__MAIN_TEXT__

Page 1

2 · 2016

Sognenyt Henne · lønne · Lunde · Outrup · nr. nebel · Kvong · Lydum

Ja, der er arbejde ved det! Tre ud af fem menighedsrådsmedlemmer skal til efteråret skiftes ud i Lunde menighedsråd.

Læs mere side 2-3 og 13


På den 2. side

Ja, der er arbejde ved det! Tre ud af fem menighedsrådsmedlemmer skal til efteråret skiftes ud i Lunde menighedsråd. De afgående medlemmer giver gerne råd om glæder og udfordringer i arbejdet som menighedsrådsmedlem. Egon Pedersen har siddet i menighedsrådet i snart 12 år og Karin Lillebæk Hansen har siddet i rådet i otte år og de fleste år som formand. De blev begge

Fakta I november 2016 skal alle landets menighedsråd vælges på ny. Man vælges for en periode på 4 år. I langt de fleste sogne er der ikke afstemningsvalg til menighedsrådet. Her laves der kun en opstillingsliste og dermed er der »Aftalevalg«. I september måned holdes der et informationsmøde om valget. Her kan man stille spørgsmål og hente information om arbejdet. Mange steder ender dette møde med at der laves en opstillingsliste. Senest først i oktober skal det afgøres om der holder valg eller om der er aftale-valg.

2

Alle her lader deres børn døbe og konfirmere. rekrutterede på det grundlag, at der ikke var så meget arbejde ved at sidde i et menighedsråd. Om det siger de begge, at det var et forkert grundlag. Der er arbejde ved at være valgt og have ansvar, men det er ikke kun arbejde og udfordringer, siger de begge samstemmende. Der er også mange gode oplevelser, og vi fungerer socialt rigtigt godt sammen, forklarer Karin Lillebæk Hansen. Hun har besluttet at stoppe til efteråret, men hun har aldrig fortrudt at stille sig til rådighed i de 8 år. En ting vil hun dog gerne gøre op med. Hun siger: De kommende rådsmedlemmer skal ikke rekrutteres på et forkert grundlag. Alle bør have

den fulde forklaring om de opgaver, der er ved at sidder fire år i et menighedsråd. Der ligger mange timers arbejde og man skal være ansvarsfuld med opgaverne. Man har trods alt ansvar for personale og for en gammel grundværdi i vores samfund - nemlig kirken og dens budskab. Kvalificeret Både Karin og Egon er sikre på, at der lokalt findes mennesker, som vil være velegnede til at sidde i et menighedsråd. De vil bruge de kommende måneder til at snakke med en række personer, som de ser som oplagte kandidater. Og folk skal have grundig besked om arbejdet. På spørgsmålet om hvordan en oplagte kandidat er, forklarer Karin Hansen, at det er én, som ser vigtigheden i at kirken og

Karin er formand for Lunde menighedsråd. Nu glæder hun sig til at give stafetten videre.


Tekst: Journalist Jens Kr. Lynderup Fotos: Gitte Volsmann

Karin forklarer: Vi plejer at opstille dem vi vil have i rådet og så holder vi et aftale valg. Det giver den bedste motivation til arbejdet. Sådan håber hun også det går denne gang.

Fakta I Blåbjerg pastorat er der syv sogne og fem menighedsråd. Egon Pedersen og Karin Lillebæk Hansen holder begge af samarbejdet i menighedsrådet.

dens budskab er en bevaringsværdig del af lokalsamfundet. Hun forklarer konkret: Alle her lader deres børn døbe og konfirmere, så det er jo en væsentlig forudsætning for at have det rigtige syn på kirkens roller. Dernæst kan det jo godt være, at når børnene ikke kræver en så meget, så bliver der tid til at bakke op om kirken som en god værdi.

mest betegne dem selv som Grundtvigianere, men det lægger de ikke så meget vægt på i hverdagen. De er begge stolte over de tilbud som Lunde kirke har, også ud over søndagens gudstjenester. Der er både koncerter, skumringsgudtjenester og familiegudstjenester. De siger begge, at menighedsrådet har et virkeligt godt samarbejde med den lokale præst.

Kirkegænger Karin forklarer selv, at hun altid har gået i kirke af og til. Men hun siger, at det ikke er en forudsætning, at man går meget i kirken. Dog siger hun, at det ikke er holdbart at sidde i menighedsrådet uden at komme i kirke af og til for at se hvad kirken tilbyder. Hverken Egon eller Karin mener at man skal være kristen på en særlig måde. De vil vel nær-

Valget Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen, og tiltræder omkring 1. december i år. Inden da skal der holdes informationsmøde, opstilling og eventuel valg, men selve valget med afkrydsning er der ikke tradition for i Lunde, ligesom der heller ikke er det de øvrige 6 sogne i Blåbjerg pastorat. Læs også side 13.

