Page 1


Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det. At det skulle tage næsten et år, havde vi nok ikke forventet, men der er nu fundet en afløser, som forhåbentlig bliver valgt i aften.

Grupperne Steen Blicher Division har desværre også været på skrump i årets løb. Bjerringbro måtte give op, og stoppe som gruppe. I divisionsledelsen blev det drøftet, hvad der skulle ske med hytten osv. Vi troede ikke på, at der umiddelbart vil dukke nye ildsjæle op, der kunne få liv i gruppen igen, så vi valgte at lukke gruppen. Bjerringbrospejderne havde deres egen grund og hytte, så det skulle vi også finde ud af, hvad der skulle ske med. Efter nogen snak, bl.a. med korpskonsulenten Leon , har vi valgt at prøve at sælge grunden (med hytte). Jeg vil ikke her komme ind på detaljer om værdien, men vi skulle kunne få en rimelig god pris. Salget er overladt til en ejendomsmægler, der dog indtil nu, ikke har kunnet finde en interesseret køber. Vi vil overveje hvad vi ellers kan gøre. Måske I har en god idé?

Det af gruppens materiel, der blev vurderet til at have en væsentlig værdi (f.eks. telte) har vi samlet på Poulholm (mange tak til Waingunga-Stammen for at stille lokaler til rådighed). Planen er at orientere alle i divisionen (på hjemmesiden) om hvilket materiel, vi har, så grupperne kan låne det. Grupperne er inviteret til at tømme hytten for øvrigt materiel, der er dog ikke så meget af større værdi. Vi har forsøgt at få gang i møderækken med gruppelederne. Vi har haft to vellykkede og konstruktive møder, hvor vi bl.a. har snakket om udvikling og lokal ledertræning i divisionen, som bl.a er udgangspunkt for den udviklingsplan for divisionen, der vil blive fremlagt på rådsmødet. At vi så lige havde et smut i planlægningen af vores januar møde, kan vi (DC) kun beklage.

Aktiviteter Grenene har afholdt de fleste faste ture/weekender med et generelt godt fremmøde og gode aktiviteter. De enkelte grene orienterer selv nærmere om dette. Vores lederweek-end gik i år til Trevæld. Som noget nyt havde vi inviteret patruljelederne med om lørdagen. Tanken var at både de og de voksne ledere skulle have et kursus i pionering, som er dette års turneringstema. Det er voret tanke også i fremtiden, at bruge mere tid på ledertræning på lederweek-enden. Men vi vil stadig bruge tid på turneringsplanlægning. Der var desværre ikke så mange der ønskede at overnatte. Så turen sluttede kl. 16. lørdag.


Beretning for Minigrenen 2010 - 2011. I år har minispejderne haft to større arrangementer. Nemlig divisionsturneringen d. 23. – 25 april 2010 og mini-træffet 1. -2. april 2011 Divisionsturneringen var planlagt af minilederne i fællesskab. Fredag aften blev brugt på at etablere lejrplads. Lørdag formiddag var der fuld gang i tovtrækningskonkurrencen, og da den sluttede lavede minispejdere og deres ledere fattigmandslabskovs , der bestod af hakket oksekød, kartofler og løg. Det var en stor succes. Det var lige før gryderne blev slikket rene. Efter middagsmaden, skulle spejderne på løb, og alle minierne slap helskindet fra deres møde meddiverse agenter og superhelte. Efter løbet var der aftensmad, og herefter var der lejrbål for hele divisionen. Efter en lang, hård dag gik minispejderne i seng, og det lykkedes for de fleste at få en god ants søvn på trods af kulden. Søndagen gik med finalen i tovtrækning og nedbrydning af lejrpladsen. Når man tager hjem fra en veloverstået divisionsturnering, tænker man altid: det her kan kun lade sig gøre fordi vi alle trækker på samme hammel. Det er dejligt at samarbejde med en flok miniledere, der arbejder godt og seriøst for at give deres spejdere mange gode spejderoplevelser. Foruden divisionsturneringen, har minispejderne også været til mini-træf på Lejrgården ved Hvalpsund. 66 glade minispejdere og 17 ledere indtog hytten, hvor de var på diodeløb i mørket, lærte hinanden nye lege, sovi små seksmands køjerum, lavede tacklefisk, strandkunst, punge, ”drillepinde”, brændte træperler og tonsede i naturen. Mange nye venskaber blev knyttet, og børnene glædede sig til at møde hinanden igen på divisionsturneringen. Efter sommerferien har vi holdt 3 miniledermøder. Et i forbindelse med divisionens planlægningsmøde, hvor vi bestemte, hvem der skulle planlægge minitræf, og hvem der skulle planlægge divisionsturneringen. Så holdt vi et grenmøde i januar, hvor vi gik i gang med grovplanlægningen af begge arrangementer. Spejderhilsen Mia og Malene


Beretning fra juniorgrenen 2010 POLARTUR Meget er der ikke at sige om Polarturen andet end, det er til stadighed en stor oplevelse for spejderne. Så et stort tak til alle, der var med til at gøre det til en god tur, endnu en gang. Ligeledes skal det roses at Grupperne prioriterer turen så højt. DIVISIONSTURNERING Divisionsturneringen blev afholdt på og ved Gammelstrup lejren. Hvor juniorerne var på et stort agentløb, med mange udklædte poster. Spejderne deltog i løbet med stor iver. Vi havde prioteret at lave et stort og spændene løb, så madlavnings konkurencen var taget af programmet, hvilket medførte nogen kritik fra juniorenes sid. Med Spejderhilsen Ove Nielsen


