’s nog buitengezet in de nachtclub Mahiki. De volgezellig in mijn oren suizen. Toen wist ik het. gende dag was een stomdronken Van Hoecke Ketelke en Gijs, ik zie jullie heel binnenkort in ’t te zien op foto’s in meerdere Engelse tabloids. Kuipke, want ik wil de Zesdaagse van Gent voor “Ik zou het zo opnieuw doen, maar liefst zonder geen geld ter wereld missen! camera’s”, zegt Van Hoecke daarover. “Ik denk dat elke twintigjarige, ook Arteveldestudenten, wel al eens een wilde nacht hebben beleefd. De Lotto Zesdaagse van Vlaanderen-Gent vindt van 19 Alleen jammer dat het in mijn geval zo breed in tot en met 24 november plaats in ’t Kuipke, Citadelpark de media werd uitgesmeerd.” Gent. Tickets en info op www.zesdaagse.be

14

Zesdaagse

versie 1 14

13/11/13 19:03


DIRECTEUR ONDERWIJS EN STUDENTENBELEID GUIDO GALLE ONTKRACHT DE CLICHÉS OVER DIRECTEURS

“ZELFS ALS ZE ME NIET BETAALDEN, ZOU IK DEZE JOB NOG DOEN” Arthur De Zutter - foto's Cédric Maes

Wie is Guido Galle? De naam en functie van deze man staan onderaan elke mail of brief van de Arteveldehogeschool, maar het lijkt alsof geen enkele student hem ooit ontmoet heeft. Zien we onze directeur onderwijs en studentenbeleid zo weinig omdat hij de hele dag sigaarrokend aan zijn bureau ondergeschikten zit uit te kafferen? Is Guido Galle (60) met andere woorden de verpersoonlijking van het cliché van de harde, ongezellige topfunctionaris? Of toch niet?

Cliché 1: Onderwijsdirecteurs zitten voortdurend aan hun bureau, ondertekenen af en toe een belangrijk document en gedragen zich de rest van de tijd onuitstaanbaar tegenover hun ondergeschikten. Maar wat houdt uw functie nu echt in? Guido Galle: “Op de Arteveldehogeschool zijn er eigenlijk vier directeurs: een algemeen directeur, eentje die zich bezighoudt met financiën en personeel, een directeur die zich ontfermt over gebouwen en ICT en een directeur onderwijs en studentenbeleid. Ik ben die laatste.” “Ik houd me bezig met alle voorzieningen die studenten nodig hebben. Zo zijn mijn medewerkers en ik verantwoordelijk voor de mediatheken op alle campussen, studentenhuisvesting, catering, sportvoorzieningen en studenten die psychosociale problemen hebben. We zijn ook actief in domeininternationalisering. Dat wil zeggen dat wij alles in goede banen leiden wat betreft studenten en docenten die naar het buitenland gaan of die uit het buitenland komen. En dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg.”

"HET WAS NOOIT MIJN BEDOELING OM IN HET ONDERWIJS TE STAPPEN" GUIDO GALLE

Cliché 2: onderwijsdirecteurs waren op de schoolbanken stille, hardwerkende jongetjes, die hun neus hooguit een keer om de twee weken in de cafés staken. Maar hoe zag uw studententijd eruit?

“Dat cliché is zeker niet van toepassing op mij. Ik was misschien niet zo’n feestbeest dat elke avond achter de meisjes aan ging, maar ik engageerde me wel sterk. Ik was Chiroleider,

15

Guido Galle

versie 1 15

13/11/13 19:03


Cliché 4: onderwijsdirecteurs zoeken altijd de duurste restaurants op en eten het liefst oesters op een bedje van kaviaar met een magnumf les champagne erbij. Maar wat is uw lievelingsgerecht?

“Oesters met kaviaar en champagne zal ik alleszins niet afslaan. Voor de rest lust ik bijna alles, zolang het maar niet te zwaar is. Ik heb liever een mager stukje vis dan een dik, vettig biefstuk op mijn bord. Ik drink ook liever wijn dan bier bij mijn eten, al is er één trappist die ik niet snel zal weigeren: Orval. Al sinds mijn studententijd kan ik ongelooflijk genieten van een goede Orval. Ik ben geregeld in de buurt van de abdij van Orval en dan sla ik daar toch altijd een voorraad in. Al drink ik eigenlijk minder bier dan de gemiddelde Vlaming.”

penningmeester van een natuurvereniging en studentenvertegenwoordiger van mijn faculteit Geografie. Ik was meer met die dingen bezig dan met zuippartijen, al kwamen "IN DE ABDIJ VAN ORVAL KOOP IK die laatste ook wel eens voor. Mijn favoREGELMATIG EEN VOORRAAD TRAPPIST" riete café was trouwens de Ad Fundum.” GUIDO GALLE “Toen ik in 1976 afstudeerde, kreeg ik een job als leerkracht aardrijkskunde op een Laatste cliché: onderwijsdirecmeisjesschool, waar ik de enige mannelijke teurs gaan op vakantie naar dure leerkracht was. Van daar ben ik stukje bij beetje resorts op exclusieve locaties, zoopgeklommen. Eigenlijk was het zelfs nooit als Hawaï en de Côte d’Azur. Maar mijn bedoeling om in het onderwijs te stappen. hoe ziet uw ideale vakantie eruit? Mijn doel was een job te vinden in stedenbouw “Ik ben een geograaf, dus ik wil dingen meemaen ruimtelijke ordening. Dat vind ik trouwens ken en plaatsen zien waar ik nog niet geweest nog steeds erg interessant. Maar ik hou van ben. Tijdens onze vakantieperiodes doorkruimijn huidige job, ik denk dat dit mijn passie sen mijn vrouw en ik momenteel Frankrijk. is. Zelfs als ze mij niet betaalden, zou ik deze Deze zomer zijn we naar de Charente Maritime functie nog doen.” geweest, in het westen van Frankrijk. Absoluut niet toeristisch, maar wel een ongelooflijk Cliché 3: onderwijsdirecteurs doen mooie streek. Daar gaan we dan wandelen, niet aan sport, want dat is te volks. lekker eten, dingen bezoeken, iets langer slapen Een spelletje golf niet te na ge… De normale dingen die een mens op vakantie sproken. Maar bent u eigenlijk een doet. Onze volgende bestemming is Corsica, sportief man? want daar ben ik nog steeds niet geweest.” “Ik kan alvast zeggen dat ik niet golf, maar of ik sportief ben? Ik probeer in ieder geval veel te bewegen, want ik denk dat het erg belangrijk is voor mensen met een belastende job, zoals ik, om een fysieke paraatheid te hebben. Je kan je niet veel zwakke momenten permitteren. Ik maak in mijn vrije tijd dus graag een wandelof fietstocht en ik parkeer mijn wagen op een kwartiertje lopen van mijn kantoor. Zo heb ik zeker mijn dagelijkse portie beweging. Ik werk ook graag in de tuin en ravot er met mijn kleinzoon. Hij is net vier geworden en ik leer hem voetballen.”

16

Guido Galle

versie 1 16

13/11/13 19:03


“IK BEN GEEN VAKIDIOOT, MAAR IK BEN VERKNOCHT AAN WAT IK DOE” Elise Hermans en Yasmine De Wilde

Zijn naam geeft het niet meteen prijs, maar lector Jan Den Haese is een rasechte Fransman. Hij verhuisde op jonge leeftijd naar België, waar hij tot zijn twaalfde les kreeg van nonnen in een Franstalig internaat. Op de middelbare school leerde hij Nederlands. Via omwegen langs de ULB en baggerbedrijf Jan De Nul kwam hij op de Arteveldehogeschool als lector Frans in de opleiding Bedrijfsmanagement terecht.

MINIBIBLIOTHEEK

Wat doet u het liefst in uw vrije tijd? “Mijn vrije tijd spendeer ik vooral aan cultuur. Ik ben een echte kunstliefhebber. Ik houd van surrealistische kunst en magisch realisme. Ik lees ook erg graag. Doordat ik weinig slaap, heb ik veel tijd om te lezen. Als ik een boek lees, moet het wel altijd een nieuw boek zijn. Niet omdat ik smetvrees heb, maar omdat het magischer is om een nieuw boek te lezen en te ruiken. Ik heb Geeft u graag les? in de lectorenruimte trouwens een minibiJan Den Haese: “Lesgeven is mijn passie. bliotheek geopend, waaruit mijn collega’s Ik heb Romaanse gestudeerd aan de ULB. boeken mogen lenen. Vooral tijdens vakanNadien ben ik er een tijdje assistent Franse tieperiodes is die bibliotheek populair.” Taalkunde ge“IK DENK DAT STUDENTEN weest. Ik heb Hoe ziet uw MIJN AANPAK APPRECIËREN” ook twaalf jaar perfecte dag JAN DEN HAESE voor Jan De eruit? Nul gewerkt, “Onlangs had ik maar ik ben blij dat ik nu weer voor de klas nog een perfect weekend in Brussel. Ik ben kan staan. Ik houd van improviseren en kan de dag begonnen met een tentoonstelling, niet lesgeven zonder humor. Ik weet niet of nadien bezocht ik wat brocantewinkeltjes mij dat een atypische docent maakt, maar en ging ik chocolade kopen bij chocolatier ik denk wel dat de studenten mijn aanpak Pierre Marcolini. ’s Avonds ging ik uit eten, appreciëren.” want ik hou enorm van restaurants. Die nacht ben ik Brussel blijven slapen, zodat Is het een voordeel dat u ervaring ik het weekend kon afsluiten in de opera. Ik in het bedrijfsleven hebt? plan vaak een uitstapje rond een optreden of “Dat is zeker een groot voordeel. Met een tentoonstelling. Mijn reisjes moeten altijd professionele achtergrond kan je meer prak- een culturele meerwaarde bieden.” tische voorbeelden geven. Ik heb een bedrijfsmentaliteit, waardoor ik me ook goed voel als ik die materie uitleg. Ik ben geen vakidioot, maar ik ben wel verknocht aan wat ik nu doe.”

