Page 1


Sektor usługowy

SALON MERDECESA W LESZNIE

Miejscowość: Leszno Inwestor: Frączak Sp. z o.o. – diler Mercedes-Benz Moc grzewcza/chłodnicza: 106,4 kW/ 33,8 kW Zastosowane urządzenia: 1 x RTYR 116-360: (2 rewersyjne gazowe absorpcyjne pompy ciepła, 1 gazowy kocioł kondensacyjny)

Potrzeby klienta: Zapewnienie niskich kosztów eksploatacji z wykorzystaniem gazu jako paliwa zasilającego źródło ciepła i chłodu. Ograniczone miejsce wewnątrz budynku. Powody wyboru systemu: Zestaw urządzeń firmy ROBUR został wybrany ze względu na zdolność ogrzewania i chłodzenia przy niskich kosztach eksploatacji i jednoczesnej wysokiej wydajności działania. Kolejną zaletą jest zewnętrzny montaż urządzeń, który pozwala zaoszczędzić miejsce wewnątrz budynku. Opis instalacji: W celu zapewnienia ekonomiczności działania urządzenia oraz maksymalnej elastyczności użytkowania, wybrano 1 zestaw RTYR 116-360 firmy Robur składający się z:

• 2 gazowych rewersyjnych, absorpcyjnych pomp ciepła • 1 gazowego kotła kondensacyjnego

Efektywność jednostek sięga do 149% gwarantując do 40% redukcji rocznych kosztów ogrzewania w porównaniu z najlepszymi kotłami kondensacyjnymi. Dzięki zastosowaniu gazu jako paliwa, redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną wynosi do 86% w porównaniu z tradycyjnymi systemami elektrycznymi.

6

7


Sektor usługowy

BRICOMARCHE MARKET BUDOWLANY W BRZESZCZE

Miejscowość: Brzeszcze Inwestor: Monaster Sp. z o.o Moc grzewcza: 69,0 kW Zastosowane urządzenia: 2 gazowe kotły kondensacyjne RTY 00-240

Potrzeby klienta: Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, które zapewniają obróbkę powietrza nadmuchiwanego do sklepu. Powody wyboru systemu: Kotły kondensacyjne zainstalowane są na dachu, dlatego nie jest potrzebne pomieszczenie kotłowni wewnątrz obiektu. Dzięki temu zaoszczędzona powierzchnia może być przeznaczona do innych celów. Opis instalacji: Układ pracuje bezpośrednio na glikolu co zabezpiecza urządzenia i instalację przed zamarznięciem w przypadku przerwy w pracy. Urządzenia sterowane są poprzez panel sterujący DDC zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Panel DDC zarządza pracą kaskady – odpowiednio załącza urządzenia w celu uzyskania wymaganych parametrów temperatury i mocy grzewczej. Automatyka pilnuje aby eksploatacja jednostek zachodziła równomiernie.

8

9


PAWILON ZAKAŻEŃ EKSPERYMENTALNYCH DROBIU W OLSZTYNIE Sektor administracji publicznej

Miejscowość: Olsztyn Inwestor: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM Moc grzewcza: 68,8 kW Zastosowane urządzenia: Zespół 2 kondensacyjnych kotłów gazowych RTY 00 -240

Potrzeby klienta: Dostarczenie ciepłej wody do laboratorium. Instalacja urządzenia na zewnątrz budynku. Powody wyboru systemu: Gazowe kotły kondensacyjne firmy Robur zostały wybrane ze względu na zdolność wytwarzania ciepłej wody o parametrach wymaganych przez centrale wentylacyjne przy odpowiednio niskich kosztach eksploatacji. Zewnętrzny montaż urządzeń pozwala zaoszczędzić miejsce wewnątrz budynku, jak również pozwala na redukcję kosztów instalacji kominowej. Opis instalacji: W celu zapewnienia ekonomiczności działania urządzeń oraz maksymalnej elastyczności użytkowania, wybrano zespół 2 kondensacyjnych kotłów gazowych RTY 00 -240 firmy Robur. Kotły zainstalowane są bezpośrednio przy centrali co ograniczyło prowadzenie instalacji.

