Page 1

Faktura VAT

nr: 01/03/2012 ORYGINAŁ Data sprzedaży: 25-03-2012 Data wystawienia: 25-03-2012 Miejsce wystawienia: Lębork

Sprzedawca

Nabywca

Katarzyna Franczak Hipotetyczna 7 Lębork 84-300 NIP: 841-003-05-07 Numer konta: 78 1140 2004 0000 3102 4049 8867 Nazwa banku: BRE BANK S.A.

Lp.

1

Nazwa towaru lub usługi

Za tłumaczenie pliku Polityka rachunkowości PL.doc 9

mlingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 Poznań 61-773 NIP: 778-14-35-103

Jm.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

szt.

5,30

24,53

130,01

23%

29,90

159,91

szt.

0,40

24,53

9,81

23%

2,26

12,07

szt.

4,20

24,53

103,03

23%

23,70

126,72

szt.

370,50

24,53

9 088,37

23%

2 090,32

11 178,69

szt.

246,90

24,53

6 056,46

23%

1 392,99

7 449,44

Razem

15 387,68

3 539,17

18 926,83

3 539,17

18 926,83

550 znaków POL>ANG 2

Za tłumaczenie pliku Supplier Data Sheet EN.xls 804 znaki ANG>POL

3

Za tłumaczenie pliku Prezntacja OBWE PL.ppt 7 503 znaki POL>ANG

4

Za tłumaczenie pliku European Union consolidated treaties EN.pdf 666 826 znaków ANG>POL

5

Za tłumaczenie pliku General Report EN.pdf 444 420 znaków ANG>POL

15 387,68

23%

Do zapłaty: 18 926,83 PLN Słownie: osiemnaście tysięcy dziewiećset dwadzieścia sześć PLN 83/100 Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: 14 dni

....................................................................................................... Osoba upoważniona do wystawienia

Efaktury.org

....................................................................................................... Osoba upoważniona do odbioru

Strona 1 z 1

Faktura VAT  

Faktura VAT wykonana za pomocą strony www.efaktury.org. Jako stronę obliczeniową przyjełam 1 800 znaków, cena netto to 24,53 zł.