Der er et menighedsråd i Henne og Lønne. Et i Outrup. Et i Lunde. Et i Kvong og et i Lydum og Nr. Nebel. Alle fem råd skal vælge nye medlemmer, men genvalg kan sagtens finde sted. Har man spørgsmål til valget, kan man stille dem til den lokale formand, hvis adresse findes et andet sted i bladet.

3


Det sker | Henne & Lønne sogne Døbte

Konfirmation 2016

Henne kirke: • Jamie Pedersen • Laura Lynge Aarestrup

Søndag den 24. april kl. 10.00 konfirmeres i Henne Kirke:

Lønne kirke: • Nathalie Lange Kristensen

viede Henne kirke: • Rikke Christensen og Jens Andy Christensen

Døde & begravede Henne kirke: • Hans Kristian Pedersen Lønne kirke: • Gunnar Mathias Gregersen • Hildeborg Andrea Jakobsen • Ejlif Peer Hermansen

• Viktor Derdau Jæger Andersen • Ida Marie Sødal Ø Jørgensen • Anders Winther Birkkjær Lauritsen • Ole Mehl Ludvigsen • Mikkel Christoffer Neubert • Line Brixen Nielsen • Anne Sandvang Rousing • Mathilde Schmidt Telegrammer og andet kan afleveres i kirken fra kl. 9.30.

Gudstjeneste med bold for hele familien

Henne Kirke 10. maj kl. 17.00

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen, Blåbjergvej. Når vi har spist, er det tid til en gang rundbold. Tilmelding senest 29. april: e-mail: trj@km.dk eller mobil: 2163 9312

Salmemaraton

i Varde provsti

8. marts: Østerlund kirkesal (salmenr. 381-395) 5. april: Strellev kirke (salmenr. 396-411)

Kirkebil Det er muligt at bestille kirkebil til alle gudstjenester kl. 10.30 og til sogneeftermiddage. Kirkebilen bestilles hos Lunde Taxa tlf. 7528 2013.

4

Begge aftner er kl. 19.00. Der vil være en kort introduktion til salmerne, og der serveres kaffe i pausen.


Sogneeftermiddag

Torsdag den 14. april kl. 14.30

Kom til en hyggelig eftermiddag i konfirmandstuen, Blåbjergvej. Efter kaffen vil Thue Raakjær Jensen fortælle den spændende historie om Sophie Scholl, som kæmpede for frihed under 2. verdenskrig i Tyskland. Der kan bestilles Kirkebil hos Lunde Taxa.

Hvem var Sophie Scholl? »Enhver er ansvarlig for det, man gør og medarsvarlig for det, man ikke gør...« Fra KFUK til Hvide Rose. Sophie Scholl døde i 1943 kun 21 år gammel. Sammen med sin bror tog hun kampen op imod HitlerTyskland. Som ung teenager var hun en meget begejstret tilhænger af nacismen, men efterhånden ændrede det sig. Hendes bror, Hans, forsøgte at holde hende ude fra det illegale arbejde, men hun insisterede på at være med i gruppen »Hvide Rose«. Sammen med sin bror og adskillige andre blev hun henrettet efter, at de havde delt flyveblade ud, som talte styret imod. En gribende historie om et ungt menneske, som turde »tage ansvar«. Da der blev indviet et museum for modstandsgruppen og de 2 søskende udtalte, den tyske forbundspræsident Richard von Weizsäcker: Enhver er ansvarlig for det, man gør og medarsvarlig for det, man ikke gør.

Grøn er vårens hæk…

Forårskoncert i Lønne kirke Tirsdag den 3. maj kl. 19.00

Lunde Sangkor og Mandskoret Zelo medvirker. Kom til en hyggelig aften med god sang. Efter koncerten drikker vi en kop kaffe sammen.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag kl. 14.00

Naturskovpladsen, Bjergvej.

5


Det sker | Outrup og Lunde sogne Skumringsgudstjeneste Onsdag den 9. marts kl. 17.30 er der skumringsgudstjeneste i Lunde Kirke og Forsamlingshus. Skumringsgudstjenesten er sådan en gudstjeneste, der andre steder eksempelvis kaldes »spaghettigudstjeneste«. I Lunde og Outrup sogne kalder vi den for skumringsgudstjeneste, da det er i denne skumringstime, man normalvis laver mad. Det er man fri for, hvis man kommer til skumringsgudstjeneste, da der efter gudstjenesten i Lunde Kirke er spisning i forsamlingshuset til den nette sum af bare 35 kr. for en enkelt person og 70 kr. for en hel familie. Nøj, det var billigt - men ikke desto mindre rigtigt! Skumringsgudstjenesten er en anderledes gudstjeneste uden prædiken, hvor en bibelfortælling fra enten det Gamle eller Nye Testamente vil blive udlagt på en anden - og måske for børn - mere forståelig og spændende måde. Gudstjenesten egner sig dog til mennesker i alle aldre, både børn, unge, voksne og ældre. Så vel mødt til endnu en hyggelig skumringsgudstjeneste i Lunde Kirke og Forsamlingshus! Tilmelding til spisning hos sognepræst Kasper Bøtker på tlf. 40 49 83 05 eller mail kthb@km.dk senest mandag den 7. marts

Familiegudstjeneste med kirkekaffe og påskekage Efter gudstjenesten den 28. marts i Lunde Kirke, 2. påskedag, kl. 10.30 serverer menighedsrådet kirkekaffe og påskekage. 2. påskedagsgudstjenesten vil være en familiegudstjeneste for mennesker i alle aldre, både børn, unge og voksne. Så kom og fejr påsken i Lunde Kirke med kirkekaffe og påskekage!