Wat vindt u van de sfeer op de Kantienberg? “Binnen de afstudeerrichting Bedrijfsmanagement heerst er een uitstekende sfeer. In de privésfeer is er veel concurrentie, die heb je hier gelukkig niet. Hier is iedereen gelijk, waardoor het hier aangenaam is om te werken.”

© Yasmine De Wilde

ST"

LECTOR ONDER DE LOEP: JAN DEN HAESE

17

Lector onder de loep

versie 1 17

13/11/13 19:03


STUDENTE DEBBIE JACOB (20) WORDT MISSCHIEN ‘DE BESTE SINGER-SONGWRITER VAN VLAANDEREN’

“DEZE TALENTENJACHT IS ME OP HET LIJF GESCHREVEN” Elke Gillis en Jarah Van Acoleyen - foto’s Francis Vanquickelberghe

Televisiezender Vier is op zoek naar De beste singer-songwriter van Vlaanderen. Met wat meeval wordt dat studente Journalistiek Debbie Jacob (20), die deel uitmaakt van de 21 geselecteerde kandidaten. “Er zijn weinig deelnemers die in het Nederlands zingen en pianospelen, dus ik denk dat ik een kans maak om te winnen.” is, reageerde heel blij. Eindelijk iemand die ze kennen die op tv komt! Ik voel mij alleszins gesteund door mijn vrienden en familie.”

Kom je uit een muzikaal nest?

“Ja, toch wel. Mijn papa is dj en volgde vroeger nog pianoles. Mijn mama is minder met muziek bezig, maar zingt wel graag. En met mijn broer waag ik me soms aan een concertje voor vrienden of familie, want hij speelt elektrische gitaar. Dat ligt hem heel goed, maar ik denk niet dat hij zal verdergaan in de muziekwereld.”

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor deze muziekwedstrijd?

Debbie Jacob: “Ik had eens het filmpje gezien van Maaike Ouboter, die het tot in de finale van de Nederlandse wedstrijd schopte. Toen ik op Facebook zag dat er een Vlaamse versie kwam, dacht ik ‘oh nee, opnieuw een talentenjacht en deze keer móet ik zeker deelnemen’. De wedstrijd is me op het lijf geschreven, want ik ben een singer-songwriter. Ik heb vroeger nog meegedaan aan Idool en The voice van Vlaanderen, maar daar heb ik nu spijt van, omdat ik toen contracten ondertekend heb waarin staat dat die programma’s geld van me krijgen als ik later een cd uitbreng.”

Hoe reageren je vrienden en familie op het feit dat je geselecteerd bent?

“Mijn ouders, broer en vriend zijn natuurlijk erg trots. Voor mijn papa is het een droom die uitkomt. Ook het kleine groepje vrienden dat al op de hoogte

Hebben je ouders je gestimuleerd om met muziek te beginnen?

“Ze hebben mij nooit gepusht, maar hebben altijd voor honderd procent achter mij gestaan. Onrechtstreeks ben ik wel door mijn ouders in muziek geïnteresseerd geraakt. Vroeger stond er in onze woonkamer een digitale piano waarin een diskette stak. Ik vond daarop een prachtig pianostukje, dat ik ook zelf wilde leren spelen. En zo is het begonnen. Had die piano er niet gestaan, zou ik dat liedje nooit gehoord hebben.”

OPPERVLAKKIGE TEKSTEN Hoe oud was je toen je zelf nummers begon te schrijven? “Na de eerste vier jaar muziekschool mocht ik begeleidingspraktijk volgen. Daarbij heb ik veel akkoorden geleerd en hoe je die mooi aaneenschakelt. Vanaf dan ben ik echt begonnen met muziek componeren. Ik was toen twaalf jaar.”

18

Debbie Jacob

versie 1 18

13/11/13 19:03


Heb je een vast ritueel wanneer je begint te schrijven?

“Een vast ritueel heb ik niet, ik speel op het gevoel. Ik zet me aan mijn piano en begin te spelen. Als ik een tof melodietje gevonden heb, zing ik daar iets bij. Soms vloeit daar plots een volledig nummer uit, soms niet. Dan bekijk ik die melodie twee weken later nog eens. Af en toe denk ik dat ik een hit geschreven heb, maar besef ik later dat het toch niet zo goed is.”

Waarom zing je in het Nederlands?

“Vroeger zong ik in het Engels, maar toen waren mijn teksten te oppervlakkig. Ze misten diepgang. Ik vind dat mijn Engels niet goed genoeg is om echt mooie teksten te schrijven. Het Nederlands is mijn moedertaal en daarin vind ik wel vlot mijn weg.” Vanwaar haal je inspiratie voor je teksten? “Mijn nummers zijn allemaal autobiografisch. Als ik iets wil verwerken, iemand wil laten zien dat ik hem graag heb of gewoon een verhaal wil vertellen, schrijf ik muziek. Als ik optreed, dan wil ik de luisteraars bereiken en wil ik mijn gevoelens overbrengen. Dat hoort erbij als je een artiest bent.”

BEKENDHEID Ga je ‘De beste singer-songwriter van Vlaanderen’ winnen?

“Ik denk wel dat ik een kans maak. Ik heb gehoord dat er in het programma weinig mensen zijn die pianospelen en Nederlandstalig zingen, dus daardoor onderscheid ik me al. Ik ben ook vrij jong en ik denk dat ze met het programma vooral jongere mensen een kans zullen geven. Niet dat de ouderen van mij geen kans mogen krijgen, maar toch.”

Heb je geen schrik dat de wedstrijd moeilijk te combineren is met je studies?

“Ja, het is echt druk, maar ik ga mijn best doen. Het zou jammer zijn om mijn laatste jaar Journalistiek over twee jaar te moeten spreiden. Stoppen met studeren doe ik sowieso niet, dat zou een domme beslissing zijn, zelfs al wil ik liever iets doen met muziek dan met journalistiek.”

Wat als je de wedstrijd wint?

“Dan ben ik bekend (lacht). In de muziekwereld heb je sowieso nood aan enige bekendheid, zeker

bij de kleinkunst die ik schrijf. Als niemand je naam kent, kom je er niet.”

Ben je bang om minder privacy te hebben als je bekend wordt?

“Ja, toch wel. Stel dat ik bekend word, dan zullen de mensen op straat mij herkennen. Iedereen heeft wel eens een slechte dag, maar als BV kom je dan direct in de boekjes en word je afgeschilderd als een zuurpruim. Maar ik denk nu ook niet dat ik zo

“IK HEB SPIJT VAN MIJN DEELNAMES AAN IDOOL EN THE VOICE” DEBBIE JACOB

beroemd zal worden door de wedstrijd.” Slik je gemakkelijk kritiek? “Zolang de kritiek opbouwend is en ik ermee aan de slag kan, heb ik er geen problemen mee. Wanneer de jury van De beste singer-songwriter van Vlaanderen kritiek uit, kan ik daar zeker mee leven en hoor ik die zelfs graag. Ik kijk minder uit naar eventuele opmerkingen die me het gevoel geven dat ik er niets van kan.”

Kan je je zenuwen in bedwang houden?

“Nee, helemaal niet. Ik had onlangs een opnamedag waarbij ik twee keer hetzelfde liedje moest spelen terwijl ik gefilmd werd. Dat ging niet goed. Hoe meer ik speel, hoe beter meestal. Maar als ik echt moet presteren krijg ik naarmate de tijd vordert steeds meer zenuwen. Ik ben nog op zoek naar manieren om die zenuwen de baas te kunnen. Bij mijn zangcoach leer ik wel om meer zelfvertrouwen te hebben als ik op het podium sta.”

Wie is je grote voorbeeld?

“Ik luister graag naar de Nederlandstalige kleinkunst van JackoBond. Ik ben onlangs naar een concert van haar geweest en ik vind dat zij heel toffe muziek schrijft. Ook Hannelore Bedert is voor mij een inspiratiebron, omwille van haar diepgaande teksten.”

Waar wil je binnen tien jaar staan?