10

11


POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Sektor administracji publicznej

Miejscowość: Rzeszów Inwestor: Politechnika Rzeszowska Moc grzewcza: 38 kW Zastosowane urządzenia: Powietrzna absorpcyjna pompa ciepła GAHP-A

Potrzeby klienta: Ze względu na badawczo-pokazowe przeznaczenie instalacji, inwestorowi zależało na zastosowaniu wysokiej klasy urządzenia grzewczego, które wykorzystuje energię odnawialną, przy czym wyznacza przyszłe trendy w technice grzewczej i klimatyzacyjnej. Powody wyboru systemu: Urządzenie zainstalowano z myślą o studentach, którzy w ramach studiów z zakresu odnawialnych źródeł energii będą przeprowadzać pomiary podczas pracy instalacji. Dodatkowo pompa w okresie zimowym będzie zasilać odbiorniki ciepła rozmieszczone w pokoju szkoleniowym. Opis instalacji: Zainstalowana pompa ciepła GAHP-A współpracuje z dwoma zbiornikami buforowymi. Ciepło ze zbiorników przekazywane jest do odbiorników ciepła. Zbiorniki buforowe pozwalają zapewnić odpowiednio długi czas pracy urządzenia co zapewnia ustalone warunki pracy, wymagane podczas pomiarów jak również odpowiednio wysoką sprawność. Urządzenie zarządzane jest poprzez panel sterujący DDC, który pozwala regulować i obserwować szereg parametrów związanych z pracą urządzenia.

12

13


BUDYNEK BIUROWY PGNIG

Sektor przemysłowy

Miejscowość: Wałbrzych Inwestor: PGNiG DOOG we Wrocławiu Moc chłodnicza: 71 kW Zastosowane urządzenia: 4 absorpcyjne wytwornice wody lodowej ACF 60-00

Potrzeby klienta: Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej, zasilanej efektywnym źródłem chłodu przy minimalnym wykorzystaniu energii elektrycznej. Powody wyboru systemu: Zastosowanie jednego, centralnego systemu wytwarzania chłodu, opartego na wodzie lodowej w celu uniknięcia wprowadzania czynnika chłodniczego do obiektu. Likwidacja starych klimatyzatorów instalowanych na elewacji kamienicy. Wykorzystanie wytwornic wody lodowej ACF stanowi pierwszy etap inwestycji mającej na celu wprowadzenie w przyszłości odnawialnych źródeł energii. Opis instalacji: Urządzenia zasilają wodą lodową instalacje klimakonwektorów, które są zainstalowane w pomieszczeniach biurowych. Urządzenia spalając gaz ziemny wytwarzają wodę lodową o parametrach od 3 do 7°C na zasilaniu instalacji. Kaskada zarządzana jest poprzez panel sterujący DDC, który dostosowuje ilość pracujących urządzeń do aktualnego odbioru. W celu maksymalnej efektywności kaskada zaprogramowana jest na cały tydzień funkcjonowania obiektu, dostosowując pracę urządzeń do aktualnego obciążenia.

14

15


Gazem po oszczędności Pod koniec zimy najczęściej podsumowujemy wydatki na ogrzewanie, a jednocześnie zaczynamy zadawać sobie pytania dlaczego zapłaciliśmy tak dużo i czy może być taniej? Jednak czy z takiego porównania coś wynika? No właśnie. Niewiele. Dlatego powinniśmy zadać sobie dodatkowe pytanie: czym ogrzewane jest pomieszczenie i  za pomocą jakiej technologii?

Na rynku dostępna jest cała gama urządzeń, które wykorzystują gaz albo energię elektryczną do uzyskania taniego ciepła, np. pompy ciepła. To urządzenia, które pozwalają wykorzystać ciepło niskotemperaturowe do ogrzewania wody, zapewniając przy tym wysoką sprawność działania, czyli niskie koszty. Niezbędna jest jednak energia: w przypadku zwykłych pomp (sprężarkowych) – elektryczna, a w przypadku najnowszych pomp absorpcyjnych (gazowych) – cieplna.