6

Konfirmation 2016 Der er konfirmationsgudstjeneste søndag den 17. april 2016 kl. 10.00 i Lunde Kirke, 3.s.e. påske. På konfirmationsdagen vil der fra kl. 9.00 sidde nogle fra menighedsrådet i Lunde Forsamlingshus og tage imod telegrammer. Følgende skal konfirmeres: 1. Isabella Aasberg, Frøstrupskovvej 21, Frøstrup, 6830 Nr. Nebell 2. Elizabet Szép Andersen, Markvænget 4B, Lunde, 6830 Nr. Nebel 3. Mikkel Atzen, Debelvej 211, 6855 Outrup 4. Lasse Vejlgaard Feldt Baggesgaard, Parkalle 31, Lunde, 6830 Nr. Nebel 5. Oscar Smedsgaard Birtillid, Frøstrupvej 45, 6830 Nr. Nebel 6. Nicoline Sofie Bartholin Halager, Skolegade 24, Lunde, 6830 Nr. Nebel 7. Simon Bech Hansen, Degnevej 10, Lunde, 6830 Nr. Nebel 8. Laura Johansen, Parkalle 18, Lunde, 6830 Nr. Nebel 9. Emilie Søndergård Koch, Østergade 13, Lunde, 6830 Nr. Nebel 10. Vibeke Østergaard Kargo Larsen, Skolegade 35, Lunde, 6830 Nr. Nebel 11. Emma Birkebæk Nielsen, Debelvej 261, 6800 Varde 12. Cecilie Damgaard Pedersen, Skolegade 42, Lunde, 6830 Nr. Nebel 13. Emilie Kirstine Pedersen, Løftgårdevej 51, 6855 Outrup 14. Emmelie Rask Sørensen, Neder Hallumvej 170, Kvong, 6800 Varde


Kirkens Korshærs butik i Lunde

Gudstjenester på Baunbo i Lunde

Den 9. april holder Kirkens Korshærs butik i Lunde 14 års fødselsdag. Det bliver fejret med mange gode tilbud i dagene omkring fødselsdagen. Kirkens Korshær har gennem årene fået etableret en solid butik, som mange faste kunder støtter. Dertil kommer de mange turister, der nyder at finde fine brugte ting i butikken.

Torsdag den 10. marts kl. 14.30 ved Sognepræst Kasper Bøtker. Torsdag den 14. april kl. 14.30 ved Sognepræst Kasper Bøtker. Torsdag den 19. maj kl. 14.30 ved Sognepræst Kasper Bøtker.

Børnekirke Hver søndag, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30 i Lunde Kirke, holder vi børnekirke i graverhuset under præstens prædiken. Forældre er velkomne til at gå med. Vi leger, synger, hører en fortælling fra Biblen, tegner og hygger os. Alle børn er velkomne – også børn, der fx er gæster til en barnedåb. Det vil altid fremgå af gudstjenestelisten, om der er børnekirke eller ej i forbindelse med den enkelte gudstjeneste. Vel mødt til børnekirke i Lunde Kirke!

Skærtorsdagsmåltid Har du nogensinde prøvet at spise middag i kirkens kor? Nu har du chancen i Outrup Kirke Skærtorsdag, den 24. marts kl. 10.30! Gudstjenesten former sig som et nadvermåltid i koret som en del af det liturgiske, hvor brød og vin går fra hånd til hånd, sådan at man giver sin nabo Jesu Kristi legeme og blod. Ind imellem synger vi salmer, og præsten holder sin prædiken. Vel mødt til et helt særligt Skærtorsdagsmåltid i Outrup Kirke!

De bedste hilsner fra Jette Andersen og sognepræst Kasper Bøtker

Børnegudstjeneste

Søndag den 20. marts - Palmesøndag - kl. 10.30 er der børnegudstjeneste i Outrup Kirke i fællesskab med børneklubben i Outrup. Gudstjenesten vil foregå i børnehøjde, og efter gudstjenesten er der frokost i Missionshuset på Jernbanegade 9 i Outrup. Vel mødt!

7


Det sker | Outrup og Lunde sogne Ældregudstjeneste Torsdag den 31. marts kl. 14.00 er der Påske ældregudstjeneste i Outrup Kirke. Gudstjenesten er særligt for de ældre i Outrup og Lunde sogne, men alle er naturligvis hjertelig velkomne. Efter gudstjenesten er der kaffe og påskehygge på Møllegården i Outrup. Vel mødt!