“Het liefst op een podium, omringd door muzikanten. Ik zou erg graag met andere muzikanten samenwerken. Mijn muziek bestaat tot nog toe enkel uit piano en zang, maar ik wil dat uitbreiden met bijvoorbeeld viool en percussie. Ik wil mijn muziek nog rijker maken.” De beste singer-songwriter van Vlaanderen is elke donderdag op Vier te zien.

19

Debbie Jacob

versie 1 19

13/11/13 19:03


GHENT STREETSTYLE FOTOGRAFEERT GOEDGEKLEDE GENTENAARS

“STREETSTYLEN IS VOOR ONS ZOALS OP JACHT GAAN” Yasmine De Wilde en Eva Coolman Denk voortaan twee keer na voor u in uw joggingbroek de straat op gaat, want Karen Moreaux en Bram Laebens liggen altijd en overal op de loer. Het koppel beheert samen Ghentstreetstyle.be. TANK sprak met het vrouwelijke brein achter de blog.

Karen Moreaux - Ingezonden foto

Bram Laebens - Ingezonden foto

Hoe is Ghent Streetstyle ontstaan? Karen Moreaux: “Toen ik drie jaar geleden Psychologie studeerde, had ik nood aan een uitlaatklep. Omdat ik geïnteresseerd was in modeblogs en streetstyleblogs, moedigde mijn vriend Bram me aan om zelf een blog te beginnen. Ik hield ervan om naar outfits van andere mensen te kijken en wilde zelf niet in de aandacht staan, dus begonnen Bram en ik onze eigen streetstyleblog, Ghent Streetstyle. Bram concentreert zich op het visuele aspect en ik ben verantwoordelijk voor de tekst bij de artikels en het beantwoorden van de e-mails.”

Hoeveel mensen vinden de weg naar Ghent Streetstyle? “We letten niet echt op de bezoekersaantallen, maar merken wel dat het aantal bezoekers enorm varieert. Het is een uitdaging om minstens twee keer per week een interessante post te schrijven om zo ons vast publiek tevreden te houden. We organiseren ook regelmatig een giveaway in samenwerking met een bekend merk en dan zien we de bezoekersaantallen zo de hoogte inschieten.”

20

Bloggers

versie 1 20

13/11/13 19:03


Wat zijn de sterktes van Hoe zie je de toekomst van jullie blog? jullie blog? “Ik denk dat we ons onderscheiden van an- “We hebben in het verleden al veel leuke dere Belgische blogs doordat we visueel heel dingen kunnen meemaken dankzij onze sterk staan. We hebben een professionele blog. We krijgen dikwijls uitnodigingen lay-out en besteden veel aandacht aan de voor belangrijke evenementen in de mofoto’s. Daarnaast is ons concept gebaseerd dewereld. Zo werden we tijdens de Men’s op spontaneïteit. Streetstylen is voor ons Fashion Week in Parijs al eens uitgenodigd zoals op jacht gaan. In het weekend lopen door Chevrolet. We hopen dat dat blijft duwe vaak uren ren. Het zou in Gent rond IK HOU ERVAN OM NAAR OUTFITS heel leuk zijn om goedgeVAN ANDERE MENSEN TE KIJKEN om fulltime klede mensen KAREN MOREAUX te kunnen te spotten. bloggen en er Daardoor komen de foto’s heel spontaan onze boterham mee te verdienen. Maar we tot stand. Bij buitenlandse streetstyleblogs zijn realistisch: dat zal niet voor meteen merk je dat mensen zich bewust op een be- zijn.” paalde manier kleden voor een foto. Dat is minder spontaan.”

ARTEVELDE BLOGT! Ook op de Arteveldehogeschool lopen er enkele zielen rond die hun hersenspinsels delen op het wereldwijde web. Maak kennis met drie opvallende studenten die bloggen over mode, lifestyle en alles wat hen bezighoudt. laurapaulinek.blogspot.be Laura Willems 21 jaar Lager Onderwijs

Laura begon drie jaar geleden te bloggen om de verveling tegen te gaan. Een van haar grootste hobby's is fotografie. Ze publiceerde haar foto's eerst op Facebook, maar wilde graag meer tekst bij haar beeld plaatsen. Op een blog kon ze tekst en beeld perfect combineren. Ondertussen is ‘Laura Pauline K’ een echte persoonlijke blog geworden. Laura schrijft nog steeds over fotografie, maar combineert dat met berichten over muziek, mode en reizen. Haar blog leverde haar al een betaalde opdracht op: Laura was fotografe van dienst voor de reclamecampagne van juwelenmerk week+end.

Ingezonden foto

21

Bloggers

versie 1 21

13/11/13 19:03


style4guys.blogspot.com Immi Abraham 22 jaar Journalistiek

Ingezonden foto

Immi studeerde Rechten toen hij nood had aan een nieuwe uitlaatklep. In 2009 besloot hij een blog uit de grond te stampen die volledig gericht was op zijn grootste interesse: mode. In het begin kregen voornamelijk algemene trends aandacht, maar hij merkte al snel dat bezoekers vooral geïnteresseerd waren in zijn persoonlijke stijl. Immi omschrijft zijn blog als een dagboek waarin hij foto’s van zijn outfit plakt en schrijft over zijn ontmoetingen. Hij vindt het niet zo belangrijk hoeveel mensen zijn blog bezoeken, maar benadrukt dat hij niet mag klagen. ‘Style4guys’ is dan ook een van de enige Belgische modeblogs die gericht is op mannen. De blog heeft hem nog geen windeieren gelegd, want Immi mocht het al eens gaan uitleggen op Studio Brussel en was deze zomer het gezicht van Eastpak.

aliceroxy.blogspot.be

Charlotte Everaert 20 jaar Communicatiemanagement

Ingezonden foto

De blog van Charlotte bestaat nog maar een jaar. Ze was vorig jaar in Londen tijdens Fashion Week en raakte geïnspireerd door het hele gebeuren. Ze wil haar blog gebruiken om anderen op dezelfde manier te inspireren. Ze post regelmatig foto's van haar eigen outfit, maar schrijft ook over concerten en festivals die ze heeft bijgewoond. Haar vriendje Daan is gepassioneerd door muziek en is verantwoordelijk voor de muziekposts op haar blog. Dankzij die muziekberichten kon het koppel naar de pre-listening session van de nieuwe cd van de New Yorkse band MS MR. Charlotte vindt het ongelooflijk leuk dat ze dankzij haar blog zulke dingen kan doen, maar probeert de inhoud van haar berichten wel zo origineel mogelijk te houden.

22

Bloggers

versie 1 22

13/11/13 19:03


OUD-STUDENT EN COMEDIAN STEVEN MAHIEU IS MEER DAN ZOMAAR EEN MOPPENTAPPER

“ALS JE JEZELF NIET KAN RELATIVEREN, BEN JE EEN SUKKEL” tekst & foto's Jaro De Bie

Een succesvolle debuutshow en bijna klaar met zijn tweede zaalshow. Het gaat oud-Arteveldestudent en stand-upcomedian Steven Mahieu voor de wind, maar de voormalig sociaal werker beseft ook dat het zo kan gedaan zijn. “De onzekerheid blijft.”

In 2011 nam Steven Mahieu voor de eerste keer deel aan Comedy casino, maar dat waren voor de West-Vlaming allesbehalve zijn eerste stappen in het genre. Jaren daarvoor was Mahieu al op een bescheiden niveau bezig met comedy. Zijn echte doorbrak kwam er pas toen hij de dertig al voorbij was.

Hoe is die doorbraak er gekomen?

Steven Mahieu: “Meer en meer mensen beginnen je te kennen naarmate je langer bezig bent. Vooral de deelnames aan Comedy casino

hebben geholpen om mijn naamsbekendheid te verhogen. Voor een onbekende komiek is dat programma een van de enige manieren om onder de aandacht te komen met wat je doet. Ik heb ook Humorologie gewonnen en dat had niets te maken met mijn deelnames aan comedy casino. Daarom heb ik het gevoel dat ik om de juiste redenen bekend ben. Het zijn vooral de goede reacties op mijn eerste voorstelling die mijn theatertour hebben gelanceerd. De goede reputatie live in het kleine circuit deed voor mij de rest.

23

Steven Mahieu

versie 1 23

13/11/13 19:03


Wilde je altijd al stand-upcomedian worden?

“Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Toen ik nog aan de Arteveldehogeschool studeerde, was ik met improvisatietheater bezig, dus was ik het wel gewend om op een podium te staan. Vooral de confrontatie met de shows van Theo Maassen hebben mij een duw gegeven. Dat was echt een openbaring, want hij is hilarisch, maar toch to the point.”

“IN MIJN EERSTE WEEK OP ARTEVELDE WAS IK OP IEDEREEN VERLIEFD" STEVEN MAHIEU

ETTERBUIL Hoe verlopen de try-outs voor je nieuwe show Maniak?

“De voorstelling gaat in januari in première en ik ben wel tevreden met waar ik nu sta. De basis is gelegd, ik weet waar ik naartoe wil en de hoofdthema’s zijn al uitgewerkt. Ik voel me wel chill.”

