Page 1

akcyza

(noun)

rodzaj podatku pośredniego nakładanego na niektóre towary celem ograniczenia ich konsumpcji excise: Akcyza na piwo została zwiększona w zeszłym roku. The excise on beer was increased last year.

‿ɕɛ/ (verb)

borykać się

pokonywać trudności struggle: Odkąd się przeprowadziłam borykam się z różnymi problemami. Since I moved I have been struggling with various problems. drażnić

(verb)

1 działać komuś na nerwy irritate: Jej aroganckie zachowanie mnie drażni. Her arrogant behaviour irritates me.

; 2 wywołać podrażnienie np. skóry irritate: Kosmetyki z supermarketu mogą podrażnić skórę. Cosmetics from a supermarket can irritate skin. granica

(noun)

1 umowna linia pomiędzy państwami border: Granicę między Polską a Niemcami wyznaczają rzeki Odra i Nysa Łużycka. The border between Poland and Germany is marked by Odra river and Nysa Luzycka river.

; 2 wartość, do której zmierza ciąg lub funkcja limit: Cosinus x ma przy x zmierzającym do zera granicę równą jeden. When x tends to zero the limit for cosine x equals 1. kruk /kruk/ (noun)

czarny ptak z rodziny krukowatych raven: Kruk jest największym ptakiem z rodziny krukowatych. A raven is the largest bird in the crow family. obraz

s (noun)

1 dzieło plastyczne painting: Kupiłam nowy obraz w galerii sztuki. I bought a new painting in an art gallery.

; 2 całościowy opis, wyobrażenie, wizja, koncepcja danego zagadnienia image: Mam w głowie jej obraz. I have her image in mind. podatek p

(noun)

obowiązkowa opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa tax: W zeszłym roku podniesiono podatek w naszym kraju. Last year the tax was increased in our country.


przeżyć p ɛ

(verb)

1 przetrwać survive: Ze stu ludzi na pokładzie samolotu nikt nie przeżył. Of the one hundred people on the plane nobody survived.

; 2 doświadczyć czegoś experience: Nie masz pojęcia, co przeżyłem czekając na wyniki. You have no idea what I experienced waiting for the results. zamek

(noun)

1 budynek warowny castle: Ten hrabia mieszkał w zamku. The count lived in a castle.

; 2 mechanizm zamykający drzwi door lock: Zamek w drzwiach się zaciął. The door lock is stuck.

; 3 zapięcie garderoby zipper: Muszę wszyć nowy zamek do moich spodni. I need to sew in a new zipper to my trousers. zszywacz s

przyrząd służący do łączenia kartek za pomocą metalowych zszywek stapler: Jeśli nie chcesz pogubić swoich notatek użyj zszywacza. If you don't wa

Słownik polsko angielski mlingua  

This is a Polish - English dictionary which provides you with pronunciation, definitions and examples.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you