Grundlovsmøde Søndag den 5. juni, Grundlovsdag, har vi vores årlige Grundlovsmøde i Lunde-Outrup Pastorat. Dagen begynder med gudstjeneste i Outrup Kirke ved Sognepræst Kasper Bøtker kl. 14. Herefter mødes vi i Missionshuset på Jernbanegade 9 i Outrup omkring kl. 15 til kaffe og efterfølgende foredrag ved Sygehuspræst Pernille Svenningsen fra Esbjerg, som vil komme og fortælle om og vise billeder fra sin udsendelse til Afghanistan. Så vel mødt til en hyggelig og spændende Grundlovsdag i Outrup Kirke og Missionshus!

(fortsat)

Indre Mission

Fælles program for alle. Bemærk: Hvor der ikke er andet tidspunkt anført, er alle møder kl. 19.30

Marts 3. Ansatte og studerende fra Dansk Bibel institut i København er på informationstur og kommer og holder et møde i Outrup Missionshus. 8. Bibeltime hos Emilie og Egon Madsen, Toftevej 60. 15. Inspirationsaften med Helle Bråd Mikkel sen, forstanderkone på Nøvlingskov Efterskole taler. Sted: Kirkehuset i Ølgod. April 6. og 7. Bibelkursurs i Henne Missionshus. Program følger. 12. Bibeltime hos Egon Madsen Egebjerg, Rottarpvej 51. 21. kl. 18.30: Tur i det blå med efterfølgende varme hveder i Missionshuset. Maj 3. 19.

Bibeltime hos Rigmor Pedersen, Idrætsvænget 1. Møde i Missionshuset. Kirkegårdsleder Jørgen Hansen, Gram, taler.

Formand: Bernhard Simonsen tlf. 75251192 Kasserer og udlejning: Bent Krog tlf. 75251183

Gudstjenester på

Bliv kørt i kirke Der er mulighed for at benytte kirkebil til gudstjenesterne i Lunde, samt til andre kirkelige arrange menter. Ønsker man at benytte sig af dette tilbud, kan man ringe til Lunde Taxa på tlf. 75282013.

8

Møllegården i Outrup Torsdag den 3. marts kl. 14.30 ved Sognepræst Kasper Bøtker. Torsdag den 7. april kl. 14.30 ved Sognepræst Kasper Bøtker. Torsdag den 12. maj kl. 14.30 ved Sognepræst Kasper Bøtker.


Konfirmation 2016 Der er konfirmationsgudstjeneste i Outrup Kirke fredag den 22. april kl. 10.00, Stor Bededag. På konfirmationsdagen vil der fra kl. 9.00 sidde nogle fra menighedsrådet på Outrup Skole og tage imod telegrammer. Følgende skal konfirmeres: 1. Sidse Tryk Christiansen, Kløvbakken 36, 6855 Outrup 2. Kea Tara Schou Nielsen Deibert, Rottarpvej 41, 6855 Outrup 3. Nicklas Steem Falck Enemark, Forum Kirkevej 54, 6715 Esbjerg N 4. Kristian Hansen, Vittarpvej 11, 6855 Outrup 5. Susanna Rebekke Süsse Hansen, Toftevej 40, 6855 Outrup 6. Julie Henningsen, Kløvbakken 46, 6855 Outrup 7. Anne Cathrine Holm Iversen, Engparken 9, 6855 Outrup 8. Sofie Gøtzsche Jensen, Dejrupvej 14, 6855 Outrup 9. Mathias Søgaard Jeppesen, Dejrupvej 83, 6855 Outrup 10. Dennis Søgaard Jeppesen, Dejrupvej 83, 6855 Outrup 11. Anders Thisted Knudsen, Torbølvej 12, 6855 Outrup 12. Tobias Berg Kyndesen, Torbølvej 20, 6855 Outrup 13. Oliver Tange Lemvig, Hennevej 1, 6855 Outrup 14. Sigurd Munk Kvist Nilling, Dejrupvej 11, 6855 Outrup 15. Kenny Armand Grønhøj Pedersen, Rolfsøvej 22, 6854 Henne 16. Trine Pedersen, Nymindegabvej 151, 6855 Outrup 17. Alberte Sommerlund Pedersen, Kløvbakken 56, 6855 Outrup 18. Mads Puanghiran Rasmussen, Enghavevej 24, 6855 Outrup 19. Mads Sørensen, Løftgårdevej 21, 6855 Outrup

KFUM & KFUK Marts 1. Generalforsamling Blåvandgård i Outrup Missionshus kl. 19.30

8. Stormøde KFUM og KFUK distrikt i Bramming.

15.

Inspirationsaften med Helle Braad Mikkelsen, Forstanderkone på Nøvlingskov Efterskole. Sted: Kirkehuset i Ølgod.