16

Pompa sprężarkowa obniża rachunki za ogrzewanie, ale zwiększa zużycie energii elektrycznej. Jeśli jednak korzysta się z absorpcyjnej pompy ciepła zasilanej gazem, to łączne koszty użytkowania będą o wiele niższe. Inwestycja w absorpcyjną pompę ciepła zasilaną gazem zwróci się w ciągu kilku lat. Natomiast rachunki będą niższe praktycznie od razu. Dodatkowo urządzenia te w większości instalowane są na zewnątrz budynku (nawet na dachu, często bez konieczności jego wzmacniania), zatem pomieszczenie, które wcześniej było przeznaczone na kotłownie, może służyć do zupełnie innego celu. Mimo instalacji na zewnątrz, sprawność pracy absorpcyjnej pompy ciepła nie spada poniżej sprawności i mocy kondensacyjnego kotła gazowego. Gdy nie pozyskuje ciepła z powietrza (czyli dopiero przy -20°C), działa jak kocioł i  gwarantuje wysoką sprawność. Absorpcyjne pompy ciepła są także mniej problematyczne dla użytkownika. Nie wymagają kosztowych konserwacji, są bezpieczne oraz wykorzystują darmową energię zawartą w otoczeniu.

Sektor przemysłowy

Na przykład do ogrzewania dużych pomieszczeń, jak hotele czy kamienice wykorzystywane są najczęściej kotły. W tym wypadku koszty ogrzewania wynikają ze sprawności zastosowanego źródła ciepła, decydującej o tym ile energii zawartej w paliwie zostanie wykorzystane. Im wyższa jest sprawność kotła, tym rachunek jest niższy. Gdyby osiągnął on sprawność 170% na każde wydane 100 zł można by zyskać darmową energię za 70 zł. Ale takich kotłów nie ma. Jednak nie oznacza to, że jesteśmy skazani na wysokie rachunki.

FABRYKA CERAMIKI CERSANIT

Miejscowość: Krasnystaw Inwestor: Cersanit Moc chłodnicza: 53,3 kW Zastosowane urządzenia: Zespół wytwornic wody lodowej RTCF 180-00

Potrzeby klienta: Chłodzenie hali produkcyjnej. Powody wyboru systemu: W hali produkcyjnej panuje wysoka temperatura, dochodząca do 45°C. Wytwornice wody lodowej dostarczają chłód na potrzeby instalacji kanałowej zapewniającej obniżenie temperatury na stanowiskach produkcyjnych. Na terenie zakładu znajduje się wysokociśnieniowa stacja gazowa. Dodatkowo inwestor posiada ograniczone zasoby energii elektrycznej, co w połączeniu z niskimi kosztami zakupu gazu skłoniło właściciela zakładu do zainstalowania zespołu gazowych wytwornic wody lodowej. Opis instalacji: Zestaw wytwornic absorpcyjnych został zainstalowany na dachu zakładu produkcyjnego. Wytwornice stanowią kaskadę, która zasila centralę wentylacyjną znajdującą się w pobliżu źródła chłodu. Centrala poprzez instalację kanałową dostarcza chłód do stanowisk pracy w hali produkcyjnej.

17


HOTEL RESIDENT W SUCHEDNIOWIE

Miejscowość: Suchedniów Inwestor: Hotel Resident Moc chłodnicza: 17,7 kW Zastosowane urządzenia: Absorpcyjna wytwornica wody lodowej ACF 60-00

Sektor hotelarski

Potrzeby klienta: Zastosowanie urządzenia, które zapewni klimatyzację gościom hotelowym oraz nie będzie zabierać cennego miejsca wewnątrz budynku. Powody wyboru systemu: Zapotrzebowanie na chłód w miesiącach letnich było głównym powodem wyboru urządzenia. Dodatkowo wytwornica ROBUR instalowana jest na zewnątrz budynku. Opis instalacji: Urządzenie zostało ustawione na zapleczu budynku. Wytwornica współpracuje z zainstalowanymi klimakonwektorami, dla których produkuje wodę lodową dla zapewnienia całorocznej klimatyzacji pomieszczeń hotelu.

18

19


Dom mieszkalny w Starej Iwicznej

Miejscowość: Stara Iwiczna Inwestor: ZORTEA – TADEUSZ GÓRNICKI Moc grzewcza: 38,0 kW Zastosowane urządzenia: GAHP-A HT Gazowa Absorpcyjna Pompa Ciepła w wersji wyciszonej.

