Page 1


Indholdsfortegnelse Indledning:............................................................................................................................................3 Problemformulering:............................................................................................................................3 Parforhold.............................................................................................................................................3 Det gammeldags parforhold.............................................................................................................3 Det moderne parforhold...................................................................................................................3 Beskrivelse og analyse af den endelige problemformulering:..............................................................3 Konklusion:..........................................................................................................................................3 Litteraturliste og kildefortegnelse:.......................................................................................................3 Kontaktpersoner:..................................................................................................................................4


Indledning: Vi har valgt delemnet: Kønsroller i det moderne parforhold. Fordi det vi synes det er et spændende emne, som meget få tager op, og fordi, at det vil blive en meget anden måde at arbejde på, som vi selvfølgelig ser frem til på nuværende tidspunkt, fordi man ikke bare kan hente svaret ned fra nettet. Vi vil prøve at finde et svar på om kønsrollerne er og, hvis, så hvordan det er i forhold til hvordan det var engang, og hvordan det kan være at vi har ændret os til vores nuværende ”tilstand”. Vi forventer at kunne fortælle om hvordan det moderne forhold ser ud i dag, og hvordan kønsrollerne normalt er delt op i et parforhold og om der er forskel .

Problemformulering: Delemne: Kønsrollerne i et moderne parforhold Hvilken betydning har kønsrollerne i det moderne parforhold i forhold til det gamle, og hvad er årsagerne til det har udviklet sig som det har?

Parforhold ”Hvad er et parforhold?” Det spørgsmål måtte vi stille os selv da vi gik i gang med dette projekt. For hvad er et parforhold egentlig? Hvis du spørger en psykolog, vil personen sikkert sige, at det er vores modstykke, og ikke en kæreste men en partner, som tilfredsstiller nogle ubevidste behov som partneren har. Altså ubevidste behov som det at have nogen at forsørge og at have nogen til at give en omsorg, eller en til at sige en imod fra tid til anden. Behovene er forskellige fra person til person, ligesom at et parforhold er forskellige fra person til person. Det er selvfølgelig ikke det eneste som man vælger partner ud fra. Man vælger også sin partner ud fra udseende og ud fra noget man kender i forvejen, som for eksempel hvis man har haft en dominerende mor, så vil man oftest blive tiltrukket af en dominerende partner. Det gik dog hurtigt op for os da vi lavede dette, at dette var baseret på det som vi kender som et forhold. Nemlig med kærlighed. Det moderne forhold. For sådan har det jo ikke altid været, og er stadig ikke overalt på jorden.

Det gammeldags parforhold Vi har alle hørt eventyrene om prinsesser der møder deres drømme prins som de så forelsker sig i. Eventyr fra gamle dage. Men der er en grund til at de blev kaldt eventyr. For chancen for at et kærlighedsforhold skulle opstå i gamle dage er meget minimal i forhold til de ting vi har læst og lært omkring forhold på den tid. For et parforhold på den tid var også baseret på behov, bare ikke de ubevidste behov, men de fysiske behov. For dengang var parforhold ikke det som man kalder et kærlighedsforhold men derimod et praktisk forhold. Det var praktisk på flere måder, fordi forældrene kunne jo som et eksempel give sin datter væk til en anden families søn, så de kunne knytte et bånd med den familie. Det var også praktisk for dem der var i et forhold, for kvinden havde behov for en forsørger, da hun ikke havde de store muligheder for at komme på arbejdsmarkedet, og hvis de endelig kom i arbejde ville de ikke kunne tjene nok. Mændene havde også et behov for en kvinde, fordi mænd kunne ikke lave mad, sy, gøre rent eller for den sags skyld føde og passe børn. Rettere sagt: Dengang var man ikke kærester som sådan, man blev gift fordi det var praktisk, og ikke kunne lide hinanden, for eksempel hvis du har set filmen ”Pelle erobreren” så har hovedpersonens far et forhold til en en dame, kun fordi at det var praktisk. Side 3 af 5


Det moderne parforhold

Traditionelle og atypiske parforhold Det traditionelle er blevet det atypiske, og der atypiske er blevet det traditionelle. Engang var det hele omvendt. Manden forsørgede kvinden, så hun kunne sørge for børnene, og husholdningen. Meget har ændret sig siden da. En del af dem der har viden inden for området psykologi mener, at det er skidt. De mener og har udtalt at flere mænd føler deres ego formindsket og føler sig ikke mandig nok til at kunne sige fra eller sige ordenligt til. Og det må vi sige, er fuldkommen i overensstemmelse med vores undersøgelse i Aalborg gågade Engang før Hvordan ... Hvorfor ... Hvad mener vi om .. Er det rimeligt, at … Hvad kan jeg/vi gøre ved ....

Konklusion: Litteraturliste og kildefortegnelse: Artikler: Kønsroller nu og i fremtiden af Liselotte Lyngsø. Artiklen kan findes på Instituttet for fremtidsforsknings Hjemmeside http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=15&lng=1 Kærlighed af Siri Gullestad. Artiklen kan findes på hjemmesiden: Leksikon.org http://www.leksikon.org/art.php?n=1364 Det moderne parforhold – seksuel tiltrækning og modsætninger, Det moderne parforhold – balancen mellem det maskuline og feminine, og Symbiose eller ligeværd i parforhold Side 4 af 5


Af Carina Nygaard http://carina-nygaard.dk/archives/650

Bøger: Samfundsstudier - af Ebbe Fode Kontaktpersoner:

Side 5 af 5

Look at dis sheeeet  

Sheet on my bed