19. Vi mødes ved Outrup Missionshus kl. 12.45, hvor vi kører samlet til Esbjerg skøjtehal. Entre børn: 15 kr. Voksne: 30 kr. Skøjteleje: 30 kr. pr. sæt. Medbring selv kaffe/drikkevarer. Tilmelding senest d. 17. marts til Vibeke, tlf. 27641996. 20. Børnegudstjeneste med børneklubben og efterfølgende frokost med indsam- ling til KFUM og KFUK i Danmark. April 1. - 3. Børnelejr i Holstebro. 12. Debataften ved Tina og Jørgen Jespersen, Kløvbakken 32. 21. kl. 18.30 Tur i det blå med efterfølgende varme hveder sammen med IM. Maj 10. Debataften ved Lisbeth og Peter Hansen, Storegade, Outrup. 20. Familieklub. Nærmere information kommer. Juni 7. Debataften ved Karen Skovgård Nielsen, Bolkærvej 6, Nr. Nebel.

9


Det sker | Nr. Nebel, Lydum & Kvong sogne Sangaften i Kvong Torsdag d. 17. marts kl. 19.00: Temaet for aftenen er forår og påske, vi synger sange og salmer der hører årstiden og højtiden til. Der er kaffe i pausen. På gensyn.

Gudstjenester på Blåbjerg plejehjem Marts Tirsdag d. 1. marts kl. 14.15 Tirsdag d. 15. marts kl. 14.15 April Tirsdag d. 5. april kl. 14.15 Tirsdag d. 19. april kl. 14.15 Maj Tirsdag d. 3. maj kl. 14.15 Tirsdag d. 17. maj kl. 14.15

hjemmeside

Formiddagskaffe

i Nr. Nebel

Formiddagskaffe på følgende tirsdage: tirsdag d. 12. april og tirsdag d. 10. maj. Alle dage kl. 10.00 – 11.00 i konfirmandstuen, Bredgade 88. På gensyn.

Mini-konfirmand afslutning

Palmesøndag slutter vi minikonfirmandforløbet af med en gudstjeneste i Nr. Nebel kirke kl. 14.00. Mini-konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, og vi håber at se både forældre, søskende, bedsteforældre og alle andre interesserede. På gensyn.

samarbejdet på tværs af de 7 sogne i Gl. Blaabjerg har givet plads til en fælles hjemmeside: www. blaabjergkirker.dk. Nørre Nebel, Lydum og Kvong sogne findes under blokken Blåbjerg Nord, som jo også er pastoratets navn.

Kirkebil Der er mulighed for at benytte kirkebil til gudstjeneste i Nr. Nebel og Lydum og til øvrige arrangementer i kirkeligt regi. Vil man benytte sig af tilbuddet, kan man ringe til Lunde Taxi på tlf. 75 28 20 13.

Øvrige arrangementer - hold øje med dagspressen! 10


Nr. Nebel kirke, Bededag, 22. april kl. 9.00 1. Malene Ane Nina Veronica Rachel Kristensen, Lyngtoften 3, Nymindegab. 2. Caroline Påbøl Christensen, Bolkærvej 19, Nr. Nebel. 3. Ditte Born Christensen, Tarmvej 280, Nr. Nebel 4. Selma Aagaard Haahr, Gestvej 20, Lydum 5. Cecilie Kjæhr Wehmeyer, Vesterled 2, Nr. Nebel 6. Siliam Hauskov Lyhne Pedersen, Nr. Lydumvej 131, Lydum 7. Kolbjørn Andreas Dige Krebs, Tranevænget 115, Nr. Nebel 8. Nicolai Christensen, Farvervænget 18, Nr. Nebel 9. Nicolai Østergaard Bloch, Tranevænget 99, Nr. Nebel 10. Christian Runge Nissen, Industrivej 4, Nr. Nebel 11. Casper Heiselberg, Klintingvej 3 F, Nr. Nebel 12. Jeppe Malling Poulsen, Vesterled 12, Nr. Nebel 13. Mikkel Thorhauge Fuglsang, Vadgårdsvej 40, Nr. Nebel Telegrammer kan afleveres fredag d. 22. april fra kl. 8.00 – 9.30 i Graverhuset, Tranemosevej 5. Husk at skrive navn og nummer på.

Lydum kirke - 24. april kl. 10.30: Kim Larsen, Kvongvej 190, Lydum. Telegrammer kan afleveres i kirkens våbenhus søndag d. 24. april fra kl. 9.30 – 11.00.

2016

Konfirmation

Nr. Nebel kirke, Bededag, 22. april kl. 11.00: 14. Jasmin Schack Nielsen, Nr. Lydumvej 61, Lydum 15. Selma Elisabeth Nygaard Winkler, Ryttervænget 7, Nr. Nebel 16. Kamilla Schweigler, Tranevænget 5, Nr. Nebel 17. Karoline Bruun Heiselberg, Tranevænget 9, Nr. Nebel 18. Lea Gandrup Lauridsen, Åvej 41, Lydum 19. Michelle Kramer Andersen, Kollevej 5, Nr. Nebel 20. Tobias Lydiksen Boström, Birketoften 3, Nymindegab 21. Mikkel Skovgaard Madsen, Lønnehedevej 80, Lønne 22. Kasper Skjeldmose Andersen, Vadgårdshaven 12, Nr. Nebel 23. Lasse Søndergaard-Nielsen, Vesterled 6, Nr. Nebel 24. Morten Søllingvraa, Vadgårdsvej 52, Nr. Nebel. Telegrammer kan afleveres fredag d. 22. april fra kl. 8.00 – 11.30 i Graverhuset, Tranemosevej 5. Husk at skrive navn og nummer på.