Is de titel zelfref lecterend?

wel vernieuwender zijn. Het is ook de bedoeling dat ik wat taboes aanpak.”

Moet comedy gebruikt worden om allerlei zaken aan de kaak te stellen?

“Dat hoeft niet. Elke komiek doet daarmee wat hij wil, maar ik zit nu wel in zo’n vibe. Mijn nieuwe show is geschreven vanuit een bepaalde overtuiging, en dat merk je wel. Toen ik net begon met mijn eerste show is mijn beste vriend in een depressie gesukkeld. Ik was daar toen voortdurend mee bezig, omdat ik dat frappant vond. Ik vond dat relevant voor mijn show, omdat ik daar persoonlijk mee geconfronteerd werd. Een komiek moet niet per se iets aan de kaak stellen, maar de comedians die dat doen, boeien mij. Een Theo Maassen raakt mij. Waarom? Omdat hij je confronteert met wie je bent. In mijn show zie ik het publiek lachen met ernstige onderwerpen. Het is mooi dat dat kan. Dat is alsof je in een etterbuil prikt zodat de druk kan onstnappen. Je moet ook kunnen lachen met jezelf. Als je jezelf niet kan relativeren, ben je een sukkel.”

Denk je dat je succes tijdelijk is?

“De onzekerheid blijft, het kan zo voorbij zijn. “Misschien wel, ja. De manier waarop ik met co- Zeker als je een hype bent, maar dat is bij mij medy bezig ben, is op het randje. Als ze mij psy- gelukkig niet het geval. Het probleem is: hoe chologisch zouden testen, zou er toch het een en succesvoller je wordt, hoe eenzamer je bent. het ander naar boven komen (lacht). Mensen met een hoek af zijn eigen“JE STAAT DAAR DAN ALLEEN, lijk interessanter dan zogenaamde IN JE BACKSTAGE, SUCCESVOL TE ZIJN normale mensen." STEVEN MAHIEU

Moet je een beetje maniakaal zijn om comedy te doen?

“Ik denk het wel. Als je je werk ziet als iets ‘naast jezelf’, dan pakt dat niet. De interessante kunstenaars zijn voor mij degene die volledig meeleven met hun kunst. Als ik iets opvallends zie in het dagelijks leven probeer ik daar iets mee te doen. Het is voor mij onmogelijk om even niet met comedy bezig zijn, dat is nu eenmaal de manier waarop ik naar de wereld kijk. Er zijn weinig momenten waarop ik geen ideeën heb, ook al zou ik dat af en toe graag hebben.”

Voel je extra druk, omdat je met je tweede show moet bevestigen dat je iets kan?

“Ik leg mezelf die druk op, want ik wil groeien in wat ik doe. Mijn tweede show zal inhoudelijk

"

De kleine zalen kunnen je enkel betalen als je alleen komt. Daar sta je dan helemaal alleen backstage, succesvol te zijn.”

TROUBADOUR In een vorig leven was je een sociaal werker, denk je daar nog vaak aan terug?

“Dat kruipt onbewust in je kleren. Ik vind het knap dat ik dat gedaan heb. Voordien wist ik eigenlijk niets van de wereld. Ik had elektriciteit gedaan in het middelbaar. Ik deed wat van mij verwacht werd en wat de minste weerstand opriep. In Kortrijk heb ik dan enkele nieuwe vrienden leren kennen die zich bezighielden met sociaal werk. Toen ik in hun filosofieboeken

24

Steven Mahieu

versie 1 24

13/11/13 19:03


bladerde, ging er een nieuwe wereld voor mij open. Het klikte ook veel meer met die mensen dan met de gasten waarmee ik elektriciteit deed. Toen heb ik echt een bocht van 180 graden gemaakt. Mijn huis heb ik later volledig zelf gebouwd, maar over de elektriciteit wilde ik me niet ontfermen: ik had daar een degout van.”

Deed je sociaal werk omdat je de wereld wilde verbeteren?

“Ik ben ervan overtuigd dat mensen alleen maar gelukkig zijn in contact met anderen. Ooit hebben we in stammen samengeleefd, waarbij er veel menselijk contact was. Plots hebben we beslist om daarmee te stoppen en zijn we allemaal in ons eigen kot gekropen.”

dan een soort troubadour die er neerstrijkt en het publiek met elkaar verbindt. De week erna staan ze misschien weer met een lang gezicht bij de slager, maar whatever.”

“VOOR MIJ IS HET ONMOGELIJK OM NIET MET COMEDY BEZIG TE ZIJN” STEVEN MAHIEU

ANARCHIE Je bent opgegroeid in het WestVlaamse Jabbeke, maar toch ben je in Gent komen studeren. “Ik heb gewoon een opleiding gekozen die ik enkel in Gent kon volgen, zodat ik op kot mocht gaan. Na de scheiding van mijn ouders heb ik lang bij mijn moeder gewoond, maar na een tijdje wilde ik mijn eigen ding doen. Ik zou nu ook niet meer kunnen functioneren in Jabbeke. Als ik daar nog zou wonen, zou ik niet weten waarover ik grappen moet schrijven. Gent ligt mij meer, het is een beetje als een groot dorp. Voor een West-Vlaming is dat dan niet zo’n grote stap.”

Waarom spreekt Gent je zo aan?

“Gent is nog een socialistisch bastion en je voelt dat. Er is hier naar mijn gevoel niets geforceerd. Hier hangt altijd een beetje anarchie, maar het blijft wel een gezellige stad. Daarom vind ik het zo onwezenlijk dat die verkrachtingen hier gebeurd zijn. Ik kan dat moeilijk geloven, maar dat heb je met romantiek. Je ziet soms de realiteit niet.”

"

Hoe kijk je terug op je tijd op de Arteveldehogeschool?

Is comedy een manier om mensen dichter bij elkaar te brengen?

“Ik vind van wel. We komen als komieken niet enkel in culturele centra, maar ook in dorpen waar er hooguit drie culturele activiteiten per jaar zijn. Dat is wel cool, want daar kan je spelen met de dynamiek van dat dorp. Ik voel me

“Dat was een heerlijke periode. Het was ook de eerste keer dat ik met meisjes in de klas zat. In de eerste week dat ik hier zat, ben ik verliefd geweest op zowat iedereen. Wij hadden ook een heel hecht jaar. Ik heb in mijn jeugd nooit in de Chiro gezeten en hier zat ik plots in de Chiro. We voerden ook veel interessante discussies en filosofische gesprekken. Toen ik afgestudeerd was, heb ik daar echt van moeten afkicken. Ik ben niet graag lang alleen.”

25

Steven Mahieu

versie 1 25

13/11/13 19:03


TANK TESTTE DE BROODJESZAKEN IN DE BUURT VAN DE KANTIENBERG

“OP DIT BROODJE BIJT JE JE TANDEN STUK” Roel Heyrick

“Waar gaan we vanmiddag een broodje eten?” Het is de existentiële vraag waarover iedere student dagelijks piekert. Omdat de Kantiene te veel voor de hand ligt, ging TANK op zoek naar waardige alternatieven voor de vochtige voorverpakte broodjes aldaar. Onze redacteur Roel vrat zich vrijwillig een indigestie aan broodjes smos.

en dat het personeel mijn bestelling komt opnemen. Die service komt de wachttijd helaas niet ten goede. Het broodje wordt me op een bord voorgeschoteld en ziet er smakelijk uit. Helaas is het te hard gebakken. Als je net op een hard stuk van de korst bijt, loop je het risico een tand kwijt te spelen. De groentenliefhebber in mij blijft op zijn honger zitten: twee blaadjes sla, drie schijfjes tomaat en enkele augurken kan je bezwaarlijk overweldigend noemen. Toch ben ik tevreden dat ik hier op mijn gemak in een propere zaak heb kunnen eten.

