Page 1

Rachunek

nr: 01/03/2012 ORYGINAŁ Data sprzedaży: 25-03-2012 Data wystawienia: 25-03-2012 Miejsce wystawienia: Lębork

Sprzedawca

Katarzyna Franczak Hipotetyczna 7 Lębork 84-300 NIP: 841-003-05-07 Numer konta: 78 1140 2004 0000 3102 4049 8867 Nazwa banku: BRE BANK S.A.

Lp.

Nabywca

mlingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 Poznań 61-773 NIP: 778-14-35-103

Nazwa towaru lub usługi

Jm.

Ilość

Cena

Wartość

1

Za tłumaczenie pliku Polityka rachunkowości PL.doc 9 550 znaków POL>ANG

szt.

8,50

45,03

382,76

2

Za tłumaczenie pliku Supplier Data Sheet EN.xls 804 znaki ANG>POL

szt.

0,70

45,03

31,52

3

Za tłumaczenie pliku Prezntacja OBWE PL.ppt 7 503 znaki POL>ANG

szt.

6,70

45,03

301,70

4

Za tłumaczenie pliku European Union consolidated treaties EN.pdf 666 826 znaków

szt.

592,70

45,03

26 689,28

szt.

395,00

45,03

17 786,85

Razem

45 192,11

ANG>POL 5

Za tłumaczenie pliku General Report EN.pdf 444 420 znaków ANG>POL

Do zapłaty: 45 192,11 PLN Słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto dziewiećdziesiąt dwa PLN 11/100 Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: 14 dni

....................................................................................................... Osoba upoważniona do wystawienia

Efaktury.org

....................................................................................................... Osoba upoważniona do odbioru

Strona 1 z 1

Rachunek  

Rachunek za tłumaczenie wykonany za pomocą strony www.efaktury.org. Jako stronę obliczeniową przyjęłąm 1 125 znaków w cenie 45,03 zł.

Rachunek  

Rachunek za tłumaczenie wykonany za pomocą strony www.efaktury.org. Jako stronę obliczeniową przyjęłąm 1 125 znaków w cenie 45,03 zł.

Advertisement