Kvong kirke - 1. maj kl. 10.30 1. Rebecca Amstrup, Sdr. Hallumvej 20, Kvong 2. Sarah Jepsen, Kvong Langhedevej 20, Kvong 3. Jonas Krog Nielsen, Neder Hallumvej 160, Kvong 4. Niels Øllegaard Jensen, Snittrupvej 41, Lunde. Telegrammer kan afleveres søndag d. 1. maj fra kl. 9.00 – 10.30 i konfirmandstuen Langgade 13 A, Kvong.

11


Det sker | Fælles for alle syv sogne Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.00 - Naturskovpladsen, Bjergvej, Nr. Nebel. Gudstjenesten er fælles for de 7 sogne i gl. Blåbjerg Kommune. Personale og præster fra alle sogne medvirker. Medbring gerne noget at sidde på samt kaffe/te/saft/brød/kage, som kan nydes efter gudstjenesten. Kom til en gudstjeneste under åben himmel.

Babysalmesang

Babysalmesang er for babyer i alderen 2-10 måneder med en eller flere voksne. Babysalmesang foregår i kirken og taler til alle sanser gennem sange, bevægelse, gestik og lyde. Nyt hold begyndte 22. februar med musikpædagog Signe Friis i Kvong Kirke. Der er stadig mulighed for at være med – henvendelse til: Blaabjerg Nord (Nørre Nebel-Kvong-Lydum): Sognepræst Ann Andersen, tlf. 7528 8079, aan@km.dk Henne-Lønne: Sognepræst Thue Raakjær Jensen, tlf. 7525 5135, trj@km.dk Lunde-Outrup: Kasper Bøtker, tlf. 7528 2071, kthb@km.dk Babysalmesang er et fælles arrangement for de 7 sogne i gl. Blåbjerg. Det er gratis at deltage. Det foregår 8 mandage kl. 10.00 i kirken. Bagefter er der hygge med kaffe/te mm, hvis man har lyst.

Hvad gør man...? Fødsel: Fra 1. oktober 2010 registreres fødsel på grundlag af jordemoderens anmeldelse til sognet. Er forældrene ikke gift skal omsorgs- og ansvarserklæring udfyldes på: www. borger.dk, inden 14 dage, ellers bliver sagen sendt til statsforvaltningen for videre behandling. Dåb/navngivelse: Dåb/navngivelse skal ske inden 6. måneder efter fødslen.

12

Dåb sker ved henvendelse til sognepræsten. Navngivning sker på: www.borger.dk Vielse: Vielse aftales med sognepræsten ved den kirke, hvor vielsen skal finde sted. Prøvelsesattesten, som er gyldig i 4 måneder fås ved henvendelse til borgmesterkontoret. Prøvelsesattesten må således højest være 4 måneder gammel på bryllupsdagen.

Den afleveres til sognepræsten vedlagt parrets dåbsattester samt evt. skilsmissebevilling(er). Begravelse: Dødsfald anmeldes hurtigst muligt og senest 2 hverdage efter dødsfaldet til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Begravelsens/ bisættelsens forløb aftales med den præst, der skal foretage handlingen. Sognekirken kan altid benyttes.


Tekst: journalist Svend Løbner Foto: Gitte Volsmann

Biskop:

»Menighedsrådet er kirkens krumtap« Menighedsrådet skaber gode vilkår for kirkens liv og fremmer det kristne menneskesyn. Det er vigtigt i et samfund præget af systemtænkning, mener biskop Elof Westergaard. Menighedsrådene er krumtappen i Folkekirken. De tager sig af kirkens økonomi og medarbejdere, motiverer de frivillige og sikrer, at der holdes gudstjeneste for sognets beboere. Det er vigtigt i et globalt samfund, hvor mennesket ofte reduceres til en lille brik i et stort spil, siger biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard. Vi fanger ham på telefonen for at spørge om råd til rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer til menighedsrådsvalget i november. Hvorfor skal man stille op til et menighedsråd? - Det skal man, hvis man vil være med til at skabe gode vil-