Het rijkelijk belegde broodje van De Smul © Kasper Goethals Onze redacteur geniet van zijn broodje © Kasper Goethals

YUMIES interieur dichtbij te hard gebakken weinig groenten

€ 3,20

1 minuut en 12 seconden stappen Yumies is een moderne en verzorgde broodjeszaak die vlakbij onze campus ligt. Een groot pluspunt is dat ik kan gaan zitten

DE SMUL rijkelijk belegd snelle service veel keuze niet gezellig

€ 3,00

2 minuten en 3 seconden stappen De Smul zit een beetje weggestoken in een zijstraat van de Overpoort, maar ligt dichtbij de campus Kantienberg. Als ik de zaak binnenkom, zie ik meteen dat ik enorm veel keuze heb. Ik beklaag het me al dat ik me moet beperken tot een broodje smos. Om de stroom aan bestellingen te kunnen bijhouden,

26

Broodjes

versie 1 26

13/11/13 19:03


moet ik bestellen aan de bar. Doordat alles zo snel gaat, lijkt het hier wel lopendebandwerk in een fabriek. Dat komt de sfeer niet echt ten goede. Ook het interieur is verouderd en de grote ijskasten in de hoek geven een ongezellige indruk. Op de broodjes zelf valt er echter niets aan te merken. De stevige portie groenten geeft me het gevoel dat ik aan een gezonde maaltijd bezig ben. Wie snel een lekker en goedkoop meeneembroodje wil kopen, is hier zeker aan het juiste adres.

het een hele uitdaging is om zo’n smos zonder smossen te verorberen. Een mes ware handig geweest. Maar ik klaag niet: het broodje is lekker, er liggen voldoende groenten op en ik zit op een gezellige plaats. ’T BIOSKE dik brood dichtbij campus Leeuwstraat goedkoop cafésfeer

€ 2,90

6 minuten en 42 seconden stappen Voor de studenten die vaak in de Leeuwstraat vertoeven, is ’t Bioske een goede keus, maar het ligt natuurlijk ver van de Kantienberg. Op het eerste gezicht zou je denken dat het een café is, onder andere door de bierreclames aan de gevel, en ook bij het binDe stevig belegde reuzenpistolet van ’t Bioske nenkomen is de toog het eerste wat je ziet. © Roel Heyrick Het interieur ademt de sfeer uit van een ’T HOOGTEPUNT bruine kroeg, waardoor de zaak niet echt gigantische broodjes uitnodigend is. Ik bestel mijn broodje aan de gezellig toonbank waarin het beleg slordig afgedekt afstand is met plasticfolie. Het oogt allemaal niet zo hygiënisch. Mijn broodje wordt me aan € 3,20 tafel voorgeschoteld. Op mijn bord ligt een 4 minuten en 17 seconden stappen stevig belegde reuzenpistolet. Hierin onderscheidt ’t Bioske zich van andere zaken: in Om ’t Hoogtepunt te bereiken moet ik van plaats van een dun stokbroodje krijg je hier aan de Kantienberg toch al enkele minuten een dikke piccolo. Voor minder dan drie euro stappen. Die inspanning vergeet ik zodra ik stap ik hier voldaan buiten. hijgend de broodjeszaak betreed: het interieur oogt opvallend mooi. Foto’s van New York sieren de muren. Mijn bestelling wordt aan tafel opgenomen en tot mijn grote vreugde krijg ik meteen een glas bij mijn icetea. Grote eters komen hier zeker aan hun trekken, want het broodje dat even later voor mijn neus gezet wordt, is gigantisch. Het nadeel daaraan is dat Yumies is een moderne en verzorgde broodjeszaak vlakbij Kantienberg © Roel Heyrick

27

Broodjes

versie 1 27

13/11/13 19:03


STUDENTENVERENIGINGEN OP ARTEVELDEHOGESCHOOL DOORGELICHT Elise Hermans

Jawel, u leest het goed, er bestaan wel degelijk studentenverenigingen op onze geliefde Arteveldehogeschool. Ze zijn misschien niet vreselijk bekend, maar ze bestaan wel stuk voor stuk uit enthousiaste en toffe studenten. De zes verenigingen stellen zich met plezier aan u voor.

: or Vo rg szo eid dolo h nd Po go zo de, , Lo ie, e G kun gie rap e) d iolo the nd : roe ud rgo gku i n f o V ( r , A , E ee ok gie edie erpl M e e ebo f é: V p c Fa Ca hip c : ofs re n K u t w ‘ K l e blau 4 : n 01 x e 3 -2 eck u a 01 ro rde s 2 sb Bo res e Hae P an V rie a M

: or Vo e-, ffic n , O ie- e nt k t ie list nica eme f o: a u n g in n a m ur Jo om man e e r e e r C ijfs M nt.b itte r d e Tw é : Be iog en Ca f re t k ra Lib : .cu boo w e ba u re n n c u w C K l e oe w Fa r : op n g 14 t e 3 -2 0 onis i w 1 je, s 2 0 r Sad n a Or res e oute P W

“Onze vereniging is vrij klein, waardoor iedereen elkaar goed kent. Maar af en toe komt er toch veel volk opdagen voor een activiteit, soms zelfs te veel. Zo hadden we ooit een cantus met 170 studenten. Dat lijkt mee te vallen, maar er konden maar dertig mensen in de zaal. Het volk stond dus tot ver buiten het café. We hebben de cantus dan maar al roepend door het raam ingezet. Voor de doop moeten studenten bij ons geen schrik hebben. Je kan het vergelijken met een Chiro- of scoutsdoop. We houden het plezant voor iedereen. Omdat we in het verleden soms moeilijkheden gehad hebben, is onze leuze ‘Per aspera ad astra’, wat zoveel wil zeggen als ‘langs moeilijke wegen naar de sterren’.”

“Elke student zou in een studentenvereniging moeten zitten, want je komt er sowieso bij een toffe bende terecht, waarmee je kan uitgaan, maar waarmee je ook schoolervaringen kunt uitwisselen. Een echte aanrader dus. Curatio vormt een hechte groep. Uitgaan, naar een film kijken of samen sporten: we doen het allemaal. En ook het gevreesde doopritueel valt bij ons erg goed mee. Het is een creatieve teambuilding waarmee we de groep geïnteresseerden proberen kneden tot een hechte vriendengroep. Study hard, party harder!”

28

Studentenverenigingen

versie 1 28

13/11/13 19:03


“Sociaal contact, groepssfeer en levenservaring zijn de drie belangrijkste elementen van een studentenvereniging. Het gaat niet enkel om een cantus of een fuif. Het is veel meer dan dat! We zijn een gezellige vereniging. Ook onze doop willen we gezellig houden. Het is de bedoeling om een goede groepssfeer te creëren. Het beeld dat veel mensen van studentendopen hebben is overdreven. Wij houden ons altijd heel strikt aan het doopdecreet.”

“Bij een vereniging maak je de beste vrienden en kijk je steeds ongeduldig uit naar een volgende activiteit. Bovendien is het ook voor je studies handig om lid te zijn van een studentenclub. In onze vereniging heerst een groot groepsgevoel, de sfeer zit goed en we maken heel wat gekke dingen mee. Het motto van onze vereniging? ‘Si Vis Doceri, Doce’, als je wil leren, geef dan les.” “De studententijd is de mooiste tijd van je leven, maar je moet er wel zelf iets van maken. Een avond op café, een cocktailavond, samen sporten, naar de cinema, een barbecue, glühwein na het schaatsen, samen blokken … Het kan allemaal bij een vereniging, het kan allemaal bij ons. We zijn vrienden onder elkaar en de activiteiten zijn heel uiteenlopend. Je beleeft bij ons echt geweldige momenten. Zo hadden we eens een verbroederingscantus met Moeder Gütenberg georganiseerd. Dat was een te gekke avond. Zeker omdat er toen een studentenfanfare kwam spelen. Ook onze studentendoop is een plezante bedoening, we willen niemand vernederen. Het is in de eerste plaats een teambuildingsactiviteit.”

“In een studentenvereniging beleef je dingen die je anders nooit zou beleven. Onze vereniging vormt een hechte groep, waardoor alles nog wat specialer aanvoelt. We hebben nu ons tweede jaar met succes ingezet en willen op dat positieve elan verdergaan.”

Vo Le o r : M e raren ww e r i opl e en w.re n f o: idin g o Ca p gen Fa t f e é ‘t K : ce na bo ar K l e ofsc ok .be Bla u re hip n P re uw, : Lis s es wit e aV 2 n ere 013 roo ec -2 0 d ke 14 : n

Vo Gr o r : M e afisc ww e r i he e en w.g n f o: n di git Ca op uten ale F me De f é: ace ber bo g.b dia K l e Lim ok e Gr u re iet P re oen n: Ba s es en w rt D 2 0 it ec 13 ler 2 0 cq 14 :

Vo On o r : M e der w ww e r i ijs n en w.a f o: Ca op bno F Ca f é: ace rma bo lia. n K l e ar ok be d Bla u re Biz P re uw, n: ar We s es wit e sle 2 0 n o y V 13 r an -2 0 anje bra 14 ba : nt Vo Po o r : M e dolo ww e r i gie en w.p n f o: Ca op odo F Pi- f é: ace a.w n bo eeb K l e uts ok ly. u co Bla re m n : P re uw e s As es n o trid 2 0 ra Ke 13 - nje me 2 0 14 l :

29

Studentenverenigingen

versie 1 29

13/11/13 19:03


ONDERNEMENDE STUDENTEN BANEN ZICH EEN WEG NAAR DE TOP tekst & foto's Quincy Edgerton

WTF is ACCIO? Waarvoor de afkorting precies staat, besparen we u. Belangrijker is: wat houdt deze Arteveldedienst in? Onze campussen barsten van gemotiveerde studenten die dromen van een leven als zelfstandige. ACCIO begeleidt die studenten en helpt hen om hun plannen te concretiseren. TANK ging op zoek naar enkele ondernemende studenten die verdomd goed bezig zijn.

