Page 1

Warszawa, dn. 27.10.2013 Miejscowość

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 12.10.2013

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: (dane tłumacza)

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 16300,27 zł 2. Kwota uzysku: 8150,14 zł 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 8150, 13zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 1467,02 zł 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 14833,25 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote, 25/100)

Nauka wystawiania dokumentów księgowych ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

i

data

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania dochodu. Z początku skomplikowane wyliczenia, ale wydaje mi się, że w pracy tłumacza tak...

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania dochodu. Z początku skomplikowane wyliczenia, ale wydaje mi się, że w pracy tłumacza tak...

Advertisement