Her er det vigtigt at holde fast i menneskets værdi. kår for kirkens liv og vækst på det sted, hvor man bor. Det er vigtigt, at sognets beboere kan komme i kirke om søndagen. Og at der er gode og værdige rammer om dåb, vielser, begravelser osv. Hvilke kvalifikationer kræves der? - Man skal være døbt, og man skal have kærlighed til den kirke, man er en del af. Det er hovedsagen. Hvad får man ud af at bakke den lokale kirke op? - Man bliver forhåbentlig klogere på sig egen kirke og den kristne tro. Dernæst får man indflydelse på kirkelivet lokalt

og indgår i et forpligtende samarbejde med andre. Det er noget af det dejligste, synes jeg. Hvad bliver det vigtigste tema for de nye menighedsråd de kommendefire år? - Vi har brug for at fremme et kristent menneskesyn i vores samfund. Da jeg var dreng, var 97 procent af befolkningen kristne. I dag skal unge i stigende grad forholde sig til andre religioner. Derfor er der brug for mere viden om, hvad kristendom er. - Dernæst er der en meget stærk systemtænkning i samfundet, hvor mennesket står i fare for at blive en brik i et stort spil. Her er det vigtigt at holde fast i menneskets værdi. Der er et enormt stort pres på individet, men i kirken møder vi noget større og bliver samtidig mindet om, at vi har ansvar for vores næste.

13


Adresser Henne & Lønne kirker

Sognepræst Thue Raakjær Jensen Blåbjergvej 160, Kirkeby 6854 Henne Tlf. 75 25 51 35 E-mail: trj@km.dk

Organist Mona Schmidt, Hjerting, tlf. 75 15 89 69 Kirkesangere Kaj Nielsen, Kragelund Kirstine Vestergaard Sørensen, Frøstrup Graver på Henne kirkegård Birgit Sepstrup Olesen Mobil 24 66 13 55 Graver på Lønne kirkegård Jonna Kristensen, Mobil 20 44 50 67

Henne-Lønne sogns menighedsråd

Formand Niels Finsen Nielsen Tlf. 75 25 50 23 / 23 93 87 87 Næstformand Karsten Lillebæk Jepsen Tlf. 75 28 92 53 Kasserer Ulla Fynbo Tlf. 75289595 Kirkeværge i Henne Anette Nissen Tlf. 21 69 83 55 Kirkeværge i Lønne Birthe Fuglkjær Kristensen Tlf. 75 28 90 46 / 30 31 59 54

14

Mandag er fast fridag for præster, organister, kirkesangere og gravere

Kontaktperson Kim Hildebrandt Tlf. 75 25 55 67 Ingelise Pedersen, Tlf. 75 28 97 84

Nr. Nebel, Lydum & Kvong kirker Sognepræst Ann Andersen Bredgade 88 6830 Nr. Nebel Tlf. 75 28 80 79 E-mail: aan@km.dk

Graver Nr. Nebel og Lydum Peter Pedersen Tlf. 29 79 48 51 Graver Kvong Ann Neidel Tlf. 40 10 81 37 Organist Lene Clausen Tlf. 28 30 66 03 (barselsorlov) Kirkesangere Helge Knudsen Tlf. 75 28 70 05 Birgitte Kudsk Tlf. 75 25 00 69 Mobil 61 79 13 32

Nr. Nebel-Lydum Sogns menighedsråd

Formand Anette Hansen Tlf. 75 28 82 39 Næstformand Else Berg Tlf. 75 28 86 39 Kasserer Jonna Madsen Tlf. 75 28 86 86

Kirkeværge Nr. Nebel/Lydum Lars Lyhne Christensen Tlf. 60 93 26 54 Kontaktperson Klaus Bomgaard Tlf. 29 92 15 27 Menigt medlem Anna Marie Gandrup Lauridsen Tlf. 26 80 73 49

Kvong Sogns Menighedsråd

Formand Inge Bech Thomsen Tlf. 75 25 40 95 Næstformand Birte Nielsen Tlf. 75 25 41 91

Kirkeværge Marianne Benedicte Ransby Juhl Tlf. 75 25 43 10


Kasserer Inger-Marie Bay Jørgensen Tlf. 21 77 90 15 Kontaktperson Bettina Ravnholt Ørskov Tlf. 23 27 36 18

Outrup & Lunde kirker

Sognepræst Kasper Thingemann Bøtker Lundtangvej 21 6830 Nr. Nebel Tlf. 75 28 20 71 Mobil 40 49 83 05 E-mail: kthb@km.dk Organist Jens Kruse Kristensen Mobil 22 12 13 48 Kirkesanger Preben Olesen Mobil 21 63 08 86 Graverhuset ved Outrup Kirke Birkegade 1, 6855 Outrup Tlf. 75 25 14 04 Graverhuset ved Lunde Kirke Gl. Lundevej 3, Lunde, 6830 Nørre Nebel tlf. 75 28 23 14 Præstesekretær Birte R. Thomsen Træffes tirsdag fra 9-13 Tlf. 75 28 20 71 E-mail: brt@km.dk

Outrup sogns menighedsråd

Formand Birthe Jespersen Mobil 21 96 05 81 Næstformand Lone Holm Iversen Mobil 21 60 41 27 Kasserer Jørgen Jespersen Tlf. 75 25 19 13 Kirkeværge Inger Marie Rønnstad tlf. 75 25 16 20 Kontaktperson Egon Madsen Tlf. 75 25 12 13 Sekretær Petra Krogh Tlf. 75 25 15 62

Lunde sogns menighedsråd

Formand Karin Hansen Mobil 21 46 22 76

Næstformand Thorkild Møller Christensen Mobil 51 20 61 85

Kasserer Tove Lillebæk Mobil 29 71 22 41 Kirkeværge Kirsten Larsen Mobil 61 60 21 66 Kontaktperson Egon Pedersen Tlf. 75 28 22 43

Husk

- det er ingen ulejlighed at ringe til præsten, hvis man har behov for denne, evt. ved en hjemmealtergang, eller blot ved en samtale. Det samme gælder ved indlæggelse på sygehus, hvis besøg ønskes. Præsten får ikke automatisk besked.