Steven was behalve organisator van het evenement ook dj, maar hij heeft toen ondervonden dat dat geen optimale combinatie is. “Toen ik aan de draaitafels stond, had ik mijn gsm naast me gelegd. Ik kreeg zeker twintig sms’jes van mensen die om hulp of raad vroegen. Ook het lampje van mijn walkietalkie lichtte voortdurend op. ‘Er worden belangrijke dingen gezegd en ik kan het niet horen’, vloekte ik bij mezelf.”

SNEEUWBALLEN Tanguy Serraes (22), een student Marketing, gooit het dan weer over een andere boeg. Hij is sinds tien maanden eigenaar van zijn eigen snoepfabriekje, de confiserie Larmuseau. “Ik heb het bedrijf gekocht zonder tussenkomst van mijn ouders”, zegt Tanguy. “Ik ben gaan lenen bij de bank. De vorige eigenaar (Johnny Larmuseau, nvdr.) heeft me wel een opleiding gegeven.” Ondertussen staat Tanguy er alleen voor. Hij draait regelmatig werkdagen van vijftien uur. Geen pretje om dat nog te combineren met je studies. “Gelukkig helpt de school me goed”, vertelt Tanguy. “We zijn overeengekomen dat ik mijn stage bij mijn eigen bedrijf mag doen, ideaal toch? Bij een ander bedrijf kan ik misschien andere dingen leren, maar ik heb daar nu echt geen tijd voor.”

Steven Desmet

Tanguy Serraes brengt Gentse sneeuwballen aan de man, een snoepje dat exact honderd jaar bestaat. Het is een bol opgeklopte margarine, afgewerkt met een velletje fondant en poedersuiker. Het snoepje heeft zijn naam te danken aan zijn witte kleur en het krakerige gevoel dat het in

Steven Desmet (20), student Eventmanagement, hoopt later zijn eigen evenementenbureau op te starten. Hij wilde niet wachten op zijn diploma en begon er op eigen houtje al aan. Op 3 mei 2013 trof“IK MAG STAGE DOEN IN MIJN fen Steven en zijn medeEIGEN BEDRIJF, IDEAAL TOCH?” student Kevin Coppejans TANGUY SERRAES meteen raak. Op hun fuif One Night Stand feestten 1.300 mensen op dirty je mond geeft. “Het is alsof je op verse sneeuw house, hiphop, zwoele r&b en urban. loopt, dat kraakt ook een beetje”, aldus Tanguy. De gemotiveerde Gentenaar wil zijn product

30

Accio

versie 1 30

13/11/13 19:03


bedrijfje dat ons een hete mond zal bezorgen, want het bedrijf heet voluit Chilli Design en Multimedia en is het geesteskind van oudstudenten Gaetan Lafaut (32) en Frederik Vanderfaeillie (32). Zij restylen allerlei merken.“We beginnen met een logo en van daaruit evolueren we naar een huisstijl, visitekaartjes, briefhoofden, banieren ... Het kan allemaal. Soms resulteert dat ook in een website die in het totaalplaatje past”, legt Gaetan uit.

"DANKZIJ DE KRUISBESTUIVING VAN TWEE OPLEIDINGEN HEBBEN WE EEN BEDRIJF GESTART” GAETAN LAFAUT

Tanguy Serraes

vooral promoten bij het jongere publiek, want hij kende het snoepje een jaar geleden zelf niet. Wie ’s morgens de lokale bakkerij binnenloopt en de marchandise van onze medestudent Tanguy ziet liggen: proeven, want het snoepje is om je duimen en vingers bij af te likken!

KRUISBESTUIVING

Ook in vroegere tijden konden studenten rekenen op de steun en hulp van de Arteveldehogeschool. In de Gentse Voorhavenlaan is Chilli gevestigd. Nee, geen

Gaetan Lafaut

Gaetan en Frederik mogen uitpakken met klanten als het horlogemerk Rodania en toprestaurants als De Karmeliet en Vrijmoed. Niet slecht voor een onderneming die haar start kende toen beide heren nog op de schoolbanken zaten. “Frederik volgde toen Grafische Vormgeving en ik deed Multimediaproductie”, zegt Gaetan. “De school liet die twee richtingen vaak samenwerken. Het is door die kruisbestuiving dat we ons eigen bedrijfje hebben opgestart. We zijn begonnen bij Frederik thuis en kijk waar we nu staan. We hadden nooit verwacht ooit zover te geraken.” Meer informatie over ACCIO vindt u op de Facebookpagina ‘ACCIO Arteveldehogeschool.

31

Accio

versie 1 31

13/11/13 19:03


STUDENTE EVENTMANAGEMENT AXANDRE VAN DEN HENDE (19) IS FINALISTE MISS BELGIË

“ALS IK MISS BELGIË WORD, STOP IK EEN JAAR MET STUDEREN” Eva Coolman – foto’s Cédric Maes

Januari is een drukke maand voor iedere – hardwerkende – student, maar voor de Heusdense Axandre Van den Hende (19) wordt de blokperiode nog spannender. De studente Eventmanagement is namelijk een van de 25 meisjes die meedingen naar het kroontje van Miss België. “Ik kijk uit naar de finale in januari, maar het betekent jammer genoeg ook het einde van dit avontuur.”

32

Miss België

versie 1 32

13/11/13 19:03

DE


Is het altijd je droom geweest om Miss België te worden?

Axandre Van den Hende: “Ik vond het altijd wijs om naar de verkiezingsshow te kijken. De hele familie keek trouwens en we stemden regelmatig voor meisjes die deelnamen, ook al kenden we ze niet persoonlijk. Maar ik had nooit gedacht dat ik ooit zelf zou deelnemen. Twee jaar geleden vroeg de organisatie al of ik geen interesse had om deel te nemen aan de wedstrijd. Ik was iets gaan drinken met vriendinnen in café

heb ik al meer inzicht in de organisatie van die evenementen. De verkiezing levert me ook andere ervaringen op die van pas komen tijdens mijn studies. Zo moet ik met veel verschillende soorten mensen leren omgaan.”

Leeft de missverkiezing onder studenten?

“Dat gevoel heb ik wel, ja. Klasgenoten van vorig jaar zijn echt geïnteresseerd, maar zij zijn natuurlijk al op de hoogte van mijn deelname sinds het begin van “MENSEN DENKEN ONTERECHT DAT de wedstrijd. Maar ook DE WEDSTRIJD NIET MEER ZOVEEL VOORSTELT” in mijn nieuwe klas zijn ALEXANDRE VAN DEN HENDE er mensen die al wisten dat ik meedeed aan Miss Sunset, vlakbij de Kantienberg. Toen ik even België, zonder dat ik het hen verteld had. De naar het toilet was, was iemand van de organireacties tot nog toe zijn uitsluitend positief. satie op mijn vriendinnen afgestapt, in de hoop Dat verbaast me, maar het is wel leuk. Ik ben dat zij me konden overtuigen om deel te nemen nog niet aangesproken door medestudenten of aan Miss België. Ik heb dat toen niet gedaan, onbekenden, maar ik denk wel dat ik af en toe maar ben er wel beginnen over na te denken. Ik herkend word. Soms voel ik mensen naar me dacht dat ik misschien wel een kans had en heb kijken op straat, maar ik weet niet of dat met me twee jaar later ingeschreven.” mijn deelname te maken heeft.” “Het is wel een feit dat de verkiezing populairIs de verkiezing voor jou een opder is in Wallonië dan in Vlaanderen. Dat is omstapje naar een job in de media? dat de finale niet meer live uitgezonden wordt op “(twijfelt) Natuurlijk kan de missverkiezing een belangrijke Vlaamse televisiezender. Mensen veel deuren voor me openen, maar het is zeker denken daardoor vaak onterecht dat de wedstrijd niet de hoofdreden waarom ik deelneem. Ik niet veel meer voorstelt, terwijl de kandidates vind het gewoon leuk om mijn studies te kunnog steeds heel leuke dingen mogen doen.” nen combineren met mijn passie. Welke richting ik uit wil, weet ik nog niet. Momenteel geniet ik “DE MISS BELGIËVERKIEZING van de aandacht en van het feit dat ik veel dinIS MEER DAN EEN VLEESKEURING” gen bijleer. Maar mocht de kans zich voordoen, ALEXANDRE VAN DEN HENDE zou ik een job in de media zeker overwegen. Ik heb tijdens de wedstrijd ontdekt hoe leuk ik het Heb je last van mannelijke kwijvind om een publiek toe te spreken en ook op lers en melkmuilers nu je finaliste school hou ik ervan presentaties te geven.” van Miss België bent? “Toch wel een beetje. Vooral op Facebook valt het op. Er zijn mannen die me toevoegen en STUDIEKEUZE reageren op mijn foto’s, maar er zijn er ook die me vragen om af te spreken. Het is aan mij Is er een verband tussen je opleiom daar nuchter op te reageren. Ik mag die ding Eventmanagement en je deel- mensen zeker niet zomaar negeren, want het name aan Miss Belgie? zijn mogelijke stemmers. Maar dat hoeft niet “Zeker, want vorig jaar deed ik nog te betekenen dat ik op hun verzoeken inga. Communicatiemanagement, maar net door de Gelukkig bleef het tot nog toe respectvol, al missverkiezing ben ik dit jaar aan de opleiding merk je wel dat sommigen de verkiezing louter Eventmanagement begonnen. Mijn interesse als een vleeskeuring beschouwen. De orgaom evenementen te organiseren is aangewaknisatie hecht nochtans belang aan meer dan kerd door naar veel evenementen te gaan tijdens schoonheid alleen.” deze missverkiezing. Dankzij de lessen dit jaar

