Page 1

nyt Aktivitetskalender for sognets beboere

Lunde Svømmeklub 40 års jubilæum! Lunde Svømmeklub har fejret sit 40 års jubilæum med en fest den 30. marts 2014, hvor svømmeklubben inviterede sine medlemmer en tur i Svømmestadion Danmark i Esbjerg med efterfølgende middag på Lunde Kro. Lunde Svømmeklub har pt 103 medlemmer, hvoraf 88 tog imod indbydelsen til at fejre klubbens jubilæum. Af formandens velkomsttale på Lunde Kro fremgik bl.a., at klubbens 5 bestyrelsesmedlemmer tilsammen kunne fejre 106 års jubilæum. Formanden selv har været i bestyrelsen i 27 år, 2 medlemmer hver i 25 år, 1 i 24 år og 1 i 5 år. Formanden udtrykte endvidere sin glæde over de mange medlemmer og håbede at se dem igen til næste

Maj 2014

sæson, som begynder i september 2014. Efter at medlemmerne havde hygget sig et par timer på Lunde Kro, uddelte Lunde Svømmeklub som jubilæumsgave 1 sportstaske til hver familie. Lunde Svømmeklub retter en stor tak til følgende sponsorer: Anneberg Limtræ A/S Nr. Nebel Sparekasse Brandkassen Min købmand, Lunde. Mvh. bestyrelsen.

-1-


Maj-juni 2014. Dag og dato

Tid

Aktivitet

Arrangør

Sted

Tirsdag d. 6.

14:30

Lang eftermiddag

Brugerrådet

Baunbo

Søndag d. 11.

10:00

Konfirmation

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Torsdag d. 15.

19:00

Banko

Brugerrådet

Baunbo

Søndag d. 18.

10:30

Gudstjeneste

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Søndag d. 1.

8:30

Gudstjeneste

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Søndag d. 8.

10:30

Gudstjeneste

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Mandag d. 9.

14:00

Friluftsgudstjeneste

Blaabjerg præster

Bjergvej, Nr. Nebel

Maj

Juni

Kirkenyt Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Mandag den 9. juni, 2. pinsedag, kl. 14.00 er der igen i år fælles friluftsgudstjeneste på tværs af alle syv sogne i gl. Blaabjerg Kommune. Vi gentager succesen fra sidste år på Naturskovplads Nørre Nebel på Bjergvej, 6830 Nørre Nebel og håber på godt vejr  Medbring gerne transportable klapstole, kurve med kaffe, te, brød og/eller kage - hvad man nu har lyst til og lad os sammen holde en hyggelig friluftsgudstjeneste i pinsens tegn  Fælles foredrag med Anders Agger i Form & Fritid Nr. Nebel Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.30 afholder alle syv sogne i gl. Blaabjerg Kommune et fælles foredrag med DR journalist Anders Agger i Form & Fritid Nr. Nebel. Nærmere derom senere. Sæt dog allerede nu X i kalenderen  De bedste hilsner fra Sognepræst Kasper Bøtker. Meddelelse fra redaktøren Indlæg til Lundenyt modtages på mail, kthb@km.dk, eller i postkassen på Lundtangvej 21. Husk at skrive Dit fulde navn under indlægget. Ønsker Du illustrationer, bedes disse sendt elektronisk. Deadline er den 18. i måneden senest kl. 18.00.

-2-


Kirkenyt Kom og få en rundvisning på Lunde Kirkegård, med en kort orientering om den nye kirkegårdsplan Siden foråret 2013 har vi i menighedsrådet været i gang med en større fremadrettet omlægning af Lunde kirkegård. Vi fik tilknyttet en landsskabsarkitekt, og i tæt samråd med hende blev der lavet en plan over kirkegården. Formålet var, at man ved justeringer og omlægninger kunne tilpasse kirkegården til de aktuelle behov, eksempelvis i forhold til antallet af gravsteder, udbud af gravstedstyper og i særdeleshed få etableret nye urnegravsteder. Der blev lavet en behovsvurdering for gravpladser i Lunde Sogn i den kommende 15årige periode, set ud fra befolkningstal, dødstal per år, begravelser og urnenedsættelser. Resultatet af disse udviklingsplaner kan ses på plancher, som vil blive hængt op i forbindelse med rundvisningen, hvor der også kommer en kort orientering om, hvad det kommer til at betyde for ”vores kirkegård”. Det bliver søndag den 1. juni 2014 – efter gudstjenesten kl. 8.30 – hvor vi giver en kop kaffe og lidt sødt. På vegne af Lunde menighedsråd og graverne, Kirsten Ø. Larsen, kirkeværge.

Konfirmation 2014 Søndag den 11. maj 2014 kl. 10.00 er der konfirmation i Lunde Kirke. Navnene på konfirmanderne, der skal konfirmeres, er: Emilie Bjerrum Ahrenstein Hans Christian Hansen Patrick Linderod Hermansen Mikkel Holm Jensen Mikkel Vallentin Jensen Mads Bonde Larsen Belinda Lynge Lauridsen Niels Boel Krukow Lund Jonas Matras Tobias Birkebæk Nielsen Søren Victor Nykjær Simon Høj Pedersen Maria Ophelia Pedersen Mikkel Roldsgaard Laura Roldsgaard Miklas Wandy Trolle Telegrammer kan indleveres i Lunde Forsamlingshus på dagen fra kl. 9.00.