DEadline Næste kirkeblad udkommer i uge 23. Deadline for indlevering af stof til kirkebladet er den 2. maj 2016. Stof sendes til sognepræsterne.

15


246

Lønne

Lunde

Outrup

Nr. Nebel

Kvong

Lydum

6. marts

10.30 TRJ

9.00 TRJ

9.00 KTB

9.00 AAN

10.30 AAN

Se øvrige

9. marts

Se øvrige

Se øvrige

10.30 KTB* 17.30 KTB

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

10.30 AAN

9.00 AAN

Se øvrige

Onsdag

Skumringsgudstj.

13. marts

9.00 TRJ

10.30 TRJ

Se øvrige

20. marts

10.30 TRJ

9.00 TRJ

9.00 KTB

10.30 TRJ

9.00 TRJ

Se øvrige

25. marts

9.00 TRJ

10.30 TRJ

27. marts

10.30 TRJ

9.00 TRJ

28. marts

Se øvrige

10.30 TRJ

Mariæ bebud. Palmesøndag

24. marts

Skærtorsdag Langfredag Påskedag

2. påskedag

3. april

10.30 TRJ

9.00 TRJ

10. april

Se øvrige

Se øvrige

17. april

9.00 TRJ

10.30 TRJ

Se øvrige

Se øvrige

22. april Bededag

14.00 AAN

Minikonf. afslutn.

10.30 AAN

Se øvrige

Familiegudstj.

10.30 KTB 10.30 KTB

19.00 AAN

10.30 AAN

9.00 AAN

10.30 KTB

9.00 KTB

10.30 AAN

9.00 AAN

Se øvrige

9.00 KTB

10.30 KTB

10.30 AAN

9.00 AAN

Se øvrige

10.30 KTB

Se øvrige

9.00 TRJ

Se øvrige

Se øvrige

9.00 KTB 9.00 KTB 10.00 KTB

10.30 KTB 10.30 KTB

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

10.30 AAN 9.00 AAN

Se øvrige

Se øvrige

9.00 AAN 10.30 AAN

10.00 KTB

9 + 11 AAN

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

10.30 AAN

Nadvermåltid

Familiegudstj.

Konfirmation

Se øvrige

Konfirmation

Konfirmation

Se øvrige

10.30 TRJ

9.00 TRJ

10.30 KTB*

9.00 KTB

Se øvrige

9.00 AAN

Se øvrige

10.30 AAN

Se øvrige

Se øvrige

8. maj

Se øvrige

12.00 AAN

Se øvrige

9.00 AAN

10.30 AAN

Se øvrige

Se øvrige

10. maj

17.00 TRJ

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

10.30 TRJ

9.00 TRJ

9.00 KTB

10.30 KTB

9.00 AAN

10.30 AAN

Se øvrige

Se øvrige

Konfirmation

1. maj

Ret til ændringer forbeholdes

Se øvrige

10.00 TRJ

24. april

5. maj

Tirsdag

15. maj

Pinsedag

16. maj

Konfirmation

10.30 AAN

Se øvrige

12.00 AAN

Se øvrige

Konfirmation

Familiegudstj.

14.00 Fælles friluftgudstj. for alle sogne i gl. Blåbjerg kommune, Naturskovpladsen, Bjergvej. Alle 3 præster 9.00 KTB

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

10.30 AAN

9.00 AAN

Se øvrige

5. juni

9.00 TRJ

10.30 TRJ

Se øvrige

14.00 KTB

9.00 AAN

10.30 AAN

Se øvrige

Se øvrige

Se øvrige

9.00 KTB

10.30 KTB

10.30 AAN

9.00 AAN

Se øvrige

12. juni

Grundlovsmøde

Team Lynderup 97 17 34 08

10.30 TRJ 9.00 TRJ

10.30 KTB*

29. maj

9.00 TRJ 10.30 TRJ

22. maj

** = Efterflg. kaffe og luciaoptog i forsamlingshuset

Henne

* = Børnekirke

Dag

www.blaabjergkirker.dk

KTB = Kasper Thingemann Bøtker • AAN = Ann Andersen • TRJ = Thue Raakjær Jensen

Gudstjenester | 7 sogne i Gl. Blåbjerg

Profile for Kasper Boetker

Sognenyt marts maj 2016  

Sognenyt marts maj 2016  

Advertisement