Powody wyboru systemu: Zastosowane urządzenie ma stanowić podstawowe źródło ogrzewania w modernizowanej instalacji. Budowany układ to instalacja pokazowa, dzięki której będzie możliwe śledzenie pracy urządzenia 24 godziny na dobę podczas normalnego użytkowania. GAHP-A będzie zapewniać ogrzewanie i C.W.U. trzy osobowej rodzinie zamieszkującej budynek.

20

Sektor mieszkalny

Opis instalacji: Obecnie instalacja jest w czasie budowy. Pompa ciepła ma docelowo stanowić podstawowe źródło ciepła wspomagane istniejącym kotłem gazowym. GAHP-A HT to urządzenie wykorzystujące powietrze jako dolne źródło ciepła dlatego instalowana jest na zewnątrz. Po stronie pierwotnej instalacji zastosowana będzie mieszanina glikolu zabezpieczająca układ przed ewentualnym zamarznięciem. W pierwszym etapie budowy urządzenie zostało zainstalowane na specjalnie przygotowanym postumencie oraz wykonana została instalacja zewnętrzna (położono rury preizolowane, przeprowadzono przewody elektryczne itd.). Następne prace związane będą z wykonaniem instalacji wewnętrznej. Zastosowany zostanie wymiennik ciepła glikol/ woda, odpowiedni zbiornik buforowy oraz automatyka pozwalająca skoordynować prace pompy ciepła z kotłem. Instalacja sterowana będzie przez automatykę firmy SIEMENS. Całość zostanie opomiarowana, a wszystkie parametry pracy urządzeń będą dostępne w czasie rzeczywistym na stronie internetowej.

21


Instalacja zewnętrzna urządzeń Firma ROBUR w swojej ofercie posiada urządzenia grzewcze przeznaczone do montażu na zewnątrz budynku. Taki montaż pozwala na oszczędność cennego miejsca wewnątrz, szczególnie w przypadku zapotrzebowania na dużą moc grzewczą, a więc dużych urządzeń lub większej ich liczby. Dodatkowo, umiejscowienie źródeł ciepła poza budynkiem, zmniejsza docierający do nas poziom hałasu powstający podczas ich pracy. Urządzenia przeznaczone do tego typu montażu posiadają własną instalację kominową, więc nie ma potrzeby budowy kominów w nowych budynkach, co obniża koszty budowy i kolejny raz zwiększa przestrzeń mieszkalną i użytkową. W przypadku gdy nie mamy miejsca obok budynku lub miejsce to jest

DOM MIESZKALNY W WARSZAWIE

zbyt cenne (np. w środku miasta), możemy zainstalować źródło ciepła na dachu budynku. Sterownik systemu umieszczany jest wewnątrz budynku, dzięki czemu urządzenia nie wymagają wychodzenia na zewnątrz i obsługi podczas mrozów i niepogody. Instalowanie urządzeń na zewnątrz budynku jest szczególnie korzystne w nowoczesnym budownictwie, gdzie ciepło rozprowadzane jest przy pomocy centrali wentylacyjnej. Wzajemna bliskość urządzeń upraszcza budowę i kontrolę systemu grzewczego oraz obniża jego koszty całkowite i straty ciepła w instalacji.

Miejscowość: Warszawa Inwestor: prywatny Moc grzewcza: 34,4 kW Zastosowane urządzenia: gazowy kocioł kondensacyjny AY00-120

Potrzeby klienta: Ogrzewanie domu jednorodzinnego oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Powody wyboru systemu: Z uwagi na dostępne przyłącze gazowe inwestor zdecydował się na modernizację istniejącego układu z pomp ciepła. Natomiast brak możliwości wykorzystania wolnego komina spowodował wybór zewnętrznego gazowego kotła kondensacyjnego AY.

22

Sektor mieszkalny

Opis instalacji: Instalacja między kotłem a budynkiem zrealizowana jest na glikolu, a w kotłowni zastosowano wymiennik woda/glikol. Kocioł ładuje bufor wody grzewczej oraz 400 litrowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Z bufora ciepło rozprowadzane jest na obieg grzewczy grzejnikowy, podłogowy oraz na potrzeby wentylacji.

23


Ulotka referencyjna pomp  

ulotka pomp