33

Miss België

versie 1 33

13/11/13 19:03


CHINESE VOORSTELLING Stel: je wordt Miss België 2014 en moet België een jaar lang vertegenwoordigen. Blijf je dan studeren? “Als ik Miss België word, moet ik sowieso een jaar stoppen met studeren. Maar ik vind het heel belangrijk om mijn diploma te behalen, dus ik zou na dat jaar mijn studies meteen hervatten. Dat is haalbaar. Een jaar als Miss België zou trouwens allesbehalve een verloren jaar zijn, want dan leer je zoveel bij. Maar ik besef dat er maar een kleine kans is dat ik effectief het kroontje van Miss België krijg. Er zijn nog 24 andere mooie meisjes.”

met mijn persoonlijke act tijdens Miss OostVlaanderen. Tijdens dat onderdeel kiezen de meeste kandidates ervoor om een dansje op te voeren of een liedje te zingen, maar ik heb mezelf toen voorgesteld in het Chinees. Daarmee heb ik me echt kunnen onderscheiden, want nog nooit eerder had iemand dat gedaan.”

Wat is tot nog toe jouw hoogtepunt van de verkiezing? “Dat is natuurlijk mijn kroning tot Miss OostVlaanderen. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Toen ik mijn naam hoorde, had ik dan ook een glimlach tot achter mijn oren. Een ander langgerekt hoogtepunt is de luxe die bij de wedstrijd komt kijken. Ik heb al bijzonder fijne dingen meegemaakt, die ik anders misschien nooit zou beleven. De prachtige reis met alle finalistes is zeker een van die dingen.”

Hoe schat je je kansen in?

“Ik merk dat alle meisjes er nu voluit voor gaan. Mijn titel van Miss OostVlaanderen is zeker geen garantie op een hoge score in de finale. Die titel betekende ook niet dat ik automatisch bij de nationale selectie was. Er wordt daar geen rekening mee gehouden. Ik heb een dubbel gevoel als ik vooruitblik naar de finale in januari. Natuurlijk wordt dat een plezante avond, maar het is jammer genoeg ook het einde van het avontuur, als ik niet win. Terwijl ik nog zo lang mogelijk van deze wedstrijd wil genieten (lacht).”

Hoe probeer je je te onderscheiden van de andere kandidates?

“Ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf te blijven. Je moet tonen dat je een sterke persoonlijkheid hebt. Ik denk dat ik daarin geslaagd ben

Volg Axandre op haar Facebookpagina Miss Belgium 2014 Finalist 07 Axandre Van Den Hende

34

Miss België

versie 1 34

13/11/13 19:03


COLUMN

HD-GEN ERAT I E Kim Lannoo De Kantiene is het epicentrum van vele verhalen tussen studenten onderling. Ikzelf hoor ook bij de meute die er geregeld wat woorden wisselt met vrienden. Waarover? Voornamelijk over videogames, momenteel de sterkst groeiende entertainmentmarkt ter wereld. Proficiat, Sony, Microsoft en Nintendo. Maar tussen ons gezegd en gezwegen: het échte eredoctoraat mag je uitreiken aan iets anders: de mobile devices. En daar hebben wij, studenten, zeker een aandeel in. Kijk eens om u heen. Jonge volwassenen worden bedolven onder de smartphones en tablets. Bovendien krijgen we niet voor niets de naam ‘HD-generatie’ opgespeld. Heads Down, geen High Definition dus. En met reden natuurlijk: zulke spelletjes op dat – meestal veel te kleine – touchscreen zijn nu eenmaal oh-zo-verslavend. Al is het soms geen slecht idee om uw ogen eens boven het scherm te richten en wat andere gamegerelateerde zaken aandacht te schenken. Iets wat ik tot op de dag van vandaag nog het liefst doe.

Laat ik het wat toegankelijker maken voor u, beste lezer: wat als u opeens te horen krijgt dat films als Avatar, Gravity en The Dark Knight geen toekomst meer hebben? Of dat de boekenmarkt in rook opgaat door de intrede van kleine, bijna verwaarloosbare verhaaltjes, omhuld in een kaft die hoogstens dienstdoet als af leidingsmanoeuvre? Mij niet gezien. Blij zijn met de kleine dingen in het leven is absoluut een mooie deugd. Maar ga daarom niet prompt de bek van het gegeven paard ontwijken als ook de pony beschikbaar is. Als u daarin slaagt, krijgt u van mij een welverdiende Heads Up.

FIFA, Call of Duty, Battlefield, Gran Turismo en Grand Theft Auto. Volgens een nattevingeranalyse (en een spelletjesprogramma genaamd ‘De slimste mens ter wereld’) zijn het de vijf best verkopende gameseries van het laatste decennium. Bij minstens een van de vijf namen ging er bij u een spreekwoordelijk belletje rinkelen, daar durf ik vergif op innemen. Want wees eens eerlijk: wie heeft geen kennissen die graag een controller vastnemen en die een andere weg inslaan dan het gros van het wereldwijde gamelegioen? U schudt van neen, mooi zo.

BLOCKBUSTERMARKT Games op mobiele apparaten zijn hot, dat weet zelfs mijn kleinste teen. En dat de doorsnee student momenteel geen leuker entertainmentplezier voor onderweg vindt, kan ik heus begrijpen. Maar van de blockbustermarkt moeten ze af blijven! Ondermijn grote titels à la GTA en je hebt een hele wereld van ‘echte’ gamers die zijn hobby vaarwel mag zeggen. Anonieme gameverslaafde © Creative Commons

35

Column

versie 1 35

13/11/13 19:03


HET ECHTE GENT: DE OVERPOORT VOORBIJ tekst & foto's Pablo Jossa

Onder het motto ‘het hoeft niet altijd de Overpoort te zijn’ en ervan uitgaande dat Kantienbergstudenten verder kijken dan hun neus lang is, stelde onze meest hipstereske redacteur een alternatief parcours in hartje Gent samen. Ideaal voor een geslaagde donderdagmiddag, -avond en -nacht. Beginnen doen we met een koffie. Laat de Starbucks vooral rechts liggen, want twintig meter verder in de Donkersteeg vindt u een beter alternatief: de Mokabon. Kleiner, gezelliger, authentieker. En niet onbelangrijk voor studenten: een pak goedkoper. Een Irish coffee voor vijf euro is verleidelijk, maar doe ons toch maar een cappuccino en vier lekkere sneden rozijnenbrood met boter, alstublieft. U kunt er ook terecht voor taart, wafels, ijs en broodjes. En voor warme dranken, nogal wiedes. Al sinds 1937 is de Mokabon een winkel annex koffiebranderij en ook vandaag kunt u er nog koffiebonen en thee kopen. Jammer genoeg is de zaak wegens plaatsgebrek vaak volzet. In dat geval is het ook mogelijk een meeneemkoffie te bestellen in de aanpalende Mokabon-Take away. Wanneer u de Donkersteeg volgt, stuit u op de stadshal. Smalend ook wel de schaapsstal genoemd. Daal vooral de trappen af en nestel u onder een boompje in het stadspark. Een beetje luieren met uw lief, biertjes drinken met uw vrienden of eenzaam een boek lezen. Glooiende

grasheuvels waarop kinderen ravotten, zonnestralen op uw gelaat. Chill. U kunt kiezen tussen uitzichten op het Belfort, de stadshal of de Sint-Michielskerk. Tip: zoek vooral niet naar Klokke Roeland. Mocht u nood hebben aan een wandelingetje, duik dan een willekeurige straat in en laat u meevoeren door uw intuïtie. Of door het gebrek daaraan. Indien u meer van het luie type bent: ga naar de Sphinx, een bioscoop op de SintMichielshelling, vlakbij de McDonalds aan de Korenmarkt. De Sphinx onderscheidt zich door zijn programmakeuze. Geen blockbusters, maar arthouse. Ook de kleinschaligheid is een troef. Zaaltjes met minimaal 45 en maximaal 240 plaatsen en een ‘winkel’ voor snoepgoed en drank. Niet in de rij voor bakken popcorn of taco’s, wat jammer. Achteraf kunt u napraten in het café of op het terras. Met uw studentenkaart betaalt u zeven euro per voorstelling, dat is goedkoper dan in de Kinepolis. Voor de programmering kijkt u best eens op voorhand op de website, maar op het moment zelf beslissen is natuurlijk spannender. Yolo.

