Page 1


Indholdsfortegnelse Forside..................................................................................................................................................1 Indledning:............................................................................................................................................3 Problemformulering:............................................................................................................................3 Parforhold.............................................................................................................................................3 Det gammeldags parforhold.............................................................................................................3 Det moderne parforhold...................................................................................................................3 Beskrivelse og analyse af den endelige problemformulering:..............................................................3 Konklusion:..........................................................................................................................................3 Litteraturliste og kildefortegnelse:.......................................................................................................3 Kontaktpersoner:..................................................................................................................................3


Indledning: En beskrivelse af, hvad dit delemne går ud på. Hvorfor har du valgt netop dette emne. Fortæl kort om det centrale indhold i opgaven og hvad du venter at kunne vise i opgaven Fortæl om dine afgrænsninger : hvad tager du ikke med ? Så undgår du at læreren tror, at du har glemt det Vi har valgt delemnet: Kønsroller i det moderne parforhold. Fordi det vi synes det er et spændende emne, som meget få tager op, og fordi, at det vil blive en meget anden måde at arbejde på, som vi selvfølgelig ser frem til på nuværende tidspunkt, fordi man ikke bare kan hente svaret ned fra nettet. Vi vil prøve at finde et svar på om kønsrollerne er og, hvis, så hvordan det er i forhold til hvordan det var engang, og hvordan det kan være at vi har ændret os til vores nuværende ”tilstand”. Vi forventer at kunne fortælle om hvordan det moderne forhold ser ud i dag, og hvordan kønsrollerne normalt er delt op i et parforhold og om der er forskel .

Problemformulering: Delemne: Kønsrollerne i et moderne parforhold Hvilken betydning har kønsrollerne i det moderne parforhold i forhold til det gamle, og hvad er årsagerne til det har udviklet sig som det har?

Parforhold Det gammeldags parforhold

Det moderne parforhold

Beskrivelse og analyse af den endelige problemformulering: Konklusion: Litteraturliste og kildefortegnelse: http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=15&lng=1 Kontaktpersoner:

test  
test  

test okay? jus ta test