Årsberetning fra tropsgrenen2010 Så gik endnu et år med fuld fart på tropsaktiviteterne. Det blev i 2009 besluttet at Ralop ikke skulle afvikles i 2010 af den simple årsag, at der ikke var energi til planlægningen. Alle tropsledere var blevet enige om at lægge alle kræfter i planlægningen af divisionsturneringen 2010 og der var gang i den!! Vi afholdte adskillige planlægningsmøder og de sidste detaljer blev pudset af til leder-seniorweekenden i marts måned. Da vi nåede midten af april og sneen næsten var smeltet var alle agenter klar til at indtage området omkring Gammelstrup. Fredag aften blev ”skatten” stjålet og i løbet af weekenden skulle storspejderne løse forskellige opgaver, som kunne hjælpe dem med at skaffe ”skatten” tilbage. Allerede fredag aften og nat var spejderne i gang med at søge efter de første ledetråde i området omkring Gammelstrup. I løbet af lørdagen blev der skaffet flere ledetråde. Blandt andet fik vi lidt hjælp fra oven af nogen som havde skaffet os en jammer mod bomben. Det hele kulminerede da vi natten til søndag endelig fik fat i koden, som kunne stoppe nedtællingen på bomben. På grund af den meget vigtige opgave spejderne havde med, at skaffe ”skatten” tilbage var der ingen madlavningskonkurrence i 2010, men tovtrækning skulle afvikles og søndag lige inden præmieoverrækkelsen blev finalerne afviklet. I 2010 blev der også plads til at afvikle tømmerflådetur… eller skulle vi skrive: Det var en våd og stormfuld junidag….. I vores område er det rimeligt


svært at få lov til at sejle på tømmerflåde, så vi fandt på at mødes ved Nørresø i Viborg. Vi slog lejr ved Nørresøhytterne og lige på den anden side af vejen var der masser af plads til at bygge flåder. Det regnede en smule fredag aften under byggeriet, men vi var optimister og troede til det sidste på at det ville blive godt vejr til sejlturen om lørdagen. Vi blev klogere. Solen kiggede frem et par gange, men ellers var det virkelig en våd og stormfuld juni-dag. Flåderne var meget svære at styre og det meste af tiden lå de da også i sivene på østsiden af søen, men for pokker hvor var det sjovt. Da det ikke umiddelbart tydede på at vinden ville ligge sig om eftermiddagen blev sejladsen afblæst og der blev dømt gåtur og bulldog i skoven. Lørdag aften var der traditionen tro barbecue og hygge ved bålet. Hvad ingen spejdere vidste, var at Skive-lederne havde arrangeret et lille morgenløb søndag. Og mens det blev afviklet lavede de resterende ledere brunch klar til alle mand. I januar 2011 blev det så tid til endnu en omgang RALOP. Og det blev endnu engang en succes. Vi var ca. 80 mennesker samlet på Poulholm i Viborg for at lege cowboy og indianer for en weekend. Der blev jagtet forbrydere, skudt med bue og pil og lavet avis. Der blev bygget saloon og danset linedance til den helt store guldmedalje.

Vi har netop afholdt leder-senior weekend og for første gang var der også patruljeledere og assistenter med. Dette som en opfordring til dem til at gå hjem i patruljerne og gå forrest i udarbejdelse af foropgaven til dette års divisionsturnering. Det var en fornøjelse at have dem med og vi håber også at de fik noget ud af dagen.


Divisionsturneringen er næsten planlagt færdig og vi er så småt ved at kigge fremad mod de øvrige aktiviteter i 2011 og 2012. Rigtig godt spejderår 2011! Ole og Bodil


Seniorårsberetning for året 2010 Endnu et år er gået og igen et år med traditionsrige ture, og hyggelige arrangementer. Siden sidste divisionsrådsmøde har vi været samlet både på divisionsturnering, til julefrokost, til sølvøkseløbet og senest til formødet for divisionsturneringen 2011 på Trevæld. Seniorgrenen i Steen Blicher Division er en forholdsmæssigt, stor gren hvor vi har en masse gode venskaber på tværs af grupperne. Det gør at vi har et godt sammenhold, og at vi alle kan samles om at hjælpe til, eksempelvis når Waingunga-Stammen hvert år afvikler sølvøkseløbet, hvor næsten alle grupperne i divisionen er repræsenteret som postmandskab. Mit indtryk er også at de fleste ser frem til disse aktiviteter. På divisionsturneringen i år kommer vi til at skulle blære os i flok. VI skal bygge den ultimative lejrplads, og gøre alle andre grene misundelige. Dette er bare et af de fælles arrangementer jeg ser frem til i løbet af det næste år. Onsdag d. 13 april er der møde på Poulholm ang. Divisionsturneringen og hvad vi skal lave, og jeg håber at I alle sammen vil møde op og give jeres besyv med. Med Spejderhilsen Martin Drejer Andersen, Mia Andersen og Kasper Rolle

Divisionsberetninger 2010/2011  

Her er årsberetningerne fra Steen Blicher division 2010/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you