36

Het echte Gent

versie 1 36

13/11/13 19:03


Van al dat zitten wordt een mens hongerig. Hoera, etenstijd! In de Hoogpoort, een straat die uitkomt op de Groentenmarkt, vindt u Mosquito Coast. Het klinkt eerder als een reisbureau, maar dat is het niet (meer). Mosquito Coast is wel een restaurant dat uw drang om verre reizen te maken aanwakkert. Een boekenrek vol reisgidsen, foto’s van verre oorden, wereldkaarten en zelfs de kop van een zebra aan de muur. Ook de menukaart doet mee: kangoeroesteak, Sri Lankaanse wrap of Mac Marrakech. Maar tegelijkertijd ook Gentse rundsstoverij en croque monsieur. Zelf zijn we verzot op de chili con carne en ook kip tandoori kan ons bekoren. Er is ook heel wat keuze voor wie van whisky of cocktails houdt. Probeer zeker eens Pink Tom Collins en Pisco Sour. Mosquito Coast is niet goedkoop, maar ook niet overdreven duur. De perfecte plaats om vernieuwend uit te pakken bij uw gezelschap. Op voorhand reserveren is aangeraden.

Voorlaatste stop van de dag: Hot Club de Gand. Aan het einde van het Schuddevisstraatje, dat kleine steegje aan de Groentenmarkt. Lekkere biertjes drinken: bestaat er iets leuker? La Guillotine, Straffe Hendrik, Dulle Teve en Papegaei zijn enkele van de klinkende biernamen. Een grote fles La Chouffe is er erg populair, net als de alcoholische vlierbloesemdrank Roomer. Voor Delirium van het vat betaalt u drie euro, en kraantjeswater – een TMVW’ke voor ingewijden – krijgt u uiteraard gratis. Het terras zit bijna altijd vol en iedereen prutst aan de kaarsen. Een tien voor sfeer en gezelligheid. De grootste troef van Hot Club de Gand is de livemuziek. Dagelijks zijn er concerten, behalve op vrijdag – dan is het aan de broers en zussen

uit het middelbaar die blikken Cara in hun keelgat komen gieten – en op toeristendag zaterdag. Op donderdag is er steeds een jamsessie met verschillende artiesten. Een aanrader. Op andere dagen zijn er concerten, dan moet u stiller zijn. Het muziekgenre gaat van latinjazz over gypsyswing tot jazzgroove. Kortom: jazz. Oh ja, ondergetekende werkt zelf in de Hot Club. Een beetje reclame moet kunnen, niet? Rond middernacht wordt het stilaan tijd om de bloemetjes buiten te zetten en een danske te placeren. De uitgelezen plaats voor dat vertier is de Charlatan op de Vlasmarkt. Beroemd in Gent, bekend daarbuiten. De basisgedachte in Toverpoort, ‘iemand binnen doen’, is in de Charlatan van ondergeschikt belang. Muzikaal is er voor ieder wat wils. Nu eens hiphop, dan weer house. De ene keer betalend – pakweg vijf euro – de andere keer gratis en voor niets. Ga er binnen en amuseer u tot u verzadigd bent. Vermoedelijk is dat ergens tussen zes en zeven. Daarna mag u eindelijk onder de wol na een vermoeiende maar heerlijke middag, avond en nacht.

37

Het echte Gent

versie 1 37

13/11/13 19:03


SATIRE

KOMT EEN VROUW BIJ DE DOKTER Mathieu De Smedt

► “Dag mevrouw. Hoe kan ik u helpen?”

● “Het is voor mijn zoon Lucas, dokter. Hij oogt de laatste tijd nogal pips en heeft weinig energie en levenslust.”

► “Is er onlangs iets gebeurd wat zijn stemming kan verklaren?”

● “Hij is net begonnen aan zijn eerste jaar op de Ar-

teveldehogeschool. Volgens mij heeft hij moeite om zich aan te passen na het secundair.”

► “Aha, een Arteveldestudent! Die zie ik hier wel vaker de revue passeren. Burn-outs, allergieën, chronische pijnen en tennisellebogen zijn geen onbekende aandoeningen voor de studenten van die school.”

● “Lucas klaagt over de onzinnige schoolopdrachten. Hij heeft amper tijd om met zijn vrienden af te spreken en werkt elke dag tot in de vroege uurtjes. Anders haalt hij zijn deadlines niet.”

► “Mevrouw, volgens mij hebben we hier te maken met een zware vorm van Artevelditis. Dat is een ontsteking van het sociale leven. De symptomen zijn eindeloos: nauwelijks buitenkomen, constant voor een computerscherm zitten, slapen met een agenda onder het hoofdkussen ...”

● “Ojee, dokter. Dat klinkt niet gezond! Kunt u daar iets aan doen?”

► “Wel, er zijn verschillende pistes die we kunnen bewandelen. Ten eerste kunnen we het probleem wegnemen. Lucas kan bijvoorbeeld stoppen met school en gaan werken in een fabriek. Dan heeft hij weinig kopzorgen, vaste uren en veel vrije tijd. Een

tweede mogelijkheid is te gaan werken als stripper. Zo komt hij nog eens op een feestje en kan zijn sociaal contact weer wat aangewakkerd worden.”

● “Werken als stripper? Ik weet niet of mijn man daarmee akkoord zal gaan.”

► “Dat is zeer begrijpelijk. Zelf volg ik ook het liefst de ‘reguliere’ geneeskunde. Ik kan Lucas amfetamine voorschrijven, waardoor hij wat meer energie krijgt en nog drie jaar kan doorbijten. Ik raad de studenten altijd aan om toch een diploma te behalen.”

● “Dat klinkt veelbelovend.” ► “Een derde optie is de ‘alternatieve’ geneeskunde. Ik ben daar zelf geen fan van, maar ik bied het maar aan zodat u een totaalbeeld hebt van de mogelijkheden. Om de stress en het gejaagde leven te ontlopen, kan Lucas naar een boeddhistisch klooster trekken voor een jaar of vijftien. Dat wordt soms gedaan en schijnt ook te helpen. Het enige probleem is dat je soms wordt tegengehouden door de autoriteiten, wat ook weer een hoop stress met zich meebrengt.

● “Begrijpelijk.” ► “Dus, welke methode zou u willen proberen, mevrouw?”

● “Goh, ik denk dat ik toch de amfetamine kies. Ik heb van andere ouders gehoord dat zij dat ook gebruiken voor hun kinderen en zij hebben daar niks dan lof voor.”

► “Fantastisch, hier is uw voorschrift. Dat is dan 28 euro a.u.b.”

38

Satire

versie 1 38

13/11/13 19:04


SATIRE

VERBORGEN TEKENWEDSTRIJD OP MIJNDINAR Cédric Maes

Zoals het een ijverige student betaamt, heeft u MijnDinar uiteraard al grondig geïnspecteerd. Het is u ongetwijfeld opgevallen dat er links op de homepage een gigantisch oppervlak niet wordt gebruikt. TANK ging op zoek naar het geheim achter dat gapende, witte gat en deed een verrassende ontdekking …

CREATIEVE STIMULATIE

Wie MijnDinar dagelijks gebruikt, vraagt zich toch wel eens af: hoe belachelijk is dat? Zeventig procent van de beschikbare ruimte wordt ingepalmd door … een wit vlak. De modules die studenten het vaakst nodig hebben, zitten verborgen in een menubalk of staan rechts onder elkaar. Scrollen maar! Hoeveel overzichtelijker en handiger zou het niet zijn, mocht die witruimte gebruikt worden om een gebruiksvriendelijke homepage te creëren?

Dus creatiefsten aller Artevelders: waag uw kans! Wie zich geroepen voelt een tekening te maken, mag zijn of haar kunstwerk voor 21 december indienen aan de balie van de Kantienberg. De tekeningen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit praktijkdocenten Beeldende Kunst van Sint-Lucas. De winnende tekening vrolijkt tijdens het tweede semester de homepage van MijnDinar op. Succes!

Maar beste lezer, vergis u niet. Er is wel degelijk een reden waarom op MijnDinar de grote leegte gaapt. De witruimte op de onthaalpagina is namelijks niets meer of minder dan een tekenwedstrijd van de Arteveldehogeschool! Die wedstrijd past in de lange traditie van creatieve stimulatie die op onze school heerst. Het gaat soms zelfs zo ver dat sommige creatieve studenten hun hersenspinsels al HOEVEEL HANDIGER ZOU HET NIET ZIJN MOCHT in Iedereen beroemd zagen DE WITRUIMTE OP MIJNDINAR BENUT WORDEN? opduiken.

39

Satire

versie 1 39

13/11/13 19:04


KOMT U OOK BIJ T NK? TANK is steeds op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde studenten die willen meewerken aan het beste studentenblad van de campus Kantienberg. Wilt u, samen met onze fantastische redactie, uw schrijf- of fotografietalent wat bijschaven en tentoonspreiden? Stuur een vrijblijvend een mailtje naar tankredactie@gmail.com en wie weet staat uw naam straks in dit fijne magazine! Het laatste nieuws over TANK vindt u op ‌ Twitter: @MagazineTANK Facebook: TANK Magazine Onze blog: tankschrijft.wordpress.com

versie 1 40

13/11/13 19:04

Tank magazine editie 6  
Tank magazine editie 6  
Advertisement