-3-

De bedste hilsner fra Sognepræst Kasper Bøtker.


Forskelligt... Nyt fra LGU

Nyt fra Lunde 4-H!

LGU vil gerne takke for en god sæson til både aktive og ledere. Vi starter op igen til september, og vi får brug for nye ledere / hjælpetrænere / holdledere, så hvis det har interesse, så hør nærmere ved Ulla, tlf. 27 14 09 57.

Lunde 4-H har holdt generalforsamling, og den nye bestyrelse har konstitueret sig med:

LGU har købt ny airtrack springmåtte ved hjælp af donation fra Søren Vad Tranberg Fonden, hvilket giver stor glæde for LGU's gymnaster. Her på billedet er det 'Lille nørderne'. Vi glæder os til en ny sæson, så vi rigtig kan få brugt madrassen.

Mvh. LGU.

Formand: Johnny Obbekjer Næstformand: Ketty Sørensen Kasserer: Marianne Sørensen Sekretær: Connie Christensen Aktiv Best. medl.: Morten Jøker Aktiv Best. medl.: Pauli Pedersen Den nye sæson er godt i gang, og ved opstartsaftenen fredag den 4. april kom Brian Slagter og lavede medisterpølser sammen med os. Der var godt gang i farsen, som efter en tur i pølsemaskinen og videre på panden blev til de lækreste, hjemmelavede medisterpølser. Vi glæder os til en spændende sæson sammen med Jer. De fire fredage, vi skal mødes i grupperne henover sommeren på Lunde-Kvong Skole, er: Den 25. april, den 6. juni, den 20. juni og den 22. august. Alle dagene er i tidsrummet fra kl. 15.00-17.30. 4-H hilsen fra Lunde 4H.

-4-


Forskelligt... landsby. Inden for de sidste par år er mange børnefamilier flyttet til, og Ved generalforsamlingen den 9. det resulterer i, at flere har lyst til at april i Liv i Lunde aps. var der bo her. Lige nu har vi enkelte nyvalg til Jan Lillebæk og genvalg lejeboliger ledige, og det giver til Flemming Christensen og mulighed for, at nye familier kan Thorkild Møller Christensen. prøve at bo i vores landsby og på Bestyrelsen består desuden af sigt måske købe et hus. Vi har en Kristian Friis Nielsen og Laue velfungerende skole, en børnehave Larsen. Karsten Rølle Poulsen, som med meget udeliv, en brugervenlig er formand for Liv i Lunde købmandsbutik, en spændende genopstillede ikke. Bestyrelsen genbrugsbutik, ja, tilbuddene er konstituerer sig senere. mange, og de 15 fremmødte til Liv i Lunde har i 2013 lavet generalforsamlingen var god til at ombygning på lageret i fodre bestyrelsen med nye ideer til købmandsbutikken, en lys fremtid. så kølemaskinerne er flyttet udenfor. Mælkekøleren er udvidet, så Så husk at tanke på Lokaltanken – mælkevarerne kan fyldes op ude fra vi er ikke altid billigst – men du lageret. Nr. Nebel Sparekasse har støtter en lokal tanke – og du er med støttet med fondsmidler for 25.000 til at skabe Liv i Lunde. kr. til ombygningen. Mange frivillige har hjulpet med Sommerhilsen fra bestyrelsen ombygningen. Lokaltanken i Lunde, i Liv i Lunde aps. som også ejes af Liv i Lunde har skiftet leverandør af brændstof, og det betyder, at vi nu kan sælge brændstoffet billigere. Der er mange, der tager kontakt til os, at de gerne vil leje et hus i Lunde. Derfor er bestyrelsen i gang med at lave et nyt tiltag, hvor ejere af udlejningsboliger kan blive skrevet op, så vi har en bolig klar til dem, der ønsker at flytte til vores Liv i LundeNyt!!!

-5-


Velkommen til de syv sogne i Gl. Blåbjerg Kommune Nørre Nebel - Outrup - Lunde - Henne - Kvong - Lønne - Lydum

Besøg kirkernes hjemmeside på www.blaabjergkirker.dk

-6-


Melodi: W.A. Mozart 1791 - Tekst: efter Christian A. Overbeck 1775 Kom, maj, du søde milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj! hvor gerne igen i marken gå! Om vintren kan man have vel mangt et tidsfordriv; man kan i sneen trave, å ja, et lystigt liv, har leg af mange arter, især ved juletid; vel også kane farter på landet hid og did. Dog, når sig lærker svinge mod sky med lifligt slag, på engen om at springe: det er en anden sag! men nu min kæphest rolig i krogen hist må stå; thi uden for vor bolig man kan for søl ej gå. Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj! o kom! at snart vi kan begynde på marken vor springom. Men frem for alt du mange violer tage med, og nattergalesange, og kukkeren tage med!

-7-


SPAREKASSEN For Nørre Nebel og omegn

Nørre Nebel afdeling Bredgade 46, 6830 Nørre Nebel Tlf. 75 28 84 00

Lunde afdeling Skolegade 53, 6830 Nørre Nebel Tlf. 75 28 22 66

Outrup afdeling Storegade 24, 6855 Outrup Tlf. 75 25 13 66

ww.sparnebel.dk

-8-

Lundenyt maj 2014 udgave  
Lundenyt maj 2014 udgave  
Advertisement