Page 1

anaplasia /ænǝˈpleɪˌʒʌ/ (noun) anaplazja anaplastic (adjective) anaplastyczny aplasia /ǝ'pleɪˌʒʌ/ (noun) aplazja aplastic (adjective) aplastyczny, aplastic anaemia niedokrwistość aplastyczna athletic heart syndrome /æθˈletɪk hɑːt ˈsɪnˌdr*ʊm/ serce sportowca atrophy /ˈætrǝfɪ/ (noun) atrofia atrophic atroficzny congenital /k*nˈʒenɪtl/ (adjective) wrodzony congenital adrenal hyperplasia wrodzony przerost nadnerczy displasia /dɪs'pleɪ‚ʒʌ/ (noun) dysplazja hip dysplasia dysplazja stawu biodrowego hyperplasia /ˈhaɪp*rˈpleɪˌʒʌ/ (noun) rozrost, hiperplazja congenital adrenal hyperplasia wrodzony przerost nadnerczy, endometrial hyperplasia przerost endometrium hypertrophy /haɪ'pɝːtr*fi/ (noun) przerost, hipertrofia metaplasia /met*ˈpleɪˌʒʌ/ (noun) metaplazja metaplastic (adjective) metaplastyczny, squamous metaplasia metaplazja płaskonabłonkowa neoplasia /niː*ʊˈpleɪˌʒʌ/ (noun) neoplazja neoplastic (adjective) neoplastyczny tumour /ˈtjuːm*/ (noun) guz

Praktyki mLingua Zadanie 10: Słownik EN-PL  
Praktyki mLingua Zadanie 10: Słownik EN-PL  

Przykładowy słownik stworzony w ramach praktyk mLingua przy pomocy programu TLex. Wybrane przeze mnie słowa skupiają się wokół zagadnienia n...

Advertisement